Διεξαγωγή σύσκεψης ως παρουσιαστής

Η υποστήριξη για το Office 2010 έληξε στις 13 Οκτωβρίου 2020

Κάντε αναβάθμιση στο Microsoft 365 για να εργαστείτε οπουδήποτε από οποιαδήποτε συσκευή και να συνεχίσετε να λαμβάνετε υποστήριξη.

Αναβάθμιση τώρα

Χρησιμοποιήστε τις επιλογές διαχείρισης συμμετεχόντων και περιεχομένου του Lync Online για να διασφαλίσετε μια παραγωγική σύσκεψη, χωρίς διακοπές και ενοχλήσεις.

Σημαντικό:  Εάν δεν είστε ο διοργανωτής της σύσκεψης ή ο βασικός παρουσιαστής, πρέπει να γνωρίζετε ότι πολλές από αυτές τις επιλογές επηρεάζουν τι θα μπορούν να βλέπουν, να ακούν ή να κάνουν τα υπόλοιπα άτομα που συμμετέχουν στη σύσκεψη. Συνιστάται η προσεκτική χρήση από τον παρουσιαστή.

Τι θέλετε να κάνετε;

Διαχείριση συμμετεχόντων

Μπορείτε να εκτελέσετε τις περισσότερες εργασίες διαχείρισης συσκέψεων κάνοντας δεξί κλικ σε ένα ή περισσότερα άτομα στη λίστα συμμετεχόντων ή χρησιμοποιώντας το μενού Επιλογές ατόμων Κουμπί ''Επιλογές ατόμων'' του Lync .

Εμφάνιση ή απόκρυψη της λίστας συμμετεχόντων

 • Στο παράθυρο συνομιλίας, κάντε κλικ στο μενού Επιλογές ατόμων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση λίστας συμμετεχόντων.

Σας προτείνουμε να παρακολουθείτε διαρκώς τη λίστα συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ώστε να μπορείτε να βλέπετε ποιοι χρήστες είναι παρόντες, ποιοι μιλούν και ποιοι ενδέχεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον ήχο ή την κοινή χρήση. Ωστόσο, ενδέχεται να χρειαστεί να αποκρύψετε τη λίστα συμμετεχόντων, αν πρέπει, για παράδειγμα, να εξετάσετε μια μεγάλη συνομιλία άμεσων μηνυμάτων (IM).

Σίγαση ή κατάργηση σίγασης συμμετεχόντων

 • Για να διαχειριστείτε τον ήχο για ένα ή περισσότερα άτομα, κάντε δεξί κλικ στα ονόματα των χρηστών στη λίστα συμμετεχόντων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σίγαση ή Διακοπή σίγασης.

  Σημαντικό:  Μπορείτε να κάνετε σίγαση και να διακόψετε τη σίγαση των συμμετεχόντων που χρησιμοποιούν το Lync για τον ήχο. Δεν είναι δυνατή η σίγαση ή η διακοπή σίγασης των συμμετεχόντων που έχουν συνδεθεί στον ήχο της σύσκεψης μέσω τηλεφώνου, δηλαδή των συμμετεχόντων που χρησιμοποίησαν τη δυνατότητα "Κλήση στον αριθμό μου" του Lync για να λάβουν κλήση από τη σύσκεψη Lync ή για να συνδεθούν μέσω τηλεφωνικής κλήσης. (Τα άτομα που έχουν συνδεθεί μέσω τηλεφώνου μπορούν να πατήσουν τα πλήκτρα *1 στη συσκευή τους για να αποκτήσουν πρόσβαση σε εντολές τονικού συστήματος για λειτουργίες ήχου, όπως είναι η σίγαση και η διακοπή σίγασης.)

Αλλαγή δικαιωμάτων παρουσιαστή ή συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της σύσκεψης

 • Κάντε ένα από τα εξής:

  • Στη λίστα συμμετεχόντων, κάντε δεξί κλικ σε έναν ή περισσότερους συμμετέχοντες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Να γίνει παρουσιαστής ή Να γίνει συμμετέχων, ανάλογα με την περίπτωση.

  • Κάντε κλικ στο μενού Επιλογές ατόμων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Να γίνουν όλοι συμμετέχοντες.

   Συμβουλή:  Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή όταν υπάρχουν τόσοι πολλοί παρουσιαστές που παρεμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή της σύσκεψης.

Αποδοχή ή απόρριψη πρόσβασης ατόμων στο χώρο αναμονής

Ο χώρος αναμονής της σύσκεψης λειτουργεί μόνο για τους συμμετέχοντες που συνδέονται στη σύσκεψη με χρήση VoIP. Οι συμμετέχοντες που συνδέονται στη σύσκεψη μέσω τηλεφώνου θα παρακάμψουν το χώρο αναμονής της σύσκεψης.

 • Για να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε την πρόσβαση των ατόμων που βρίσκονται στο χώρο αναμονής, κάντε ένα από τα εξής:

  • Στη λίστα συμμετεχόντων, στην περιοχή Χώρος αναμονής, κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή όλων ή Απόρριψη όλων.

  • Στη λίστα συμμετεχόντων, δίπλα στο όνομα κάθε ατόμου, κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή ή Απόρριψη ανάλογα με την περίπτωση.

Έναρξη ξεχωριστής συνομιλίας με έναν ή περισσότερους συμμετέχοντες

 • Στη λίστα συμμετεχόντων, επιλέξτε ένα ή περισσότερα άτομα, κάντε δεξί κλικ στα επιλεγμένα ονόματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή επικοινωνίας που επιθυμείτε.

Πρόσκληση άλλων ατόμων στη σύσκεψη

Για να προσκαλέσετε άλλα άτομα με το Lync Online, κάντε τα εξής.

 1. (Προαιρετικά) Για να αλλάξετε τα δικαιώματα πρόσβασης ή τις επιλογές παρουσιαστή για τα άτομα που θέλετε να προσκαλέσετε, κάντε τα εξής:

  • Στο παράθυρο της σύσκεψης ή της ομαδικής συνομιλίας του Lync Online, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες συμμετοχής και επιλογές σύσκεψης.

  • Στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες συμμετοχής και επιλογές σύσκεψης, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές σύσκεψης.

  • Αλλάξτε τις επιλογές της σύσκεψης ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή επιλογών σύσκεψης κατά τη διάρκεια της σύσκεψης.

 2. Κάντε κλικ στο μενού Επιλογές ατόμων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Πρόσκληση ανά όνομα ή ανά αριθμό τηλεφώνου.

Για να προσκαλέσετε άλλα άτομα με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε τα εξής:

 1. Κάντε κλικ στο μενού Επιλογές ατόμων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 2. (Προαιρετικά) Για να αλλάξετε τα δικαιώματα πρόσβασης ή τις επιλογές παρουσιαστή για τα άτομα που θέλετε να προσκαλέσετε, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές σύσκεψης στην πρόσκληση σε σύσκεψη. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα Ορισμός επιλογών ηλεκτρονικής σύσκεψης.

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία του περιεχομένου της σύσκεψης

Στο Lync Online, το περιεχόμενο της σύσκεψης εμφανίζεται στα δεξιά της λίστας συμμετεχόντων σε μια περιοχή που ονομάζεται στάδιο. Αν είστε ο ενεργός παρουσιαστής, εργάζεστε με τις παρουσιάσεις Microsoft PowerPoint, τους πίνακες και τις ψηφοφορίες της σύσκεψης σε αυτήν την περιοχή. Όταν κάνετε κοινή χρήση ενός προγράμματος ή της επιφάνειας εργασίας σας, όλοι οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στη σύσκεψη βλέπουν αυτό που κοινοποιείτε στο στάδιο.

Αποστολή ή προετοιμασία περιεχομένου πριν από τη σύσκεψη

Πριν από την έναρξη της σύσκεψης, κάντε τα εξής:

 1. Στο Ημερολόγιο του προγράμματος-πελάτη ανταλλαγής μηνυμάτων και συνεργασίας του Microsoft Office Outlook, ανοίξτε την πρόσκληση για τη σύσκεψη που έχετε προγραμματίσει και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Συμμετοχή σε ηλεκτρονική σύσκεψη.

 2. Στο παράθυρο συνομιλίας, κάντε μία ή και τις δύο από τις εξής ενέργειες:

  • Κάντε κλικ στο μενού Κοινή χρήση για να κάνετε κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας σας ή ενός προγράμματος, να αποστείλετε μια παρουσίαση του PowerPoint, να προσθέσετε έναν πίνακα ή να δημιουργήσετε μια νέα ψηφοφορία.

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη ή προβολή συνημμένων για να αποστείλετε ένα αρχείο.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις κατάλληλες διαδικασίες παρακάτω σε αυτό το θέμα.

Εμφάνιση περιεχομένου της σύσκεψης που έχει ήδη αποσταλεί

 • Στο παράθυρο της σύσκεψης, κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Πρόσφατο περιεχόμενο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο περιεχόμενο που θέλετε να εμφανίσετε.

Κοινή χρήση προγράμματος ή επιφάνειας εργασίας

Αποστολή αρχείου PowerPoint για παρουσίαση

 1. Στο παράθυρο της σύσκεψης, κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Παρουσίαση PowerPoint.

 2. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να προσθέσετε και κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα Διεξαγωγή παρουσίασης PowerPoint.

Αποστολή συνημμένων για προβολή και αποθήκευση από τους συμμετέχοντες

Για να αποστείλετε ένα έγγραφο το οποίο θα μπορούν να αποθηκεύσουν οι συμμετέχοντες στον υπολογιστή τους, κάντε τα εξής:

 1. Στο παράθυρο συνομιλίας, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη ή προβολή συνημμένων.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Συνημμένα, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη συνημμένων.

 3. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να προσθέσετε και επιλέξτε Αποστολή.

Προσθήκη σχολίων σε παρουσίαση PowerPoint ή πίνακα

 • Στο στάδιο της σύσκεψης, στη γραμμή εργαλείων σχολίων στην κάτω αριστερή γωνία, κάντε κλικ στο εργαλείο σχολίων που θέλετε.

Τόσο εσείς, όσο και οποιοσδήποτε άλλος συμμετέχων στη σύσκεψη, μπορείτε να προσθέτετε σχόλια σε έναν πίνακα ή μια διαφάνεια του PowerPoint με τους εξής τρόπους:

 • Χρήση του Δείκτη λέιζερ, μια χρωματιστή κουκκίδα που φέρει μια ετικέτα με το όνομά σας

 • Εισαγωγή γραμμών ή σχημάτων

 • Προσθήκη κειμένου

 • Σχεδίαση ή επισήμανση με την Πένα

 • Προσθήκη σφραγίδας βέλους, σφραγίδας σημαδιού ελέγχου ή σφραγίδας X

 • Εισαγωγή αρχείου γραφικών

Για λεπτομέρειες σχετικά με τα εργαλεία σχολίων, ανατρέξτε στο θέμα Συνεργασία σε πίνακα.

Σημείωση:  Τα εργαλεία σχολίων δεν είναι διαθέσιμα για κοινόχρηστο περιεχόμενο. Αν κάνετε κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας ή προγράμματος, οι υπόλοιποι συμμετέχοντες πρέπει να ζητήσουν δικαιώματα για να κάνουν αλλαγές στο κοινόχρηστο περιεχόμενο.

Προσθήκη πίνακα ή ψηφοφορίας στη σύσκεψη

 • Στο παράθυρο της σύσκεψης, κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση και επιλέξτε Νέος πίνακας ή Νέα ψηφοφορία.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα θέματα Συνεργασία σε πίνακα και Διεξαγωγή ψηφοφορίας.

Εμφάνιση ή απόκρυψη του σταδίου

 • Στο παράθυρο συνομιλίας, κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση και επιλέξτε Εμφάνιση σταδίου.

Αρχή της σελίδας

Τροποποίηση δικαιωμάτων περιεχομένου

Μπορείτε να επιλέξετε τι μπορεί να κάνει κάθε χρήστης με το κοινόχρηστο περιεχόμενο.

Αλλαγή των ατόμων με δυνατότητα σχολιασμού των παρουσιάσεων PowerPoint

 1. Στο παράθυρο συνομιλίας, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες συμμετοχής και επιλογές σύσκεψης.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες συμμετοχής και επιλογές σύσκεψης, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές σύσκεψης.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές ηλεκτρονικής σύσκεψης, στην περιοχή Δικαιώματα, αλλάξτε τη ρύθμιση Σχολιασμός παρουσιάσεων σε Μόνο παρουσιαστές, Όλοι ή Κανένας.

Έλεγχος ατόμων με δυνατότητα ιδιωτικής προβολής του περιεχομένου της σύσκεψης

Από προεπιλογή, οι άλλοι παρουσιαστές μπορούν να προβάλουν ιδιωτικά το περιεχόμενο της σύσκεψης, χωρίς να επηρεάζουν αυτό που βλέπουν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στη σύσκεψη. Οι άλλοι παρουσιαστές μπορούν να περιηγούνται στις διαφάνειες του PowerPoint που προβάλλετε με το δικό τους ρυθμό ή να μεταβούν σε κάποιο άλλο στοιχείο στη Λίστα περιεχομένου.

Για να αλλάξετε τις επιλογές ιδιωτικής προβολής για το περιεχόμενο της σύσκεψης, κάντε τα εξής:

 1. Στο παράθυρο συνομιλίας, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες συμμετοχής και επιλογές σύσκεψης.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες συμμετοχής και επιλογές σύσκεψης, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές σύσκεψης.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές ηλεκτρονικής σύσκεψης, στην περιοχή Δικαιώματα, αλλάξτε τη ρύθμιση Προβολή ιδιωτικά σε Μόνο παρουσιαστές, Όλοι ή Κανένας.

Σημείωση:  Δεν είναι δυνατή η ιδιωτική προβολή των κοινόχρηστων επιφανειών εργασίας ή προγραμμάτων.

Αλλαγή των ατόμων που έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της σύσκεψης

Από προεπιλογή, μόνο οι παρουσιαστές έχουν εκτεταμένη πρόσβαση στο περιεχόμενο της σύσκεψης. Για να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, κάντε τα εξής:

 • Στη Λίστα περιεχομένου, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο που θέλετε να αλλάξετε, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Διαθέσιμο σε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διοργανωτές, παρουσιαστές ή Όλοι.

Όταν επιλέγετε Παρουσιαστές ή Όλοι, τα άτομα αυτής της κατηγορίας μπορούν να ελέγχουν παρουσιάσεις του PowerPoint, πίνακες και οι ψηφοφορίες με τους εξής τρόπους:

 • Αποθήκευση τοπικού αντιγράφου, με ή χωρίς σχόλια

 • Αλλαγή του περιεχομένου που προβάλλεται στο στάδιο της σύσκεψης

 • Μετονομασία ή κατάργηση περιεχομένου

 • Παραχώρηση εκτεταμένης πρόσβασης στο περιεχόμενο της σύσκεψης σε όλους τους χρήστες

Αλλαγή των ατόμων που μπορούν να προβάλουν και να αποθηκεύσουν συνημμένα

Από προεπιλογή, όλοι οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη μπορούν να αποθηκεύσουν και να προβάλουν τα συνημμένα της σύσκεψης. Για να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, κάντε τα εξής:

 1. Στο παράθυρο συνομιλίας, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη ή προβολή συνημμένων.

 2. Κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται στα δεξιά του περιεχομένου που θέλετε να αλλάξετε, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Διαθέσιμο σε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διοργανωτές, Παρουσιαστές ή Όλοι.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη βίντεο στη σύσκεψη

Για να προσθέσετε βίντεο στη σύσκεψη, κάντε τα εξής:

 • Στο παράθυρο συνομιλίας, κάντε κλικ στην επιλογή Βίντεο.

Αρχή της σελίδας

Τερματισμός ή έξοδος από τη σύσκεψη

Μπορείτε να τερματίσετε τη σύσκεψη και να αποσυνδέσετε όλους τους χρήστες ή απλά να κλείσετε το παράθυρο και να αφήσετε τους υπόλοιπους συμμετέχοντες να συνεχίσουν τη σύσκεψη.

Έξοδος και τερματισμός της σύσκεψης

 • Στο παράθυρο της σύσκεψης, κάντε κλικ στις Επιλογές ατόμων και επιλέξτε Κατάργηση όλων και τερματισμός σύσκεψης. Το παράθυρο θα κλείσει και όλοι οι συμμετέχοντες θα αποσυνδεθούν από τη σύσκεψη, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που συνδέθηκαν μέσω τηλεφώνου.

Στιγμιότυπο οθόνης με το κουμπί "Τερματισμός σύσκεψης"

Αποχώρηση από τη σύσκεψη χωρίς να γίνει τερματισμός

 • Κλείστε απλώς το παράθυρο συνομιλίας ή σύσκεψης. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες μπορούν να παραμείνουν συνδεδεμένοι και να συνεχίσουν τη σύσκεψη.

  Σημαντικό:  Συνιστάμε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Κατάργηση όλων και τερματισμός σύσκεψης , προκειμένου να αποφύγετε χρεώσεις από την υπηρεσία παροχής ήχου για τη διάσκεψη, σε περίπτωση που κάποιοι συμμετέχοντες ξεχάσουν να αποσυνδέσουν τη σύνδεση ήχου τους. Η μοναδική εξαίρεση είναι αν θέλετε να επιτρέπεται στους συμμετέχοντες να συνεχίσουν τη σύσκεψη Lync χωρίς εσάς.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×