Η Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) δεν εμφανίζει συσκευές που δεν είναι συνδεδεμένες με τον υπολογιστή που χρησιμοποιεί Windows XP

Συμπτώματα

Η Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) εμφανίζει μόνο συσκευές, προγράμματα οδήγησης και εκτυπωτές χωρίς υποστήριξη Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play) όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση των κρυφών συσκευών (Show hidden devices) του μενού Προβολή (View). Οι συσκευές που εγκαθιστάτε, οι οποίες δεν είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή (όπως μια συσκευή USB (Universal Serial Bus) ή οι "εικονικές" συσκευές) δεν εμφανίζονται στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), ακόμα και όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση των κρυφών συσκευών (Show hidden devices).

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Για να αντιμετωπίσετε αυτήν τη συμπεριφορά και να εμφανίσετε συσκευές όταν κάνετε κλικ στο στοιχείο Εμφάνιση των κρυφών συσκευών (Show hidden devices):

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), έπειτα στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή εντολών (Command Prompt).
 2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  set devmgr_show_nonpresent_devices=1
 3. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή σε μια γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  start devmgmt.msc
 4. Αντιμετώπιση των προβλημάτων συσκευών και προγραμμάτων οδήγησης στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να μπορέσετε να δείτε τις συσκευές που δεν είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση των κρυφών συσκευών (Show hidden devices) στο μενού Προβολή (View) της Διαχείρισης Συσκευών.
 5. Όταν ολοκληρώσετε την αντιμετώπιση προβλημάτων, κλείστε τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).
 6. Πληκτρολογήστε exit στη γραμμή εντολών.

  Σημειώστε ότι όταν κλείσετε το παράθυρο της γραμμής εντολών, τα Windows καταργούν τη μεταβλητή devmgr_show_nonpresent_devices=1 που ορίσατε στο βήμα 2 και αποτρέπουν την εμφάνιση εικονικών συσκευών όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση των κρυφών συσκευών (Show hidden devices).
Εάν είστε προγραμματιστής ή power user και θέλετε να μπορείτε να προβάλετε τις συσκευές που δεν είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή σας, ορίστε αυτήν τη μεταβλητή περιβάλλοντος καθολικά:


Για να ορίσουμε καθολικά τη μεταβλητή περιβάλλοντος για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να επιδιορθώσετε το πρόβλημα μόνοι σας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από τον χρήστη".

Αυτόματη επίλυση


Για να γίνει αυτόματη επιδιόρθωση αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Επίλυση Fix it. Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση και ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό "Αυτόματη επίλυση".
Σημειώσεις
 • Μετά την εκτέλεση του πακέτου, πρέπει να κάνετε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση των κρυφών συσκευών (Show hidden devices) στο μενού της Διαχείρισης Συσκευών Προβολή (View), για να μπορείτε να δείτε τις συσκευές που δεν είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή.
 • Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επιδιόρθωση λειτουργεί και για εκδόσεις των Windows σε άλλες γλώσσες.
 • Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, αποθηκεύστε την αυτόματη επίλυση σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και, στη συνέχεια, εκτελέστε την στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα.

Έπειτα, μεταβείτε στην ενότητα "Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα;".Επίλυση από τον χρήστη

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer).
 2. Κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced).
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Μεταβλητές περιβάλλοντος (Environment Variables).
 5. Ορίστε τις μεταβλητές στο πλαίσιο Μεταβλητές συστήματος (System Variables).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο μόνο για την αντιμετώπιση προβλημάτων ή για σκοπούς ανάπτυξης ή για να εμποδίσετε τους χρήστες να καταργήσουν αθέλητα μια απαιτούμενη συσκευή, η οποία δεν είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή (όπως μια συσκευή USB ή μια θέση σύνδεσης που δεν είναι συνδεδεμένη σε φορητό υπολογιστή).

Με αυτήν την ενέργεια επιλύθηκε το πρόβλημα;

 • Ελέγξτε εάν το πρόβλημα επιλύθηκε. Εάν το πρόβλημα έχει επιλυθεί, έχετε τελειώσει με αυτή την ενότητα. Εάν το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με την υποστήριξη.
 • Εκτιμούμε ιδιαίτερα τα σχόλιά σας. Για να στείλετε σχόλια ή να αναφέρετε τυχόν ζητήματα που αφορούν αυτή τη λύση, αφήστε το σχόλιό σας στο ιστολόγιο "Αυτόματη επίλυση" ή στείλτε μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Κατάσταση

Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση.

Περισσότερες πληροφορίες

Στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), υπάρχουν δύο τύποι κρυφών συσκευών εκτός από τις συσκευές που εμφανίζονται:

 • Συνήθως, οι κρυφές συσκευές δεν εμφανίζονται (προγράμματα οδήγησης, εκτυπωτές χωρίς υποστήριξη Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play) κ.ο.κ.)

  -και-
 • Εικονικές συσκευές που δεν είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 315539 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Μαΐ 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια