Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Περιγραφή του πακέτου του Windows Media δυνατότητα για N και KN εκδόσεις του όλες τις εκδόσεις των Windows 8

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 2703761
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι εκδόσεις Ν και KN των Windows 8 περιλαμβάνουν την ίδια λειτουργικότητα με άλλες εκδόσεις των Windows 8, εκτός από τις τεχνολογίες που σχετίζονται με το μέσο, (Windows Media Player, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή web) και ορισμένες εφαρμογές πολυμέσων προεγκατεστημένο (φωτογραφική μηχανή, μουσική και βίντεο). Επιπλέον, οι εκδόσεις KN δεν περιλαμβάνουν ορισμένες εφαρμογές προεγκατεστημένο επικοινωνίας (ημερολόγιο, αλληλογραφίας, μηνυμάτων και άτομα). Πρέπει να έχετε πρόσθετο λογισμικό της Microsoft ή άλλης εταιρείας, για να έχετε αυτήν τη λειτουργικότητα επικοινωνίας και να αναπαραγάγετε ή να δημιουργήσετε CD ήχου, τα αρχεία πολυμέσων και βίντεο DVD, ροή μουσικής, να λαμβάνουν και να αποθηκεύσετε εικόνες, και να χρησιμοποιήσετε μια κάμερα Web. Ορισμένες τοποθεσίες Web και λογισμικού — όπως εφαρμογές Windows Store, του Microsoft Office, Encarta και FrontPage — βασίζονται, σε διαφορετική έκταση το καθένα, σε αρχεία των Windows Media−related που δεν έχουν ενσωματωθεί σε το K και KN εκδόσεις των Windows. Οι τελικοί χρήστες να κάνετε αυτές τις τοποθεσίες Web και λογισμικό λειτουργεί correcctly, εγκαθιστώντας το πακέτο δυνατοτήτων του Windows Media για τις εκδόσεις του Windows 8 (KB2703761) N και KN.

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση εγκαθιστά το Windows Media Player και τις σχετικές τεχνολογίες σε N και KN εκδόσεις του όλες τις εκδόσεις των Windows 8. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν περιλαμβάνει ή εγκατάσταση του Windows Media Center ή προεγκατεστημένες εφαρμογές του χώρου αποθήκευσης των Windows. Πρόσθετο λογισμικό θα απαιτείται για την αναπαραγωγή ή εγγραφή ορισμένων ειδών πολυμέσων. Thisincludes DVD.

Περισσότερες πληροφορίες
Οι εκδόσεις Ν και KN των Windows 8 περιλαμβάνουν την ίδια λειτουργικότητα με άλλες εκδόσεις των Windows 8, εκτός από το Windows Media Player και τις σχετικές τεχνολογίες. Τις εξαιρούμενες τεχνολογίες περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στις εξής:
Εμπειρία χρήστη του Windows Media Player:Ενεργοποιεί δυνατότητες του Windows Media Player, όπως τη δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων πολυμέσων και CD ήχου, διαχείριση των μέσων αποθήκευσης σε μια βιβλιοθήκη, δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής, προβλέπουν μέσων αποθήκευσης μετα-δεδομένων (συμπεριλαμβανομένου του εξωφύλλου), δημιουργία ενός CD ήχου, μεταφέρετε μουσική σε μια φορητή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής και αναπαραγωγή περιεχομένου ροής από το web.

Στοιχείο ελέγχου ActiveX του Windows Media Player:Εκθέτει μεθόδους και ιδιότητες για τη διαχείριση της αναπαραγωγής πολυμέσων από μια ιστοσελίδα ή εφαρμογή.

Windows Media Format:Παρέχει υποστήριξη για το κοντέινερ αρχείων συστήματα μορφής ASF (Advanced), κωδικοποιητές ήχου και βίντεο Windows Media, βασικού δικτύου ροής δυνατότητες και διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM).

Διαχείριση δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου πολυμέσων των Windows: Επιτρέπει την ασφαλή παράδοση προστατευμένο περιεχόμενο για αναπαραγωγή σε έναν Υπολογιστή, φορητή συσκευή ή συσκευή δικτύου.

Διαχείριση συσκευών του Windows Media: Επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ μιας εφαρμογής, το σύστημα Windows Media DRM και φορητές συσκευές αναπαραγωγής ήχου.

Κοινή χρήση πολυμέσων:Επιτρέπει τη μουσική, εικόνες και βίντεο σε έναν Υπολογιστή δικτύου, για κοινή χρήση με άλλους υπολογιστές και συσκευές στο ίδιο δίκτυο. Επίσης επιτρέπει σε υπολογιστές για να βρείτε αυτά τα είδη των αρχείων στο δίκτυο.

Υποδομής πολυμέσων: Παρέχει υποστήριξη για την προστασία του περιεχομένου, την ποιότητα ήχου και βίντεο και διαλειτουργικότητας για τη διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM).

Υποδομή Windows φορητών συσκευών (WPD): Επικοινωνεί με συνημμένο μέσα και τις συσκευές αποθήκευσης. Αυτό περιλαμβάνει συσκευές που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο μεταφοράς πολυμέσων.

Κωδικοποιητές ήχου MPEG, WMA, AAC και Dolby Digital: Επιτρέπει την αναπαραγωγή του ψηφιακού περιεχομένου ήχου, όπως MP3, WMA, ήχου MPEG-2, AAC ήχου και ήχος AC-3.

VC-1, MPEG-4 και H.264 κωδικοποιητές: Αυτά τα "στοιχεία βασίζονται σε πρότυπα κωδικοποιητή", όπως λέγονται συλλογικά, ενεργοποιήσετε το λογισμικό Windows 8 όπως το Windows Media Player για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν την αναπαραγωγή και τη δημιουργία αρχείων πολυμέσων που έχουν κωδικοποιηθεί με τους κωδικοποιητές που βασίζονται σε πρότυπα.

Κάμερα Web: Ενεργοποιεί μια βιντεοκάμερα, των οποίων η παραγωγή που εμφανίζεται σε μια ιστοσελίδα, που συνήθως ενημερώνεται βάσει χρονοδιαγράμματος τακτικά και συχνά.

Φωτογραφική μηχανή:Ένα προεγκατεστημένο app που διευκολύνει την καταγραφή φωτογραφιών και βίντεο.

Μουσική:Ένα προεγκατεστημένο app που διευκολύνει την playdigital μουσική.

Βίντεο:Ένα προεγκατεστημένο app που διευκολύνει την playdigital βίντεο.

Επιπλέον, οι εκδόσεις των Windows 8 KN δεν περιλαμβάνουν τις παρακάτω εφαρμογές προεγκατεστημένο επικοινωνίας:
Ημερολόγιο: Συνδυάζει τον προγραμματισμό συμβάντων από πολλούς λογαριασμούς σε μια ενιαία προβολή.

Αλληλογραφία:Επιτρέπει την αποστολή, τη λήψη και τη διαχείριση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από πολλούς λογαριασμούς σε μια ενιαία προβολή.

Ανταλλαγή μηνυμάτων: Σας δίνει τη δυνατότητα SMS και άμεσων μηνυμάτων λειτουργικότητα.

Άτομα:Συναθροίζει εμπλουτισμένου πληροφορίες σχετικά με τις επαφές και διευκολύνει την έναρξη της επικοινωνίας με τις επαφές.

Επίδραση στις άλλες δυνατότητες

Ορισμένες δυνατότητες δεν καταργηθεί αλλά επηρεάζονται από την κατάργηση τεχνολογία πολυμέσων στις εκδόσεις N και KN. Αυτές οι δυνατότητες περιλαμβάνουν τα εξής:
Οικιακή ομάδα:Ενσωματωμένο media κοινή χρήση στις δυνατότητες ροής δεν λειτουργεί.

Πλευρική εργαλειοθήκη των Windows:Αυτή η δυνατότητα δεν λειτουργεί.

Δείκτης εμπειρίας των Windows: Αυτή η δυνατότητα δεν λειτουργεί.

Συσκευές του Windows Mobile:Δεν υπάρχει υποστήριξη για συγχρονισμό μέσων, λήψη εικόνων ή περιήγηση στο αρχείο.

Φωτογραφίες των Windows:Δεν λειτουργούν οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο μεταφοράς εικόνων (PTP).

Η Ηχογράφηση:Περιορίζονται οι εγγραφές με τη μορφή WAV.

Πολιτική ομάδας για αφαιρούμενους δίσκους: Αυτή η δυνατότητα δεν λειτουργεί στις N και KN εκδόσεις των Windows 8 Pro.

Αισθητήρας και πλατφόρμα θέση:Αυτή η δυνατότητα δεν λειτουργεί.

Πληροφορίες λήψης

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:

Η δυνατότητα Windows Media Pack για τα Windows 8 N και KN Windows 8
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου του πακέτου δυνατοτήτων των υπηρεσιών πολυμέσων (KB2703761).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία στην οποία καταχωρήθηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια που βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.
WMC WMP Win 8 MRP Media Pack SKU KN N SKU

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2703761 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/17/2013 21:33:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Windows 8 Enterprise N, Windows 8 Professional N, Windows 8 N

  • kbmt KB2703761 KbMtel
Σχόλια