Πίνακας περιεχομένων
×
Εισαγωγή πινάκων, εικόνων και υδατογραφημάτων
Εισαγωγή πινάκων, εικόνων και υδατογραφημάτων

Αναδίπλωση κειμένου γύρω από μια εικόνα

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο.

Συμβουλή: Το βίντεο δεν είναι στη γλώσσα σας; Επιλέξτε Κλειστές λεζάντες Κουμπί κλειστών λεζάντων.

 1. Επιλέξτε την εικόνα.

 2. Επιλέξτε Επιλογές διάταξης.

  Κουμπί εικόνας διάταξης σε μια επιλεγμένη εικόνα

 3. Επιλέξτε τη διάταξη που θέλετε.

  Συμβουλή: Η επιλογή Σε ευθυγράμμιση με το κείμενο τοποθετεί την εικόνα σε μια παράγραφο, σαν να ήταν κείμενο. Η εικόνα θα αλλάξει θέση καθώς προστίθεται ή αφαιρείται κείμενο. Οι άλλες επιλογές σάς επιτρέπουν να μετακινήσετε την εικόνα στη σελίδα, με το κείμενο να ρέει γύρω της.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές αναδίπλωσης κειμένου και τα σημεία αναδίπλωσης, ανατρέξτε στο θέμα Επιλογές αναδίπλωσης κειμένου.

Μπορείτε να προσθέσετε μια εικόνα στην επάνω αριστερή γωνία του εγγράφου και να κάνετε το κείμενο να ρέει γύρω από αυτή.

Αναδίπλωση κειμένου στα δεξιά και κάτω από μια εικόνα

 1. Επιλέξτε μια εικόνα.

 2. Μεταβείτε στις επιλογές Μορφοποίηση εικόνας ή Μορφοποίηση > θέσηςκαι, στην περιοχή Μορφοποίηση με αναδίπλωση κειμένου, επιλέξτε Επάνω αριστερά.

  Το κουμπί "Θέση" στην κορδέλα

  Συμβουλή: Μπορείτε να σύρετε την εικόνα μέσα στο έγγραφο και να τη στοιχίσετε με όποιον τρόπο θέλετε. Κάντε προσαρμοσμένες αλλαγές στην αναδίπλωση κειμένου επιλέγοντας Μορφοποίηση > Αναδίπλωση κειμένου > Περισσότερες επιλογές διάταξης.

Μπορείτε να προσθέσετε μια εικόνα στο κέντρο του εγγράφου και να κάνετε το κείμενο να ρέει γύρω από αυτή.

Αναδίπλωση κειμένου γύρω από όλες τις πλευρές μιας εικόνας

 1. Επιλέξτε μια εικόνα.

 2. Μεταβείτε στις επιλογές Μορφοποίηση εικόνας ή Μορφοποίηση > Αναδίπλωση κειμένου > Τετράγωνο.

  Οι επιλογές "Αναδίπλωση κειμένου" στην κορδέλα

 3. Επιλέξτε Θέση > Περισσότερες επιλογές διάταξης.

 4. Στην καρτέλα Θέση, επιλέξτε Στοίχισηκαι αλλάξτε το αναπτυσσόμενο πεδίο σε Στο κέντρο.

 5. Δίπλα στην επιλογή σε σχέση με το, επιλέξτε Σελίδακαι επιλέξτε OK.

  Σημείωση: Μπορείτε να σύρετε την εικόνα μέσα στο έγγραφο και να τη στοιχίσετε με όποιον τρόπο θέλετε. Κάντε προσαρμοσμένες αλλαγές στην αναδίπλωση κειμένου κάνοντας κλικ στις επιλογές Μορφοποίηση > Αναδίπλωση κειμένου > Περισσότερες επιλογές διάταξης.

Μπορείτε να προσθέσετε μια εικόνα στο έγγραφό σας και να κάνετε το κείμενο να ρέει γύρω από αυτή με έναν τρόπο που ακολουθεί το σχήμα της εικόνας.

Συμβουλή: Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε μια εικόνα με διαφανές, λευκό ή συμπαγές χρώμα φόντου.

Αναδίπλωση κειμένου γύρω από μια εικόνα σχήματος ρόμβου

 1. Επιλέξτε μια εικόνα και σύρετέ τη στη μέση της σελίδας ή όπου άλλου θέλετε.

 2. Μεταβείτε στην επιλογή Μορφοποίηση εικόνας ή Μορφοποίηση > Αναδίπλωση κειμένου > Ερμητική.

  Η επιλογή "Ερμητική αναδίπλωση κειμένου" στην κορδέλα

 3. Στην καρτέλα Μορφοποίηση,επιλέξτε Κατάργηση φόντου.

  Το εικονίδιο "Κατάργηση φόντου" στην κορδέλα

  Σημείωση: Δεν μπορείτε να καταργήσετε το φόντο από ανυσματικές εικόνες.

 4. Επιλέξτε σε οποιοδήποτε σημείο έξω από την εικόνα για να δείτε πώς το κείμενο έχει αναδιπλωθεί γύρω από την εικόνα.

Ρύθμιση της αναδίπλωσης κειμένου με ακρίβεια

Εάν υπάρχει πολύς χώρος ανάμεσα στο κείμενο και την εικόνα σας, μπορείτε να ορίσετε τα σημεία αναδίπλωσης με μη αυτόματο τρόπο.

 1. Επιλέξτε την εικόνα και μεταβείτε στην επιλογή Μορφοποίηση εικόνας ή Μορφοποίηση και επιλέξτε Αναδίπλωση κειμένου > Επεξεργασία σημείων αναδίπλωσης.

  Η επιλογή "Επεξεργασία σημείων αναδίπλωσης" για αναδίπλωση κειμένου στην κορδέλα
 2. Σύρετε τα μαύρα σημεία αναδίπλωσης πιο κοντά ή πιο μακριά από την εικόνα σας μέχρι να είστε ικανοποιημένοι με την εμφάνισή της. Σύρετε την κόκκινη γραμμή για να δημιουργήσετε επιπλέον σημεία αναδίπλωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές αναδίπλωσης κειμένου και τα σημεία αναδίπλωσης, ανατρέξτε στο θέμα Επιλογές αναδίπλωσης κειμένου.

Οι εικόνες που τοποθετούνται σε ευθυγράμμιση είναι συνδεδεμένες με τη θέση μέσα στο κείμενο όπου έχουν εισαχθεί και αντιμετωπίζονται όπως κάθε χαρακτήρας κειμένου — "σε ευθυγράμμιση με το κείμενο". Μετακινούνται αυτόματη μαζί με το κείμενο που τις περιβάλλει.

 1. Επιλέξτε μια εικόνα.

 2. Μεταβείτε στην επιλογή Μορφοποίηση εικόνας ή Μορφοποίηση και επιλέξτε Αναδίπλωση κειμένου > Σε ευθυγράμμιση με το κείμενο.

Μπορείτε να εξασφαλίστε ότι η εικόνα παραμένει στη θέση της καθώς προστίθεται ή διαγράφεται κείμενο.

 1. Επιλέξτε μια εικόνα.

 2. Μεταβείτε στην επιλογή Μορφοποίηση εικόνας ή Μορφοποίηση και επιλέξτε Αναδίπλωση κειμένου > Διόρθωση θέσης στη σελίδα.

Ρύθμιση παραμέτρων αναδίπλωσης κειμένου γύρω από μια εικόνα ή ένα αντικείμενο σχεδίασης

 1. Επιλέξτε την εικόνα ή το αντικείμενο.

 2. Μεταβείτε στην επιλογή Μορφοποίηση εικόνας ή Μορφοποίηση σχήματος και επιλέξτε Τακτοποίηση > Αναδίπλωση κειμένου.

  Κάντε κλικ στην επιλογή Αναδίπλωση κειμένου για να επιλέξετε τον τρόπο αναδίπλωσης του κειμένου γύρω από μια εικόνα ή ένα αντικείμενο σχεδίασης.

  Εάν το παράθυρο έχει αρκετό πλάτος, Word εμφανίζει την επιλογή Αναδίπλωση κειμένου απευθείας στην καρτέλα Μορφοποίηση εικόνας.

 3. Ορίστε τις επιλογές αναδίπλωσης που θέλετε να εφαρμόσετε.

  Για παράδειγμα, Σε ευθυγράμμιση με το κείμενο, Επάνω και κάτωκαι Πίσω από το κείμενο.

Αλλαγή της θέσης μιας εικόνας ή αντικειμένου σχεδίασης σε σχέση με το κείμενο

 1. Επιλέξτε την εικόνα ή το αντικείμενο σχεδίασης.

 2. Μεταβείτε στην επιλογή Μορφοποίηση εικόνας ή Μορφοποίηση σχήματος και επιλέξτε Τακτοποίηση > θέση.

  Κάντε κλικ στην επιλογή Θέση για να ορίσετε τη θέση του πίνακα σε σχέση με το κείμενο που το περιβάλλει.

  Εάν το παράθυρο έχει αρκετό πλάτος, Word εμφανίζει την επιλογή Θέση απευθείας στην καρτέλα Μορφοποίηση εικόνας.

 3. Στο μενού Θέση, επιλέξτε τον τύπο τοποθέτησης που θέλετε ή επιλέξτε Περισσότερες επιλογές διάταξης για να ορίσετε επιλογές διάταξης για προχωρημένους.

  Στο μενού Θέση, επιλέξτε τη θέση για την επιλεγμένη εικόνα ή αντικείμενο σχεδίασης σε σχέση με το περιβάλλον κείμενο.

Ρύθμιση παραμέτρων αναδίπλωσης κειμένου γύρω από έναν πίνακα

 1. Πατήστε Control + κάντε κλικ στον πίνακα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ιδιότητες πίνακα.

  Εάν δεν βλέπετε την επιλογή Ιδιότητες πίνακα στο μενού συντόμευσης, πατήστε Control + κλικ σε ένα άλλο τμήμα του πίνακα.

 2. Στην περιοχή Ιδιότητες πίνακα, στην περιοχή Αναδίπλωση κειμένου, επιλέξτε Γύρω απότο .

  Κάντε κλικ στην επιλογή Γύρω για να αναδιπλωθεί το κείμενο γύρω από τον επιλεγμένο πίνακα.
 3. Για να αλλάξετε την απόσταση του πίνακα από το περιβάλλον κείμενο, επιλέξτε Τοποθέτησηκαι, στη συνέχεια, στην περιοχή Τοποθέτηση πίνακα, ορίστε μετρήσεις στην περιοχή Απόσταση από το περιβάλλον κείμενο.

  Ορίστε το διάστημα μεταξύ του επιλεγμένου πίνακα και του σώματος κειμένου στην περιοχή Απόσταση από το περιβάλλον κείμενο.

Αναδίπλωση κειμένου γύρω από μια εικόνα ή ένα αντικείμενο σχεδίασης

 1. Επιλέξτε την εικόνα ή το αντικείμενο.

 2. Επιλέξτε Μορφοποίηση και, στη συνέχεια, στην περιοχή Τακτοποίηση, επιλέξτε Αναδίπλωση κειμένου.

  Η ομάδα "Τακτοποίηση" στο Word

 3. Επιλέξτε την επιλογή αναδίπλωσης που θέλετε να εφαρμόσετε.

  Συμβουλή: Για να αλλάξετε τη θέση μιας εικόνας ή ενός αντικειμένου σχεδίασης στη σελίδα σε σχέση με το κείμενο, επιλέξτε την εικόνα ή το αντικείμενο, επιλέξτε Μορφοποίηση > θέσηκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε τη θέση που θέλετε.

Αναδίπλωση κειμένου γύρω από πίνακα

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη πίνακα και στη συνέχεια, στην περιοχή Ρυθμίσεις, επιλέξτε Ιδιότητες.

  Καρτέλα "Διάταξη πίνακα", ομάδα "Ρυθμίσεις"

 3. Στην περιοχή Αναδίπλωση κειμένου, κάντε κλικ στην επιλογή Γύρω.

 4. Για να ορίσετε την οριζόντια και κατακόρυφη θέση του πίνακα, την απόσταση από το περιβάλλον κείμενο και άλλες επιλογές, στην περιοχή Αναδίπλωση κειμένου, κάντε κλικ στην επιλογή Τοποθέτηση και στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  Συμβουλή: Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο Σχεδίαση για να δημιουργήσετε έναν πίνακα (βρίσκεται στην καρτέλα Πίνακες, στην περιοχή Σχεδίαση περιγραμμάτων), μπορείτε να εφαρμόσετε αυτόματα αναδίπλωση κειμένου κρατώντας πατημένο το πλήκτρο OPTION ενώ σχεδιάζετε τον πίνακα.

Υπάρχουν περιορισμένες επιλογές αναδίπλωσης κειμένου για εικόνες με το Word για το Web.

 1. Εισαγωγή και επιλογή εικόνας.

 2. Μεταβείτε στα Εργαλεία εικόνας > Μορφοποίηση > Αναδίπλωση κειμένου.

 3. Επιλέξτε μια διάταξη.

  Επιλογές αναδίπλωσης κειμένου

Εάν έχετε εισαγάγει μια εικόνα στο έγγραφό σας κατά τη χρήση του Word για το web, μπορείτε να κάνετε αποκοπή και επικόλληση για να τη μετακινήσετε μέσα σε ένα έγγραφο και μπορείτε να εφαρμόσετε μορφοποίηση παραγράφου, όπως κατακόρυφη απόσταση και κεντράρισμα, σε αυτή. Ωστόσο, δεν μπορείτε να μετακινήσετε μια εικόνα που έχει εισαχθεί ενώ χρησιμοποιούσατε την έκδοση υπολογιστή του Word, εάν η εικόνα έχει αναδίπλωση κειμένου ή μια σταθερή θέση στη σελίδα.

Εάν διαπιστώσετε ότι δεν μπορείτε να κάνετε αλλαγές σε μια εικόνα και έχετε την έκδοση υπολογιστή του Word, επιλέξτε Άνοιγμα στο Word για να ανοίξετε το έγγραφο στο Word και να κάνετε αλλαγές στη διάτάστασή του.

Όταν τελειώσετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+S για να αποθηκεύσετε το έγγραφο στην αρχική του θέση. Στη συνέχεια, μπορείτε να ανοίξετε ξανά το έγγραφο στο Word για το web και να συνεχίσετε την επεξεργασία. Το Word για το web θα διατηρήσει τις ρυθμίσεις διάταξης που εφαρμόσατε στην έκδοση υπολογιστή του Word.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×