Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 7 για το System Center Operations Manager 2007 R2

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 2783850
Εισαγωγή
Αυτό το άρθρο περιέχει μια πλήρη περιγραφή των αλλαγών που περιέχονται στο 7 αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για Microsoft System Center λειτουργίες διαχείρισης 2007 R2.

Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 7 για λειτουργίες διαχείρισης 2007 R2 περιλαμβάνει όλες τις προηγούμενες αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις για λειτουργίες διαχείρισης 2007 R2 και περιλαμβάνει όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις σε διαφορετικές πλατφόρμες.

Ζητήματα που διορθώνονται με την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 7

Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 7 για το System Center λειτουργίες διαχείρισης 2007 R2 επιδιορθώνει τα ακόλουθα θέματα:
 • Κονσόλα εκτελεί καλά όταν οι ρόλοι χρήστη χρησιμοποιούνται για την εμβέλεια πρόσβασης αντικειμένων.
 • Δεδομένα διαθεσιμότητας δεν εμφανίζεται για την τρέχουσα ημέρα όταν χρησιμοποιείται καθημερινά συνάθροιση.
 • Η συμπεριφορά είναι ασυνεπείς μεταξύ ορισμένες προβολές στο web κονσόλας και κονσόλα.
 • Τα αρχεία καταγραφής δεν μεταφέρονται όταν το αρχείο καταγραφής Unicode παρακολουθείται.
 • Διορθώνονται διάφορα ζητήματα ασφαλείας.

Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 7 για το System Center λειτουργίες διαχείρισης 2007 R2 επιδιορθώνει τα ακόλουθα θέματα πλατφόρμες:
 • Στατιστικά επιδόσεων λογικού δίσκου δεν συλλέγονται για ορισμένους τύπους τόμο Solaris υπολογιστές.
 • Ορισμένοι προσαρμογείς δικτύου σε υπολογιστές HP-UX ενδέχεται να μην εντοπιστούν.
 • Δεν συλλέγονται για τους προσαρμογείς δικτύου HP-UX στατιστικά επιδόσεων προσαρμογέα δικτύου.
 • Το Solaris 8 και 9 παράγοντα ενδέχεται να μην ξεκινήσουν μετά από ένα ungraceful τερματισμό λειτουργίας.

Τρόπος απόκτησης και εγκατάστασης της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης 7 για το System Center λειτουργίες διαχείρισης 2007 R2

Πληροφορίες λήψης

Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 7 για το System Center λειτουργίες διαχείρισης 2007 R2 είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft.

Πληροφορίες εγκατάστασης

Προτεινόμενη σειρά εγκατάστασης
Σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση με την ακόλουθη σειρά:
 1. Ριζικό διακομιστή διαχείρισης (RMS)
 2. Λειτουργίες διαχείρισης βάσης δεδομένων. Ενημέρωση με μη αυτόματο τρόπο τη βάση δεδομένων Operations Manager, εκτελώντας το αρχείο περιλαμβάνονται αποθηκευμένη διαδικασία που περιγράφεται στις παρακάτω ενότητες:
 3. Πακέτα διαχείρισης που αναφέρονται σε το Εισαγάγετε τα πακέτα διαχείρισηςενότητα. Να εισαγάγετε με μη αυτόματο τρόπο αυτά τα πακέτα διαχείρισης.
 4. Διαχείριση δευτερευόντων διακομιστών
 5. Διακομιστές πύλης
 6. Ενημερωμένη έκδοση του παράγοντα. Ανάπτυξη της ενημερωμένης έκδοσης σε παράγοντες που χρησιμοποιείται μια εγκατάσταση που βασίζεται σε εντοπισμού.
 7. Λειτουργίες κονσόλας ρόλο υπολογιστές

  Σημείωση Κατά την ενημέρωση αυτού του ρόλου, επιλέξτε το Εκτελέστε την ενημερωμένη έκδοση του διακομιστή επιλογή από το Η ενημερωμένη έκδοση λογισμικού παράθυρο διαλόγου.

 8. Τους υπολογιστές ρόλο διακομιστή Web κονσόλας
 9. Μη αυτόματη εγκατάσταση παράγοντες. Εφαρμόστε την ενημερωμένη έκδοση του παράγοντα.
 10. Έλεγχος υπολογιστών ρόλο συλλογή υπηρεσιών (ACS)

Σημείωση Αφού εφαρμόσετε την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για υπολογιστές ACS, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Adtserver net stop.
 2. Εκτελέστε το DbUpgV6toV7.sql.
 3. Net start adtserver.

Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης του DbUpgV6toV7.sql, ανατρέξτε στο θέμα της "Μη αυτόματες λειτουργίες που πρέπει να εκτελούνται μετά την ενημέρωση της συλλογής ACS".
Σημειώσεις εγκατάστασης
Όταν ενημερώνετε ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας την οθόνη εκκίνησης του προγράμματος εγκατάστασης, πρέπει να ολοκληρώσετε τρεις προγράμματα εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης. Όταν ενημερώνετε ένα στοιχείο όπως RMS, κάθε πρόγραμμα Εγκατάστασης ξεκινά και πρέπει να κάνετε κλικ ΤέλοςΌταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση. Στη συνέχεια, το επόμενο πρόγραμμα Εγκατάστασης ξεκινά αυτόματα.

Βήματα εγκατάστασης

Για να εξαγάγετε τα αρχεία που περιέχονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Αντιγράψτε το ακόλουθο αρχείο σε έναν τοπικό φάκελο ή σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου είναι διαθέσιμες:
  SystemCenterOperationsManager2007-R2CU7-KB2783850-X86-X64-IA64-ENU.MSI
 2. Εκτελέστε αυτό το αρχείο τοπικά σε κάθε υπολογιστή που εφαρμόζονται. Για παράδειγμα, εκτελέστε αυτό το αρχείο στο ριζικό διακομιστή διαχείρισης (RMS).
 3. Στο παράθυρο "ενημέρωση λογισμικού στο σύστημα κέντρου λειτουργίες διαχείρισης 2007", ενεργοποιήστε την επιλογή ενημέρωση για το ρόλο που θα ενημερωθεί.

Συνιστώμενα βήματα για την εφαρμογή αυτής της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης σε έναν διακομιστή διαχείρισης συμπλέγματος ρίζας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνιστώμενες οδηγίες για την εφαρμογή αυτής της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης σε έναν διακομιστή διαχείρισης συμπλέγματος ρίζας, μεταβείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Μη αυτόματες λειτουργίες που πρέπει να εκτελούνται μετά την ενημέρωση το ριζικό διακομιστή διαχείρισης και την αποθήκη δεδομένων

Εκτέλεση της δέσμης ενεργειών SQL
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει ενημερώσεις κώδικα που πρέπει να εφαρμοστεί με μη αυτόματο τρόπο. Αυτές οι ενημερώσεις κώδικα εφαρμόζονται εκτελώντας το c:\program αρχεία (x 86) \System κέντρο 2007 R2 επείγουσα επιδιόρθωση utility\KB2783850 \SQLUpdate\CU_DataWarehouse.sql αρχείο έναντι αποθήκη δεδομένων Operations Manager (OperationsManagerDW) και εκτελώντας το αρχείο utility\KB2783850\SQLUpdate\CU_Database.sql c:\program αρχεία (x 86) \System κέντρο 2007 R2 επείγουσα επιδιόρθωση προς τη βάση δεδομένων Operations Manager (OperationsManager). Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Συνδεθείτε με τον υπολογιστή αυτήν τη βάση δεδομένων το 2007 λειτουργίες διαχείρισης κεντρικών υπολογιστών, χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή (SA) σύστημα βάσης δεδομένων για την παρουσία της βάσης δεδομένων λειτουργίες διαχείρισης 2007. Για να εκτελέσετε την ενημερωμένη έκδοση της βάσης δεδομένων από απόσταση, συνδεθείτε με έναν υπολογιστή που φιλοξενεί τις υπηρεσίες SQL Server Management Studio, χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό χρήστη που έχει τα κατάλληλα δικαιώματα συσχετισμό Ασφαλείας στη βάση δεδομένων λειτουργίες διαχείρισης 2007.
 2. Εκτέλεση SQL Server Management Studio.
 3. Με το Σύνδεση με το διακομιστή παράθυρο διαλόγου πλαίσιο, συνδεθείτε με την παρουσία του SQL Server στον οποίο βρίσκεται η βάση δεδομένων Operations Manager. Το προεπιλεγμένο όνομα βάσης δεδομένων είναι OperationsManager.
 4. Στη γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία ερωτήματος.
 5. Από το Πρόγραμμα επεξεργασίας SQL γραμμή εργαλείων, χρησιμοποιήστε το Διαθέσιμες βάσεις δεδομένων επιλογή για να επιλέξετε τη βάση δεδομένων Operations Manager.
 6. Σχετικά με το Αρχείο μενού, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα, αναζητήστε αρχεία (x 86) \System C:\program utility\KB2783850\SQLUpdate επείγουσα επιδιόρθωση κέντρο 2007 R2, επιλέξτε το αρχείο CU_Database.sql που προέρχεται από τον Windows installer (αρχείο .msi) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.
 7. Όταν έχει φορτωθεί το αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση στη γραμμή εργαλείων του προγράμματος επεξεργασίας SQL.
 8. Προβολή του Μηνύματα παράθυρο για να ελέγξετε αν εκτελέστηκε με επιτυχία τις εντολές της Transact-SQL.
 9. Exit SQL Server Management Studio.
 10. Για την αποθήκη δεδομένων Operations Manager, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 8. Ωστόσο, συνδεθείτε με την παρουσία του SQL Server που φιλοξενεί την αποθήκη δεδομένων Operations Manager και, στη συνέχεια, εκτελέστε το αρχείο \SQLUpdate\CU_DataWarehouse.sql.Μη αυτόματες λειτουργίες που πρέπει να εκτελούνται μετά την ενημέρωση της συλλογής ACS

Εκτέλεση της δέσμης ενεργειών SQL
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει ενημερώσεις κώδικα που πρέπει να εφαρμοστεί με μη αυτόματο τρόπο. Αυτές οι ενημερώσεις κώδικα εφαρμόζονται, εκτελώντας το αρχείο %SystemDrive%\Windows\System32\Security\AdtServer\DbUpgV6toV7.sql με τη βάση δεδομένων της υπηρεσίας ACS (OperationsManagerAC2). Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Συνδεθείτε με τον υπολογιστή αυτήν τη βάση δεδομένων hosts το ACS, χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή (SA) σύστημα βάσης δεδομένων για την παρουσία της βάσης δεδομένων ACS. Για να εκτελέσετε την ενημερωμένη έκδοση της βάσης δεδομένων από απόσταση, συνδεθείτε με έναν υπολογιστή που φιλοξενεί τις υπηρεσίες SQL Server Management Studio, χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό χρήστη που έχει τα κατάλληλα δικαιώματα συσχετισμό Ασφαλείας στη βάση δεδομένων της υπηρεσίας ACS.
 2. Εκτέλεση SQL Server Management Studio.
 3. Με το Σύνδεση με το διακομιστή παράθυρο διαλόγου πλαίσιο, συνδεθείτε με την παρουσία του SQL Server στον οποίο βρίσκεται η βάση δεδομένων της υπηρεσίας ACS. Το προεπιλεγμένο όνομα βάσης δεδομένων είναι OperationsManagerAC2.
 4. Στη γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία ερωτήματος.
 5. Από τη γραμμή εργαλείων επεξεργασίας SQL, χρησιμοποιήστε το Διαθέσιμες βάσεις δεδομένων επιλογή για να επιλέξετε τη βάση δεδομένων της υπηρεσίας ACS.
 6. Σχετικά με το Αρχείο μενού, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα, επιλέξτε το αρχείο %SystemDrive%\Windows\System32\Security\AdtServer\DbUpgV6toV7.sql που εγκαταστάθηκε από τον Windows installer (αρχείο .msi) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.
 7. Όταν έχει φορτωθεί το αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση στη γραμμή εργαλείων του προγράμματος επεξεργασίας SQL.
 8. Προβάλετε το παράθυρο μηνυμάτων για να ελέγξετε αν εκτελέστηκε με επιτυχία τις εντολές της Transact-SQL.
 9. Exit SQL Server Management Studio.


Εισαγάγετε τα πακέτα διαχείρισης
Τα πακέτα διαχείρισης που παρέχονται στο φάκελο ManagementPacks πρέπει να εισαχθεί με μη αυτόματο τρόπο, χρησιμοποιώντας τον Οδηγό εισαγωγής διαχείρισης πακέτων στην κονσόλα λειτουργίες.

Τα ακόλουθα πακέτα διαχείρισης ενημερωμένο βρίσκονται στο φάκελο ManagementPacks της εγκατάστασης του πακέτου:
 • Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.Library.mp
 • Microsoft.SystemCenter.WebApplication.Library.mp
 • Microsoft.SystemCenter.WSManagement.Library.mp

Ενημέρωση του αρχείου Web.Config στους υπολογιστές ρόλο διακομιστή Web κονσόλας

Για να βεβαιωθείτε ότι όλα τα cookies που δημιουργούνται από την κονσόλα Web είναι δυνατό να προσπελαστεί από το πρόγραμμα-πελάτης cscript, προσθέστε την ακόλουθη ρύθμιση παραμέτρων του αρχείου Web.Config στο διακομιστή Web κονσόλας:
<httpCookies httponlycookies="true"></httpCookies>
Ωστόσο, εάν η κονσόλα Web έχει ρυθμιστεί ώστε να εκτελείται με SSL, προσθέστε την ακόλουθη ρύθμιση παραμέτρων στο αρχείο Web.Config Αντίθετα για να βεβαιωθείτε ότι όλα τα cookies κρυπτογραφούνται:
<httpCookies httponlycookies="true" requiressl="true"></httpCookies>
Σημείωση Μόνο μία από αυτές τις γραμμές πρέπει να προστεθεί στο αρχείο Web.Config. Για να προσθέσετε μία από αυτές τις γραμμές, μετακινηθείτε προς τα κάτω στο αρχείο Web.Config μέχρι να εμφανιστεί η ετικέτα <system.web>και, στη συνέχεια, προσθέστε την κατάλληλη νέα γραμμή αμέσως μετά τη γραμμή που περιέχει <system.web>.

</system.web></system.web>

Υποστήριξη ενημερωμένα εργαλεία που περιλαμβάνονται σε αυτήν την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση

Το παρακάτω ενημερωμένο αρχείο στο φάκελο SupportTools υποστηρίζει την αναβάθμιση από Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services σε υπηρεσίες αναφοράς του SQL Server 2008 και υπηρεσίες SQL Server 2008 Reporting για υπηρεσίες Microsoft SQL Server 2008 R2 αναφοράς:
SRSUpgradeTool.exe
Σημείωση Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη πλατφόρμα έκδοση αυτού του αρχείου αντί για το αρχείο που παρέχεται στο φάκελο SupportTools των μέσων διανομής λειτουργίες διαχείρισης 2007 R2.

Οδηγίες εγκατάστασης για προχωρημένους σε μια γραμμή εντολών

Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (βοηθητικό πρόγραμμα επείγουσας επιδιόρθωσης) που λαμβάνεται από αυτήν την τοποθεσία αποσυσκευάζει το εκκίνηση εφαρμογών και απαραίτητα αρχεία MSP, για να εγκαταστήσετε την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 7 για σύστημα κέντρου λειτουργίες διαχείρισης 2007 R2. Είναι καλύτερα να εκτελέσετε το βοηθητικό πρόγραμμα επείγουσα επιδιόρθωση σε κάθε υπολογιστή και την ανάπτυξη 7 αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το System Center λειτουργίες διαχείρισης 2007 R2, χρησιμοποιώντας το περιβάλλον GUI που ενεργοποιείται μετά την εκτέλεση του βοηθητικού προγράμματος της επείγουσας επιδιόρθωσης. Ωστόσο, μπορείτε να αποφύγετε πολλές εγκαταστάσεις του βοηθητικού προγράμματος της επείγουσας επιδιόρθωσης, αντιγράφοντας τα μη συσκευασμένα καταλόγου και τα αρχεία στους κατάλληλους υπολογιστές. Αυτά τα αρχεία είναι αποσυμπιεσμένη στην ακόλουθη θέση από το βοηθητικό πρόγραμμα επείγουσας επιδιόρθωσης:
\Program \System Center 2007 R2 Hotfix Utility\KB2783850\ αρχεία (x 86)
Εάν αποφασίσετε να εγκαταστήσετε την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 7 για το System Center λειτουργίες διαχείρισης 2007 R2 σε μια γραμμή εντολών, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
SetupUpdateOM.exe /x86msp:KB<#></#>-x86.msp /amd64msp:KB<#></#>-x64.msp /ia64msp:KB<#></#>-ia64.msp /x86locmsp:KB<#></#>-x 86 -<LOC></LOC>.msp /amd64locmsp:KB<#></#>-x 64 -<LOC></LOC>.msp /ia64locmsp:KB<#></#>-ia64-<LOC></LOC>.msp/noreboot UpdateAgent /Silent
Σημείωση Η σημαία/χωρίς μηνύματα δεν είναι απαραίτητη, εάν θέλετε να εγκαταστήσετε την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 7 για το System Center λειτουργίες διαχείρισης 2007 R2, χρησιμοποιώντας το περιβάλλον GUI. Αντικαταστήστε το <LOC></LOC> η παράμετρος με τον κωδικό κατάλληλη γλώσσα για την ενημερωμένη έκδοση που έχετε λάβει. Αντικαταστήστε το <#></#> η παράμετρος με τον αριθμό άρθρου της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.

Για παράδειγμα, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή για την αγγλική έκδοση της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης 7 για το System Center λειτουργίες διαχείρισης 2007 R2:
SetupUpdateOM.exe /x86msp:KB2783850-x86.msp /amd64msp:KB2783850-x64.msp /ia64msp:KB2783850-ia64.msp /x86locmsp:KB2783850-x 86-ENU.msp /amd64locmsp:KB2783850-x 64-ENU.msp /ia64locmsp:KB2783850-ia64-ENU.msp UpdateAgent /Silent/noreboot

Πρόσθετες οδηγίες εγκατάστασης για να ενημερώσετε με μη αυτόματο τρόπο οι παράγοντες

Με την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 7 για το System Center λειτουργίες διαχείρισης 2007 R2, μπορείτε να ενημερώσετε με μη αυτόματο τρόπο οι παράγοντες χωρίς να αντιγράψετε όλα τα περιεχόμενα του πακέτου. Για να αναπτύξετε ενημερωμένες εκδόσεις σε έναν παράγοντα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εγκαταστήστε το βοηθητικό πρόγραμμα επείγουσας επιδιόρθωσης χρησιμοποιώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην ενότητα "Οδηγίες εγκατάστασης σε μια γραμμή εντολών για προχωρημένους". Από προεπιλογή, τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να ενημερώσετε τον παράγοντα βρίσκονται στην ακόλουθη θέση:
  C:\Program \System Center 2007 R2 Hotfix Utility\KB2783850 αρχεία (x 86)
 2. Αντιγράψτε τα αρχεία .msp κατάλληλα σε ένα φάκελο με την επιλογή σας (για παράδειγμα, C:\temp\CU7_Agent) σε κάθε υπολογιστή στον οποίο θέλετε να ενημερώσετε με μη αυτόματο τρόπο τον παράγοντα.
 3. Εκτελέστε τις ακόλουθες δύο εντολές σε μια γραμμή εντολών από το φάκελο που περιέχει τα αρχεία της ενημερωμένης έκδοσης. Αυτός ο φάκελος είναι C:\temp\CU7_Agent Εάν ακολουθήσετε την πρόταση εδώ. Για παράδειγμα (x 64 αρχιτεκτονική και αγγλική γλώσσα):
  Msiexec.exe /p "C:\temp\CU7_Agent\KB2783850-x64-Agent.msp" REBOOT = "reallysuppress /"

  Msiexec.exe /p "C:\temp\CU7_Agent\KB2783850-x64-ENU-Agent.msp" REBOOT = "reallysuppress /"

Εγκαταστήσετε τα πακέτα διαχείρισης Linux και UNIX και, στη συνέχεια, ενημερώστε τους παράγοντες Linux και UNIX

Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 7 για το System Center λειτουργίες διαχείρισης 2007 R2 περιλαμβάνει νέες παράγοντες και τα πακέτα διαχείρισης για όλα τα υποστηριζόμενα Linux και UNIX λειτουργικά συστήματα. Για να εγκαταστήσετε πλήρως την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 7, θα πρέπει να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα για να βεβαιωθείτε ότι σας παρακολούθηση υπολογιστών Linux και UNIX είναι ενημερωμένο:
 1. Κάντε λήψη και στη συνέχεια να εγκαταστήσετε τα πακέτα διαχείρισης ενημερωμένο από την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 2. Εισαγάγετε το ενημερωμένο management pack για κάθε έκδοση του Linux ή UNIX που εποπτεύετε στο περιβάλλον σας.
 3. Χρησιμοποιήστε τον Οδηγό λειτουργίες διαχείρισης 2007 R2 εντοπισμού σε rediscover Linux και UNIX υπολογιστές που εποπτεύετε. Αφού rediscover τους υπολογιστές, αυτόματη αναβάθμιση των παραγόντων σε αυτούς τους υπολογιστές.

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση εγκαθιστά ενημερωμένο παράγοντες UNIX και Linux, και αυτή η ενημερωμένη έκδοση καταργεί παλαιότερων UNIX και Linux παραγόντων στον ακόλουθο φάκελο:
Πρόγραμμα 2007\AgentManagement\UnixAgents Files\System Center Operations Manager
Το ενημερωμένο παράγοντες έχουν ονόματα αρχείων που χρησιμοποιούν την εξής μορφή και ο αριθμός έκδοσης 318:
scx-1.0.4-318 -Τύπος διακομιστή.έκδοση διακομιστή.αρχιτεκτονική.τύπος πακέτου
Σημειώσεις
 • Το σύμβολο κράτησης θέσης Τύπος διακομιστήαντιπροσωπεύει το όνομα του προϊόντος διακομιστή UNIX ή Linux.
 • Το σύμβολο κράτησης θέσης έκδοση διακομιστήαναπαριστά τον αριθμό έκδοσης από τον τύπο του διακομιστή.
 • Το σύμβολο κράτησης θέσης αρχιτεκτονικήαντιπροσωπεύει την αρχιτεκτονική του επεξεργαστή του υπολογιστή προορισμού.
 • Το σύμβολο κράτησης θέσης τύπος πακέτουαντιπροσωπεύει το είδος του αρχείου εγκατάστασης.

Για παράδειγμα, η ακόλουθη είναι η μορφή του ονόματος αρχείου για τον παράγοντα για SUSE Linux Enterprise Server 10 (x 86):
scx-1.0.4-318-sles.10.x86.rpm
Τους παράγοντες που περιλαμβάνονται στα συστήματα κέντρο λειτουργίες διαχείρισης 2007 R2 μεταξύ πλατφόρμας αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 5 έχουν αριθμό έκδοσης 277. Κατά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, καταργούνται όλα τα αρχεία παράγοντα για αυτόν τον αριθμό έκδοσης.

Τους παράγοντες που περιλαμβάνονται στα συστήματα κέντρο λειτουργίες διαχείρισης 2007 R2 μεταξύ πλατφόρμας αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 2 (επείγουσα επιδιόρθωση 979490) έχουν αριθμό έκδοσης 258. Κατά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, καταργούνται όλα τα αρχεία παράγοντα για αυτόν τον αριθμό έκδοσης.

Τους παράγοντες που περιλαμβάνονται στο σύστημα κέντρου λειτουργίες διαχείρισης 2007 R2 διασχίζουν παράγοντα ενημέρωση πλατφόρμας (επείγουσα επιδιόρθωση 973583) έχουν αριθμό έκδοσης 252. Κατά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, καταργούνται όλα τα αρχεία παράγοντα για αυτόν τον αριθμό έκδοσης.

Τους παράγοντες που περιλαμβάνονται στην αρχική έκδοση του συστήματος κέντρο λειτουργίες διαχείρισης 2007 R2 έχουν αριθμό έκδοσης 248. Αυτά τα αρχεία δεν καταργούνται κατά την εγκατάσταση. Ωστόσο, αυτά τα αρχεία αντικαθίστανται με αρχεία 1 kilobyte (KB). Έχετε την επιλογή να καταργήσετε αυτά τα αρχεία 1 KB. Τα αρχεία αυτά είναι τα εξής:
 • scx-1.0.4-248.aix.5.ppc.lpp.gz
 • scx-1.0.4-248.aix.6.ppc.lpp.gz
 • scx-1.0.4-248.hpux.11iv2.ia64.depot.Z
 • scx-1.0.4-248.hpux.11iv2.parisc.depot.Z
 • scx-1.0.4-248.hpux.11iv3.ia64.depot.Z
 • scx-1.0.4-248.hpux.11iv3.parisc.depot.Z
 • scx-1.0.4-248.rhel.4.x64.rpm
 • scx-1.0.4-248.rhel.4.x86.rpm
 • scx-1.0.4-248.rhel.5.x64.rpm
 • scx-1.0.4-248.rhel.5.x86.rpm
 • scx-1.0.4-248.sles.10.x64.rpm
 • scx-1.0.4-248.sles.10.x86.rpm
 • scx-1.0.4-248.sles.9.x86.rpm
 • scx-1.0.4-248.solaris.10.sparc.pkg.Z
 • scx-1.0.4-248.solaris.10.x86.pkg.Z
 • scx-1.0.4-248.solaris.8.sparc.pkg.Z
 • scx-1.0.4-248.solaris.9.sparc.pkg.Z

Τα αρχεία που ενημερώνονται στο 7 αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το System Center λειτουργίες διαχείρισης 2007 R2

Όνομα αρχείουΈκδοσηΡόλος διακομιστήΡόλος του πράκτοραΡόλος της πύληςΡόλος της ACSX-Plat ρόλο
Access_Violation_-_Unsuccessful_Logon_Attempts.rdlΔεν ισχύειX
ActionsPane.ascxΔεν ισχύειX
AdtAgent.exe6.1.7221.110XX
AdtServer.exe6.1.7221.110X
AdtSrvDll.dll6.1.7221.110X
AlertPropertypage5.ascxΔεν ισχύειX
AuditingMessages.dll6.1.7221.110X
Blank.aspxΔεν ισχύειX
DataViews.jsΔεν ισχύειX
DetailsTypeAlert.aspxΔεν ισχύειX
DetailsTypePerformance.aspxΔεν ισχύειX
DetailsTypeTaskStatus.aspxΔεν ισχύειX
DisableForwarding.ps1Δεν ισχύειX
EnableForwarding.ps1Δεν ισχύειX
EventCommon.dll6.1.7221.110XXX
Forensic_-_All_Events_For_Specified_User.rdlΔεν ισχύειX
FormatTracing.cmdΔεν ισχύειXXX
HeaderControl.ascxΔεν ισχύειX
HealthExplorer.cssΔεν ισχύειX
HealthExplorerView.ascxΔεν ισχύειX
HealthService.dll6.1.7221.110XXX
HealthServiceMessages.dll6.1.7221.110XXX
HealthServicePerformance.dll6.1.7221.110XXX
HealthServiceRuntime.dll6.1.7221.110XXX
HSLockdown.exe6.1.7221.110XXX
Login.aspxΔεν ισχύειX
MainStyles.cssΔεν ισχύειX
Microsoft.EnterpriseManagement.DataWarehouse.DataAccess.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.HealthService.Modules.DataWarehouse.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.HealthService.Modules.Notification.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.HealthService.Modules.WorkflowFoundation.dll6.1.7221.110XXX
Microsoft.EnterpriseManagement.Modules.Azure.dll6.1.7221.110XXX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.Console.psc1Δεν ισχύειX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.dll-help.xmlΔεν ισχύειX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.Format.ps1xmlΔεν ισχύειX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.Functions.ps1Δεν ισχύειX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.NonInteractiveStartup.ps1Δεν ισχύειX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.Startup.ps1Δεν ισχύειX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.Types.ps1xmlΔεν ισχύειX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.Common.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.DataAbstractionLayer.CommonSetup.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.DataAbstractionLayer.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.Web.ConsoleFramework.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Administration.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Authoring.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Authoring.resources.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Reporting.dll6.1.7221.110X
Microsoft.Mom.Common.dll6.1.7221.110XXX
Microsoft.Mom.ConfigServiceHost.exe6.1.7221.110X
Microsoft.Mom.DataAccessLayer.dll6.1.7221.110X
Microsoft.Mom.DiscoveryDatabaseAccess.dll6.1.7221.110X
Microsoft.Mom.Modules.ClientMonitoring.dll6.1.7221.110X
Microsoft.Mom.Modules.DataTypes.dll6.1.7221.110XXX
Microsoft.Mom.RecorderBarBHO.dll1.0.0.2X
Microsoft.Mom.Sdk.ServiceDataLayer.dll6.1.7221.110X
Microsoft.Mom.Sdk.ServiceHost.exe6.1.7221.110X
Microsoft.Mom.ServiceCommon.dll6.1.7221.110X
Microsoft.MOM.UI.Common.dll6.1.7221.110X
Microsoft.MOM.UI.Components.dll6.1.7221.110X
Microsoft.MOM.UI.Console.exe6.1.7221.110X
Microsoft.Mom.UI.Wrappers.dll6.1.7221.110X
MicrosoftRSChart.dll2.0.0.175X
MicrosoftRSChartDesigner.dll2.0.0.175X
MobileWebConsole.dll6.1.7221.110X
MomADAdmin.exe6.1.7221.110X
MOMAgentInstaller.exe6.1.7221.110XX
MOMAgentInstallerPS.dll6.1.7221.110XX
MOMAgentManagement.dll6.1.7221.110XX
MomBidLdr.dll5.2.3790.1290XXX
MOMConnector.dll6.1.7221.110XXX
MomConnectorMessages.dll6.1.7221.110XXX
MOMConnectorPerformance.dll6.1.7221.110XXX
MomIISModules.dll6.1.7221.110XXX
MOMModuleMsgs.dll6.1.7221.110XXX
MOMModules.dll6.1.7221.110XXX
mommodules2.dll6.1.7221.110XXX
MOMMsgs.dll6.1.7221.110X
MOMNetworkModules.dll6.1.7221.110XXX
MOMPerfSnapshotHelper.exe6.1.7221.110XXX
MOMScriptAPI.dll6.1.7221.110XXX
MOMSCXLogModules.dll6.1.7000.277X
MOMV3.SP2_7221_signed.cabΔεν ισχύειXXX
MomWsManModules.dll6.1.7221.110XXX
MonitoringHost.exe6.1.7221.110XXX
MPConvert.exe6.1.7221.110X
MPExport.exe6.1.7221.110X
MPImport.exe6.1.7221.110X
MPVerify.exe6.1.7221.110X
OperationalDataReporting.exe6.1.7221.110X
OpsMgrVssWriterService.exe6.1.7221.110X
Planning_-_Logon_Counts_of_Privileged_Users.rdlΔεν ισχύειX
PrereqResource.dll6.1.7221.0X
RootWebConsole.dll6.1.7221.110X
RSSWebConsole.dll6.1.7221.110X
ScopingForm.aspxΔεν ισχύειX
SCXAgents.dll6.1.7000.295X
scxcertconfig.exe6.1.7000.277X
SecureStorageBackup.exe6.1.7221.110X
SecureStorageSDK.dll6.1.7221.110X
StateSummary.ascxΔεν ισχύειX
TitleBar.jsΔεν ισχύειX
TraceConfig.exe6.1.7221.110XXX
tracefmtsm.exe6.1.7221.110XXX
TraceLogSM.exe6.1.7221.110XXX
Usage_-_Privileged_logon.rdlΔεν ισχύειX
Usage_-_User_Logon.rdlΔεν ισχύειX
ViewTypeFavoritesOverview.aspxΔεν ισχύειX
ViewTypeOverview.aspxΔεν ισχύειX
Web.ConfigΔεν ισχύει
WSSDiscovery.exe6.1.7221.110XX

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2783850 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/08/2013 17:56:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2

 • kbfix kbqfe kbexpertiseinter kbsurveynew atdownload kbmt KB2783850 KbMtel
Σχόλια