Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

OL2002: Τρόπος εισαγωγής διευθύνσεων από το Outlook Express

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR286116
Περίληψη
To Microsoft Outlook και το Microsoft Outlook Express είναι δύο διαφορετικά προγράμματα με διαφορετικές δυνατότητες, παρόλο που και τα δύο είναι δυνατό να στέλνουν και να λαμβάνουν μηνύματα μέσω του Internet. Υπάρχουν δύο τρόποι για να γίνεται κοινή χρήση των πληροφοριών επαφών από τα δύο αυτά προγράμματα. Εάν, κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του Outlook, επιλέξετε να αναβαθμίσετε ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιεί το Βιβλίο διευθύνσεων των Windows (Windows Address Book), το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) θα μετατρέψει χωρίς προειδοποίηση τις καταχωρημένες διευθύνσεις στη μορφή επαφών που χρησιμοποιεί το Outlook.

Εάν επιλέξετε να μην κάνετε τη μετατροπή κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, μπορείτε να την κάνετε αργότερα χρησιμοποιώντας τον "Οδηγό εισαγωγής και εξαγωγής" (Import and Export Wizard). Το Outlook σάς προσφέρει ένα εργαλείο για να σας βοηθήσει στη μετατροπή των πληροφοριών που περιέχονται στο Βιβλίο διευθύνσεων των Windows (Windows Address Book - WAB).

Το Βιβλίο διευθύνσεων των Windows (Windows Address Book) χρησιμοποιείται από τα εξής προϊόντα:
 • Microsoft Internet Mail and News
 • Microsoft Outlook Express
 • Microsoft Outlook 98 και Microsoft Outlook 2000 Μόνο αλληλογραφία Internet (IMO)
Περισσότερες πληροφορίες
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες διευθύνσεων στο Βιβλίο διευθύνσεων των Windows (WAB) και να εισαγάγετε τα δεδομένα WAB στο Outlook.

Τρόπος χρήσης του "Οδηγού εισαγωγής και εξαγωγής" (Import Export and Wizard) του Outlook

Στο Outlook, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον "Οδηγό εισαγωγής και εξαγωγής" (Import Export and Wizard) ως διασύνδεση για τη μετατροπή του Βιβλίου διευθύνσεων. Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα βήματα, για να μετατρέψετε ένα αρχείο του Βιβλίου διευθύνσεων των Windows (WAB):
 1. Ξεκινήστε το Outlook.
 2. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Εισαγωγή και εξαγωγή (Import and Export).
 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Εισαγωγή αλληλογραφίας και διευθύνσεων Internet (Import Internet Mail and Addresses) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Outlook Express 4.x, 5 από τη λίστα.
 5. Επιλέξτε οποιονδήποτε συνδυασμό αλληλογραφίας και διευθύνσεων από τα στοιχεία που παρατίθενται στη λίστα.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με εξαίρεση τους κανόνες μετατροπής από το Outlook Express, τα βήματα για τη μετατροπή διευθύνσεων είναι τα ίδια.

 6. : Με εξαίρεση τους κανόνες μετατροπής από το Outlook Express, τα βήματα για τη μετατροπή διευθύνσεων είναι τα ίδια. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 7. : Με εξαίρεση τους κανόνες μετατροπής από το Outlook Express, τα βήματα για τη μετατροπή διευθύνσεων είναι τα ίδια. Επιλέξτε έναν προορισμό για τα εισαγόμενα δεδομένα διευθύνσεων.
 8. : Με εξαίρεση τους κανόνες μετατροπής από το Outlook Express, τα βήματα για τη μετατροπή διευθύνσεων είναι τα ίδια. Κάντε την κατάλληλη επιλογή για τα διπλότυπα στοιχεία και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η διαδικασία δεν εισάγει επαφές που υπάρχουν στους υποφακέλους του Βιβλίου διευθύνσεων των Windows (Windows Address Book).

Τρόπος μεταφοράς πληροφοριών διευθύνσεων στο Outlook

Είναι δυνατό να μεταφέρετε στο Outlook μεμονωμένες ή ομαδικές καταχωρήσεις του Βιβλίου διευθύνσεων των Windows (WAB). Για να το κάνετε αυτό:
 1. Στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εύρεση (Find) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Αρχεία ή φάκελοι (Files or Folders).
 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε .wab και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο του Βιβλίου διευθύνσεων των Windows (WAB) από το οποίο θέλετε να μεταφέρετε διευθύνσεις.
 4. Ξεκινήστε το Outlook, αν δεν εκτελείται ήδη.
 5. Αλλάξτε το μέγεθος του Outlook ώστε τόσο το Βιβλίο διευθύνσεων των Windows (WAB) όσο και το Οutlook να εμφανίζονται το ένα δίπλα στο άλλο στην οθόνη. Επαληθεύστε ότι ο φάκελος "Επαφές" (Contacts) του Outlook είναι ορατός στο παράθυρο του Outlook του οποίου αλλάξατε το μέγεθος.
 6. Επιλέξτε μια καταχώρηση από το Βιβλίο διευθύνσεων των Windows (WAB). Σύρετέ την στο φάκελο "Επαφές" (Contacts). Θα δημιουργηθεί μια νέα φόρμα επαφής του Outlook με τις πληροφορίες από την καταχώρηση του Βιβλίου διευθύνσεων των Windows (WAB). Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση και κλείσιμο (Save and Close).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πιέστε το πλήκτρο SHIFT για να επιλέξετε συνεχόμενες ομάδες καταχωρήσεων ή πιέστε το πλήκτρο CTRL για να επιλέξετε μη συνεχόμενες ομάδες. Μπορεί να θέλετε να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια για επιλεγμένες επαφές ή μικρές ομάδες.
OfficeKBHowTo Import Express WAB
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 286116 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/20/2004 13:13:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

 • kbhowto KB286116
Σχόλια
ows-ppe.net/common/oauth2/authorize?response_type=id_token&client_id=fdf9885b-dd37-42bf-82e5-c3129ef5a302&redirect_uri=https%3A%2F%2Fpreview.support.microsoft.com%2Fsilentauth&state=1d62b7db-2671-4324-be96-4bb9217e0b8a%7Cfdf9885b-dd37-42bf-82e5-c3129ef5a302&client-request-id=052a97fc-f1de-4d22-9697-a658bf07ad90&x-client-SKU=Js&x-client-Ver=1.0.11&prompt=none&nonce=91c6999e-50c5-4324-bf20-f9859ea4e352">