Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά στα Windows 10

Ισχύει για: Windows 10

 • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του υπολογιστή σας με το Ιστορικό αρχείων 
 • Χρησιμοποιήστε το Ιστορικό αρχείων, για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας σε μια εξωτερική μονάδα δίσκου ή μια θέση δικτύου. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια > Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας > Προσθήκη μονάδας δίσκου και κατόπιν επιλέξτε μια εξωτερική μονάδα δίσκου ή θέση δικτύου για τα αντίγραφα ασφαλείας.
  Είδωλο αντιγράφων ασφαλείας του Ιστορικού αρχείων στα Windows 10
 • Επαναφορά των αρχείων σας με το Ιστορικό αρχείων
 • Αν σας λείπει ένα σημαντικό αρχείο ή φάκελος για τον οποίο έχετε δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας, δείτε πώς μπορείτε να το ξαναβρείτε:
  • Στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, πληκτρολογήστε επαναφορά αρχείων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επαναφορά των αρχείων σας με το Ιστορικό αρχείων.

  • Αναζητήστε το αρχείο που χρειάζεστε και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα βέλη για να δείτε όλες τις εκδόσεις του.

  • Όταν βρείτε την έκδοση που θέλετε, επιλέξτε Επαναφορά για να την αποθηκεύσετε στην αρχική της θέση. Για να την αποθηκεύσετε σε άλλη θέση, κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Επαναφορά, επιλέξτε Επαναφορά σε και μετά επιλέξτε μια νέα θέση.

 • Εύρεση των αντιγράφων ασφαλείας που δημιουργήθηκαν σε προηγούμενες εκδόσεις των Windows
 • Αν χρησιμοποιήσατε τη Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας αρχείων ή να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας ειδώλου συστήματος σε προηγούμενες εκδόσεις των Windows, το παλιό αντίγραφο ασφαλείας σας είναι ακόμα διαθέσιμο στα Windows 10. Στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, πληκτρολογήστε πίνακας ελέγχου. Στη συνέχεια, επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου > Σύστημα και ασφάλεια > Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά (Windows 7).