Επιδιόρθωση προβλημάτων ήχου στα Windows 10

Ισχύει για: Windows 10

Εκτέλεση του προγράμματος αντιμετώπισης προβλημάτων ήχου

 • Για βοήθεια με την επίλυση προβλημάτων ήχου, δοκιμάστε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων ήχου. Ίσως να μπορέσει να επιλύσει αυτόματα τα προβλήματα ήχου.
 • Για να εκτελέσετε την αντιμετώπιση προβλημάτων: επιλέξτε το κουμπί Έναρξη , πληκτρολογήστε πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων ήχου στο πλαίσιο αναζήτησης, επιλέξτε Εύρεση και επιδιόρθωση προβλημάτων με την αναπαραγωγή ήχου από τη λίστα των αποτελεσμάτων και κατόπιν επιλέξτε Επόμενο. Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τη συσκευή για αντιμετώπιση προβλημάτων.
  Πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων ήχου
 • Αν η εκτέλεση του προγράμματος αντιμετώπισης προβλημάτων δεν έχει αποτέλεσμα, ανατρέξτε στις επόμενες ενότητες για πρόσθετα βήματα.

Επιδιόρθωση του προγράμματος οδήγησης ήχου

 • Ενημερώστε το πρόγραμμα οδήγησης ήχου
  • Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη , πληκτρολογήστε διαχείριση συσκευών στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε την από τη λίστα των αποτελεσμάτων.

  • Επιλέξτε το βέλος δίπλα στην επιλογή Ελεγκτές ήχου, βίντεο και παιχνιδιών για να την αναπτύξετε. 

  • Κάντε δεξιό κλικ στην κάρτα ήχου σας (ή πατήστε την παρατεταμένα) και επιλέξτε Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης.

  • Αν τα Windows δεν βρουν νέο πρόγραμμα οδήγησης, αναζητήστε ένα στην τοποθεσία web του κατασκευαστή της συσκευής και ακολουθήστε τις οδηγίες.

 • Καταργήστε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης ήχου
  • Στη Διαχείριση Συσκευών, κάντε δεξιό κλικ στο πρόγραμμα οδήγησης ήχου (ή πατήστε το παρατεταμένα) και κατόπιν επιλέξτε Ιδιότητες.

  • Επανεκκινήστε τη συσκευή και τα Windows θα επιχειρήσουν να επανεγκαταστήσουν το πρόγραμμα οδήγησης.

 • Αν αυτά τα βήματα δεν είχαν αποτέλεσμα, χρησιμοποιήστε το γενικό πρόγραμμα οδήγησης ήχου που παρέχεται με τα Windows. Δείτε πώς:
  • Στη Διαχείριση Συσκευών, κάντε δεξιό κλικ στο πρόγραμμα οδήγησης ήχου (ή πατήστε το παρατεταμένα).

  • Στη συνέχεια, επιλέξτε Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης > Αναζήτηση λογισμικού προγράμματος οδήγησης στον υπολογιστή μου > Επιλογή από μια λίστα προγραμμάτων οδήγησης συσκευών στον υπολογιστή μου, επιλέξτε Συσκευή ήχου υψηλής ευκρίνειας και, τέλος, Επόμενο

  • Ακολουθήστε τις οδηγίες για να το εγκαταστήσετε.

 • Αν αυτά τα βήματα δεν έχουν αποτέλεσμα, ελέγξτε τις επόμενες ενότητες για πρόσθετα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.

Έλεγχος καλωδίων, έντασης ήχου

 • Δοκιμάστε αυτές τις προτάσεις:
  • Ελέγξτε τις συνδέσεις των ηχείων και των ακουστικών σας για χαλαρά καλώδια ή κάποια εσφαλμένη υποδοχή.

  • Ελέγξτε τα επίπεδα ισχύος και έντασης, και δοκιμάστε να ανεβάσετε όλα τα στοιχεία ελέγχου έντασης ήχου.

  • Ορισμένα ηχεία και εφαρμογές έχουν τα δικά τους στοιχεία ελέγχου έντασης ήχου και ίσως πρέπει να τα ελέγξετε όλα.

  • Συνδέστε τη συσκευή σε μια άλλη θύρα USB.

  • Μην ξεχνάτε ότι τα ηχεία σας πιθανόν να μην λειτουργούν, όταν είναι συνδεδεμένα τα ακουστικά.

 • Αν τα καλώδια και η ένταση ήχου είναι εντάξει, ανατρέξτε στις επόμενες ενότητες για πρόσθετα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.

Ορισμός προεπιλεγμένης συσκευής

 • Αν συνδέεστε σε συσκευή ήχου χρησιμοποιώντας USB ή HDMI, ίσως χρειαστεί να ορίσετε αυτήν τη συσκευή ως προεπιλεγμένη.
  • Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη , πληκτρολογήστε ήχος στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις ήχου από τη λίστα των αποτελεσμάτων.
  • Στην περιοχή Σχετικές ρυθμίσεις, επιλέξτε Πίνακας ελέγχου ήχου.
  • Στην καρτέλα Αναπαραγωγή, επιλέξτε μια συσκευή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ορισμός προεπιλογής.
 • Αν η ρύθμιση της προεπιλεγμένης συσκευής δεν έχει αποτέλεσμα, ανατρέξτε στις επόμενες ενότητες για πρόσθετα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.

Απενεργοποίηση βελτιώσεων ήχου

 • Ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη , πληκτρολογήστε ήχος στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις ήχου από τη λίστα των αποτελεσμάτων.

  • Στην περιοχή Σχετικές ρυθμίσεις, επιλέξτε Πίνακας ελέγχου ήχου.

  • Στην καρτέλα Αναπαραγωγή, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Προεπιλεγμένη συσκευή (ή πατήστε το παρατεταμένα) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ιδιότητες.

  • Στην καρτέλα Βελτιώσεις, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Απενεργοποίηση όλων των βελτιώσεων και προσπαθήστε να κάνετε αναπαραγωγή με τη συσκευή ήχου.

  • Αν αυτό δεν λειτουργήσει, επιλέξτε Άκυρο και, στην καρτέλα Αναπαραγωγή, επιλέξτε μια άλλη προεπιλεγμένη συσκευή (αν έχετε), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Απενεργοποίηση όλων των βελτιώσεων και προσπαθήστε ξανά να κάνετε αναπαραγωγή ήχου. Κάντε την ίδια ενέργεια για κάθε προεπιλεγμένη συσκευή.

 • Αν η απενεργοποίηση των βελτιώσεων ήχου δεν έχει αποτέλεσμα, ανατρέξτε στις επόμενες ενότητες για πρόσθετα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.

Δοκιμή διαφορετικών μορφών ήχου

 • Δοκιμάστε τα ακόλουθα βήματα:
  • Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη , πληκτρολογήστε ήχος και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις ήχου από τη λίστα των αποτελεσμάτων.

  • Στην περιοχή Σχετικές ρυθμίσεις, επιλέξτε Πίνακας ελέγχου ήχου.

  • Στην καρτέλα Αναπαραγωγή, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Προεπιλεγμένη συσκευή (ή πατήστε το παρατεταμένα) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ιδιότητες.

  • Στην καρτέλα Για προχωρημένους, στην περιοχή Προεπιλεγμένη μορφή, αλλάξτε τη ρύθμιση και, στη συνέχεια, ελέγξτε πάλι τη συσκευή ήχου. Αν αυτό δεν επιλύσει το πρόβλημα, δοκιμάστε να αλλάξετε ξανά τη ρύθμιση.

 • Αν η δοκιμή διαφορετικών μορφών ήχου δεν έχει αποτέλεσμα, ανατρέξτε στις επόμενες ενότητες για πρόσθετα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.

Επανεκκίνηση για εφαρμογή των εγκατεστημένων ενημερώσεων

 • Πολλές ενημερώσεις απαιτούν επανεκκίνηση της συσκευής. Αποθηκεύστε την εργασία σας και κλείστε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές.
 • Στη συνέχεια, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη , μεταβείτε στην περιοχή Παροχή ενέργειας και επιλέξτε είτε Ενημέρωση και επανεκκίνηση είτε Ενημέρωση και τερματισμός λειτουργίας. Χρειάζεστε βοήθεια με τις ενημερώσεις των Windows; Μάθετε πώς να αντιμετωπίζετε προβλήματα με τις ενημερώσεις των Windows 10.
 • Αν η επανεκκίνηση δεν έχει αποτέλεσμα, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα για πρόσθετα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.

Αν δεν ακούγεται ήχος μετά την εγκατάσταση ενημερώσεων

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα ήχου μετά από μια πρόσφατη ενημέρωση, μπορείτε να δοκιμάσετε να επαναφέρετε το πρόγραμμα οδήγησης ήχου σε μια προηγούμενη έκδοση που λειτουργούσε κανονικά.

 • Επαναφορά του προγράμματος οδήγησης ήχου
  • Εκκινήστε τον υπολογιστή στην ασφαλή λειτουργία.
  • Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη , πληκτρολογήστε διαχείριση συσκευών στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε την από τη λίστα των αποτελεσμάτων.
  • Στην περιοχή Ελεγκτές ήχου, βίντεο και παιχνιδιών, κάντε δεξιό κλικ στην κάρτα ήχου (ή πατήστε την παρατεταμένα) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ιδιότητες.
  • Επιλέξτε την καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης και έπειτα επιλέξτε Επαναφορά προγράμματος οδήγησης.
 • Επαναφέρετε τον υπολογιστή από ένα σημείο επαναφοράς συστήματος
  • Όταν η Microsoft εγκαθιστά ενημερώσεις στο σύστημά σας, δημιουργείται ένα σημείο επαναφοράς συστήματος, σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα. Δοκιμάστε να κάνετε επαναφορά από εκείνο το σημείο και ελέγξτε αν αυτό θα επιλύσει τα προβλήματα ήχου.
  • Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Επαναφορά από σημείο επαναφοράς συστήματος", στο θέμα Επιλογές αποκατάστασης στα Windows 10.