Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη για υπηρεσίες παροχής δεδομένων για DB2 Host Integration διακομιστή 2010

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:2525082
Εισαγωγή
Microsoft έχει κυκλοφορήσει μια αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για τις υπηρεσίες παροχής δεδομένων για DB2 Microsoft Host Integration Server 2010. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση προσθέτει v3 DB2 παροχής Microsoft OLE DB και ορισμένες επείγουσες επιδιορθώσεις Host Integration διακομιστή 2009 Host Integration διακομιστή 2010.
Περισσότερες πληροφορίες

Ζητήματα που επιδιορθώνονται με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση

Τις ακόλουθες ενημερώσεις κώδικα περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση:
2462208 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Διατίθεται μια ενημερωμένη έκδοση που επιστρέφει περισσότερες συμβολοσειρές σφάλματος για υπηρεσίες παροχής δεδομένων για DB2 Host Integration διακομιστή 2009 και κεντρικό Integration Server 2010

2357947 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Εσφαλμένη σειρά των χαρακτήρων και αριθμών, όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία παροχής OLE DB για DB2 έκδοση 3.0, εάν η στήλη περιέχει ορισμένους χαρακτήρες της εβραϊκής

2405163 Την εισαγωγή εγγραφών σε μια βάση δεδομένων SSIS αποτυγχάνει και δεν λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος σε ένα περιβάλλον υποδοχής Integration Server 2010

2420803 Υπηρεσιών ενοποίησης του SQL Server ενδέχεται να διακοπεί όταν χρησιμοποιεί πολλά αντικείμενα προορισμού για την εγγραφή δεδομένων DB2 σε ένα διακομιστή που χρησιμοποιεί η υπηρεσία παροχής δεδομένων DB2 από κεντρικό υπολογιστή Integration Server 2010

2432402 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Υπηρεσία παροχής OLE DB για DB2 ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται όταν αποστέλλονται μηνύματα CNTQRY και QRYDTA Host Integration διακομιστή 2009 ή Host Integration διακομιστή 2010

2437104 Διατίθεται μια ενημερωμένη έκδοση για την υπηρεσία παροχής Microsoft OLE DB για DB2 v3 και κεντρικό Integration Server 2010 για την ενεργοποίηση της εξισορρόπησης φόρτου συναλλαγή πελάτη

2445823 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Για μια υπηρεσία παροχής δεδομένων DB2 δεν λειτουργούν μετά την αλλαγή της ιδιότητας ClientAccounting, ClientWorkstationName ή ClientUserID στο κεντρικό Integration Server 2010

2449456 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: "Διαρροή" μνήμης στη διαδικασία στο UpdateFields όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία παροχής Microsoft OLE DB για DB2

2456717 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Σφάλμα χρονικού ορίου σε περιβάλλον Microsoft Host Integration Server 2010 όταν υποβάλλετε ερώτημα σε μια βάση δεδομένων "DB2 για z/OS" του οποίου η διάταξη περιέχει εκατοντάδες πίνακες: "sqlcode - 905"

2462203 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Μια στατική δήλωση SQL λειτουργία σύνδεσης ίσως δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία, όταν η δήλωση είναι μεγαλύτερο από 32 KB σε περιβάλλον υποδοχής Integration Server 2009 ή Host Integration διακομιστή 2010

2462208 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Διατίθεται μια ενημερωμένη έκδοση που επιστρέφει περισσότερες συμβολοσειρές σφάλματος για υπηρεσίες παροχής δεδομένων για DB2 Host Integration διακομιστή 2009 και κεντρικό Integration Server 2010

2464256 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Όνομα τετραμερή ερώτημα που περιέχει έναν όρο WHERE μπορεί να εκτελεστεί πιο αργά σε ένα συνδεδεμένο διακομιστή SQL Server που χρησιμοποιεί την υπηρεσία παροχής OLE DB για DB2 για να συνδεθείτε σε ένα σύστημα DB2

2465092 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: "sqlstate: hy000" σφάλμα προκύπτει όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία παροχής Microsoft OLE DB για DB2 v3 φόρτωση δεδομένων σε SSIS χρησιμοποιώντας μια επιλογή FastLoad

2477806 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Εμφανίζονται μηνύματα λάθους όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσιών ενοποίησης του SQL Server για να μετακινήσετε δεδομένα Unicode σε τύπους δεδομένων για γραφικά δεδομένα από μια βάση δεδομένων της IBM DB2 σε περιβάλλον Microsoft Host Integration Server 2010

2483101 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: "sqlcode 302" μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να εκτελέσετε μια στατική δήλωση SQL που έχει περισσότερα από 84 μεταβλητές σε ένα περιβάλλον Host Integration Server

2498740 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Πίνακες και προβολές εμφανίζονται εσφαλμένα σε μια εφαρμογή κεντρικού ενοποίηση διακομιστή 2010 οντότητα Framework

2502542 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Μια εξαίρεση System.InvalidCastException ενδέχεται να παρουσιαστεί όταν εκτελείτε μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί την υπηρεσία παροχής Microsoft OLE DB για DB2 σε περιβάλλον Microsoft Host Integration Server 2010

2503205 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: "DTS_E_OLEDBERROR κωδικός σφάλματος SSIS" μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να αντιγράψετε γραμμές από το SQL Server IBM DB2, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση OPENROWSET μαζί με την επιλογή Fastload σε περιβάλλον Microsoft Host Integration Server 2010

2504341 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Τιμή στήλης εσφαλμένα μπορεί να συμπληρωθεί με την τιμή της προηγούμενης γραμμής όταν χρησιμοποιείται η εντολή RTRIM σε κενή στήλη σε περιβάλλον Microsoft Host Integration Server 2010

2504432 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Η ιδιότητα Connect Timeout δεν εφαρμόζεται σωστά, όταν η σύνδεση θα πρέπει να είναι διαθέσιμη στο χώρο συγκέντρωσης σε περιβάλλον Microsoft Host Integration Server 2010

2508476 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Η ιδιότητα Name εφαρμογή προγράμματος-πελάτη δεν μεταβιβάζεται ως EXTNAM στο πλαίσιο EXCSAT DDM εντολή Host Integration διακομιστή 2010

2509746 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Το μέλος ιδιότητα PrimaryKey τιμές στο DataTable είναι απροσδόκητα κενό αφού ορίσετε την ιδιότητα PrimaryKey, όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία παροχής Microsoft OLE DB για DB2 σε περιβάλλον Microsoft Host Integration Server 2010


Ενημέρωση πληροφοριών

Μια υποστηριζόμενη επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση προορίζεται για τη διόρθωση μόνο το ζήτημα που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Εφαρμόστε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση μπορεί να λάβετε πρόσθετες δοκιμές. Επομένως, εάν αυτό το ζήτημα δεν σας επηρεάζει ιδιαίτερα, συνιστάται να περιμένετε έως την επόμενη ενημερωμένη έκδοση λογισμικού που περιέχει αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Εάν η επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη για λήψη, υπάρχει μια ενότητα "Επείγουσα επιδιόρθωση διαθέσιμη λήψη" στο επάνω μέρος αυτού του άρθρου της Γνωσιακής βάσης. Εάν αυτή η ενότητα δεν εμφανίζεται, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Microsoft και υποστήριξη για να αποκτήσετε την επείγουσα επιδιόρθωση.

Σημείωση Εάν προκύψουν πρόσθετα ζητήματα ή απαιτείται αντιμετώπιση προβλημάτων, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας. Για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και θέματα που αφορούν τη συγκεκριμένη επείγουσα επιδιόρθωση, θα ισχύσουν οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης. Για μια πλήρη λίστα αριθμών τηλεφώνου υποστήριξης και εξυπηρέτησης πελατών Microsoft ή για να δημιουργήσετε ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft: Σημείωση Η φόρμα "Επείγουσα επιδιόρθωση διαθέσιμη λήψη" εμφανίζει τις γλώσσες για τις οποίες η επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη. Εάν δεν βλέπετε τη γλώσσα σας, είναι επειδή μια επείγουσα επιδιόρθωση δεν είναι διαθέσιμη για αυτήν τη γλώσσα.

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε κεντρικό Integration Server 2010 για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Πληροφορίες επανεκκίνησης

Δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης

Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση δεν αντικαθιστά μια επείγουσα επιδιόρθωση που κυκλοφόρησε στο παρελθόν.

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία αναφέρονται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλετε τις πληροφορίες του αρχείου, μετατρέπεται σε τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την Ζώνη ώρας στο το Ημερομηνία και ώρα το στοιχείο του πίνακα ελέγχου.

Για το 2010 ενοποίηση διακομιστή κεντρικού υπολογιστή, έκδοση 32-bit
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμα
Db2oledb.dll8.5.4284.2640,84806-Apr-201115: 19x 86
Ddmstr.dll8.5.4284.267,40806-Apr-201115: 19x 86
Ipresync.dll8.5.4284.2530,26406-Apr-201115: 19x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.5.4284.21,300,37606-Apr-201115: 19x 86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4284.258,76006-Apr-201115: 19x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.5.4284.2255,88806-Apr-201115: 19x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2entityclient.dll8.5.4284.2395,16006-Apr-201115: 19x 86
Microsoft.hostintegration.mshostfileclient.dll8.5.4284.2194,45606-Apr-201115: 19x 86
Msdrda.dll8.5.4284.2980,81606-Apr-201115: 19x 86
Trnsbidi.dll8.5.4284.275,60006-Apr-201115: 19x 86
Για το 2010 ενοποίηση διακομιστή κεντρικού υπολογιστή, έκδοση 64-bit
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμα
Db2oledb.dll8.5.4284.2640,84806-Apr-201115: 22x 86
Db2oledb.dll8.5.4284.2899,92006-Apr-201115: 22x 64
Ddmstr.dll8.5.4284.255,63206-Apr-201115: 22x 64
Ddmstr.dll8.5.4284.267,40806-Apr-201115: 22x 86
Ipresync.dll8.5.4284.2719,70406-Apr-201115: 22x 64
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.5.4284.21,300,37606-Apr-201115: 22x 86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4284.258,76006-Apr-201115: 22x 86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4284.269.00006-Apr-201115: 22x 64
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.5.4284.2255,88806-Apr-201115: 22x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2entityclient.dll8.5.4284.2395,16006-Apr-201115: 22x 86
Microsoft.hostintegration.mshostfileclient.dll8.5.4284.2194,45606-Apr-201115: 22x 86
Msdrda.dll8.5.4284.21,706,32006-Apr-201115: 22x 64
Msdrda.dll8.5.4284.2980,81606-Apr-201115: 22x 86
Trnsbidi.dll8.5.4284.267,92006-Apr-201115: 22x 64
Trnsbidi.dll8.5.4284.275,60006-Apr-201115: 22x 86
Σημείωση Εξαιτίας εξαρτήσεων αρχείων, την πιο πρόσφατη ενημέρωση κώδικα που περιέχει αυτά τα αρχεία ενδέχεται να περιέχουν πρόσθετα αρχεία.


Κατάσταση
Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα στα προϊόντα της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2525082 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/03/2011 20:57:00 - Αναθεώρηση: 1.0

  • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2525082 KbMtel
Σχόλια
ml>