Επιδιόρθωση προβλημάτων που εμποδίζουν την εγκατάσταση ή κατάργηση προγραμμάτων

Ισχύει για: Windows 10Windows 7Windows 8.1

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για την αυτόματη επιδιόρθωση ζητημάτων (συμπεριλαμβανομένων κατεστραμμένων κλειδιών μητρώου) τα οποία δεν σας επιτρέπουν να εγκαταστήσετε ή να καταργήσετε προγράμματα:

 • Επιλέξτε το κουμπί Λήψη σε αυτήν τη σελίδα.
 • Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση ή Άνοιγμα και έπειτα ακολουθήστε τα βήματα στο πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων εγκατάστασης και κατάργησης εγκατάστασης προγραμμάτων.

Λήψη

Τι επιδιορθώνει

 • Κατεστραμμένα κλειδιά μητρώου σε λειτουργικά συστήματα 64 bit
 • Κατεστραμμένα κλειδιά μητρώου που ελέγχουν τα δεδομένα ενημέρωσης
 • Προβλήματα που εμποδίζουν την εγκατάσταση νέων προγραμμάτων
 • Προβλήματα που εμποδίζουν την πλήρη κατάργηση εγκατάστασης ή την ενημέρωση των υπαρχόντων προγραμμάτων
 • Προβλήματα που σας εμποδίζουν από το να καταργήσετε την εγκατάσταση ενός προγράμματος μέσω της επιλογής "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (ή "Προγράμματα και δυνατότητες") στον Πίνακα Ελέγχου

Λειτουργεί σε

 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Windows 10