Δημιουργία νέας εργασίας στο Project Online

Εάν έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα στο Project Web App, μπορείτε να δημιουργήσετε εύκολα μια νέα εργασία σε ένα εταιρικό έργο χρησιμοποιώντας το Κέντρο έργων.

Σημείωση:  Για να δημιουργήσετε μια νέα εργασία σε ένα έργο λίστας εργασιών του SharePoint, ανατρέξτε στο άρθρο Προσθήκη εργασιών στο έργο σας.

Για να δημιουργήσετε μια νέα εργασία σε ένα εταιρικό έργο:

 1. Στη Γρήγορη εκκίνηση, κάντε κλικ στην επιλογή Έργα.

 2. Κάντε κλικ στο όνομα ενός υπάρχοντος έργου στη λίστα.

 3. Στην καρτέλα Εργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

  Σημείωση:  Εάν θέλετε να δημιουργήσετε νέες εργασίες χρησιμοποιώντας το Microsoft Project Professional, κάντε κλικ στο κάτω βέλος στο κουμπί Επεξεργασία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Στο Microsoft Project.

 4. Εισαγάγετε μια νέα εργασία χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

  • Εισαγάγετε τις πληροφορίες της εργασίας στην κενή γραμμή στο κάτω μέρος της λίστας.

  • Αντιγράψτε και επικολλήστε εργασίες από ένα άλλο πρόγραμμα, όπως το Microsoft Excel.

  • Εισαγάγετε μια νέα εργασία ανάμεσα σε δύο υπάρχουσες εργασίες. Κάντε κλικ στη γραμμή που θέλετε να εμφανίζεται κάτω από τη νέα εργασία και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Insert στο πληκτρολόγιό σας ή κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή από την ομάδα Εργασίες στην καρτέλα Εργασία.

   Συμβουλή:  Μπορείτε επίσης να προσθέσετε πληροφορίες στα πεδία Όνομα εργασίας, Διάρκεια, ημερομηνίας Έναρξης ή/και ημερομηνία Λήξης. Ανατρέξτε στο θέμα Επιλογή μεταξύ αυτόματου και μη αυτόματου προγραμματισμού εργασίας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπερίληψη αυτών των λεπτομερειών.

   Η εργασία σας πρόκειται να ανατεθεί σε πολλά άτομα;    Είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσετε το Project Professional όταν πρέπει να αναθέσετε μια εργασία σε πολλά άτομα ή άλλους πόρους. Για να το κάνετε αυτό, ολοκληρώστε την προσθήκη της εργασίας εδώ και, στη συνέχεια, ανοίξτε το έργο στο Project Professional για την εκχώρηση πόρων.

 5. Όταν ολοκληρώσετε την προσθήκη εργασιών, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο για να μεταβιβάσετε πάλι τον έλεγχο του έργου.

Αφού δημιουργήσετε εργασίες στο εταιρικό έργο σας, έχετε στη διάθεσή σας αρκετές επιλογές για να καθορίσετε περαιτέρω το χρονοδιάγραμμα του έργου σας, να κάνετε κοινή χρήση των νέων εργασιών με άλλους ή να παρακολουθήσετε την πρόοδο των εργασιών σας.

Μπορείτε, εάν θέλετε, να κάνετε τα εξής:

Επιλογή μεταξύ αυτόματου και μη αυτόματου προγραμματισμού εργασίας

Οι εργασίες στο έργο σας μπορούν να προγραμματιστούν αυτόματα από το μηχανισμό προγραμματισμού του Project Web App ή μη αυτόματα, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια, την ημερομηνία έναρξης και την ημερομηνία λήξης που καταχωρείτε.

Για να αλλάξετε τις λειτουργίες προγραμματισμού, ενεργοποιήστε μία από τις εξής επιλογές:

 • Επιλέξτε το στοιχείο Αυτόματος προγραμματισμός ή Μη αυτόματος προγραμματισμός από την αναπτυσσόμενη λίστα στη στήλη Λειτουργία για τη γραμμή εργασίας.

 • Κάντε κλικ μία φορά στη γραμμή εργασίας για να την επιλέξετε και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Εργασία, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Μη αυτόματος προγραμματισμός ή Αυτόματος προγραμματισμός.

Εάν επιλέξετε να προγραμματίζετε αυτόματα μια εργασία στο έργο σας, η διάρκεια, η ημερομηνία έναρξης και η ημερομηνία λήξης της εργασίας καθορίζονται από Project Web App, η οποία λαμβάνει υπόψη πολλούς διαφορετικούς παράγοντες. Εάν η εργασία εξαρτάται από άλλες εργασίες ή παραδοτέα, οι ημερομηνίες για αυτά τα στοιχεία λαμβάνονται υπόψη εάν η εργασία σας έχει προγραμματιστεί αυτόματα. τοProject Web App εξετάζει επίσης τη διαθεσιμότητα πόρων, τις ώρες εργασίας και τα ημερολόγια. Εάν το Project Web App είναι ενσωματωμένο με Microsoft Exchange Server, ο αυτόματος προγραμματισμός μπορεί ακόμη και να λάβει υπόψη το χρόνο εκτός γραφείου που έχουν εισαγάγει οι πόροι στα ημερολόγια Outlook τους.

Ο μη αυτόματος προγραμματισμός εργασιών είναι χρήσιμος στην περίπτωση που θέλετε να έχετε μεγαλύτερο έλεγχο των ημερομηνιών και της διάρκειας στο χρονοδιάγραμμα του έργου σας ή εάν δεν έχετε καθορίσει αρκετές λεπτομέρειες σχετικά με τις εργασίες ενός έργου ώστε να δημιουργήσετε αυτόματα ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα. Όταν επιλέγετε να προγραμματίσετε μη αυτόματα μια εργασία στο έργο σας, η διάρκεια, η ημερομηνία έναρξης και η ημερομηνία λήξης της εργασίας δεν αλλάζουν από το μηχανισμό προγραμματισμού του Project Web App. Αυτές οι τιμές θα παραμείνουν όπως τις ορίζετε, ακόμα και αν δεν συμβαδίζουν με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του έργου. Μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε περιγραφικές δηλώσεις στα πλαίσια Διάρκεια, Έναρξη και Λήξη, αντί για αριθμητικές τιμές. Για παράδειγμα, ίσως γνωρίζετε ότι η διάρκεια μιας εργασίας θα είναι "Περίπου μία εβδομάδα" ή ότι μια εργασία πρόκειται να αρχίσει στα "Μέσα Οκτωβρίου".

Χρήση εργασιών σύνοψης από επάνω προς τα κάτω για προγραμματισμό υψηλού επιπέδου

Κατά τον προγραμματισμό ενός έργου, ενδέχεται να μην έχετε πολλές πληροφορίες υψηλού επιπέδου σχετικά με τα σημαντικά ορόσημα του έργου σας. Στο Project Web App, μπορείτε να προγραμματίσετε το έργο σας ακόμα και όταν δεν διαθέτετε προγνωστικά ή λεπτομέρειες σχετικά με τις εργασίες που ενδεχομένως να απαιτούνται. Αντί να καταχωρήσετε τις λεπτομέρειες σε επίπεδο εργασιών για το έργο σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια προσέγγιση από επάνω προς τα κάτω, δημιουργώντας φάσεις σύνοψης υψηλού επιπέδου βάσει της συνολικής λωρίδας χρόνου του έργου.

 1. Δημιουργία εργασιών    Δημιουργήστε εργασίες που αντιπροσωπεύουν όσα γνωρίζετε σχετικά με το έργο. Χρησιμοποιήστε τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω σε αυτό το άρθρο.

 2. Εσοχή δευτερευουσών εργασιών    Τοποθετήστε τις δευτερεύουσες εργασίες σε εσοχή κάτω από τις εργασίες σύνοψης, για να αναπαραστήσετε διαφορετικά στάδια ή φάσεις μέσα στο έργο.

 3. Εισαγωγή ημερομηνιών ή διάρκειας    Εισαγάγετε ημερομηνίες ή διάρκεια σε επίπεδο εργασίας σύνοψης, για να προγραμματίσετε μη αυτόματα την εργασία σύνοψης, ώστε οι ημερομηνίες και οι διάρκειες των δευτερευουσών εργασιών να μην συναθροίζονται στην εργασία σύνοψης.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×