Τρόπος πραγματοποίησης καθαρής εκκίνησης στα Windows

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 929135
Περίληψη
Εκτελείται καθαρή εκκίνηση για την έναρξη των Windows με ένα ελάχιστο σύνολο προγραμμάτων οδήγησης και εκκίνησης. Αυτό βοηθά στην εξάλειψη διενέξεων λογισμικού που παρουσιάζονται κατά την εγκατάσταση ενός προγράμματος ή μιας ενημερωμένης έκδοσης ή κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος στα Windows 10, Windows 8.1, 8 των Windows, τα Windows 7 ή Windows Vista. Επίσης ίσως αντιμετωπίσετε ή καθορίσετε τι διένεξη προκαλεί το ζήτημα εκτελώντας μια καθαρή εκκίνηση.
Γιατί παρουσιάζονται διενέξεις λογισμικού;
Όταν ξεκινάτε τα Windows χρησιμοποιώντας μια λειτουργία κανονικής εκκίνησης, πολλές εφαρμογές και υπηρεσίες ξεκινούν αυτόματα και, στη συνέχεια, εκτελούνται στο παρασκήνιο. Αυτά τα προγράμματα περιλαμβάνουν διαδικασίες του βασικού συστήματος, λογισμικό προστασίας από ιούς, εφαρμογές βοηθητικού πρόγραμματος συστήματος και άλλο λογισμικό που έχει εγκατασταθεί προηγουμένως. Αυτές οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες μπορεί να προκαλέσουν διενέξεις λογισμικού.

Τρόπος πραγματοποίησης καθαρής εκκίνησης
Σημειώσεις
 • Πρέπει να συνδεθείτε στον υπολογιστή ως διαχειριστής για να μπορείτε να εκτελέσετε μια καθαρή εκκίνηση.
 • Ο υπολογιστής σας ενδέχεται να χάσει προσωρινά κάποιες λειτουργίες όταν εκτελείτε μια καθαρή εκκίνηση. Όταν γίνεται κανονική εκκίνηση του υπολογιστή, η λειτουργικότητα επανέρχεται. Ωστόσο, ενδέχεται να εμφανιστεί το αρχικό μήνυμα σφάλματος ή να παρουσιαστεί η αρχική συμπεριφορά, εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει.
 • Εάν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, οι ρυθμίσεις πολιτικής δικτύου ίσως να σας εμποδισουν να ακολουθήσετε τα ακολουθα βηματα. Σας συνιστούμε να μην χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων συστήματος για να αλλάξετε τις επιλογές εκκίνησης για προχωρημένους στον υπολογιστή, εκτός εάν ένας μηχανικός υποστήριξης της Microsoft σας καθοδηγεί για να γίνει αυτό. Κάνοντας αυτό μπορεί να αχρηστεύσετε τον υπολογιστή σας.
Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα βήματα για να εκτελέσετε μια καθαρή εκκίνηση:

Windows 10

 1. Από την αρχή, κάντε αναζήτηση για msconfig.
 2. Επιλέξτε τη Ρύθμιση παραμέτρων του συστήματος από τα αποτελέσματα αναζήτησης.


 3. Στην καρτέλα "Υπηρεσίες" του πλαισίου διαλόγου Ρύθμιση παραμέτρων συστήματος, πατήστε ή κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη όλων των υπηρεσιών της Microsoft, και έπειτα πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί Απενεργοποίηση όλων.


 4. Στην καρτέλα "Εκκίνηση" του πλαισίου διαλόγου "Ρύθμιση παραμέτρων συστήματος", πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα της διαχείρισης εργασιών.


 5. Στην καρτέλα "Εκκίνηση" στη Διαχείριση εργασιών, για κάθε στοιχείο εκκίνησης, επιλέξτε το στοιχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Απενεργοποίηση.


 6. Κλείστε τη Διαχείριση εργασιών.
 7. Στην καρτέλα "Εκκίνηση" του πλαισίου διαλόγου "Ρύθμιση παραμέτρων συστήματος", πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Windows 8.1 και Windows 8
 1. Κάντε σάρωση προς τα μέσα από τη δεξιά πλευρά της οθόνης και έπειτα πατήστε Αναζήτηση. Ή, εάν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.
 2. Τύπος Msconfig στην αναζήτηση πλαίσιο, και, στη συνέχεια, κτυπήστε την εντολή ή κάντε κλικ στο msconfig. Ένα στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα.
 3. Στην καρτέλα "Υπηρεσίες" του πλαισίου διαλόγου Ρύθμιση παραμέτρων συστήματος, πατήστε ή κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη όλων των υπηρεσιών της Microsoft, και έπειτα πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί Απενεργοποίηση όλων.
  Ένα στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα.
 4. Στην καρτέλα "Εκκίνηση" του πλαισίου διαλόγου "Ρύθμιση παραμέτρων συστήματος", πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα της διαχείρισης εργασιών. Ένα στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα.
 5. Στην καρτέλα "Εκκίνηση" στη Διαχείριση εργασιών, για κάθε στοιχείο εκκίνησης, επιλέξτε το στοιχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Απενεργοποίηση. Ένα στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα.
 6. Κλείστε τη Διαχείριση εργασιών.
 7. Στην καρτέλα "Εκκίνηση" του πλαισίου διαλόγου "Ρύθμιση παραμέτρων συστήματος", πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Ένα στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα.
Windows 7 και Windows Vista
 1. Συνδεθείτε στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό που διαθέτει δικαιώματα διαχειριστή.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, τύπος Msconfig.exe στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter για να ξεκινήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων συστήματος.
  Σημείωση Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης ή να δώσετε επιβεβαίωση.
  Ένα στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα.
 3. Στην καρτέλα Γενικά , κάντε κλικ στην επιλογή επιλεκτικής εκκίνησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Φόρτωση στοιχείων εκκίνησης . (Δεν είναι διαθέσιμο το πλαίσιο ελέγχου Χρήση αρχικού Boot.ini .)
  Ένα στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα.
 4. Σχετικά με τις υπηρεσίες καρτέλα, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη όλων των υπηρεσιών της Microsoft και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Απενεργοποίηση όλων.Ένα στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα.
  Σημείωση Αυτό το βήμα επιτρέπει τη συνέχιση εκτέλεσης των υπηρεσιών της Microsoft. Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις υπηρεσίες Δίκτυο, Τοποθέτηση και άμεση λειτουργία, Καταγραφή συμβάντων και Αναφορά σφαλμάτων. Εάν απενεργοποιήσετε αυτές τις υπηρεσίες, ενδέχεται να διαγράψετε οριστικά όλα τα σημεία επαναφοράς. Μην το κάνετε αυτό εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Επαναφορά συστήματος μαζί με τα υπάρχοντα σημεία επαναφοράς.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης καθαρής εκκίνησης στα Windows 7 και Windows Vista, πρέπει να αναφέρουν το Βίντεο: Τρόπος πραγματοποίησης καθαρής εκκίνησης στα Windows.
Τι θα ακολουθήσει μετά τη δημιουργία περιβάλλοντος καθαρής εκκίνησης;
Μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή, θα βρεθείτε σε ένα περιβάλλον καθαρής εκκίνησης. Στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής, ανάλογα με την περίπτωσή σας:
 • Εάν Δεν ήταν δυνατή εγκατάσταση ή κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος ή μιας ενημερωμένης έκδοσης, πριν εκτελεστεί η καθαρή εκκίνηση, προσπαθήστε να ενημερώσετε ξανά εγκατάσταση ή την απεγκατάσταση του προγράμματος.

  Σημείωση Εάν λάβετε το σφάλμα "δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στην υπηρεσία του Windows Installer" κατά την εγκατάσταση ή την κατάργηση της εγκατάστασης, ακολουθήστε Πώς μπορείτε να ξεκινήσετε την υπηρεσία Windows Installer όταν οι υπηρεσίες συστήματος δεν φορτώνονται, και στη συνέχεια, εγκατάσταση ή την απεγκατάσταση του προγράμματος ή την ενημέρωση ξανά.
  • Εάν η εγκατάσταση ή η κατάργηση της εγκατάστασης είναι επιτυχής, έχετε επιλύσει το ζήτημά σας. Ακολουθήστε Τρόπος επαναφοράς του υπολογιστή ώστε να ξεκινά ως συνήθως Για να επαναφέρετε την κανονική εκκίνηση του υπολογιστή σας.
  • Εάν η εγκατάσταση ή η κατάργηση της εγκατάστασης εξακολουθεί να αποτυγχάνει, που σημαίνει ότι αυτό το ζήτημα δεν προκύπτει από την εφαρμογή ή υπηρεσία παρεμβολές. Ίσως χρειαστεί να μεταβείτε στην Υποστήριξη της Microsoft Για πιο συγκεκριμένη υποστήριξη.
 • Εάν Δεν μπορείτε να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα, πριν εκτελεστεί η καθαρή εκκίνηση, δοκιμάστε να εκτελέσετε ξανά το πρόγραμμα.
Τρόπος επαναφοράς του υπολογιστή για κανονική εκκίνηση μετά την αντιμετώπιση προβλημάτων καθαρής εκκίνησης
Μετά την ολοκλήρωση της αντιμετώπισης προβλημάτων, ακολουθήστε τα εξής βήματα για να επαναφέρετε τον υπολογιστή να ξεκινήσει κανονικά.
Windows 10, Windows 8.1 και Windows 8
 1. Από την αρχή, αναζήτηση για Msconfig. (Στα Windows 10, χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης από το μενού "Έναρξη". Στο Windows 8 ή 8.1, σκουπίστε στο από τη δεξιά άκρη της οθόνης και έπειτα κτυπήστε το στοιχείο αναζήτησης. Ή, εάν χρησιμοποιείτε ποντίκι, στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί αναζήτησης.)
 2. Επιλέξτε Msconfig ή Ρύθμιση παραμέτρων του συστήματος από τα αποτελέσματα αναζήτησης.
 3. Στην καρτέλα Γενικά, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Κανονική εκκίνηση.
 4. Χτυπήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί του Υπηρεσίες καρτέλα, απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα σε Απόκρυψη όλων των υπηρεσιών της Microsoft, και έπειτα κτυπήστε το στοιχείο ή κάντε κλικ στο κουμπί Ενεργοποίηση όλων.
 5. σημείο πρόσβασης ή κάντε κλικ στο κουμπί του Εκκίνηση καρτέλα, και έπειτα κτυπήστε την εντολή ή κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα της διαχείρισης εργασιών.
 6. Στη Διαχείριση εργασιών, ενεργοποιήσετε όλα τα προγράμματα εκκίνησης και έπειτα κτυπήστε το στοιχείο ή κάντε κλικ στο ΟΚ.
 7. Όταν σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, χτυπήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση.
Windows 7 και Windows Vista
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, τύπος Msconfig.exe στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter.
  Σημείωση Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης ή να κάνετε κλικ στο κουμπί Συνέχεια.
 2. Στην καρτέλα Γενικά , κάντε κλικ στην επιλογή Κανονική εκκίνηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Όταν σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση.
Περισσότερες πληροφορίες
Τρόπος για να προσδιορίσετε τι προκαλεί το ζήτημα εκτελώντας μια καθαρή εκκίνηση
Windows 10, Windows 8.1 και Windows 8
 1. Συνδεθείτε στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό που διαθέτει δικαιώματα διαχειριστή.
 2. Από την αρχή, αναζήτηση για Msconfig. (Στα Windows 10, χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης από το μενού "Έναρξη". Στο Windows 8 ή 8.1, σκουπίδια στο από τη δεξιά άκρη της οθόνης και, στη συνέχεια, κτυπήστε την επιλογήΑναζήτηση. Ή, εάν χρησιμοποιείτε ποντίκι, στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπίΑναζήτηση.)
 3. Επιλέξτε Msconfig ή Ρύθμιση παραμέτρων του συστήματος από τα αποτελέσματα αναζήτησης.
 4. Πατήστε ή κάντε κλικ στην καρτέλα "Υπηρεσίες" και, στη συνέχεια, πατήστε την εντολή ή κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη όλων των υπηρεσιών της Microsoft .
 5. Πατήστε ή κάντε κλικ για να επιλέξετε το επάνω μισό από τα πλαίσια ελέγχου στη λίστα υπηρεσιών.
 6. Πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί OK, και στη συνέχεια, κτυπήστε την εντολή ή κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση.
 7. Αφού ο υπολογιστής ολοκληρώσει την επανεκκίνηση, προσδιορίστε αν το πρόβλημα εξακολουθεί να παρουσιάζεται.
  • Εάν το ζήτημα εξακολουθεί να παρουσιάζεται, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 6, αλλά απενεργοποιήστε το ήμισυ κάτω από τα πλαίσια ελέγχου στη λίστα υπηρεσία που επιλέξατε αρχικά.
  • Εάν το πρόβλημα δεν παρουσιάζεται, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 6 και επιλέξτε μόνο στο επάνω μισό του τα υπόλοιπα πλαίσια ελέγχου που είναι επιλεγμένο στη λίστα υπηρεσιών . Επαναλάβετε αυτά τα βήματα, μέχρι να επιλέξετε όλα τα πλαίσια ελέγχου.
  • Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε το πρόβλημα όταν είναι επιλεγμένη μόνο μία υπηρεσία στο τοΥπηρεσίαλίστα, αυτό σημαίνει ότι η επιλεγμένη υπηρεσία προκαλεί το πρόβλημα και θα πρέπει να μεταβείτε στο βήμα 11. Εάν δεν υπάρχει υπηρεσία προκαλεί το πρόβλημα, προχωρήστε στο βήμα 8.
 8. Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 3 σε αυτήν την ενότητα.
 9. Χτυπήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί τουΕκκίνησηκαρτέλα, και έπειτα κτυπήστε το στοιχείο ή κάντε κλικ στο κουμπί για να επιλέξετε το επάνω μισό από τα πλαίσια ελέγχου στο τοΣτοιχείο εκκίνησηςλίστα.
 10. Κάντε κλικ στο κουμπίΟΚ, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΕπανεκκίνηση.
  • Εάν το ζήτημα εξακολουθεί να παρουσιάζεται, επαναλάβετε τα βήματα 8 και 9, αλλά απενεργοποιήστε το ήμισυ κάτω από τα πλαίσια ελέγχου στη λίστα Στοιχείο εκκίνησης που επιλέξατε αρχικά.
  • Εάν το πρόβλημα δεν παρουσιάζεται, επαναλάβετε τα βήματα 8 και 9 και επιλέξτε μόνο στο επάνω μισό του τα υπόλοιπα πλαίσια ελέγχου που είναι επιλεγμένο στη λίστα Στοιχείο εκκίνησης . Επαναλάβετε αυτά τα βήματα, μέχρι να επιλέξετε όλα τα πλαίσια ελέγχου.
  • Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε το πρόβλημα, αφού είναι επιλεγμένο μόνο ένα στοιχείο εκκίνησης από τη λίστα Στοιχείο εκκίνησης , αυτό σημαίνει ότι το επιλεγμένο στοιχείο εκκίνησης προκαλεί το πρόβλημα και θα πρέπει να μεταβείτε στο βήμα 11. Εάν κανένα στοιχείο εκκίνησης προκαλεί αυτό το ζήτημα, μια υπηρεσία της Microsoft πιθανώς προκαλεί το πρόβλημα. Για να εξακριβώσετε ποια υπηρεσία Microsoft ενδέχεται προκαλεί το ζήτημα, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 7, χωρίς να επιλέξετε τηνΑπόκρυψη όλων των υπηρεσιών της Microsoftεπιλογή του πλαισίου ελέγχου σε κάθε βήμα.
 11. Αφού προσδιορίσετε το στοιχείο εκκίνησης ή την υπηρεσία που προκαλεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προγράμματος για να διαπιστώσετε αν το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί. Ή, εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων συστήματος, και έπειτα κτυπήστε το στοιχείο ή κάντε κλικ για να καταργήσετε το πλαίσιο ελέγχου για το προβληματικό στοιχείο.
Windows 7 και Windows Vista
 1. Συνδεθείτε στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό που διαθέτει δικαιώματα διαχειριστή.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, τύπος Msconfig.exe στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter για να ξεκινήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων συστήματος.
  Σημείωση Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης ή να δώσετε επιβεβαίωση.
  Ένα στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα "Υπηρεσίες" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη όλων των υπηρεσιών της Microsoft.
 4. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το επάνω μισό από τα πλαίσια ελέγχου στη λίστα υπηρεσιών.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση.
 6. Αφού ο υπολογιστής ολοκληρώσει την επανεκκίνηση, προσδιορίστε αν το πρόβλημα εξακολουθεί να παρουσιάζεται.
  • Εάν το ζήτημα εξακολουθεί να παρουσιάζεται, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 5, αλλά απενεργοποιήστε το ήμισυ κάτω από τα πλαίσια ελέγχου στη λίστα υπηρεσία που επιλέξατε αρχικά.
  • Εάν το πρόβλημα δεν παρουσιάζεται, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 5 και επιλέξτε μόνο το επάνω μισό των υπόλοιπων πλαισίων ελέγχου που δεν είναι επιλεγμένα στη λίστα υπηρεσιών. Επαναλάβετε αυτά τα βήματα, μέχρι να επιλέξετε όλα τα πλαίσια ελέγχου.
  • Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε το πρόβλημα αφού είναι επιλεγμένη μόνο μία υπηρεσία στο τοΥπηρεσίαλίστα, αυτό σημαίνει ότι η επιλεγμένη υπηρεσία προκαλεί το πρόβλημα. Προχωρήστε στο βήμα 10. Εάν δεν υπάρχει υπηρεσία προκαλεί αυτό το πρόβλημα, προχωρήστε στο βήμα 7.
 7. Εκτελέστε μια καθαρή εκκίνηση επαναλαμβάνοντας τα βήματα 1 και 2.
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί τουΕκκίνησηκαρτέλα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί για να επιλέξετε το επάνω μισό από τα πλαίσια ελέγχου στο τοΣτοιχείο εκκίνησηςλίστα. Ένα στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα.
 9. Κάντε κλικ στο κουμπίΟΚ, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΕπανεκκίνηση.
  • Εάν το ζήτημα εξακολουθεί να παρουσιάζεται, επαναλάβετε τα βήματα 7 και 8, αλλά απενεργοποιήστε το ήμισυ κάτω από τα πλαίσια ελέγχου στη λίστα Στοιχείο εκκίνησης που επιλέξατε αρχικά.
  • Εάν το πρόβλημα δεν παρουσιάζεται, επαναλάβετε τα βήματα 7 και 8 και επιλέξτε μόνο στο επάνω μισό του τα υπόλοιπα πλαίσια ελέγχου που είναι επιλεγμένο στη λίστα Στοιχείο εκκίνησης . Επαναλάβετε αυτά τα βήματα, μέχρι να επιλέξετε όλα τα πλαίσια ελέγχου.
  • Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε το πρόβλημα, αφού είναι επιλεγμένο μόνο ένα στοιχείο εκκίνησης από τη λίστα Στοιχείο εκκίνησης , αυτό σημαίνει ότι το επιλεγμένο στοιχείο εκκίνησης προκαλεί το πρόβλημα. Προχωρήστε στο βήμα 10. Εάν κανένα στοιχείο εκκίνησης προκαλεί αυτό το ζήτημα, μια υπηρεσία της Microsoft πιθανώς προκαλεί το πρόβλημα. Για να εξακριβώσετε ποια υπηρεσία Microsoft ενδέχεται προκαλεί το ζήτημα, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 6, χωρίς να επιλέξετε τηνΑπόκρυψη όλων των υπηρεσιών της Microsoftεπιλογή του πλαισίου ελέγχου σε κάθε βήμα.
 10. Αφού προσδιορίσετε το στοιχείο εκκίνησης ή την υπηρεσία που προκαλεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προγράμματος για να διαπιστώσετε αν το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί. Ή, εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων συστήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ για να καταργήσετε το πλαίσιο ελέγχου για το προβληματικό στοιχείο.
Πώς μπορείτε να ξεκινήσετε την υπηρεσία Windows Installer όταν οι υπηρεσίες συστήματος δεν φορτώνονται
Εάν εκτελείτε ένα πρόγραμμα εγκατάστασης χωρίς να ξεκινήσετε την υπηρεσία Windows Installer, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:

Δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στην υπηρεσία του Windows Installer. Επικοινωνήστε με το προσωπικό υποστήριξης για να βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία windows Installer έχει καταχωρηθεί σωστά.

Η υπηρεσία Windows Installer δεν ξεκινά, εάν καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Φόρτωση υπηρεσιών συστήματος στο βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων συστήματος. Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Windows Installer όταν οι υπηρεσίες συστήματος δεν φορτώνονται, πρέπει να ξεκινήσετε την υπηρεσία με μη αυτόματο τρόπο. Για να γίνει αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα.
Windows 10, Windows 8.1 και Windows 8
 1. Από την αρχή, αναζήτηση για υπολογιστή. (Στα Windows 10, χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης από το μενού "Έναρξη". Στο Windows 8 ή 8.1, σκουπίδια στο από τη δεξιά άκρη της οθόνης και, στη συνέχεια, κτυπήστε την επιλογήΑναζήτηση. Ή, εάν χρησιμοποιείτε ποντίκι, στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπίΑναζήτηση.)
 2. Κάντε δεξιό κλικ ή σκουπίδια προς τα κάτω σε Υπολογιστή με τα αποτελέσματα αναζήτησης, και, στη συνέχεια, κτυπήστε την εντολή ή κάντε κλικ στο Διαχείριση.
 3. Στο δέντρο της κονσόλας, πατήστε ή κάντε κλικ στο στοιχείο Υπηρεσίες και εφαρμογές, και έπειτα πατήστε την εντολή ή κάντε κλικ στο κουμπί Υπηρεσίες.
 4. Στο παράθυρο λεπτομερειών, κάντε δεξιό κλικ ή σάρωση προς τα κάτω στον Windows Installer, και έπειτα πατήστε το στοιχείο ή κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη.
Windows 7 και Windows Vista
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε δεξιό κλικ στον Υπολογιστή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση.
  Σημείωση Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή δώστε επιβεβαίωση.
 2. Στο δέντρο της κονσόλας, κάντε κλικ στην επιλογή υπηρεσίες και εφαρμογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή υπηρεσίες.
 3. Στο παράθυρο λεπτομερειών, κάντε δεξιό κλικ στο Πρόγραμμα εγκατάστασης των Windows και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη.
Βίντεο: Τρόπος πραγματοποίησης καθαρής εκκίνησης στα Windows

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Vlastnosti

ID článku: 929135 - Poslední kontrola: 05/01/2016 22:05:00 - Revize: 43.0

Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Starter, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows 10

 • kbquadranttechsupp kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo kbcip kbvideocontent kbconsumer kbprodselector kbmt KB929135 KbMtel
Váš názor