Τρόπος προσδιορισμού της έκδοσης του Windows Media Player

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 190990
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο προσδιορισμού της έκδοσης του Windows Media Player που είναι εγκατεστημένη στον Υπολογιστή σας.
Περισσότερες πληροφορίες
Για να προσδιορίσετε την έκδοση του Windows Media Player, ξεκινήστε το Windows Media Player, κάντε κλικ στην επιλογή Σχετικά με το Windows Media Player στο μενού Βοήθεια και, στη συνέχεια, σημειώστε τον αριθμό έκδοσης κάτω από την ανακοίνωση πνευματικά δικαιώματα.

Σημείωση Εάν δεν εμφανίζεται το μενού " Βοήθεια ", πατήστε ALT + H του πληκτρολογίου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σχετικά με το Windows Media Player.

Αριθμός έκδοσηςΈκδοση του Windows Media Player (WMP)
5.1.51.421WMP 5.2 Beta
5.1.52.701WMP 5.2
6.02.902WMP 6.0
6.1.5.130 WMP 6.0 Internet Explorer 5 RC0 Beta
6.1.7.217 WMP 6.0
6.2.5.410 WMP 6.2 Beta
6.4.5.809 WMP 6.4
6.4.6.* WMP 6.4 για εκδόσεων beta του Windows 2000
6.4.7.1028 6.4 WMP με ρυθμό bit πολλαπλό (MBR) ενημερωμένες εκδόσεις για τον Internet Explorer
6.4.7.11126.4 WMP με ενημερώσεις MBR (μικρό σφάλμα ανταλλαγής μηνυμάτων ενημερώσεις από 6.4.7.1028)
6.4.9.* WMP 6.4 για τα Windows 2000
7.0.0.1954WMP 7
7.0.0.1958 Ενημέρωση του WMP 7
7.0.0.1956 7 WMP με ενημερώσεις του προγράμματος εγκατάστασης
7.0.0.1440 WMP 7 για τα Windows Millennium Edition (Me)
7.01.00.3055WMP 7.1
8.00.00.4477WMP για Windows XP
9.00.00.2980WMP 9 σειράς για τα Windows XP, Windows 98 Second Edition, Windows Me και Windows 2000
9.00.00.2991 WMP 9 σειράς για τον Windows Server 2003
10.00.00.3646 WMP 10
11.0.5721.5230 WMP 11 για τα Windows XP
11.0.6000.6344 WMP 11 για τα Windows Vista
12.0.7601.1754WMP 12 για τα Windows 7
12.0.9600.17031WMP 12 για Windows 8.1 και Windows 8


Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 190990 - Τελευταία αναθεώρηση: 04/04/2016 04:15:00 - Αναθεώρηση: 19.0

Microsoft Windows Media Player 5.2, Microsoft Windows Media Player 6.0, Microsoft Windows Media Player 6.1, Microsoft Windows Media Player 6.4, Microsoft Windows Media Player 7.0, Microsoft Windows Media Player 9 Series, Microsoft Windows Media Player 10, Microsoft Windows Media Player 11, Windows Media Player 11 for Win XP, Windows Media Player 12

  • kbproductlink kbfaq kbhowto kbinfo kbmt KB190990 KbMtel
Σχόλια