Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Για την αποτελεσματική χρήση των τύπων, υπάρχουν τρία σημαντικά θέματα που πρέπει να κατανοήσετε:

Υπολογισμός     είναι η διαδικασία υπολογισμού των τύπων και, στη συνέχεια, της εμφάνισης των αποτελεσμάτων στα κελιά που περιέχουν τους τύπους. Για να αποφύγετε τους περιττούς υπολογισμούς που μπορεί να είναι χρονοβόροι και να επιβραδύνουν τη λειτουργία του υπολογιστή σας, το Microsoft Excel υπολογίζει αυτόματα ξανά τους τύπους μόνο όταν έχουν αλλάξει τα κελιά από τα οποία εξαρτάται ο τύπος. Αυτός είναι ο προεπιλεγμένος τρόπος λειτουργίας όταν ανοίγετε για πρώτη φορά ένα βιβλίο εργασίας και όταν επεξεργάζεστε ένα βιβλίο εργασίας. Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο και το χρόνο επανάληψης του υπολογισμού των τύπων από το Excel.

Διαδοχικές προσεγγίσεις     είναι ο επαναλαμβανόμενος επανυπολογισμός ενός φύλλου εργασίας, μέχρι να ικανοποιηθεί μια καθορισμένη αριθμητική συνθήκη. Το Excel δεν μπορεί να υπολογίσει αυτόματα έναν τύπο που αναφέρεται στο κελί — άμεσα ή έμμεσα — που περιέχει τον τύπο. Αυτή ονομάζεται κυκλική αναφορά. Εάν ένας τύπος παραπέμπει ξανά σε ένα από τα κελιά του, πρέπει να προσδιορίσετε πόσες φορές πρέπει να επαναληφθεί ο υπολογισμός του τύπου. Οι κυκλικές αναφορές μπορεί να επαναλαμβάνονται επ' αόριστο. Ωστόσο, μπορείτε να ελέγξετε τον μέγιστο αριθμό διαδοχικών προσεγγίσεων και το μέγεθος της αποδεκτής μεταβολής.

Ακρίβεια     αποτελεί μέτρηση του βαθμού ακρίβειας ενός υπολογισμού. Το Excel αποθηκεύει αριθμούς και υπολογίζει με ακρίβεια 15 σημαντικών ψηφίων. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε την ακρίβεια των υπολογισμών έτσι ώστε το Excel να χρησιμοποιεί την τιμή που εμφανίζεται αντί για την αποθηκευμένη τιμή κατά την επανάληψη του υπολογισμού των τύπων.

Καθώς εξελίσσεται ο υπολογισμός, μπορείτε να επιλέξετε εντολές ή να εκτελέσετε ενέργειες όπως η εισαγωγή αριθμών ή τύπων. Το Excel διακόπτει προσωρινά τον υπολογισμό για να εκτελέσει τις άλλες εντολές ή ενέργειες και, στη συνέχεια, συνεχίζει τον υπολογισμό. Η διαδικασία υπολογισμού μπορεί να διαρκέσει περισσότερο χρόνο εάν το βιβλίο εργασίας περιέχει μεγάλο αριθμό τύπων ή εάν τα φύλλα εργασίας περιέχουν πίνακες δεδομένων ή συναρτήσεις που υπολογίζονται εκ νέου αυτόματα κάθε φορά που υπολογίζεται ξανά το βιβλίο εργασίας. Επίσης, η διαδικασία υπολογισμού μπορεί να διαρκέσει περισσότερο χρόνο εάν τα φύλλα εργασίας περιέχουν συνδέσεις σε άλλα φύλλα εργασίας ή βιβλία εργασίας. Μπορείτε να ελέγξετε πότε θα γίνεται υπολογισμός αλλάζοντας τη διαδικασία υπολογισμού σε μη αυτόματο υπολογισμό.

Σημαντικό: Η αλλαγή οποιασδήποτε από τις επιλογές επηρεάζει όλα τα ανοιχτά βιβλία εργασίας.

 1. Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο, επιλέξτε Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην κατηγορία Τύποι.

  Στο Excel 2007, κάντε κλικ στο κουμπί του Microsoft Office, κάντε κλικ στην επιλογή επιλογές του Excelκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην κατηγορία τύποι .

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επαναλαμβάνεται ο υπολογισμός όλων των εξαρτημένων τύπων κάθε φορά που κάνετε μια αλλαγή σε τιμή, τύπο ή όνομα, στην ενότητα Επιλογές υπολογισμού, στην περιοχή Υπολογισμός βιβλίου εργασίας, επιλέξτε Αυτόματος. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση υπολογισμού.

  • Για να επαναλάβετε τον υπολογισμό όλων των εξαρτημένων τύπων — εκτός από τους πίνακες δεδομένων — κάθε φορά που κάνετε μια αλλαγή σε μια τιμή, έναν τύπο ή ένα όνομα, στην ενότητα Επιλογές υπολογισμού , στην περιοχή Υπολογισμός βιβλίου εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματο, εκτός από πίνακες δεδομένων.

  • Για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη επανάληψη του υπολογισμού και ο υπολογισμός ανοιχτών βιβλίων εργασίας να επαναλαμβάνεται μόνο όταν το ζητάτε ρητά (πατώντας το πλήκτρο F9), στην ενότητα Επιλογές υπολογισμού, στην περιοχή Υπολογισμός βιβλίου εργασίας, επιλέξτε Μη αυτόματος.

   Σημείωση: Όταν επιλέγετε Μη αυτόματος, το Excel επιλέγει αυτόματα το πλαίσιο ελέγχου Νέος υπολογισμός βιβλίου εργασίας πριν από την αποθήκευση. Εάν η αποθήκευση του βιβλίου εργασίας διαρκεί πολύ, η κατάργηση της επιλογής του πλαισίου ελέγχου Νέος υπολογισμός βιβλίου εργασίας πριν από την αποθήκευση ίσως βελτιώσει το χρόνο αποθήκευσης.

  • Για να επαναλάβετε με μη αυτόματο τρόπο τον υπολογισμό όλων των ανοιχτών φύλλων εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των πινάκων δεδομένων, και για να ενημερώσετε όλα τα ανοιχτά φύλλα γραφήματος, στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Υπολογισμός, επιλέξτε Άμεσος υπολογισμός.

   Ομάδα "Υπολογισμός"

  • Για να επαναλάβετε με μη αυτόματο τρόπο τον υπολογισμό του ενεργού φύλλου εργασίας και οποιωνδήποτε γραφημάτων και φύλλων γραφήματος που είναι συνδεδεμένα με αυτό το φύλλο εργασίας, στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Υπολογισμός, επιλέξτε Υπολογισμός φύλλου.

Συμβουλή: Εναλλακτικά, μπορείτε να αλλάξετε πολλές από αυτές τις επιλογές εκτός του παραθύρου διαλόγου Επιλογές του Excel. Στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Υπολογισμός, επιλέξτε Επιλογές υπολογισμού και, στη συνέχεια, Αυτόματος.

Σημείωση: Εάν ένα φύλλο εργασίας περιέχει έναν τύπο ο οποίος είναι συνδεδεμένος με ένα φύλλο εργασίας που δεν έχει επανυπολογιστεί και ενημερώσετε αυτήν τη σύνδεση, το Excel εμφανίζει μήνυμα ότι το φύλλο εργασίας προέλευσης δεν έχει επανυπολογιστεί πλήρως. Για να ενημερώσετε τη σύνδεση με την τρέχουσα τιμή που είναι αποθηκευμένη στο φύλλο εργασίας προέλευσης, ακόμη και στην περίπτωση που η τιμή δεν είναι σωστή, επιλέξτε OK. Για να ακυρώσετε την ενημέρωση της σύνδεσης και να χρησιμοποιήσετε την προηγούμενη τιμή που προέρχεται από το φύλλο εργασίας προέλευσης, επιλέξτε Άκυρο.

Για

Πατήστε

Επαναλάβετε τον υπολογισμό τύπων που έχουν αλλάξει από τον τελευταίο υπολογισμό καθώς και των τύπων που εξαρτώνται από αυτούς, σε όλα τα ανοιχτά βιβλία εργασίας. Στην περίπτωση που ένα βιβλίο εργασίας έχει ρυθμιστεί για αυτόματη επανάληψη του υπολογισμού, δεν χρειάζεται να πατήσετε το πλήκτρο F9 για να επαναληφθεί ο υπολογισμός.

F9

Επαναλάβετε τον υπολογισμό των τύπων που τροποποιήθηκαν από τον τελευταίο υπολογισμό καθώς και των τύπων που εξαρτώνται από αυτούς, στο ενεργό φύλλο εργασίας.

Shift+F9 

Επαναλάβετε τον υπολογισμό όλων των τύπων σε όλα τα ανοιχτά βιβλία εργασίας, ανεξάρτητα από το εάν έχουν τροποποιηθεί από την τελευταία επανάληψη του υπολογισμού.

Ctrl+Alt+F9 

Ελέγξετε εξαρτημένους τύπους και στη συνέχεια να επαναλάβετε τον υπολογισμό όλων των τύπων σε όλα τα ανοιχτά βιβλία εργασίας, ανεξάρτητα από το εάν έχουν τροποποιηθεί από την τελευταία επανάληψη του υπολογισμού.

Ctrl+Shift+Alt+F9  

 1. Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο, επιλέξτε Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην κατηγορία Τύποι.

  Στο Excel 2007, κάντε κλικ στο κουμπί του Microsoft Office, κάντε κλικ στην επιλογή επιλογές του Excelκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην κατηγορία τύποι .

 2. Στην ενότητα Επιλογές υπολογισμού, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση επαναληπτικού υπολογισμού.

 3. Για να ορίσετε τον μέγιστο αριθμό επαναλήψεων υπολογισμού του Excel, πληκτρολογήστε τον αριθμό των διαδοχικών προσεγγίσεων στο πλαίσιο Μέγιστος αριθμός διαδοχικών προσεγγίσεων. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των διαδοχικών προσεγγίσεων τόσο περισσότερο χρόνο χρειάζεται το Excel για να επαναλάβει τον υπολογισμό σε ένα φύλλο εργασίας.

 4. Για να ορίσετε τον μέγιστο βαθμό μεταβολής που αποδέχεστε μεταξύ των αποτελεσμάτων της επανάληψης του υπολογισμού, πληκτρολογήστε το βαθμό στο πλαίσιο Μέγιστη μεταβολή. Όσο μικρότερος είναι ο αριθμός τόσο ακριβέστερο είναι το αποτέλεσμα και τόσο περισσότερο χρόνο χρειάζεται το Excel, για να επαναλάβει τον υπολογισμό σε ένα φύλλο εργασίας.

Σημείωση: Η Επίλυση και η Αναζήτηση στόχου είναι μέρος μιας σειράς εντολών που κάποιες φορές ονομάζονται εργαλεία ανάλυση what-if. Οι δύο αυτές εντολές χρησιμοποιούν τις διαδοχικές προσεγγίσεις με ελεγχόμενο τρόπο, ώστε να λαμβάνονται τα επιθυμητά αποτελέσματα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Επίλυση όταν χρειάζεται να βρείτε τη βέλτιστη τιμή ενός συγκεκριμένου κελιού προσαρμόζοντας τις τιμές πολλών κελιών ή όταν θέλετε να εφαρμόσετε συγκεκριμένους περιορισμούς σε μία ή περισσότερες από τις τιμές του υπολογισμού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Αναζήτηση στόχου όταν γνωρίζετε το επιθυμητό αποτέλεσμα ενός μεμονωμένου τύπου αλλά όχι την τιμή εισαγωγής που χρειάζεται ο τύπος για να καθορίσει το αποτέλεσμα.

Προτού αλλάξετε την ακρίβεια των υπολογισμών, λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα σημαντικά σημεία:

Από προεπιλογή, το Excel υπολογίζει τις αποθηκευμένες τιμές, όχι τις εμφανιζόμενες   

Η τιμή που εμφανίζεται και εκτυπώνεται εξαρτάται από τον τρόπο που επιλέγετε να μορφοποιήσετε και να εμφανίσετε την αποθηκευμένη τιμή. Για παράδειγμα, ένα κελί που εμφανίζει μια ημερομηνία ως "22/6/2008" περιέχει επίσης έναν σειριακό αριθμό ο οποίος είναι η αποθηκευμένη τιμή για την ημερομηνία στο κελί. Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση της ημερομηνίας σε άλλη μορφή (για παράδειγμα, σε "22-Ιούν-2008"), αλλά η αλλαγή της εμφάνισης μιας τιμής σε ένα φύλλο εργασίας δεν αλλάζει την αποθηκευμένη τιμή.

Να είστε προσεκτικοί όταν αλλάζετε την ακρίβεια των υπολογισμών   

Όταν ένας τύπος εκτελεί υπολογισμούς, το Excel χρησιμοποιεί συνήθως τις τιμές που είναι αποθηκευμένες στα κελιά στα οποία γίνεται αναφορά από τον τύπο. Για παράδειγμα, εάν δύο κελιά περιέχουν την τιμή 10,005 και τα κελιά μορφοποιηθούν ώστε να εμφανίζουν τις τιμές σε μορφή νομισματικής μονάδας, θα εμφανίζεται η τιμή 10,01 € σε κάθε κελί. Εάν αθροίσετε τα δύο κελιά, το αποτέλεσμα θα είναι 20,01 €, επειδή το Excel αθροίζει τις αποθηκευμένες τιμές 10,005 και 10,005 και όχι τις τιμές που εμφανίζονται.

Όταν αλλάζετε την ακρίβεια των υπολογισμών σε ένα βιβλίο εργασίας χρησιμοποιώντας τις εμφανιζόμενες (μορφοποιημένες) τιμές, το Excel αλλάζει οριστικά όλες τις αποθηκευμένες τιμές από απόλυτη ακρίβεια (15 ψηφία) σε οποιαδήποτε μορφή εμφανίζεται, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Εάν αργότερα επιλέξετε να πραγματοποιήσετε υπολογισμό με απόλυτη ακρίβεια, δεν μπορούν να αποκατασταθούν οι αρχικές υποκείμενες τιμές.

 1. Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο, επιλέξτε Επιλογές και στη συνέχεια κάντε κλικ στην κατηγορία Για προχωρημένους.

  Στο Excel 2007, κάντε κλικ στο κουμπί του Microsoft Office, κάντε κλικ στην επιλογή επιλογές του Excelκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην κατηγορία για προχωρημένους

 2. Στην ενότητα Κατά τον υπολογισμό αυτού του βιβλίου εργασίας, επιλέξτε το βιβλίο εργασίας που θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ρύθμιση ακρίβειας όπως εμφανίζεται.

Παρόλο που το Excel περιορίζει την ακρίβεια σε 15 ψηφία, αυτό δεν σημαίνει ότι τα 15 ψηφία είναι το όριο του μεγέθους ενός αριθμού που μπορείτε να αποθηκεύσετε στο Excel. Το όριο είναι 9,99999999999999E+307 για τους θετικούς αριθμούς και -9,99999999999999E+307 για τους αρνητικούς αριθμούς. Τα νούμερα αυτά είναι σχεδόν ίσα με 1 ή -1 ακολουθούμενο από 308 μηδενικά.

Ακρίβεια στο Excel σημαίνει ότι κάθε αριθμός που υπερβαίνει τα 15 ψηφία αποθηκεύεται και εμφανίζεται με ακρίβεια μόνο 15 ψηφίων. Αυτά τα ψηφία μπορεί να είναι σε οποιονδήποτε συνδυασμό πριν ή μετά την υποδιαστολή. Οποιαδήποτε ψηφία στα δεξιά του 15ου ψηφίου θα είναι μηδενικά. Για παράδειγμα, ο αριθμός 1234567,890123456 έχει 16 ψηφία (7 ψηφία πριν και 9 ψηφία μετά την υποδιαστολή). Στο Excel, αποθηκεύεται και εμφανίζεται ως 1234567,89012345 (αυτό εμφανίζεται στη γραμμή τύπων και στο κελί). Εάν ορίσετε το κελί σε μορφή αριθμού ώστε να εμφανίζονται όλα τα ψηφία (αντί της επιστημονικής μορφής, όπως 1,23457E+06), θα δείτε ότι ο αριθμός εμφανίζεται ως 1234567,890123450. Το 6 στο τέλος (το 16ο ψηφίο) απορρίπτεται και αντικαθίσταται από το 0. Η ακρίβεια σταματά στο 15ο ψηφίο, οπότε οποιαδήποτε ψηφία ακολουθούν είναι μηδενικά.

Ένας υπολογιστής μπορεί να διαθέτει περισσότερους από έναν επεξεργαστές (να περιέχει πολλούς φυσικούς επεξεργαστές) ή μπορεί να διαθέτει πολυνηματική τεχνολογία (να περιέχει πολλούς λογικούς επεξεργαστές). Σε αυτούς τους υπολογιστές, μπορείτε να βελτιώσετε ή να ελέγξετε τη χρονική διάρκεια της επανάληψης του υπολογισμού βιβλίων εργασίας που περιέχουν πολλούς τύπους, ορίζοντας τον αριθμό των επεξεργαστών που χρησιμοποιούνται για την επανάληψη του υπολογισμού. Σε πολλές περιπτώσεις, τμήματα του φορτίου εργασίας μιας επανάληψης υπολογισμού μπορεί να εκτελεστούν ταυτόχρονα. Η κατανομή αυτού του φορτίου εργασίας σε πολλούς επεξεργαστές μπορεί να μειώσει τον συνολικό χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της επανάληψης του υπολογισμού.

 1. Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο, επιλέξτε Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην κατηγορία Για προχωρημένους.

  Στο Excel 2007, κάντε κλικ στο κουμπί του Microsoft Office, κάντε κλικ στην επιλογή επιλογές του Excelκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην κατηγορία για προχωρημένους .

 2. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση πολλών επεξεργαστών στη διάρκεια του υπολογισμού, στην ενότητα Τύποι, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ενεργοποίηση πολυνηματικού υπολογισμού.

  Σημείωση    Αυτό το πλαίσιο ελέγχου ενεργοποιείται από προεπιλογή και χρησιμοποιούνται όλοι οι επεξεργαστές κατά τη διάρκεια του υπολογισμού. Ο αριθμός των επεξεργαστών του υπολογιστή σας εντοπίζεται αυτόματα και εμφανίζεται δίπλα στην επιλογή Χρήση όλων των επεξεργαστών σε αυτόν τον υπολογιστή.

 3. Προαιρετικά, εάν επιλέξετε Ενεργοποίηση πολυνηματικού υπολογισμού, μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των επεξεργαστών που θα χρησιμοποιηθούν στον υπολογιστή σας. Για παράδειγμα, ίσως θέλετε να περιορίσετε τον αριθμό των επεξεργαστών που χρησιμοποιούνται στη διάρκεια της επανάληψης του υπολογισμού, στην περίπτωση που εκτελούνται άλλα προγράμματα στον υπολογιστή σας τα οποία απαιτούν αποκλειστικό χρόνο επεξεργασίας.

 4. Για να ελέγξετε τον αριθμό των επεξεργαστών, στην περιοχή Αριθμός νημάτων υπολογισμού, επιλέξτε Μη αυτόματος. Εισαγάγετε τον αριθμό επεξεργαστών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν (ο μέγιστος αριθμός είναι 1024).

Προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα παλαιότερα βιβλία εργασίας υπολογίζονται σωστά, το Excel συμπεριφέρεται διαφορετικά όταν ανοίγετε για πρώτη φορά ένα βιβλίο εργασίας που έχει αποθηκευτεί σε παλαιότερη έκδοση του Excel από ό,τι όταν ανοίγετε ένα βιβλίο εργασίας που δημιουργήθηκε στην τρέχουσα έκδοση.

 • Όταν ανοίγετε για πρώτη φορά ένα βιβλίο εργασίας που έχει δημιουργηθεί με την τρέχουσα έκδοση, το Excel επαναλαμβάνει τον υπολογισμό μόνο των τύπων που εξαρτώνται από κελιά που έχουν αλλάξει.

 • Όταν χρησιμοποιείτε ένα βιβλίο εργασίας που δημιουργήθηκε σε προηγούμενη έκδοση του Excel, όλοι οι τύποι του βιβλίου εργασίας — τόσο εκείνοι που εξαρτώνται από κελιά που έχουν αλλάξει όσο και εκείνοι που δεν εξαρτώνται από αυτά τα κελιά — υπολογίζονται ξανά. Με τον τρόπο αυτόν, εξασφαλίζεται ότι το βιβλίο εργασίας βελτιστοποιείται πλήρως για την τρέχουσα έκδοση του Excel. Υπάρχει εξαίρεση όταν το βιβλίο εργασίας είναι σε διαφορετική κατάσταση λειτουργίας υπολογισμού, όπως "Μη αυτόματος".

 • Επειδή η πλήρης επανάληψη του υπολογισμού μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από τη μερική επανάληψή του, το άνοιγμα ενός βιβλίου εργασίας που δεν έχει αποθηκευτεί προηγουμένως στην τρέχουσα έκδοση του Excel μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από τον συνηθισμένο χρόνο. Μετά την αποθήκευση του βιβλίου εργασίας στην τρέχουσα έκδοση του Excel, θα ανοίγει πιο γρήγορα.

Στο Excel για το Web, το αποτέλεσμα ενός τύπου επανυπολογίζεται αυτόματα όταν αλλάζετε δεδομένα σε κελιά που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον τύπο. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτόν τον αυτόματο επανυπολογισμό και να υπολογίσετε τα αποτελέσματα του τύπου με μη αυτόματο τρόπο. Δείτε πώς μπορείτε να το κάνετε:

Σημείωση: Η αλλαγή της επιλογής υπολογισμού σε ένα βιβλίο εργασίας θα επηρεάσει μόνο το τρέχον βιβλίο εργασίας και όχι οποιαδήποτε άλλα ανοιχτά βιβλία εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης.

 1. Στο υπολογιστικό φύλλο Excel για το Web, κάντε κλικ στην καρτέλα τύποι .

 2. Δίπλα στην επιλογή Επιλογές υπολογισμού, επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές στο αναπτυσσόμενο μενού:

  • Για να επαναλάβετε τον υπολογισμό όλων των εξαρτημένων τύπων κάθε φορά που κάνετε μια αλλαγή σε μια τιμή, έναν τύπο ή ένα όνομα, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.

  • Για να επαναλάβετε τον υπολογισμό όλων των εξαρτημένων τύπων — εκτός από τους πίνακες δεδομένων — κάθε φορά που κάνετε μια αλλαγή σε μια τιμή, έναν τύπο ή ένα όνομα, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη, εκτός από τους πίνακες δεδομένων.

  • Για να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο επανυπολογισμό και να υπολογίσετε εκ νέου τα ανοιχτά βιβλία εργασίας μόνο όταν το κάνετε ρητά, κάντε κλικ στην επιλογή μη αυτόματη.

  • Για να υπολογίσετε με μη αυτόματο τρόπο το βιβλίο εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των πινάκων δεδομένων), κάντε κλικ στην επιλογή Υπολογισμός βιβλίου εργασίας.

Σημείωση: Στο Excel για το Web, δεν μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό των φορών που υπολογίζεται εκ νέου ένας τύπος μέχρι να ικανοποιηθεί μια συγκεκριμένη αριθμητική συνθήκη, ούτε μπορείτε να αλλάξετε την ακρίβεια των υπολογισμών, χρησιμοποιώντας την εμφανιζόμενη τιμή αντί για την αποθηκευμένη τιμή, όταν επανυπολογίζονται οι τύποι. Ωστόσο, μπορείτε να το κάνετε αυτό στην εφαρμογή υπολογιστή Excel. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Άνοιγμα στο Excel για να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας σας για να καθορίσετε τις επιλογές υπολογισμού και να αλλάξετε τον επανυπολογισμό τύπου, την επανάληψη ή την ακρίβεια.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel ή να λάβετε υποστήριξη από την Κοινότητα απαντήσεων.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×