Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Μπορείτε να συγχρονίσετε τα δεδομένα του Outlook με κινητές συσκευές καθώς και με άλλες εφαρμογές. Το Outlook επίσης συγχρονίζεται τακτικά με λογαριασμούς τύπου "λογαριασμός του Microsoft Exchange" καθώς και με λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι παρακάτω περιγραφές παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Outlook συγχρονίζει πληροφορίες.

Υπηρεσία

Αλληλογραφία

Επαφές

Ημερολόγιο

Εργασίες

Σημειώσεις

Exchange

Όταν χρησιμοποιείται ο λογαριασμός του Microsoft Exchange στο Outlook, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι επαφές, τα συμβάντα ημερολογίου και άλλοι φάκελοι του Microsoft Exchange συγχρονίζονται αυτόματα. Οι πληροφορίες σας είναι πάντα ενημερωμένες στο Outlook και στο διακομιστή που εκτελεί τον Microsoft Exchange Server.

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Outlook.com

Outlook.com λογαριασμοί φιλοξενούνται σε διακομιστή Exchange.

Όταν χρησιμοποιείτε ένα λογαριασμό Outlook.com στο Outlook, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι επαφές, τα συμβάντα ημερολογίου, οι εργασίες και οι σημειώσεις σας συγχρονίζονται αυτόματα. Οι πληροφορίες σας είναι πάντα ενημερωμένες στο Outlook και στο διακομιστή που φιλοξενεί το γραμματοκιβώτιό σας.

Σημείωση: Οι επαφές που έχουν εισαχθεί (για παράδειγμα, οι επαφές από έναν συνδεδεμένο λογαριασμό) δεν συγχρονίζονται σε όλες τις συσκευές και τις εφαρμογές.

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου IMAP (όπως Google)

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου POP (όπως Yahoo)

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Λογαριασμοί του Microsoft Exchange

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τα στοιχεία του Outlook που συγχρονίζονται ή όχι με το διακομιστή Exchange.

Στοιχείο του Outlook

Διακομιστής Exchange

Μηνύματα

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλους τους φάκελους του Exchange, συμπεριλαμβανομένων των υποφακέλων, χρησιμοποιώντας το Outlook, το οποίο συγχρονίζεται συνεχώς με το διακομιστή Exchange αυτόματα. Το Outlook ολοκληρώνει έναν έλεγχο για νέα μηνύματα στο διακομιστή μία φορά κάθε λεπτό.

Κανόνες

Εάν ο λογαριασμός που έχετε είναι ένας λογαριασμός του Microsoft Exchange του οποίου η διαχείριση γίνεται από τον Microsoft Exchange Server 2010 ή νεότερη έκδοση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Outlook για Mac για να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε τους κανόνες που είναι αποθηκευμένοι στο διακομιστή Exchange. Δεν μπορείτε να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε κανόνες που έχουν οριστεί έτσι ώστε να εκτελούνται μόνο στο Outlook για Windows.

Όταν ένας λογαριασμός του Microsoft Exchange υπόκειται σε διαχείριση από τον Microsoft Exchange Server 2007, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Outlook για Mac για να επεξεργαστείτε ή να δημιουργήσετε κανόνες που είναι αποθηκευμένοι στον διακομιστή Exchange (όπως οι κανόνες που δημιουργήσατε στο Outlook για Windows). Οι κανόνες που δημιουργείτε στο Outlook για Mac αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και εκτελούνται στα μηνύματα μόνο κατά το συγχρονισμό τους με το Outlook για Mac. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία κανόνα στο Outlook για Mac 2016.

Επαφές

Όλες οι επαφές του λογαριασμού Exchange και οι φάκελοι επαφών στο Outlook συγχρονίζονται συνεχώς με το διακομιστή Exchange αυτόματα.

Ωστόσο, οι ομάδες επαφών/λίστες διανομής που είναι αποθηκευμένες σε Outlook για Mac δεν αποθηκεύονται στο Exchange Server. Οι ομάδες που δημιουργούνται αποθηκεύονται στον υπολογιστή και είναι διαθέσιμες μόνο σε Outlook για Mac. Το ίδιο ισχύει για τις ομάδες επαφών που είναι αποθηκευμένες στο Exchange Server

Συμβάντα ημερολογίου

Όλες τα ημερολόγια του λογαριασμού Exchange και τα συμβάντα τους στο Outlook συγχρονίζονται συνεχώς με το διακομιστή Exchange αυτόματα.

Σημειώσεις

Οι σημειώσεις και οι φάκελοι σημειώσεων συγχρονίζονται με το διακομιστή Exchange.

Εργασίες

Οι εργασίες και οι φάκελοι εργασιών συγχρονίζονται με το διακομιστή Exchange.

Σημαίες υπενθύμισης

Τα μηνύματα και οι επαφές που φέρουν σημαία υπενθύμισης συγχρονίζονται με το διακομιστή Exchange, καθώς και οι ημερομηνίες προθεσμίας, οι ημερομηνίες έναρξης, οι ημερομηνίες υπενθύμισης και οι ημερομηνίες ολοκλήρωσης.

Κατηγορίες

Οι πληροφορίες κατηγορίας που εφαρμόζετε στα στοιχεία του Outlook συγχρονίζονται με το διακομιστή Exchange. Ωστόσο, τα χρώματα που σχετίζονται με κατηγορίες μπορεί να διαφέρουν μεταξύ του Outlook για Mac και του Outlook για Windows.

Οι πληροφορίες σας είναι επίσης διαθέσιμες σε τυχόν άλλες εφαρμογές που χρησιμοποιείτε για σύνδεση με το διακομιστή Exchange, όπως το Outlook για Windows. Εάν χρησιμοποιείτε τόσο το Outlook για Mac όσο και το Outlook για Windows για να αποκτήσετε πρόσβαση στον ίδιο λογαριασμό του Microsoft Exchange, θα πρέπει να έχετε υπόψη ορισμένες διαφορές στον τρόπο εμφάνισης των πληροφοριών από τις δύο εφαρμογές:

Τύπος πληροφοριών

Διαφορές μεταξύ του Outlook για Mac και του Outlook για Windows

Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επαφών

Στο Outlook για Mac, μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 13 διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια μεμονωμένη επαφή. Στο Outlook για Windows, μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και τρεις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν οι επαφές σας συγχρονίζονται, το Outlook για Mac συγχρονίζει την προεπιλεγμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το πεδίο "Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο" στο Outlook για Windows. Οι επόμενες δύο διευθύνσεις που παρατίθενται στην επαφή του Outlook για Mac συγχρονίζονται με τα πεδία "Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 2" και "Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 3" στο Outlook για Windows.

Διευθύνσεις αλληλογραφίας επαφών

Ορισμένα πεδία, όπως το "Πατρώνυμο", είναι διαθέσιμα στο Outlook για Mac, αλλά όχι στο Outlook για Windows. Ως αποτέλεσμα, εάν εισαγάγετε πληροφορίες στο πεδίο "Πατρώνυμο", δεν θα μπορείτε να δείτε αυτές τις πληροφορίες στο Outlook για Windows. Αντίστοιχα, το Outlook για Windows παρέχει πεδία για τις επαφές που δεν υπάρχουν στο Outlook για Mac.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, μπορείτε να εισαγάγετε τις πληροφορίες στην καρτέλα Σημειώσεις στο Outlook για Mac και αυτά τα στοιχεία εμφανίζονται στο πλαίσιο Σημειώσεις στο Outlook για Windows.

Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου IMAP

Εάν θέλετε να συγχρονίσετε το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο IMAP, πρέπει πρώτα να προσθέσετε το λογαριασμό στο Outlook. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσθήκης ενός λογαριασμού, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε Outlook για Mac.

Μετά από αυτό, για να γίνει συγχρονισμός, υπάρχουν δύο επιλογές: η χρήση IMAP IDLE (γνωστό και ως Live Sync) και η δημιουργία χρονοδιαγραμμάτων για φακέλους με εγγραφή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το IMAP IDLE για να διατηρήσετε τη σύνδεση με το διακομιστή IMAP και να εφαρμόσετε τις αλλαγές που κάνετε στην κατάσταση "αναγνωσμένα", "μη αναγνωσμένα" ή "με σημαία" των μηνυμάτων στο διακομιστή. Ωστόσο, μπορείτε να διατηρήσετε τη σύνδεση σε ένα μόνο φάκελο κάθε φορά. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε χρονοδιαγράμματα που συγχρονίζουν τους φακέλους με συνδρομή του Outlook με το διακομιστή αλληλογραφίας IMAP.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το IMAP IDLE και τα χρονοδιαγράμματα για να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες:

Χρησιμοποιήστε

Για

IMAP IDLE

Διατήρηση της σύνδεσής σας με το διακομιστή IMAP για ένα φάκελο.

IMAP IDLE

Εφαρμογή αλλαγών στην κατάσταση "αναγνωσμένα", "μη αναγνωσμένα" ή "με σημαία" των μηνυμάτων στο διακομιστή IMAP.

Χρονοδιαγράμματα

Λήψη νέων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συζητήσεων από το διακομιστή σε χρονική στιγμή που έχετε ορίσει.

Χρονοδιαγράμματα

Αποστολή όλων των μηνυμάτων την ώρα που έχετε ορίσει.

Χρονοδιαγράμματα

Διαγραφή μηνυμάτων αλληλογραφίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το φάκελο "Διαγραμμένα στοιχεία" ή άλλο φάκελο σε καθορισμένη χρονική στιγμή, όταν τα μηνύματα είναι παλαιότερα από έναν καθορισμένο αριθμό ημερών.

Χρονοδιαγράμματα

Διαγραφή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας σε χρονική στιγμή που έχετε ορίσει.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το IMAP IDLE, ανατρέξτε στο θέμα Ρυθμίσεις διακομιστή λογαριασμού IMAP.

Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου POP

Εάν θέλετε να συγχρονίσετε το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο POP, πρέπει πρώτα να προσθέσετε το λογαριασμό στο Outlook. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσθήκης ενός λογαριασμού, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε Outlook για Mac.

Μετά από αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χρονοδιαγράμματα για να ρυθμίσετε πότε θέλετε να συγχρονίζεται το Outlook με το διακομιστή αλληλογραφίας POP για την αποστολή ή τη λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επίσης, μπορείτε να ορίσετε τις επιλογές διακομιστή λογαριασμού POP για να αφήνετε ένα αντίγραφο κάθε μηνύματος στο διακομιστή, να διαγράφετε μηνύματα μετά από έναν καθορισμένο αριθμό ημερών ή να διαγράφετε μηνύματα μετά τη διαγραφή τους στο Outlook.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα χρονοδιαγράμματα ή τις επιλογές διακομιστή για να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες:

Χρησιμοποιήστε

Για

Χρονοδιαγράμματα

Λήψη νέων μηνυμάτων αλληλογραφίας την ώρα που έχετε ορίσει.

Χρονοδιαγράμματα

Αποστολή όλων των μηνυμάτων την ώρα που έχετε ορίσει.

Επιλογές διακομιστή

Διατήρηση αντιγράφου από κάθε μήνυμα στο διακομιστή.

Επιλογές διακομιστή

Διαγραφή μηνυμάτων από το διακομιστή μετά τη διαγραφή τους από το Outlook.

Χρονοδιαγράμματα

Διαγραφή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι παλαιότερα από έναν καθορισμένο αριθμό ημερών.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Βρείτε λύσεις σε συνηθισμένα προβλήματα ή λάβετε βοήθεια από έναν συνεργάτη υποστήριξης.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×