Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Πώς να αντιμετωπίσετε αλλαγές ζώνης ώρας, χρησιμοποιώντας το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Microsoft Office Outlook

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Ενημέρωση
Εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Office Outlook ως μέρος ενός εταιρικού περιβάλλοντος, συμβουλευτείτε το τμήμα διαχείρισης πληροφορικής προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργαλεία ή εφαρμόσετε οποιεσδήποτε ενημερώσεις στον υπολογιστή.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η θερινή ώρα (DST) είναι ένα σύστημα σύμφωνα με το οποίο τα ρολόγια ρυθμίζονται σε επόμενη ώρα, ώστε η ανατολή και η δύση να συμβαίνουν με αυτή την καθυστέρηση. Το αποτέλεσμα είναι επιπλέον χρόνος με φυσικό φως το βράδυ. Πολλές χώρες ακολουθούν τη θερινή ώρα, παρόλο που οι περισσότερες έχουν τους δικούς τους κανόνες και κανονισμούς για το πότε θα ξεκινά και θα τελειώνει. Οι ημερομηνίες της θερινής ώρας ενδέχεται να αλλάζουν κάθε έτος και οι χρήστες να πρέπει να ενημερώσουν το ημερολόγιό τους στο Microsoft Office Outlook κάθε φορά που αλλάζουν η νομοθεσία και οι κανόνες της θερινής ώρας. Οι ημερομηνίες ανάμεσα στους προηγούμενους κανόνες ζώνης ώρας και στους τρέχοντες κανόνες ζώνης ώρας αναφέρονται σε αυτό το άρθρο ως "εκτεταμένη περίοδος θερινής ώρας".

Αυτό το άρθρο δίνει έμφαση στις ενέργειες που μπορείτε να εκτελέσετε για να αντιμετωπίσετε ζητήματα με το ημερολόγιο του Microsoft Outlook, τα οποία προκύπτουν στη διάρκεια της εκτεταμένης περιόδου θερινής ώρας (DST). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προετοιμασίας για τις αλλαγές στη θερινή ώρα για όλα τα προϊόντα της Microsoft που επηρεάζονται, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Περισσότερες πληροφορίες

Γλωσσάρι όρων

Να έχετε υπόψη σας τις διαφορές μεταξύ των ακόλουθων στοιχείων του Outlook, στα οποία αναφέρεται αυτό το άρθρο:
 • Συνάντηση (Appointment): Πρόκειται για ένα στοιχείο ημερολογίου, το οποίο δημιουργούν οι χρήστες για τον εαυτό τους και το οποίο δεν έχει άλλους συμμετέχοντες εκτός από το άτομο που το οργανώνει.
 • Σύσκεψη (Meeting): Ένα στοιχείο ημερολογίου για το οποίο υπάρχουν και άλλοι συμμετέχοντες εκτός από τον οργανωτή.
 • Στοιχείο ημερολογίου (Calendar item): Ένα στοιχείο στο ημερολόγιο του χρήστη. Αυτό μπορεί να είναι μια συνάντηση ή μια σύσκεψη.

Τι πρέπει να κάνετε

Εάν ενημερώσατε το λειτουργικό σύστημα, εκτελέσατε το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook και ακολουθήσατε τις οδηγίες για το αρχικό χρονικό πλαίσιο εκτεταμένης θερινής ώρας, δεν απαιτείται κάποια ενέργεια για τα μελλοντικά χρονικά πλαίσια εκτεταμένης θερινής ώρας.

Ωστόσο, εάν δεν έχετε εκτελέσει προηγουμένως το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook ή εάν ενημερώσατε προηγουμένως με μη αυτόματο τρόπο τα στοιχεία ημερολογίου σας για αλλαγές ζώνης ώρας, πρέπει να εφαρμόσετε το περιεχόμενο αυτού του άρθρου. Πρέπει να διαβάσετε και στη συνέχεια να εφαρμόσετε τις πληροφορίες αυτού του άρθρου, ανάλογα με τις ανάγκες. Για χρήστες σε περιβάλλον Microsoft Exchange, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή του Exchange επειδή το εργαλείο ίσως έχει εκτελεστεί σε επίπεδο διακομιστή. Εάν ισχύει αυτό, δεν είναι απαραίτητη καμία ενέργεια. Συστήνουμε να ελέγξετε το ατομικό σας ημερολόγιο και κάθε ημερολόγιο για το οποίο είστε υπεύθυνοι κατά την εφαρμοζόμενη εκτεταμένη περίοδο θερινής ώρας.

Εάν οι χρήστες ανήκουν στη ζώνη ώρας Ιερουσαλήμ, Κεντρικής Βραζιλίας ή Ανατολικής Νότιας Αμερικής, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
943390 Ορισμένα στοιχεία ημερολογίου του Outlook αναπροσαρμόζονται λανθασμένα όταν χρησιμοποιείτε το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook για να ρυθμίσετε τις αλλαγές θερινής ώρας σε ορισμένες ζώνες ώρας (US)

Microsoft Outlook (εκδόσεις προηγούμενες από 2010)

Τον Αύγουστο 2008, η τελευταία έκδοση (3.0) του Εργαλείου ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας για το Microsoft® Office Outlook® (Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας ή "Εργαλείο του Outlook") άρχισε να διατίθεται από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft. Το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας μπορεί να ενημερώνει στοιχεία ημερολογίου στο Outlook για να συμπεριλαμβάνουν τις αλλαγές στις ζώνες ώρας στη διάρκεια της εκτεταμένης περιόδου θερινής ώρας. Εάν έχετε προηγούμενες εκδόσεις του εργαλείου, καταργήστε τις από το σύστημα και εγκαταστήστε τη νεότερη έκδοση.

Το Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας (Time Zone Data Update Tool) απαιτείται για την ενημέρωση στοιχείων του ημερολογίου, τα οποία εκτελούνται στη διάρκεια της εκτεταμένης περιόδου θερινής ώρας για τις ακόλουθες εκδόσεις του Microsoft Outlook:

•Microsoft Office Outlook 2007
•Microsoft Office Outlook 2003
•Microsoft Outlook 2002
του Microsoft Outlook 2000
Σημείωση Δεν χρειάζεται να εκτελέσετε και τις δύο εκδόσεις, Outlook και Exchange Server, του Εργαλείου Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας (Time Zone Data Update Tool). Σας παροτρύνουμε να διαβάσετε ολόκληρη την τεκμηρίωση σχετικά με κάθε εργαλείο και, στη συνέχεια, να προσδιορίσετε ποιο εργαλείο ταιριάζει καλύτερα στο συγκεκριμένο περιβάλλον και τις ανάγκες σας.


Microsoft Outlook 2010

Με το 2010, δεν χρειάζεται να εκτελέσετε το εργαλείο του υπολογιστή πελάτη ή του Exchange server για να αναπροσαρμόσετε το ημερολόγιό σας. Το Outlook 2010 περιλαμβάνει μία ενσωματωμένη λειτουργία δυναμικού επαναϋπολογισμού ζώνης ώρας ώστε οι συσκέψεις να προβάλλονται στη σωστή ώρα στο ημερολόγιό σας. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιείτε προηγούμενη έκδοση προγράμματος-πελάτη του Outlook ή φορητή συσκευή για να προβάλετε το ημερολόγιό σας, ίσως ανακαλύψετε ότι η ίδια σύσκεψη στο ημερολόγιό σας δεν εμφανίζεται σωστά επειδή η υποκείμενες πληροφορίες ζώνης ώρας στη σύσκεψη είναι λανθασμένες. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα βήματα για να οδηγήσετε στην αναπροσαρμογή μίας σύσκεψης με το Outlook 2010:

•Ως Οργανωτή σύσκεψης

1. Στο Outlook 2010, ανοίξτε τη σύσκεψη στο ημερολόγιό σας.

Σημείωση Εκτελέστε τα επόμενα βήματα, ακριβώς όπως ορίζονται. Κρατήστε ανοικτή στη σύσκεψη και μην αποθηκεύσετε τη σύσκεψη, μέχρι να σας ζητηθεί.
2. Γράψτε κάπου την Ώρα έναρξης της σύσκεψης για αναφορά.
3. Αλλάξτε την Ώρα έναρξης της σύσκεψης. Για παράδειγμα, μετακινήστε την Ώρα έναρξης κατά 30 λεπτά αργότερα την ίδια ημέρα.
4. Αλλάξτε την Ώρα έναρξης στην αρχική Ώρα έναρξης που σημειώσατε στο Βήμα 2.
5. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Αποθήκευση στη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.
6. Κλείστε τη σύσκεψη.


•Ως συμμετέχοντα σύσκεψης

1. Στο Outlook 2010, ανοίξτε τη σύσκεψη στο ημερολόγιό σας.

Σημείωση Εκτελέστε τα επόμενα βήματα, ακριβώς όπως ορίζονται. Κρατήστε ανοικτή στη σύσκεψη και μην αποθηκεύσετε τη σύσκεψη, μέχρι να σας ζητηθεί.
2. Γράψτε κάπου την Ώρα έναρξης της σύσκεψης για αναφορά.
3. Αλλάξτε την Ώρα έναρξης της σύσκεψης. Για παράδειγμα, μετακινήστε την Ώρα έναρξης κατά 30 λεπτά αργότερα την ίδια ημέρα.
4. Αλλάξτε την Ώρα έναρξης στην αρχική Ώρα έναρξης που σημειώσατε στο Βήμα 2.
5. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Αποθήκευση & Κλείσιμο στην κορδέλα.


Εάν πρέπει να προσαρμόσετε περισσότερες από λίγες συσκέψεις, καλύτερα να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ενημέρωσης του Outlook ή του Exchange αντί για τη μη αυτόματη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω για το Outlook 2010.

Σημείωση Εάν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ενημέρωσης του Outlook, μπορείτε να το εκτελέσετε από το πρόγραμμα-πελάτη Outlook 2010 ή από ένα πρόγραμμα-πελάτη προηγούμενης έκδοσης. Εάν το εκτελείτε από ένα πρόγραμμα-πελάτη του Outlook 2010, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο που ταιριάζει με τον αριθμό bit (32-bit ή 64-bit) της εγκατάστασης του Office 2010 που έχετε.

Σημείωση Δεν χρειάζεται να εκτελέσετε και τις δύο εκδόσεις, Outlook και Exchange Server, του Εργαλείου Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας (Time Zone Data Update Tool). Σας παροτρύνουμε να διαβάσετε ολόκληρη την τεκμηρίωση σχετικά με κάθε εργαλείο και, στη συνέχεια, να προσδιορίσετε ποιο εργαλείο ταιριάζει καλύτερα στο συγκεκριμένο περιβάλλον και τις ανάγκες σας.Εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την ενημέρωση της θερινής ώρας σε εφαρμογές ημερολογίου


Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας για το Microsoft Office Outlook (εκδόσεις 32-bit)


Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft για το Outlook 2000, Outlook 2002, Outlook 2003, Outlook 2007 και Outlook 2010 (έκδοση 32-bit):
ΛήψηΆμεση λήψη της έκδοσης 32-bit του πακέτου Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας.

Σημείωση Το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας πρέπει να ληφθεί από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft και στη συνέχεια να εκτελεστεί από το χρήστη. Το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας θα δώσει στους χρήστες τη δυνατότητα να ενημερώσουν τα ημερολόγιά τους έτσι ώστε να περιλαμβάνουν τις αλλαγές στους κανόνες θερινής ώρας. Το Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας (Time Zone Data Update Tool) δεν θα διατίθεται μέσω του Microsoft Update ή του Windows Update.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: Αύγουστος 12, 2008

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Η αγγλική έκδοση αυτού του εργαλείου έχει τα χαρακτηριστικά αρχείων (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείων) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο στοιχείο "Ημερομηνία και ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
File nameFile versionFile sizeDateTime
Mso.dll12.0.6307.500016,906,800Friday, ‎March ‎28, ‎20084:31:14 AM
Tzmove.exe12.0.4518.1093337,960Tuesday, ‎May ‎27, ‎200811:53:06 PM
Tzmover.dll12.0.4518.109374,792Tuesday, ‎May ‎27, ‎200811:53:04 PMΕργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας για το Microsoft Office Outlook 2010 64-bit


Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft για εκδόσεις 64-bit του Outlook 2010:
ΛήψηΆμεση λήψη της έκδοσης 64-bit του πακέτου Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας.

Σημείωση Το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας πρέπει να ληφθεί από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft και στη συνέχεια να εκτελεστεί από το χρήστη. Το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας θα δώσει στους χρήστες τη δυνατότητα να ενημερώσουν τα ημερολόγιά τους έτσι ώστε να περιλαμβάνουν τις αλλαγές στους κανόνες θερινής ώρας. Το Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας (Time Zone Data Update Tool) δεν θα διατίθεται μέσω του Microsoft Update ή του Windows Update.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: Ιούνιος 2, 2010

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft: 119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Η αγγλική έκδοση αυτού του εργαλείου έχει τα χαρακτηριστικά αρχείων (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείων) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο στοιχείο Ημερομηνία και ώρα (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
File nameFile versionFile sizeDateTime
Mso.dll14.0.4760.100025,362,816Tuesday, March 23, 101006:41:40 AM
Tzmove.exe14.0.4753.1000509,816Saturday, March 6, 201000:51:30 AM
Tzmover.dll14.0.4753.1000217,976Saturday, March 6, 201000:51:30 AMΣημείωση Όταν εκτελείτε το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας είτε την έκδοση 32-bit είτε 64-bit χωρίς να χρησιμοποιείτε οποιουσδήποτε διακόπτες γραμμής εντολών, ενημερώνονται τα ακόλουθα στοιχεία του Outlook, τα οποία εμφανίζονται στη διάρκεια της εκτεταμένης περιόδου θερινής ώρας:
 • Συσκέψεις των οποίων ο χρήστης είναι ο διοργανωτής και οι οποίες βρίσκονται στο προεπιλεγμένο ημερολόγιο του χρήστη

  Σημείωση Στη συνέχεια, το εργαλείο αποστέλλει αυτόματα ενημερωμένες εκδόσεις για αυτές τις συσκέψεις σε όλους τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.
 • Συναντήσεις μίας μόνο παρουσίας ή περιοδικές συναντήσεις δημιουργούνται στο προεπιλεγμένο του ημερολόγιο
 • Υπενθυμίσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εργασιών και στοιχεία ημερολογίουΕργαλείο ενημέρωσης ημερολογίου Exchange

Είναι διαθέσιμη μία άλλη έκδοση του Εργαλείου ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας για διακομιστές που εκτελούν το Exchange Server. Οι διαχειριστές μπορούν να εκτελέσουν το εργαλείο διακομιστή ώστε να γίνεται αυτόματη ενημέρωση συγκεκριμένων γραμματοκιβωτίων υπολογιστών-πελατών. Δεν απαιτείται προσωπική μεσολάβηση του χρήστη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις του Exchange και το "Εργαλείο Ενημέρωσης Ημερολογίου του Exchange" (Exchange Calendar Update Tool), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
941018 Τρόπος χειρισμού της θερινής ώρας, χρησιμοποιώντας το εργαλείο "Εργαλείο Ενημέρωσης Ημερολογίου του Exchange" (Exchange Calendar Update Tool) (US)
Επιπλέον, οι διαχειριστές πρέπει να χειρίζονται τα αντικείμενα δεδομένων συνεργασίας (Collaboration Data Objects - CDO), τα οποία χρησιμοποιούνται από το Microsoft Exchange. Τα CDO έχουν το δικό τους εσωτερικό πίνακα ορισμών ζώνης ώρας, ο οποίος είναι ανεξάρτητος από τον ορισμό ζώνης ώρας του τοπικού υπολογιστή. Η ενημερωμένη έκδοση του CDO αλλάζει τα δυαδικά αρχεία του CDO έτσι ώστε να περιέχουν τις σωστές πληροφορίες ζώνης ώρας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εργαλεία και τους πόρους που είναι διαθέσιμα για την ενημέρωση του Microsoft Exchange για τη θερινή ώρα (DST), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Σύνοψη των βασικών αλλαγών στο Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας 3.0 για το Outlook

Το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας 3.0 για το Outlook περιλαμβάνει τις ακόλουθες αλλαγές:
 • Δυνατότητα στο χρήστη για να αποκτήσει πρόσβαση και να εκτελέσετε το εργαλείο από το μενού Έναρξη των Windows.
 • Όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις που έγιναν στο Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας 2.0.
 • Βασικές επιδιορθώσεις, κυρίως εκείνες που επιτρέπουν πιο ακριβείς ενημερώσεις σε Ισραήλ, Ιράκ, Βραζιλία και Λατινική Αμερική.

  Σημαντική σημείωση Η συμπεριφορά των εκδόσεων του εργαλείου που κυκλοφόρησαν προηγούμενα (1.0.2 και 2.0) είναι λανθασμένη σε αρκετά σημεία όταν ο εργαλείο χρησιμοποιείται για τη Νέα Ζηλανδία, Δυτική Αυστραλία, Βραζιλία και Λατινική Αμερική. Οποιαδήποτε χρήση από αυτές τις εκδόσεις του εργαλείου για αυτές τις συγκεκριμένες περιοχές δεν υποστηρίζεται από τη Microsoft.
 • Ένα βελτιωμένο περιβάλλον εργασίας χρήστη που δεν μπερδεύει τον τελικό χρήστη με επιλογές που σχετίζονται με τις φυσικές μετακινήσεις ανάμεσα στις ζώνες ώρας. Οι φυσικές μετακινήσεις ζώνης ώρας τώρα πρέπει να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας την επιλογή γραμμής εντολών /PHYSICALMOVE.

Γενική ακολουθία ενεργειών ενημέρωσης

Πολλά περιβάλλοντα ημερολογίου έχουν διασυνδεδεμένο σύστημα προγραμμάτων. Κατά συνέπεια, κάθε πρόγραμμα πρέπει να προσαρμόζεται για να συμπεριλαμβάνει τους νέους κανόνες θερινής ώρας. Για να ενημερώσετε τον υπολογιστή για την εκτεταμένη περίοδο θερινής ώρας (DST), ακολουθήστε τα βήματα που βασίζονται στο κατάλληλο περιβάλλον:
 1. Εφαρμόστε τις αλλαγές των λειτουργικών συστημάτων των Windows σε διακομιστές με Windows. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενημέρωσης του λειτουργικού συστήματος, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  955839 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ζώνης ώρας Δεκεμβρίου 2008 για λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows (US)
 2. Εφαρμόστε τις αλλαγές των λειτουργικών συστημάτων των Windows σε μεμονωμένους σταθμούς εργασίας και εφαρμόστε τις ενημερώσεις του Windows Mobile σε όλους τους φορητούς υπολογιστές-πελάτες με δυνατότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενημέρωσης του λειτουργικού συστήματος, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  955839 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ζώνης ώρας Δεκεμβρίου 2008 για λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows (US)
  950885 Μια αθροιστική ενημέρωση του Μαρτίου 2008 θερινής ώρας είναι διαθέσιμη για συσκευές με Windows Mobile (US)
 3. Ο διαχειριστής τεχνολογιών πληροφορικής μπορεί να χρησιμοποιήσει μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
  • Εκτελέστε το "Εργαλείο Ενημέρωσης Ημερολογίου του Exchange" (Exchange Calendar Update Tool) για όλους τους χρήστες και διακομιστές που επηρεάζονται.
  • Προωθήστε το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας για το Outlook" (Outlook Time Zone Data Update Tool) στους υπολογιστές-πελάτες και αφήστε τους χρήστες να ενημερώνουν τα δικά τους γραμματοκιβώτια.
  • Εκτελέστε το "Εργαλείο Ενημέρωσης Ημερολογίου του Exchange" (Exchange Calendar Update Tool) για όλους τους χρήστες και διακομιστές που επηρεάζονται. Ωστόσο, τροποποιήστε μόνο τις περιοδικές συναντήσεις. Στη συνέχεια, ζητήστε από τους χρήστες να καταχωρήσουν ξανά τις συναντήσεις μίας μόνο παρουσίας, οι οποίες βρίσκονται μέσα στην εκτεταμένη περίοδο θερινής ώρας ή ζητήστε τους να εκτελέσουν το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας για το Outlook" (Outlook Time Zone Data Update Tool).
  • Μην εκτελέσετε το "Εργαλείο Ενημέρωσης Ημερολογίου του Exchange" (Exchange Calendar Update Tool) ούτε το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας για το Outlook" (Outlook Time Zone Data Update Tool). Ζητήστε από τους χρήστες να εξετάσουν τα ημερολόγιά τους και να επαναλάβουν τις καταχωρήσεις αν είναι απαραίτητο.
  Συνιστούμε ιδιαίτερα στους διαχειριστές τεχνολογιών πληροφορικής να ανατρέξουν στο Εργαλείο ενημέρωσης ημερολογίου του Exchange και να λάβουν υπόψη τους όλες τις πιθανές επιπτώσεις στα περιβάλλοντα IT και στους χρήστες προτού εκτελέσουν το Εργαλείο ενημέρωσης ημερολογίου του Exchange.

  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  941018 Πώς να αντιμετωπίσετε τη θερινή ώρα χρησιμοποιώντας το εργαλείο Εργαλείο ενημέρωσης ημερολογίου του Exchange (US)
 4. Εφαρμόστε τις κατάλληλες ενημερώσεις θερινής ώρας του Exchange Server.

  Η παρακάτω λίστα είναι οργανωμένη σύμφωνα με την έκδοση του Exchange Server το επίπεδο του service pack. Εγκαταστήστε τις ενημερώσεις της έκδοσης του Exchange που διαθέτετε με τη σειρά.

  Exchange Server 2007
  941421 Περιγραφή της Συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 5 για τον Exchange Server 2007 (US)
  Η Συλλογή ενημερώσεων 4 για τον Exchange Server 2007 περιλαμβάνει τις ακόλουθες διορθώσεις θερινής ώρας:
  • 937656 Αντιμετωπίζετε προβλήματα στο Outlook Web Access για Exchange 2007 μετά την έναρξη της θερινής ώρας στη Νέα Ζηλανδία το 2007 (US)
  • 932561 Συναντήσεις που εστάλησαν από έναν οργανισμό Exchange σε έναν άλλο με τη χρήση του Exchange 2007 ενδέχεται να είναι λανθασμένες κατά μία ώρα, εάν ένας οργανισμός βρίσκεται στη ζώνη ώρας της Δυτικής Αυστραλίας (US)
  Exchange Server 2003 SP2
  926666 Ενημερωμένη έκδοση για τις αλλαγές της θερινής ώρας στο 2007 για το Exchange 2003 Service Pack 2
  931915 Ενημέρωση για τις αλλαγές της θερινής ώρας στο Newfoundland το 2007 για το Exchange 2003 Service Pack 2 (US)
  929895 Συναντήσεις που εστάλησαν μεταξύ διαφορετικών οργανισμών Exchange Server ενδέχεται να είναι λανθασμένες κατά μία ώρα, εάν ένας οργανισμός βρίσκεται στη ζώνη ώρας της Δυτικής Αυστραλίας (US)
  937653 Αντιμετωπίζετε ένα ή περισσότερα ζητήματα στον Exchange Server 2003 έπειτα από τις αλλαγές περιόδου της θερινής ώρας για τη Νέα Ζηλανδία το 2007 (US)
  Exchange Server 2003 SP1
  940123 Αντιμετωπίζετε προβλήματα στο Exchange 2003 Service Pack 1 μετά την έναρξη της θερινής ώρας στη Νέα Ζηλανδία το 2007 (US)
  Σημείωση Εάν εκτελείτε το εργαλείο του Outlook ή το εργαλείο του Exchange σε έναν υπολογιστή-πελάτη που εκτελεί Windows Vista και εκτελείτε το εργαλείο για γραμματοκιβώτια τα οποία ανήκουν στη ζώνη ώρας Χειμερινή ώρα Νέας Ζηλανδίας, θα πρέπει να εκτελέσετε δεύτερη φορά το εργαλείο μετά την 1η Ιανουαρίου 2008. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Γνωστά ζητήματα και περιορισμοί.

Για χρήστες υπολογιστών μικρών γραφείων, οικιακούς χρήστες ή χρήστες υπολογιστών λιανικής πώλησης που χρησιμοποιούν Windows και Outlook αλλά όχι Exchange Server

 1. Εφαρμόστε τις αλλαγές των λειτουργικών συστημάτων των Windows σε μεμονωμένους υπολογιστές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενημέρωσης του λειτουργικού συστήματος, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  955839 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ζώνης ώρας Δεκεμβρίου 2008 για λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows (US)
 2. Κάντε λήψη και εκτέλεση του Εργαλείου Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας (Time Zone Data Update Tool) από το "Κέντρο λήψης της Microsoft" (Download Center). Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Διαφορές μεταξύ του εργαλείου του Outlook και του εργαλείουι του Exchange

Το εργαλείο διακομιστή αποτελεί απλώς ένα πρόγραμμα εξομοίωσης του εργαλείου υπολογιστή-πελάτη. Επομένως, το εργαλείο διακομιστή δεν παρέχει καμία σημασιολογία η οποία να μην εμφανίζεται επίσης από το εργαλείο υπολογιστή-πελάτη για την πραγματική εργασία ενημέρωσης του ημερολογίου ενός χρήστη. Εν ολίγοις, οποιαδήποτε ενημερωμένη έκδοση ημερολογίου ή υπενθύμισης που μπορεί να δημιουργηθεί μέσω του εργαλείου του Exchange μπορεί να δημιουργηθεί ακριβώς όπως και στο εργαλείο του Outlook.

Οποιεσδήποτε άλλες διαφορές μεταξύ των εργαλείων διακομιστή και υπολογιστή-πελάτη σχετίζονται με τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων τους και τον τρόπο εκτέλεσής τους. Οι διαφορές δεν έχουν σχέση με τον τρόπο με τον οποίο τα εργαλεία αναγνωρίζουν ή ενημερώνουν συναντήσεις που πρέπει να ενημερωθούν.

Για μεμονωμένους χρήστες

Κάντε λήψη και εκτέλεση του "Εργαλείου Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) από το "Κέντρο λήψης της Microsoft" (Download Center). Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Συνιστούμε στους χρήστες να εκτελούν το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μετά την εφαρμογή των ενημερώσεων από τους διαχειριστές IT στο διακομιστή που εκτελεί τον Exchange Server.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με άλλα προϊόντα της Microsoft τα οποία επηρεάζονται από την εκτεταμένη περίοδο θερινής ώρας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του Microsoft DST στο Web:

Τρόπος ελαχιστοποίησης της επίδρασης της εκτεταμένης περιόδου θερινής ώρας (DST)

Για να ελαχιστοποιήσετε τη σύγχυση που αντιμετωπίζουν οι χρήστες στη διάρκεια της εκτεταμένης περιόδου θερινής ώρας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Όταν μια σύσκεψη οργανώνεται στη διάρκεια της εκτεταμένης περιόδου θερινής ώρας, γράψτε την ώρα της σύσκεψης στη γραμμή θέματος ή στο σώμα του μηνύματος. Για παράδειγμα, συμπεριλάβετε το ακόλουθο κείμενο στη γραμμή θέματος ή στο σώμα του μηνύματος:
  Σύσκεψη προγραμματισμού έργου – 8:30 π.μ. PST
 2. Σκεφθείτε οποιαδήποτε στοιχεία ημερολογίου που μπορεί να φαίνονται ύποπτα στη διάρκεια της εκτεταμένης περιόδου θερινής ώρας. Εάν δεν είστε βέβαιοι, επαληθεύστε τη σωστή ώρα με το διοργανωτή.
 3. Για να μπορείτε να παρακολουθείτε τα στοιχεία ημερολογίου που έχουν προγραμματιστεί στη διάρκεια της εκτεταμένης περιόδου θερινής ώρας, εκτυπώστε τα εβδομαδιαία ημερολόγιά σας για την εκτεταμένη περίοδο θερινής ώρας. Αυτό πρέπει να γίνει προτού εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες:
  1. Εφαρμογή της ενημερωμένης έκδοσης των Windows που περιέχει τους ορισμούς της ενημερωμένης ζώνης ώρας.
  2. Εκτελέστε το Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας (Time Zone Data Update Tool).
Σημαντικό Μετά την εγκατάσταση των νέων κανόνων θερινής ώρας από την αθροιστική ενημέρωση ζώνης ώρας για τα λειτουργικά συστήματα των Windows, τα στοιχεία ημερολογίου δημιουργούνται χρησιμοποιώντας τους σωστούς ορισμούς ζώνης ώρας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενημέρωσης του λειτουργικού συστήματος, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
955839 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ζώνης ώρας Δεκεμβρίου 2008 για λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows (US)
Κατά την εκτέλεση του "Εργαλείου Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool), το εργαλείο εξακολουθεί να εντοπίζει τις αιτήσεις συναντήσεων και συσκέψεων μίας μόνο παρουσίας που έχετε οργανώσει. Το εργαλείο εξακολουθεί να προβάλλει αυτά τα αντικείμενα που δημιουργήθηκαν κατά την ημερομηνία που εγκαταστήσατε την ενημέρωση ζώνης ώρας των Windows ή έπειτα από αυτή. Ωστόσο, αυτά τα στοιχεία θα είναι σε μη επιλεγμένη κατάσταση.

Εάν υποψιάζεστε ότι η ώρα εξακολουθεί να είναι λανθασμένη σε κάποιο στοιχείο ημερολογίου που δημιουργήθηκε έπειτα από την ημερομηνία εγκατάστασης της ενημέρωσης, θα πρέπει να κάνετε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου που εμφανίζεται δίπλα σε αυτά τα στοιχεία. Ωστόσο, μετά την ενημέρωση των στοιχείων, οι επόμενες εκτελέσεις του "Εργαλείου Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) δεν θα εντοπίσουν τα στοιχεία για διόρθωση.

Για ποιο λόγο απαιτείται το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool)

Τα στοιχεία του ημερολογίου δημιουργούνται στο Outlook χρησιμοποιώντας τη μορφή UTC (Coordinated Universal Time). Η μορφή UTC είναι ένα διεθνές πρότυπο ώρας σε 24-ωρη μορφή. Οι πληροφορίες ζώνης ώρας για το Outlook λαμβάνονται από το λειτουργικό σύστημα των Windows, στο οποίο δημιουργούνται τα στοιχεία ημερολογίου και η λήψη τους γίνεται τη στιγμή που δημιουργούνται τα στοιχεία ημερολογίου.

Για παράδειγμα, σε μια συνάντηση προγραμματισμένη για τις 26 Οκτωβρίου στις 8.00 π.μ. στο Redmond, Washington αποθηκεύεται στο Outlook ως UTC 4.00 μ.μ. Σε αυτήν την περίπτωση, η θερινή ώρα δεν έχει ξεκινήσει ακόμα και η ώρα Redmond είναι οκτώ ώρες πίσω από την UTC.

Όταν εφαρμόζεται μια ενημερωμένη έκδοση στο λειτουργικό σύστημα των Windows για να συμπεριλάβει τους νέους ορισμούς θερινής ώρας, η τοπική ώρα του υπολογιστή αλλάζει στην εκτεταμένη θερινή ώρα. Ωστόσο, το UTC δεν προσαρμόζεται όταν ρυθμίζεται η τοπική ώρα στον υπολογιστή. Κατά συνέπεια, τα στοιχεία ημερολογίου που προστίθενται στο Outlook στη διάρκεια της εκτεταμένης περιόδου θερινής ώρας έχουν διαφορά μιας ώρας από την κανονική.

Το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) προορίζεται να ενημερώνει το χώρο αποθήκευσης δεδομένων προορισμού του Outlook ώστε να απεικονίζει σωστά τους νέους κανόνες ζώνης ώρας. Ο χώρος αποθήκευσης δεδομένων μπορεί να είναι ένα αρχείο .pst, ένα αρχείο .ost ή το γραμματοκιβώτιο Exchange του χρήστη, όταν ο χρήστης βρίσκεται σε σύνδεση.

Για παράδειγμα, εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:
 • Τα Windows δεν έχουν ενημερωθεί για την εκτεταμένη περίοδο θερινής ώρας.
 • Το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) δεν εκτελέσθηκε στον υπολογιστή.
 • Μια συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τις 15 Οκτωβρίου 2007 στις 8.00 μ.μ. στο Redmond.
 • Στη διάρκεια της εκτεταμένης περιόδου θερινής ώρας, η ώρα έναρξης της συνάντησης ορίζεται στις 9:00 Π.Μ. αντί για τις 8:00 Π.Μ.
Σε αυτό το σενάριο, η συνάντηση αποθηκεύεται αρχικά στο Outlook ως 4:00 Μ.Μ. UTC. Για να υπολογίσετε την τοπική ώρα του Redmond, χρησιμοποιείται ο τύπος "UTC - 8 hours". Σε αυτήν την περίπτωση, το πρότυπο 4:00 P.M. UTC μείον 8 ισούται με 8:00 Π.Μ.

Ωστόσο, μετά την εφαρμογή της ενημερωμένης έκδοσης θερινής ώρας στα Windows, η τοπική ώρα υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον τύπο "4.00 P.M. - 8 hours + 1 hour" για τη θερινή ώρα. Συνεπώς, η ώρα της συνάντησης ορίζεται για τις 9.00 π.μ. Για να διορθώσετε αυτό το ζήτημα, πρέπει να εκτελέσετε το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας στον υπολογιστή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
955839 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ζώνης ώρας Δεκεμβρίου 2008 για λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows (US)

Οι επιπτώσεις που προκύπτουν όταν δεν εκτελεστεί το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool)

Εάν δεν εκτελέσετε το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool), η ώρα που ορίζεται για τις συναντήσεις και τις υπενθυμίσεις στο Outlook θα είναι εσφαλμένη κατά μία ώρα στη διάρκεια των εκτεταμένων περιόδων θερινής ώρας. Τα ολοήμερα συμβάντα θα κατανέμονται σε δύο ημέρες, επειδή αυτά τα συμβάντα σχετίζονται με συγκεκριμένα 24ωρα και όχι με μια μεμονωμένη ημερομηνία.

Τρόπος μη αυτόματης ενημέρωσης στοιχείων ημερολογίου

Το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) προορίζεται για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας ενημέρωσης. Ωστόσο, οι χρήστες δεν χρειάζεται να εκτελέσουν το εργαλείο για να ενημερώσουν τα στοιχεία ημερολογίου τους. Μπορείτε να διορθώσετε τις ώρες αυτών των στοιχείων με μη αυτόματο τρόπο στη διάρκεια της εκτεταμένης περιόδου θερινής ώρας. Αυτή μπορεί να είναι καλή στρατηγική για χρήστες που πληρούν αυτές τις συγκεκριμένες απαιτήσεις:
 • Οι χρήστες έχουν περιοδικά στοιχεία στα οποία υπάρχουν εξαιρέσεις πριν από την εκτεταμένη περίοδο θερινής ώρας και οι παλιές εξαιρέσεις πρέπει να αποθηκευτούν.
 • Οι χρήστες έχουν πολλά στοιχεία στην εκτεταμένη περίοδο θερινής ώρας, τα οποία δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας προηγούμενους κανόνες θερινής ώρας και έχουν άλλα στοιχεία τα οποία δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας τους νέους κανόνες θερινής ώρας.
 • Οι χρήστες θέλουν να διατηρήσουν πλήρη έλεγχο σε κάθε στοιχείο που πρέπει να αλλάξει στην εκτεταμένη περίοδο θερινής ώρας.
 • Οι χρήστες πρέπει να εκτελέσουν το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool). Ωστόσο, το εργαλείο δεν ενημερώνει ένα δεδομένο στοιχείο το οποίο θέλουν τώρα οι χρήστες να ενημερώσουν αυτόματα.
Για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο σας ημερολόγιο με μη αυτόματο τρόπο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εκτυπώστε ένα αντίγραφο του ημερολογίου σας στη διάρκεια της εκτεταμένης περιόδου θερινής ώρας για σκοπούς αναφοράς.
 2. Μετακινήστε με μη αυτόματο τρόπο τις συναντήσεις που έχετε οργανώσει τη σωστή ώρα.
 3. Στείλτε μια ενημερωμένη έκδοση της σύσκεψης που έχετε μετακινήσει σε όλους τους συμμετέχοντες, έτσι ώστε το ημερολόγιο των συμμετεχόντων να απεικονίζει τη σωστή ώρα.
 4. Μετακινήστε με μη αυτόματο τρόπο όλες τις συναντήσεις μίας μόνο παρουσίας.
 5. Μετακινήστε με μη αυτόματο τρόπο όλες τις περιοδικές συναντήσεις μέσα στην εκτεταμένη περίοδο ζώνης ώρας.
Έχετε υπόψη ότι ίσως χρειαστεί να ακολουθήσετε την ίδια διαδικασία για όλες τις μελλοντικές περιόδους εκτεταμένης θερινής ώρας, εάν έχετε δημιουργήσει στο ημερολόγιό σας κάποια στοιχεία ημερολογίου που πρόκειται να πραγματοποιηθούν πολλούς μήνες αργότερα. Γι' αυτόν τον λόγο, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας για να διορθώσετε το ημερολόγιό σας.

ΣημαντικόΕάν επιλέξετε να ενημερώσετε με μη αυτόματο τρόπο το ημερολόγιό σας, μην εκτελέσετε το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας. Εάν εκτελέσετε επίσης το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας, τα στοιχεία που έχουν ενημερωθεί με μη αυτόματο τρόπο θα υπερδιορθωθούν. Γι' αυτό, περιμένετε μέχρι να περάσει η εκτεταμένη περίοδος θερινής ώρας και στη συνέχεια εκτελέστε το εργαλείο για να διορθώσετε αυτόματα όλες τις μελλοντικές εμφανίσεις. Όταν το κάνετε αυτό, δεν χρειάζεται να κάνετε μη αυτόματα διορθώσεις για την επόμενη εκτεταμένη περίοδο θερινής ώρας.

Οι εξαιρέσεις περιοδικών στοιχείων ενδέχεται να χαθούν μετά την ενημέρωση των ημερολογίων

Πριν από την εκτέλεση του Εργαλείου ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας, να έχετε υπόψη ότι τα περιοδικά στοιχεία με εξαιρέσεις ενημερώνονται μόνο για μελλοντικές εξαιρέσεις.

Σημείωση Ο όρος "εξαιρέσεις" αναφέρεται σε μεμονωμένες εμφανίσεις του περιοδικού στοιχείου που μεταβλήθηκαν ξεχωριστά από την περιοδικότητα.

Οποιεσδήποτε προηγούμενες εξαιρέσεις τη σειράς θα χαθούν μετά από τη χρήση του "Εργαλείου Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool). Εάν πρέπει να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες από τις προηγούμενες εξαιρέσεις, συνιστούμε να ενημερώσετε το περιοδικό στοιχείο με μη αυτόματο τρόπο.

Διαφορετικά σενάρια στο Outlook

Οι συναντήσεις μπορούν να δημιουργηθούν με τους προηγούμενους κανόνες ζώνης ώρας ή αφού έχουν ενημερωθεί οι κανόνες ζώνης ώρας στα Windows. Παρόμοια, αυτές οι ίδιες συναντήσεις μπορούν να προβληθούν σε υπολογιστές που εξακολουθούν να λειτουργούν με τους προηγούμενους κανόνες ζώνης ώρας ή έχουν ενημερωθεί για να ακολουθούν τους νέους κανόνες ζώνης ώρας.

Όταν προβάλετε στοιχεία σε υπολογιστές με κανόνες ζώνης ώρας που διαφέρουν από αυτούς του υπολογιστή στον οποίο δημιουργήθηκαν τα στοιχεία, η ώρα των στοιχείων θα μετατεθεί κατά μία ώρα. Για παράδειγμα, εάν δημιουργήσετε μία συνάντηση χρησιμοποιώντας τους προηγούμενους κανόνες ζώνης ώρας και στη συνέχεια προβάλετε τη συνάντηση με τους νέους κανόνες ζώνης ώρας, η ώρα της συνάντησης μετατίθεται κατά μία ώρα.

Οι ακόλουθοι πίνακες παραθέτουν τα τέσσερα σενάρια που μπορεί να υπάρξουν καθώς και τις ενέργειες που πρέπει να ληφθούν σε αυτά τα σενάρια.
Σενάριο 1Τα στοιχεία ημερολογίου δημιουργούνται με τους προηγούμενους κανόνες θερινής ώρας και στη συνέχεια προβάλλονται με τους προηγούμενους κανόνες θερινής ώρας
Περιβάλλον:Το λειτουργικό σύστημα δεν ενημερώνεται ώστε να συμπεριλάβει τους νέους κανόνες ζώνης ώρας. Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να παρουσιαστεί όταν οι χρήστες δεν λαμβάνουν ενημερωμένες εκδόσεις από το Microsoft Updates και δεν πραγματοποιούν ενέργειες για την αντιμετώπιση των αλλαγών θερινής ώρας.
Κατάσταση:Δημιουργούνται συναντήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται στη διάρκεια των εκτεταμένων περιόδων θερινής ώρας σε υπολογιστές που δεν έχουν ενημερωθεί ώστε να ακολουθούν τις αλλαγές στη θερινή ώρα. Επιπλέον, συσκέψεις και συναντήσεις προβάλλονται στο Outlook σε υπολογιστές που έχουν ενημερωθεί ώστε να ακολουθούν τις αλλαγές στη θερινή ώρα.
Αποτελέσματα:Τα στοιχεία ημερολογίου εμφανίζονται τη σωστή ώρα. Ωστόσο,η ώρα του συστήματος στον υπολογιστή παρουσιάζει απόκλιση μιας ώρας στη διάρκεια της εκτεταμένης περιόδου θερινής ώρας.
Ενέργεια (Action):Ενημερώστε τα Windows ώστε να ακολουθούν τους νέους κανόνες θερινής ώρας. Μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης των Windows, οι χρήστες πρέπει να εκτελέσουν το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του Microsoft Update στο Web: Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
955839 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ζώνης ώρας Δεκεμβρίου 2008 για λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows (US)
Σενάριο 2Τα στοιχεία ημερολογίου δημιουργούνται με τους προηγούμενους κανόνες θερινής ώρας και στη συνέχεια προβάλλονται με τους προηγούμενους κανόνες θερινής ώρας
Περιβάλλον:Το λειτουργικό σύστημα έχει ενημερωθεί για νέους κανόνες θερινής ώρας. Ωστόσο, το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας δεν έχει εκτελεστεί ακόμα για την αντιμετώπιση των συναντήσεων που δημιουργήθηκαν με τους προηγούμενους κανόνες θερινής ώρας.

Σε αυτό το σενάριο, τα νέα στοιχεία ημερολογίου ενδέχεται να εξακολουθήσουν να δημιουργούνται χρησιμοποιώντας φορητές συσκευές ή άλλους υπολογιστές που έχουν δεν ενημερωθεί για τη τους νέους κανόνες θερινής ώρας. Ωστόσο, τα στοιχεία ημερολογίου προβάλλονται σε έναν υπολογιστή που έχει ενημερωθεί.
Κατάσταση:Τα στοιχεία ημερολογίου που ανήκουν στην εκτεταμένη περίοδο θερινής ώρας δημιουργήθηκαν προηγουμένως σε συσκευές με τους προηγούμενους κανόνες θερινής ώρας. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά προβάλλονται στη συνέχεια σε συσκευές που έχουν ενημερωθεί για να εφαρμόζουν τους νέους κανόνες θερινής ώρας.
Αποτελέσματα:Τα στοιχεία ημερολογίου που οργανώνετε παρουσιάζουν απόκλιση κατά μία ώρα στη διάρκεια των εκτεταμένων περιόδων θερινής ώρας. Συσκέψεις στις οποίες είστε ένας από τους συμμετέχοντες ενδέχεται να μην οριστούν στη σωστή τοπική ώρα στο Outlook.
Ενέργεια (Action):Εκτελέστε το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) για να ενημερώσετε συναντήσεις και συσκέψεις οι οποίες οργανώνονται από το χρήστη για να απεικονίσουν το νέο κανόνα θερινής ώρας. Οι ενημερωμένες εκδόσεις συσκέψεων αποστέλλονται αυτόματα στους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Αποφύγετε τη δημιουργία νέων στοιχείων ημερολογίου στη διάρκεια της εκτεταμένης περιόδου θερινής ώρας από άλλους υπολογιστές ή από άλλες συσκευές, όπως φορητές συσκευές, έως ότου οι υπολογιστές ή οι συσκευές να ενημερωθούν ώστε να εφαρμόζουν τους νέους κανόνες ζώνης ώρας.

Ίσως υπάρχουν συσκέψεις, στις οποίες είστε ένας από τους συμμετέχοντες, οι οποίες πραγματοποιούνται στη διάρκεια της εκτεταμένης περιόδου θερινής ώρας και δεν έχουν ενημερωθεί από το διοργανωτή της σύσκεψης. Σε αυτήν την περίπτωση, επικοινωνήστε με απευθείας με το διοργανωτή για να επιβεβαιώσετε την ώρα.
Σενάριο 3Τα στοιχεία ημερολογίου δημιουργούνται ή ενημερώνονται με τους νέους κανόνες θερινής ώρας και στη συνέχεια προβάλλονται με τους προηγούμενους κανόνες θερινής ώρας.
Περιβάλλον:Άλλοι χρήστες έχουν ενημερώσει τον υπολογιστή που χρησιμοποιούν ώστε να απεικονίζει τους νέους κανόνες θερινής ώρας και σας έχουν στείλει προσκλήσεις συσκέψεων που πραγματοποιούνται στη διάρκεια της εκτεταμένης περιόδου θερινής ώρας. Ωστόσο, δεν έχετε ενημερώσει τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε ώστε να περιλαμβάνει τους νέους κανόνες θερινής ώρας.

Εναλλακτικά, έχετε ενημερώσει τον υπολογιστή ώστε να εφαρμόζει τους νέους κανόνες θερινής ώρας και έχετε εκτελέσει το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας. Ωστόσο, τώρα προβάλλετε τις συσκέψεις και τις συναντήσεις σας από άλλον υπολογιστή ή φορητή συσκευή, που δεν έχει ενημερωθεί ώστε να εφαρμόζει τους νέους κανόνες θερινής ώρας.
Κατάσταση:Δημιουργούνται συναντήσεις και συσκέψεις σε έναν υπολογιστή που έχει ενημερωθεί ώστε να χρησιμοποιεί τους νέους κανόνες θερινής ώρας. Ωστόσο, οι συναντήσεις και οι συσκέψεις προβάλλονται σε έναν υπολογιστή που δεν έχει ενημερωθεί ώστε να χρησιμοποιεί τους νέους κανόνες θερινής ώρας.
Αποτελέσματα:Οι συναντήσεις και οι συσκέψεις που έχετε οργανώσει παρουσιάζουν απόκλιση κατά μία ώρα στη διάρκεια των εκτεταμένων περιόδων θερινής ώρας. Συσκέψεις στις οποίες είστε ένας από τους συμμετέχοντες ενδέχεται να μην οριστούν στη σωστή τοπική ώρα στο Outlook.
Ενέργεια (Action):Εφαρμόστε την ενημερωμένη έκδοση θερινής ώρας για τα Windows σε υπολογιστές και φορητές συσκευές.
Σενάριο 4Τα στοιχεία ημερολογίου δημιουργούνται ή ενημερώνονται με τους νέους κανόνες θερινής ώρας και στη συνέχεια προβάλλονται με τους νέους κανόνες θερινής ώρας.
Περιβάλλον: Τα Windows έχουν ενημερωθεί στον υπολογιστή ώστε να εφαρμόζουν τους νέους κανόνες θερινής ώρας και έχει εκτελεστεί το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας ώστε να ενημερώσει στοιχεία ημερολογίου που δημιουργήθηκαν προηγουμένως.
Άλλοι υπολογιστές και φορητές συσκευές που χρησιμοποιούνται για την προβολή και τη δημιουργία στοιχείων ημερολογίου ενημερώνονται ώστε να εφαρμόζουν τους νέους κανόνες θερινής ώρας.

Συσκέψεις στις οποίες ο χρήστης είναι ένας από τους συμμετέχοντες έχουν ενημερωθεί από τους οργανωτές της σύσκεψης οι οποίοι έχουν ενημερώσει τα συστήματά τους ώστε να απεικονίζουν τους κανόνες θερινής ώρας για το 2007.
Κατάσταση:Στοιχεία ημερολογίου δημιουργήθηκαν από το χρήστη με τους προηγούμενους κανόνες θερινής ώρας και ενημερώθηκαν χρησιμοποιώντας το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας. Εναλλακτικά, δημιουργήθηκαν συναντήσεις μετά από την ενημέρωση των Windows ώστε να εφαρμόζουν τους νέους κανόνες ζώνης ώρας και προβάλλονται σε υπολογιστές που έχουν ενημερωθεί για τους νέους κανόνες θερινής ώρας.
Αποτελέσματα:Τα στοιχεία ημερολογίου εμφανίζουν τη σωστή ώρα στη διάρκεια όλων των χρονικών περιόδων.
Ενέργεια (Action):Δεν απαιτείται καμία ενέργεια.

Στοιχεία ημερολογίου που δημιουργήθηκαν σε μια ζώνη ώρας του Μεξικού δεν εντοπίζονται από το εργαλείο

Το Μεξικό δεν έχει υιοθετήσει τις αλλαγές θερινής ώρας που πραγματοποιήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2007. Ωστόσο, το Μεξικό διασταυρώνεται με τρεις από τις πέντε ζώνες ώρας των ΗΠΑ. Αυτές οι ζώνες ώρας είναι η ζώνη ώρας Ειρηνικού, η Ορεινή ζώνη ώρας και οι Κεντρικές ζώνες ώρας.

Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται νέες ζώνες ώρας με τον ίδιο τροποποιητή "GMT". Για παράδειγμα, όταν η ενημερωμένη έκδοση θερινής ώρας εφαρμόζεται στα Windows, υπάρχουν οι ακόλουθες ζώνες ώρας "GMT -08:00":
 • Γκρίνουιτς -08:00 Ώρα Ειρηνικού (Η.Π.Α & Καναδάς)
 • Γκρίνουιτς -08:00 Τιχουάνα, Μπάχα Καλιφόρνια
Εάν κάποιος συγκεκριμένος χρήστης βρίσκεται στην Τιχουάνα, η ζώνη ώρας Γκρίνουιτς -08:00 Τιχουάνα, Μπάχα Καλιφόρνια είναι τώρα η βασική ζώνη ώρας του χρήστη στα Windows.

Ας εξετάσουμε το ακόλουθο σενάριο:
 • Ένας χρήστης που ζει στην Τιχουάνα του Μεξικού έχει ως τοπική ζώνη ώρας την Γκρίνουιτς -08:00 Ώρα Ειρηνικού (Η.Π.Α & Καναδάς), Τιχουάνα. Τα ακόλουθα στοιχεία ημερολογίου δημιουργούνται στη διάρκεια της εκτεταμένης περιόδου θερινής ώρας χρησιμοποιώντας τους κανόνες θερινής ώρας πριν το 2007 και με τα προγράμματα Outlook 2000, Outlook 2002 ή Outlook 2003:
  • Συνάντηση μίας μόνο παρουσίας
  • Περιοδική συνάντηση
  • Αίτηση σύσκεψης μίας μόνο παρουσίας ή αίτηση περιοδικής σύσκεψης
 • Τα Windows ενημερώνονται στον υπολογιστή ώστε να εφαρμόζουν τις αλλαγές στους κανόνες θερινής ώρας του 2007. Η ζώνη ώρας των Windows αλλάζει σε Γκρίνουιτς -08:00 Τιχουάνα, Μπάχα Καλιφόρνια ώστε να ταιριάζει με την κατάλληλη ζώνη ώρας για την Τιχουάνα.

  Σημείωση Στην περίπτωση που υπάρχει εγκατεστημένη η ενημερωμένη έκδοση για τις αλλαγές θερινής ώρας του 2007, η ζώνη ώρας του χρήστη μπορεί να μετακινηθεί αυτόματα. Αυτή η διαδικασία κάνει περιττό αυτό το βήμα.
 • Εκτελείται το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool). Ο χρήστης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ρυθμίσεις για να αντιμετωπίσει τα στοιχεία ημερολογίου που δημιουργήθηκαν προηγουμένως:
  • Ο χρήστης κάνει κλικ στην επιλογή Αρχική Ζώνη Ώρας (Original Time Zone) και, στη συνέχεια, επιλέγει το στοιχείο Γκρίνουιτς -08:00 Τιχουάνα, Μπάχα Καλιφόρνια.
  • Ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί OK.
Σε αυτό το σενάριο, το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) δεν εντοπίζει κανένα στοιχείο ημερολογίου. Επιπλέον, ο χρήστης λαμβάνει το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Καμία συνάντηση, σύσκεψη ή υπενθύμιση δεν βρέθηκε που να χρειάζεται να μετακινηθεί στη νέα ζώνη ώρας. (No appointments, meetings or reminders were found that need to be moved to the new time zone.)
Ωστόσο, δεν απαιτείται καμία ενέργεια. Τα στοιχεία δεν χρειάζεται να ενημερωθούν, επειδή το Μεξικό δεν υιοθετεί τις αλλαγές θερινής ώρας του 2007.

Τα σενάρια στους προηγούμενους πίνακες περιγράφουν περιπτώσεις στις οποίες τα στοιχεία ημερολογίου ενδέχεται να εξακολουθήσουν να απεικονίζουν λάθος ώρα ακόμα και μετά την ενημέρωση του λειτουργικού συστήματος και την εκτέλεση του "Εργαλείου Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) στον τοπικό υπολογιστή. Συγκεκριμένα, πρέπει να δείξετε προσοχή στα ακόλουθα σενάρια:
 • Είστε ένας από τους συμμετέχοντες σε μια σύσκεψη που στάλθηκε από ένα διοργανωτή, ο οποίος δεν ενημέρωσε το λειτουργικό σύστημα ούτε εκτέλεσε το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool).
 • Προβάλλετε ένα ημερολόγιο σε έναν υπολογιστή ή φορητή συσκευή που δεν έχει ενημερωθεί ώστε να εφαρμόζει τους νέους κανόνες θερινής ώρας.
Το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας είναι διαθέσιμο για να βοηθήσει τους χρήστες να προσαρμόσουν τις αλλαγές στους κανόνες ζώνης ώρας. Ωστόσο, μόνο οι χρήστες γνωρίζουν αν τα ημερολόγιά τους είναι σωστά. Οι χρήστες πρέπει να ενημερωθούν για αυτό το ζήτημα και να τους δοθούν οδηγίες για την προσεκτική αναθεώρηση των στοιχείων ημερολογίου που επηρεάζονται. Οι χρήστες πρέπει να επαληθεύσουν τις ώρες των στοιχείων ημερολογίου μόνοι τους και με οποιουσδήποτε άλλους προσκεκλημένους. Η επίδειξη πρόσθετης προσοχής και στοιχείων επικοινωνίας, όπως η καταχώρηση της ώρας της συνάντησης ή της σύσκεψης στο σώμα της αίτησης του στοιχείου, θα βοηθήσει επίσης στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος.

Θέματα για χρήστες σε ζώνες ώρας που δεν επηρεάζονται από τη θερινή ώρα 2007

Οι χρήστες που βρίσκονται σε ζώνες ώρας που δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές ζώνης ώρας πρακτικά δεν χρειάζεται να εγκαταστήσουν την αθροιστική ενημέρωση ζώνης ώρας για τα Windows, η οποία περιγράφεται στο άρθρο 933360 της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base). Ωστόσο, συνιστούμε σε όλους τους χρήστες να εγκαταστήσουν την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ζώνης ώρας για Windows. Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τη βάση δεδομένων τοπικής ζώνης ώρας για να εκτελέσουν υπολογισμούς ημερομηνίας και ώρας για συμβάντα σε άλλα σημεία του πλανήτη. Συνεπώς, όλοι οι υπολογιστές πρέπει να ενημερωθούν με αυτές τις ενημερώσεις ζώνης ώρας, ανεξάρτητα αν οι υπολογιστές βρίσκονται σε μια ζώνη ώρας που επηρεάζεται από τις αλλαγές στη ζώνη ώρας. Στα κοινά σενάρια που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο ένας καθολικός χρήστης μπορεί να αλληλεπιδρά με τις ζώνες ώρας που επηρεάζονται από τις αλλαγές στη ζώνη ώρας περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα ακόλουθα παραδείγματα:
 • Όταν ένας χρήστης αναθέτει πρόσβαση
 • Όταν ένας χρήστης προβάλει το ημερολόγιο Exchange ενός άλλου χρήστη
 • Όταν ένας χρήστης ταξιδεύει με φορητό υπολογιστή σε μια ζώνη ώρας που επηρεάζεται από τις αλλαγές στη δική του ζώνη ώρας.
 • Όταν οι προσκλήσεις σε σύσκεψη που λαμβάνει ένας χρήστης από άλλους χρήστες που βρίσκονται στις ζώνες ώρας που επηρεάζονται απαιτούν από τον παραλήπτη να έχει ενημερωμένους κανόνες ζώνης ώρας στη διάρκεια των εκτεταμένων περιόδων.
Η εγκατάσταση της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης ζώνης ώρας για Windows δεν απαιτεί κάποια ειδική προσπάθεια ή βήματα διαφορετικά από αυτά που απαιτεί η ίδια η εγκατάσταση. Εάν βρίσκεστε σε ζώνη ώρας που δεν επηρεάζεται από τις αλλαγές στους κανόνες ζώνης ώρας, δεν χρειάζεται να ενημερώσετε το ημερολόγιό σας. Επομένως, δεν χρειάζεται να εκτελέσετε πρόσθετα βήματα, εκτός αν σας ζητηθεί ρητά να το κάνετε αυτό από το διαχειριστή του Exchange.

Τρόπος εγκατάστασης και χρήσης του "Εργαλείου Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool)

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ενημερώστε τα Windows ώστε να εφαρμόζουν τους νέους κανόνες θερινής ώρας. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διατίθεται από την τοποθεσία Windows Update στο Web. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  955839 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ζώνης ώρας Δεκεμβρίου 2008 για λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows (US)
 2. Εγκαταστήστε το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool).

  Σημείωση Η εγκατάσταση απαιτεί πιστοποιήσεις διαχειριστή στον υπολογιστή προορισμού.

  Εάν εγκαταστήσετε και εκτελέσετε το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί το Windows XP Service Pack 2 (SP2), προσέξτε το ακόλουθο ζήτημα:
  • Όταν ένας χρήστης με τυπικά δικαιώματα χρήστη κάνει διπλό κλικ στο στοιχείο OutlookTimeZoneMove.exe για να εγκαταστήσει το εργαλείο, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
   Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας για το Microsoft Office Outlook
   Δεν έχετε επαρκή δικαιώματα για την ολοκλήρωση αυτής της εγκατάστασης για όλους τους χρήστες του υπολογιστή. Συνδεθείτε ως διαχειριστής και επαναλάβετε αυτήν την εγκατάσταση. (Time Zone Data Update Tool for Microsoft Office Outlook You do not have sufficient privileges to complete this installation for all users of the machine. Log on as administrator and then retry this installation.)
  Ένας τοπικός διαχειριστής ή ένας διαχειριστής τομέα πρέπει να καταχωρήσει τα σωστά πιστοποιητικά για να συνεχιστεί η εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση του "Εργαλείου Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool), ένας χρήστης με τυπικά δικαιώματα χρήστη μπορεί να εκτελέσει το εργαλείο στο γραμματοκιβώτιο του χρήστη.

  Εάν εγκαταστήσετε και εκτελέσετε το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί Windows Vista, προσέξτε το ακόλουθο ζήτημα:
  • Όταν ένας χρήστης με τυπικά δικαιώματα χρήστη κάνει διπλό κλικ στο στοιχείο OutlookTimeZoneMove.exe για να εγκαταστήσει το εργαλείο, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:
   Ένα πρόγραμμα χρειάζεται την άδειά σας για να συνεχίσει
   Εάν ξεκινήσατε εσείς αυτό το πρόγραμμα, συνεχίστε. Για να συνεχίσετε, πληκτρολογήστε κωδικό πρόσβασης διαχειριστή και κάντε κλικ στο κουμπί "OK". (A program needs your permission to continue If you started this program, continue. To continue, type an administrator password, and then click OK.)
  Ένας τοπικός διαχειριστής ή ένας διαχειριστής τομέα πρέπει να καταχωρήσει τα σωστά πιστοποιητικά για να συνεχιστεί η εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση του "Εργαλείου Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool), ένας χρήστης με τυπικά δικαιώματα χρήστη μπορεί να εκτελέσει το εργαλείο στο γραμματοκιβώτιο του χρήστη.
 3. Το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας μπορεί εκκινηθεί από το μενού Έναρξη των Windows. Το εργαλείο βρίσκεται στη θέση Όλα τα Προγράμματα (All Programs)\ Εργαλεία Microsoft Office Outlook (Microsoft Office Outlook Tools)\ Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας (Time Zone Data Update Tool)\ Κατάσταση ενημέρωσης ζώνης ώρας θερινής ώρας (Time Zone Daylight Saving Update Mode).

  Ως προεπιλογή, μόλις ξεκινήσει το εργαλείο, επιλέγεται το προεπιλεγμένο γραμματοκιβώτιο, γίνεται ανάγνωση της τρέχουσας ζώνης ώρας από τις ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος και στη συνέχεια το εργαλείο επιλέγει την επιλογή Ενημέρωση ώστε να εφαρμόζονται οι αλλαγές στις ζώνες ώρας στα Windows (Update to reflect changes to Windows time zones).

  Εάν θέλετε να μετακινήσετε συσκέψεις που οργανώσετε σε νέα ζώνη ώρας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον διακόπτη γραμμής εντολών /physicalMove.

  Στην περίπτωση που θέλετε να εκτελέσετε το εργαλείο σε διαφορετικό φάκελο του προφίλ σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένο (Custom).

  Εάν εκτελείτε τα Windows σε περιβάλλον μη διαχειριστή και εισάγετε τις πιστοποιήσεις ενός διαχειριστή για να εκτελέσετε το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας για αυτόν τον χρήστη, το εργαλείο θα δώσει το ακόλουθο σφάλμα και δεν θα ενημερώσει τα στοιχεία του χρήστη μη διαχειριστή.
  Microsoft Office Outlook

  Δεν έχει δημιουργηθεί κανένα προφίλ. Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ, χρησιμοποιήστε το εικονίδιο "Αλληλογραφία" (Mail) από την ενότητα "Πίνακας ελέγχου" (Control Panel).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας δεν θα εκτελεστεί σε έναν υπολογιστή στον οποίο δεν υπάρχει εγκατεστημένο το Outlook

Το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας απαιτεί την ύπαρξη του Outlook. Οι χρήστες που προσπαθούν να εγκαταστήσουν και, στη συνέχεια, να εκτελέσουν το εργαλείο σε έναν υπολογιστή στον οποίο δεν υπάρχει εγκατεστημένο το Outlook, λαμβάνουν το ακόλουθο μήνυμα:
Microsoft Office Outlook
Δεν έχει δημιουργηθεί κανένα προφίλ. Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ, χρησιμοποιήστε το εικονίδιο "Αλληλογραφία" (Mail) από την ενότητα "Πίνακας ελέγχου" (Control Panel).
Όταν ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί OK, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Αλλαγή ζώνης ώρας ημερολογίου
Ο διακομιστής δεν είναι διαθέσιμος. Αν το πρόβλημα δεν λυθεί, επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας. (Change Calendar Time Zone. The server is not available. Contact your administrator if this condition persists.)
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε το Microsoft Office Outlook. Ή δημιουργήστε ένα προφίλ του Outlook για το χρήστη.

Πώς να εξακριβώσετε αν το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας ολοκληρώθηκε με επιτυχία

Για να εξακριβώσετε αν το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας ολοκληρώθηκε με επιτυχία, προβάλετε το αρχείο καταγραφής εφαρμογών στον υπολογιστή όπου εκτελέσατε το εργαλείο και στη συνέχεια αναζητήστε το ακόλουθο συμβάν.

Τύπος συμβάντος: Πληροφορίες
Προέλευση συμβάντος: TZMOVE
Κατηγορία συμβάντος: Καμία
Αναγνωριστικό συμβάντος: 32
Ημερομηνία: Ημερομηνία
Ώρα: Ώρα
Χρήστης: Δ/Υ
Υπολογιστής: ComputerName
Περιγραφή:
Το Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας για το Microsoft Office Outlook ολοκληρώθηκε. 1 στοιχείο ενημερώθηκε στο 'Γραμματοκιβώτιο - UserName'. Πρόσθετες πληροφορίες στο %Temp%\Outlook Time Zone Update.log.

Λεπτομερής συμπεριφορά του "Εργαλείου Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) σε συγκεκριμένες περιπτώσεις

Λειτουργία ενημέρωσης

Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η διαδικασία ενημέρωσης της θερινής ώρας επηρεάζει τα στοιχεία ημερολογίου που δημιουργούνται με τα ακόλουθα προγράμματα:
 • Outlook 2003
 • Outlook 2002
 • Outlook 2000
 • Outlook Web Access
 • Exchange Server 2003
 • Φορητές συσκευές
Στοιχείο ημερολογίου που δημιουργήθηκεΗμερομηνία στοιχείου ημερολογίου που επηρεάστηκε Κατάσταση ενημέρωσης της ζώνης ώρας των Windows κατά τη στιγμή της δημιουργίας του στοιχείουΤο Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας θα εντοπίσει και θα ενημερώσει αυτό το στοιχείο ημερολογίου; Ενέργεια που πρέπει να εκτελεστεί από το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας για το Outlook" (Outlook Time Zone Data Update Tool)
Μία μόνο συνάντησηΜέσα σε εκτεταμένη περίοδο θερινής ώραςΔεν είναι εγκατεστημένο ΝαιΠροσαρμόζει το στοιχείο στη διάρκεια της εκτεταμένης περιόδου θερινής ώρας κατά μία ώρα

Αποτυπώνει την ιδιότητα της ζώνης ώρας στα στοιχεία
Μέσα σε εκτεταμένη περίοδο θερινής ώραςInstalledΌχι

Σημείωση Αυτές οι συναντήσεις θα παρατεθούν για ρύθμιση ακόμα και στην περίπτωση που έχουν δημιουργηθεί μετά την εφαρμογή της ενημέρωσης θερινής ώρας στο λειτουργικό σύστημα. Οι μεμονωμένες συναντήσεις δεν έχουν αποτυπωμένες επάνω τους τις πληροφορίες ζώνης ώρας. Κατά συνέπεια, Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας της θερινής ώρας δεν γνωρίζει αν πρέπει να αλλάξει την ώρα των συσκέψεων.

Από προεπιλογή, τα στοιχεία αυτά παραλείπονται. Μπορείτε να συμπεριλάβετε αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιώντας την επιλογή Λεπτομέρειες (Details) του Εργαλείου ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας για να αποτραπεί η ενημέρωσή τους.

Σημείωση Αυτό δεν ισχύει για στοιχεία ημερολογίου που δημιουργήθηκαν από το Outlook 2007.
Προσαρμόζει το στοιχείο στη διάρκεια της εκτεταμένης περιόδου θερινής ώρας κατά μία ώρα

Αποτυπώνει την ιδιότητα της ζώνης ώρας στα στοιχεία
Έξω από την εκτεταμένη περίοδο θερινής ώραςΔεν εφαρμόζεταιΌχι
Περιοδική συνάντησηΜέσα σε εκτεταμένη περίοδο θερινής ώραςΔεν είναι εγκατεστημένο ΝαιΠροσαρμόζει στοιχεία στη διάρκεια της εκτεταμένης περιόδου θερινής ώρας κατά μία ώρα
Μέσα σε εκτεταμένη περίοδο θερινής ώραςInstalledΌχι
Έξω από την εκτεταμένη περίοδο θερινής ώραςΔεν εφαρμόζεταιΌχι
Μεμονωμένη ή περιοδική σύσκεψη στο παρελθόνΔεν εφαρμόζεταιΔεν είναι εγκατεστημένο Όχι
Μεμονωμένη σύσκεψη στο μέλλον, όπου ο χρήστης είναι ο οργανωτής της σύσκεψηςΜέσα σε εκτεταμένη περίοδο θερινής ώραςΔεν είναι εγκατεστημένο ΝαιΠροσαρμόζει το στοιχείο στη διάρκεια της εκτεταμένης περιόδου θερινής ώρας κατά μία ώρα

Αποτυπώνει την ιδιότητα της ζώνης ώρας στα στοιχεία

Αποστέλλει μια ενημερωμένη έκδοση σύσκεψης
Μέσα σε εκτεταμένη περίοδο θερινής ώραςInstalledΌχι

Σημείωση Αυτές οι συσκέψεις θα παρατεθούν για ρύθμιση ακόμα και στην περίπτωση που έχουν δημιουργηθεί μετά την εφαρμογή της ενημέρωσης θερινής ώρας στο λειτουργικό σύστημα. Οι μεμονωμένες συσκέψεις δεν έχουν αποτυπωμένες επάνω τους τις πληροφορίες ζώνης ώρας. Κατά συνέπεια, Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας της θερινής ώρας δεν γνωρίζει αν πρέπει να αλλάξει την ώρα των συσκέψεων.

Από προεπιλογή, τα στοιχεία αυτά παραλείπονται. Μπορείτε να συμπεριλάβετε αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιώντας την επιλογή Λεπτομέρειες (Details) του Εργαλείου ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας για να αποτραπεί η ενημέρωσή τους. Αυτές οι πληροφορίες αφορούν αποκλειστικά στις 5 καθορισμένες ζώνες ώρας των ΗΠΑ ή τις ζώνες ώρας που ορίζονται λεπτομερώς από τον χρήστη/διαχειριστή στο αρχείο κειμένου εισόδου.

Σημείωση Αυτό δεν ισχύει για στοιχεία ημερολογίου που δημιουργήθηκαν από το Outlook 2007.
Προσαρμόζει το στοιχείο στη διάρκεια της εκτεταμένης περιόδου θερινής ώρας κατά μία ώρα

Αποτυπώνει την ιδιότητα της ζώνης ώρας στα στοιχεία

Αποστέλλει μια ενημερωμένη έκδοση σύσκεψης
Έξω από την εκτεταμένη περίοδο θερινής ώραςΔεν εφαρμόζεταιΌχι
Μελλοντική περιοδική σύσκεψη, όπου ο χρήστης είναι ο οργανωτής Μέσα σε εκτεταμένη περίοδο θερινής ώραςΔεν είναι εγκατεστημένο ΝαιΠροσαρμόζει το στοιχείο στη διάρκεια της εκτεταμένης περιόδου θερινής ώρας κατά μία ώρα

Αποτυπώνει την ιδιότητα της ζώνης ώρας στα στοιχεία
Μέσα σε εκτεταμένη περίοδο θερινής ώραςInstalledΌχι
Έξω από την εκτεταμένη περίοδο θερινής ώραςΔεν εφαρμόζεταιΌχι
Μελλοντικές περιοδικές συσκέψεις με εξαιρέσεις στο παρελθόν ή το μέλλονΜέσα σε εκτεταμένη περίοδο θερινής ώραςΔεν είναι εγκατεστημένο Ναι

Σημείωση Δεν έγινε αποστολή καμίας ενημερωμένης έκδοσης εξαίρεσης σύσκεψης.

Σημείωση Δεν έγινε αποστολή καμίας μελλοντικής ενημερωμένης έκδοσης διαγραμμένης εξαίρεσης. Περιλαμβάνονται στην ενημέρωση της σειράς.
Προσαρμόζει το στοιχείο στη διάρκεια της εκτεταμένης περιόδου θερινής ώρας κατά μία ώρα

Αποστέλλει ενημερωμένες εκδόσεις για σειρές συσκέψεων και όλες τις μελλοντικές εξαιρέσεις
Μέσα σε εκτεταμένη περίοδο θερινής ώραςInstalledΌχι
Έξω από την εκτεταμένη περίοδο θερινής ώραςΔεν εφαρμόζεταιΌχι
Υπενθυμίσεις σε αλληλογραφία ή εργασίεςΈξω από την εκτεταμένη περίοδο θερινής ώραςΔεν εφαρμόζεταιΌχι
Μέσα σε εκτεταμένη περίοδο θερινής ώραςΔεν είναι εγκατεστημένο ΝαιΠροσαρμόζει το στοιχείο στη διάρκεια της εκτεταμένης περιόδου θερινής ώρας κατά μία ώρα

Αποτυπώνει την ιδιότητα της ζώνης ώρας στα στοιχεία
Μέσα σε εκτεταμένη περίοδο θερινής ώραςInstalledΌχι
Σημείωση Αυτές οι υπενθυμίσεις θα παρατεθούν για ρύθμιση ακόμα και στην περίπτωση που έχουν δημιουργηθεί μετά την εφαρμογή της ενημέρωσης θερινής ώρας στο λειτουργικό σύστημα. Οι μεμονωμένες υπενθυμίσεις δεν έχουν αποτυπωμένες επάνω τους τις πληροφορίες ζώνης ώρας. Κατά συνέπεια, Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας της θερινής ώρας δεν γνωρίζει αν πρέπει να αλλάξει την ώρα των συσκέψεων.

Από προεπιλογή, τα στοιχεία αυτά παραλείπονται. Μπορείτε να συμπεριλάβετε αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιώντας την επιλογή Λεπτομέρειες (Details) του Εργαλείου ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας για να αποτραπεί η ενημέρωσή τους. Αυτές οι πληροφορίες αφορούν αποκλειστικά στις 5 καθορισμένες ζώνες ώρας των ΗΠΑ ή τις ζώνες ώρας που ορίζονται λεπτομερώς από τον χρήστη/διαχειριστή στο αρχείο κειμένου εισόδου.

Σημείωση Αυτό δεν ισχύει για στοιχεία ημερολογίου που δημιουργήθηκαν από το Outlook 2007.
Προσαρμόζει το στοιχείο στη διάρκεια της εκτεταμένης περιόδου θερινής ώρας κατά μία ώρα

Αποτυπώνει την ιδιότητα της ζώνης ώρας στα στοιχεία
Επιλογές παραμέτρων γραμμής εντολών
/quiet

Το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) μπορεί να εγκατασταθεί χωρίς μηνύματα, χρησιμοποιώντας την παράμετρο γραμμής εντολών /quiet. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Αναπτύξτε το εργαλείο με την παράμετρο γραμμής εντολών /quiet. Με τον τρόπο αυτό θα εγκατασταθεί το εργαλείο αλλά δεν θα εκτελεστεί μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Το εργαλείο εγκαθίσταται στην προεπιλεγμένη θέση που περιγράφεται στο βήμα 2.
 2. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, εκτελέστε το εργαλείο με μία από τις ακόλουθες παραμέτρους γραμμής εντολών, ανάλογα αν το λειτουργικό σύστημα βασίζεται σε τεχνολογία 32-bit ή 64-bit:
  • Για λειτουργικό σύστημα 32-bit, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή:
   “%PROGRAMFILES%\Microsoft Office\Office12\Office Outlook Time Zone Data Update Tool\tzmove.exe” /quiet
  • Για λειτουργικό σύστημα 64-bit, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή:
   “%PROGRAMFILES (x86)%\Microsoft Office\Office12\Office Outlook Time Zone Data Update Tool\tzmove.exe” /quiet
Όταν εκτελείτε το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας σε κατάσταση λειτουργίας χωρίς μηνύματα, το εργαλείο ενημερώνει προφίλ και οτιδήποτε βρίσκει στο προεπιλεγμένο Ημερολόγιο και τους φακέλους υπενθυμίσεων, για παράδειγμα, τις υπενθυμίσεις συναντήσεων, υπενθυμίσεις εργασιών και αλληλογραφία με σημαία υπενθύμισης. Εάν έχετε πολλά προφίλ στον υπολογιστή, πρέπει να εκτελέσετε ξανά το εργαλείο σε αλληλεπιδραστική λειτουργία και, στη συνέχεια, να επιλέξετε με μη αυτόματο τρόπο τα πρόσθετα προφίλ.

Η εγκατάσταση του "Εργαλείου Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) δημιουργεί ένα αρχείο καταγραφής εγκατάστασης που ονομάζεται Time Zone Data Update Tool for Microsoft Office Outlook(#).log στον κατάλογο temp του υπολογιστή. Μόλις εκτελέσετε το εργαλείο, το αρχείο καταγραφής που ονομάζεται "Outlook Time Zone Update.log" δημιουργείται στον κατάλογο temp. Το αρχείο καταγραφής εκτέλεσης προσαρτάται κάθε φορά που εκτελείτε το εργαλείο, έτσι ώστε να διατηρούνται τα προηγούμενα αποτελέσματα. Εάν κανένα στοιχείο δεν απαιτεί ενημέρωση, δεν δημιουργείται κανένα προειδοποιητικό μήνυμα. Επιπλέον, δεν δημιουργείται ούτε προσαρτάται κανένα αρχείο καταγραφής.

Για να βρείτε τον κατάλογο temp στον υπολογιστή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε %temp% και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Εντοπίστε το αρχείο "Time Zone Data Update Tool for Microsoft Office Outlook(#).log" και το αρχείο "Outlook Time Zone Update.log".
/ONLYRECURRING

Η επιλογή παραμέτρου γραμμής εντολών /ONLYRECURRING χρησιμοποιείται μόνο για την ενημέρωση περιοδικών συναντήσεων στο επιλεγμένο ημερολόγιο.

/MAXAPPTS

Το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) θα ενημερώσει μόνο τα στοιχεία ημερολογίου τουι Outlook τα οποία ανήκουν στις περιόδους μετάβασης στη θερινή ώρα. Ωστόσο, οι διαχειριστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την παράμετρο γραμμής εντολών /MAXAPPTS για να αποτυπώσουν την ιδιότητα ζώνης ώρας σε όλες τις συναντήσεις που βρίσκονται έξω από τις μελλοντικές εκτεταμένες περιόδους θερινής ώρας. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει την επίδραση της παραμέτρου γραμμής εντολών /MAXAPPTS .
Στοιχείο ημερολογίου που δημιουργήθηκεΗμερομηνία σύσκεψης που επηρεάζεται Κατάσταση της ενημέρωσης ζώνης ώρας των Windows κατά τη στιγμή της δημιουργίας στοιχείουΤο "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) θα εντοπίσει και θα ενημερώσει αυτή τη σύσκεψη; Ενέργεια που πρέπει να εκτελεστεί από το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool)
Μία μόνο συνάντησηΜέσα σε εκτεταμένη περίοδο θερινής ώραςΔεν είναι εγκατεστημένο ΝαιΤο στοιχείο αυτό δεν τροποποιείται.
Μέσα σε εκτεταμένη περίοδο θερινής ώραςInstalledΌχι

Σημείωση Αυτές οι υπενθυμίσεις θα παρατεθούν για ρύθμιση ακόμα και στην περίπτωση που έχουν δημιουργηθεί μετά την εφαρμογή της ενημέρωσης θερινής ώρας στο λειτουργικό σύστημα. Οι μεμονωμένες υπενθυμίσεις δεν έχουν αποτυπωμένες επάνω τους τις πληροφορίες ζώνης ώρας. Κατά συνέπεια, Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας της θερινής ώρας δεν γνωρίζει αν πρέπει να αλλάξει την ώρα των συσκέψεων.

Από προεπιλογή, τα στοιχεία αυτά παραλείπονται. Μπορείτε να συμπεριλάβετε αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιώντας την επιλογή Λεπτομέρειες (Details) του Εργαλείου ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας για να αποτραπεί η ενημέρωσή τους. Αυτές οι πληροφορίες αφορούν αποκλειστικά στις 5 καθορισμένες ζώνες ώρας των ΗΠΑ ή τις ζώνες ώρας που ορίζονται λεπτομερώς από τον χρήστη/διαχειριστή στο αρχείο κειμένου εισόδου.

Σημείωση Αυτό δεν ισχύει για στοιχεία ημερολογίου που δημιουργήθηκαν από το Outlook 2007.
Προσαρμόζει τα στοιχεία στη διάρκεια της εκτεταμένης περιόδου θερινής ώρας κατά μία ώρα

Αποτυπώνει την ιδιότητα της ζώνης ώρας στα στοιχεία
Έξω από την εκτεταμένη περίοδο θερινής ώραςΔεν είναι εγκατεστημένο ΝαιΑποτυπώνει την ιδιότητα ζώνης ώρας αλλά δεν μετακινεί το στοιχείο σε νέα ώρα.
Έξω από την εκτεταμένη περίοδο θερινής ώραςInstalledΝαιΑποτυπώνει την ιδιότητα ζώνης ώρας αλλά δεν μετακινεί το στοιχείο σε νέα ώρα.
Περιοδική συνάντησηΜέσα σε εκτεταμένη περίοδο θερινής ώραςΔεν είναι εγκατεστημένο ΝαιΠροσαρμόζει στοιχεία στη διάρκεια της εκτεταμένης περιόδου θερινής ώρας κατά μία ώρα
Μέσα σε εκτεταμένη περίοδο θερινής ώραςInstalledΌχιΤο στοιχείο δεν χρειάζεται αλλαγή. Κατά συνέπεια, δεν παρατίθεται.
Έξω από την εκτεταμένη περίοδο θερινής ώραςΔεν είναι εγκατεστημένο ΝαιΑποτυπώνει την ιδιότητα ζώνης ώρας αλλά δεν μετακινεί το στοιχείο σε νέα ώρα.
Έξω από την εκτεταμένη περίοδο θερινής ώραςInstalledΌχιΤο στοιχείο δεν χρειάζεται αλλαγή. Κατά συνέπεια, δεν παρατίθεται.
Μεμονωμένη σύσκεψη στο παρελθόνΜέσα σε εκτεταμένη περίοδο θερινής ώραςΔεν είναι εγκατεστημένο ΌχιΤο στοιχείο αυτό δεν θα αγγιχτεί.

Σημείωση Αυτό είναι σχετικό όταν η διαδικασία εκτελείται μετά την εκτέλεση των νέων κανόνων θερινής ώρας.
Έξω από την εκτεταμένη περίοδο θερινής ώραςΔεν είναι εγκατεστημένο ΌχιΤο στοιχείο δεν αγγίζεται
Μεμονωμένη σύσκεψη στο μέλλονΜέσα σε εκτεταμένη περίοδο θερινής ώραςΔεν είναι εγκατεστημένο ΝαιΠροσαρμόζει τα στοιχεία στη διάρκεια της εκτεταμένης περιόδου θερινής ώρας κατά μία ώρα

Αποτυπώνει την ιδιότητα της ζώνης ώρας στα στοιχεία

Αποστέλλει μια ενημερωμένη έκδοση σύσκεψης
Μέσα σε εκτεταμένη περίοδο θερινής ώραςInstalledΌχι

Σημείωση Αυτές οι υπενθυμίσεις θα παρατεθούν για ρύθμιση ακόμα και στην περίπτωση που έχουν δημιουργηθεί μετά την εφαρμογή της ενημέρωσης θερινής ώρας στο λειτουργικό σύστημα. Οι μεμονωμένες υπενθυμίσεις δεν έχουν αποτυπωμένες επάνω τους τις πληροφορίες ζώνης ώρας. Κατά συνέπεια, Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας της θερινής ώρας δεν γνωρίζει αν πρέπει να αλλάξει την ώρα των συσκέψεων.

Από προεπιλογή, τα στοιχεία αυτά παραλείπονται. Μπορείτε να συμπεριλάβετε αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιώντας την επιλογή Λεπτομέρειες (Details) του Εργαλείου ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας για να αποτραπεί η ενημέρωσή τους. Αυτές οι πληροφορίες αφορούν αποκλειστικά στις πέντε καθορισμένες ζώνες ώρας των ΗΠΑ ή τις ζώνες ώρας που ορίζονται λεπτομερώς από τον χρήστη/διαχειριστή στο αρχείο κειμένου εισόδου.

Σημείωση Αυτό δεν ισχύει για στοιχεία ημερολογίου που δημιουργήθηκαν από το Outlook 2007.
Προσαρμόζει τα στοιχεία στη διάρκεια της εκτεταμένης περιόδου θερινής ώρας κατά μία ώρα

Αποτυπώνει την ιδιότητα της ζώνης ώρας στα στοιχεία

Αποστέλλει μια ενημερωμένη έκδοση σύσκεψης
Έξω από την εκτεταμένη περίοδο θερινής ώραςΔεν είναι εγκατεστημένο ΌχιΤο στοιχείο δεν αγγίζεται
Έξω από την εκτεταμένη περίοδο θερινής ώραςInstalledΌχιΤο στοιχείο δεν αγγίζεται
Μελλοντική περιοδική σύσκεψηΜέσα σε εκτεταμένη περίοδο θερινής ώραςΔεν είναι εγκατεστημένο ΝαιΠροσαρμόζει τα στοιχεία στη διάρκεια της εκτεταμένης περιόδου θερινής ώρας κατά μία ώρα

Αποτυπώνει την ιδιότητα της ζώνης ώρας στα στοιχεία
Μέσα σε εκτεταμένη περίοδο θερινής ώραςInstalledΌχιΤο στοιχείο δεν αγγίζεται
Έξω από την εκτεταμένη περίοδο θερινής ώραςΔεν είναι εγκατεστημένο ΌχιΤο στοιχείο δεν αγγίζεται
Έξω από την εκτεταμένη περίοδο θερινής ώραςInstalledΌχιΤο στοιχείο δεν αγγίζεται
Μελλοντικές περιοδικές συσκέψεις με εξαιρέσεις στο παρελθόν ή το μέλλονΜέσα σε εκτεταμένη περίοδο θερινής ώραςΔεν είναι εγκατεστημένο Ναι

Σημείωση Δεν έγινε αποστολή καμίας ενημερωμένης έκδοσης εξαίρεσης σύσκεψης.

Σημείωση Δεν έγινε αποστολή καμίας μελλοντικής ενημερωμένης έκδοσης διαγραμμένης εξαίρεσης. Αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις περιλαμβάνονται στην ενημερωμένη έκδοση της σειράς.
Προσαρμόζει τα στοιχεία στη διάρκεια της εκτεταμένης περιόδου θερινής ώρας κατά μία ώρα

Αποστέλλει ενημερωμένες εκδόσεις για σειρές συσκέψεων και όλες τις μελλοντικές εξαιρέσεις
Μέσα σε εκτεταμένη περίοδο θερινής ώραςInstalledΌχιΤο στοιχείο δεν αγγίζεται
Έξω από την εκτεταμένη περίοδο θερινής ώραςΔεν είναι εγκατεστημένο ΌχιΤο στοιχείο δεν αγγίζεται
Έξω από την εκτεταμένη περίοδο θερινής ώραςInstalledΌχιΤο στοιχείο δεν αγγίζεται
Υπενθυμίσεις σε αλληλογραφία ή εργασίεςΈξω από την εκτεταμένη περίοδο θερινής ώραςΔεν είναι εγκατεστημένο ΌχιΤο στοιχείο δεν αγγίζεται
Έξω από την εκτεταμένη περίοδο θερινής ώραςInstalledΌχιΤο στοιχείο δεν αγγίζεται
Μέσα σε εκτεταμένη περίοδο θερινής ώραςΔεν είναι εγκατεστημένο ΝαιΠροσαρμόζει τα στοιχεία στη διάρκεια της εκτεταμένης περιόδου θερινής ώρας κατά μία ώρα

Αποτυπώνει την ιδιότητα της ζώνης ώρας στα στοιχεία
Μέσα σε εκτεταμένη περίοδο θερινής ώραςInstalledΌχι

Σημείωση Αυτές οι υπενθυμίσεις θα παρατεθούν για ρύθμιση ακόμα και στην περίπτωση που έχουν δημιουργηθεί μετά την εφαρμογή της ενημέρωσης θερινής ώρας στο λειτουργικό σύστημα. Οι μεμονωμένες υπενθυμίσεις δεν έχουν αποτυπωμένες επάνω τους τις πληροφορίες ζώνης ώρας. Κατά συνέπεια, Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας της θερινής ώρας δεν γνωρίζει αν πρέπει να αλλάξει την ώρα των συσκέψεων.

Από προεπιλογή, τα στοιχεία αυτά παραλείπονται. Μπορείτε να συμπεριλάβετε αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιώντας την επιλογή Λεπτομέρειες (Details) του Εργαλείου ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας για να αποτραπεί η ενημέρωσή τους. Αυτές οι πληροφορίες αφορούν αποκλειστικά στις πέντε καθορισμένες ζώνες ώρας των ΗΠΑ ή τις ζώνες ώρας που ορίζονται λεπτομερώς από τον χρήστη/διαχειριστή στο αρχείο κειμένου εισόδου.

Σημείωση Αυτό δεν ισχύει για στοιχεία ημερολογίου που δημιουργήθηκαν από το Outlook 2007.
Προσαρμόζει τα στοιχεία στη διάρκεια της εκτεταμένης περιόδου θερινής ώρας κατά μία ώρα

Αποτυπώνει την ιδιότητα της ζώνης ώρας στα στοιχεία

Κατάσταση λειτουργίας μετακίνησης

Το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) εξυπηρετεί δύο σκοπούς. Αν και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο για να ενημερώσετε στοιχεία ημερολογίου για αλλαγές κανόνων ζώνης ώρας, μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε για τη μετακίνηση σε μια νέα ζώνη ώρας.
Πότε να αλλάξετε τη ζώνη ώρας του ημερολογίου Outlook
Ίσως θελήσετε να μετακινήσετε το ημερολόγιο του Outlook σε διαφορετική ζώνη ώρας σε ένα από τα ακόλουθα σενάρια:
 • Μετακομίζετε μόνιμα σε διαφορετική ζώνη ώρας.

  Για παράδειγμα, εάν μετακομίσετε από τη Νέα Υόρκη στο Λος Άντζελες, όλες οι συναντήσεις που διαρκούν μία ημέρα, όπως γενέθλια θα ξεκινούν και θα λήγουν στις 9.00 μ.μ. Ώρα Ειρηνικού αντί να εμφανίζονται ως μεμονωμένα γεγονότα ολόκληρης ημέρας, για παράδειγμα, από μεσάνυχτα σε μεσάνυχτα.
 • Μετακινείστε σε διαφορετική ζώνη ώρας εξαιτίας μιας αλλαγής σε κανόνες ζώνης ώρας.

  Για παράδειγμα, πέντε κομητείες στην Ιντιάνα μετακινήθηκαν από την Κεντρική ώρα στην Ανατολική ώρα τον Νοέμβριο 2007. Επίσης, η Βενεζουέλα θα μετακινηθεί σε μία νέα ζώνη ώρας που έχει νέα απόσταση από την Ώρα Γκρίνουιτς. Αυτή η μετακίνηση είναι πιθανό να συμβεί στα τέλη του 2007 ή στις αρχές του 2008.
Σε αυτά τα σενάρια, πρέπει να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας του λειτουργικού συστήματος και να ενημερώσετε τη ζώνη ώρας στην οποία ανήκει το ημερολόγιο στο Outlook. Όταν το κάνετε αυτό, επηρεάζονται όλα τα στοιχεία ημερολογίου του Outlook. Αν και είναι δυνατό να ενημερώσετε μη αυτόματα τα στοιχεία ημερολογίου του Outlook, το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας για το Microsoft Office Outlook είναι η πιο αποτελεσματική και πλήρης μέθοδος για την ενημέρωση όλων των στοιχείων που επηρεάζονται.
Διαφορές ανάμεσα σε μια λειτουργία μετακίνησης ζώνης ώρας και μια λειτουργία ενημέρωσης ζώνης ώρας
Η μετακίνηση ανάμεσα σε ζώνες ώρας με τη χρήση του Εργαλείου ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας για το Microsoft Office Outlook ομοιάζει με την αναπροσαρμογή ενός ημερολογίου του Outlook που βασίζεται σε έναν ενημερωμένο ορισμό μιας ζώνης ώρας. Αυτή η λειτουργία τεκμηριώνεται σε αυτό το άρθρο.

Συγκεκριμένα, μπορείτε να εκτελέσετε το εργαλείο για να βρείτε και να ενημερώσετε όλα τα επηρεαζόμενα στοιχεία ημερολογίου που έχετε οργανώσει. Επίσης, αυτή η ενέργεια στέλνει ενημερώσεις σε κάθε συμμετέχοντα σε σύσκεψη για τις συσκέψεις που έχετε οργανώσει. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες βασικές διαφορές μεταξύ της λειτουργίας μετακίνησης ζώνης ώρας και της λειτουργίας ενημέρωσης ζώνης ώρας. Οι διαφορές αυτές είναι οι εξής:
 • Το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Exchange δεν υποστηρίζει τη μετακίνηση ανάμεσα σε ζώνες ώρας. Συνεπώς, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας για το Microsoft Office Outlook ώστε να εκτελέσετε λειτουργίες μετακίνησης σε ζώνες ώρας.
 • Ορισμένες από τις ειδικές επιλογές γραμμής εντολών που είναι διαθέσιμες στο Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας για το Microsoft Office Outlook δεν υποστηρίζονται όταν εκτελείτε τη λειτουργία μετακίνησης ζώνης ώρας. Για παράδειγμα, η επιλογή /ONLYRECURRING δεν υποστηρίζεται. Ο ακόλουθος πίνακας υποδεικνύει ποιες επιλογές γραμμής εντολών υποστηρίζονται για τη λειτουργία μετακίνησης ζώνη ώρας:
  Επιλογή γραμμής εντολώνΥποστηρίζεται σε λειτουργία μετακίνησης ζώνη ώρας;
  /FORCEREBASESUPPRESSALLUPDATESΝαι
  /FORCEREBASESUPPRESSEXCHANGEUPDATESΝαι
  /FORCEREBASESUPPRESSEXCHANGEUPDATES[:MaxDepth] Ναι
  /ONLYCREATEDPREPATCH:yyyy-mm-ddThh:mm:ssZΌχι
  /REPORTINGMODEΝαι
  /ONLYRECURRINGΌχι
  /MAXAPPTSΌχι
  /SENDRESOURCEUPDATESΝαι
  /IGNOREPATCHDATEΌχι
 • Το στοιχείο της ημερομηνίας της ενημέρωσης κώδικα αντικαθίσταται από την ώρα στην οποία άλλαξε η τοπική ζώνη ώρας στο λειτουργικό σύστημα. Αυτή είναι η ώρα κατά την οποία ο χρήστης άλλαξε την τρέχουσα ρύθμιση ζώνης ώρας στα Windows. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει υποστήριξη για μια επιλογή γραμμής εντολών, όπως η επιλογή /ONLYCREATEDPREPATCH. Συνεπώς, είναι καλύτερα να κάνετε αναπροσαρμογή πριν δημιουργήσετε νέα στοιχεία ημερολογίου από έναν υπολογιστή που μετακινήθηκε σε νέα ζώνη ώρας.
 • Πρέπει να εκτελέσετε το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας για το Microsoft Office Outlook χρησιμοποιώντας τη "Λειτουργία μόνιμης μετακίνησης ζώνης ώρας" (Permanent Time Zone Move Mode) στο μενού Έναρξη (Start).
 • Εναλλακτικά, μπορείτε να εγκαταστήστε το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Microsoft Office Outlook ταυτόχρονα με την επιλογή γραμμής εντολών /PHYSICALMOVE.
Για να εκτελέσετε μια λειτουργία μετακίνησης
Για να εκτελέσετε μια λειτουργία μετακίνησης ζώνης ώρας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εφαρμόστε όλες τις ενημερώσεις λειτουργικού συστήματος που απαιτούνται για να υποστηριχτεί η ζώνη ώρας προορισμού για τη λειτουργία μετακίνησης. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  914387 Τρόπος ρύθμισης των παραμέτρων θερινής ώρας για λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows (US)
 2. Αλλάξτε τη ζώνη ώρας του υπολογιστή με τη ζώνη ώρας προορισμού.
 3. Κάντε λήψη και εγκαταστήστε το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας για το εργαλείο Microsoft Office Outlook. Για να αποκτήσετε αυτό το εργαλείο, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 4. Επιλέξτε "Λειτουργία μόνιμης μετακίνησης ζώνης ώρας" (Permanent Time Zone Move Mode) στη θέση Όλα τα Προγράμματα (All Programs)\ Εργαλεία Microsoft Office Outlook Tools (Microsoft Office Outlook Tools)\ Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας (Time Zone Data Update Tool)\. Εναλλακτικά μπορείτε να ξεκινήσετε το εργαλείο μαζί με την επιλογή γραμμής εντολών /PHYSICALMOVE. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω εντολές και επιλέξτε την πλέον κατάλληλη για το λειτουργικό σας σύστημα:
  • Για ένα λειτουργικό σύστημα 32-bit, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:
   "%PROGRAMFILES%\Microsoft Office\Office12\Office Outlook Time Zone Data Update Tool\tzmove.exe" / PHYSICALMOVE
  • Για ένα λειτουργικό σύστημα 64-bit, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:
   "%PROGRAMFILES(x86)%\Microsoft Office\Office12\Office Outlook Time Zone Data Update Tool\tzmove.exe" / PHYSICALMOVE
 5. Στο πλαίσιο διαλόγου Αλλαγή ζώνης ώρας ημερολογίου (Change Calendar Time Zone) που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην αρχική ζώνη ώρας στη λίστα Αρχική ζώνη ώρας (Original Time Zone), κάντε κλικ στη ζώνη ώρας προορισμού στη λίστα Νέα ζώνη ώρας (New Time Zone) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση Ως προεπιλογή, το εργαλείο ενημερώνει όλα τα επηρεαζόμενα στοιχεία στο ημερολόγιο του Outlook και στον φάκελο Υπενθυμίσεις του Outlook. Εάν θέλετε να ενημερώσετε επιπλέον στοιχεία, όπως στοιχεία σε ένα επιπλέον ημερολόγιο ή στοιχεία σε ένα αρχείο προσωπικών φακέλων (PST), κάντε κλικ στο Προσαρμοσμένη (Custom) και στη συνέχεια επιλέξτε τον αντίστοιχο φάκελο.
 6. Ακολουθήστε τα υπόλοιπα βήματα του εργαλείου για να μετακινήσετε τα στοιχεία στη νέα ζώνη ώρας. Τα βήματα αυτά μοιάζουν με τα βήματα για να εκτελέσετε το εργαλείο σε κατάσταση λειτουργίας ενημέρωσης ζώνης ώρας.
Χρήση της επιλογής χωρίς μηνύματα σε μια λειτουργία μετακίνησης ζώνης ώρας
Αρχίζοντας με το V3 του Εργαλείου ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας για το Microsoft Office Outlook μπορείτε να εκτελέσετε την επιλογή Χωρίς μηνύματα (Quiet) μαζί με την /PHYSICALMOVE. Όταν ολοκληρωθεί αυτό, η λειτουργία μετακίνησης ζώνης ώρας εκτελείται χωρίς μηνύματα, με τη ζώνη ώρας του ημερολογίου του χρήστη και την τρέχουσα επιλεγμένη ζώνη ώρας του λειτουργικού συστήματος να επιλέγονται αυτόματα ως αρχική και νέα ζώνη ώρας αντίστοιχα.
Προσδιορισμός Αρχικής και Νέας ζώνης ώρας για μία λειτουργία μετακίνησης ζώνης ώρας
Μπορείτε επίσης να προσδιορίσετε διαφορετική αρχική και νέα ζώνη ώρας από την προεπιλογή για μία λειτουργία μετακίνησης ζώνης ώρας χρησιμοποιώντας τις επιλογές /TO: και/ή /FROM: . Η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται με την εξής μορφή:
/PHYSICALMOVE /TO:<TIMEZONE_REGISTRYNAME>
/PHYSICALMOVE /FROM:<TIMEZONE_REGISTRYNAME>
Το όνομα μητρώου της ζώνης ώρας είναι εκείνο που βρίσκεται στο μητρώο ως HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\ Για παράδειγμα, "Afghanistan Standard Time," "E. Africa Standard Time," "Pacific Standard Time" και ούτω καθεξής. Οι δύο αυτές επιλογές μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν μαζί με την εξής μορφή:
/PHYSICALMOVE /TO:<TIMEZONE_REGISTRYNAME>/FROM:<TIMEZONE_REGISTRYNAME>
Σημείωση Οι επιλογές /TO: και /FROM: μπορεί επίσης να συνδυαστούν με την επιλογή /QUIET.
Πρόσθετες πληροφορίες για διαχειριστές
Επιπλέον από την εκτέλεση του εργαλείου χρησιμοποιώντας τα βήματα στην ενότητα "Για να εκτελέσετε μια λειτουργία μετακίνησης", ίσως θέλετε να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες σε βελτιωμένες λειτουργίες μετακίνησης:
 • Αντί να κάνετε λήψη και εγκατάσταση του προγράμματος OutlookTimeZoneMove.exe κάθε φορά που εκτελείτε μία λειτουργία μετακίνησης, δημιουργήστε ένα τοπικό αντίγραφο του αρχείου OutlookTimeZoneMove.exe. Στη συνέχεια, εγκαταστήστε το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας για το Microsoft Office Outlook, χρησιμοποιώντας την επιλογή γραμμής εντολών /QUIET. Όταν το κάνετε αυτό, το εργαλείο δεν ξεκινά αυτόματα μετά την εγκατάσταση. Επομένως, δεν χρειάζεται να κάνετε κλικ στο κουμπί Άκυρο (Cancel) για έξοδο από το πρόγραμμα.
 • Κάντε αυτόματη εκκίνηση του εργαλείου σε κατάσταση λειτουργίας μετακίνησης ζώνης ώρας μετά την εγκατάσταση σε λειτουργία χωρίς μηνύματα.
Ακολουθεί ένα παράδειγμα αρχείου δέσμης (.bat) που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την εκτέλεση αυτών των ενεργειών.
@echo off <path of OutlookTimeZoneMove.exe>\OutlookTimeZoneMove.exe /quiet "%PROGRAMFILES%\Microsoft Office\Office12\Office Outlook Time Zone Data Update Tool\OutlookTimeZoneMove.exe" /physicalMove @echo on 
Σε αυτό το αρχείο δέσμης, εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες:
 • Αντικαταστήστε <τη διαδρομή του OutlookTimeZoneMove.exe> με τη διαδρομή του αρχείου OutlookTimeZoneMove.exe που λάβατε από την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 • Τροποποιήστε τη γραμμή εντολών αν εκτελείτε το αρχείο .bat σε ένα λειτουργικό σύστημα 64-bit. Η γραμμή εντολών έχει ρυθμιστεί ώστε να χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη τοποθεσία εγκατάστασης για το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook σε λειτουργικό σύστημα 32-bit.
Σημείωση Αυτό το αρχείο.bat απαιτεί για την εκτέλεσή του δικαιώματα διαχειριστή.

Λειτουργία αναφοράς (Reporting Mode)

Για να προβάλετε τις τροποποιήσεις που έγιναν από το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook, χρησιμοποιήστε την επιλογή /REPORTINGMODE. Αυτή η επιλογή δημιουργεί ένα αρχείο καταγραφής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προγραμματισμό. Η επιλογή /REPORTINGMODE δεν πραγματοποιεί τροποποιήσεις. Αντίθετα, σημειώνει τα στοιχεία που θα είχαν τροποποιηθεί, εάν το εργαλείο δεν είχε εκτελεστεί σε Λειτουργία αναφοράς (Reporting Mode) και καταγράφει αυτά τα στοιχεία στο αρχείο καταγραφής εφαρμογής (Application log).

Πρόσθετες γραμμές εντολών

Το εργαλείο παρέχει πρόσθετες γραμμές εντολών. Ωστόσο, θα πρέπει να δοθεί ειδική προσοχή σε καθεμία από αυτές τις επιλογές. Η Microsoft συνιστά να τις δοκιμάσετε εξολοκλήρου σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον εκτός παραγωγής προτού τις χρησιμοποιήσετε με τα πραγματικά δεδομένα χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να κατανοήσετε πλήρως τι κάνει καθεμία. Επιπλέον, μπορείτε να κατανοήσετε το τελικό αποτέλεσμα καθεμίας.

Σενάρια

Επιλογές και χρήση γραμμής εντολών

Για να αποτρέψετε την αναπροσαρμογή στοιχείων μίας εμφάνισης που δημιουργήθηκαν έπειτα από την εφαρμογή ενημέρωσης ζώνης ώρας των Windows, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες δύο επιλογές της γραμμής εντολών. Επιπλέον, προστέθηκε μια νέα προεπιλεγμένη συμπεριφορά στην οποία χρησιμοποιείται η λογική / ONLYCREATEDPREPATCH για να μη γίνει αναπροσαρμογή.
 • /ignorePatchDate
  Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτελείτε μετακίνηση χωρίς να ανιχνεύονται οι ενημερωμένες ημερομηνίες του λειτουργικού συστήματος. Επομένως, όλες οι συναντήσεις θα εξετάζονται για αναπροσαρμογή. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή, για να επαναφέρετε την προηγούμενη προεπιλεγμένη συμπεριφορά για να παραβλέπονται οι πληροφορίες ημερομηνίας ενημερωμένης εγκατάστασης.
 • /ONLYCREATEDPREPATCH: Ημερομηνία και ώρα συντονισμένης παγκόσμιας ώρας

  Αυτή η επιλογή ρυθμίζει τις παραμέτρους του Εργαλείου ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook για να αναπροσαρμόσετε τα εξής:
  • Όλα τα περιοδικά στοιχεία
  • Τα στοιχεία μίας εμφάνισης που δημιουργήθηκαν πριν από την καθορισμένη ημερομηνία
  • Τα στοιχεία μίας εμφάνισης που δημιουργήθηκαν πριν από τις ημερομηνίες των αναγνωριστικών του άρθρου γνωσιακής βάσης που ορίζονται σε ένα Αρχείο εισόδου της Γνωσιακής βάσης.
  Η ημερομηνία και ώρα συντονισμένης παγκόσμιας ώρας πρέπει να καθοριστούν με την εξής μορφή:
  /ONLYCREATEDPREPATCH[: yyyy-mm-ddThh:mm:ss Z]
  Παρακάτω είναι μία γραμμή εντολών ως παράδειγμα:
  /ONLYCREATEDPREPATCH:2007-02-16T12:00:00Z
Σημειώσεις
 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις παραπάνω επιλογές μαζί με την επιλογή γραμμής εντολών /FORCEREBASESUPPRESSALLUPDATES (SuppressAll) ή μαζί με την επιλογή γραμμής εντολών /FORCEREBASESUPPRESSEXCHANGEUPDATES(SuppressExchange). Εάν χρησιμοποιείτε το /ONLYCREATEDPREPATCH, πρέπει να καθορίσετε μια ώρα. Διαφορετικά, η συμπεριφορά σε πολλούς υπολογιστές θα είναι απρόβλεπτη. Η σωστή σύνταξη για χρήση θα είναι ως εξής:

  /ONLYCREATEDPREPATCH:2007-02-16T12:00:00Z /FORCEREBASESUPPRESSALLUPDATES

  /IGNOREPATCHDATE /FORCEREBASESUPPRESSALLUPDATES
Ζητήματα για το Σενάριο 1

Όταν χρησιμοποιείτε τις επιλογές γραμμής εντολών για να αντιμετωπίσετε το Σενάριο 1, να έχετε υπόψη σας τα παρακάτω ζητήματα και περιορισμούς:
 • Εάν μία ενημέρωση ζώνης ώρας έχει εγκατασταθεί σε ένα λειτουργικό σύστημα, αλλά η τιμή μητρώου για αυτή την ενημέρωση λείπει ή είναι ατελής, το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook δεν θα εντοπίσει σωστά την ενημέρωση. Σε αυτήν την περίπτωση, το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook θα καταγράψει ένα συμβάν στο αρχείο καταγραφής εφαρμογής.
 • Εάν έχει εκτελεστεί μη αυτόματα μία ενημέρωση ζώνης ώρας στο σύστημα, το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook δεν θα μπορεί να εντοπίσει την ενημέρωση. Για παράδειγμα, εάν εκτελέσετε τη διαδικασία που περιγράφεται στο ακόλουθο άρθρο γνωσιακής βάσης, ούτε οι επιλογές γραμμής εντολών, ούτε το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook θα μπορούν να εντοπίσουν αυτή την ενημέρωση:
  914387 Τρόπος ρύθμισης των παραμέτρων θερινής ώρας για λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows (US)
 • Τα Windows Vista περιλαμβάνουν ενσωματωμένες, δυναμικές ζώνες ώρας. Συνεπώς, δεν υπάρχουν ενημερώσεις στα Windows Vista για να ανιχνεύσει το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook.
 • Το μητρώο περιέχει μόνο την ημερομηνία κατά την οποία έχει εγκατασταθεί μια ενημέρωση. Δεν περιέχει την ώρα κατά την οποία εγκαταστάθηκε. Η αναπροσαρμογή συμβαίνει στα στοιχεία που δημιουργήθηκαν σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα πριν από την ημερομηνία στην οποία εγκαταστάθηκε μία ενημέρωση. Συνεπώς, τα στοιχεία που δημιουργήθηκαν την ίδια ημέρα στην οποία εφαρμόστηκε η ενημέρωση, αλλά πριν να εφαρμοστεί η ενημέρωση, δεν θα αναπροσαρμοστούν. Αυτό το ζήτημα προκύπτει ακόμα και όταν τα στοιχεία αυτά πρέπει να αναπροσαρμοστούν.
 • Ας εξετάσουμε το ακόλουθο σενάριο:
  1. Δημιουργείται ένα στοιχείο ημερολογίου μίας εμφάνισης πριν να είναι εγκατασταθούν οι ενημερώσεις θερινής ώρας στο λειτουργικό σύστημα. Το στοιχείο ημερολογίου χρησιμοποιεί τους προηγούμενους κανόνες θερινής ώρας.
  2. Εσείς εγκαθιστάτε τις ενημερώσεις θερινής ώρας στο λειτουργικό σύστημα. Το σύστημα έχει τώρα τους νέους κανόνες ζώνης ώρας.
  3. Κάνετε μη αυτόματη ενημέρωση των στοιχείων ημερολογίου, χρησιμοποιώντας τους νέους κανόνες θερινής ώρας.
  4. Εκτελείτε το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook.
  5. Το στοιχείο ημερολογίου μίας εμφάνισης αναπροσαρμόζεται στη λάθος ώρα.
  Σε αυτό το σενάριο, το στοιχείο ημερολογίου μίας εμφάνισης αναπροσαρμόζεται όταν χρησιμοποιήσετε την επιλογή /ONLYCREATEDPREPATCH ή όταν εκτελέσετε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά. Αυτό συμβαίνει επειδή το στοιχείο δημιουργήθηκε πριν από την εγκατάσταση των ενημερώσεων θερινή ώρας στο λειτουργικό σύστημα. Το στοιχείο αναπροσαρμόζεται ακόμα και αν το στοιχείο έχει ενημερωθεί με μη αυτόματο τρόπο.
 • Το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook δεν μπορεί να ενημερώσει στοιχεία που επηρεάζονται από πολλούς χρήστες που χρησιμοποιούν διαφορετικούς κανόνες ζώνης ώρας. Για παράδειγμα, εξετάστε τα ακόλουθα σενάρια:
  • Ένας εξουσιοδοτημένους χρήστης χρησιμοποιεί τους προηγούμενους κανόνες θερινής ώρας. Ο διευθυντής του εξουσιοδοτημένου χρήστη χρησιμοποιεί τους νέους κανόνες θερινής ώρας. Ο εξουσιοδοτημένος χρήστης δημιουργεί αντικείμενα στο ημερολόγιο του διευθυντή ανάμεσα στην ώρα που εγκαταστάθηκε η ενημέρωση ζώνης ώρας των Windows στον υπολογιστή του διευθυντή και στην ώρα στην οποία εκτελέστηκε το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook. Σε αυτό το σενάριο, τα στοιχεία που έχουν δημιουργηθεί από τον εξουσιοδοτημένο χρήστη δεν θα ενημερωθούν.
  • Χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή-πελάτη που χρησιμοποιεί τους προηγούμενους κανόνες θερινής ώρας. Στη συνέχεια, χρησιμοποιείτε έναν άλλο υπολογιστή-πελάτη που χρησιμοποιεί τους νέους κανόνες θερινής ώρας. Δημιουργείτε στοιχεία στον υπολογιστή-πελάτη που χρησιμοποιεί τους προηγούμενους κανόνες θερινής ώρας και στη συνέχεια εκτελείτε το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook στον υπολογιστή-πελάτη που χρησιμοποιεί τους νέους κανόνες θερινής ώρας. Σε αυτό το σενάριο, τα στοιχεία ημερολογίου που δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας τους προηγούμενους κανόνες θερινής ώρας δεν θα ενημερωθούν από το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook.
  • Δημιουργείται ένα στοιχείο από φορητή συσκευή ή από ένα πρόγραμμα που δημιουργεί στοιχεία σύμφωνα με τους προηγούμενους κανόνες θερινής ώρας. Αυτό το στοιχείο δημιουργείται αφού εγκαταστήσετε τις νέες ενημερώσεις θερινής ώρας, αλλά πριν συμβεί η αναπροσαρμογή. Σε αυτό το σενάριο, το στοιχείο δημιουργείται χρησιμοποιώντας τους προηγούμενους κανόνες θερινής ώρας. Ωστόσο, επειδή το ημερολόγιο χρησιμοποιεί τους νέους κανόνες θερινής ώρας, τα στοιχεία ημερολογίου δεν θα αναπροσαρμοστούν αν εκτελέσετε το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook.
 • Ας εξετάσουμε το ακόλουθο σενάριο:
  1. Ένας τελικός χρήστης εγκαθιστά τη νέα ενημέρωση ζώνης ώρας των Windows.
  2. Ο χρήστης δημιουργεί ορισμένα στοιχεία μίας εμφάνισης σύμφωνα με τους νέους κανόνες θερινής ώρας.
  3. Ο χρήστης καταργεί την εγκατάσταση της ενημέρωσης ζώνης ώρας των Windows.
  4. Ο χρήστης δημιουργεί περισσότερα στοιχεία σύμφωνα με τους προηγούμενους κανόνες θερινής ώρας.
  5. Ο χρήστης επανεγκαθιστά την ενημέρωση ζώνης ώρας των Windows.
  6. Ο χρήστης εκτελεί το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook.
  Σε αυτό το σενάριο, ο χρήστης θα έχει μερικά στοιχεία που δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τους νέους κανόνες θερινής ώρας πριν να καταχωρηθεί στο μητρώο η ημερομηνία εγκατάστασης της ενημέρωσης. Αυτά τα στοιχεία θα αναπροσαρμοστούν σε λάθος ώρα.
Σενάριο 2: Αναγκαστική αναπροσαρμογή στοιχείων ημερολογίου και αναστολή των ενημερώσεων ημερολογίου που προκύπτουν από την αναπροσαρμογή ζώνης ώρας
Αυτή η ενότητα παρέχει μία συνοπτική ανάλυση των αποτελεσμάτων της αναπροσαρμογής στοιχείων ημερολογίου με τη χρήση του Εργαλείου ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook και της αναστολής των ενημερώσεων ημερολογίου που προκύπτουν από την αναπροσαρμογή της ζώνης ώρας.

Επιλογές και χρήση γραμμής εντολών

Για να αναστείλετε τις ενημερώσεις ημερολογίου που προέκυψαν ως αποτέλεσμα μιας λειτουργίας αναπροσαρμογής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες δύο επιλογές γραμμής εντολών μαζί με το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook:
 • /FORCEREBASESUPPRESSALLUPDATES

  Η επιλογή αυτή είναι γνωστή ως "SuppressAll" σε αυτό το άρθρο. Η επιλογή SuppressAll χρησιμοποιείται για αναπροσαρμοστούν όλα τα στοιχεία μίας εμφάνισης, αν δεν υπάρχει μια ιδιότητα ζώνης ώρας. Χρησιμοποιείται επίσης για να αναπροσαρμόσετε τα περιοδικά στοιχεία που δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας τους προηγούμενους κανόνες θερινής ώρας. Η αναπροσαρμογή συμβαίνει ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο οργανωτής. Αυτή η λειτουργία δεν θα στείλει ενημερώσεις για οποιονδήποτε λόγο.
 • /FORCEREBASESUPPRESSEXCHANGEUPDATES

  Η επιλογή αυτή είναι γνωστή ως "SuppressExchange" σε αυτό το άρθρο. Η επιλογή SuppressExchange χρησιμοποιείται για αναπροσαρμοστούν όλα τα στοιχεία μίας εμφάνισης, αν δεν υπάρχει μια ιδιότητα ζώνης ώρας. Η επιλογή SuppressExchange χρησιμοποιείται επίσης για να αναπροσαρμόσετε τα περιοδικά στοιχεία που δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας τους προηγούμενους κανόνες θερινής ώρας. Η αναπροσαρμογή συμβαίνει ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο οργανωτής.

  Όταν χρησιμοποιείτε αυτή την επιλογή, οι ενημερώσεις αποστέλλονται μόνο όταν ο οργανωτής της σύσκεψης εκτελέσει το εργαλείο και οι ενημερώσεις αποστέλλονται μόνο σε συμμετέχοντες σύσκεψης εκτός Exchange. Οι συμμετέχοντες εντός Exchange και οι συμμετέχοντες εκτός Exchange προσδιορίζονται εξετάζοντας την ιδιότητα PR_ADDR_TYPE κάθε συμμετέχοντα. Εάν η τιμή αυτής της ιδιότητας δεν ισούται με SMTP ή EX με έγκυρο PR_EMS_AB_TARGET_ADRESS,ο συμμετέχων παραλείπεται και ο συμμετέχων δεν λαμβάνει ενημέρωση. Αυτή η λειτουργία θα καταναλώσει περισσότερους πόρους επειδή προστίθεται η επιβάρυνση από τον εντοπισμό των συμμετεχόντων εκτός Exchange. Επίσης περιλαμβάνει μια επέκταση όλων των συμμετεχόντων στη λίστα διανομής ώστε να προσδιορίσει εάν η λίστα διανομής περιέχει συμμετέχοντες εκτός Exchange. Από προεπιλογή, όλοι οι συμμετέχοντες της λίστας διανομής και οι συμμετέχοντες της ένθετης λίστας διανομής θα επεκταθούν και θα εξεταστούν.

  Μπορείτε να περιορίσετε το βάθος της επέκτασης λίστας διανομής χρησιμοποιώντας την επιλογή MaxDepth. Το MaxDepth μπορεί να είναι οποιοσδήποτε αριθμός μεταξύ 0 και 9999 που θα αντιπροσωπεύει το μέγιστο βάθος των λιστών διανομής που θα επεκταθούν. Μπορείτε να ορίσετε το MaxDepth σε 0 για να προκαλέσετε την επεξεργασία μόνο στους παραλήπτες ανώτερου επιπέδου. Η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται με την εξής μορφή:
  /FORCEREBASESUPPRESSEXCHANGEUPDATES: MaxDepth
  Το ακόλουθο είναι ένα παράδειγμα της γραμμής εντολών:
  /FORCEREBASESUPPRESSEXCHANGEUPDATES:2
Εάν χρησιμοποιείτε και τις δύο επιλογές της γραμμής εντολών, η εντολή SuppressAll υπερισχύει της εντολής SuppressExchange.

Σημείωση Στην λειτουργία ενημέρωσης ζώνης ώρας, αυτές οι επιλογές μπορεί να χρησιμοποιηθούν μαζί είτε με τις επιλογές γραμμής εντολών / ONLYCREATEDPREPATCH: <Ημερομηνία/ώρα συντονισμένης παγκόσμιας ώρας>ή /IGNOREPATCHDATE. Στη λειτουργία μετακίνησης ζώνη ώρας, αυτές οι επιλογές μπορεί να χρησιμοποιηθούν μαζί με την επιλογή /ONLYCREATEDBEFORE: <Ημερομηνία/ώρα συντονισμένης παγκόσμιας ώρας>.

Ζητήματα για το Σενάριο 2

Για πληροφορίες σχετικά με ζητήματα που θα πρέπει να λάβετε υπόψη όταν χρησιμοποιείτε τις επιλογές SuppressAll και SuppressExchange, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με επιπρόσθετα θέματα που πρέπει να λάβετε υπόψη, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
941018 Πώς να αντιμετωπίσετε τη θερινή ώρα χρησιμοποιώντας το εργαλείο Εργαλείο ενημέρωσης ημερολογίου του Exchange (US)
Επιπλέον, λάβετε υπόψη τα ακόλουθα ζητήματα όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή γραμμής εντολών SuppressAll και την επιλογή της γραμμής εντολών SuppressExchange.

Σημείωση Η λίστα δεν είναι διεξοδική. Αυτή η λίστα περιέχει τα ζητήματα από τα οποία είναι ήδη γνωρίζουμε. Ωστόσο, πρόσθετα ζητήματα ενδέχεται να ανακαλυφθούν στο μέλλον.
 • Εάν τα στοιχεία δεν έχουν μια ιδιότητα ζώνης ώρας, το Outlook δεν μπορεί να επαληθεύσει ποιά είναι η ζώνη ώρας προέλευσης. Για παράδειγμα, αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται με στοιχεία μίας εμφάνισης. Το Outlook προσδιορίζει ποιά στοιχεία ημερολογίου θα ενημερωθούν με βάση τη ζώνη ώρας προέλευσης του γραμματοκιβωτίου ή με βάση τη ζώνη ώρας προέλευσης του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή-πελάτη, εάν δεν υπάρχουν πληροφορίες γραμματοκιβωτίου. Επομένως, ίσως είναι καλύτερο οι οργανωτές της σύσκεψης να αναπροσαρμόσουν τα δικά τους στοιχεία.
 • Τα διάφορα άτομα μπορεί να βρίσκονται σε ζώνες ώρας που επηρεάζονται με διαφορετικούς τρόπους από τις αλλαγές θερινής ώρας. Για παράδειγμα, αυτή η κατάσταση προκύπτει όταν ο οργανωτής της σύσκεψης βρίσκεται σε μία ζώνη ώρας όπου τα στοιχεία μετατοπίζονται και ένας παραλήπτης βρίσκεται σε μία διαφορετική ζώνη ώρας όπου τα στοιχεία δεν μετατοπίζονται. Εξετάστε τα ακόλουθα σενάρια:
  • Ένας οργανωτής στη ζώνη ώρας Ειρηνικού έχει μία σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί με έναν συμμετέχοντα σε μία περιοχή που δεν ακολουθεί τη θερινή ώρα, όπως ένας συμμετέχων στην Αριζόνα ή τη Χαβάη. Όταν το ημερολόγιο του οργανωτή αναπροσαρμοστεί, η σύσκεψη μετατοπίζεται κατά μία ώρα. Εάν η αναπροσαρμογή εκτελείτε χρησιμοποιώντας είτε την επιλογή SuppressAll είτε την επιλογή SuppressExchange, δεν αποστέλλεται ενημέρωση στον παραλήπτη στη ζώνη ώρας που δεν ακολουθεί την αλλαγή. Επομένως, το ημερολόγιο του συμμετέχοντα θα είναι λανθασμένο κατά μία ώρα. Επιπλέον, ο συμμετέχων μπορεί να καθυστερήσει μία ώρα για τη σύσκεψη.
  • Ένας πόρος ενημερώνεται από πολλούς οργανωτές που βρίσκονται σε διαφορετικές ζώνες ώρας. Ορισμένοι οργανωτές βρίσκονται σε ζώνες ώρας που ακολουθούν τη θερινή ώρα και ορισμένοι οργανωτές βρίσκονται σε ζώνες ώρας που δεν ακολουθούν τη θερινή ώρα. Επειδή οι επιλογές SuppressAll και SuppressExchange βασίζουν τη λογική τους στις πληροφορίες ζώνης ώρας του λογαριασμού πόρου, αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στις πληροφορίες ζώνης ώρας για όλους τους οργανωτές. Σε αυτό το σενάριο, οι συσκέψεις δεν μετατοπιστούν όπως αναμένεται. Αυτό μπορεί να προκαλέσει απρόβλεπτη συμπεριφορά.

   Σημείωση Εξαιτίας της εγγενούς φύσης τους, τα ημερολόγια πόρων παρέχουν έναν εύκολο τρόπο για να δείτε την απρόβλεπτη συμπεριφορά που μπορεί να συμβεί σε διάφορες ζώνες ώρας που ακολουθούν με διαφορετικό τρόπο τη θερινή ώρα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για πόρους που δεν είναι χώροι και που δεν έχουν μια συγκεκριμένη ζώνη ώρας, όπως εξοπλισμός συνεδρίων.
 • Η λύση αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται για όλα τα γραμματοκιβώτια του οργανισμού. Η επιλογή SuppressAll και η επιλογή SuppressExchange δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα με άλλες μεθόδους. Επειδή οι ενημερώσεις δεν θα αποσταλούν, η λύση αυτή βασίζεται στο ότι όλοι θα αναπροσαρμόσουν τα ημερολόγιά τους. Εάν η λύση δεν χρησιμοποιηθεί για όλα τα γραμματοκιβώτια στους οργανισμούς, ορισμένα στοιχεία χρηστών δεν θα αναπροσαρμοστούν.
 • Η παρακολούθηση δεν θα είναι ακριβής επειδή οι ενημερώσεις δεν αποστέλλονται στους συμμετέχοντες. Κάθε σύσκεψη έχει μία χρονική σήμανση που χρησιμοποιείται από τον οργανωτή και τους συμμετέχοντες ώστε να προσδιορίζεται εάν κάποιο άλλο αίτημα ή απάντηση στο ίδιο στοιχείο είναι μη ενημερωμένο. Αυτό απαιτείται επειδή τα αιτήματα και οι απαντήσεις ενδέχεται να μην φτάνουν με την ίδια σειρά με την οποία εστάλησαν. Επιπλέον, η επεξεργασία των στοιχείων αυτών μπορεί να γίνεται σε διαφορετική σειρά από τη σειρά με την οποία παραλήφθηκαν. Η επιλογή ForceRebase ενημερώνει μόνο τη χρονική σήμανση στα στοιχεία του οργανωτή. Αυτό εγγυάται ότι ο συμμετέχων μπορεί πάντα να λαμβάνει ενημερώσεις από τον οργανωτή. Ωστόσο, αυτή η συμπεριφορά θα θα αποτρέψει τον οργανωτή από το να παρακολουθήσει απαντήσεις από τον συμμετέχοντα επειδή ο οργανωτής θα λάβει υπόψη ότι η απάντηση δεν είναι ενημερωμένη.

  Για παράδειγμα, εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:
  • Ο οργανωτής χρησιμοποιεί τους προηγούμενους κανόνες θερινής ώρας για να στείλει ένα αίτημα σύσκεψης που συμπίπτει με τη νέα εκτεταμένη περίοδο θερινής ώρας του 2007. Ο οργανωτής και ο συμμετέχων ενημερώνουν τα συστήματά τους με τους νέους κανόνες θερινής ώρας. Στη συνέχεια, εκτελείται το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook μαζί με την επιλογή SuppressAll. Ο συμμετέχων αποστέλλει μια απάντηση που επεξεργάζεται από τον οργανωτή. Σε αυτό το σενάριο, η απάντηση δεν παρακολουθείται στο στοιχείο ημερολογίου. Επιπλέον, λαμβάνουν το ακόλουθο μήνυμα στη γραμμή πληροφοριών:
   Η σύσκεψη ενημερώθηκε αφού ο συμμετέχων έστειλε αυτή την απάντηση.
   Αφού εκτελέστηκαν οι ενημερώσεις, εάν ο συμμετέχων προωθήσει τη σύσκεψη σε ένα άλλο άτομο και αυτό το άτομο αποδεχτεί τη σύσκεψη, το δεύτερο άτομο δεν θα προστεθεί στη σύσκεψη. Συνεπώς, εάν ο οργανωτής στείλει μία ενημέρωση, το άτομο στο οποίο προωθήθηκε η σύσκεψη δεν θα λάβει την ενημέρωση.
 • Μια προσωπική λίστα διανομής που χρησιμοποιεί τη διεύθυνση SMTP της καταχώρησης GAL θα στείλει ενημερώσεις. Αυτό συμβαίνει ακόμα και όταν χρησιμοποιείται η επιλογή SuppressExchange. Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στις Επαφές (Add to Contacts) από την καθολική λίστα διευθύνσεων (GAL) ή όταν προσθέτετε κάποιον από τη GAL σε μία προσωπική λίστα διανομής, το Outlook χρησιμοποιεί τη διεύθυνση SMTP της καταχώρησης αντί για τη διεύθυνση EX. Όταν εκτελείτε το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook μαζί με την επιλογή SuppressExchange, αποστέλλεται μία ενημέρωση λανθασμένα σε αυτούς τους παραλήπτες.

  Για παράδειγμα, εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:
  • Ένα γραμματοκιβώτιο περιλαμβάνει μια επαφή που δημιουργήθηκε από τη λίστα GAL χρησιμοποιώντας την επιλογή Προσθήκη στις επαφές (Add to Contacts). Ή το γραμματοκιβώτιο περιλαμβάνει μία προσωπική λίστα διανομής που δημιουργήθηκε από τη GAL. Εσείς αποστέλλετε ένα αίτημα σύσκεψης σε αυτή την επαφή ή σε αυτή την προσωπική λίστα διανομής. Στη συνέχεια, εκτελείτε το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook μαζί με την επιλογή SuppressExchange. Το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook αναπροσαρμόζει αυτή τη σύσκεψη και αποστέλλει μία ενημέρωση στον παραλήπτη, ακόμα κι εάν ο παραλήπτης είναι εσωτερικός. Για συσκέψεις μίας εμφάνισης που δεν έχουν ιδιότητα ζώνης ώρας, ο εσωτερικός συμμετέχων παραλήπτης θα λάβει την ενημέρωση και θα την επεξεργαστεί. Ωστόσο, αν αυτός ο παραλήπτης εκτελέσει στη συνέχεια το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook, το στοιχείο ενδέχεται να αναπροσαρμοστεί ξανά. Ο παραλήπτης δεν γνωρίζει ότι πραγματοποιήθηκε η δεύτερη αναπροσαρμογή. Επομένως, ο παραλήπτης μπορεί να χάσει τη σύσκεψη.
  Επιπλέον, τα ακόλουθα είναι παραδείγματα για το πώς μπορείτε να έχετε μια διεύθυνση SMTP για έναν εσωτερικό παραλήπτη:
  • Χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα Προσθήκη στις επαφές (Add to Contacts) για να προσθέσετε έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου ενός συναδέλφου.
  • Πληκτρολογείτε την έκδοση SMTP μιας εσωτερικής διεύθυνσης απευθείας στη γραμμή Προς (To). Αυτό θέτει τη διεύθυνση SMTP στη μνήμη cache για ψευδώνυμο του Outlook. Η μνήμη cache για ψευδώνυμο χρησιμοποιείται πάντα πριν από τη δυνατότητα Αυτόματη Καταχώρηση (AutoComplete).
  • Η ανάλυση ονομάτων έχει οριστεί ώστε να αναλύει σύμφωνα με τον φάκελο Επαφές αρχικά και να αναλύει σύμφωνα με τη λίστα GAL στη συνέχεια. Ενδέχεται να έχετε πολλές συσκέψεις με διευθύνσεις SMTP για συμμετέχοντες, αν και οι συμμετέχοντες είναι εσωτερικοί και έχουν διευθύνσεις Exchange.
 • Ενδέχεται να παρουσιαστεί λανθασμένη συμπεριφορά, εάν ο οργανωτής ή ο συμμετέχων ενημερώσει τη σύσκεψη ανάμεσα στις ώρες που εκτελέστηκε το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook σε οποιοδήποτε από τα γραμματοκιβώτιά τους. Εάν ο οργανωτής ενημερώσει μία σύσκεψη ανάμεσα στο χρονικό διάστημα που ο οργανωτής και ο συμμετέχων κάνουν αναπροσαρμογή, το στοιχείο θα είναι θα είναι είτε κατά μία ώρα νωρίτερα είτε κατά μία ώρα αργότερα στο ημερολόγιο του συμμετέχοντα. Αυτό εξαρτάται από το ποιός θα κάνει πρώτος αναπροσαρμογή.

  Για παράδειγμα, εξετάστε το ακόλουθο σενάριο κατά το οποίο ο οργανωτής κάνει πρώτος αναπροσαρμογή:
  1. Ο οργανωτής και ο συμμετέχων έχουν μια συνάντηση μίας εμφάνισης στη χρονική περίοδο διαφοράς.
  2. Το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook εκτελείται πρώτα στο γραμματοκιβώτιο του οργανωτή.
  3. Ο οργανωτής στέλνει μια ενημέρωση για τη σύσκεψη εξαιτίας μιας αλλαγής της τοποθεσίας. Αυτή η ενημέρωση χρησιμοποιεί τους νέους κανόνες θερινής ώρας.
  4. Ο συμμετέχων αποδέχεται την ενημέρωση για τη σύσκεψη.
  5. Ο συμμετέχων αναπροσαρμόζει το δικό του ημερολόγιο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η σύσκεψη να αναβληθεί κατά μία ώρα.
  Εναλλακτικά, εξετάστε το ακόλουθο σενάριο κατά το οποίο πρώτος αναπροσαρμόζει ο συμμετέχων:
  1. Ο οργανωτής και ο συμμετέχων έχουν μια συνάντηση μίας εμφάνισης στη χρονική περίοδο διαφοράς.
  2. Το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook εκτελείται πρώτα στο γραμματοκιβώτιο του συμμετέχοντα.
  3. Ο οργανωτής στέλνει μια ενημέρωση για τη σύσκεψη εξαιτίας μιας αλλαγής της τοποθεσίας.
  4. Επειδή ο οργανωτής ελέγχει τη σύσκεψη, η σύσκεψη μεταφέρεται πάλι στους προηγούμενους κανόνες θερινής ώρας.
  5. Ο οργανωτής αναπροσαρμόζει το ημερολόγιό του και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η σύσκεψη να αναβληθεί κατά μία ώρα.
  6. Ο συμμετέχων δεν το γνωρίζει για να εκτελέσει ξανά το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook. Επιπλέον, αν ο παραλήπτης εκτελέσει ξανά το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook, θα αναπροσαρμοστούν ξανά όλα τα νέα στοιχεία που δημιουργήθηκαν.
 • Ίσως δεν είναι δυνατό να προσδιορίσετε εάν ένας παραλήπτης εκτός Exchange θα οριστεί ως Απαιτούμενος συμμετέχων, Προαιρετικός συμμετέχων ή Συμμετέχων πόρου. Αυτό εξαρτάται από το πότε θα βρεθεί ο παραλήπτης εκτός Exchange. Για παράδειγμα, εάν ένας προαιρετικός παραλήπτης εκτός Exchange είναι μέρος μιας λίστας διανομής που είναι ένας Απαιτούμενος συμμετέχων και η λίστα διανομής υποστεί πρώτη επεξεργασία, η ενημέρωση του παραλήπτη θα κατατάξει τον παραλήπτη εκτός Exchange ως Απαιτούμενο. Ωστόσο, αν γίνει πρώτα η επεξεργασία του μεμονωμένου παραλήπτη, η ενημέρωση θα επισημάνει τον παραλήπτη ως Προαιρετικό.
 • Εάν τα αιτήματα σε εξέλιξη αποστέλλονται σε Προαιρετικούς συμμετέχοντες ή Συμμετέχοντες πόρου, τα αιτήματα ενδέχεται να εμφανίζονται παραποιημένα όταν προβάλλονται.
 • Οι καταχωρήσεις συμπλεγμάτων δομών της GAL χρησιμοποιούν τη διεύθυνση SMTP και όχι τη διεύθυνση EX. Συνεπώς, εάν εκτελείτε το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook μαζί με την επιλογή SuppressExchange, θα αποστείλετε μία ενημέρωση σε αυτούς τους παραλήπτες, ενώ δεν θα έπρεπε. Σας συνιστούμε να μην χρησιμοποιείτε αυτήν την επιλογή σε περιβάλλοντα που έχουν πολλά συμπλέγματα του Exchange.
Σημειώσεις σχετικά με την ανάλυση για το Σενάριο 2
 • Οι ενημερώσεις που δεν αποστέλλονται είναι μια γνωστή αιτία εξαφάνισης συσκέψεων ή διπλότυπων συσκέψεων.
 • Οι κατεστραμμένες συσκέψεις γενικά διορθώνονται. Αλλά αποτελούν μεγάλο πρόβλημα για τα στοιχεία ημερολογίου.
 • Δεν έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος για εφαρμογές που βασίζονται σε CDO όπως το BlackBerry και άλλες συσκευές.
 • Δεν έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος για χρήστες που δεν είναι συνδεδεμένοι ή για περιβάλλοντα που δεν συμμετέχουν σε έναν τομέα.
Σενάριο 3: Αναπροσαρμογή άμεσης κράτησης και ημερολογίων πόρων
Η αναπροσαρμογή αυτόματων συστημάτων, όπως το Auto Accept Agent και η Άμεση κράτηση (Direct Booking) ενδέχεται να είναι προβληματική επειδή ο χρόνος της αναπροσαρμογής πρέπει να είναι οριστικός. Επειδή αυτό δεν μπορεί να γίνει με τη χρήση του Εργαλείου ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook, έχουν δημιουργηθεί τα ακόλουθα εναλλακτικά σενάρια. Αυτά τα σενάρια, χρησιμοποιούν την επιλογή γραμμής εντολών /FORCEREBASESUPPRESSALLUPDATES που περιγράφεται στο Σενάριο 2.

Ενημέρωση γραμματοκιβωτίων πόρων για νέους κανόνες ζώνης ώρας

Ως διαχειριστής του Microsoft Exchange, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook για να ενημερώσετε ημερολόγια σε γραμματοκιβώτια πόρων. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Η υπηρεσία Auto Accept Agent πρέπει να εκτελείται στο διακομιστή που εκτελεί το Microsoft Exchange Server. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και τη διαχείριση του Auto Accept Agent, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 2. Εγκαταστήστε την ενημέρωση ζώνης ώρας θερινής ώρας 2007 των Windows.

  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  955839 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ζώνης ώρας Δεκεμβρίου 2008 για λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows (US)
 3. Εκτελέστε το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook με την επιλογή /FORCEREBASESUPPRESSALLUPDATES. Η επιλογή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται για όλα τα γραμματοκιβώτια πόρων που έχουν ενεργοποιημένο το Auto Accept Agent.
 4. Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία Auto Accept Agent εκτελείται ξανά. Η υπηρεσία Auto Accept Agent πρέπει να εκτελείται για τους χρήστες ώστε να λαμβάνουν μηνύματα αποδοχής για ενημερώσεις σε συσκέψεις που έχουν οργανώσει.
Σημείωση Όταν αναπροσαρμόζετε ένα ολόκληρο περιβάλλον Exchange, εκτελέστε το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook χωρίς την επιλογή /FORCEREBASESUPPRESSALLUPDATES σε όλα τα άλλα γραμματοκιβώτια. Αυτό περιλαμβάνει γραμματοκιβώτια που οργάνωσαν συσκέψεις με τα γραμματοκιβώτια πόρων.

Ενημέρωση γραμματοκιβωτίων πόρων που περιέχουν πόρους άμεσης κράτησης.

Για να ενημερώσετε ημερολόγια σε γραμματοκιβώτια πόρων που περιέχουν πόρους που έχουν κρατηθεί άμεσα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook. Για να ενημερώσετε αυτά τα ημερολόγια, συμπεριλάβετε την επιλογή /FORCEREBASESUPPRESSALLUPDATES όταν εκτελέσετε το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook για όλα τα γραμματοκιβώτια πόρων. Αυτό θα μετακινήσει τους πόρους άμεσης κράτησης στις σωστές ώρες. Τα γραμματοκιβώτια πόρων λαμβάνουν αιτήσεις ενημερωμένων συσκέψεων, αλλά τα γραμματοκιβώτια χρηστών δεν θα λάβουν αιτήματα για σύσκεψη.

Σημειώσεις
 • Αφού αναπροσαρμόσετε όλα τα γραμματοκιβώτια, το Auto Accept Agent θα απορρίψει την απόπειρα διένεξης άμεσης κράτησης εάν η επιλογή για απόρριψη διενέξεων είναι ενεργοποιημένη. Αυτό συμβαίνει ακόμα και όταν οι συσκέψεις σε γραμματοκιβώτια πόρων είναι χαρακτηρισμένες ως "Αβέβαιος" (Tentative).
 • Όταν αναπροσαρμόζετε ένα ολόκληρο περιβάλλον Exchange, εκτελέστε το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook χωρίς την επιλογή /FORCEREBASESUPPRESSALLUPDATES σε όλα τα άλλα γραμματοκιβώτια. Αυτό περιλαμβάνει γραμματοκιβώτια που οργάνωσαν συσκέψεις με τα γραμματοκιβώτια πόρων.
Σενάριο 4: Αναπροσαρμογή ημερολογίων δημόσιων φακέλων
Τα στοιχεία σε ημερολόγια κοινής χρήσης που αποθηκεύονται σε δημόσιους φακέλους πρέπει επίσης να ενημερώνονται με τους νέους κανόνες θερινής ώρας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενημέρωση για το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook ώστε να αναπροσαρμόσετε στοιχεία σε ημερολόγια που αποθηκεύονται σε δημόσιους φακέλους.

Μπορείτε να αναπροσαρμόσετε στοιχεία δημοσίων φακέλων χρησιμοποιώντας το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook. Αυτό μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας το περιβάλλον εργασίας χρήστη με γραφικά για το εργαλείο ή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία χωρίς μηνύματα και παρέχοντας τη διαδρομή του ημερολογίου δημόσιου φακέλου.

Η παροχή διαδρομής ημερολόγιο υποστηρίζεται μόνο κατά τη χρήση της λειτουργίας χωρίς μηνύματα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή γραμμής εντολών –Q ή –QUIET για να ορίσετε την κατάσταση λειτουργίας χωρίς μηνύματα. Η διαδρομή πρέπει να είναι το τελευταίο στοιχείο που θα έχει οριστεί στη γραμμή εντολών. Στη διαδρομή πρέπει να προηγούνται δύο αντίστροφες κάθετοι (\\) και θα πρέπει να χρησιμοποιείται μία αντίστροφη κάθετος (\) για να οριοθετείται η ιεραρχία. Εάν ένας ή περισσότεροι δημόσιοι φάκελοι στη διαδρομή περιέχουν μία αντίστροφη κάθετο ως μέρος του ονόματός τους, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε διπλή αντίστροφη κάθετο.

Για παράδειγμα, οι γραμμές εντολών για αναπροσαρμογή στοιχείων ημερολογίου δημόσιου φακέλου ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα εξής:
 • tzmove.exe -QUIET \\Public Folders\All Public Folders\Folder1\Sub Folder\Calendar
 • tzmove.exe -Q –ONLYRECURRING \\Public Folders\All Public Folders\ProjectZ\Meetings\\Notes\Calendar
Στο δεύτερο παράδειγμα, ένας δημόσιος φάκελος που ονομάζεται Meetings\Notes περιέχει το δημόσιο φάκελο ημερολογίου. Επειδή το όνομα αυτού του δημόσιου φακέλου περιέχει μία αντίστροφη κάθετο, η διαδρομή που αντιπροσωπεύει τον φάκελο θα πρέπει να περιέχει διπλή κάθετο.

Μπορείτε επίσης να αναπροσαρμόσετε στοιχεία ημερολογίου που είναι αποθηκευμένα σε επιπρόσθετα ημερολόγια που ενδεχομένως υπάρχουν σε κάποιο γραμματοκιβώτιο χρήστη. Για παράδειγμα, μία εντολή για αναπροσαρμογή των στοιχείων σε ένα επιπρόσθετο ημερολόγιο σε κάποιο γραμματοκιβώτιο χρήστη ενδέχεται να προσομοιάζουν με τα ακόλουθα:
tzmove.exe -Q \\Mailbox - User\Second Calendar
Όταν αναπροσαρμόζετε ένα ημερολόγιο δημόσιου φακέλου ή αναπροσαρμόζετε ένα επιπρόσθετο ημερολόγιο που ίσως υπάρχει σε κάποιο γραμματοκιβώτιο χρήστη, τα αναπροσαρμοσμένα στοιχεία χρησιμοποιούν το μήνυμα Αποστολή εκ μέρους (Sent on Behalf of) στο πεδίο Από (From). Επομένως, οι ενημερώσεις δεν αλλάζουν τον κάτοχο του στοιχείου ημερολογίου. Οι ενημερώσεις φαίνονται πως είναι από τον λογαριασμό που αναπροσάρμοσε το ημερολόγιο εκ μέρους του λογαριασμού που οργάνωσε τη σύσκεψη.

Σημειώσεις
 • Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή διαδρομής εάν εκτελείτε το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook από μία διαδρομή UNC. Θα εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος.
 • Συναντήσεις ή συσκέψεις που έχουν προγραμματιστεί από έναν χρήστη που δεν ανήκει σε μία ζώνη ώρας που επηρεάζεται από τις αλλαγές στη θερινή ώρα, μετακινούνται λανθασμένα κατά μία ώρα αργότερα. Συνεπώς, όλα τα στοιχεία στο ημερολόγιο πρέπει να προγραμματίζονται από χρήστες που βρίσκονται σε ζώνες ώρας που επηρεάζονται από τις αλλαγές της θερινής ώρας.

Άλλα ζητήματα που αντιμετωπίζονται από το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook

Το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook περιλαμβάνει επίσης επιδιορθώσεις για τα δύο ακόλουθα ζητήματα:
 • Όταν εκτελείτε προηγούμενη έκδοση του Εργαλείου ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook, υφίστανται επεξεργασία όλα τα στοιχεία ημερολογίου που βρίσκονται σε κατάσταση μη απεσταλμένου. Όταν συμβαίνει αυτό, αποστέλλονται ενημερώσεις για αρχικά στοιχεία ημερολογίου τα οποία δεν έχουν αποσταλεί.

  Αυτή η κατάσταση αντιπροσωπεύει ένα ζήτημα πιθανής παραβίασης απορρήτου, επειδή το πρόχειρο αίτημα σύσκεψης ενδέχεται να περιλαμβάνει ευαίσθητες ή απόρρητες πληροφορίες που δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο αίτημα σύσκεψης που τελικά θα αποσταλεί.
 • Έχει προστεθεί υποστήριξη για όλα τα μη προεπιλεγμένα ημερολόγια ώστε να ενημερώνονται ημερολόγια σε δημόσιους φακέλους και μη προεπιλεγμένα ημερολόγια σε γραμματοκιβώτια χρηστών. Επιπλέον, έχει προστεθεί υποστήριξη ώστε να ενημερώνονται στοιχεία ημερολογίου που έχουν αποσταλεί από έναν χρήστη εκ μέρους ενός άλλου χρήστη.

Γλωσσάρι των επιλογών γραμμής εντολών για το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook

Η ακόλουθη λίστα περιγράφει τις επιλογές γραμμής εντολών που συμπεριλαμβάνονται στο Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συγκεκριμένες χρήσεις αυτών των επιλογών γραμμής εντολών και σχετικά με ζητήματα που σχετίζονται με καθεμία από αυτές τις επιλογές, ανατρέξτε στην ενότητα "Σενάρια".
 • /SENDRESOURCEUPDATES

  Αυτή η επιλογή αλλάζει τη νέα προεπιλεγμένη συμπεριφορά και επαναφέρει τη συμπεριφορά της παλαιότερης έκδοσης του εργαλείου, ώστε οι παραλήπτες κρυφής κοινοποίησης και οι πόροι να λαμβάνουν ενημερώσεις.
 • /PHYSICALMOVE

  Αυτή η επιλογή εκτελεί το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook σε λειτουργία που σας επιτρέπει να μετακινείτε τη ζώνη ώρα βάσης όλων των συναντήσεων που έχουν σήμανση με μία ιδιότητα ζώνης ώρας σε μία νέα ζώνη ώρας. Πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτήν την επιλογή, όταν ένας χρήστης μετακινείται ο ίδιος από μια ζώνη ώρας σε μία άλλη. Ο διακόπτης αυτός δεν ισχύει για τις αλλαγές θερινής ώρας.
 • /IGNOREPATCHDATE

  Η νέα προεπιλεγμένη συμπεριφορά του εργαλείου είναι να ψάχνει την ημερομηνία εγκατάστασης της ενημέρωσης για την ορισμένη ζώνη ώρας και να επηρεάζει μόνο τις συναντήσεις μίας εμφάνισης που δημιουργήθηκαν πριν από την ημερομηνία εγκατάστασης της ενημέρωσης. Εάν επιθυμείτε την αναπροσαρμογή όλων των συναντήσεων, ακόμη και εκείνων που δημιουργήθηκαν μετά την ημερομηνία εγκατάστασης της ενημέρωσης, χρησιμοποιήστε αυτόν τον διακόπτη για να αγνοήσετε την ημερομηνία εγκατάστασης της ενημέρωσης και να επιλέξετε όλες τις συναντήσεις μίας εμφάνισης.
 • /ONLYCREATEDPREPATCH[: yyyy-mm-ddThh:mm:ss Z

  Αυτή η επιλογή ρυθμίζει τις παραμέτρους στο Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook, ώστε να αναπροσαρμόζει όλα τα περιοδικά στοιχεία και μόνο τα στοιχεία μίας εμφάνισης που έχουν δημιουργηθεί πριν την ορισμένη ημερομηνία ή πριν από τις ημερομηνίες των αναγνωριστικών των άρθρων Γνωσιακής βάσης που ορίζονται σε έναν Αρχείο εισόδου της Γνωσιακής βάσης.
 • /FORCEREBASESUPPRESSALLUPDATES

  Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται για να αναπροσαρμόσει όλα τα στοιχεία μίας εμφάνισης, εάν δεν υπάρχει ιδιότητα ζώνης ώρας και για να αναπροσαρμόσει όλα τα περιοδικά στοιχεία που δημιουργήθηκαν με τη χρήση των προηγούμενων κανόνων θερινής ώρας, ανεξάρτητα από το ποιός είναι ο οργανωτής. Αυτή η λειτουργία δεν θα στείλει ενημερώσεις για οποιονδήποτε λόγο.
 • /FORCEREBASESUPPRESSEXCHANGEUPDATES

  Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται για να αναπροσαρμόσει όλα τα στοιχεία μίας εμφάνισης, εάν δεν υπάρχει ιδιότητα ζώνης ώρας και για να αναπροσαρμόσει όλα τα περιοδικά στοιχεία που δημιουργήθηκαν με τη χρήση των προηγούμενων κανόνων θερινής ώρας, ανεξάρτητα από το ποιός είναι ο οργανωτής. Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν την επιλογή, θα σταλούν ενημερώσεις μόνο στους συμμετέχοντες που δεν ανήκουν στο Exchange.
 • /FORCEREBASESUPPRESSEXCHANGEUPDATES[:MaxDepth]

  Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται για να οριστεί ένας αριθμός μεταξύ 0 και 9999 που θα αντιπροσωπεύει το μέγιστο βάθος των λιστών διανομής που θα επεκταθούν. Η ρύθμιση 0 για το MaxDepth προκαλεί μόνο την επεξεργασία παραληπτών ανώτερου επιπέδου.
 • /REPORTINGMODE

  Αυτή η επιλογή δεν πραγματοποιεί τροποποιήσεις. Αντίθετα, σημειώνει τα στοιχεία που θα είχαν τροποποιηθεί, εάν το εργαλείο δεν είχε εκτελεστεί σε Λειτουργία αναφοράς (Reporting Mode) και καταγράφει αυτά τα στοιχεία στο αρχείο καταγραφής εφαρμογής (Application log).
 • /ONLYSTAMPEDITEMS

  Αυτή η επιλογή είναι νέα στο V3. Χρησιμοποιείται για να γίνει μόνο αναπροσαρμογή στοιχείων που έχουν ιδιότητα ζώνης ώρας σε σήμανση και αγνοεί τα στοιχεία χωρίς σήμανση. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη σε περιπτώσεις που ένας ορισμός ζώνης ώρας έχει αλλάξει περισσότερες από μία φορές μέσα στο ίδιο έτος, καθιστώντας αδύνατο για το εργαλείο να προσδιορίσει ποιοί κανόνες ήταν στη θέση τους όταν τα στοιχεία χωρίς σήμανση δημιουργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν.
 • /ONLYCREATEDBEFORE: yyyy-mm-ddThh:mm:ss Z

  Αυτή η επιλογή είναι νέα για το V3. Αυτή η επιλογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με την κατάσταση λειτουργίας μετακίνησης. Ρυθμίζει τις παραμέτρους στο Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook, ώστε να μετακινεί όλα τα περιοδικά στοιχεία και μόνο τα στοιχεία μίας εμφάνισης που έχουν δημιουργηθεί πριν την ορισμένη ημερομηνία.
 • /STAMPHOMETIMEZONE

  Αυτή η επιλογή είναι νέα στο V3. Δημιουργεί σήμανση στη ζώνη ώρας του λειτουργικού συστήματος του τοπικού μηχανήματος στο ημερολόγιο του Outlook ως βασική ζώνη ώρας, εάν δεν υπάρχει σήμανση βασικής ζώνης ώρας ήδη στο ημερολόγιο. Δεν προσαρμόζεται κανένα στοιχείο όταν χρησιμοποιείτε αυτήν την επιλογή.
 • /FORCESTAMPHOMETIMEZONE

  Αυτή η επιλογή είναι νέα στο V3. Δημιουργεί σήμανση στη ζώνη ώρας του λειτουργικού συστήματος του τοπικού μηχανήματος στο ημερολόγιο του Outlook ως βασική ζώνη ώρας, έστω κι εάν υπάρχει σήμανση βασικής ζώνης ώρας ήδη στο ημερολόγιο. Δεν προσαρμόζεται κανένα στοιχείο όταν χρησιμοποιείτε αυτήν την επιλογή.

Κατάργηση του "Εργαλείου αλλαγής ζώνης ώρας ημερολογίου" (Change Calendar Time Zone Tool) στο Microsoft Office Outlook 2007

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, η μέθοδος ή η εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν στην τροποποίηση του μητρώου. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα αν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο, εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows XP


Το Outlook 2007 SP1 απενεργοποιεί την αυτόματη προτροπή για αλλαγή της ζώνης ώρας ημερολογίου που εμφανίζεται στο Outlook 2007 RTM όταν εντοπιστεί μία αλλαγή στον ορισμό της τοπικής ζώνης ώρας. Εάν εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε το Outlook 2007 RTM, μπορείτε να εμποδίσετε την αυτόματη προτροπή εκτελώντας το χρησιμοποιώντας μία Πολιτική ομάδας (Group Policy) ή τροποποιώντας το μητρώο των Windows στον συγκεκριμένο υπολογιστή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακόλουθο πρότυπο διαχείρισης για να δημιουργήσετε ένα αντικείμενο Πολιτικής ομάδας (Group Policy) ώστε να αποτρέψετε την εκτέλεση του Εργαλείου αλλαγής ζώνης ώρας ημερολογίου.
POLICY !!L_Disableautomaticupdatestoappointments KEYNAME Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Options\Calendar               VALUENAME DisableTimeZoneAutoPrompt                   VALUEON NUMERIC 1                   VALUEOFF NUMERIC 0     EXPLAIN !!L_DisableautomaticupdatestoappointmentsExplain     END POLICY
Για να αποκτήσετε αρχεία προτύπων πολιτικής για τα πρότυπα διαχείρισης του 2007 Office System (αρχεία .adm), επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Γνωστά ζητήματα και περιορισμοί

 • Οι υπενθυμίσεις περιλαμβάνονται στο σύνολο των στοιχείων που πρέπει να ενημερωθούν. Όταν εκτελείτε το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool), οι υπενθυμίσεις που υπάρχουν στα στοιχεία ημερολογίου που πρέπει να ενημερωθούν θα συμπεριληφθούν στο σύνολο των στοιχείων που ανιχνεύονται.

  Για παράδειγμα, εάν έχετε 25 στοιχεία ημερολογίου και 20 από αυτά έχουν υπενθυμίσεις, το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) θα αναφέρει ότι ανιχνεύει 45 στοιχεία.
 • Εάν προσθέσετε σημεία σε μια υπενθύμιση ενός στοιχείου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook 2000, το Outlook 2002 ή το Outlook 2003 και, στη συνέχεια, εκτελέσετε το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool), η υπενθύμιση ενημερώνεται σωστά και μετακινείται στη σωστή ώρα. Ωστόσο, η "Γραμμή πληροφοριών" (InfoBar) (UI) εμφανίζει λάθος ώρα.

  Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".
 • Η δευτερεύουσα ζώνη ώρας σας στο ημερολόγιο του Outlook είναι λανθασμένη αφού ενημερώσετε τις ζώνες ώρας του λειτουργικού σας συστήματος.

  Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, απενεργοποιήστε την πρόσθετη στήλη με μη αυτόματο τρόπο και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την ξανά.
 • Δεν μπορείτε να εκτελέσετε το εργαλείο ανοίγοντας το πακέτο OutlookTimeZoneMove.exe σε έναν υπολογιστή όπου είναι ήδη εγκατεστημένο το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας για το Microsoft Office Outlook. Για να εκτελέσετε το εργαλείο ξανά μετά την εγκατάσταση, χρησιμοποιήστε την κατάλληλη καταχώρηση στο μενού "Έναρξη".
 • Η έκδοση 2.0 του Εργαλείου ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook και οι προηγούμενες εκδόσεις δεν μπορούν να αναπροσαρμόσουν σωστά τα στοιχεία ημερολογίου που έχουν δημιουργηθεί στη ζώνη ώρας της Μπραζίλια.Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  957498 Το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook 2.0 και οι προηγούμενες εκδόσεις αυτού του εργαλείου δεν μπορούν να αναπροσαρμόσουν σωστά τα στοιχεία ημερολογίου που έχουν δημιουργηθεί στη ζώνη ώρας της Μπραζίλια. (US)
 • Ενδέχεται να εμφανιστεί ο κωδικός σφάλματος 0x80001081, 0x80001082 ή 0x80001083 μετά την εκτέλεση του "Εργαλείου Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool).

  Μετά την εκτέλεση του "Εργαλείου Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool), ενδέχεται να καταγραφούν οι ακόλουθες πληροφορίες στο αρχείο "Outlook Time Zone Update.log":
  Τύπος: Αναγνωριστικό συνάντησης: 040000008200e00074c5b7101a82e00800000000c8a7e927f3a1eb5f428868471a4754c1168cc49bd064fbcb3eeff51a574f8330 Subject: Παλιά Ώρα Έναρξης της εβδομαδιαίας επαγγελματικής μου σύσκεψης: Τρίτη, 20 Μαρτίου 2007 3:00:00 ΜΜ Νέα Ώρα Έναρξης: Τρίτη, 20 Μαρτίου 2007 2:00:00 ΜΜ Παλιά Ώρα Λήξης: Τρίτη, 20 Μαρτίου 2007 4:00:00 ΜΜ Νέα Ώρα Λήξης: Τρίτη, 20 Μαρτίου 2007 3:00:00 ΜΜ Περιοδική: Κανένα αποτέλεσμα: Επιτυχία Αποτέλεσμα: Σφάλμα (Η λειτουργία υπολογιστή-πελάτη απέτυχε.) (0x80001083, 0x80004005, 0x1020)
  Τα σφάλματα 0x80001081, 0x80001082 ή 0x80001083 σχετίζονται πιθανώς με εσφαλμένες πληροφορίες διαθεσιμότητας. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εκτελέστε το Outlook μαζί με την επιλογή /CleanFreeBusy. Εκτελέστε αυτήν την ενέργεια στον υπολογιστή που αντιμετωπίζει προβλήματα δημοσίευσης πληροφοριών διαθεσιμότητας (Free/Busy). Αυτή η ενέργεια ανανεώνει τις πληροφορίες διαθεσιμότητας (Free/Busy). Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε Outlook.exe /cleanfreebusy και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  2. Εξετάστε τις δημοσιευμένες πληροφορίες διαθεσιμότητας (Free/Busy) από κάποιον άλλο υπολογιστή.
 • Πρέπει να αποδεχτείτε τις συσκέψεις που έχουν προωθηθεί σε σας για να λάβετε ενημερωμένες εκδόσεις όταν ο οργανωτής της σύσκεψης εκτελέσει το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool).

  Για να προστεθεί ο παραλήπτης της προωθημένης πρόσκλησης σε σύσκεψη στην αρχική σύσκεψη, ο χρήστης πρέπει να αποστείλει μια απάντηση στην πρόσκληση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  909109 Στο Outlook 2003, ένας χρήστης δεν λαμβάνει ενημερωμένες εκδόσεις σύσκεψης όταν έχει κάνει κλικ στην επιλογή "Να μην αποσταλεί απάντηση" (Don't send a response) μιας προωθημένης πρόσκλησης σε σύσκεψη (US)
 • Όταν ένας από τους συμμετέχοντες κάνει κλικ το κουμπί Ημερολόγιο (Calendar) μιας ενημερωμένης έκδοσης πρόσκλησης σε σύσκεψη του εργαλείου ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας στο φάκελο "Εισερχόμενα" (Inbox), η ημερομηνία αλλάζει σε 31 Αυγούστου 4500 αντί για τη σωστή ημερομηνία. Αυτό το πρόβλημα φαίνεται να επηρεάζει μόνο τους χρήστες που έχουν γραμματοκιβώτια στον Exchange Server 5.5.

  Σε ορισμένα σενάρια, η ενημερωμένη έκδοση πρόσκλησης σε σύσκεψη ενδέχεται να μην διαθέτει ορισμένες παλιές ιδιότητες του Exchange 5.5. Οι παλιές ιδιότητες που λείπουν προκαλούν αυτή τη συμπεριφορά του Outlook. Εάν εμφανιστεί αυτό το πρόβλημα, ο συμμετέχων πρέπει να κάνει κλικ στην επιλογή Αποδοχή (Accept) της ενημερωμένης έκδοσης πρόσκλησης σε σύσκεψη. Η σύσκεψη, θα τοποθετηθεί στη συνέχεια στη σωστή θέση στο ημερολόγιο του συμμετέχοντα.

Συνήθεις ερωτήσεις (Frequently Asked Questions)

Ε: Πώς απεικονίζεται η ζώνη ώρας προορισμού στα στοιχεία του Outlook;

Α: Οι συναντήσεις μίας μόνο παρουσίας αποθηκεύονται στη "Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα" (UTC). Η ώρα UTC καθορίζεται από τον υπολογιστή που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία της συνάντησης. Οι εκδόσεις του Outlook που είναι παλαιότερες από το Outlook 2003 SP3 δεν υποδεικνύουν τη ζώνη ώρας στην οποία έχει δημιουργηθεί μια συνάντηση.

Σημείωση Το Outlook 2007 δεν αποθηκεύει τις πληροφορίες ζώνης ώρας προορισμού που αφορούν συναντήσεις μίας μόνο παρουσίας.

Οι περιοδικές συναντήσεις έχουν τον ορισμό της πλήρους ζώνης ώρας ενσωματωμένο στα δεδομένα. Επομένως, δεν απαιτούνται πρόσθετα δεδομένα για τον υπολογισμό του ορισμού ζώνης ώρας και των ημερομηνιών μετάβασης στη θερινή ώρα.

Ε: Σε ανώτατο επίπεδο, πώς λειτουργεί το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool);

Α: Το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) έχει τη δυνατότητα εντοπισμού νέων κανόνων για μια δεδομένη ζώνη ώρας, βάσει μιας νέας αρχής " δυναμικών κανόνων ζώνης ώρας. Οι κανόνες αυτοί έχουν ημερομηνίες έναρξης και λήξης που περιγράφουν πότε βρίσκονται σε ισχύ οι νέοι κανόνες. Στην περίπτωση που το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) εντοπίσει ότι υπάρχουν νέοι κανόνες για μια δεδομένη ζώνη ώρας, έχει τη δυνατότητα να επιχειρήσει αυτόματα να μεταφέρει τα στοιχεία ημερολογίου που επηρεάζονται από την αλλαγή στη νέα "έκδοση" της ζώνης ώρας.

Αυτή η διαδικασία παρουσιάζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • Περιοδικές συναντήσεις Αυτές οι συναντήσεις έχουν τον ακριβή ορισμό ζώνης ώρας ενσωματωμένο κατά τέτοιον τρόπο ώστε το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) να έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει αυτόν τον ορισμό ζώνης ώρας με την "προκαταρκτική-εικόνα" της ενημερωμένης ζώνης ώρας. Εάν ο ορισμός ταιριάζει, το εργαλείο είναι σε θε΄ση να εγγράψει ξανά τη συνάντηση, χρησιμοποιώντας τη "νέα έκδοση" των πληροφοριών ζώνης ώρας.
 • Συναντήσεις μίας μόνο παρουσίας Η επεξεργασία των συναντήσεων αυτών είναι πιο δύσκολη. Σε εκδόσεις του Outlook παλαιότερες από το Outlook 2007, οι συναντήσεις αυτές δεν περιέχουν πληροφορίες ζώνης ώρας. Κατά συνέπεια, το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) είναι αδύνατο να προσδιορίσει αν χρειάζονται ενημέρωση.

  Το εργαλείο θεωρεί, προς το παρόν, ότι όλες οι συναντήσεις μίας εμφάνισης χωρίς σήμανση, οι οποίες δημιουργήθηκαν πριν την εγκατάσταση της ενημέρωσης ζώνης ώρας των Windows και που ανήκουν στην εκτεταμένη περίοδο θερινής ώρας, προέκυψαν από τη χρήση των παλιών κανόνων ζώνης ώρας. Στη συνέχεια, το εργαλείο προσφέρεται να τις ενημερώσει.

  Ορισμένες συναντήσεις μίας μόνο παρουσίας δημιουργήθηκαν για μια ζώνη ώρας που δεν επηρεάζεται αλλά βρίσκονται μέσα στις ημερομηνίες που επηρεάζονται μιας ζώνης ώρας που μετατίθεται. Το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) θα θεωρήσει επίσης ότι οι συναντήσεις αυτές απαιτούν ενημέρωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μόνο ο χρήστης γνωρίζει αν μια συγκεκριμένη συνάντηση χρειάζεται να ενημερωθεί. Ο χρήστης πρέπει να εκτελέσει τις ανάλογες ενέργειες.
Ε: Πότε θα ενημερωθούν οι ορισμοί ζώνης ώρας των Windows που χρησιμοποιώ εάν χρησιμοποιώ τα Windows Vista;

Α: Τα Windows Vista προετοιμάζονται για τους νέους κανόνες ζώνης ώρας. Τα Windows Vista ενημέρωσαν αυτόματα τους ορισμούς ζώνης ώρας την 1η Ιανουαρίου του 2007.Καθώς θα είναι διαθέσιμες νέες ενημερώσεις, όλα τα λειτουργικά συστήματα των Windows θα λάβουν ενημερώσεις ζώνης ώρας μέσω του Windows Update του Microsoft Update. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
955839 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ζώνης ώρας Δεκεμβρίου 2008 για λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows (US)
Ε: Πότε πρέπει να εκτελέσω το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool);

Α: Το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) πρέπει να εκτελεστεί με μη αυτόματο τρόπο κατά τη διακριτική ευχέρεια του χρήστη ή του διαχειριστή, μετά την ενημέρωση των ορισμών ζώνης ώρας του λειτουργικού συστήματος.

Είναι καλύτερα να εκτελέσετε το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) ή το εργαλείο του Exchange όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μετά την εφαρμογή της ενημερωμένης έκδοσης ζώνης ώρας του λειτουργικού συστήματος σε όλους τους υπολογιστές. Μόλις γίνει αυτό, υπάρχει μικρότερη πιθανότητα να έχετε συναντήσεις μίας μόνο παρουσίας οι οποίες καταχωρήθηκαν μετά την εφαρμογή της ενημερωμένης έκδοσης ζώνης ώρας των Windows αλλά πριν από την εκτέλεση του "Εργαλείου Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) ή του εργαλείου του Exchange.

Το Outlook 2007 έχει ήδη ενσωματωμένη αυτή τη λειτουργία. Κατά συνέπεια, ο χρήστης του Outlook 2007 δεν απαιτείται να εκτελέσει με μη αυτόματο τρόπο το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool). Το Outlook 2007 θα εντοπίσει αυτόματα ότι η αλλαγή απαιτείται και θα ζητήσει από το χρήστη να εκτελέσει το εργαλείο. Όταν εγκαθιστάτε το Outlook 2007 SP1, το εργαλείο δεν θα παρέχει αυτόματη προτροπή για εκτέλεση.

Ωστόσο, το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) περιέχει αλλαγές στον κώδικα οι οποίες τελειοποιούν την εμπειρία. Το εργαλείο είναι η προτιμώμενη μέθοδος ενημέρωσης του ημερολογίου σας. Μπορείτε να εκτελέσετε το εργαλείο κάνοντας κλικ στην επιλογή Άκυρο (Cancel) των παραθύρων διαλόγου που εμφανίζονται αυτόματα στο Outlook 2007 και ακολουθώντας τις οδηγίες για λήψη και εκτέλεση του "Εργαλείου Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool).

Ε: Το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) είναι πιο πρόσφατο από αυτό που ήταν ενσωματωμένο στο Outlook 2007. Μήπως πρέπει να χρησιμοποιήσω αυτό το εργαλείο;

A: Ναι. Το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) διαθέτει βελτιώσεις ώστε να παρέχει την καλύτερη μέθοδο για την ενημέρωση ακόμα και του ημερολογίου του Outlook 2007, ανεξάρτητα από την αυτόματη προτροπή που εμφανίζει το Outlook 2007. Για να εκτελέσετε το εργαλείο, κλείστε το παράθυρο διαλόγου προτροπής ή κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο (Cancel). Στη συνέχεια, εγκαταστήστε και εκτελέστε την πιο πρόσφατη έκδοση του ημερολογίου σας. Για να δείτε οδηγίες σχετικά με αυτή τη διαδικασία, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Ε: Ποιες συναντήσεις επιχειρεί να επιδιορθώσει το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool);

Α: Εξαιτίας της μεθόδου με την οποία μια ζώνη ώρας προορισμού απεικονίζεται σε συναντήσεις, το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) θα επιχειρήσει να ενημερώσει τις ακόλουθες συναντήσεις:
 • Όλες τις συναντήσεις μίας εμφάνισης που εμπίπτουν στο εύρος των ημερομηνιών που επηρεάζονται και οι οποίες δημιουργήθηκαν πριν από την εγκατάσταση ενημέρωσης ζώνης ώρας των Windows.
 • Όλες τις περιοδικές συναντήσεις που έχουν εμφανίσεις στις περιοχές των ημερομηνιών που επηρεάζονται και οι οποίες δεν δημιουργήθηκαν για άλλες ζώνες ώρας
Σημείωση Το εργαλείο θα επιχειρήσει να ενημερώσει όλες τις συναντήσεις μίας μόνο παρουσίας επειδή δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει τη ζώνη ώρας για την οποία προορίζονται. Αυτή η κατάσταση δεν ισχύει όταν οι συναντήσεις έχουν δημιουργηθεί στο Outlook 2007 ή όταν έχουν ήδη ενημερωθεί από μια προηγούμενη εκτέλεση του "Εργαλείου Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool).

Ε: Για ποιο λόγο το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) δεν ενημερώνει όλες τις συσκέψεις μου που επηρεάζονται;

Α: Το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) ενημερώνει μόνο τις συσκέψεις στις οποίες ο χρήστης είναι ο διοργανωτής. Στη συνέχεια, το εργαλείο αποστέλλει αυτόματα ενημερωμένες εκδόσεις για αυτές τις συσκέψεις σε όλους τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Ε: Τι γίνεται όταν το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) εκτελεστεί πολλές φορές;

Α: Το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) προσθέτει τη σωστή σήμανση στα στοιχεία ημερολογίου τα οποία ενημερώνει με τις πληροφορίες ζώνης ώρας με τις οποίες έχουν κωδικοποιηθεί τα στοιχεία ημερολογίου. Αυτή η διαδικασία έχει ήδη συμπεριληφθεί για τις περιοδικές συναντήσεις. Ωστόσο, αυτή η περίπτωση δεν αφορά τις συναντήσεις μίας μόνο παρουσίας. Επομένως, είναι γενικά ασφαλές να εκτελέσετε πολλές φορές το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool), εφόσον κάνετε τα εξής:
 • Λάβετε υπόψη σας την έκδοση του Outlook που χρησιμοποιείτε για τη δημιουργία νέων στοιχείων μετά την εκτέλεση του εργαλείου
 • Λάβετε υπόψη σας τον αριθμό των στοιχείων που δημιουργείτε μεταξύ της πρώτης εκτέλεσης και των επόμενων εκτελέσεων του εργαλείου.
Το εργαλείο θα εντοπίσει και θα παραβλέψει όλα τα στοιχεία ημερολογίου που έχουν ήδη ενημερωθεί.

Σημείωση Μετά την εκτέλεση του εργαλείου, όλα τα υπόλοιπα στοιχεία μίας εμφάνισης τα οποία δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας το Outlook 2000, το Outlook 2002 ή το Outlook 2003 μετακινούνται και ενημερώνονται κατά την επόμενη εκτέλεση του εργαλείου.

Ωστόσο, εάν ο χρήστης ζητήσει ρητά από το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) να παραβλέψει ένα σύνολο στοιχείων ημερολογίου, το εργαλείο θα συνεχίσει να ανακαλύπτει αυτά τα στοιχεία ημερολογίου στις μελλοντικές εκτελέσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, ο χρήστης πρέπει να παραβλέπει οπωσδήποτε αυτά τα στοιχεία ημερολογίου σε κάθε εκτέλεση.

Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να συμβεί όταν ο χρήστης έχει συναντήσεις μίας μόνο παρουσίας που προορίζονται για διαφορετική ζώνη ώρας. Επιπλέον, αυτό μπορεί να συμβεί όταν ο χρήστης έχει συναντήσεις τις οποίες δημιούργησε μετά την ενημέρωση των κανόνων ζώνης ώρας αλλά πριν από την εκτέλεση του "Εργαλείου Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool).

Ε: Ποιες είναι οι περιπτώσεις όπου μπορεί να θέλω να εκτελέσω το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) πολλές φορές;

Α: Μια καλή πρακτική είναι εκτελέσετε το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) πολλές φορές, όταν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
Συνθήκη Α
 • Εκτελείτε το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) σε πολλά γραμματοκιβώτια.
 • Μόλις γίνει αυτό, οι χρήστες δημιουργούν συναντήσεις ή συσκέψεις από υπολογιστές ή συσκευές που δεν περιέχουν νέους κανόνες θερινής ώρας.
Συνθήκη B
Μια περιοδική συνάντηση η οποία δεν έχει καμία εμφάνιση μέσα στις εκτεταμένες περιόδους θερινής ώρας, επεκτείνεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε μία ή περισσότερες από τις πρόσθετες εμφανίσεις να βρίσκονται τώρα μέσα σε μια εκτεταμένη περίοδο θερινής ώρας.

Σε αυτήν την περίπτωση, το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) δεν ενημερώνει τη δεδομένη επανεμφάνιση, επειδή το εργαλείο δεν είχε εμφανίσεις που να έχουν επηρεαστεί από τις αλλαγές θερινής ώρας. Ωστόσο, τώρα που υπάρχουν τέτοιες εμφανίσεις, το εργαλείο πρέπει να εκτελεστεί ξανά έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να βρει και να ενημερώσει κατάλληλα τις πληροφορίες ζώνης ώρας.

Ε: Ποιες είναι οι περιπτώσεις όπου θέλω οπωσδήποτε να αποτρέψω την πολλαπλή εκτέλεση του "Εργαλείου Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool);

Α: Είναι καλύτερα να βεβαιωθείτε ότι μόνο εκτελείται μόνο μία εμφάνιση του "Εργαλείου Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) τη φορά σε ένα δεδομένο γραμματοκιβώτιο. Η προσπάθειά σας να ενημερώσετε το ίδιο ημερολόγιο από πολλούς υπολογιστές ταυτόχρονα, ενδέχεται να προκαλέσει διενέξεις και άλλες ανωμαλίες.

Σε μια μη προφανή περίπτωση, το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) εκτελείται σε ένα αρχείο .ost, το οποίο βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας χωρίς σύνδεση ή σε λειτουργία Cached Exchange. Σε μια τέτοια περίπτωση, πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά την ώρα που θα συγχρονίσετε αυτές τις αλλαγές στο διακομιστή. Για παράδειγμα, θα προκύψουν διενέξεις συγχρονισμού όταν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Το αρχείο .ost είναι εκτός σύνδεσης κατά την εκτέλεση του "Εργαλείου Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) στο χώρο αποθήκευσης του διακομιστή.
 • Το εργαλείο εκτελείται επίσης στο χώρο αποθήκευσης υπολογιστή-πελάτη χωρίς σύνδεση.
 • Το αρχείο .ost συγχρονίζεται στο χώρο αποθήκευσης του διακομιστή.
Σε αυτό το σενάριο, το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) θα είχε προσπαθήσει να ενημερώσει όλες τις συναντήσεις που απαιτούσαν ενημέρωση, τόσο στο χώρο αποθήκευσης του διακομιστή όσο και στο χώρο αποθήκευσης του υπολογιστή-πελάτη. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να προκύψουν διενέξεις. Κατά συνέπεια, συνιστούμε η εκτέλεση του "Εργαλείου Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) να γίνεται μόνο όταν υπάρχει σύνδεση με το διακομιστή σε περιβάλλοντα με Exchange Server.

Ε: Με ποιον τρόπο συγκρίνεται το εργαλείο του Exchange με το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool);

Α: Το εργαλείο του Exchange θα σας επιτρέπει να εφαρμόσετε την ενημερωμένη έκδοση ζώνης ώρας σε "λειτουργία χωρίς μηνύματα" σε ένα σύνολο γραμματοκιβωτίων του διακομιστή Exchange. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης δεν θα έχει την ευκαιρία να καταργήσει συναντήσεις που δεν χρειάζεται να ενημερωθούν.

Το εργαλείο του Exchange λειτουργεί μόνο σε ημερολόγια διακομιστή. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε τοπικά ημερολόγια που ενδέχεται να έχει ένας χρήστης, όπως ημερολόγια σε χώρους αποθήκευσης .pst, είναι δυνατό να ενημερωθούν μόνο από το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) του υπολογιστή-πελάτη.

Ε: Τι θα συμβεί στα ημερολόγια πόρων;

Α: Οι ενημερώσεις δεν αποστέλλονται για συσκέψεις που βασίζονται στην ώρα κατά την οποία εκτελέστηκε το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας. Οι διαχειριστές πρέπει να εκτελέσουν το εργαλείο στα γραμματοκιβώτια πόρων για να διορθώσουν τις συσκέψεις.

Ε: Τι γίνεται εάν χρησιμοποιώ πολλούς υπολογιστές και δεν είναι όλοι ενημερωμένοι;

Α: Πρέπει να δείχνετε ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιείτε ένα συνδυασμό ενημερωμένων και μη ενημερωμένων υπολογιστών. Οι συναντήσεις που δημιουργούνται χρησιμοποιώντας μη ενημερωμένες πληροφορίες ζώνης ώρας και στη συνέχεια προβάλλονται σε έναν ενημερωμένο υπολογιστή θα είναι εσφαλμένες κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων περιόδων θερινής ώρας. Πρέπει να εκτελέσετε εκ νέου το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) για να ενημερώσετε αυτές τις συναντήσεις.

Ε: Τι γίνεται όταν εκτελέσω το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) σε ένα από τα ημερολόγια του Microsoft SharePoint Portal Server με τον οποίο είμαι συνδεδεμένος;

Α: Τα ημερολόγια που είναι συνδεδεμένα με το SharePoint είναι μόνο για ανάγνωση στο Outlook 2003. Το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) ή το εργαλείο του Exchange θα τροποποιήσουν εσφαλμένα αυτά τα στοιχεία ημερολογίου. Επιπλέον, αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα προωθηθούν στο διακομιστή SharePoint. Κατά συνέπεια, τα δύο ημερολόγια δεν θα είναι συγχρονισμένα. Ωστόσο, αυτό το ζήτημα δεν θα προκύψει ως προεπιλεγμένη κατάσταση. Αυτό συμβαίνει επειδή η εκτέλεση του "Εργαλείου Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) σε ένα συνδεδεμένο ημερολόγιο SharePoint του Outlook 2003 είναι μια προσαρμοσμένη ενέργεια.

Εάν εκτελείτε το Outlook 2007 και συγχρονιστείτε με το Microsoft Office SharePoint Server 2007, οι περιοδικές συναντήσεις που δημιουργήσατε και που ξεκινούν στο ημερολογιακό έτος 2006, ενημερώνονται σωστά στο Outlook 2007. Ωστόσο, όταν προβάλλετε τις περιοδικές συναντήσεις στο SharePoint Server 2007, αυτές εμφανίζονται μία ώρα νωρίτερα. Οι περιοδικές συναντήσεις που ξεκινούν το ημερολογιακό έτος 2007 εμφανίζονται με τον ίδιο τρόπο στο Outlook 2007 και στο SharePoint Server 2007.

Σημείωση Ο SharePoint Portal Server δεν βασίζεται στους κανόνες ζώνης ώρας του υπολογιστή-πελάτη. Ο SharePoint Portal Server βασίζεται στη δική του λίστα σχεδιασμένου κώδικα των κανόνων ζώνης ώρας. Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στο έτος που ξεκινά το μοτίβο περιοδικότητας.

Ε: Πού μπορώ να μάθω περισσότερα σχετικά με τις δομές δεδομένων που ενημερώνονται από το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool);

Α: Οι δομές ζώνης ώρας του Outlook 2007 τεκμηριώνονται στο blog του Microsoft Developer Network (MSDN). Για να προβάλετε αυτό το blog, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Ε: Για την εγκατάσταση του "Εργαλείου Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή;

Α: Ναι. Το εργαλείο λειτουργεί όπως και οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα. Απαιτεί δικαιώματα τοπικού διαχειριστή στον τοπικό υπολογιστή.

Ε: Μπορεί ένας πληρεξούσιος να εκτελέσει το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) στο ημερολόγιο του διαχειριστή του;

Α: Όχι. Για να εκτελέσετε το εργαλείο "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) πρέπει να είστε διαχειριστής του Exchange ή ο κάτοχος του γραμματοκιβωτίου.

Ε: Έχω το Outlook εγκατεστημένο στον Terminal Server. Είναι απαραίτητο να εκτελέσω κάποια εξειδικευμένη ενέργεια για να ενημερώσω τον terminal server ή τους χρήστες του terminal server;

Α: Δεν χρειάζονται ειδικές προϋποθέσεις για τους χρήστες του Terminal Server οι οποίοι συνδέονται με το Outlook χρησιμοποιώντας μια περίοδο λειτουργίας του Terminal Server. Μπορείτε να θεωρήσετε την περίοδο λειτουργίας του Terminal Server όπως και αυτήν οποιουδήποτε άλλου υπολογιστή-πελάτη.

Ε: Ως συμμετέχων, όταν κάνω κλικ στο κουμπί Ημερολόγιο (Calendar) μιας σύσκεψης του φακέλου εισερχομένων μου, η οποία ενημερώθηκε από το εργαλείο Tzmove.exe, το ημερολόγιο μετακινείται στην ημερομηνία 31 Αυγούστου 4500. Για ποιο λόγο το ημερολόγιο δεν μετακινείται στη σωστή ημερομηνία;

Α: Σε ορισμένα σενάρια του Exchange 5.5, η ενημερωμένη έκδοση πρόσκλησης σε σύσκεψη ενδέχεται να μην διαθέτει ορισμένες ιδιότητες παλαιότερων εκδόσεων, προκαλώντας έτσι αυτήν τη συμπεριφορά στο Outlook. Ο συμμετέχων πρέπει να κάνει κλικ στο κουμπί Αποδοχή (Accept) στην ενημερωμένη σύσκεψη και η σύσκεψη θα προστεθεί σωστά στο ημερολόγιο.

Ε: Έχω ακολουθήσει όλα τα βήματα, γιατί ο OWA εξακολουθεί να εμφανίζει λάθος ώρα;

A:Κατά την περίοδο θερινής ώρας, ορισμένες εφαρμογές όπως ο OWA και το SMS Client εμφανίζουν την ώρα ως 1 ώρα πριν από τη σωστή. Κατά την ίδια περίοδο, τα Windows εμφανίζουν τη σωστή θερινή ώρα. Αυτή η συμπεριφορά παρουσιάζεται ακόμα και αφού έχει εφαρμοστεί η επείγουσα επιδιόρθωση 932590. Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει λόγω της μεταβλητής περιβάλλοντος TZ στο σύστημα ή στο μπλοκ περιβάλλοντος χρήστη. Αυτό αποκαλύπτεται από την έξοδο του Set.exe. Για παράδειγμα, TZ=EST5EDT. Θα πρέπει να καταργήσετε τη μεταβλητή περιβάλλοντος TZ από το μπλοκ περιβάλλοντος. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Μεταβλητές περιβάλλοντος (Environment Variables).
 4. Και στις δύο μεταβλητές χρήστη, για το όνομα χρήστη και για τις μεταβλητές συστήματος, εξετάστε τη λίστα και να βρείτε μια μεταβλητή που ονομάζεται TZ. Καταργήστε αυτήν τη μεταβλητή TZ και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
Εάν δεν μπορείτε να βρείτε αυτήν τη μεταβλητή ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα, εξετάστε το αρχείο Autoexec.bat στο σύστημα.

Πλήρης πίνακας πιθανών κωδικών σφάλματος

Ο ακόλουθος πίνακας αποτελεί μια πλήρη λίστα πιθανών μηνυμάτων σφάλματος και των αντίστοιχων κωδικών σφάλματος. Διατηρούνται σε ανεπεξέργαστη μορφή. Το εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας ενδέχεται επίσης να δημιουργήσει σφάλματα MAPI. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
238119 Λίστα αριθμητικών κωδικών αποτελέσματος εκτεταμένου MAPI (US)
Μήνυμα λάθουςΚωδικός σφάλματος:
TZREBASE_ERR_NODEFSTORE0x80001000
TZREBASE_ERR_NOCALENDARFOLDER0x80001001
TZREBASE_ERR_CANTOPENSTORE0x80001002
TZREBASE_ERR_CANTOPENOUTBOX0x80001003
TZREBASE_ERR_CANTGETSTOREPROPS0x80001004
TZREBASE_ERR_CANTGETNAMEDPROPS0x80001005
TZREBASE_ERR_CANTGETMSGSTORETABLE0x80001006
TZREBASE_ERR_CANTGETROWS0x80001007
TZREBASE_ERR_CANTGETINBOXEID0x80001008
TZREBASE_ERR_CANTOPENINBOX0x80001009
TZREBASE_ERR_CANTGETINBOXPROPS0x8000100a
TZREBASE_ERR_CANTOPENCALENDAR0x8000100b
TZREBASE_ERR_CANTOPENREMINDERS0x8000100c
TZREBASE_ERR_CANTOPENCONTENTSTABLE0x8000100d
TZREBASE_ERR_CANTSETCOLUMNS0x8000100e
TZREBASE_ERR_CANTGETROWCOUNT0x8000100f
TZREBASE_ERR_CANTOPENITEM0x80001010
TZREBASE_ERR_CANTOPENSTREAM0x80001011
TZREBASE_ERR_CANTWRITETZ0x80001012
TZREBASE_ERR_CANTREADTZ0x80001013
TZREBASE_ERR_CANTFINDSTREAM0x80001014
TZREBASE_ERR_CANTSETPROPS0x80001015
TZREBASE_ERR_CANTGETPROPS0x80001016
TZREBASE_ERR_CANTSAVE0x80001017
TZREBASE_ERR_MISSINGSTARTTIME0x80001018
TZREBASE_ERR_MISSINGENDTIME0x80001019
TZREBASE_ERR_MISSINGMESSAGECLASS0x8000101a
TZREBASE_ERR_CANTREADRECURBLOB0x8000101b
TZREBASE_ERR_CANTREADRECURTZ0x8000101c
TZREBASE_ERR_CANTADJUSTRECUR0x8000101d
TZREBASE_ERR_CANTWRITERECURBLOB0x8000101e
TZREBASE_ERR_CANTOPENATTACHTABLE0x8000101f
TZREBASE_ERR_CANTSAVEATTACH0x80001020
TZREBASE_ERR_MISSINGEXCEPTREPLACETIME0x80001021
TZREBASE_ERR_BOGUSEXCEPTREPLACETIME0x80001022
TZREBASE_ERR_CORRUPTEXCEPTION0x80001023
TZREBASE_ERR_CANTCREATEMTGREQUEST0x80001024
TZREBASE_ERR_CANTCOPYTOMTGREQUEST0x80001025
TZREBASE_ERR_CANTSUBMITMEETING0x80001026
TZREBASE_ERR_MISSINGGLOBALOBJID0x80001027
TZREBASE_ERR_CANTOPENRECIPTABLE0x80001028
TZREBASE_ERR_CANTGETRECIPTABLECOLS0x80001029
TZREBASE_ERR_CANTSETRECIPS0x8000102a
TZREBASE_ERR_CANTCOPYATTACH0x8000102b
TZREBASE_ERR_CANTSETSORT0x8000102c
TZREBASE_ERR_CANTOPENAB0x8000102d
TZREBASE_ERR_CANTCOMPAREEID0x8000102e
TZREBASE_ERR_CANTGETCURRENTTIMEZONE0x8000102f
TZREBASE_ERR_CANTCALCITEMTIMEZONE0x80001030
TZREBASE_ERR_CANTGETSTOREOFFLINE0x80001080
TZREBASE_ERR_CANTOPENFREEBUSYMESSAGE0x80001081
TZREBASE_ERR_CANTDELETEFREEBUSYSTREAM0x80001082
TZREBASE_ERR_CANTSAVEFREEBUSYMESSAGE0x80001083
TZREBASE_ERR_CORRUPTEXCEPTION_20x80001084
TZREBASE_ERR_CORRUPTEXCEPTION_30x80001085
TZREBASE_ERR_CORRUPTEXCEPTION_40x80001086
TZREBASE_ERR_CORRUPTEXCEPTION_50x80001087
TZREBASE_ERR_CORRUPTEXCEPTION_60x80001088
TZREBASE_ERR_UNABLETOFINDPATCH0x80001089
TZREBASE_ERR_MISSINGSENTREPRESENTING0x8000108a
TZREBASE_ERR_CANTAPPLYSENTREPRESENTING0x8000108b
TZREBASE_ERR_CANTCOPYTOMTGREQUEST_20x8000108c
TZREBASE_ERR_CANTCOPYTOMTGREQUEST_30x8000108d
TZREBASE_ERR_MISSINGSENTREPRESENTING_20x8000108e
TZREBASE_ERR_MISSINGSENTREPRESENTING_30x8000108f
TZREBASE_ERR_CANTOPENRECIPIENT0x80001090
TZREBASE_ERR_CANTGETRECIPIENTPROPS0x80001091
TZREBASE_ERR_CANTOPENDISTLIST0x80001092
TZREBASE_ERR_CANTGETDISTLISTINTERFACE0x80001093
TZREBASE_ERR_CANTGETDISTLISTTABLE0x80001094
TZREBASE_ERR_CANTGETDISTLISTROWS0x80001095
TZREBASE_ERR_NORECIPIENTOBJECTTYPE0x80001096
TZREBASE_ERR_UNKNWONRECIPIENTOBJECTTYPE0x80001097
TZREBASE_ERR_NORECIPIENTENTRYID0x80001098
TZREBASE_ERR_NODISTLISTRECIPIENTENTRYID0x80001099
TZREBASE_ERR_CREATERECIPIENTROWS0x8000109a
TZREBASE_ERR_CREATERECIPIENTROWVALUES0x8000109b
TZREBASE_ERR_COPYRECIPIENTADDRESS0x8000109c
TZREBASE_ERR_FINDRECIPIENTPROPVALUE0x8000109d
TZREBASE_ERR_COPYRECIPIENTPROPVALUE0x8000109e
TZREBASE_ERR_NOIPMSUBTREE0x8000109f
TZREBASE_ERR_CANTOPENIPMSUBTREE0x800010a0
TZREBASE_ERR_CANTGETIPMSUBTREEPROPS0x800010a1
TZREBASE_ERR_CANTOPENSTOREFROMPATH0x800010a2
TZREBASE_ERR_FINDFOLDER_GETHTABLE0x800010a3
TZREBASE_ERR_FINDFOLDER_SETCOLUMNS0x800010a4
TZREBASE_ERR_FINDFOLDER_QUERYROWS0x800010a5
TZREBASE_ERR_FINDFOLDERPATH_OPENENTRY0x800010a6
TZREBASE_ERR_FINDFOLDERPATH_GETPROPS0x800010a7
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
195900 Τρόπος με τον οποίο το Outlook χειρίζεται τις ζώνες ώρας για προσκλήσεις σε σύσκεψη (US)

Επιπλέον πόροι

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίδραση των αλλαγών κανόνων θερινής ώρας στα προϊόντα της Microsoft και σχετικά με άλλες πληροφορίες σχετικά με τις ζώνες ώρας, επισκεφτείτε τα ακόλουθα άρθρα Γνωσιακής βάσης (Knowledge Base) και τοποθεσιών στο Web.

Γενικές πληροφορίες

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη και βοήθεια για τη θερινή ώρα, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Microsoft Windows

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Microsoft Windows και τη θερινή ώρα, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
921095 ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Οι αλλαγές θερινής ώρας το 2007 για τις ΗΠΑ δεν εμφανίζονται τη σωστή ημέρα στις συσκευές που βασίζονται σε Windows CE 5.0. (US)
922347 ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Η συσκευή που βασίζεται σε Windows CE .NET 4.0 δεν ρυθμίζει σωστά το ρολόι για τη θερινή ώρα (US)
923027 Πώς να ενημερώσετε τη θερινή ώρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό για το 2007 σε συσκευές που βασίζονται στο Windows CE. (US)
923953 Τρόπος ρύθμισης των παραμέτρων θερινής ώρας για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά για το 2007 και τα επόμενα έτη, σε συσκευές που βασίζονται στο λειτουργικό σύστημα Windows Mobile (US)

Microsoft Exchange Server

Για πληροφορίες σχετικά με το Εργαλείο ενημέρωσης ημερολογίου του Exchange, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Microsoft Exchange Server και τη θερινή ώρα, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
888606 Οι συσκέψεις μετακινούνται απροσδόκητα κατά μία ώρα μπροστά στον Exchange 2000 Server (US)
891629 Η ώρα της συνάντησης που περιλαμβάνεται σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλάζει όταν το μήνυμα αποστέλλεται ή παραλαμβάνεται από έναν υπολογιστή Exchange 2000 που χρησιμοποιεί το Microsoft Exchange Connector για Novell GroupWise (US)
910268 Οι συσκέψεις μετακινούνται απροσδόκητα κατά μία ώρα μπροστά στην τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου στον Exchange Server 2003 (US)
912918 Οι χρήστες δεν έχουν τη δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από φορητή συσκευή ή από κοινόχρηστο γραμματοκιβώτιο στο διακομιστή Exchange 2000 Server και στον Exchange Server 2003
915577 Τρόπος ενσωμάτωσης της αλλαγής της ζώνης ώρας της Ιντιάνα σε προγράμματα-πελάτες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook στον Exchange Server
916989 Αφού ρυθμίσετε τις παραμέτρου στις ρυθμίσεις ζώνης ώρας της Ιερουσαλήμ ώστε να αντιστοιχούν στις ημερομηνίες μετάβασης για τη θερινή ώρα, οι συσκέψεις μετακινούνται μπροστά κατά μία ώρα όταν ένας χρήστης αποδέχεται ένα αίτημα σε σύσκεψη χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα CDO στον Exchange Server 2003 (US)
926666 Ενημερωμένη έκδοση για τις αλλαγές της θερινής ώρας στο 2007 για το Exchange 2003 Service Pack 2
928462 Οι ρυθμίσεις ώρας στο Outlook Web Access σε Exchange Server 2003 SP2 ενδέχεται να μην εμφανίζουν την αλλαγή στη θερινή ώρα Δυτικής Αυστραλίας κατά την περίοδο μετάβασης. (US)
941018 Τρόπος χειρισμού της θερινής ώρας, χρησιμοποιώντας το εργαλείο "Εργαλείο Ενημέρωσης Ημερολογίου του Exchange" (Exchange Calendar Update Tool) (US)

Microsoft Office και Outlook

Για πληροφορίες σχετικά με το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας για το Microsoft Office Outlook, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να προετοιμάσετε τα στοιχεία ημερολογίου του Outlook για τις αλλαγές στη θερινή ώρα, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web::

Άλλα προγράμματα της Microsoft

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές θερινής ώρας για το Microsoft Dynamics CRM, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
913541 Το Microsoft Dynamics CRM δεν εμφανίζει τις αλλαγές της θερινής ώρας Αυστραλίας για το έτος 2006 (US)
925874 Υπάρχει μια ενημέρωση για τις αλλαγές στη θερινή ώρα για το έτος 2007 διαθέσιμη για το Microsoft Dynamics CRM 3.0 και για το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 3.0 για Outlook
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Windows Server Update Services και τη θερινή ώρα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
894199 Περιγραφή των αλλαγών στο περιεχόμενο των υπηρεσιών Software Update Services και Windows Server Update Services για το 2010
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Microsoft Windows SharePoint Services και τη θερινή ώρα, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
888253 Πώς να ενημερώσετε μη αυτόματα την περίοδο θερινής ώρας για έναν ορισμό ζώνης ώρας στο Windows SharePoint Services τροποποιώντας το αρχείο Timezone.xml (US)
924881 Περιγραφή της ενημέρωσης για το Windows SharePoint Services: 9 Ιανουαρίου 2007 (US)

Ζώνες ώρας εκτός ΗΠΑ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θερινή ώρα σε ζώνες ώρας εκτός των ΗΠΑ, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
289502 Ενημέρωση ζώνης ώρας Μεξικού για τη θερινή ώρα (US)
317211 Πώς να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ημερομηνιών θερινής ώρας για τη Βραζιλία (US)
320034 Ενημέρωση ζώνης ώρας Μεξικού 2002 για τη θερινή ώρα (US)
886775 Πώς να αλλάξετε το πρόγραμμα θερινής ώρας για το νέο πρόγραμμα 2004 έως 2005 στη ζώνη ώρας Ουρουγουάης (US)
909915 Τα προϊόντα της Microsoft δεν εμφανίζουν τις αλλαγές θερινής ώρας της Αυστραλίας για το έτος 2006 (US)
929120 Οι υπολογιστές με Windows Server 2003 και Windows XP, οι οποίοι είναι ρυθμισμένοι για τη θερινή ώρα της Δυτικής Αυστραλίας δεν αλλάζουν σε θερινή ώρα στις 3 Δεκεμβρίου 2006

Προϊόντα τρίτων μερών

Για πληροφορίες σχετικά με τη θερινή ώρα και προϊόντα που χρησιμοποιούνται συχνά μαζί με τον Exchange Server, επισκεφτείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες τρίτων μερών στο Web:

Περισσότερες γενικές πληροφορίες

Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.

Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
Τεχνικές αναθεωρήσεις
Οι αριθμοί και οι ημερομηνίες αναθεώρησης αυτού του άρθρου ενδέχεται να απεικονίζουν συντακτικές ή δομικές αναθεωρήσεις δευτερεύουσας σημασίας για αυτό το περιεχόμενο. Οι κυριώτερες τεχνικές αναθεωρήσεις αυτού του περιεχομένου παρατίθενται σε αυτόν τον πίνακ.
ΗμερομηνίαΑναθεωρήσεις:
19 Ιανουαρίου 2007Αρχική έκδοση
22 Ιανουαρίου 2007Ενημερώθηκε η ενότητα "Για Διαχειριστές IT Administrators που χρησιμοποιούν Microsoft Exchange".
5 Φεβρουαρίου 2007Ενημερώθηκαν οι πληροφορίες σχετικά με το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool).
9 Φεβρουαρίου 2007Ενημερώθηκαν οι πληροφορίες σχετικά με το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool).
13 Φεβρουαρίου 2007Διορθώθηκε το όνομα του στοιχείου λήψης από Tzremove σε Tzmove.
14 Φεβρουαρίου 2007Ενημερώθηκαν οι πληροφορίες σχετικά με το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool).
19 Φεβρουαρίου 2007Προστέθηκαν πληροφορίες στην ενότητα "Γνωστά ζητήματα και περιορισμοί".
21 Φεβρουαρίου 2007Αντικαταστάθηκαν παραπομπές στο παλιό άρθρο 928388 της Γνωσιακής βάσης με παραπομπές στο άρθρο 931836.
27 Φεβρουαρίου 2007Σε αυτό το άρθρο έγιναν οι παρακάτω ενημερώσεις:
 • Προστέθηκε μια σημείωση στην αρχή της ενότητας "Περισσότερες πληροφορίες", σχετικά με μια επείγουσα επιδιόρθωση για το εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας.
 • Προστέθηκε η ενότητα "Θέματα για χρήστες που βρίσκονται σε ζώνες ώρας οι οποίες δεν επηρεάζονται από τη θερινή ώρα 2007".
 • Ενημερώθηκε η ενότητα "Για χρήστες υπολογιστών μικρών γραφείων, οικιακούς χρήστες ή χρήστες υπολογιστών λιανικής πώλησης που χρησιμοποιούν Windows και Outlook αλλά όχι Exchange Server".
 • Προστέθηκε η ενότητα "Τρόπος εξακρίβωσης αν το εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας ολοκληρώθηκε με επιτυχία".
8 Μαρτίου 2007Προστέθηκε ένας πίνακας όλων των πιθανών κωδικών σφάλματος στην ενότητα "Πλήρης πίνακας πιθανών κωδικών σφάλματος".
9 Μαρτίου 2007Προστέθηκαν οι πληροφορίες δήλωσης αρχείου για το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) στην ενότητα "Εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την ενημέρωση της θερινής ώρας σε εφαρμογές ημερολογίου".
9 Μαρτίου 2007Προστέθηκε παραπομπή στο άρθρο 238119 της Γνωσιακής βάσης: Λίστα αριθμητικών κωδικών αποτελέσματος εκτεταμένου MAPI
3 Απριλίου 2007Ενημερώθηκε η ενότητα "Εισαγωγή".
27 Ιουλίου 2007Προσθήκη της ενότητας "Τι πρέπει να κάνετε".
31 Ιουλίου 2007Έγιναν διάφορες ενημερώσεις σε ολόκληρο το άρθρο.
31 Αυγούστου 2007 Συγχωνεύτηκαν διακόπτες γραμμής εντολών και σενάρια από το 933146 και αποσύρθηκε το 933146. Προσθήκη ενότητας για Πρόσθετους πόρους.
4 Σεπτεμβρίου 2007Προσθήκη κουκκίδας στην ενότητα "Γνωστά ζητήματα και περιορισμοί" σχετικά με την Τυπική ώρα Νέας Ζηλανδίας.
5 Σεπτεμβρίου 2007Ενημερώθηκαν τα βήματα στην ενότητα "Γενική σειρά ενεργειών ενημέρωσης" και προστέθηκε το 941898 στο βήμα 2.
5 Οκτωβρίου 2007Προσθήκη υποενοτήτων στην ενότητα "Κατάσταση λειτουργίας μετακίνησης".
9 Οκτωβρίου 2007Προστέθηκε σημείωση σχετικά με την επιλογή γραμμής εντολών /ignorePatchDate. Προστέθηκε το KB933360 στη λίστα των ενημερώσεων για τις οποίες ελέγχει το εργαλείο.
13 Νοεμβρίου 2007
 • Αφαιρέθηκαν όλες οι αναφορές στη θερινή ώρα 2007 και στη θερινή ώρα 2006 και αντικαταστάθηκαν με "κανόνες ζώνης ώρας" ή "ενημέρωση ζώνης ώρας των Windows".
 • Αφαιρέθηκαν τα βήματα "Πώς να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας" από την ενότητα Περισσότερες πληροφορίες:
4 Μαρτίου 2008Προστέθηκε κουκκίδα στην ενότητα "Γνωστά ζητήματα και περιορισμοί" που ξεκινάει με τη φράση "Δεν μπορείτε να εκτελέσετε το εργαλείο ανοίγοντας το πακέτο OutlookTimeZoneMove.exe σε έναν υπολογιστή όπου είναι ήδη εγκατεστημένο το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας για το Microsoft Office Outlook".
12 Σεπτεμβρίου 2008Σε αυτό το άρθρο έγιναν οι παρακάτω ενημερώσεις:
 • Αλλαγή πληροφοριών σχετικά με την τρέχουσα ενημέρωση, ώστε να περιλαμβάνει την πιο πρόσφατη ενημέρωση (12 Αυγούστου 2008).
 • Ενημέρωση των χαρακτηριστικών αρχείου της τρέχουσας ενημέρωσης.
 • Ενημερώθηκαν αναφορές έκδοσης στο Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας, ώστε να αναφέρουν την πιο πρόσφατη έκδοση (3.0).
 • Στην ενότητα "Γνωστά ζητήματα και περιορισμοί", προστέθηκε μια αναφορά στο 957498.
 • Ενημερώνονται όλες οι αναφορές KB933360 στο KB951072.
 • Ενημέρωση όλων των αναφορών KB941898 στο KB950885.
 • Ενημερώθηκαν οι αναφορές του KB940006 Περιγραφή της συλλογής ενημερώσεων 4 για τον Exchange Server 2007 στο KB941421 Περιγραφή της συλλογής ενημερώσεων 5 για τον Exchange Server 2007.
 • Ενημερώθηκαν οι εμφανίσεις του Tzmove.exe στο OutlookTimeZoneMove.exe.
 • Μικρές αλλαγές στη διαδικασία "Πώς να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας".
 • Μικρές αλλαγές στην ενότητα "Διαφορές ανάμεσα σε μια λειτουργία μετακίνησης ζώνης ώρας και μια λειτουργία ενημέρωσης ζώνης ώρας" και την ενότητα "Για να εκτελέσετε μια λειτουργία μετακίνησης" και προσθήκη του πίνακα "Επιλογή γραμμής εντολών".
 • Προσθήκη νέας ενότητας "Χρήση της επιλογής χωρίς μηνύματα σε μια λειτουργία μετακίνησης ζώνης ώρας" και νέας ενότητας Προσδιορισμός Αρχικής και Νέας ζώνης ώρας για μία λειτουργία μετακίνησης ζώνης ώρας".
 • Διαγραφή του Σεναρίου 1 από την ενότητα Σενάρια.
 • Προσθήκη τεσσάρων εργαλείων γραμμής εντολών στην ενότητα "Γλωσσάρι των επιλογών γραμμής εντολών για το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook".
 • Κατάργηση μιας κουκκίδας και μιας διαδικασίας από την ενότητα "Γνωστά ζητήματα και περιορισμοί".
fall back spring ahead OLK OLK2000 OLK2002 OLK2003 OL2007
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 931667 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/20/2011 22:08:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

 • kbexpertisebeginner kbhowto KB931667
Σχόλια