Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "Η σύνδεση της Υπηρεσίας προφίλ χρήστη απέτυχε"

Συμπτώματα
Κατά τη σύνδεσή σας με χρήση προσωρινού προφίλ σε υπολογιστή που βασίζεται σε Windows 7 ή Windows Vista, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
Η σύνδεση της Υπηρεσίας προφίλ χρήστη απέτυχε. Δεν είναι δυνατή η φόρτωση του προφίλ χρήστη.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Ορισμένες φορές, τα Windows ενδέχεται να μην διαβάζουν σωστά το προφίλ χρήστη σας, όπως για παράδειγμα, σε περίπτωση που το λογισμικό προστασίας από ιούς σαρώνει τον υπολογιστή σας ενώ προσπαθείτε να συνδεθείτε. Πριν ακολουθήσετε τις παρακάτω μεθόδους, δοκιμάστε να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας και να συνδεθείτε ξανά με το λογαριασμό χρήστη σας για να ελέγξετε αν τυχόν επιλύθηκε το πρόβλημα. Εάν κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας και το ζήτημα δεν επιλυθεί, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες μεθόδους για την επιδιόρθωση του προβλήματος.

Σημείωση Πρέπει να μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα λογαριασμό διαχειριστή για να διορθώσετε το προφίλ χρήστη ή να αντιγράψετε τα δεδομένα σας σε νέο λογαριασμό. Πριν επιλύσετε αυτό το ζήτημα, συνδεθείτε στα Windows χρησιμοποιώντας άλλο λογαριασμό που διαθέτει δικαιώματα διαχειριστή ή επανεκκινήστε τον υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία για να συνδεθείτε στον ενσωματωμένο λογαριασμό διαχειριστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκκίνησης σε ασφαλή λειτουργία, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Μέθοδος 1: Διορθώστε το προφίλ του λογαριασμού χρήστη

Για να διορθώσετε το προφίλ του λογαριασμού χρήστη, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιλαμβάνει βήματα που σας εξηγούν πώς να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου. Γι' αυτό, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε με προσοχή τα σχετικά βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου, πριν να το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, εάν παρουσιαστεί πρόβλημα, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Αναζήτηση και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Στον Επεξεργαστή μητρώου, εντοπίστε και κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
 3. Στο παράθυρο περιήγησης, εντοπίστε τον φάκελο που ξεκινά με S-1-5 (κλειδί SID) και ακολουθείται από έναν μεγάλο αριθμό.
 4. Κάντε κλικ σε κάθε φάκελο S-1-5, εντοπίστε την καταχώρηση ProfileImagePath στο παράθυρο λεπτομερειών και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ για να βεβαιωθείτε ότι πρόκειται για το προφίλ λογαριασμού χρήστη που παρουσιάζει το σφάλμα.

  • Εάν έχετε δύο φακέλους που ξεκινούν με S-1-5 και ακολουθούνται από μερικούς μεγάλους αριθμούς και ο ένας από αυτούς λήγει με την επέκταση .bak, θα χρειαστεί να μετονομάσετε το φάκελο .bak. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
   1. Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο χωρίς την επέκταση .bak και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Μετονομασία. Πληκτρολογήστε .ba και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
   2. Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο με την ονομασία .bak και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Μετονομασία. Καταργήστε την επέκταση .bak στο τέλος του ονόματος του φακέλου και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
   3. Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο με την ονομασία .ba και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Μετονομασία. Στο τέλος του ονόματος του φακέλου, αλλάξτε την κατάληξη .ba σε .bak και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.
  • Εάν έχετε μόνο ένα φάκελο που ξεκινάει με S-1-5 και ακολουθείται από μεγάλο αριθμό καταλήγοντας στην επέκταση .bak. Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Μετονομασία. Καταργήστε την επέκταση .bak στο τέλος του ονόματος του φακέλου και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Στο παράθυρο λεπτομερειών, κάντε κλικ στο φάκελο χωρίς την επέκταση .bak, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο RefCount, πληκτρολογήστε 0 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Στο παράθυρο λεπτομερειών, κάντε κλικ στο φάκελο χωρίς την επέκταση .bak, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο RefCount, πληκτρολογήστε 0 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 7. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου.
 8. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
 9. Συνδεθείτε ξανά στο λογαριασμό σας.

Μέθοδος 2: Συνδεθείτε στα Windows και αντιγράψτε τα δεδομένα σας σε έναν νέο λογαριασμό

Δημιουργήστε έναν νέο λογαριασμό και αντιγράψτε τα δεδομένα από τον παλιό λογαριασμό στο νέο. Για πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:

Windows 7Windows Vista

Μέθοδος 3: Διαγράψτε το SID σφάλματος και δημιουργήστε ένα προφίλ

Για να διαγράψετε το SID σφάλματος και να δημιουργήσετε ένα προφίλ, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Διαγράψτε το SID σφάλματος.

  Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιλαμβάνει βήματα που σας εξηγούν πώς να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου. Γι' αυτό, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε με προσοχή τα σχετικά βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου, πριν να το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, εάν παρουσιαστεί πρόβλημα, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:
  322756 Τρόπος δημιουργίας αντίγραφου ασφάλειας και επαναφοράς μητρώου στα Windows
  Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα μόνοι σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε διαγραφή του προφίλ χρησιμοποιώντας το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες υπολογιστή". Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
   1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Υπολογιστής και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες.
   2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή ρυθμίσεων.

   3. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες συστήματος, κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους.

   4. Στην περιοχή Προφίλ χρηστών, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.
   5. Στο παράθυρο διαλόγου Προφίλ χρηστών, επιλέξτε το προφίλ που θέλετε να διαγράψετε, κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή και, έπειτα, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Αναζήτηση και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.
  3. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
  4. Κάντε δεξιό κλικ στο SID που θέλετε να καταργήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή.
 2. Συνδεθείτε στον υπολογιστή και δημιουργήστε ένα νέο προφίλ.
Περισσότερες πληροφορίες
Αυτό το σφάλμα μπορεί να προκύψει, εάν έχει γίνει διαμόρφωση της ρύθμισης της Πολιτικής ομάδας "Να μην γίνεται σύνδεση χρηστών με προσωρινό προφίλ".

Αυτό το σφάλμα ενδέχεται να προκύψει εάν ο φάκελος προφίλ χρήστη διαγραφεί με μη αυτόματο τρόπο. Με την μη αυτόματη διαγραφή ενός φακέλου προφίλ δεν καταργείται το αναγνωριστικό ασφαλείας (SID) από τη λίστα προφίλ στο μητρώο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστάται ιδιαίτερα να μην χρησιμοποιείται αυτή η μέθοδος ως ο τυπικός τρόπος κατάργησης προφίλ χρηστών από υπολογιστές. Η τεκμηριωμένη προσέγγιση που υποστηρίζεται κάνει χρήση των Ρυθμίσεων συστήματος για προχωρημένους στις ιδιότητες συστήματος, στις ρυθμίσεις των "Προφίλ χρηστών". Για εφαρμογές, αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη με χρήση του API "DeleteProfile".

Αν αυτό το SID υπάρχει, τα Windows θα προσπαθήσουν να κάνουν φόρτωση του προφίλ κάνοντας χρήση του ProfileImagePath που παραπέμπει σε μια ανύπαρκτη διαδρομή. Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η φόρτωση του προφίλ.
Πληροφορίες αρχείου καταγραφής συμβάντων
Τα ακόλουθα συμβάντα καταγράφονται στο αρχείο καταγραφής εφαρμογών:

 • Όνομα αρχείου καταγραφής: Εφαρμογή
  Προέλευση: Υπηρεσία προφίλ χρηστών στα Microsoft Windows
  Ημερομηνία: Ημερομηνία
  Αναγνωριστικό συμβάντος: 1515
  Κατηγορία εργασίας: Καμία
  Επίπεδο: Προειδοποίηση
  Λέξεις-κλειδιά: Κλασικό
  Χρήστης: Χρήστης
  Υπολογιστής: Υπολογιστής
  Περιγραφή: Τα Windows διαθέτουν αντίγραφα ασφαλείας αυτού του προφίλ χρήστη. Τα Windows θα προσπαθήσουν αυτόματα να χρησιμοποιήσουν το προφίλ αντιγράφου ασφαλείας την επόμενη φορά που θα συνδεθεί ο χρήστης.

 • Όνομα αρχείου καταγραφής: Application
  Προέλευση (Source): Υπηρεσία προφίλ χρηστών στα Microsoft Windows
  Ημερομηνία: Ημερομηνία
  Αναγνωριστικό συμβάντος: 1511
  Κατηγορία εργασίας: Καμία
  Επίπεδο: Προειδοποίηση
  Λέξεις-κλειδιά: Κλασικό
  Χρήστης: Χρήστης
  Υπολογιστής: Υπολογιστής
  Περιγραφή: Τα Windows δεν μπορούν να βρουν το τοπικό προφίλ και πραγματοποιούν τη σύνδεσή σας με προσωρινό προφίλ. Οι αλλαγές που κάνετε σε αυτό το προφίλ θα χαθούν μετά την αποσύνδεσή σας.

 • Όνομα αρχείου καταγραφής: Application
  Προέλευση (Source): Υπηρεσία προφίλ χρηστών στα Microsoft Windows
  Ημερομηνία: Ημερομηνία
  Αναγνωριστικό συμβάντος: 1500
  Κατηγορία εργασίας: Καμία
  Επίπεδο: Σφάλμα
  Λέξεις-κλειδιά: Κλασικό
  Χρήστης: Χρήστης
  Υπολογιστής: Υπολογιστής
  Περιγραφή: Τα Windows δεν είναι δυνατό να σας συνδέσουν, επειδή δεν είναι δυνατή η φόρτωση του προφίλ σας. Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο και ότι το δίκτυό σας λειτουργεί σωστά.
  ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ - Άγνωστη

 • Όνομα αρχείου καταγραφής: Application
  Προέλευση (Source): Microsoft-Windows-Winlogon
  Ημερομηνία: Ημερομηνία
  Αναγνωριστικό συμβάντος: 6004
  Κατηγορία εργασίας: Καμία
  Επίπεδο: Προειδοποίηση
  Λέξεις-κλειδιά: Κλασικό
  Χρήστης: Δ/Ε
  Υπολογιστής: Υπολογιστής
  Περιγραφή: Μια κρίσιμη ειδοποίηση συμβάντος απέτυχε στα Προφίλ συνδρομητών ειδοποίησης του Winlogon.

Vlastnosti

ID článku: 947215 - Poslední kontrola: 08/22/2016 13:29:00 - Revize: 13.0

Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

 • kbtshoot kberrmsg kbexpertisebeginner kbprb kbcip kbsmbportal KB947215
Váš názor