Επανενεργοποίηση των Windows 10 μετά από αλλαγή υλικού

Ισχύει για: Windows 10

Με την ενεργοποίηση επαληθεύεται ότι το αντίγραφο των Windows που διαθέτετε είναι γνήσιο και δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες συσκευές από όσες επιτρέπουν οι Όροι άδειας χρήσης για λογισμικό της Microsoft.

Κατά την εγκατάσταση των Windows 10, η ψηφιακή άδεια χρήσης συσχετίζεται με το υλικό της συσκευής σας. Αν κάνετε σημαντικές αλλαγές στο υλικό της συσκευής σας, π.χ. αν αντικαταστήσετε τη μητρική πλακέτα, τα Windows δεν θα μπορούν πλέον να εντοπίσουν μια άδεια χρήσης που να αντιστοιχεί στη συσκευή και θα πρέπει να επανενεργοποιήσετε τα Windows για να τα χρησιμοποιήσετε ξανά.  

Για να ενεργοποιήσετε τα Windows, χρειάζεστε είτε μια ψηφιακή άδεια χρήσης είτε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος. Για να μάθετε ποιο από τα δύο χρειάζεστε, ανατρέξτε στην ενότητα "Ποια μέθοδο ενεργοποίησης χρησιμοποιώ, αριθμό-κλειδί προϊόντος ή ψηφιακή άδεια χρήσης;" στο θέμα Ενεργοποίηση των Windows 10. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες πληροφορίες, για να προετοιμαστείτε για μια αλλαγή υλικού και να επανενεργοποιήσετε τα Windows 10 με επιτυχία.

Προετοιμασία της συσκευής Windows 10 για αλλαγή υλικού


Κατ' αρχάς, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ελέγξετε αν τα Windows 10 έχουν ήδη ενεργοποιηθεί. 

Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Ενεργοποίηση .

Αν δεν είναι ενεργοποιημένα, ολοκληρώστε τη διαδικασία ενεργοποίησης ακολουθώντας τα βήματα που εμφανίζονται στη σελίδα ενεργοποίησης. Αν αντιμετωπίσετε σφάλμα κατά την ενεργοποίηση, ανατρέξτε στο θέμα Λήψη βοήθειας για τα σφάλματα ενεργοποίησης των Windows.

Αφού επιβεβαιώσετε ότι τα Windows 10 έχουν ενεργοποιηθεί, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους αριθμούς-κλειδιά προϊόντος και τις ψηφιακές άδειες, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση των Windows 10.

Επανενεργοποίηση των Windows 10 μετά από αλλαγή υλικού


Όταν είστε έτοιμοι για την επανενεργοποίηση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο Internet και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα είτε για την ψηφιακή άδεια χρήσης είτε για τον αριθμό-κλειδί προϊόντος.

Αν δεν έχετε ψηφιακή άδεια χρήσης ή αριθμό-κλειδί προϊόντος


Αν δεν έχετε αριθμό-κλειδί προϊόντος ή ψηφιακή άδεια χρήσης, μπορείτε να αγοράσετε μια ψηφιακή άδεια χρήσης των Windows 10 αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα, για να πραγματοποιήσετε μια αγορά:

Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Ενεργοποίηση . Στη συνέχεια, επιλέξτε Μετάβαση στο Store για να μεταβείτε στην εφαρμογή Microsoft Store, από όπου μπορείτε να αγοράσετε μια ψηφιακή άδεια χρήσης των Windows 10.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;


Αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια με την επανενεργοποίηση των Windows στη συσκευή σας, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών