Αλλαγή διάταξης πληκτρολογίου

Ισχύει για: Windows 7Windows 8.1

Windows 7


Εγκατάσταση ή αλλαγή γλώσσας εμφάνισης

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα που χρησιμοποιούν τα Windows για την εμφάνιση κειμένου σε οδηγούς, παράθυρα διαλόγου, μενού και άλλα στοιχεία στο περιβάλλον εργασίας χρήστη. Ορισμένες γλώσσες εμφάνισης εγκαθίστανται από προεπιλογή, ενώ άλλες απαιτούν να εγκαταστήσετε πρόσθετα αρχεία γλώσσας.


Αλλαγή διάταξης πληκτρολογίου