Πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια αναβάθμιση Windows Phone 8.1 με Windows 10 Mobile σε ένα περιβάλλον MDM

Ισχύει για: Windows 10 Mobile Ent v1511Windows 10 Mobile, released in November 2015

Σύνοψη


Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο αναβάθμισης των επιλέξιμων συσκευές Windows Phone 8.1 σε Windows 10 Mobile. Ανατρέξτε στην ενότητα Τρόπος για να προσδιορίσετε εάν μια αναβάθμιση είναι διαθέσιμη για μια συσκευή για να διαπιστώσετε αν η συσκευή σας είναι επιλέξιμες για την ενημερωμένη έκδοση.

Το Windows Phone 8.1 για την αναβάθμιση των Windows 10 Mobile χρησιμοποιεί ένα μοντέλο "opt-in" ή "για". Μια συσκευή επιλέξιμες πρέπει να "μπείτε στην" προσφέρεται η αναβάθμιση.

Για τους καταναλωτές, η εφαρμογή Windows 10 Mobile Upgrade Advisor είναι διαθέσιμη από το χώρο αποθήκευσης των Windows για την εκτέλεση της συμμετοχής στο.

Για τις επιχειρήσεις, η Microsoft προσφέρει μια λύση κεντρικής διαχείρισης μέσω Mobile συσκευή διαχείρισης (MDM) που μπορούν να δώσουν ώθηση σε μια πολιτική διαχείρισης σε κάθε συσκευή επιλέξιμες για την εκτέλεση της συμμετοχής στο.

Εάν χρησιμοποιείτε μια λίστα επιτρεπόμενων εφαρμογών (whitelisting) μέσω MDM, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του εδώ για να βεβαιωθείτε ότι οι εφαρμογές συστήματος είναι whitelisted πριν από την αναβάθμιση σε Windows 10 Mobile. Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε που υπάρχουν γνωστά ζητήματα που αναφέρονται στην τεκμηρίωση που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη συσκευή μετά την αναβάθμιση. Ανατρέξτε στην ενότητα κανόνες για να αποφύγετε αυτήν την τεκμηρίωση.

Ορισμένες επιχειρήσεις μπορεί να θέλετε να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα του Windows Mobile 10 αναβάθμισης για τους χρήστες. Με το μοντέλο επιλογής, η επιχείρηση μπορεί να blacklist η εφαρμογή Σύμβουλος αναβάθμισης για να αποτρέψετε τους χρήστες από τη αναβάθμιση πρόωρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο blacklist η εφαρμογή Σύμβουλος αναβάθμισης, ανατρέξτε στην ενότητα Τρόπος blacklist η εφαρμογή Σύμβουλος αναβάθμισης . Επιχειρήσεις που έχουν τηλεφώνου χωρίς αξιοπιστία την εφαρμογή Σύμβουλος αναβάθμισης είναι να χρησιμοποιήσετε τη λύση που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο για να επιλέξετε το χρονισμό αναβάθμισης σε βάση ανά συσκευή.

Περισσότερες πληροφορίες


Για επιχειρήσεις με μια λύση που είναι ανεξάρτητο από το Σύμβουλο αναβάθμισης, ένα νέο κλειδί μητρώου στο μητρώο ρύθμιση παραμέτρων υπηρεσίας παροχής (CSP) είναι διαθέσιμη. Έχει οριστεί μια ειδική τιμή κλειδιού GUID. Όταν το Microsoft Update (MU) εντοπίζει την παρουσία του την τιμή του κλειδιού μητρώου σε μια συσκευή, οποιαδήποτε διαθέσιμη αναβάθμιση θα τεθούν στη διάθεσή της συσκευής.

Προϋποθέσεις

  • Συσκευή Windows Phone 8.1 με διαθέσιμη αναβάθμιση σε Windows 10 Mobile.
  • Συσκευή συνδεδεμένη σε Wi-Fi ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας για να εκτελέσετε σάρωση για αναβάθμιση.
  • Συσκευή είναι ήδη συμμετέχουν με μια περίοδο λειτουργίας mdm ΑΥΤΟΎ.
  • Η συσκευή είναι σε θέση να λάβει την πολιτική διαχείρισης.
  • Mdm ΑΥΤΟΎ είναι δυνατό να προώθηση την πολιτική διαχείρισης σε συσκευές. (Είναι η ελάχιστη έκδοση για δημοφιλείς υπηρεσίες παροχής MDM που υποστηρίζουν τη λύση σε αυτό το άρθρο: InTune: 5.0.5565, AirWatch: 8.2, σίδηρο κινητό: 9.0.)

Οδηγίες για το διακομιστή MDM

Το μητρώο CSP χρησιμοποιείται για να προωθήσει την τιμή GUID στο ακόλουθο κλειδί μητρώου για τα οποία το πρόγραμμα-πελάτης διαχείρισης συσκευών Open Mobile Alliance (OMA) (DM) έχει πρόσβαση ανάγνωσης/εγγραφής και για την οποία ενημερώνετε τη συσκευή, η υπηρεσία έχει πρόσβαση ανάγνωσης.

[HKLM\Software\Microsoft\Provisioning\OMADM]
"EnterpriseUpgrade"="d369c9b6-2379-466d-9162-afc53361e3c2”

Η πλήρης εντολή SyncML για τη λύση είναι η εξής.

Σημείωση Το SyncML μπορεί να ποικίλλουν, ανάλογα με τη λύση mdm ΑΥΤΟΎ.

SyncML xmlns="SYNCML:SYNCML1.1">   <SyncBody>
<Add>
<CmdID>250</CmdID>
<Item>
<Target>
<LocURI>./Vendor/MSFT/Registry/HKLM/SOFTWARE/Microsoft/Provisioning/OMADM/ EnterpriseUpgrade</LocURI>
</Target>
<Meta>
<Format xmlns=”syncml:metinf”>chr</Format>
</Meta>
<Data>d369c9b6-2379-466d-9162-afc53361e3c2</Data>
</Item>
</Add>
<Final/>
</SyncBody>
</SyncML>

Την περιγραφή της πολιτικής διακομιστή OMA DM παρέχεται στον ακόλουθο πίνακα:

OMA-URI./Vendor/MSFT/Registry/HKLM/SOFTWARE/Microsoft/Provisioning/OMADM/EnterpriseUpgrade
Τύπος δεδομένωνΣυμβολοσειρά
Τιμήd369c9b6-2379-466d-9162-afc53361e3c2
Αφού η συσκευή καταναλώνει την πολιτική, θα είναι σε θέση να λάβει μια διαθέσιμη αναβάθμιση.

Για να απενεργοποιήσετε την πολιτική, διαγράψτε το κλειδί μητρώου OMADM ή ορίστε την τιμή της συμβολοσειράς EnterpriseUpgrade οτιδήποτε άλλο εκτός από το GUID.

Πώς να προσδιορίσετε εάν μια αναβάθμιση είναι διαθέσιμη για μια συσκευή

Η εφαρμογή Windows 10 Mobile Upgrade Advisor δεν έχει σχεδιαστεί ούτε προορίζονται για εταιρικούς πελάτες που θέλετε να αυτοματοποιήσετε τη διαδικασία αναβάθμισης.

Ωστόσο, η εφαρμογή Windows 10 Mobile Upgrade Advisor είναι το καλύτερο μηχανισμό διαπίστωσης όταν υπάρχει διαθέσιμη μια αναβάθμιση. Η εφαρμογή ερωτήματα δυναμικά αν η αναβάθμιση για αυτό το μοντέλο συσκευής και τις σχετικές κινητής τηλεφωνίας (MO).

Συνιστούμε να επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή πιλοτικής λειτουργίας με την εφαρμογή Windows 10 Mobile Upgrade Advisor εγκατεστημένο. Η πιλοτική συσκευή παρέχει το μοντέλο συσκευής και MO που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση. Όταν εκτελείτε το app στη συσκευή πιλοτικής λειτουργίας, θα αναφέρει ότι είναι διαθέσιμη μια αναβαθμισμένη έκδοση, ότι η συσκευή είναι επιλέξιμα για την αναβάθμιση ή την αναβάθμιση δεν είναι διαθέσιμη για αυτήν τη συσκευή.

Σημείωση Η διαθεσιμότητα των Windows 10 Mobile ως ενημερωμένη έκδοση για υπάρχουσες συσκευές Windows Phone 8.1 διαφέρει ανάλογα με τον κατασκευαστή της συσκευής, μοντέλο συσκευής, χώρας ή περιοχής, υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας ή υπηρεσία παροχής, περιορισμοί υλικού και άλλους παράγοντες. Για να ελέγξετε για συμβατότητα και άλλες σημαντικές πληροφορίες εγκατάστασης, ανατρέξτε στη σελίδα Windows 10 φορητών συσκευών .

Πώς να blacklist η εφαρμογή Σύμβουλος αναβάθμισης

Ορισμένες επιχειρήσεις ίσως θελήσουν να εμποδίσουν τους χρήστες να εγκαταστήσουν την εφαρμογή Windows 10 Mobile Upgrade Advisor. Με Windows Phone 8.1, μπορείτε να επιτρέψετε ή να αρνηθείτε μεμονωμένων εφαρμογών, προσθέτοντας συγκεκριμένα app εκδότες ή καθολικά μοναδικό αναγνωριστικό (GUID) της εφαρμογής από το χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου παράθυρο μια δυνατότητα ή άρνηση λίστα XML. Το αναγνωριστικό GUID για μια συγκεκριμένη εφαρμογή, μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση URL για το app στο χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, το GUID για να ο Σύμβουλος αναβάθμισης Windows Phone παρατίθεται στην παρακάτω θέση:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στο θέμα της δοκιμάσετε: περιορισμός εφαρμογές Windows Phone 8.1 θέμα στο TechNet.