Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Πώς να χρησιμοποιήσετε ημερομηνίες και ώρες στο Excel

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:214094
Για το Microsoft Excel 2001 για Mac έκδοση αυτού του άρθρου, ανατρέξτε στο θέμα 303216.


Για το Microsoft Office Excel 2007, επισκεφθείτε την Ηλεκτρονική Βοήθεια του Excel 2007 και διαδικασιών Web σελίδα Office.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο βήμα προς βήμα περιγράφει τον τρόπο χρήσης τα ενσωματωμένα συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας του Microsoft Excel για να εκτελέσετε σύνθετες ημερομηνίας και ώρας υπολογισμοί.

Το Excel αποθηκεύει όλες τις ημερομηνίες ως ακεραίους και όλες τις ώρες ως δεκαδικά κλάσματα. Με αυτό το σύστημα Excel να προσθέσετε, να αφαιρέσετε ή να συγκρίνετε τις ημερομηνίες ώρες ακριβώς όπως άλλους αριθμούς και όλες οι ημερομηνίες είναι ξεπερασμένο χρησιμοποιώντας Αυτό το σύστημα.

Σε αυτό το σύστημα αύξων αριθμός 1 αντιπροσωπεύει την 1/1/1900 12:00:00 π.μ. φορές αποθηκεύονται ως δεκαδικοί αριθμοί μεταξύ.0 και.99999, όπου .0 είναι 00: 00: 00 και.99999 είναι 23:59:59. Το ακέραιους αριθμούς ημερομηνίας και ώρας δεκαδικά κλάσματα μπορούν να συνδυαστούν για τη δημιουργία τους αριθμούς που έχουν δεκαδικό και ακέραιος τμήμα. Για παράδειγμα, ο αριθμός 32331.06 αντιπροσωπεύει την ημερομηνία και ώρα 7/7/1988 1:26:24 π.μ.

Για να εκτελέσετε σύνθετες ημερομηνία και ώρα υπολογισμούς, Το Excel συμπεριλαμβάνει πολλές ενσωματωμένες λειτουργίες ημερομηνίας και ώρας.

Συναρτήσεις TODAY() και NOW()

Το ΣΉΜΕΡΑ συνάρτηση αποδίδει τον σειριακό αριθμό της σημερινής ημερομηνίας βάσει σας ρολόι συστήματος και δεν περιλαμβάνει την ώρα. Το ΤΏΡΑ συνάρτηση αποδίδει τον σειριακό αριθμό της σημερινής ημερομηνίας και περιλαμβάνει η ώρα.

Πώς οι ημερομηνίες ταξινομούνται με βάση τον αριθμό σειράς

Στο Excel, ημερομηνίες ταξινομούνται με βάση τον σειριακό αριθμό της ημερομηνία, αντί να τον εμφανιζόμενο αριθμό. Επομένως, όταν θέλετε να ταξινομήσετε ημερομηνίες Το Excel, ενδέχεται να μην λάβετε τα αποτελέσματα που αναμένετε.

Για παράδειγμα, εάν Μπορείτε να ταξινομήσετε μια σειρά ημερομηνιών που εμφανίζονται στο η ΜΜΜΜ ημερομηνία μορφή (έτσι ώστε να μόνο το μήνα εμφανίζεται), οι μήνες του Not αλφαβητική σειρά. Αντίθετα, ταξινομούνται με βάση τις ημερομηνίες τους υποκείμενους αύξοντα αριθμό ημερομηνίας.

Πώς συγκρίνονται οι ημερομηνίες που βασίζονται σε σειριακό αριθμό

Επειδή οι επίσης χρησιμοποιούνται σειριακούς αριθμούς ημερομηνίας και ώρας συγκρίσεις, πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να είναι διαφορετική από την αναμενόμενη (με βάση το Εμφάνιση τιμών).

Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε το ΤΏΡΑ συνάρτηση για να συγκρίνετε μια ημερομηνία με την τρέχουσα ημερομηνία, όπως το Τύπος
  =IF(NOW()=DATEVALUE("10/1/92"),TRUE,FALSE)
ο τύπος επιστρέφει την τιμή FALSE, ακόμα και αν είναι η τρέχουσα ημερομηνία 1/10/92. Αποδίδει TRUE, μόνο όταν η ημερομηνία 1/10/92 12:00:00 π.μ. Εάν είστε σύγκριση δύο ημερομηνίες σε έναν τύπο και δεν χρειάζεται να έχουν χρόνο περιλαμβάνονται στο αποτέλεσμα, μπορείτε να επιλύσετε αυτήν τη συμπεριφορά χρησιμοποιώντας το ΣΉΜΕΡΑ αντί να λειτουργούν:
  =IF(TODAY()=DATEVALUE("10/1/92"),TRUE,FALSE)

Εργασία με τύπους ημερομηνίας

Πώς μπορείτε να βρείτε τον αριθμό των ημερών μεταξύ σήμερα και μια μελλοντική ημερομηνία

Για να βρείτε τον αριθμό των ημερών μεταξύ τώρα και μια ημερομηνία σε οποιαδήποτε ημέρα εντός της μελλοντικά, χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο τύπο
  ="mm/dd/yy"-NOW()
Όπου "ηη/μμ/ΕΕ" είναι η μελλοντική ημερομηνία. Χρησιμοποιήστε τη γενική μορφή σε μορφή στο κελί που περιέχει το Τύπος.

Πώς μπορείτε να βρείτε τον αριθμό των ημερών, μηνών και ετών μεταξύ δύο ημερομηνιών

Για να υπολογίσετε τον αριθμό των ημερών, μηνών και ετών μεταξύ δύο ημερομηνίες, όπου καταχωρούνται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης στα κελιά A1 και A2 αντίστοιχα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Δημιουργήστε ένα νέο βιβλίο εργασίας.

   Βιβλίο εργασίας του Excel

 2. Με το Νέο βιβλίο εργασίας τμήμα του παραθύρου, κάντε κλικ στο κουμπί Κενό βιβλίο εργασίας.

  Βιβλίο εργασίας του Microsoft Excel

 3. Πληκτρολογήστε τα ακόλουθα δεδομένα στο βιβλίο εργασίας:
    A1:  03/25/94  A2:  05/01/98


  Κελιά Α1 και Α2
 4. Πληκτρολογήστε τον ακόλουθο τύπο στο κελί D1:
  =YEAR(A2)-YEAR(A1)-IF(OR(MONTH(A2)<MONTH(A1),AND(MONTH(A2)=MONTH(A1), DAY(A2)<DAY(A1))),1,0)&" years, "&MONTH(A2)-MONTH(A1)+IF(AND(MONTH(A2) <=MONTH(A1),DAY(A2)<DAY(A1)),11,IF(AND(MONTH(A2)<MONTH(A1),DAY(A2) >=DAY(A1)),12,IF(AND(MONTH(A2)>MONTH(A1),DAY(A2)<DAY(A1)),-1)))&" months, "&A2-DATE(YEAR(A2),MONTH(A2)-IF(DAY(A2)<DAY(A1),1,0),DAY(A1))&" days"


  Κελί D1

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν κάνετε αντιγραφή και επικόλληση του τύπου, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν δεναλλαγές γραμμής. Εάν υπάρχουν αλλαγές γραμμής, ο τύπος δεν θα λειτουργήσει.
Εάν πληκτρολογήσετε σωστά τον τύπο, εμφανίζει το κελί D1:
  4 years, 1 months, 6 days

Κελί D1
Πρόσθετες τύπου ανάλυσης για ημέρες, μήνες και έτη
Αυτός ο τύπος μπορεί επίσης να αναλυθεί σε μεμονωμένα τμήματα των ημερών, μηνών και ετών ως εξής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν κάνετε αντιγραφή και επικόλληση αυτών των τύπων, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν δεν θα λειτουργούν χωρίς αλλαγές γραμμής ή οι τύποι.
  Time segment           Formula  ------------------------------------------------------------------------  The remaining number of     =A2-DATE(YEAR(A2),MONTH(A2)-  days between two dates,     IF(DAY(A2)<DAY(A1),1,0),DAY(A1))&"days"  ignoring years and months   The remaining number of     =MONTH(A2)- MONTH(A1)+IF(AND(MONTH(A2)  months between two dates,    <=MONTH(A1), DAY(A2)<DAY(A1)),11,  ignoring years and days     IF(AND(MONTH(A2)<MONTH(A1),DAY(A2)>=                  DAY(A1)),12,IF(AND(MONTH(A2)>MONTH(A1),                  DAY(A2)<DAY(A1)),-1)))&" months"  The number of whole years    =YEAR(A2)-YEAR(A1)-IF(OR(MONTH(A2)<  between two dates        MONTH(A1),AND(MONTH(A2)=MONTH(A1),                  DAY(A2)<DAY(A1))),1,0)&" years"
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Με την παλαιότερη τύπους & "ημέρες", & "μήνες", και & "έτη" είναι προαιρετική. Αυτές σας επιτρέπουν να διακρίνει τα αποτελέσματα ως ημέρες, μήνες και έτη.

Τρόπος εύρεσης του αριθμού εργάσιμες ημέρες μεταξύ δύο ημερομηνιών

Για να βρείτε τον αριθμό των ημερών εβδομάδας μεταξύ δύο ημερομηνιών, όπου η έναρξη και τις ημερομηνίες λήξης πληκτρολογηθούν στα κελιά A1 και A2 αντίστοιχα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Δημιουργήστε ένα νέο βιβλίο εργασίας.

  Βιβλίο εργασίας του Microsoft Excel

 2. Με το Νέο βιβλίο εργασίας τμήμα του παραθύρου, κάντε κλικ στο κουμπί Κενό βιβλίο εργασίας.

  Βιβλίο εργασίας του Microsoft Excel

 3. Πληκτρολογήστε τα ακόλουθα δεδομένα στο βιβλίο εργασίας:
    A1:  03/25/94  A2:  05/01/98

  Κελιά Α1 και Α2

 4. Στο κελί D1, πληκτρολογήστε τον ακόλουθο τύπο:
    =NETWORKDAYS(A1,A2)

  Κελί D1

  "1071" εμφανίζεται ως το αποτέλεσμα στο κελί D1.

  Κελί D1
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν δείτε # ΌΝΟΜΑ ως αποτέλεσμα, κάντε κλικ στο κουμπί Τα πρόσθετα Στο διακομιστή Εργαλεία μενού. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το Πακέτο εργαλείων ανάλυσης το πλαίσιο ελέγχου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ναι Εάν σας ζητηθεί να αν θέλετε να εγκαταστήσετε αυτό.

Τρόπος αύξησης βαθμιαία ημερομηνίες

Για να αυξήσετε μια ημερομηνία από τον αριθμό των ετών, μηνών ή ημερών, χρησιμοποιήστε το παρακάτω τύπο, όπου Reference είναι είτε η ημερομηνία αξίας ή την αναφορά κελιού που περιέχει το ημερομηνία, και value1, value2, και Value3 Οι προσαυξήσεις που θέλετε να αυξήσετε το έτος, μήνα, και την ημέρα, αντίστοιχα.
  =DATE(YEAR(reference)+value1,MONTH(reference)+value2,DAY(reference)+value3)
Για παράδειγμα, για να αυξήσετε μια ημερομηνία από ένα μήνα, ο τύπος είναι:
  =DATE(YEAR(DATEVALUE("6/20/96")),MONTH(DATEVALUE("6/20/96"))+1,  DAY(DATEVALUE("6/20/96")))

Εργασία με τύπους χρόνου

Για τον υπολογισμό του χρόνου που πέρασε

Όταν αφαιρείτε τα περιεχόμενα ενός κελιού από άλλο για να βρείτε παρέλθει το χρονικό διάστημα μεταξύ τους, το αποτέλεσμα είναι ο αύξων αριθμός που αντιπροσωπεύει τις ώρες που πέρασαν, λεπτά και δευτερόλεπτα. Για να διευκολύνετε τον αριθμό Για να διαβάσετε, να χρησιμοποιήσετε τη μορφή ώρας ω: λλ στο κελί που περιέχει το αποτέλεσμα.

Στο παρακάτω παράδειγμα, εάν τα κελιά C2 και D2 περιέχουν το Τύπος = B2-Α2, και το κελί C2 είναι μορφοποιημένο με γενική μορφή του κελιού Εμφανίζει έναν δεκαδικό αριθμό (στην περίπτωση αυτή, 0.53125, τον σειριακό αριθμό αναπαράσταση 12 ώρες και 45 λεπτά).
  A1: Start Time  B1: End Time  C1: Difference D1: Difference                    (General)    (h:mm)  A2: 6:30 AM   B2: 7:15 PM   C2: 0.53125   D2: 12:45

Κελί D2

Εάν τα μεσάνυχτα μεταξύ του χρόνου έναρξης και ώρα λήξης, πρέπει να λογαριασμός για τη διαφορά 24-ωρη μορφή ώρας. Μπορείτε να το κάνετε προσθέτοντας τον αριθμό 1, το οποίο αντιπροσωπεύει μία περίοδο 24 ωρών. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε το παρακάτω πίνακα, το οποίο επιτρέπει την ώρα εκτείνεται πέρα από τα μεσάνυχτα.
  A1: Start Time  B1: End Time  C1: Difference D1: Difference                     (General)    (h:mm)  A2: 7:45 PM    B2: 10:30 AM  C2: 0.614583333 D2: 14:45
Για να ρυθμίσετε αυτόν τον πίνακα, πληκτρολογήστε τον ακόλουθο τύπο στα κελιά C2 και D2:
  =B2-A2+IF(A2>B2,1)

Πώς να συσσωρεύονται ώρες και λεπτά μεγαλύτερη από 24 ώρες

Εάν θέλετε να εμφανίζονται σωστά φορά μεγαλύτερη από 24 ώρες Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενσωματωμένη μορφή 37:30:55. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια προσαρμοσμένη μορφή Αντίθετα, πρέπει να περικλείσετε την παράμετρο ώρες της μορφής σε αγκύλες, για παράδειγμα:
  [h]:mm

Πώς να μετατρέψετε μια ημερομηνία στο ισοδύναμό του δεκαδικό αριθμό

Για να μετατρέψετε ένα σειριοποιημένο ημερομηνία (δδ) σε δεκαδικό αριθμό (0,00) πρέπει να μετατρέψετε τον σειριακό αριθμό σε δεκαδική μετατρέποντας ένα 24ωρη βάση. Κάνετε αυτό πολλαπλασιάζοντας την ώρα με 24 ως εξής
  =Time*24
Όπου Ώρα είναι ο αριθμός που θέλετε για τη μετατροπή από μορφή ώρας σε δεκαδικό αριθμό Αυτός ο αριθμός μπορεί να είναι ένα κελί αναφορά ή μια συμβολοσειρά αριθμών του TIMEVALUE η συνάρτηση.

Για παράδειγμα, εάν το κελί A1 περιέχει μια ώρα "4: 30" αντιπροσωπεύουν τέσσερις ώρες και 30 λεπτά, ο τύπος είναι:
  =A1*24
Το αποτέλεσμα είναι 4.5.

Εάν το κελί περιέχει μια ημερομηνία και μια φορά, χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο τύπο:
  =(Time-INT(Time))*24
Για παράδειγμα, εάν το κελί A1 διαβάζει "20/6/96 4:30 πμ", ο τύπος είναι:
  =(A1-INT(A1))*24
Το αποτέλεσμα είναι ξανά 4.5.

Μετατροπή ενός δεκαδικού αριθμού στην αντίστοιχη ημερομηνία

Για να μετατρέψετε έναν δεκαδικό αριθμό (0,00) της σειριακής ημερομηνία ισοδύναμο (δδ), πρέπει να μετατρέψετε τον σειριακό αριθμό δεκαδικό μετατρέποντας ένα 24ωρη βάση. Κάνετε αυτό διαιρώντας την ώρα με 24 ως εξής
  =Time/24
Όπου Ώρα είναι ο αριθμός που θέλετε Για να μετατρέψετε από δεκαδικό αριθμό σε σειριακό αριθμό της ημερομηνίας και μπορεί να είναι ένα κελί αναφορά ή πραγματικός αριθμός. Για παράδειγμα, εάν έχετε μια τιμή 4.5 σε αντιπροσωπεύουν τέσσερις ώρες και 30 λεπτά στο κελί A1, ο τύπος είναι:
  =A1/24
Το αποτέλεσμα είναι 4: 30.

Πώς μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία μεταξύ του Microsoft Excel για Mac και το Excel για Windows

Από προεπιλογή, το Excel για Mac χρησιμοποιεί το σύστημα ημερομηνίας 1904 και Το Excel για Windows χρησιμοποιεί το σύστημα ημερομηνίας 1900. Αυτό σημαίνει ότι όταν πληκτρολογείτε το σειριακός αριθμός 1 στο Excel για Mac και να μορφοποιήσετε ως ημερομηνία, το Excel Εμφανίζει ως 2/1/1904 12:00 π.μ. Το Excel για Windows εμφανίζει τον αύξοντα αριθμό 1 ως 1/1/1900 12:00 π.μ.

Εάν μεταφέρετε αρχεία από το Excel για Mac για Το Excel για Windows, αυτή η διαφορά σε συστήματα ημερομηνίας πρέπει να προκαλέσει μια πρόβλημα, επειδή το σύστημα ημερομηνίας που είναι αποθηκευμένες σε κάθε αρχείο. Ωστόσο, εάν αντιγράψετε και επικόλληση μεταξύ αρχείων με διαφορετική ημερομηνία συστήματα που προέρχεται από διαφορετικές πλατφόρμες ημερομηνίες ενδέχεται να εμφανίζονται τέσσερα έτη και μία ημέρα μακριά από σωστή ημερομηνία τους.

Για να αλλάξετε το σύστημα ημερομηνίας 1904 στο Excel για Τα Windows, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Από το Εργαλεία μενού, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές.

  Το Microsoft Excel για Windows

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή του Υπολογισμός καρτέλα και στη συνέχεια κάντε κλικ για να επιλέξετε το σύστημα ημερομηνίας 1904 checkπλαίσιο.

  Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές

Για να αλλάξετε το σύστημα ημερομηνίας 1904 στο Excel για Mac, Ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Από το Excel μενού, κάντε κλικ στο κουμπί Προτιμήσεις.

  Το Microsoft Excel για Mac

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή του Υπολογισμός καρτέλα και στη συνέχεια καταργήστε την επιλογή του σύστημα ημερομηνίας 1904 checkπλαίσιο.

  Πλαίσιο διαλόγου
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
214233Μετατροπή κειμένου ή αριθμού σε μη επιθυμητή μορφή αριθμού
214386 Μέγιστη ώρες στο Microsoft Excel
241072 Ημερομηνίες και ώρες που εμφανίζονται ως αύξοντες αριθμούς κατά την προβολή των τύπων στο Excel
264372 Τρόπος ελέγχου και κατανόησης ρυθμίσεων στο παράθυρο διαλόγου "Μορφοποίηση κελιών" στο Excel
XL2000 reviewdocID XL2007
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 214094 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/19/2011 19:46:00 - Αναθεώρηση: 5.0

Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition

 • kbnomt kbgraphxlink kbscreenshot kbdatetime kbautomation kbprogramming kbfunctions kbhowtomaster kbmigrate kbmt KB214094 KbMtel
Σχόλια
p;t=">omerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" anguage in languagesListForLargeScreens track by $index" class="col-sm-6 col-xs-24 ng-scope"> Venezuela - Español
/c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">p;t="> var varAutoFirePV = 1; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" >ascript' src='" + (window.location.protocol) + "//c.microsoft.com/ms.js'><\/script>");