Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τύποι αρχείων που υποστηρίζονται από το Windows Media Player

Στον ακόλουθο πίνακα αναγράφονται οι τύποι αρχείων πολυμέσων που υποστηρίζονται από διαφορετικές εκδόσεις του Windows Media Player (Τρόπος προσδιορισμού της έκδοσης του Windows Media Player).

Σημείωση Εάν εγκαταστήσετε νέους κωδικοποιητές στα Windows, ενδέχεται να υποστηρίζονται πρόσθετες μορφές αρχείου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Κωδικοποιητές: συνήθεις ερωτήσεις.
Επέκταση αρχείουWindows Media Player 12Windows Media Player 11Windows Media Player 10Windows Media Player 9 SeriesWindows Media Player για Windows XPWindows Media Player 7
Μορφές Windows Media (.asf, .wma, .wmv, .wm)
Μετα-αρχεία του Windows Media (.asx, .wax, .wvx, .wmx)
Μετα-αρχεία Windows Media (.wpl)
-
-
Microsoft Digital Video Recording (.dvr-ms)
-
-
-
-
Πακέτο λήψης του Windows Media (.wmd)
Audio Visual Interleave (.avi)
Moving Pictures Experts Group (.mpg, .mpeg, .m1v, .mp2, .mp3, .mpa, .mpe, .m3u)
Musical Instrument Digital Interface (.mid, .midi, .rmi)
Audio Interchange File Format ( .aif, .aifc, .aiff)
Sun Microsystems και NeXT (.au, .snd)
Αρχείο ήχου για Windows (.wav)
Κομμάτι ήχου CD (.cda)
Τεχνολογία Intel Video (.ivf)
-
Εμφανίσεις του Windows Media Player (.wmz, .wms)
Αρχείο ταινίας QuickTime (.mov)
-
-
-
-
-
Αρχείο ήχου MP4 (.m4a)
-
-
-
-
-
Αρχείο βίντεο MP4 (.mp4, .m4v, .mp4v, .3g2, .3gp2, .3gp, .3gpp)
-
-
-
-
-
Αρχείο ήχου των Windows (.aac, .adt, .adts)
-
-
-
-
-
Αρχείο MPEG-2 TS βίντεο (.m2ts)
-
-
-
-
-
Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους υποστηριζόμενους τύπους αρχείων

Μορφές Windows Media (.asf, .wma, .wmv, .wm)

Advanced Systems Format (.asf)
Η μορφή Advanced Systems Format (ASF) είναι η προτιμώμενη μορφή αρχείου Windows Media. Χρησιμοποιώντας το Windows Media Player, εφόσον έχετε εγκαταστήσει τους σωστούς κωδικοποιητές ήχου στον υπολογιστή σας, μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή περιεχομένου ήχου, περιεχομένου βίντεο ή και των δύο, τα οποία συμπιέζονται από μια μεγάλη ποικιλία κωδικοποιητών ήχου και αποθηκεύονται σε ένα αρχείο .asf. Επιπλέον, μπορείτε να δημιουργήσετε ροή περιεχομένου ήχου και βίντεο χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Windows Media Services ή μπορείτε να συσκευάσετε αυτό το περιεχόμενο χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση Πνευματικών Δικαιωμάτων του Windows Media (Windows Media Rights Manager).

Η μορφή ASF είναι μια επεκτάσιμη μορφή αρχείου η οποία αποθηκεύει συγχρονισμένα δεδομένα πολυμέσων. Υποστηρίζει παράδοση δεδομένων σε μια μεγάλη ποικιλία δικτύων και πρωτοκόλλων. Είναι επίσης κατάλληλη για τοπική αναπαραγωγή. Η μορφή ASF υποστηρίζει προηγμένες δυνατότητες πολυμέσων, συμπεριλαμβανομένων των επεκτάσιμων τύπων πολυμέσων, της λήψης στοιχείων, των τύπων πολυμέσων με δυνατότητα κλιμάκωσης, της προτεραιότητας ροής συντάκτη, της υποστήριξης πολλών γλωσσών και των εκτεταμένων δυνατοτήτων βιβλιογραφίας στις οποίες περιλαμβάνονται η διαχείριση εγγράφων και περιεχομένου.

Συνήθως, τα αρχεία ASF με περιεχόμενο ήχου το οποίο έχει συμπιεστεί από τον κωδικοποιητή ήχου Windows Media (WMA) χρησιμοποιούν την επέκταση αρχείου .wma. Ομοίως, τα αρχεία ASF με περιεχόμενο ήχου, περιεχόμενο βίντεο ή και τα δύο, τα οποία έχουν συμπιεστεί από τους κωδικοποιητές ήχου Windows Media (WMA) και βίντεο Windows Media (WMV), χρησιμοποιούν την επέκταση αρχείου .wmv. Τέλος, το περιεχόμενο που έχει συμπιεστεί με οποιονδήποτε άλλο κωδικοποιητή χρησιμοποιεί τη γενική επέκταση αρχείου .asf. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ASF, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Windows Media Audio (.wma)
Τα αρχεία Windows Media Audio (.wma) είναι αρχεία Advanced Systems Format (.asf) που περιλαμβάνουν ήχο που έχει συμπιεστεί με τον κωδικοποιητή Windows Media Audio (WMA). Χρησιμοποιώντας μια ξεχωριστή επέκταση, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να εγκαταστήσουν πολλά προγράμματα αναπαραγωγής στον υπολογιστή τους και να συσχετίσουν ορισμένα προγράμματα αναπαραγωγής με την επέκταση .wma για αναπαραγωγή από πηγές μόνο ήχου.
Windows Media Video (.wmv, .wm)
Τα αρχεία βίντεο του Windows Media (.wmv) είναι αρχεία .asf (Advanced Systems Format) που περιλαμβάνουν ήχο, βίντεο ή και τα δύο, τα οποία έχουν συμπιεστεί με τους κωδικοποιητές ήχου Windows Media (WMA) και βίντεο Windows Media (WMV). Χρησιμοποιώντας μια ξεχωριστή επέκταση, μπορείτε να εγκαταστήσετε πολλά προγράμματα αναπαραγωγής στον υπολογιστή σας και να συσχετίσετε ορισμένα προγράμματα αναπαραγωγής με την επέκταση .wmv για αναπαραγωγή από πηγές ήχου και βίντεο.

Μετα-αρχεία του Windows Media (.asx, .wax, .wvx, .wpl)

Advanced Stream Redirector (.asx)
Τα αρχεία Advanced Stream Redirector (.asx), γνωστά επίσης ως μετα-αρχεία του Windows Media, είναι αρχεία κειμένου τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη ροή ενός αρχείου και την παρουσίασή της. Τα αρχεία ASX προχωρούν πέρα από την απλή εργασία προσδιορισμού λιστών αναπαραγωγής για να παρέχουν στο Windows Media Player πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης συγκεκριμένων στοιχείων πολυμέσων της λίστας αναπαραγωγής.

Τα μετα-αρχεία του Windows Media βασίζονται στη σύνταξη XML και μπορούν να κωδικοποιηθούν σε μορφή ANSI ή UNICODE (UTF-8). Αποτελούνται από διάφορα στοιχεία τα οποία συνοδεύονται από τις αντίστοιχες ετικέτες και ιδιότητες. Κάθε στοιχείο ενός μετα-αρχείου του Windows Media προσδιορίζει μια συγκεκριμένη ρύθμιση ή ενέργεια του Windows Media Player.

Τα αρχεία ASX οδηγούν σε οποιονδήποτε τύπο αρχείου πολυμέσων ο οποίος αναγνωρίζεται και υποστηρίζεται από τον Windows Media Player.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μετα-αρχεία του Windows Media, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Windows Media Audio Redirector (.wax)
Τα αρχεία Windows Media Audio Redirector (.wax) είναι μετα-αρχεία του Windows Media τα οποία παραπέμπουν σε αρχεία Windows Media Audio (.wma).
Windows Media Video Redirector (.wvx)
Τα αρχεία Windows Media Video Redirector (.wvx) είναι μετα-αρχεία του Windows Media τα οποία παραπέμπουν σε αρχεία Windows Media Video (.wmv)
Windows Media Redirector (.wmx)
Εκδόσεις του Windows Media Player που υποστηρίζουν αυτόν τον τύπο αρχείου: Τα αρχεία Windows Media Redirector (.wmx) είναι μετα-αρχεία του Windows Media που παραπέμπουν σε αρχεία Windows Media Audio (.wma), Windows Media Video (.wmv) ή και στα δύο.
Windows Media Player Playlist (.wpl)
Τα αρχεία λίστας αναπαραγωγής του Windows Media Player (.wpl) είναι λίστες αναπαραγωγής υπολογιστή-πελάτη οι οποίες έχουν εγγραφεί σε ιδιόκτητη μορφή. Η Microsoft παρουσίασε αυτή τη μορφή αρχείου στο Windows Media Player 9 Series. Η μορφή .wpl έχει τη δυνατότητα δημιουργίας δυναμικών λιστών αναπαραγωγής, ενώ οι μορφές .asx και .m3u δεν έχουν αυτήν τη δυνατότητα. Στο Windows Media Player 9 Series, η δυνατότητα αυτόματης λίστας αναπαραγωγής χρησιμοποιεί τη μορφή .wpl. Η μορφή .wpl είναι η προεπιλεγμένη μορφή αρχείου που χρησιμοποιείται για τις λίστες αναπαραγωγής τις οποίες αποθηκεύετε στο Windows Media Player 9 Series.

Microsoft Digital Video Recording (.dvr-ms)

Στα Microsoft Windows XP Media Center Edition, η Microsoft παρουσίασε τη μορφή αρχείου *.dvr-ms για την αποθήκευση τηλεοπτικού περιεχομένου από εγγραφή. Παρόμοια με τα αρχεία *.asf, οι βελτιώσεις του αρχείου *.dvr-ms περιλαμβάνουν βασικές λειτουργίες Personal Video Recorder (PVR), συμπεριλαμβανομένης της χρονικής μετατόπισης, της παύσης σε πραγματικό χρόνο και της ταυτόχρονης εγγραφής και αναπαραγωγής. Το βίντεο που περιέχεται σε ένα αρχείο *.dvr-ms κωδικοποιείται ως ροή βίντεο MPEG-2 και ο ήχος που περιέχεται σε ένα αρχείο *.dvr-ms κωδικοποιείται ως ροή ήχου MPEG-1 Layer II.

Για να κάνετε αναπαραγωγή μη προστατευόμενων αρχείων *.dvr-ms σε υπολογιστές με Windows XP, πρέπει να διαθέτετε τα ακόλουθα στοιχεία υλικού και λογισμικού:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) ή νεότερη έκδοση.
 • Η ενημερωμένη έκδοση που τεκμηριώνεται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) πρέπει να είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή: Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  810243 Υποστήριξη αναπαραγωγής DirectShow για αρχεία που εγγράφονται με τα Windows XP Media Center Edition
 • Αποκωδικοποιητής DVD συμβατός με τα Windows XP.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία *.dvr-ms, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Πακέτο λήψης του Windows Media (.wmd)

Τα πακέτα λήψης του Windows Media (WMD) συνδυάζουν περιγράμματα εμφανίσεων του Windows Media Player, πληροφορίες λίστας αναπαραγωγής και περιεχόμενο πολυμέσων σε ένα μόνο πακέτο με δυνατότητα λήψης, το οποίο χρησιμοποιεί επέκταση .wmd. Ένα πακέτο .wmd μπορεί να περιλαμβάνει ένα ολόκληρο άλμπουμ μουσικών βίντεο, το οποίο εμφανίζει επίσης διαφημίσεις σε μορφή επωνυμίας με γραφικά και συνδέεται με μια τοποθεσία Web λιανικής διάθεσης μουσικού περιεχομένου.

Για να κάνετε λήψη ενός πακέτου .wmd από μια τοποθεσία Web, κάντε κλικ στη σύνδεση με το πακέτο. Όταν γίνει λήψη του πακέτου στον υπολογιστή σας, το Windows Media Player εξάγει αυτόματα τα αρχεία που περιέχονται στο πακέτο, προσθέτει τις λίστες αναπαραγωγής του πακέτου, προσθέτει το περιεχόμενο στη Βιβλιοθήκη πολυμέσων (Media Library), προβάλλει την εμφάνιση περιγράμματος στο παράθυρο "Αναπαραγωγή σε εξέλιξη" (Now Playing) του Windows Media Player (σε πλήρη προβολή) και στη συνέχεια κάνει αναπαραγωγή του πρώτου στοιχείου της λίστας αναπαραγωγής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία .wmd, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Audio Visual Interleave (.avi)

Η μορφή Audio Video Interleave (AVI) είναι μια ειδική περίπτωση μορφής αρχείου Resource Interchange File Format (RIFF). Το AVI ορίζεται από τη Microsoft. Η μορφή αρχείου .avi είναι η συνηθέστερη μορφή για δεδομένα ήχου και βίντεο σε έναν υπολογιστή.

Το περιεχόμενο ήχου ή βίντεο που έχει συμπιεστεί με μια μεγάλη ποικιλία κωδικοποιητών μπορεί να αποθηκευτεί σε ένα αρχείο .avi και να αναπαραχθεί από το Windows Media Player, εφόσον έχετε εγκαταστήσει τους κατάλληλους κωδικοποιητές στον υπολογιστή σας. Στους κωδικοποιητές βίντεο που χρησιμοποιούνται συχνά για την αναπαραγωγή αρχείων .avi συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω:
 • Κωδικοποιητής DivX

  Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της DivX στο Web:
 • Κωδικοποιητής Cinepak

  Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Cinepak στο Web:
 • Κωδικοποιητής Indeo

  Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Ligos στο Web:
 • Κωδικοποιητής DV
 • Κωδικοποιητής MJPEG
 • Κωδικοποιητές μη συμπιεσμένων αρχείων RGB ή YUY2
Στους κωδικοποιητές ήχου που χρησιμοποιούνται συχνά στα αρχεία .avi συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω:
 • Κωδικοποιητής MP3
 • Microsoft Adaptive Differential Pulse Code Modulation (MS ADPCM)
 • Κωδικοποιητής μη συμπιεσμένων αρχείων Pulse Code Modulation (PCM)

Moving Pictures Experts Group (.mpg, .mpeg, .m1v, .mp2, .mp3, .mpa, .mpe, .mpv2, .m3u)

Η ομάδα Moving Picture Experts Group (MPEG) αναπτύσσει τα πρότυπα Moving Picture Experts Group (MPEG). Τα πρότυπα αυτά είναι ένα εξελισσόμενο σύνολο προτύπων συμπίεσης ήχου και βίντεο.
MPEG-1 (.mpeg, .mpg, .m1v)
Το συγκεκριμένο πρότυπο επιτρέπει την κωδικοποίηση προοδευτικού βίντεο με ταχύτητα μετάδοσης 1,5 εκατομμύριο bit ανά δευτερόλεπτο (bps). Αυτή η μορφή αρχείου έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση με πολυμέσα Video-CD και CD-i. Οι συνηθέστερες εφαρμογές του προτύπου MPEG-1 παρέχουν ανάλυση οθόνης 352x240 με ρυθμό 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps). Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το πρότυπο, η ποιότητα βίντεο που λαμβάνετε είναι ελαφρώς υποδεέστερη από την ποιότητα των συμβατικών βίντεο VCR.

Τα αρχεία που χρησιμοποιούν την επέκταση .m1v συνήθως είναι στοιχειώδεις ροές MPEG-1 οι οποίες περιέχουν μόνο πληροφορίες βίντεο. Τα αρχεία που χρησιμοποιούν τις επεκτάσεις .mpg ή .mpeg συνήθως είναι ροές συστήματος MPEG-1 οι οποίες περιέχουν βίντεο με κωδικοποίηση MPEG-1 και ήχο με κωδικοποίηση MPEG-1 Layer II (MP2).

Ωστόσο, οι ροές συστήματος MPEG-1 δεν χρησιμοποιούν αποκλειστικά τις επεκτάσεις αρχείου .mpg και .mpeg. Οι ροές προγράμματος MPEG-2 χρησιμοποιούν επίσης συχνά τις επεκτάσεις αρχείου .mpg και .mpeg, αλλά περιέχουν βίντεο με κωδικοποίηση MPEG-2. Επειδή τα λειτουργικά συστήματα των Microsoft Windows παρέχουν μόνο αποκωδικοποιητή βίντεο MPEG-1, το Windows Media Player δεν έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής ροών προγράμματος MPEG-2 χωρίς την εγκατάσταση πρόσθετου αποκωδικοποιητή βίντεο MPEG-2 (επίσης γνωστού ως πακέτου αποκωδικοποίησης DVD). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αγορά πακέτων αποκωδικοποιητών DVD, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
MPEG Audio Layer III (.mp3)
Αυτό το πρότυπο έχει επίσης αναπτυχθεί από προηγούμενη εργασία της MPEG. Πρόκειται για μια τεχνολογία συμπίεσης ήχου που αποτελεί τμήμα των προδιαγραφών MPEG-1 και MPEG-2. Το MP3 αναπτύχθηκε στη Γερμανία το 1991 από το Ινστιτούτο Fraunhofer και χρησιμοποιεί αντιληπτική κωδικοποίηση ήχου για συμπίεση ήχου ποιότητας CD με σχεδόν την ίδια πιστότητα.
MPEG Audio Layer II (.mp2, .mpa)
Το MPEG Audio Layer II είναι ένα πρότυπο κωδικοποίησης ήχου το οποίο αναπτύχθηκε αρχικά ως τμήμα της προδιαγραφής MPEG-1 και αργότερα ενημερώθηκε για την προδιαγραφή MPEG-2.
M3U (.m3u)
Ένα αρχείο .m3u είναι μια λίστα αναπαραγωγής μετα-αρχείων που παραπέμπει σε αρχεία .mp3 και παρέχει πρόσθετα μετα-δεδομένα για τα στοιχεία της λίστας αναπαραγωγής.

Musical Instrument Digital Interface (.mid, .midi, .rmi)

Το Musical Instrument Digital Interface (MIDI) είναι ένα τυπικό πρωτόκολλο για την ανταλλαγή μουσικών πληροφοριών μεταξύ μουσικών οργάνων, συνθεσάιζερ και υπολογιστών. Αυτό το πρότυπο ορίζει τους κώδικες για ένα μουσικό συμβάν, που περιλαμβάνουν την έναρξη μιας νότας, το ύψος της, τη διάρκεια, την ένταση, καθώς και μουσικά χαρακτηριστικά, όπως το βιμπράτο. Ορίζει, επίσης, κώδικες για διάφορες ρυθμίσεις κουμπιών, ταμπλό και πεντάλ που χρησιμοποιούνται στα συνθεσάιζερ.

Audio Interchange File Format (.aif, .aifc, .aiff)

Η Apple Computer ανέπτυξε τη μορφή αρχείου ήχου Audio Interchange File Format (AIFF). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μορφή για να αποθηκεύετε πληροφορίες δειγμάτων ήχου και μουσικών οργάνων υψηλής ποιότητας.

Sun Microsystems και NeXT (.au, .snd)

Τα αρχεία Unix Audio (.au) είναι αρχεία ήχου που δημιουργούνται από το UNIX.

Ένα αρχείο sound (.snd) είναι μια εναλλάξιμη μορφή αρχείων ήχου που χρησιμοποιείται σε υπολογιστές Sun, NeXt και Silicon Graphics. Το αρχείο συνήθως περιέχει μη επεξεργασμένα δεδομένα ήχου που ακολουθούνται από ένα αναγνωριστικό κειμένου.

Audio for Windows (.wav)

Τα Windows χρησιμοποιούν τη μορφή αρχείου Wave Form Audio (WAV) για την αποθήκευση ήχων ως κυματομορφών. Ένα λεπτό ήχου με κωδικοποίηση PCM (Pulse Code Modulation) είναι δυνατό να καταλαμβάνει μόλις 644 KB ή έως και 27 MB χώρου αποθήκευσης. Το μέγεθος του χώρου αποθήκευσης εξαρτάται από τη συχνότητα δειγματοληψίας, τον τύπο του ήχου (μονοφωνικός ή στερεοφωνικός) καθώς και τον αριθμό των bit που χρησιμοποιούνται για το δείγμα.

Παρόμοια με τις μορφές AVI και ASF, η μορφή WAV είναι απλώς ένα κοντέινερ αρχείων. Το περιεχόμενο ήχου που έχει συμπιεστεί από μια μεγάλη ποικιλία κωδικοποιητών και είναι αποθηκευμένο σε ένα αρχείο .wav μπορεί να αναπαραχθεί από το Windows Media Player, εφόσον έχετε εγκαταστήσει τους κατάλληλους κωδικοποιητές ήχου στον υπολογιστή σας. Στους πιο κοινούς κωδικοποιητές ήχου που χρησιμοποιούνται σε αρχεία .wav περιλαμβάνονται ο κωδικοποιητής Microsoft Adaptive Differential Pulse Code Modulation (MS ADPCM) και ο κωδικοποιητής μη συμπιεσμένων αρχείων Pulse Code Modulation (PCM).

CD Audio Track (.cda)

Τα κομμάτια ήχου CD (.cda) είναι αρχεία ήχου που διατηρούνται σε μέσα CD. Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία .cda μόνο από CD-ROM. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατή η παροχή δείγματος αρχείου για αναπαραγωγή σε αυτό το άρθρο. Για να ελέγξετε ένα αρχείο .cda, δοκιμάστε να αναπαραγάγετε ένα διαφορετικό αρχείο .cda από το CD-ROM σας ή ένα αρχείο .cda από διαφορετικό CD-ROM. Τα αρχεία .cda αποτελούν απεικονίσεις των κομματιών ήχου ενός CD και δεν περιέχουν τις πραγματικές πληροφορίες PCM (Pulse Code Modulation). Δεν μπορείτε να αναπαραγάγετε το αρχείο εάν αντιγράψετε ένα αρχείο .cda από το CD-ROM στον σκληρό σας δίσκο.

Indeo Video Technology (.ivf)

Τα αρχεία βίντεο Indeo (IVF) είναι αρχεία βίντεο κωδικοποιημένα μέσω του κωδικοποιητή Indeo που υποστηρίζεται από τη Ligos Corporation. Τα πρότυπα Indeo ενδέχεται να αλλάζουν συχνά. Για να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία τα οποία έχουν κωδικοποιηθεί με αυτόν τον κωδικοποιητή, εξασφαλίστε ότι χρησιμοποιείτε το πιο πρόσφατο πακέτο Indeo. Για να βεβαιωθείτε ότι έχετε το πιο πρόσφατο πακέτο Indeo, επικοινωνήστε με τη Ligos Corporation. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Ligos στο Web: Για να αναπαραγάγετε ένα αρχείο .ivf, κάντε λήψη αυτού του αρχείου στον σκληρό σας δίσκο πριν από την αναπαραγωγή του. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάνε δεξιό κλικ στη σύνδεση του αρχείου .ivf και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση προορισμού ως (Save Target As).
 2. Πληκτρολογήστε τη θέση στον σκληρό σας δίσκο στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο.
 3. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο που έχετε αποθηκεύσει στον σκληρό σας δίσκο για να το αναπαραγάγετε.
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
281919 "Απροσδιόριστο σφάλμα" κατά την αναπαραγωγή αρχείου IVF (Indeo Video Format)

Εμφανίσεις του Windows Media Player (.wmz, .wms)

Ένα αρχείο ορισμού εμφάνισης του Windows Media Player (.wms) είναι ένα έγγραφο κειμένου XML το οποίο ορίζει τα στοιχεία που περιέχονται σε μια εμφάνιση, τις σχέσεις τους καθώς και τη λειτουργικότητά τους. Ένα πρόγραμμα δημιουργίας δεσμών ενεργειών δημιουργεί το αρχείο ορισμού εμφάνισης (.wms) και οποιαδήποτε συσχετισμένα αρχεία JScript (.js) τα οποία ενσωματώνουν τα καλλιτεχνικά στοιχεία και προσθέτουν λειτουργικότητα στην εμφάνιση.

Το αρχείο .wmz είναι μια συμπιεσμένη αρχειοθήκη Zip που περιέχει ένα αρχείο ορισμού εμφάνισης του Windows Media Player και συσχετισμένα αρχεία Jscript καθώς και τα υποστηριζόμενα αρχεία γραφικών.

Αρχείο ταινίας QuickTime(.mov)

Το QuickTime είναι μια μορφή αρχείου που αναπτύχθηκε από την Apple Computer για τη δημιουργία, επεξεργασία, δημοσίευση και προβολή αρχείων πολυμέσων. Η μορφή QuickTime είναι δυνατό να περιέχει βίντεο, κίνηση, γραφικά, τρισδιάστατη απεικόνιση (3D) και περιεχόμενο εικονικής πραγματικότητας (VR). Το Windows Media Player έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής μόνο αρχείων του QuickTime έκδοση 2.0 ή παλαιότερων εκδόσεων. Οι νεότερες εκδόσεις του QuickTime απαιτούν το ιδιόκτητο Apple QuickTime Player. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Apple στο Web:

Τα αρχεία ήχου MP4 (.m4a)

.m4a (μόνο ήχος) είναι συχνά συμπιεσμένα με τη χρήση κωδικοποίησης AAC (με απώλειες), αλλά μπορεί να είναι επίσης σε μορφή Apple Lossless (χωρίς απώλειες).

Αρχείο βίντεο MP4 (.mp4, .m4v, .mp4v, .3g2, .3gp2, .3gp, .3gpp)

Το MPEG-4 είναι μια προδιαγραφή ISO (Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης) η οποία καλύπτει πολλές πτυχές της παρουσίασης πολυμέσων, συμπεριλαμβανομένης της συμπίεσης, της σύνταξης και της παροχής. Παρόλο που η συμπίεση αρχείων βίντεο και ο ορισμός κοντέινερ αρχείων είναι δύο ξεχωριστές και ανεξάρτητες οντότητες της προδιαγραφής MPEG-4, πολλοί άνθρωποι πιστεύουν λανθασμένα ότι οι δύο αυτές μορφές είναι εναλλάξιμες. Μπορείτε να υλοποιήσετε μόνο τμήματα της προδιαγραφής MPEG-4 και να διατηρήσετε τη συμβατότητα με το πρότυπο.

Η μορφή αρχείου MPEG-4, όπως ορίζεται από την προδιαγραφή MPEG-4, περιέχει περιεχόμενο βίντεο με κωδικοποίηση MPEG-4 και περιεχόμενο ήχου με κωδικοποίηση AAC (Advanced Audio Coding). Συνήθως χρησιμοποιεί την επέκταση αρχείου .mp4. Το Windows Media Player δεν υποστηρίζει την αναπαραγωγή της μορφής αρχείου .mp4. Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία πολυμέσων .mp4 στο Windows Media Player μετά την εγκατάσταση πακέτων αποκωδικοποίησης MPEG-4 που είναι συμβατά με DirectShow. Στα πακέτα αποκωδικοποίησης MPEG-4 που είναι συμβατά με DirectShow περιλαμβάνεται το Ligos LSX-MPEG Player και το EnvivioTV.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ligos LSX-MPEG Player, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Ligos στο Web:Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το EnvivioTV, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Envivio στο Web: Η Microsoft έχει επιλέξει την υλοποίηση του τμήματος συμπίεσης βίντεο του προτύπου MPEG-4. Η Microsoft έχει μέχρι στιγμής δημιουργήσει τους ακόλουθους κωδικοποιητές βίντεο με βάση το MPEG-4:
 • Microsoft MPEG-4 v1
 • Microsoft MPEG-4 v2
 • Microsoft MPEG-4 v3
 • ISO MPEG-4 v1
Το περιεχόμενο βίντεο MPEG-4 είναι δυνατό να κωδικοποιηθεί και να αποθηκευτεί σε ένα κοντέινερ αρχείων .asf χρησιμοποιώντας τα εργαλεία Windows Media Tools και το Windows Media Encoder. Μπορείτε στη συνέχεια να κάνετε αναπαραγωγή αυτών των αρχείων στο Windows Media Player. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Microsoft και την υποστήριξη του MPEG-4, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Η μορφή αρχείου .m4v είναι μια μορφή αρχείου βίντεο που έχει αναπτυχθεί από την Apple και είναι παρόμοια με τη μορφή MP4. Οι διαφορές είναι η προαιρετική προστασία κατά της αντιγραφής DRM της Apple και η διαχείριση του ήχου AC3 (Dolby Digital) που δεν είναι τυποποιημένη για το κοντέινερ MP4.

Το αρχείο .mp4v είναι αρχείο βίντεο MPEG-4.

Το .3gp (μορφή αρχείου 3GPP) είναι μια μορφή κοντέινερ πολυμέσων που έχει καθοριστεί από το Third Generation Partnership Project (3GPP) για υπηρεσίες πολυμέσων 3G UMTS. Χρησιμοποιείται σε κινητά τηλέφωνα 3G, αλλά μπορεί επίσης να αναπαραχθεί σε ορισμένα τηλέφωνα 2G και 4G.

Το .3g2 (μορφή αρχείου 3GPP2) είναι μια μορφή κοντέινερ πολυμέσων που έχει καθοριστεί από το 3GPP2 για υπηρεσίες πολυμέσων 3G CDMA2000. Είναι παρόμοια με τη μορφή αρχείου 3GP, αλλά έχει ορισμένες επεκτάσεις και περιορισμούς σε σύγκριση με το 3GP.

Ο τύπος αρχείου .3gp2 συσχετίζεται κυρίως με το "3GPP2" .

Αρχείο ήχου των Windows (.aac, .adt, .adts)

Το Advanced Audio Coding (.aac) είναι ένα τυποποιημένο σχήμα συμπίεσης με απώλειες και κωδικοποίησης για ψηφιακό ήχο. Σχεδιασμένο ως ο διάδοχος της μορφής MP3, το AAC επιτυγχάνει γενικά καλύτερη ποιότητα ήχου από ό,τι το MP3 σε παρόμοιους ρυθμούς μετάδοσης bit.

Το Audio Data Transport Stream (.adts) χρησιμοποιείται αν τα δεδομένα πρόκειται να μεταδοθούν σε ροή εντός μιας ροής μεταφοράς MPEG-2, αποτελούμενα από μια σειρά καρέ, με κάθε καρέ να έχει μια κεφαλίδα ακολουθούμενη από τα δεδομένα ήχου AAC.

Αρχείο βίντεο MPEG-2 TS (.m2ts)

Το .m2ts είναι μια επέκταση ονόματος αρχείου που χρησιμοποιείται για τη μορφή αρχείου κοντέινερ ροής μεταφοράς Blu-ray Disc Audio-Video (BDAV) MPEG-2 Transport Stream (M2TS). Χρησιμοποιείται για την πολυπλεξία ήχου, βίντεο και άλλων ροών. Βασίζεται στο κοντέινερ ροής μεταφοράς MPEG-2. Αυτή η μορφή κοντέινερ χρησιμοποιείται συνήθως για βίντεο υψηλής ευκρίνειας σε δίσκο Blu-ray και AVCHD.
Περισσότερες πληροφορίες
Αποποίηση ευθυνών για πληροφορίες τρίτων κατασκευαστών

Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 316992 - Τελευταία αναθεώρηση: 03/08/2014 16:18:00 - Αναθεώρηση: 3.0

Windows Media Player 12, Microsoft Windows Media Player 11, Microsoft Windows Media Player 10, Microsoft Windows Media Player 9 Series, Microsoft Windows Media Player 7.0

 • kbinfo kbcip KB316992
Σχόλια
/html>
대한민국 - 한국어
España - Español
Paraguay - Español
Venezuela - Español
/c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">Script" async=""> var varAutoFirePV = 1; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" >ow.location.protocol) + "//c.microsoft.com/ms.js'><\/script>"); &t=">