Δημιουργία και επεξεργασία ενός wiki

Δημιουργία και επεξεργασία ενός wiki

Ένα wiki είναι μια τοποθεσία που έχει σχεδιαστεί για τη γρήγορη καταγραφή και κοινή χρήση ιδεών από ομάδες ατόμων μέσω της δημιουργίας και της διασύνδεσης απλών σελίδων. Ένα wiki μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον οργανισμό σας για πολλούς σκοπούς. Σε ευρεία κλίμακα, μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση μεγάλου όγκου πληροφοριών σε ένα εταιρικό wiki. Σε μικρότερη κλίμακα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια τοποθεσία ομάδας ως wiki για τη γρήγορη συγκέντρωση και κοινή χρήση ιδεών σχετικά με ένα έργο.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα wiki, ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση Wiki στο κάτω μέρος της σελίδας.

Ενημερώθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2018

Δημιουργία βιβλιοθήκης σελίδων wiki

Μια τοποθεσία ομάδας είναι ένα wiki. Αυτό ισχύει και για άλλους τύπους τοποθεσιών. Επομένως, μπορείτε να ξεκινήσετε από την τοποθεσία της ομάδας σας ή από άλλον τύπο τοποθεσίας και να αρχίσετε να δημιουργείτε τις σελίδες wiki εκεί. Σε μια τοποθεσία ομάδας, κάθε νέα σελίδα δημιουργείται στη βιβλιοθήκη "Σελίδες τοποθεσίας". Εάν αυτό είναι το μόνο που χρειάζεστε, δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε μια βιβλιοθήκη σελίδων wiki και μπορείτε να προχωρήσετε στις άλλες διαδικασίες που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο. Εάν προτιμάτε να διαχειριστείτε ξεχωριστά το wiki σας, μπορείτε να δημιουργήσετε μια βιβλιοθήκη σελίδων wiki.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή ρυθμίσεις Κουμπί ρυθμίσεων δημόσιας τοποθεσίας Web του SharePoint Online και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη εφαρμογής.

  Το μενού ρυθμίσεων με επισημασμένη την επιλογή προσθήκης εφαρμογής
 1. Στη σελίδα "οι εφαρμογές σας ", πληκτρολογήστε wiki στο πεδίο αναζήτησης και κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση Εικονίδιο μεγεθυντικού φακού πλαισίου αναζήτησης .

  Το πλαίσιο αναζήτησης της εφαρμογής όπου έχει πληκτρολογηθεί ο όρος wiki

  Σημείωση:  Μπορείτε επίσης να μετακινηθείτε με κύλιση μέσα στις εφαρμογές για να βρείτε τη Βιβλιοθήκη σελίδων Wiki.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλιοθήκη σελίδων Wiki.

  Περιεχόμενα τοποθεσίας με επισημασμένο το πλακίδιο εφαρμογής Wiki
 3. Στο πλαίσιο Όνομα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα βιβλιοθήκη σελίδων wiki, όπως Σελίδες Wiki.

 4. Επιλέξτε Δημιουργία.

 5. Στη λίστα περιεχόμενα , κάντε κλικ στο νέο wiki για να το ανοίξετε.

 6. Για να προσθέσετε χρήστες, κάντε κλικ στην επιλογή κοινή χρήση Κουμπί κοινής χρήσης για το SharePoint 2016 στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας.

 7. Στο παράθυρο διαλόγου κοινή χρήση, πληκτρολογήστε τα ονόματα, τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το ψευδώνυμο "όλοι". Εάν χρησιμοποιείτε ψευδώνυμα ομάδων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως "Μηχανικοί", ή οποιοδήποτε άλλο ψευδώνυμο ομάδας, μπορείτε επίσης να εισαγάγετε αυτά τα ψευδώνυμα εδώ. Καθώς πληκτρολογείτε τα ονόματα, ο διακομιστής επιχειρεί να επιβεβαιώσει την ύπαρξη του λογαριασμού χρήστη ή του ψευδώνυμου. Εάν αργότερα θέλετε να προσθέσετε χρήστες, ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη χρηστών σε μια σελίδα wiki παρακάτω.

  Παράθυρο διαλόγου κοινής χρήσης

  SharePoint

  Κοινή χρήση της τοποθεσίας wiki με άλλα μέλη

  SharePoint Server 2019

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Κοινή χρήση για αποθήκευση.

Σημειώσεις: 

 • Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους για τη βιβλιοθήκη σελίδων wiki, όπως τα δικαιώματα, το ιστορικό σελίδας και τις εισερχόμενες συνδέσεις, μεταβαίνοντας στη βιβλιοθήκη και κάνοντας κλικ στην επιλογή Σελίδα στην κεφαλίδα.

 • Εάν δημιουργήσετε μια νέα σελίδα wiki και αργότερα θελήσετε να αλλάξετε τον τίτλο της, ανατρέξτε στην ενότητα Προσαρμογή της τοποθεσίας ομάδας.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία τοποθεσίας εταιρικού wiki

Προτού δημιουργήσετε ένα εταιρικό wiki, σκεφτείτε εάν είναι η καλύτερη λύση για τον οργανισμό σας. Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να σχεδιάσετε και να δημιουργήσετε μια τοποθεσία εταιρικού wiki, ανατρέξτε στο θέμα Σχεδιασμός τοποθεσιών και διαχείριση χρηστών όπου θα βρείτε ορισμένες ιδέες. Ένα εταιρικό wiki πλήρους κλίμακας θα πρέπει να δημιουργηθεί ως αυτόνομη συλλογή τοποθεσιών. Ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία συλλογής τοποθεσιών για περισσότερες πληροφορίες.

Σημαντικό: Το εταιρικό wiki βρίσκεται στην καρτέλα "Δημοσίευση" στη συλλογή προτύπων. Η καρτέλα "Δημοσίευση" δεν θα εμφανίζεται εάν δεν είναι ενεργοποιημένες οι δυνατότητες δημοσίευσης στο επίπεδο συλλογής τοποθεσιών. Ο διαχειριστής της συλλογής τοποθεσιών πρέπει να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα "Υποδομή δημοσίευσης του SharePoint" στη συλλογή τοποθεσιών για να γίνουν διαθέσιμα στην τοποθεσία τα πρότυπα που σχετίζονται με δημοσίευση. Για να ενεργοποιήσετε τη δημοσίευση (με σωστά δικαιώματα), ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση δυνατοτήτων δημοσίευσης, δυνατοτήτων που είναι ενεργοποιημένες σε μια τοποθεσία δημοσίευσης του SharePoint ή ενεργοποίηση δυνατοτήτων δημοσίευσης στο SharePoint 2013 ή στο 2016.

Οι ακόλουθες οδηγίες δείχνουν πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα εταιρικό wiki ως δευτερεύουσα τοποθεσία.

 1. Στην τοποθεσία όπου θέλετε να δημιουργήσετε ένα εταιρικό wiki, κάντε κλικ στην επιλογή ρυθμίσεις Κουμπί ρυθμίσεων δημόσιας τοποθεσίας Web του SharePoint Online και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή περιεχόμενα τοποθεσίας.

 2. Στη σελίδα Περιεχόμενα τοποθεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία+ και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δευτερεύουσα τοποθεσία ή νέα δευτερεύουσα τοποθεσία.

 3. Στη σελίδα "Νέα τοποθεσία SharePoint", πληκτρολογήστε έναν Τίτλο και ένα Όνομα διεύθυνσης URL για την τοποθεσία.

 4. Στην ενότητα Επιλογή προτύπου, κάντε κλικ στην επιλογή Δημοσίευση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εταιρικό Wiki.

  Επισημασμένη επιλογή προσθήκης εταιρικού Wiki
 5. Για να ορίσετε μοναδικά δικαιώματα, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση μοναδικών δικαιωμάτων.

  Οθόνη προσθήκης εταιρικού wiki με επισημασμένα τα ιδιαίτερα δικαιώματα
 6. Επιλέξτε Δημιουργία.

 7. Μπορεί να μεταφερθείτε στο παράθυρο διαλόγου " Ρύθμιση ομάδων για αυτήν την τοποθεσία ", όπου μπορείτε να αφήσετε προεπιλεγμένες, να προσθέσετε ή να αλλάξετε ομάδες.

  Παράθυρο διαλόγου ορισμού ομάδων για τοποθεσία

Σημείωση: Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των δικαιωμάτων τοποθεσίας και άλλων ρυθμίσεων τοποθεσίας για την τοποθεσία εταιρικού Wiki αργότερα, κάνοντας κλικ στην επιλογή κοινή χρήση. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη χρηστών σε μια σελίδα wiki παρακάτω.

Αρχή της σελίδας

Όταν δημιουργείτε ένα wiki για πρώτη φορά, η αρχική σελίδα περιέχει δείγμα περιεχομένου για τα wiki. Μπορείτε να το επεξεργαστείτε ή να το αντικαταστήσετε με το δικό σας περιεχόμενο. Ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε την προσθήκη περιεχομένου στο wiki σας είναι να επεξεργαστείτε την αρχική σελίδα και να προσθέσετε συνδέσεις κράτησης θέσης προς τις σελίδες που θα δημιουργήσετε αργότερα.

Σημείωση: Για την επεξεργασία σελίδων wiki, απαιτούνται δικαιώματα συμβολής σε ένα wiki.

 1. Στη σελίδα wiki που θέλετε να επεξεργαστείτε, κάντε κλικ στην επιλογή σελίδακαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

 2. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε στην ενότητα κείμενο.

 3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά της Κορδέλας για να μορφοποιήσετε το κείμενο και να εισαγάγετε άλλο περιεχόμενο, όπως εικόνες, πίνακες, υπερ-συνδέσεις και Τμήματα Web.

  Κορδέλα εισαγωγής στη σελίδα Wiki
 4. Για να προσθέσετε συνδέσεις wiki σε άλλες σελίδες, πληκτρολογήστε το όνομα της σελίδας μέσα σε διπλές αγκύλες: [[Όνομα σελίδας]]

  Για παράδειγμα, για να προσθέσετε μια σύνδεση wiki σε μια σελίδα με το όνομα "Ημερομηνίες έργου", πληκτρολογήστε: [[Ημερομηνίες έργου]]

  Όταν αρχίσετε να πληκτρολογείτε [[, εάν υπάρχει η σελίδα, θα μπορείτε να την επιλέξετε από τη λίστα.

  Εισαγωγή σύνδεσης σε Wiki

  Αν η σελίδα στην οποία θέλετε να συνδεθείτε δεν υπάρχει ακόμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση προς αυτήν έτσι κι αλλιώς. Αφού αποθηκεύσετε τη σελίδα που έχετε επεξεργαστεί, η σύνδεση κράτησης θέσης που μόλις δημιουργήσατε θα έχει μια διάστικτη γραμμή από κάτω της. Η πραγματική σελίδα θα δημιουργηθεί αργότερα, όταν κάποιος άλλος κάνει κλικ στη σύνδεση προς τη σελίδα.

 5. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία της σελίδας, επιλέξτε Σελίδα και, στη συνέχεια, Αποθήκευση. Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, επιλέξτε Σελίδα, κάντε κλικ στο βέλος στην περιοχή Αποθήκευση, επιλέξτε Διακοπή επεξεργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Απόρριψη αλλαγών.

Συμβουλή: Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερο περιεχόμενο αργότερα ή να αλλάξετε το περιεχόμενο που έχετε εισαγάγει, κάνοντας κλικ στην επιλογή Επεξεργασία. Εάν έχετε δημιουργήσει μια σύνδεση κράτησης θέσης, μπορείτε να κάνετε κλικ στη σύνδεση αργότερα για να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε τη σελίδα.

Αρχή της σελίδας

 1. Από τη σελίδα wiki στην οποία θέλετε να προσθέσετε χρήστες, κάντε κλικ στην επιλογή κοινή χρήση Κουμπί κοινής χρήσης για το SharePoint 2016 .

 2. Στο παράθυρο διαλόγου κοινής χρήσης "Όνομα Wiki", κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσκληση ατόμων για να προσθέσετε χρήστες στη σελίδα.

  Παράθυρο διαλόγου κοινής χρήσης

  SharePoint

  Κοινή χρήση της τοποθεσίας wiki με άλλα μέλη

  SharePoint Server 2019

 3. Πληκτρολογήστε τα ονόματα, τις διευθύνεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το ψευδώνυμο "Όλοι". Εάν χρησιμοποιείτε ψευδώνυμα ομάδων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως "Μηχανικοί", ή οποιοδήποτε άλλο ψευδώνυμο ομάδας, μπορείτε επίσης να εισαγάγετε αυτά τα ψευδώνυμα εδώ. Καθώς πληκτρολογείτε τα ονόματα, ο διακομιστής επιβεβαιώνει την ύπαρξη του λογαριασμού χρήστη ή του ψευδώνυμου.

  1. Για να ορίσετε δικαιώματα για τους νέους χρήστες, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση επιλογών. Στην περιοχή επιλογή επιπέδου ομάδας ή δικαιωμάτων ή επιλογή επιπέδου δικαιωμάτων, επιλέξτε μία από τις ομάδες ή το επίπεδο δικαιωμάτων (όπως "ανάγνωση", "Επεξεργασία" ή "Πλήρης έλεγχος".

 4. Για να δείτε τη λίστα με όλους τους χρήστες που ήδη κάνουν κοινή χρήση της τοποθεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση με.

 5. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Κοινή χρήση.

Αρχή της σελίδας

Συνήθως δεν χρειάζεται να αναλάβετε τον έλεγχο μιας σελίδας για επεξεργασία, αλλά είναι καλή επιλογή εάν πιστεύετε ότι κάποιος άλλος ενδέχεται να προσπαθεί να την επεξεργαστεί ταυτόχρονα με εσάς. Όταν αναλαμβάνετε τον έλεγχο μιας σελίδας wiki, εξασφαλίζετε ότι δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση αλλαγών στη σελίδα από άλλους, ενώ την επεξεργάζεστε εσείς. Κατά την ανάληψη ελέγχου της σελίδας, μπορείτε να την επεξεργαστείτε και να την αποθηκεύσετε, να την κλείσετε και να την ανοίξετε ξανά. Οι άλλοι χρήστες δεν μπορούν να αλλάξουν τη σελίδα ή να δουν τις αλλαγές σας, μέχρι να μεταβιβάσετε τον έλεγχο.

 1. Από τη σελίδα wiki που θέλετε να επεξεργαστείτε, κάντε κλικ στην επιλογή Σελίδα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ανάληψη ελέγχου.

  Σελίδα ανάληψης ελέγχου wiki

  Σημείωση: Όταν κάνετε ανάληψη ελέγχου μιας σελίδας, την δεσμεύετε μόνο για τον εαυτό σας, δεν πραγματοποιείται αποθήκευση, λήψη ή επεξεργασία της σελίδας. Πρέπει να επιλέξετε τι θέλετε να κάνετε.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία για να επεξεργαστείτε τη σελίδα.

Σημείωση: Για να μεταβιβάσετε τον έλεγχο της σελίδας wiki μετά την επεξεργασία της, κάντε κλικ στο κουμπί Μεταβίβαση ελέγχου. Για να απορρίψετε την ανάληψη ελέγχου, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από το κουμπί Μεταβίβαση ελέγχου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Απόρριψη ανάληψης ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Μπορείτε να προσθέσετε μια εικόνα από τον υπολογιστή σας, από μια διεύθυνση Web ή από την τοποθεσία σας στο SharePoint απευθείας στη σελίδα wiki.

 1. Εάν δεν επεξεργάζεστε ήδη τη σελίδα wiki, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία. Επεξεργασία συνδέσεων σε σελίδες wiki του Sharepoint

 2. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε την εικόνα και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή στην Κορδέλα.

  Κορδέλα εισαγωγής στη σελίδα Wiki
 3. Για να εισαγάγετε μια εικόνα από τον υπολογιστή σας, κάντε τα εξής:

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Από τον υπολογιστή.

   Επιλογή εισαγωγής εικόνας από τον υπολογιστή

  2. Μεταβείτε στην εικόνα στον υπολογιστή σας, επιλέξτε τη βιβλιοθήκη στην οποία θέλετε να αποστείλετε την εικόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Μπορεί να χρειαστεί να συμπληρώσετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εικόνα που στέλνετε.

 4. Για να εισαγάγετε μια εικόνα από μια διεύθυνση Web, κάντε τα εξής:

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Από διεύθυνση.

  2. Στο πλαίσιο Διεύθυνση, εισαγάγετε τη διεύθυνση Web όπου βρίσκεται η εικόνα.

  3. Στο πλαίσιο Εναλλακτικό κείμενο, πληκτρολογήστε κείμενο για να περιγράψετε την εικόνα. Το εναλλακτικό κείμενο (ή Alt text) εμφανίζεται ως κείμενο συμβουλής εργαλείου όταν οι αναγνώστες καταδεικνύουν την εικόνα με το δείκτη του ποντικιού. Το εναλλακτικό κείμενο βοηθά επίσης τους χρήστες που χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να κατανοήσουν το περιεχόμενο των εικόνων.

 5. Για να εισαγάγετε μια εικόνα από μια βιβλιοθήκη στην τοποθεσία σας στο SharePoint, κάντε τα εξής:

  1. Επιλέξτε εικόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή από το SharePoint.

  2. Στο πλαίσιο Επιλογή διαθέσιμου στοιχείου, επιλέξτε μια βιβλιοθήκη ή ένα φάκελο που περιέχει την εικόνα που θέλετε να εισαγάγετε, κάντε κλικ στην εικόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή. Μπορεί να χρειαστεί να συμπληρώσετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εικόνα που εισαγάγετε.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εντολές της καρτέλας Εικόνα για να προσθέσετε Εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα σας, να αλλάξετε την εμφάνισή της και να την τοποθετήσετε στη σελίδα. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία της σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

Αρχή της σελίδας

Οι σελίδες wiki υποστηρίζουν την τοποθέτηση συνδέσεων προς άλλες τοποθεσίες web ή SharePoint εκτός του wiki στο επάνω μέρος της σελίδας και στη Γραμμή γρήγορης εκκίνησης. Αυτές οι συνδέσεις διαφέρουν από τις συνδέσεις wiki που τοποθετούνται απευθείας στη σελίδα wiki από τους χρήστες, καθώς η διαχείρισή τους γίνεται ειδικά από το διαχειριστή του wiki. Μπορείτε επίσης να σύρετε και να αποθέσετε συνδέσεις για να τις αναδιατάξετε.

 1. Στη σελίδα wiki που θέλετε να επεξεργαστείτε, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία συνδέσεων Επεξεργασία συνδέσεων σε σελίδες wiki του Sharepoint στο επάνω μέρος της σελίδας ή Επεξεργασία συνδέσεων Επεξεργασία συνδέσεων σε σελίδες wiki του Sharepoint στη γραμμή γρήγορης εκκίνησης.

 2. Κάντε κλικ στο Κάντε κλικ στη μικροεφαρμογή σύνδεσης για να προσθέσετε μια νέα σύνδεση της μικροεφαρμογής συνδέσεων .

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο για το πεδίο Κείμενο για εμφάνιση για τη σύνδεση. Αυτό καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζεται η σύνδεση στη σελίδα.

  1. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL στο πεδίο Διεύθυνση. Παράδειγμα: http://www.microsoft.com

  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Δοκιμή σύνδεσης για να ελέγξετε τη διεύθυνση URL σύνδεσης. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, αποθηκεύστε τη σύνδεσή σας.

 4. Για να αναδιατάξετε τις συνδέσεις στη γραμμή γρήγορης εκκίνησης ή στο επάνω μέρος της σελίδας wiki, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία συνδέσεων Επεξεργασία συνδέσεων σε σελίδες wiki του Sharepoint , επιλέξτε οποιαδήποτε σύνδεση και σύρετέ την σε μια νέα θέση στην ενότητά της.

 5. Για να επεξεργαστείτε συνδέσεις στη γραμμή γρήγορης εκκίνησης ή στο επάνω μέρος της σελίδας wiki, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία συνδέσεων, επιλέξτε οποιαδήποτε σύνδεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ για να τοποθετήσετε το δρομέα σε οποιαδήποτε θέση του κειμένου σύνδεσης Επεξεργασία σύνδεσης σελίδας wiki του Sharepoint . Κάντε κλικ στο εργαλείο Επεξεργασία σύνδεσης για να επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα της σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης.

Αρχή της σελίδας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συνδέσεις wiki για να συνδέσετε σελίδες μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας απλώς το όνομα σελίδας μέσα σε διπλές αγκύλες. Δημιουργείτε συνδέσεις wiki με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από το εάν οι σελίδες προς τις οποίες πραγματοποιείτε τη σύνδεση υπάρχουν ήδη ή δεν υπάρχουν ακόμα.

Για παράδειγμα, εάν η ομάδα σας πρόκειται να δημιουργήσει αργότερα μια σύνδεση για "Εκπαιδευτικά θέματα", μπορείτε να εισαγάγετε τη σύνδεση προς τη σελίδα τώρα, πληκτρολογώντας [[Εκπαιδευτικά θέματα]]. Αφού αποθηκεύσετε τη σελίδα, η σύνδεση προς τη μελλοντική σελίδα εμφανίζεται με διάστικτη υπογράμμιση.

Για να δημιουργήσετε τη σελίδα αργότερα, μπορείτε να κάνετε κλικ στην υπογραμμισμένη σύνδεση κράτησης θέσης και, στη συνέχεια, να επιλέξετε Δημιουργία.

 1. Εάν δεν επεξεργάζεστε ήδη τη σελίδα wiki, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία. Εικονίδιο "Επεξεργασία"

 2. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε μια σύνδεση wiki.

 3. Πληκτρολογήστε [[ και μετά αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα της σελίδας. Το wiki θα προτείνει ονόματα σελίδων που ξεκινούν με το κείμενο που πληκτρολογείτε.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επιλέξετε μια από τις προτεινόμενες σελίδες, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTERή χρησιμοποιήστε το ποντίκι.

  • Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα σελίδας ακολουθούμενο από ]]. Εάν πληκτρολογήσετε ένα νέο όνομα σελίδας, θα δημιουργήσετε μια σύνδεση προς μια σελίδα που δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα.

Το τελικό όνομα σελίδας πρέπει να περικλείεται από διπλές αγκύλες ως εξής: [[Όνομα σελίδας]]

Συμβουλές: Για να προσθέσετε γρήγορα μια σύνδεση από μια σελίδα wiki προς την αρχική σελίδα του wiki σας, πληκτρολογήστε [[Αρχική σελίδα]]. Μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσεις με πολλά αντικείμενα στο SharePoint, όχι μόνο με σελίδες. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα συνδέσεων:

 • [[Σκύλοι]]: Σύνδεση προς μια σελίδα με το όνομα "Σκύλοι" στον ίδιο φάκελο.

 • [[Ζώα/Σκύλοι]]: Σύνδεση προς μια σελίδα με το όνομα "Σκύλοι" σε έναν υποφάκελο με το όνομα "Ζώα".

 • [[Λίστα:Ανακοινώσεις/Υποδοχή]]: Σύνδεση με το στοιχείο που ονομάζεται "Υποδοχή" στη λίστα ανακοινώσεων αυτής της τοποθεσίας.

 • Για να εμφανίσετε διπλές αγκύλες ανοίγματος ή κλεισίματος χωρίς να δημιουργήσετε σύνδεση, πληκτρολογήστε μια ανάστροφη κάθετο πριν από τις δύο αγκύλες. Για παράδειγμα, \[[ ή \]].

Αρχή της σελίδας

Μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσεις wiki κράτησης θέσης προς σελίδες που δεν υπάρχουν ακόμα. Η δημιουργία συνδέσεων κράτησης θέσης βοηθά τους χρήστες να δημιουργήσουν το wiki σε μικρότερα τμήματα, χωρίς να ανησυχούν για τη δημιουργία όλων των σελίδων του wiki μαζί. Η σύνδεση wiki κράτησης θέσης έχει μια διάστικτη γραμμή από κάτω της.

 1. Μεταβείτε στη σελίδα που έχει τη σύνδεση κράτησης θέσης.

 2. Επιλέξτε τη σύνδεση wiki κράτησης θέσης.

 3. Στο παράθυρο Προσθήκη σελίδας, πατήστε Δημιουργία.

 4. Προσθέστε το περιεχόμενο που θέλετε στη νέα σελίδα και αποθηκεύστε την.

Αρχή της σελίδας

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις συνδέσεις wiki καθώς και το εμφανιζόμενο κείμενο που βλέπει κάποιος όταν κάνει κλικ στη σύνδεση. Οι συνδέσεις wiki διαφέρουν από τις υπερ-συνδέσεις προς σελίδες ή τοποθεσίες web εκτός του wiki. Για να επεξεργαστείτε ή να τροποποιήσετε υπερ-συνδέσεις, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Μορφή της καρτέλας βάσει περιεχομένου Εργαλεία συνδέσεων της κορδέλας.

Ίσως χρειαστεί να επεξεργαστείτε το εμφανιζόμενο κείμενο για μια σύνδεση wiki, εάν το όνομα της σελίδας προς την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση δεν είναι σαφές στο περιβάλλον της σελίδας όπου εισάγετε τη σύνδεση. Για παράδειγμα, εάν η σελίδα για την ανταλλαγή ιδεών όσον αφορά το πρώτο κεφάλαιο ενός βιβλίου έχει τίτλο "Κ1", ίσως θέλετε τον τίτλο "Κεφάλαιο πρώτο" ως εμφανιζόμενο κείμενο για τη σύνδεση, προκειμένου να είναι σαφέστερος ο στόχος της σελίδας.

 1. Εάν δεν επεξεργάζεστε ήδη τη σελίδα wiki, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία. Εικονίδιο "Επεξεργασία"

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επεξεργαστείτε τη διαδρομή της σύνδεσης ώστε να οδηγεί σε μια διαφορετική σελίδα, κάντε κλικ ανάμεσα στις δύο ομάδες με διπλές αγκύλες ([[ και ]]) και μετά αντικαταστήστε την τρέχουσα σύνδεση με το όνομα της σελίδας προς την οποία θέλετε να οδηγεί η σύνδεση.

  • Για να αλλάξετε το εμφανιζόμενο κείμενο σε κάτι άλλο εκτός από το ακριβές όνομα της σελίδας, πληκτρολογήστε έναν κάθετο χαρακτήρα γραμμής (|) μετά το όνομα της σελίδας (SHIFT + \) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται: [[όνομα της σελίδας | Κείμενο που εμφανίζει]]. Για παράδειγμα, για να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό εμφανιζόμενο κείμενο για μια σελίδα με το όνομα CH1, μπορείτε να πληκτρολογήσετε: [[CH1|Πρώτο κεφάλαιο]]

Αρχή της σελίδας

Μπορείτε να προσθέσετε μια υπερ-σύνδεση προς μια σελίδα που είναι εξωτερική στο wiki σας ή ακόμα και εξωτερική στην τοποθεσία σας.

Προσθήκη σύνδεσης προς εξωτερική σελίδα

 1. Εάν δεν επεξεργάζεστε ήδη τη σελίδα wiki, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία. Εικονίδιο "Επεξεργασία"

 2. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε την υπερ-σύνδεση.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

 4. Για να προσθέσετε μια σύνδεση που είναι εξωτερική στην τοποθεσία σας:

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή, επιλέξτε Σύνδεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Από διεύθυνση.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης, πληκτρολογήστε το κείμενο που θα εμφανίζεται και τη διεύθυνση web για τη σύνδεση.

Προσθήκη σύνδεσης από άλλη τοποθεσία του SharePoint

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή, επιλέξτε Σύνδεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Από το SharePoint.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή διαθέσιμου στοιχείου, μεταβείτε στο αρχείο προς το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε μια σύνδεση και κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

Αρχή της σελίδας

Μπορείτε να προσθέσετε και άλλα στοιχεία σε μια σελίδα wiki, όπως λίστες εργασιών για την παρακολούθηση στοιχείων ενέργειας ή εργασίες που σχετίζονται με το wiki. Αργότερα, μπορείτε να επιλέξετε εάν η λίστα ή η βιβλιοθήκη θα εμφανίζεται στη γραμμή περιήγησης γρήγορης εκκίνησης του wiki.

 1. Εάν δεν επεξεργάζεστε ήδη τη σελίδα wiki, κάντε κλικ στην επιλογή Σελίδα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία. Εικονίδιο "Επεξεργασία"

 2. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τμήμα Web.

 4. Στο παράθυρο που εμφανίζεται στο επάνω μέρος της σελίδας, στην περιοχή Κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογές και, στη συνέχεια, στην περιοχή Τμήματα, επιλέξτε το όνομα της λίστας ή της βιβλιοθήκης και κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

Εάν θέλετε να προσθέσετε μια λίστα ή βιβλιοθήκη στη λίστα τμημάτων Web, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία λίστας στο SharePoint. Για να δημιουργήσετε μια βιβλιοθήκη, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία βιβλιοθήκης εγγράφων στο SharePoint.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία βιβλιοθήκης σελίδων wiki

Από προεπιλογή, μια τοποθεσία ομάδας είναι ένα wiki. Αυτό ισχύει και για άλλους τύπους τοποθεσιών. Επομένως, μπορείτε να ξεκινήσετε από την τοποθεσία της ομάδας σας ή από άλλον τύπο τοποθεσίας και να αρχίσετε να δημιουργείτε τις σελίδες wiki εκεί. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο, κάθε νέα σελίδα δημιουργείται στη βιβλιοθήκη "Σελίδες τοποθεσίας". Εάν προτιμάτε να χειριστείτε ξεχωριστά το wiki σας, μπορείτε να δημιουργήσετε μια βιβλιοθήκη wiki, χωριστή από τη βιβλιοθήκη "Σελίδες τοποθεσίας".

 1. Στην τοποθεσία όπου θέλετε να δημιουργήσετε τη βιβλιοθήκη σελίδων wiki, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία, κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλιοθήκη σελίδων Wiki.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη βιβλιοθήκη, όπως Σελίδες wiki.

 4. Επιλέξτε Δημιουργία.

Σημείωση: Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους για τη βιβλιοθήκη σελίδων wiki, όπως τα δικαιώματα, το ιστορικό σελίδας και τις εισερχόμενες συνδέσεις από την καρτέλα Σελίδα στην κορδέλα.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία τοποθεσίας εταιρικού wiki

Προτού δημιουργήσετε ένα εταιρικό wiki, πρέπει να προσδιορίσετε εάν είναι η πιο κατάλληλη λύση για τον οργανισμό σας και να βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες άλλες υπηρεσίες από τις οποίες εξαρτάται στα επίπεδα κεντρικής διαχείρισης και διαχείρισης συλλογής τοποθεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σχεδιασμό και τη δημιουργία μιας τοποθεσίας εταιρικού wiki, ανατρέξτε στο θέμα Σχεδιασμός εταιρικού wiki (SharePoint Server 2010) στο TechNet.

Σημαντικό: Το εταιρικό wiki βρίσκεται στην καρτέλα "Δημοσίευση" στη συλλογή προτύπων. Η καρτέλα "Δημοσίευση" δεν θα εμφανίζεται εάν δεν είναι ενεργοποιημένες οι δυνατότητες δημοσίευσης στο επίπεδο συλλογής τοποθεσιών. Ο διαχειριστής της συλλογής τοποθεσιών πρέπει να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα "Υποδομή δημοσίευσης του SharePoint" στη συλλογή τοποθεσιών για να γίνουν διαθέσιμα στην τοποθεσία τα πρότυπα που σχετίζονται με δημοσίευση. Για να ενεργοποιήσετε τη δημοσίευση (με σωστά δικαιώματα), ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση δυνατοτήτων δημοσίευσης στο SharePoint 2010

 1. Στην τοποθεσία όπου θέλετε να δημιουργήσετε ένα εταιρικό wiki, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα τοποθεσία.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία, κάντε κλικ στην επιλογή Εταιρικό Wiki.

 3. Πληκτρολογήστε έναν τίτλο και ένα όνομα διεύθυνσης URL για την τοποθεσία.

 4. Για να ορίσετε ιδιαίτερα δικαιώματα ή τη μεταβίβαση πλοήγησης για την τοποθεσία, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερες επιλογές.

 5. Επιλέξτε Δημιουργία.

Σημείωση: Μπορείτε να ρυθμίσετε τα δικαιώματα της τοποθεσίας και άλλες ρυθμίσεις τοποθεσίας για την τοποθεσία εταιρικού wiki, από το μενού Ενέργειες τοποθεσίας.

Αρχή της σελίδας

Όταν δημιουργείτε ένα wiki για πρώτη φορά, η αρχική σελίδα περιέχει δείγμα περιεχομένου για τα wiki. Μπορείτε να το επεξεργαστείτε ή να το αντικαταστήσετε με το δικό σας περιεχόμενο. Ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε την προσθήκη περιεχομένου στο wiki σας είναι να επεξεργαστείτε την αρχική σελίδα και να προσθέσετε συνδέσεις κράτησης θέσης προς τις σελίδες που θα δημιουργήσετε αργότερα.

Σημείωση: Για την επεξεργασία σελίδων wiki, απαιτούνται δικαιώματα συμβολής σε ένα wiki. Στην ενότητα Δείτε επίσης, θα βρείτε συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση της πρόσβασης σε ένα wiki.

 1. Στη σελίδα wiki που θέλετε να επεξεργαστείτε, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

 2. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

 3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά της Κορδέλας για να μορφοποιήσετε το κείμενο και να εισαγάγετε άλλο περιεχόμενο, όπως εικόνες, πίνακες, υπερ-συνδέσεις και Τμήματα Web.

 4. Για να προσθέσετε συνδέσεις wiki σε άλλες σελίδες, πληκτρολογήστε το όνομα της σελίδας μέσα σε διπλές αγκύλες: [[Όνομα σελίδας]]

  Για παράδειγμα, για να προσθέσετε μια σύνδεση wiki σε μια σελίδα με το όνομα "Ημερομηνίες έργου", πληκτρολογήστε: [[Ημερομηνίες έργου]]

  Σημείωση: Εάν δεν υπάρχει ακόμη η σελίδα στην οποία συνδέεστε, θα εμφανιστεί στη σελίδα μια σύνδεση κράτησης θέσης με διάστικτη υπογράμμιση (αφού αποθηκεύσετε την επεξεργασμένη σελίδα).

 5. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία της σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση και κλείσιμο.

Συμβουλή: Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερο περιεχόμενο αργότερα ή να αλλάξετε το περιεχόμενο που έχετε εισαγάγει, κάνοντας κλικ στην επιλογή Επεξεργασία. Εάν έχετε δημιουργήσει μια σύνδεση κράτησης θέσης, μπορείτε να κάνετε κλικ στη σύνδεση αργότερα για να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε τη σελίδα.

Αρχή της σελίδας

Όταν αναλαμβάνετε τον έλεγχο μιας σελίδας wiki, εξασφαλίζετε ότι δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση αλλαγών στη σελίδα από άλλους, ενώ την επεξεργάζεστε εσείς. Κατά την ανάληψη ελέγχου της σελίδας, μπορείτε να την επεξεργαστείτε και να την αποθηκεύσετε, να την κλείσετε και να την ανοίξετε ξανά. Οι άλλοι χρήστες δεν μπορούν να αλλάξουν τη σελίδα ή να δουν τις αλλαγές σας, μέχρι να μεταβιβάσετε τον έλεγχο.

 1. Από τη σελίδα wiki που θέλετε να επεξεργαστείτε, επιλέξτε την καρτέλα Σελίδα στην Κορδέλα.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Ανάληψη ελέγχου.

Σημείωση: Για να μεταβιβάσετε τον έλεγχο της σελίδας wiki μετά την επεξεργασία της, κάντε κλικ στο κουμπί Μεταβίβαση ελέγχου. Για να απορρίψετε την ανάληψη ελέγχου, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από το κουμπί Μεταβίβαση ελέγχου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Απόρριψη ανάληψης ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Μπορείτε να προσθέσετε μια εικόνα από τον υπολογιστή σας ή από μια διεύθυνση Web απευθείας στη σελίδα wiki.

 1. Ενώ η σελίδα είναι σε λειτουργία επεξεργασίας, κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε την εικόνα και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή στην κορδέλα.

 2. Για να εισαγάγετε μια εικόνα από τον υπολογιστή σας, κάντε τα εξής:

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Εικόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Από τον υπολογιστή.

  2. Μεταβείτε στην εικόνα στον υπολογιστή σας, επιλέξτε τη βιβλιοθήκη στην οποία θέλετε να αποστείλετε την εικόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 3. Για να εισαγάγετε μια εικόνα από μια διεύθυνση Web, κάντε τα εξής:

  1. Κάντε κλικ στο βέλος κάτω από το κουμπί Εικόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Από διεύθυνση.

  2. Στο πλαίσιο Διεύθυνση, εισαγάγετε τη διεύθυνση Web όπου βρίσκεται η εικόνα.

  3. Στο πλαίσιο Εναλλακτικό κείμενο, πληκτρολογήστε εναλλακτικό κείμενο για να περιγράψετε την εικόνα. Το εναλλακτικό κείμενο εμφανίζεται ως κείμενο συμβουλής εργαλείου όταν οι αναγνώστες καταδεικνύουν την εικόνα με το δείκτη του ποντικιού. Το εναλλακτικό κείμενο βοηθά επίσης τους χρήστες που διαθέτουν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να κατανοήσουν το περιεχόμενο των εικόνων.

Αρχή της σελίδας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συνδέσεις wiki για να συνδέσετε σελίδες μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας απλώς το όνομα σελίδας μέσα σε διπλές αγκύλες. Δημιουργείτε συνδέσεις wiki με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από το εάν οι σελίδες προς τις οποίες πραγματοποιείτε τη σύνδεση υπάρχουν ήδη ή δεν υπάρχουν ακόμα.

Για παράδειγμα, εάν η ομάδα σας πρόκειται να δημιουργήσει αργότερα μια σύνδεση για "Εκπαιδευτικά θέματα", μπορείτε να εισαγάγετε τη σύνδεση προς τη σελίδα τώρα, πληκτρολογώντας [[Εκπαιδευτικά θέματα]]. Αφού αποθηκεύσετε τη σελίδα, η σύνδεση προς τη μελλοντική σελίδα εμφανίζεται με διάστικτη υπογράμμιση.

Για να δημιουργήσετε τη σελίδα αργότερα, μπορείτε να κάνετε κλικ στην υπογραμμισμένη σύνδεση κράτησης θέσης και, στη συνέχεια, να επιλέξετε Δημιουργία.

 1. Εάν δεν επεξεργάζεστε ήδη τη σελίδα wiki, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

 2. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε μια σύνδεση wiki.

 3. Πληκτρολογήστε [[ και μετά αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα της σελίδας. Το wiki θα προτείνει ονόματα σελίδων που ξεκινούν με το κείμενο που πληκτρολογείτε.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επιλέξετε μια από τις προτεινόμενες σελίδες, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους και, στη συνέχεια, πιέστε Enter ή χρησιμοποιήστε το ποντίκι.

  • Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα σελίδας ακολουθούμενο από ]]. Εάν πληκτρολογήσετε ένα νέο όνομα σελίδας, θα δημιουργήσετε μια σύνδεση προς μια σελίδα που δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα.

Το τελικό όνομα σελίδας πρέπει να περικλείεται από διπλές αγκύλες ως εξής: [[Όνομα σελίδας]]

Συμβουλές: Για να προσθέσετε γρήγορα μια σύνδεση από μια σελίδα wiki προς την αρχική σελίδα του wiki σας, πληκτρολογήστε [[Αρχική σελίδα]]. Μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσεις με πολλά αντικείμενα στο SharePoint, όχι μόνο με σελίδες. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα συνδέσεων:

 • [[Σκύλοι]]: Σύνδεση προς μια σελίδα με το όνομα "Σκύλοι" στον ίδιο φάκελο.

 • [[Ζώα/Σκύλοι]]: Σύνδεση προς μια σελίδα με το όνομα "Σκύλοι" σε έναν υποφάκελο με το όνομα "Ζώα".

 • [[Λίστα:Ανακοινώσεις/Υποδοχή]]: Σύνδεση με το στοιχείο που ονομάζεται "Υποδοχή" στη λίστα ανακοινώσεων αυτής της τοποθεσίας.

 • Για να εμφανίσετε διπλές αγκύλες ανοίγματος ή κλεισίματος χωρίς να δημιουργήσετε σύνδεση, πληκτρολογήστε μια ανάστροφη κάθετο πριν από τις δύο αγκύλες. Για παράδειγμα, \[[ ή \]].

Αρχή της σελίδας

Συχνά, οι χρήστες δημιουργούν συνδέσεις wiki κράτησης θέσης προς σελίδες που δεν υπάρχουν ακόμα. Αυτές οι συνδέσεις κράτησης θέσης εμφανίζονται ως συνδέσεις με διάστικτη υπογράμμιση. Η δημιουργία συνδέσεων κράτησης θέσης βοηθά τους χρήστες να δημιουργήσουν το wiki σε μικρότερα τμήματα, χωρίς να ανησυχούν για τη δημιουργία όλων των σελίδων του wiki μαζί.

 1. Επιλέξτε τη σύνδεση wiki κράτησης θέσης.

  Η σύνδεση wiki κράτησης θέσης έχει μια διάστικτη γραμμή από κάτω της.

 2. Επιλέξτε Δημιουργία.

 3. Προσθέστε το περιεχόμενο που θέλετε στη νέα σελίδα.

Αρχή της σελίδας

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις συνδέσεις wiki καθώς και το εμφανιζόμενο κείμενο που βλέπει κάποιος όταν κάνει κλικ στη σύνδεση. Οι συνδέσεις wiki διαφέρουν από τις υπερ-συνδέσεις προς σελίδες ή τοποθεσίες Web εκτός του wiki. Για να επεξεργαστείτε ή να τροποποιήσετε υπερ-συνδέσεις, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Μορφή της καρτέλας βάσει περιεχομένου Εργαλεία συνδέσεων της Κορδέλας.

Ίσως χρειαστεί να επεξεργαστείτε το εμφανιζόμενο κείμενο, εάν το όνομα της σελίδας προς την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση δεν είναι σαφές στο περιβάλλον της σελίδας όπου εισάγετε τη σύνδεση. Για παράδειγμα, εάν η σελίδα για την ανταλλαγή ιδεών όσον αφορά το πρώτο κεφάλαιο ενός βιβλίου έχει τίτλο "Κ1", ίσως θέλετε τον τίτλο "Κεφάλαιο πρώτο" ως εμφανιζόμενο κείμενο για τη σύνδεση, προκειμένου να είναι σαφέστερος ο στόχος της σελίδας.

 1. Εάν δεν επεξεργάζεστε ήδη τη σελίδα wiki, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επεξεργαστείτε τη διαδρομή της σύνδεσης ώστε να οδηγεί σε μια διαφορετική σελίδα, κάντε κλικ ανάμεσα στις δύο ομάδες με διπλές αγκύλες ([[ και ]]) και μετά αντικαταστήστε την τρέχουσα σύνδεση με το όνομα της σελίδας προς την οποία θέλετε να οδηγεί η σύνδεση.

  • Για να αλλάξετε το εμφανιζόμενο κείμενο σε κάτι άλλο εκτός από το ακριβές όνομα της σελίδας, πληκτρολογήστε έναν κάθετο χαρακτήρα γραμμής (|) μετά το όνομα της σελίδας (SHIFT + \) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται: [[όνομα της σελίδας | Κείμενο που εμφανίζει]]. Για παράδειγμα, για να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό εμφανιζόμενο κείμενο για μια σελίδα με το όνομα CH1, μπορείτε να πληκτρολογήσετε: [[CH1|Πρώτο κεφάλαιο]]

Αρχή της σελίδας

Μπορείτε να προσθέσετε μια υπερ-σύνδεση προς μια σελίδα που βρίσκεται εκτός του wiki σας ή ακόμη και εκτός της τοποθεσίας σας Web.

 1. Εάν δεν επεξεργάζεστε ήδη τη σελίδα wiki, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

 2. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε την υπερ-σύνδεση.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εισαγωγή στην κορδέλα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Σύνδεση".

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης, πληκτρολογήστε το κείμενο που θα εμφανίζεται και τη διεύθυνση Web για τη σύνδεση.

Αρχή της σελίδας

Μπορείτε να προσθέσετε και άλλα στοιχεία σε μια σελίδα wiki, όπως λίστες εργασιών για την παρακολούθηση στοιχείων ενέργειας ή εργασίες που σχετίζονται με το wiki. Αργότερα, μπορείτε να επιλέξετε εάν η λίστα ή η βιβλιοθήκη θα εμφανίζεται στη Γραμμή γρήγορης εκκίνησης του wiki.

 1. Εάν δεν επεξεργάζεστε ήδη τη σελίδα wiki, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

 2. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εισαγωγή στην κορδέλα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπάρχουσα λίστα ή Νέα λίστα.

 4. Εάν πρόκειται να εισαγάγετε μια υπάρχουσα λίστα ή βιβλιοθήκη, στην περιοχή Τμήματα Web, επιλέξτε το όνομα της λίστας ή της βιβλιοθήκης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 5. Εάν πρόκειται να εισαγάγετε μια νέα λίστα, στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία λίστας, επιλέξτε τον τύπο της λίστας ή βιβλιοθήκης που θέλετε να δημιουργήσετε και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη στο πλαίσιο Τίτλος λίστας. Το όνομα είναι υποχρεωτικό.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία για να δημιουργήσετε τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη και να την προσθέσετε στη σελίδα.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία τοποθεσίας wiki

Προτού δημιουργήσετε μια τοποθεσία, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στο σημείο της τοποθεσίας όπου θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα δευτερεύουσα τοποθεσία.

Στη σελίδα "Όλο το περιεχόμενο τοποθεσίας", κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία.

Συμβουλή: Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού αντί για να ολοκληρώσετε αυτό το βήμα.

 1. Στην περιοχή Ιστοσελίδες, κάντε κλικ στην επιλογή Τοποθεσίες και χώροι εργασίας.

 2. Στην ενότητα Τίτλος και περιγραφή, πληκτρολογήστε έναν τίτλο για την τοποθεσία σας wiki. Ο τίτλος είναι υποχρεωτικός.

  Ο τίτλος εμφανίζεται στο επάνω μέρος της ιστοσελίδας καθώς και σε στοιχεία πλοήγησης που βοηθούν τους χρήστες να βρουν και να ανοίξουν την τοποθεσία.

 3. Πληκτρολογήστε μια περιγραφή για το σκοπό του wiki στο πλαίσιο Περιγραφή. Η περιγραφή είναι προαιρετική.

  Η περιγραφή βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν το σκοπό της τοποθεσίας σας.

 4. Στην ενότητα Διεύθυνση τοποθεσίας Web, πληκτρολογήστε μια διεύθυνση URL για την τοποθεσία wiki. Το πρώτο μέρος παρέχεται αυτόματα.

  Για να αποφύγετε πιθανά προβλήματα με την ενημέρωση ή την τροποποίηση της τοποθεσίας, μην εισαγάγετε οποιονδήποτε από τους παρακάτω ειδικούς χαρακτήρες ως τμήμα της διεύθυνσης Web.

  Ειδικοί χαρακτήρες προς αποφυγή

  Ειδικοί χαρακτήρες προς αποφυγή

  /

  \\

  \

  :

  *

  ?

  "

  <

  >

  |

  #

  {

  }

  %

 5. Στην ενότητα Επιλογή προτύπου, κάντε κλικ στην καρτέλα Συνεργασία εάν δεν είναι ήδη επιλεγμένη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πρότυπο Τοποθεσία Wiki.

 6. Στην ενότητα Δικαιώματα, επιλέξτε εάν θέλετε να δώσετε πρόσβαση στους ίδιους χρήστες που έχουν πρόσβαση σε αυτή τη γονική τοποθεσία ή σε ένα ιδιαίτερο σύνολο χρηστών.

  Εάν επιλέξετε Χρήση μοναδικών δικαιωμάτων, μπορείτε να ορίσετε δικαιώματα αργότερα αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή πληροφοριών στην τρέχουσα σελίδα.

 7. Στην ενότητα Μεταβίβαση πλοήγησης, καθορίστε εάν θέλετε η τοποθεσία να λάβει μέσω μεταβίβασης την επάνω γραμμή συνδέσεων από τη γονική τοποθεσία ή να έχει το δικό της σύνολο συνδέσεων στην επάνω γραμμή συνδέσεων.
  Αυτή η ρύθμιση επηρεάζει επίσης το εάν η νέα τοποθεσία εμφανίζεται ως μέρος της περιήγησης πορείας της γονικής τοποθεσίας. Η περιήγηση δυναμικής διαδρομής παρέχει ένα σύνολο υπερ-συνδέσεις που επιτρέπουν στους χρήστες της τοποθεσίας τη γρήγορη περιήγηση στην ιεραρχία των τοποθεσιών μέσα σε μια συλλογή τοποθεσιών, όπως:
  AdventureWorks>Marketing>Convention Planning.

  Όταν κάνετε περιήγηση προς τα κάτω στην ιεραρχία των τοποθεσιών, η περιήγηση δυναμικής διαδρομής εμφανίζεται στη σελίδα στην οποία έχετε μεταβεί. Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Όχι, η δευτερεύουσα τοποθεσία δεν θα εμφανίζεται στην περιήγησης δυναμικής διαδρομής για τη γονική τοποθεσία και η περιήγηση δυναμικής διαδρομής για τη νέα τοποθεσία δεν θα περιλαμβάνει τη γονική τοποθεσία.

 8. Επιλέξτε Δημιουργία.

  Εάν έχετε καθορίσει ότι θέλετε η δευτερεύουσα τοποθεσία να έχει τα ίδια δικαιώματα με τη γονική τοποθεσία, η νέα τοποθεσία θα δημιουργηθεί μόλις κάνετε κλικ στο κουμπί Δημιουργία. Εάν έχετε καθορίσει ιδιαίτερα δικαιώματα, εμφανίζεται η σελίδα "Δημιουργία ομάδων για αυτή την τοποθεσία", όπου μπορείτε να ορίσετε ομάδες για τη δευτερεύουσα τοποθεσία.

 9. Εάν εμφανιστεί η σελίδα "Δημιουργία ομάδων για αυτή την τοποθεσία", πρέπει να καθορίσετε εάν θέλετε να δημιουργήσετε νέες ομάδες ή να χρησιμοποιήσετε υπάρχουσες ομάδες για τους επισκέπτες, τα μέλη και τους κατόχους αυτής της τοποθεσίας. Σε κάθε ενότητα, κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέας ομάδας, αποδεχθείτε το όνομα που δημιουργείται αυτόματα για τη νέο ομάδα του SharePoint ή πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα και, στη συνέχεια, προσθέστε τους χρήστες που θέλετε. Κάντε κλικ στο εικονίδιο σημαδιού ελέγχου για να επαληθεύσετε τα ονόματα που πληκτρολογείτε ή κάντε κλικ στο εικονίδιο βιβλίου διευθύνσεων για να εκτελέσετε αναζήτηση στον κατάλογο για περισσότερα ονόματα.

   Στην ενότητα Επισκέπτες αυτής της τοποθεσίας, μπορείτε επίσης να προσθέσετε όλους τους εξουσιοδοτημένους χρήστες στην ομάδα "Επισκέπτες", η οποία παρέχει στα μέλη της ομάδας δικαιώματα ανάγνωσης του περιεχομένου της τοποθεσίας σας, από προεπιλογή.

  • Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Χρήση υπάρχουσας ομάδας, επιλέξτε την ομάδα του SharePoint που θέλετε από τη λίστα.

   Εάν έχετε πολλές ομάδες του SharePoint, η λίστα μπορεί να έχει συντομευτεί. Κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα για να δείτε την πλήρη λίστα ή Λιγότερα για να συντομεύσετε τη λίστα.

 10. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Όταν δημιουργείτε μια τοποθεσία wiki για πρώτη φορά, η αρχική σελίδα περιέχει δείγμα περιεχομένου για τα wiki. Μπορείτε να το επεξεργαστείτε ή να το αντικαταστήσετε με το δικό σας περιεχόμενο. Ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε την προσθήκη περιεχομένου στο wiki σας είναι να επεξεργαστείτε την αρχική σελίδα και να προσθέσετε συνδέσεις κράτησης θέσης προς τις σελίδες που θα δημιουργήσετε αργότερα.

 1. Στη σελίδα wiki που θέλετε να επεξεργαστείτε, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

 2. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

 3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά στη γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση για να μορφοποιήσετε το κείμενο και να προσθέσετε άλλο περιεχόμενο, όπως εικόνες, πίνακες και υπερ-συνδέσεις.

  Σημείωση: Εάν δεν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα περιήγησης που υποστηρίζει τα στοιχεία ελέγχου ActiveX, η γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση δεν εμφανίζεται. Εναλλακτικά, μπορείτε να εισαγάγετε κείμενο με ετικέτες HTML. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση εμπλουτισμένων πλαισίων κειμένου στην ενότητα Δείτε επίσης.

 4. Για να προσθέσετε συνδέσεις wiki σε άλλες σελίδες στο wiki σας, πληκτρολογήστε το όνομα της σελίδας μέσα σε διπλές αγκύλες: [[Όνομα σελίδας]]

  Για παράδειγμα, για να προσθέσετε μια σύνδεση wiki σε μια σελίδα με το όνομα "Πληροφορίες προσανατολισμού", πληκτρολογήστε: [[Πληροφορίες προσανατολισμού]]

  Σημείωση: Εάν δεν υπάρχει ακόμη η σελίδα στην οποία συνδέεστε, θα εμφανιστεί στη σελίδα μια σύνδεση κράτησης θέσης με διάστικτη υπογράμμιση (αφού αποθηκεύσετε την επεξεργασμένη σελίδα).

 5. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Συμβουλή: Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερο περιεχόμενο αργότερα ή να αλλάξετε το περιεχόμενο που έχετε εισαγάγει, κάνοντας κλικ στην επιλογή Επεξεργασία. Εάν έχετε δημιουργήσει μια σύνδεση κράτησης θέσης, μπορείτε να κάνετε κλικ στη σύνδεση αργότερα για να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε τη σελίδα.

Αρχή της σελίδας

Για να προσθέσετε μια εικόνα σε ένα wiki, πρέπει πρώτα να την αποστείλετε στην τοποθεσία σας. Μπορείτε να αποστείλετε μια εικόνα στην τοποθεσία σας χρησιμοποιώντας μια βιβλιοθήκη εικόνων.

 1. Μεταβείτε στη βιβλιοθήκη εικόνων που περιέχει την εικόνα.

  Μπορείτε να βρείτε συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία βιβλιοθηκών και την προσθήκη αρχείων σε αυτές στην ενότητα Δείτε επίσης.

 2. Κάντε κλικ στην εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 3. Κάντε δεξί κλικ στην εικόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή συντόμευσης για να αντιγράψετε τη διεύθυνση Web για την εικόνα.

 4. Μεταβείτε στη σελίδα wiki όπου θέλετε να προσθέσετε μια εικόνα.

 5. Επιλέξτε Επεξεργασία.

 6. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε την εικόνα και, στη συνέχεια, στη γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση για τη σελίδα wiki, κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή εικόνας Εισαγωγή εικόνας .

 7. Στο πλαίσιο Διεύθυνση, επικολλήστε τη διεύθυνση Web για την εικόνα που αντιγράψατε προηγουμένως.

 8. Στο πλαίσιο Εναλλακτικό κείμενο, πληκτρολογήστε εναλλακτικό κείμενο για να περιγράψετε την εικόνα.

  Το εναλλακτικό κείμενο βοηθά τους χρήστες με προγράμματα ανάγνωσης οθόνης στην κατανόηση του περιεχομένου των εικόνων.

Αρχή της σελίδας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συνδέσεις wiki για να συνδέσετε σελίδες μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας απλώς το όνομα σελίδας μέσα σε διπλές αγκύλες. Δημιουργείτε συνδέσεις wiki με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από το εάν οι σελίδες προς τις οποίες πραγματοποιείτε τη σύνδεση υπάρχουν ήδη ή δεν υπάρχουν ακόμα.

Για παράδειγμα, εάν η ομάδα σας πρόκειται να δημιουργήσει αργότερα μια σύνδεση για "Εκπαιδευτικά θέματα", μπορείτε να εισαγάγετε τη σύνδεση προς τη σελίδα τώρα. Η σύνδεση προς τη μελλοντική σελίδα εμφανίζεται με διάστικτη υπογράμμιση.

Για να δημιουργήσετε τη σελίδα αργότερα, μπορείτε να κάνετε κλικ στην υπογραμμισμένη σύνδεση κράτησης θέσης, να προσθέσετε περιεχόμενο και, στη συνέχεια, να επιλέξετε Δημιουργία.

 1. Εάν δεν επεξεργάζεστε ήδη τη σελίδα wiki, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

 2. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε μια σύνδεση wiki.

 3. Πληκτρολογήστε το όνομα της σελίδας μέσα σε διπλές αγκύλες: [[Όνομα σελίδας]]

  Για παράδειγμα, για να εισαγάγετε μια σύνδεση προς μια σελίδα που ονομάζεται "Εκπαιδευτικά θέματα", πληκτρολογήστε [[Εκπαιδευτικά θέματα]]. Η σύνδεση θα δημιουργηθεί μόλις αποθηκεύσετε τη σελίδα.

Συμβουλή: Για να προσθέσετε γρήγορα μια σύνδεση από μια σελίδα wiki προς την αρχική σελίδα του wiki, πληκτρολογήστε [[Αρχική]].

Αρχή της σελίδας

Συχνά, οι χρήστες δημιουργούν συνδέσεις wiki κράτησης θέσης προς σελίδες που δεν υπάρχουν ακόμα. Αυτές οι συνδέσεις κράτησης θέσης εμφανίζονται ως συνδέσεις με διάστικτη υπογράμμιση. Η δημιουργία συνδέσεων κράτησης θέσης βοηθά τους χρήστες να δημιουργήσουν το wiki σε μικρότερα τμήματα, χωρίς να ανησυχούν για τη δημιουργία όλων των σελίδων του wiki μαζί.

 1. Επιλέξτε τη σύνδεση wiki κράτησης θέσης.

  Η σύνδεση wiki κράτησης θέσης έχει μια διάστικτη γραμμή από κάτω της.

 2. Προσθέστε το περιεχόμενο που θέλετε στη νέα σελίδα.

 3. Επιλέξτε Δημιουργία.

Αρχή της σελίδας

Μπορείτε να προσθέσετε και άλλα στοιχεία σε μια τοποθεσία wiki, όπως λίστες εργασιών για την παρακολούθηση στοιχείων ενέργειας ή εργασίες που σχετίζονται με το wiki. Μπορείτε να επιλέξετε εάν η λίστα ή η βιβλιοθήκη θα εμφανίζεται στη Γραμμή γρήγορης εκκίνησης του wiki.

Στη σελίδα "Όλο το περιεχόμενο τοποθεσίας", κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία.

Συμβουλή: Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού αντί για να ολοκληρώσετε αυτό το βήμα.

 1. Κάντε κλικ στο όνομα της λίστας ή της βιβλιοθήκης που θέλετε να δημιουργήσετε, όπως Εργασίες.

 2. Στο πλαίσιο Όνομα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη. Το όνομα είναι υποχρεωτικό.

 3. Στο πλαίσιο Περιγραφή, πληκτρολογήστε μια περιγραφή για το σκοπό της λίστας ή της βιβλιοθήκης. Η περιγραφή είναι προαιρετική.

 4. Για να προσθέσετε μια σύνδεση σε αυτή τη λίστα ή βιβλιοθήκη στη Γρήγορη εκκίνηση, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο Ναι στην ενότητα Περιήγηση.

 5. Καθορίστε όποιες άλλες ρυθμίσεις που θέλετε.

 6. Επιλέξτε Δημιουργία.

Αρχή της σελίδας

Επισκόπηση wiki

Ένα wiki μπορεί να βοηθήσει την εταιρεία σας να συλλέξει και να καταγράψει θεσμικές γνώσεις, να συγκεντρώσει περιεχόμενο από πολλές προελεύσεις και να μοιραστεί σχέδια και ιδέες. Για παράδειγμα, μια εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει ένα εταιρικό wiki για όλη την επιχείρηση, όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να βρουν και να διανείμουν τις πιο πρόσφατες και περιεκτικές πληροφορίες σχετικά με εταιρικές δραστηριότητες, οφέλη και υπηρεσίες. Εναλλακτικά, η ομάδα σας μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα wiki για να συλλέξει πληροφορίες για νέα μέλη της ομάδας, να οργανώσει μια διάσκεψη ή να συλλέξει ιδέες για ένα μεγάλο έγγραφο ή εγχειρίδιο.

Wiki

Αφού δημιουργήσει κάποιος μια σελίδα wiki, ένα άλλο μέλος της ομάδας μπορεί να προσθέσει περισσότερο περιεχόμενο, να επεξεργαστεί το περιεχόμενο ή να προσθέσει συνδέσεις υποστήριξης. Η κοινότητα των συντακτών συμβάλλει στην εξασφάλιση της ακρίβειας και της συνάφειας του περιεχομένου. Τα Wiki συνεχίζουν να εξελίσσονται καθώς οι χρήστες προσθέτουν και αναθεωρούν πληροφορίες.

Επειδή τα μέλη της ομάδας μπορούν να επεξεργαστούν σελίδες wiki χωρίς ειδικά εργαλεία επεξεργασίας, τα wiki είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την κοινή χρήση ιδεών και τη συλλογή πληροφοριών από πολλούς χρήστες. Τα μέλη της ομάδας μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν συνδέσεις προς σελίδες, ώστε να ολοκληρώσει κάποιος τη δημιουργία αργότερα ή συνδέσεις προς υπάρχουσες σελίδες, χωρίς να δυσκολεύονται με μακροσκελείς διευθύνσεις web.

Η τοποθεσία της ομάδας σας είναι ένα wiki

Ο προεπιλεγμένος τύπος σελίδας στις τοποθεσίες ομάδας και άλλους τύπους τοποθεσιών είναι μια σελίδα wiki. Επομένως, με αυτήν την έννοια, το wiki είναι παντού. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητη μια συγκεκριμένη τοποθεσία για να δημιουργήσετε ένα wiki.

Επειδή η αρχική σελίδα μιας τοποθεσίας ομάδας και οι νέες σελίδες που δημιουργείτε εκεί είναι αυτόματα σελίδες wiki, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα wiki απευθείας στην τοποθεσία της ομάδας σας, χωρίς να δημιουργήσετε άλλες βιβλιοθήκες ή τοποθεσίες. Οι νέες σελίδες δημιουργούνται στη βιβλιοθήκη "Σελίδες τοποθεσίας" σε μια τοποθεσία ομάδας και μπορείτε να διαχειριστείτε τις σελίδες σας από εκεί. Ωστόσο, το μειονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι δεν θα διαθέτετε τόσες εξειδικευμένες επιλογές όσες αυτές που συνοδεύουν μια βιβλιοθήκη σελίδων wiki ή μια τοποθεσία εταιρικού wiki.

Σημαντικά θέματα wiki

Εάν γνωρίζετε ότι θα δημιουργήσετε πολλές σελίδες wiki ή εάν θέλετε να διαχειριστείτε ξεχωριστά τα δικαιώματα για το wiki σας και για την υπόλοιπη τοποθεσία, έχετε μερικές επιλογές, ανάλογα με την κλίμακα του wiki που σκοπεύετε να δημιουργήσετε και το εύρος των επιλογών που θέλετε:

 • Βιβλιοθήκη σελίδων wiki    Η βιβλιοθήκη σελίδων wiki προσαρμόζεται στη διαχείριση σελίδων wiki και περιλαμβάνει ειδικές εντολές στην Κορδέλα για τη διαχείριση του ιστορικού σελίδων, των δικαιωμάτων και των εισερχόμενων συνδέσεων προς σελίδες. Ο κάτοχος μιας τοποθεσίας μπορεί να δημιουργήσει μια βιβλιοθήκη σελίδων wiki στις περισσότερες τοποθεσίες και να αξιοποιήσει πολλά από τα πλεονεκτήματα ενός παραδοσιακού wiki.

 • Εταιρικό wiki    Ένα εταιρικό wiki είναι μια τοποθεσία δημοσίευσης για κοινή χρήση και ενημέρωση μεγάλου όγκου πληροφοριών σε ολόκληρη την επιχείρηση. Εάν μια εταιρεία χρειάζεται ένα μεγάλο και κεντρικό αποθετήριο γνώσεων, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την αποθήκευση και την κοινή χρήση πληροφοριών σε ολόκληρη την επιχείρηση, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ενός εταιρικού wiki. Πριν να δημιουργήσετε ένα εταιρικό wiki, σκεφτείτε εάν είναι η βέλτιστη λύση για την εταιρεία σας. Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού και δημιουργίας μιας τοποθεσίας εταιρικού wiki, προτείνεται να διαβάσετε τα άρθρα σχετικά με το σχεδιασμό τοποθεσιών και συλλογών τοποθεσιών.

Ποιος μπορεί να δημιουργήσει ένα wiki;

Πρέπει να διαθέτετε τα κατάλληλα δικαιώματα για τη δημιουργία τοποθεσίας, βιβλιοθήκης ή σελίδων. Αλλά τα καλά νέα είναι ότι, εάν κάποιος έχει ορίσει την τοποθεσία για κοινή χρήση μαζί σας και έχετε δικαίωμα να την επεξεργαστείτε, τότε πιθανότατα έχετε δικαίωμα δημιουργίας ενός wiki.

Τα επίπεδα δικαιωμάτων μπορούν να προσαρμοστούν, αλλά για τις περισσότερες τοποθεσίες, μπορείτε να δημιουργήσετε μια βιβλιοθήκη σελίδων wiki, εάν έχετε το δικαίωμα επιπέδου επεξεργασίας. Από προεπιλογή, τα μέλη της ομάδας της τοποθεσίας [Όνομα τοποθεσίας] διαθέτουν το επίπεδο δικαιωμάτων "Επεξεργασία". Πρέπει να έχετε το επίπεδο δικαιωμάτων "Πλήρης έλεγχος" για να δημιουργήσετε μια τοποθεσία εταιρικού wiki ή ο διαχειριστής σας να ενεργοποιήσει τη δημιουργία τοποθεσίας από το χρήστη. Από προεπιλογή, τα μέλη της ομάδας κατόχων της τοποθεσίας Όνομα τοποθεσίας διαθέτουν το επίπεδο δικαιωμάτων "Πλήρης έλεγχος", αλλά η τοποθεσία σας μπορεί να έχει ρυθμιστεί διαφορετικά.

Για να διαχειριστεί τα δικαιώματα για μια σελίδα σε μια βιβλιοθήκη σελίδων wiki ή ένα εταιρικό wiki, ο κάτοχος τοποθεσίας μπορεί να επιλέξει την εντολή "Δικαιώματα σελίδας" από την καρτέλα "Σελίδα" της Κορδέλας.

Παρόλο που αρχικά η δημιουργία της τοποθεσίας ή της βιβλιοθήκης είναι παρόμοια με αυτήν άλλων τοποθεσιών, η προσθήκη περιεχομένου σε ένα wiki διαφέρει από την προσθήκη περιεχομένου σε άλλους τύπους τοποθεσιών. Σε ένα wiki, συνήθως ξεκινάτε με την επεξεργασία της αρχικής σελίδας και την προσθήκη συνδέσεων wiki κράτησης θέσης προς άλλες σελίδες που δεν υπάρχουν ακόμα. Μπορείτε να δημιουργήσετε αυτές τις άλλες σελίδες κατά τη διαδικασία ή αργότερα. Όταν θέλετε να δημιουργήσετε τη σελίδα που αντιστοιχεί σε μια σύνδεση κράτησης θέσης, επιλέξτε τη σύνδεση. Η σελίδα ανοίγει σε κατάσταση λειτουργίας επεξεργασίας, όπου μπορείτε να προσθέσετε κείμενο και άλλο περιεχόμενο, όπως εικόνες.

Αρχή της σελίδας

Στείλτε μας τα σχόλιά σας

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο; Εάν ναι, ενημερώστε μας στο κάτω μέρος της σελίδας. Εάν δεν ήταν χρήσιμο, πείτε μας τι προκάλεσε σύγχυση ή τι λείπει. Παρακαλούμε να είστε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένοι και να συμπεριλάβετε τη δική σας έκδοση του SharePoint, του λειτουργικού συστήματος και του προγράμματος περιήγησης. Θα χρησιμοποιήσουμε τα σχόλιά σας για να κάνετε διπλό κλικ στα βήματα, να διορθώσετε σφάλματα και να ενημερώσετε αυτό το άρθρο.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×