Καταγραφή βημάτων για την αναπαραγωγή ενός προβλήματος

Ισχύει για: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Η Βηματική καταγραφή (που ονομάζεται Βηματική καταγραφή προβλήματος στα Windows 7), είναι ένα πρόγραμμα το οποίο σας επιτρέπει να αντιμετωπίζετε ένα πρόβλημα στη συσκευή σας με την εγγραφή των ακριβών βημάτων που ακολουθήσατε όταν παρουσιάστηκε το πρόβλημα. Μπορείτε να στείλετε αυτή την εγγραφή σε έναν επαγγελματία υποστήριξης για να τον βοηθήσετε να εντοπίσει το πρόβλημα.


Για την εγγραφή και την αποθήκευση των βημάτων στον υπολογιστή σας

 1. Για να ανοίξετε τη Βηματική καταγραφή προβλήματος, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  και, στη συνέχεια, επιλέξτε Βοηθήματα των Windows > Βηματική καταγραφή (στα Windows 10) ή Βοηθήματα > Βηματική καταγραφή προβλήματος (στα Windows 7 ή Windows 8.1).
 2. Επιλέξτε Έναρξη εγγραφής.
 3. Ακολουθήστε τα βήματα για να αναπαράγετε το πρόβλημα που προσπαθείτε να εντοπίσετε. Μπορείτε να κάνετε παύση και συνέχιση της εγγραφής ανά πάσα στιγμή.
 4. (Προαιρετικό) Κατά την εγγραφή, επιλέξτε Προσθήκη σχολίου, χρησιμοποιήστε το ποντίκι σας για να επιλέξετε το τμήμα της οθόνης στο οποίο θέλετε να προσθέσετε σχόλια, πληκτρολογήστε το σχόλιό σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.
 5. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε Διακοπή εγγραφής.
 6. Ελέγξτε την εγγραφή των βημάτων που ακολουθήσατε για να βεβαιωθείτε ότι εμφανίζει τα στοιχεία που θέλετε να εμφανίζονται. Επιλέξτε Αποθήκευση, ονομάστε το αρχείο .zip, επιλέξτε τη θέση αποθήκευσής του και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση. Τώρα μπορείτε να επισυνάψετε και να στείλετε αυτό το αρχείο .zip στο άτομο που σας βοηθά να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα στον υπολογιστή σας. Μπορεί να το προβάλλεται σε οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης Web.

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις

 1. Στο Βηματική καταγραφή, επιλέξτε το κάτω βέλος δίπλα στο κουμπί Βοήθεια και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις.
 2. Μπορείτε να αλλάξετε τα εξής:
   • Θέση εξόδου. Αν δεν θέλετε να σας ζητείται η θέση και το όνομα αρχείου κάθε φορά που αποθηκεύετε ένα αρχείο, επιλέξτε Περιήγηση για να ορίσετε μια προεπιλεγμένη θέση και όνομα αρχείου.
   • Ενεργοποίηση καταγραφής οθόνης. Επιλέξτε Όχι αν δεν θέλετε να καταγράψετε στιγμιότυπα οθόνης — για παράδειγμα, αν η οθόνη ενδέχεται να αποκαλύψει προσωπικές πληροφορίες που δεν θέλετε να κοινοποιήσετε. Η εφαρμογή θα εξακολουθεί να καταγράφει μια περιγραφή κειμένου για τα βήματά σας.
   • Αριθμός πρόσφατων καταγραφών οθόνης που θέλετε να αποθηκεύσετε. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 25 οθόνες, επομένως, αν θέλετε να εγγράψετε περισσότερες από αυτές, αυξήστε αυτόν τον αριθμό.