Βοήθεια για τη σύνδεση τηλεφώνου και υπολογιστή

Ισχύει για: Windows 10

Αν συνδέσετε το iPhone ή το τηλέφωνο Android με τον υπολογιστή, θα μπορείτε να κάνετε απρόσκοπτα εναλλαγή μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή. Ξεκινήστε μια εργασία σε μία από τις συσκευές σας και συνεχίστε τη σε μια άλλη. 

Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τη σύνδεση του τηλεφώνου και του υπολογιστή.

Σύνδεση του τηλεφώνου σας

Αντιμετώπιση προβλημάτων με τις εμπειρίες μεταξύ συσκευών