Επιδιόρθωση προβλημάτων που εμποδίζουν την εγκατάσταση ή κατάργηση προγραμμάτων

Ισχύει για: Windows 10Windows 7Windows 8.1

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για την αυτόματη επιδιόρθωση ζητημάτων όπως κατεστραμμένα κλειδιά μητρώου, τα οποία δεν σας επιτρέπουν να εγκαταστήσετε ή να καταργήσετε προγράμματα:

  • Επιλέξτε το κουμπί Λήψη σε αυτήν τη σελίδα.
  • Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση ή Άνοιγμα και έπειτα ακολουθήστε τα βήματα στο πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων εγκατάστασης και κατάργησης εγκατάστασης προγραμμάτων.

Λήψη
 

  • Κατεστραμμένα κλειδιά μητρώου σε λειτουργικά συστήματα 64 bit
  • Κατεστραμμένα κλειδιά μητρώου που ελέγχουν τα δεδομένα ενημέρωσης
  • Προβλήματα που εμποδίζουν την εγκατάσταση νέων προγραμμάτων
  • Προβλήματα που εμποδίζουν την πλήρη κατάργηση εγκατάστασης ή την ενημέρωση των υπαρχόντων προγραμμάτων
  • Προβλήματα που σας εμποδίζουν από το να καταργήσετε την εγκατάσταση ενός προγράμματος μέσω της επιλογής "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (ή "Προγράμματα και δυνατότητες") στον Πίνακα Ελέγχου
  • Windows 7
  • Windows 8
  • Windows 8.1
  • Windows 10