Αλλαγή ή επαναφορά ρυθμίσεων του Internet Explorer

Ισχύει για: Internet ExplorerWindows 10Windows 8.1 Περισσότερα

Αλλαγή ρυθμίσεων για τον Internet Explorer

Υπάρχουν πολλές αλλαγές που μπορείτε να κάνετε για να προσαρμόσετε την εμπειρία περιήγησης στον Internet Explorer. Για να δείτε όλες τις ρυθμίσεις και τις επιλογές, ανοίξτε τον Internet Explorer στην επιφάνεια εργασίας, επιλέξτε το κουμπί Εργαλεία και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο Επιλογές Internet.


Επαναφορά ρυθμίσεων του Internet Explorer

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του Internet Explorer στην κατάσταση στην οποία βρίσκονταν κατά την πρώτη εγκατάσταση του Internet Explorer στον υπολογιστή σας. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ίσως να οφείλονται σε ρυθμίσεις οι οποίες άλλαξαν μετά την εγκατάσταση. Έχετε υπόψη ότι η επαναφορά του Internet Explorer δεν είναι αναστρέψιμη και ότι όλες οι προηγούμενες ρυθμίσεις θα χαθούν έπειτα από αυτή.

  1. Κλείστε όλα τα παράθυρα του Internet Explorer. Επιλέξτε το κουμπί Εργαλεία και μετά το στοιχείο Επιλογές Internet.
  2. Επιλέξτε την καρτέλα Για προχωρημένους και επιλέξτε Επαναφορά.
  3. Στο παράθυρο διαλόγου Επαναφορά ρυθμίσεων του Internet Explorer, επιλέξτε Επαναφορά.
  4. Όταν ολοκληρωθεί η εφαρμογή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων του Internet Explorer, επιλέξτε Κλείσιμο και μετά το κουμπί OK. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.