Αλλαγή διάταξης πληκτρολογίου

Windows 8.1

Προσθήκη γλώσσας
Λήψη και εγκατάσταση πακέτου γλώσσας
Ορισμός γλώσσας ως της κύριας γλώσσας σας
Προσθήκη διάταξης πληκτρολογίου ή μεθόδου εισόδου για μια γλώσσα
Εναλλαγή μεταξύ διατάξεων πληκτρολογίου ή μεθόδων εισόδου
Αλλαγή της προεπιλεγμένης διάταξης πληκτρολογίου ή μεθόδου εισόδου

Windows 7

Εγκατάσταση ή αλλαγή γλώσσας εμφάνισης

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα που χρησιμοποιούν τα Windows για την εμφάνιση κειμένου σε οδηγούς, παράθυρα διαλόγου, μενού και άλλα στοιχεία στο περιβάλλον εργασίας χρήστη. Ορισμένες γλώσσες εμφάνισης εγκαθίστανται από προεπιλογή, ενώ άλλες απαιτούν να εγκαταστήσετε πρόσθετα αρχεία γλώσσας.

Εγκατάσταση γλώσσας εμφάνισης
Αλλαγή της γλώσσας εμφάνισης

Αλλαγή διάταξης πληκτρολογίου

Αλλαγή διάταξης πληκτρολογίου
Αλλαγή διάταξης πληκτρολογίου στην οθόνη υποδοχής

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 17424 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 3

Σχόλια