Σχετικά θέματα
×
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Με την ενεργοποίηση επαληθεύεται ότι το αντίγραφο των Windows που διαθέτετε είναι γνήσιο και δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες συσκευές από όσες επιτρέπουν οι Όροι άδειας χρήσης για λογισμικό της Microsoft.

Κατά την εγκατάσταση των Windows 11, η ψηφιακή άδεια χρήσης συσχετίζεται με το υλικό της συσκευής σας. Αν κάνετε σημαντικές αλλαγές στο υλικό της συσκευής σας, π.χ. αν αντικαταστήσετε τη μητρική πλακέτα, τα Windows δεν θα μπορούν πλέον να εντοπίσουν μια άδεια χρήσης που να αντιστοιχεί στη συσκευή και θα πρέπει να επανενεργοποιήσετε τα Windows για να τα χρησιμοποιήσετε ξανά.  

Για να ενεργοποιήσετε τα Windows, χρειάζεστε είτε μια ψηφιακή άδεια χρήσης είτε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος. Για να μάθετε ποιο από τα δύο χρειάζεστε, δείτε "Ποια μέθοδο ενεργοποίησης χρησιμοποιώ, αριθμό-κλειδί προϊόντος ή ψηφιακή άδεια χρήσης;" στο Ενεργοποίηση των Windows. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες πληροφορίες για να προετοιμαστείτε για μια αλλαγή υλικού και να επανενεργοποιήσετε τα Windows.

Προετοιμασία της συσκευής σας Windows 11 για μια αλλαγή υλικού

Κατ' αρχάς, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ελέγξετε αν τα Windows 11 έχουν ήδη ενεργοποιηθεί. 

Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  και στη συνέχεια επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Σύστημα  > Ενεργοποίηση.

Άνοιγμα ρυθμίσεων ενεργοποίησης

Αν δεν είναι ενεργοποιημένα, ολοκληρώστε τη διαδικασία ενεργοποίησης ακολουθώντας τα βήματα που βλέπετε στη σελίδα ενεργοποίησης. Αν αντιμετωπίσετε σφάλμα κατά την ενεργοποίηση, ανατρέξτε στο θέμα Λήψη βοήθειας για τα σφάλματα ενεργοποίησης των Windows.

Αφού επιβεβαιώσετε ότι τα Windows 11 έχουν ενεργοποιηθεί, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Στα Windows 11, είναι απαραίτητο να συνδέσετε τον Λογαριασμό Microsoft σας με την ψηφιακή άδεια Windows 11 στη συσκευή σας. Συνδέοντας τον λογαριασμό Microsoft με την ψηφιακή άδεια χρήσης σας, σας επιτρέπεται να επανενεργοποιείτε τα Windows χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης κάθε φορά που κάνετε μια σημαντική αλλαγή υλικού.

Κατ' αρχάς, θα πρέπει να ελέγξτε αν ο Λογαριασμός Microsoft σας (Τι είναι ο Λογαριασμός Microsoft;) είναι συνδεδεμένος με την ψηφιακή άδεια χρήσης των Windows 11. Για να το ελέγξετε, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη , στη συνέχεια επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Σύστημα   και, τέλος, Ενεργοποίηση . Το μήνυμα κατάστασης ενεργοποίησης θα σας ενημερώσει αν ο λογαριασμός σας είναι συνδεδεμένος.

Άνοιγμα ρυθμίσεων ενεργοποίησης  

Κατάσταση ενεργοποίησης

Περιγραφή

Τα Windows έχουν ενεργοποιηθεί με ψηφιακή άδεια

Αυτό σημαίνει ότι ο λογαριασμός Microsoft δεν έχει συνδεθεί με την ψηφιακή άδεια χρήσης σας.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για Προσθήκη λογαριασμού

Τα Windows έχουν ενεργοποιηθεί με ψηφιακή άδεια συνδεδεμένη με το λογαριασμό σας Microsoft

Αυτό σημαίνει ότι ο λογαριασμός Microsoft είναι ήδη συνδεδεμένος με την ψηφιακή άδεια χρήσης σας.

Δεν απαιτείται κάποια άλλη ενέργεια. Είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης.

Αν ο λογαριασμός Microsoft δεν είναι συνδεδεμένος με την ψηφιακή άδεια χρήσης σας, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να κάνετε Προσθήκη λογαριασμού:

 1. Εισέλθετε ως διαχειριστής για να προσθέσετε τον λογαριασμό σας Microsoft. Για να επιβεβαιώσετε ότι χρησιμοποιείτε λογαριασμό διαχειριστή, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, Ρυθμίσεις  > Λογαριασμοί  > Οι πληροφορίες σας . Κάτω από το όνομά σας, θα εμφανίζεται η ένδειξη Διαχειριστής. Αν δεν είστε διαχειριστής, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία λογαριασμού τοπικού χρήστη ή διαχειριστή
  Μεταβείτε στις πληροφορίες στις Ρυθμίσεις

 2. Βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός διαχειριστή είναι επίσης ο λογαριασμός σας Microsoft, ελέγχοντας αν εμφανίζεται μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πάνω από την ένδειξη Διαχειριστής. Αν εμφανίζεται κάποια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρόκειται για λογαριασμό Microsoft. Αν όχι, είστε συνδεδεμένοι με τοπικό λογαριασμό. Αν δεν έχετε ακόμα λογαριασμό Microsoft, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος δημιουργίας ενός λογαριασμού Microsoft.

 3. Αφού επιβεβαιώσετε ότι είστε διαχειριστής και χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό Microsoft, επιστρέψτε στη σελίδα Ενεργοποίηση, επιλέξτε Προσθήκη λογαριασμού, πληκτρολογήστε τον λογαριασμό Microsoft και τον κωδικό πρόσβασης και κατόπιν επιλέξτε Είσοδος.

Αφού προσθέσετε τον λογαριασμό Microsoft, το μήνυμα στη σελίδα Ενεργοποίηση θα αλλάξει σε: Τα Windows έχουν ενεργοποιηθεί με ψηφιακή άδεια συνδεδεμένη με το λογαριασμό σας Microsoft.

Βεβαιωθείτε ότι η έκδοση, Windows 11 Home ή Windows 11 Pro, είναι η ίδια πριν και μετά την αλλαγή υλικού. Η ψηφιακή άδεια χρήσης και ο αριθμός-κλειδί προϊόντος θα επανενεργοποιηθούν μόνο αν η έκδοση παραμείνει η ίδια. 

Μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση στην ίδια σελίδα ενεργοποίησης όπου ελέγξατε την κατάσταση της ενεργοποίησης. Για να δείτε ποια έκδοση έχετε, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, Ρυθμίσεις > Σύστημα  > Ενεργοποίηση.

Εμφάνιση της έκδοσης των Windows

Αν χρησιμοποιήσατε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος για να λάβετε τα Windows 11, τότε θα χρειαστείτε ξανά τον αριθμό-κλειδί μετά την αλλαγή υλικού. Για να μάθετε πώς θα βρείτε τον αριθμό-κλειδί, ανατρέξτε στο θέμα Εύρεση του αριθμού-κλειδιού προϊόντος των Windows.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους αριθμούς-κλειδιά προϊόντος και τις ψηφιακές άδειες, δείτε Ενεργοποίηση των Windows.

Επανενεργοποίηση των Windows 11 μετά από μια αλλαγή υλικού

Όταν είστε έτοιμοι για την επανενεργοποίηση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο Internet και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα είτε για την ψηφιακή άδεια χρήσης είτε για τον αριθμό-κλειδί προϊόντος.

Θα πρέπει πρώτα να προσθέσετε τον λογαριασμό σας Microsoft και να τον συνδέσετε με την ψηφιακή άδεια χρήσης στη συσκευή σας. Αφού συνδέσετε τον Λογαριασμό Microsoft σας, εκτελέστε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε ξανά τα Windows 11.   

Αυτό το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων θα είναι διαθέσιμο μόνο αν το αντίγραφο των Windows 11 που χρησιμοποιείτε δεν είναι ενεργοποιημένο. 

Για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης:

 1. Συνδεθείτε ως διαχειριστής. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Δημιουργία ενός τοπικού λογαριασμού χρήστη ή διαχειριστή στα Windows

 2. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Σύστημα > Ενεργοποίηση  > Αντιμετώπιση προβλημάτων. Το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων θα εμφανίσει το μήνυμα Τα Windows δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν στη συσκευή σας.

  Άνοιγμα ρυθμίσεων ενεργοποίησης

 3. Επιλέξτε Έχω αλλάξει πρόσφατα το υλικό σε αυτή τη συσκευή και έπειτα επιλέξτε Επόμενο.

 4. Πληκτρολογήστε τον συνδεδεμένο λογαριασμό Microsoft και τον κωδικό πρόσβασής σας και έπειτα επιλέξτε Είσοδος. Το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων θα λειτουργεί μόνο με τον συνδεδεμένο λογαριασμό Microsoft.

 5. Από τη λίστα των συσκευών που είναι συνδεδεμένες με τον Λογαριασμό Microsoft σας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή: Αυτή είναι η συσκευή που χρησιμοποιώ αυτήν τη στιγμή. 

 6. Επιλέξτε Ενεργοποίηση.

Αν δεν βλέπετε την συσκευή που χρησιμοποιείτε στη λίστα αποτελεσμάτων, βεβαιωθείτε ότι έχετε εισέλθει χρησιμοποιώντας τον ίδιο Λογαριασμό Microsoft που έχετε συσχετίσει με την ψηφιακή άδεια των Windows 11 στην συσκευή σας.

Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε σφάλματα κατά την ενεργοποίηση, ανατρέξτε στο θέμα: Λήψη βοήθειας για τα σφάλματα ενεργοποίησης των Windows και εντοπίστε το σφάλμα που εμφανίζεται.

Αν δεν συνδέσατε τον Λογαριασμό Microsoft σας με την ψηφιακή άδεια χρήσης πριν από την αλλαγή υλικού ΚΑΙ χρησιμοποιήσατε ένα αριθμό-κλειδί προϊόντος για να κάνετε αναβάθμιση στα Windows 11, συνεχίστε στην επόμενη ενότητα.

Αν τα Windows 11 δεν ήταν προ-εγκατεστημένα στη συσκευή σας όταν αγοράσατε και χρησιμοποιήσατε ένα αριθμό-κλειδί προϊόντος για αναβάθμιση σε Windows 11, τότε θα χρειαστείτε το ίδιο κλειδί προϊόντος μετά την αλλαγή υλικού. 

Επιλέξτε το κουμπί Έναρξηκαι, στη συνέχεια, Ρυθμίσεις > Ενημέρωση και ασφάλεια   > Ενεργοποίηση > Αλλαγή αριθμού-κλειδιού προϊόντος και, τέλος, πληκτρολογήστε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος.

Εισαγάγετε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος στις "Ρυθμίσεις"

Αν εγκαταστήσατε ένα αντίγραφο λιανικής των Windows 11 στη συσκευή σας χρησιμοποιώντας ένα αριθμό-κλειδί προϊόντος των Windows 11 και, στη συνέχεια, πραγματοποιήσατε αλλαγές υλικού, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία χρησιμοποιώντας τον αριθμό-κλειδί προϊόντος των Windows 11.

Αν εξακολουθήσετε να αντιμετωπίζετε σφάλματα κατά την ενεργοποίηση, ανατρέξτε στο θέμα Λήψη βοήθειας για τα σφάλματα ενεργοποίησης των Windows και βρείτε το σφάλμα που λαμβάνετε.

Αν δεν έχετε ψηφιακή άδεια χρήσης ή αριθμό-κλειδί προϊόντος

Αν δεν διαθέτετε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος ή ψηφιακή άδεια χρήσης, μπορείτε να αγοράσετε μια ψηφιακή άδεια χρήσης Windows 11 μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα, για να πραγματοποιήσετε μια αγορά:

Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  και, στη συνέχεια, Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Ενεργοποίηση . Στη συνέχεια, επιλέξτε Μετάβαση στο Store για να μεταβείτε στην εφαρμογή Microsoft Store, κατά το οποίο μπορείτε να αγοράσετε μια ψηφιακή άδεια χρήσης των Windows 11.

Μετάβαση στο Store

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια με την επανενεργοποίηση των Windows στη συσκευή σας, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών

Με την ενεργοποίηση επαληθεύεται ότι το αντίγραφο των Windows που διαθέτετε είναι γνήσιο και δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες συσκευές από όσες επιτρέπουν οι Όροι άδειας χρήσης για λογισμικό της Microsoft.

Κατά την εγκατάσταση των Windows 10, η ψηφιακή άδεια χρήσης συσχετίζει τη λειτουργία της με το υλικό της συσκευής σας. Αν κάνετε σημαντικές αλλαγές στο υλικό της συσκευής σας, π.χ. αν αντικαταστήσετε τη μητρική πλακέτα, τα Windows δεν θα μπορούν πλέον να εντοπίσουν μια άδεια χρήσης που να αντιστοιχεί στη συσκευή και θα πρέπει να επανενεργοποιήσετε τα Windows για να τα χρησιμοποιήσετε ξανά.  

Για να ενεργοποιήσετε τα Windows, χρειάζεστε είτε μια ψηφιακή άδεια χρήσης είτε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος. Για να μάθετε ποιο από τα δύο χρειάζεστε, δείτε "Ποια μέθοδο ενεργοποίησης χρησιμοποιώ, αριθμό-κλειδί προϊόντος ή ψηφιακή άδεια χρήσης;" στο Ενεργοποίηση των Windows. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες πληροφορίες, για να προετοιμαστείτε για μια αλλαγή υλικού και να επανενεργοποιήσετε τα Windows 10 με επιτυχία.

Προετοιμασία της συσκευής Windows 10 για αλλαγή υλικού

Κατ' αρχάς, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ελέγξετε αν τα Windows 10 έχουν ήδη ενεργοποιηθεί. 

Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  και, στη συνέχεια, επιλέξτεΡυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Ενεργοποίηση .

Άνοιγμα ρυθμίσεων ενεργοποίησης

Αν δεν είναι ενεργοποιημένα, ολοκληρώστε τη διαδικασία ενεργοποίησης ακολουθώντας τα βήματα που βλέπετε στη σελίδα ενεργοποίησης. Αν αντιμετωπίσετε σφάλμα κατά την ενεργοποίηση, ανατρέξτε στο θέμα Λήψη βοήθειας για τα σφάλματα ενεργοποίησης των Windows.

Αφού επιβεβαιώσετε ότι τα Windows 10 έχουν ενεργοποιηθεί, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Στα Windows 10 (έκδοση 1607 ή νεότερη), είναι απαραίτητο να συνδέσετε τον λογαριασμό σας Microsoft με την ψηφιακή άδεια χρήσης των Windows 10 στη συσκευή σας. Συνδέοντας τον λογαριασμό Microsoft με την ψηφιακή άδεια χρήσης σας, σας επιτρέπεται να επανενεργοποιείτε τα Windows χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης κάθε φορά που κάνετε μια σημαντική αλλαγή υλικού.

Πρώτα, θα πρέπει να ελέγξτε αν ο λογαριασμός Microsoft (Τι είναι ο λογαριασμός Microsoft;) είναι συνδεδεμένος με την ψηφιακή άδεια χρήσης των Windows 10. Για να το ελέγξετε, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη, στη συνέχεια, Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια  και, τέλος, Ενεργοποίηση . Το μήνυμα κατάστασης ενεργοποίησης θα σας ενημερώσει αν ο λογαριασμός σας είναι συνδεδεμένος.

Άνοιγμα ρυθμίσεων ενεργοποίησης  

Κατάσταση ενεργοποίησης

Περιγραφή

Τα Windows έχουν ενεργοποιηθεί με ψηφιακή άδεια

Αυτό σημαίνει ότι ο λογαριασμός Microsoft δεν έχει συνδεθεί με την ψηφιακή άδεια χρήσης σας.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για Προσθήκη λογαριασμού

Τα Windows έχουν ενεργοποιηθεί με ψηφιακή άδεια συνδεδεμένη με το λογαριασμό σας Microsoft

Αυτό σημαίνει ότι ο λογαριασμός Microsoft είναι ήδη συνδεδεμένος με την ψηφιακή άδεια χρήσης σας.

Δεν απαιτείται κάποια άλλη ενέργεια. Είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης.

Αν ο λογαριασμός Microsoft δεν είναι συνδεδεμένος με την ψηφιακή άδεια χρήσης σας, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να κάνετε Προσθήκη λογαριασμού:

 1. Εισέλθετε ως διαχειριστής για να προσθέσετε τον λογαριασμό σας Microsoft. Για να επιβεβαιώσετε ότι χρησιμοποιείτε λογαριασμό διαχειριστή, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, Ρυθμίσεις  > Λογαριασμοί  > Οι πληροφορίες σας . Κάτω από το όνομά σας, θα εμφανίζεται η ένδειξη Διαχειριστής. Αν δεν είστε διαχειριστής, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία λογαριασμού τοπικού χρήστη ή διαχειριστή
  Μεταβείτε στις πληροφορίες στις Ρυθμίσεις

 2. Βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός διαχειριστή είναι επίσης ο λογαριασμός σας Microsoft, ελέγχοντας αν εμφανίζεται μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πάνω από την ένδειξη Διαχειριστής. Αν εμφανίζεται κάποια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρόκειται για λογαριασμό Microsoft. Αν όχι, είστε συνδεδεμένοι με τοπικό λογαριασμό. Αν δεν έχετε ακόμα λογαριασμό Microsoft, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος δημιουργίας ενός λογαριασμού Microsoft.

 3. Αφού επιβεβαιώσετε ότι είστε διαχειριστής και χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό Microsoft, επιστρέψτε στη σελίδα Ενεργοποίηση, επιλέξτε Προσθήκη λογαριασμού, πληκτρολογήστε τον λογαριασμό Microsoft και τον κωδικό πρόσβασης και κατόπιν επιλέξτε Είσοδος.

Αφού προσθέσετε τον λογαριασμό Microsoft, το μήνυμα στη σελίδα Ενεργοποίηση θα αλλάξει σε: Τα Windows έχουν ενεργοποιηθεί με ψηφιακή άδεια συνδεδεμένη με το λογαριασμό σας Microsoft.

Βεβαιωθείτε ότι η έκδοση, Windows 10 Home ή Windows 10 Pro, είναι η ίδια πριν και μετά την αλλαγή του υλικού σας. Η ψηφιακή άδεια χρήσης και ο αριθμός-κλειδί προϊόντος θα επανενεργοποιηθούν μόνο αν η έκδοση παραμείνει η ίδια. 

Μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση στην ίδια σελίδα ενεργοποίησης όπου ελέγξατε την κατάσταση της ενεργοποίησης. Για να δείτε ποια έκδοση έχετε, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Ενεργοποίηση .

Εμφάνιση της έκδοσης των Windows

Αν χρησιμοποιήσατε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος για να λάβετε τα Windows 10, τότε θα χρειαστείτε ξανά τον αριθμό-κλειδί μετά την αλλαγή υλικού. Για να μάθετε πώς θα βρείτε τον αριθμό-κλειδί, ανατρέξτε στο θέμα Εύρεση του αριθμού-κλειδιού προϊόντος των Windows.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους αριθμούς-κλειδιά προϊόντος και τις ψηφιακές άδειες, δείτε Ενεργοποίηση των Windows.

Επανενεργοποίηση των Windows 10 μετά από αλλαγή υλικού

Όταν είστε έτοιμοι για την επανενεργοποίηση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο Internet και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα είτε για την ψηφιακή άδεια χρήσης είτε για τον αριθμό-κλειδί προϊόντος.

Θα πρέπει πρώτα να προσθέσετε τον λογαριασμό σας Microsoft και να τον συνδέσετε με την ψηφιακή άδεια χρήσης στη συσκευή σας. Αφού συνδέσετε τον λογαριασμό σας Microsoft, εκτελέστε την αντιμετώπιση προβλημάτων ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε ξανά τα Windows 10.   

Αυτό το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων θα είναι διαθέσιμο μόνο αν το αντίγραφο των Windows 10 (έκδοση 1607 ή νεότερη) δεν είναι ενεργοποιημένο. 

Για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης:

 1. Συνδεθείτε ως διαχειριστής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία τοπικού λογαριασμού χρήστη ή διαχειριστή στα Windows 10

 2. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξηκαι, στη συνέχεια, Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια > Ενεργοποίηση  > Αντιμετώπιση προβλημάτων. Το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων θα εμφανίσει το μήνυμα Τα Windows δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν στη συσκευή σας.

  Άνοιγμα ρυθμίσεων ενεργοποίησης

 3. Επιλέξτε Έχω αλλάξει πρόσφατα το υλικό σε αυτή τη συσκευή και έπειτα επιλέξτε Επόμενο.

 4. Πληκτρολογήστε τον συνδεδεμένο λογαριασμό Microsoft και τον κωδικό πρόσβασής σας και έπειτα επιλέξτε Είσοδος. Το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων θα λειτουργεί μόνο με τον συνδεδεμένο λογαριασμό Microsoft.

 5. Από τη λίστα των συσκευών που είναι συνδεδεμένες με τον Λογαριασμό Microsoft σας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή: Αυτή είναι η συσκευή που χρησιμοποιώ αυτήν τη στιγμή. 

 6. Επιλέξτε Ενεργοποίηση.

Αν δεν βλέπετε τη συσκευή που χρησιμοποιείτε στη λίστα των αποτελεσμάτων, βεβαιωθείτε ότι έχετε εισέλθει χρησιμοποιώντας τον ίδιο λογαριασμό Microsoft που έχετε συσχετίσει με την ψηφιακή άδεια χρήσης των Windows 10 στη συσκευή σας.

Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε σφάλματα κατά την ενεργοποίηση, ανατρέξτε στο θέμα: Λήψη βοήθειας για τα σφάλματα ενεργοποίησης των Windows και εντοπίστε το σφάλμα που εμφανίζεται.

Αν δεν είχατε συνδέσει τον λογαριασμό Microsoft με την ψηφιακή άδεια χρήσης πριν από την αλλαγή υλικού ΚΑΙ χρησιμοποιήσατε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος για να κάνετε αναβάθμιση στα Windows 10, τότε συνεχίστε στην επόμενη ενότητα.

Αν τα Windows 10 δεν ήταν προεγκατεστημένα στη συσκευή σας κατά την αγορά και χρησιμοποιήσατε αριθμό-κλειδί προϊόντος για να κάνετε αναβάθμιση στα Windows 10, θα χρειαστείτε τον ίδιο αυτόν αριθμό-κλειδί προϊόντος μετά την αλλαγή υλικού. 

Επιλέξτε το κουμπί Έναρξηκαι, στη συνέχεια, Ρυθμίσεις > Ενημέρωση και ασφάλεια   > Ενεργοποίηση > Αλλαγή αριθμού-κλειδιού προϊόντος και, τέλος, πληκτρολογήστε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος.

Εισαγάγετε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος στις "Ρυθμίσεις"

Αν εγκαταστήσατε ένα αντίγραφο λιανικής πώλησης των Windows 10 στη συσκευή σας χρησιμοποιώντας έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος των Windows 10 και, στη συνέχεια, κάνατε αλλαγές στο υλικό, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία χρησιμοποιώντας τον αριθμό-κλειδί προϊόντος των Windows 10.

Αν εξακολουθήσετε να αντιμετωπίζετε σφάλματα κατά την ενεργοποίηση, ανατρέξτε στο θέμα Λήψη βοήθειας για τα σφάλματα ενεργοποίησης των Windows και βρείτε το σφάλμα που λαμβάνετε.

Αν δεν έχετε ψηφιακή άδεια χρήσης ή αριθμό-κλειδί προϊόντος

Αν δεν έχετε αριθμό-κλειδί προϊόντος ή ψηφιακή άδεια χρήσης, μπορείτε να αγοράσετε μια ψηφιακή άδεια χρήσης των Windows 10 αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα, για να πραγματοποιήσετε μια αγορά:

Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  και, στη συνέχεια, Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Ενεργοποίηση . Στη συνέχεια, επιλέξτε Μετάβαση στο Store για να μεταβείτε στην εφαρμογή Microsoft Store, από όπου μπορείτε να αγοράσετε μια ψηφιακή άδεια χρήσης των Windows 10.

Μετάβαση στο Store

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια με την επανενεργοποίηση των Windows στη συσκευή σας, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Βρείτε λύσεις σε συνηθισμένα προβλήματα ή λάβετε βοήθεια από έναν συνεργάτη υποστήριξης.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×