Τρόπος χρήσης των διακοπτών εκκίνησης γραμμής εντολών για την εκκίνηση των προγραμμάτων Word 2003, Word 2002 και Word 2000

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR210565
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τους διακόπτες της γραμμής εντολών που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για την εκκίνηση του Word και το σκοπό τους. Ορισμένοι από αυτούς τους διακόπτες περιγράφονται επίσης στη "Βοήθεια" (Help) για το Word.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με άλλους διακόπτες εκκίνησης, κάντε κλικ στην εντολή Βοήθεια για το Microsoft Word (Microsoft Word Help) από το μενού Βοήθεια (Help), πληκτρολογήστε Έλεγχος όσων συμβαίνουν κατά την εκκίνηση του Word (control what happens when you start Outlook) στην καρτέλα "Αναζήτηση" (Office Assistant ή Answer Wizard) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Search) για να προβάλετε το θέμα.
Περισσότερες πληροφορίες
Για να χρησιμοποιήσετε διακόπτη γραμμής εντολών για να κάνετε εκκίνηση του Word, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1: Χρήση της εντολής "Εκτέλεση" (Run)

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Browse).
 3. Εντοπίστε το φάκελο του Office, κάντε κλικ στο αρχείο Winword.exe και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open). Το αρχείο Winword.exe βρίσκεται στον ακόλουθο φάκελο από προεπιλογή:
  • Microsoft Office Word 2003
   C:\Program Files\Microsoft Office\Office11
  • Microsoft Word 2002
   C:\Program Files\Microsoft Office\Office10
  • Microsoft Word 2000
   C:\Program Files\Microsoft Office\Office
  Σημείωση Η διαδρομή προς το αρχείο Winword.exe περικλείεται σε εισαγωγικά.
 4. Κάντε κλικ στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το σημείο παρεμβολής έξω από το κλείσιμο εισαγωγικών (στα δεξιά), στο τέλος της πρότασης της διαδρομής.
 5. Πληκτρολογήστε ένα διάστημα, ακολουθούμενο από το διακόπτη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Για παράδειγμα, αν θέλετε να ξεκινήσετε το Word και να αποτρέψετε τη λήψη πρόσθετων και καθολικών προτύπων, πληκτρολογήστε τα εξής στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγικών:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Winword.exe" /a

Μέθοδος 2: Χρήση συντόμευσης

Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα βήματα, για να δημιουργήσετε μια συντόμευση με την οποία θα γίνεται εκκίνηση του Word από την επιφάνεια εργασίας των Windows:
 1. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στην επιφάνεια εργασίας των Windows, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) στο μενού συντόμευσης που εμφανίζεται και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Συντόμευση (Shortcut).
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία συντόμευσης (Create Shortcut), κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Browse).
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Αναζήτηση (Browse), αλλάξτε το πλαίσιο Διερεύνηση στο (Look in) με τον ακόλουθο φάκελο:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office
  Σημείωση Η θέση αυτού του φακέλου μπορεί να είναι διαφορετική στο σύστημά σας.
 4. Κάντε κλικ στο αρχείο Winword.exe και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open).
 5. Κάντε κλικ στο πλαίσιο Γραμμή εντολών (Command line) και κατόπιν τοποθετήστε το σημείο παρεμβολής στο τέλος της διαδρομής που παρατίθεται. Η διαδρομή που παρατίθεται στο πλαίσιο Γραμμή εντολών (Command line) πρέπει να είναι παρόμοια με την ακόλουθη:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Winword.exe"
 6. Μετά το κλείσιμο των εισαγωγικών, πληκτρολογήστε ένα διάστημα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το διακόπτη που θέλετε. Η διαδρομή που παρατίθεται στο πλαίσιο Γραμμή εντολών (Command line) πρέπει τώρα να είναι παρόμοια με την ακόλουθη:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Winword.exe" /a
 7. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία συντόμευσης (Create Shortcut), κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 8. Στο πλαίσιο Επιλέξτε όνομα για τη συντόμευση (Select a name for the shortcut), πληκτρολογήστε το όνομα της νέας συντόμευσης και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).

Σημειώσεις μεθόδου

Εάν τοποθετήσετε το διακόπτη στην αριστερή πλευρά του κλεισίματος εισαγωγικών και κατόπιν κάνετε κλικ στο κουμπί OK, λαμβάνετε ένα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους:
Δεν είναι δυνατό να βρεθεί το αρχείο "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Winword.exe /a" (ή ένα από τα συστατικά του). Βεβαιωθείτε ότι η διαδρομή και το όνομα αρχείου είναι σωστά και ότι όλες οι απαιτούμενες βιβλιοθήκες είναι διαθέσιμες.

(Cannot find the file 'C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Winword.exe /a' (or one of its components). Make sure the path and filename are correct and that all required libraries are available.)
-ή-
Τα Windows.δεν είναι δυνατό να βρουν το "D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\WINWORD.EXE /a". Βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογήσατε το όνομα σωστά και προσπαθήστε αργότερα. Για την αναζήτηση αρχείου, κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση".

(Windows cannot find 'program_file'. Make sure you typed the name correctly, and then try again. To search for a file, click the Start button, and then click Search.)
Εάν καθορίσετε μια διαδρομή δίσκου ή ένα όνομα αρχείου που περιέχει διαστήματα μετά από ένα διακόπτη, περικλείστε τη διαδρομή σε εισαγωγικά. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να κάνετε εκκίνηση του Word και να δημιουργήσετε αυτόματα ένα έγγραφο με βάση το πρότυπο "Σύγχρονο φαξ", ο διακόπτης θα πρέπει να μοιάζει με τον ακόλουθο:
/t"c:\program files\microsoft office\templates\1033\contemporary fax.dot"
Επομένως, η πλήρης εντολή εκκίνησης θα πρέπει να μοιάζει με την ακόλουθη:
"C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Winword.exe" /t"c:\program files\microsoft office\templates\1033\contemporary fax.dot"
Αυτό ισχύει επίσης για το διακόπτη /l.

Λίστα διακοπτών εκκίνησης του Word

Οι ακόλουθοι διακόπτες εκκίνησης (γραμμής εντολών) του Word παρατίθενται στη "Βοήθεια" (Help) για το Word.
ΤύποςΓια να το κάνετε αυτό
/aΓίνεται εκκίνηση του Word και αποτρέπεται η αυτόματη φόρτωση προσθέτων και καθολικών προτύπων (καθώς και του προτύπου Normal).

Ο διακόπτης /a ασφαλίζει επίσης τα αρχεία ρυθμίσεων, δηλαδή δεν είναι δυνατή η ανάγνωση ή η τροποποίηση των αρχείων ρυθμίσεων, όταν χρησιμοποιείτε αυτόν το διακόπτη.
/laddinpathΞεκινά το Word και, στη συνέχεια, φορτώνει ένα συγκεκριμένο πρόσθετο του Word.
/mΞεκινά μια νέα εμφάνιση του Word χωρίς να εκτελέσει οποιαδήποτε μακροεντολή AutoExec.
/mmacronameΓίνεται εκκίνηση του Word και στη συνέχεια να εκτελείται μια συγκεκριμένη μακροεντολή. Ο διακόπτης /m αποτρέπει επίσης την εκτέλεση μακροεντολών AutoExec από το Word.
/nΞεκινάει μια νέα περίοδο λειτουργίας του Word χωρίς να ανοίξει κάποιο έγγραφο. Τα έγγραφα που είναι ανοιχτά σε κάθε περίοδο λειτουργίας του Word δεν θα εμφανίζονται ως επιλογές στο μενού Παράθυρο (Window) άλλων περιόδων.
/ttemplatenameΞεκινάει το Word με ένα νέο έγγραφο που βασίζεται σε ένα πρότυπο διαφορετικό του βασικού προτύπου.
/wΞεκινάει μια νέα περίοδο λειτουργίας του Word με ένα κενό έγγραφο. Τα έγγραφα που είναι ανοιχτά σε κάθε περίοδο λειτουργίας του Word δεν θα εμφανίζονται ως επιλογές στο μενού Παράθυρο (Window) των άλλων περιόδων.
(χωρίς διακόπτη) Ανοίγει ένα νέο παράθυρο με ένα νέο έγγραφο Word, χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα περίοδο λειτουργίας του προγράμματος Word.
Οι ακόλουθοι διακόπτες εκκίνησης (γραμμής εντολών) του Word δεν παρατίθενται στη "Βοήθεια" (Help) για το Word.
ΤύποςΓια να το κάνετε αυτό
/cΞεκινάει μια νέα περίοδο λειτουργίας του Word και στη συνέχεια να ενεργοποιεί το NetMeeting.
/qΞεκινάει το Word χωρίς να εμφανίζει την οθόνη εκκίνησης του Word. Αυτός ο διακόπτης είναι διαθέσιμος μόνο στο Word 2000 Service Release 1 (SR-1).
/rΞεκινά το Word, ξεκινά το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup), κάνει αλλαγές στο μητρώο των Windows και κατόπιν το κλείνει. Αυτός ο διακόπτης καταχωρεί ξανά το Word στο μητρώο των Windows.
/uΔεν έχει κανένα αποτέλεσμα και δεν ξεκινάει το Word.
/xΞεκινάει μια νέα περίοδο λειτουργίας του Word από το λειτουργικό κέλυφος (για παράδειγμα, για εκτύπωση με το Word). Αυτή η περίοδος λειτουργίας του Word ανταποκρίνεται σε μία μόνο αίτηση DDE και αγνοεί όλες τις άλλες αιτήσεις DDE και τις πολλαπλές περιόδους λειτουργίας. Εάν κάνετε εκκίνηση μιας νέας περιόδου λειτουργίας του Word μέσα στο λειτουργικό περιβάλλον (για παράδειγμα, μέσα στα Windows), συνιστάται να χρησιμοποιήσετε το διακόπτη /w, που ξεκινάει μια περίοδο λειτουργίας με όλες τις λειτουργίες.
/zΕίναι παρόμοιος με το διακόπτη /t. Ωστόσο, αυτός ο διακόπτης παρουσιάζει το συμβάν Νέο (New). Για παράδειγμα: winword.exe /z"mytemplate.dot. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία MSDN στο Web (στα αγγλικά):
όνομα_διαδρομής\όνομα_αρχείουΞεκινά το Word με ένα συγκεκριμένο έγγραφο ανοιχτό.

Σημείωση Για να ανοίξετε πολλά αρχεία ταυτόχρονα, χρησιμοποιήστε τους διακόπτες όνομα_διαδρομής\όνομα_αρχείου

Παράδειγμα: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Winword.exe" c:\filename1.doc c:\filename2.doc
(οποιονδήποτε άλλο διακόπτη) Ξεκινάει μια νέα περίοδο λειτουργίας του Word. Για παράδειγμα, εάν κάνετε εκκίνηση του Word μόνο με την κάθετο (/) και χωρίς διακόπτη ή με οποιονδήποτε μη καταχωρημένο συνδυασμό διακοπτών, το Word ξεκινάει απλώς μια νέα περίοδο λειτουργίας του Word με ένα νέο κενό έγγραφο.
Ο ακόλουθος διακόπτης εκκίνησης του Word (γραμμή εντολών) παρατίθεται στη "Βοήθεια" (Help) του Word 2000 αλλά δεν παρατίθεται στη "Βοήθεια" (Help) του Word 2002 ή του Word 2003.
ΤύποςΓια να το κάνετε αυτό
/mfilenΞεκινάει το Word και, στη συνέχεια, ανοίγει το καθορισμένο αρχείο στη λίστα των πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένων (MRU) του μενού Αρχείο (File).
εκκίνηση γραμμή εντολών WD2000 WD2002 WD2003 διακόπτης γραμμής εντολών
خصائص

رقم الموضوع: 210565 - آخر مراجعة: 10/09/2006 13:31:41 - المراجعة: 7.0

Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbcommandline kbinfo KB210565
تعليقات