Επιδιόρθωση προβλημάτων που εμποδίζουν την εγκατάσταση ή κατάργηση προγραμμάτων

Ισχύει για: Windows 10Windows 8.1Windows 8

Το Πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων εγκατάστασης και κατάργησης εγκατάστασης προγραμμάτων σάς βοηθά να επιδιορθώνετε αυτόματα προβλήματα όταν δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση ή η απεγκατάσταση προγραμμάτων. Επιδιορθώνει επίσης κατεστραμμένα κλειδιά μητρώου.

Κατ' αρχάς, θα πρέπει να κατεβάσετε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων.

Λήψη

Αν εμφανιστεί το πλαίσιο Λήψη αρχείου κατά την εκκίνηση της λήψης, επιλέξτε Εκτέλεση ή Άνοιγμα.

Το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων παρέχει τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε. Αν ένα πρόγραμμα δεν αναφέρεται στις επιλογές κατάργησης εγκατάστασης, θα σας ζητηθεί ο κωδικός προϊόντος του συγκεκριμένου προγράμματος. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον κωδικό, θα χρειαστείτε ένα εργαλείο ανάγνωσης αρχείων MSI, το οποίο είναι συνήθως διαθέσιμο στους επαγγελματίες IT. Θα βρείτε τον κωδικό προϊόντος στον πίνακα ιδιοτήτων του αρχείου MSI.

Τι επιδιορθώνει

Το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων βοηθά στην επίλυση προβλημάτων που:

  • Καταστρέφουν κλειδιά μητρώου σε λειτουργικά συστήματα 64 bit.
  • Καταστρέφουν κλειδιά μητρώου που ελέγχουν τα δεδομένα ενημέρωσης.
  • Εμποδίζουν την εγκατάσταση νέων προγραμμάτων.
  • Εμποδίζουν την πλήρη κατάργηση εγκατάστασης ή την ενημέρωση των υπαρχόντων προγραμμάτων.
  • Εμποδίζουν την απεγκατάσταση ενός προγράμματος μέσω της επιλογής "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (ή "Προγράμματα και δυνατότητες") στον Πίνακα Ελέγχου.

Αν προσπαθείτε να καταργήσετε λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ασφάλεια των Windows (ή κάποιο άλλο εργαλείο προστασίας από ιούς) ή το εργαλείο αφαίρεσης κακόβουλου λογισμικού των Windows.

Λειτουργεί σε

  • Windows 10
  • Windows 8.1
  • Windows 8
  • Windows 7