Εισαγωγή στη ροή εργασιών του SharePoint

Οι ροές εργασιών επιτρέπουν τη συνεργασία σε έγγραφα και τη διαχείριση εργασιών έργων, εφαρμόζοντας εταιρικές διαδικασίες σε έγγραφα και στοιχεία μιας τοποθεσίας του SharePoint. Οι ροές εργασιών βοηθούν τις εταιρείες στην τήρηση συνεπών επιχειρηματικών διαδικασιών και βελτιώνουν επίσης την απόδοση και την παραγωγικότητα της εταιρείας με τη διαχείριση των εργασιών και των βημάτων που περιλαμβάνονται σε επιχειρηματικές διαδικασίες. Αυτό επιτρέπει στο άτομο που εκτελεί αυτές τις εργασίες να συγκεντρώνεται στην εκτέλεση της εργασίας και όχι στη διαχείριση της ροής εργασιών.

Σημείωση: Οι ροές εργασίας του SharePoint 2010 έχουν αποσυρθεί από την 1η Αυγούστου 2020 για νέους μισθωτές και καταργούνται από τους υπάρχοντες μισθωτές την 1η Νοεμβρίου 2020.  Εάν χρησιμοποιείτε τις ροές εργασίας του SharePoint 2010, συνιστούμε να κάνετε μετεγκατάσταση στο Power Αυτοματοποιήστε ή σε άλλες υποστηριζόμενες λύσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα συνταξιοδότηση ροής εργασίας του SharePoint 2010.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι οι ροές εργασιών;

Η ροή εργασίας περιγράφεται μερικές φορές ως μια σειρά εργασιών που παράγουν ένα αποτέλεσμα. Στο περιβάλλον του Προϊόντα και Τεχνολογίες SharePoint, η ροή εργασίας ορίζεται πιο στενά ως η αυτοματοποιημένη μετακίνηση εγγράφων ή στοιχείων μέσω μιας ακολουθίας ενεργειών ή εργασιών που σχετίζονται με μια επιχειρηματική διεργασία. Οι ροές εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συνεπή διαχείριση κοινών επιχειρηματικών διεργασιών εντός μιας εταιρείας, επιτρέποντας στην εταιρεία να επισυνάψει επιχειρηματική λογική σε έγγραφα ή στοιχεία σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη του SharePoint. Η επιχειρηματική λογική είναι βασικά ένα πλαίσιο οδηγιών που καθορίζει και ελέγχει τις ενέργειες που συμβαίνουν σε ένα έγγραφο ή στοιχείο.

Με τις ροές εργασιών μπορεί να οργανωθεί το κόστος και ο χρόνος που απαιτούνται για το συντονισμό συνηθισμένων εταιρικών διαδικασιών, όπως είναι η έγκριση έργου ή η αναθεώρηση εγγράφου, με διαχείριση και παρακολούθηση των ανθρώπινων εργασιών που συμπεριλαμβάνονται σε αυτές τις διαδικασίες. Για παράδειγμα, σε μια τοποθεσία του SharePoint, μπορείτε να προσθέσετε μια ροή εργασιών σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων που δρομολογεί ένα έγγραφο σε μια ομάδα ατόμων για έγκριση. Όταν ο συντάκτης του εγγράφου ξεκινά αυτή τη ροή εργασιών σε ένα έγγραφο της βιβλιοθήκης, η ροή εργασιών δημιουργεί εργασίες έγκρισης εγγράφου, αντιστοιχίζει αυτές τις εργασίες στους συμμετέχοντες στη ροή εργασιών και, κατόπιν, στέλνει στους συμμετέχοντες προειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μαζί με οδηγίες εργασιών και μια σύνδεση στο έγγραφο προς έγκριση. Για όσο διάστημα είναι σε εξέλιξη η ροή εργασιών, ο κάτοχος της ροής εργασιών (σε αυτήν την περίπτωση, ο εκδότης του εγγράφου) ή οι συμμετέχοντες της ροής εργασιών μπορούν να ελέγξουν τη σελίδα "Κατάσταση ροής εργασιών" για να δουν ποιοι συμμετέχοντες έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες της ροής εργασιών. Όταν οι συμμετέχοντες ολοκληρώσουν τις εργασίες της ροής εργασιών, η ροή εργασιών τελειώνει και ο κάτοχος της ροής εργασιών ειδοποιείται αυτόματα ότι η ροή εργασιών έχει ολοκληρωθεί.

Οι ενέργειες στη ροή εργασιών "Έγκριση" στο προηγούμενο παράδειγμα ακολουθούν τη διαδικασία που φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα.

Διάγραμμα ροής της ροής εργασίας 'Έγκριση'

Οι ροές εργασιών όχι μόνο υποστηρίζουν τις υπάρχουσες διαδικασίες εργασίας των ατόμων αλλά επίσης διευρύνουν τους τρόπους με τους οποίους τα άτομα μπορούν να συνεργάζονται και να εργάζονται με έγγραφα, λίστες και βιβλιοθήκες. Οι χρήστες τοποθεσιών μπορούν να ξεκινούν ροές εργασιών και να συμμετέχουν σε αυτές χρησιμοποιώντας προσαρμόσιμες φόρμες που είναι διαθέσιμες από το έγγραφο ή το στοιχείο μιας λίστας ή βιβλιοθήκης του SharePoint. Επιπλέον, η λειτουργία ροής εργασιών στα προϊόντα του SharePoint ενοποιείται απόλυτα με το Microsoft Office 2013 έτσι ώστε οι ακόλουθες εργασίες ροής εργασιών μπορούν να εκτελεστούν και στα δύο προϊόντα:

 • Προβολή της λίστας των ροών εργασιών που είναι διαθέσιμες για ένα έγγραφο ή στοιχείο.

 • Έναρξη μιας ροής εργασιών σε ένα έγγραφο ή στοιχείο.

 • Προβολή, επεξεργασία ή επαναπροσδιορισμός αντιστοίχησης μιας εργασίας ροής εργασιών.

 • Ολοκλήρωση μιας εργασίας ροής εργασιών

Αρχή της σελίδας

Οι τρεις τύποι των πλατφορμών ροής εργασίας του SharePoint

Η πλατφόρμα ροής εργασιών του SharePoint 2010 έχει μεταφερθεί στο Office 365 και τον SharePoint Server 2013 και, επομένως, όλες οι ροές εργασιών που έχουν δημιουργηθεί σε αυτήν την πλατφόρμα εξακολουθούν να λειτουργούν. Αυτή η πλατφόρμα βασίζεται στο Windows Workflow Foundation 3.5 (WF3.5).

Η πλατφόρμα ροής εργασιών του SharePoint 2013 βασίζεται στο Windows Workflow Foundation 4 (WF) και έχει επανασχεδιαστεί σε μεγάλο βαθμό. Ίσως η πιο εμφανής δυνατότητα αυτής της νέας πλατφόρμας ροής εργασίας είναι η χρήση του Microsoft Azure ως κεντρικού υπολογιστή εκτέλεσης ροής εργασίας. Ο μηχανισμός εκτέλεσης της ροής εργασιών βρίσκεται τώρα εκτός του Office 365 και του SharePoint Server 2013, στο Microsoft Azure.

Στο SharePoint Online, η ροή της Microsoft είναι πλέον διαθέσιμη. Αυτός είναι ο νέος μηχανισμός ροής εργασιών μας, η Access at: https://flow.microsoft.com. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση της ροής MS, επισκεφθείτε την: https://docs.microsoft.com/en-us/flow. Για την αντιμετώπιση προβλημάτων ροής MS, επίσκεψη, https://docs.microsoft.com/en-us/flow/fix-flow-failures & https://us.flow.microsoft.com/en-us/support/

Αρχή της σελίδας

Ενσωματωμένες ροές εργασιών

Μια τοποθεσία του SharePoint περιλαμβάνει πολλές ενσωματωμένες ροές εργασίας που καλύπτουν συνηθισμένα επιχειρηματικά σενάρια:

 • Έγκριση     Αυτή η ροή εργασιών δρομολογεί ένα έγγραφο ή στοιχείο σε μια ομάδα ατόμων για έγκριση. Από προεπιλογή, η ροή εργασιών "Έγκριση" συσχετίζεται με τον τύπο περιεχομένου εγγράφου και έτσι είναι αυτόματα διαθέσιμη σε βιβλιοθήκες εγγράφων.

 • Συλλογή σχολίων     Αυτή η ροή εργασιών δρομολογεί ένα έγγραφο ή στοιχείο σε μια ομάδα ατόμων για σχόλια. Οι αναθεωρητές μπορούν να παρέχουν σχόλια, τα οποία στη συνέχεια μεταγλωττίζονται και αποστέλλονται στο άτομο που εκτέλεσε την έναρξη της ροής εργασιών. Από προεπιλογή, η ροή εργασιών "Συλλογή σχολίων" συσχετίζεται με τον τύπο περιεχομένου εγγράφου και έτσι είναι αυτόματα διαθέσιμη σε βιβλιοθήκες εγγράφων.

 • Συλλογή υπογραφών    Αυτή η ροή εργασιών δρομολογεί ένα έγγραφο του Microsoft Office σε μια ομάδα ατόμων για τη συλλογή των ψηφιακών τους υπογραφών. Αυτή η ροή εργασιών πρέπει να εκκινηθεί σε πρόγραμμα του Office 2013. Οι συμμετέχοντες πρέπει να ολοκληρώσουν τις εργασίες υπογραφής τους, προσθέτοντας την ψηφιακή υπογραφή τους στο έγγραφο στο σχετικό πρόγραμμα του Office. Από προεπιλογή, η ροή εργασιών "Συλλογή υπογραφών" συσχετίζεται με τον τύπο περιεχομένου εγγράφου και έτσι είναι αυτόματα διαθέσιμη σε βιβλιοθήκες εγγράφων. Ωστόσο, αυτή η ροή εργασιών εμφανίζεται για ένα έγγραφο της βιβλιοθήκης εγγράφων μόνο εάν το έγγραφο αυτό περιέχει μία ή περισσότερες γραμμές υπογραφής του Microsoft Office.

 • Έγκριση δημοσίευσης     Αυτή η ροή εργασιών είναι παρόμοια με τη ροή εργασιών "Έγκριση" ως προς το ότι αυτοματοποιεί τη δρομολόγηση του περιεχομένου σε ειδικούς επί του θέματος και στους ενδιαφερόμενους για αναθεώρηση και έγκριση. Αυτό που ξεχωρίζει τη ροή εργασιών έγκρισης δημοσίευσης είναι ότι είναι ειδικά σχεδιασμένη για τοποθεσίες δημοσίευσης όπου υπάρχει αυστηρός έλεγχος για τη δημοσίευση νέων και ενημερωμένων ιστοσελίδων.

 • Τριών φάσεων     Αυτή η ροή εργασιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση επιχειρηματικών διεργασιών για τις οποίες απαιτείται από τις επιχειρήσεις η παρακολούθηση ενός μεγάλου όγκου θεμάτων ή στοιχείων, όπως θέματα υποστήριξης πελατών, ευκαιρίες πωλήσεων ή εργασίες έργων.

Κάθε μία από τις παραπάνω ροές εργασιών μπορεί να προσαρμοστεί για την εταιρεία σας με πολλούς τρόπους. Για παράδειγμα, όταν προσθέτετε μια ροή εργασιών σε λίστα, βιβλιοθήκη ή τύπο περιεχομένου για να την κάνετε διαθέσιμη για χρήση σε έγγραφα ή στοιχεία, μπορείτε να προσαρμόσετε τις λίστες εργασιών και τις λίστες ιστορικού όπου είναι αποθηκευμένες οι πληροφορίες σχετικά με τη ροή εργασιών.

Όταν ένας χρήστης τοποθεσίας ξεκινά μια ροή εργασιών σε ένα έγγραφο ή στοιχείο, ίσως έχει την επιλογή της περαιτέρω προσαρμογής της ροής εργασιών, καθορίζοντας τη λίστα των συμμετεχόντων, την προθεσμία, καθώς και οδηγίες εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Υποστήριξη για προσαρμοσμένες ροές εργασιών

Παρόλο που οι ενσωματωμένες ροές εργασιών μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να ανταποκρίνονται σε κάπως διαφορετικές ανάγκες, η εταιρεία σας μπορεί να επιλέξει να σχεδιάσει και να αναπτύξει ροές εργασιών που είναι μοναδικές για τις επιχειρηματικές διαδικασίες της εταιρείας. Οι ροές εργασιών μπορούν να είναι όσο απλές ή σύνθετες απαιτείται από τις επιχειρηματικές διαδικασίες. Οι προγραμματιστές μπορούν να δημιουργήσουν ροές εργασιών που ξεκινούν από άτομα τα οποία χρησιμοποιούν μια τοποθεσία, ή μπορούν να δημιουργήσουν ροές εργασιών που ξεκινούν αυτόματα, με βάση ένα συμβάν, όπως είναι η δημιουργία ή η αλλαγή ενός στοιχείου λίστας. Εάν στην εταιρεία σας έχουν αναπτυχθεί προσαρμοσμένες ροές εργασιών, αυτές οι ροές εργασιών μπορούν να είναι διαθέσιμες μαζί με τις ενσωματωμένες ροές εργασιών που περιγράφηκαν ήδη ή αντί για αυτές.

Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορούν να δημιουργηθούν προσαρμοσμένες ροές εργασιών:

 • Οι Power Users μπορούν να σχεδιάσουν ροές εργασίας χωρίς κώδικα για χρήση σε μια συγκεκριμένη λίστα ή βιβλιοθήκη χρησιμοποιώντας το Microsoft SharePoint Designer 2013 και το Office Visio 2013      Οι ροές εργασίας του SharePoint Designer 2013 δημιουργούνται από μια λίστα με τις διαθέσιμες δραστηριότητες ροής εργασίας και το άτομο που δημιουργεί τη ροή εργασίας μπορεί να αναπτύξει τις ροές εργασίας απευθείας στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη όπου θα χρησιμοποιηθούν. Το SharePoint Designer 2013 λειτουργεί επίσης μαζί με το Visio 2013, για να προσφέρει μια οπτική εμπειρία ανάπτυξης ροής εργασιών για τη δημιουργία διαγραμμάτων με τη χρήση σχημάτων και γραμμών σύνδεσης. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε ροές εργασιών από το Visio 2013 στο SharePoint Designer 2013 και το αντίστροφο.

 • Οι επαγγελματίες προγραμματιστές λογισμικού μπορούν να δημιουργήσουν ροές εργασιών χρησιμοποιώντας το Visual Studio 2012 ή νεότερη έκδοση     Αυτές οι ροές εργασιών περιέχουν προσαρμοσμένο κώδικα και δραστηριότητες ροής εργασιών. Μετά τη δημιουργία προσαρμοσμένων ροών εργασιών από έναν επαγγελματία προγραμματιστή, ένας διαχειριστής διακομιστή μπορεί να τις αναπτύξει σε πολλές τοποθεσίες.

Αρχή της σελίδας

Βήματα που περιλαμβάνονται στη χρήση των ροών εργασιών

Υπάρχουν πολλά βήματα που περιλαμβάνονται στη χρήση μιας ροής εργασιών σε έγγραφο ή στοιχείο λίστας. Κάθε βήμα μπορεί να ολοκληρωθεί από άτομα με διαφορετικούς ρόλους. Για παράδειγμα, ένας διαχειριστής τοποθεσίας μπορεί να κάνει τη ροή εργασιών να είναι διαθέσιμη για χρήση σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, ένας δημιουργός περιεχομένου μπορεί να ξεκινήσει μια ροή εργασιών ή να τροποποιήσει μια ροή εργασιών που βρίσκεται σε εξέλιξη και ένας τρίτος (για παράδειγμα, ένας αναθεωρητής ή υπεύθυνος έγκρισης εγγράφων) μπορεί να ολοκληρώσει την εργασία της ροής εργασιών.

Προσθήκη μιας ροής εργασιών σε λίστα, βιβλιοθήκη ή τύπο περιεχομένων

Για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια ροή εργασίας, πρέπει να προστεθεί σε μια λίστα, βιβλιοθήκη ή τύπο περιεχομένου για να είναι διαθέσιμη για έγγραφα ή στοιχεία σε μια συγκεκριμένη θέση. Πρέπει να έχετε το δικαίωμα "Διαχείριση λιστών" για να προσθέσετε μια ροή εργασίας σε λίστα, βιβλιοθήκη ή τύπο περιεχομένου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι διαχειριστές τοποθεσίας ή τα άτομα που διαχειρίζονται συγκεκριμένες λίστες ή βιβλιοθήκες εκτελούν αυτή την εργασία.

Η διαθεσιμότητα μιας ροής εργασιών μέσα σε μια τοποθεσία ποικίλλει, ανάλογα με τη θέση στην οποία προστίθεται:

 • Εάν προσθέσετε μια ροή εργασιών απευθείας σε λίστα ή βιβλιοθήκη, τότε είναι διαθέσιμη μόνο για στοιχεία σε αυτήν τη λίστα ή βιβλιοθήκη.

 • Εάν προσθέσετε μια ροή εργασιών σε τύπο περιεχομένου λίστας (μια παρουσία τύπου περιεχομένου τοποθεσίας που προστέθηκε σε συγκεκριμένη λίστα ή βιβλιοθήκη), τότε είναι διαθέσιμη μόνο για στοιχεία αυτού του τύπου περιεχομένων στη συγκεκριμένη λίστα ή βιβλιοθήκη με την οποία σχετίζεται ο τύπος περιεχομένων.

 • Εάν προσθέσετε μια ροή εργασιών σε τύπο περιεχομένου τοποθεσίας, αυτή η ροή εργασιών είναι διαθέσιμη για κάθε στοιχείο αυτού του τύπου περιεχομένου σε κάθε λίστα και βιβλιοθήκη στην οποία προστέθηκε μια παρουσία αυτού του τύπου περιεχομένου τοποθεσίας.

 • Εάν θέλετε μια ροή εργασιών να είναι ευρέως διαθέσιμη σε λίστες ή βιβλιοθήκες σε μια τοποθεσία, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ροή εργασιών τοποθεσίας.

Όταν προσθέτετε μια ροή εργασιών σε λίστα, βιβλιοθήκη ή τύπο περιεχομένων, μπορείτε να προσαρμόσετε τη ροή εργασιών για τη συγκεκριμένη θέση της, καθορίζοντας διάφορες επιλογές:

 • Το όνομα αυτής της περιόδου λειτουργίας της ροής εργασιών

 • Τη λίστα εργασιών όπου είναι αποθηκευμένες οι εργασίες που σχετίζονται με τη ροή εργασιών

 • Τη λίστα ιστορικού στην οποία αναγράφονται όλα τα συμβάντα που σχετίζονται με τη ροή εργασιών

 • Ο τρόπος με τον οποίο θέλετε να γίνεται η έναρξη της ροής εργασιών

 • Πρόσθετες επιλογές που είναι ειδικές για τη μεμονωμένη ροή εργασιών, για παράδειγμα, με ποιον τρόπο δρομολογούνται οι εργασίες στους συμμετέχοντες, με ποιες συνθήκες ολοκληρώνεται η ροή εργασιών και ποιες ενέργειες εκτελούνται μετά την ολοκλήρωση της ροής εργασιών.

Όταν προσθέτετε μια ροή εργασιών σε λίστα, βιβλιοθήκη ή τύπο περιεχομένου, την κάνετε διαθέσιμη για έγγραφα και στοιχεία σε μια συγκεκριμένη θέση, δεν ξεκινάτε την πραγματική ροή εργασιών.

Εκκίνηση μιας ροής εργασιών σε έγγραφο ή στοιχείο

Μετά την προσθήκη μιας ροής εργασιών σε μια λίστα, βιβλιοθήκη ή τύπο περιεχομένου, αφού η ροή εργασιών είναι πλέον διαθέσιμη για χρήση, μπορείτε να την ξεκινήσετε σε ένα έγγραφο ή στοιχείο (εάν οι παράμετροι της ροής εργασιών έχουν ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπουν τη μη αυτόματη έναρξή της). Για να ξεκινήσετε μια ροή εργασιών, επιλέγετε τη ροή εργασιών που θέλετε από τη λίστα των ροών εργασιών που είναι διαθέσιμες για το έγγραφο ή το στοιχείο. Εάν απαιτείται, ενδέχεται επίσης να πρέπει να συμπληρώσετε μια φόρμα με τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη ροή εργασιών. Ανάλογα με τον τρόπο σχεδίασης και ρύθμισης των παραμέτρων της ροής εργασιών, ίσως να έχετε την επιλογή της περαιτέρω προσαρμογής της ροής εργασιών κατά την έναρξή της σε ένα έγγραφο ή στοιχείο, προσαρμόζοντας επιλογές όπως οι συμμετέχοντες, η προθεσμία και οι οδηγίες εργασίας.

Τροποποίηση μιας ροής εργασιών που βρίσκεται σε εξέλιξη

Μετά την έναρξη μιας ροής εργασιών σε ένα στοιχείο, ίσως χρειαστεί να κάνετε αλλαγές στον τρόπο συμπεριφοράς της. Για παράδειγμα, μετά την έναρξη μιας ροής εργασιών, το άτομο που την ξεκίνησε ίσως χρειάζεται να προσθέσει συμμετέχοντες. Ή, ένας συμμετέχων στη ροή εργασιών ίσως χρειαστεί να αναθέσει ξανά τις εργασίες του σε κάποιο άλλο άτομο ή να ζητήσει κάποια αλλαγή στο έγγραφο ή το στοιχείο που αποτελεί το επίκεντρο της ροής εργασιών. Μπορείτε να τροποποιήσετε κάποιες από τις ενσωματωμένες ροές εργασιών ενώ η ροή εργασιών βρίσκεται σε εξέλιξη. Εάν στην εταιρεία σας έχουν αναπτυχθεί προσαρμοσμένες ροές εργασιών, είναι δυνατό να επιτρέπουν αλλαγές σε ροές εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ολοκλήρωση εργασιών ροής εργασιών

Κάθε συμβάν ροής εργασιών που απαιτεί ανθρώπινη αλληλεπίδραση αναπαρίσταται από μια εργασία ροής εργασιών. Όταν μια ροή εργασιών αναθέτει μια εργασία σε έναν συμμετέχοντα στη ροή εργασιών, ο παραλήπτης της εργασίας μπορεί είτε να την ολοκληρώσει ή να ζητήσει αλλαγές στην ίδια τη ροή εργασιών, εκτελώντας επεξεργασία στην φόρμα εργασίας ροής εργασιών. Οι συμμετέχοντες μπορούν να ολοκληρώσουν τις εργασίες της ροής εργασιών στην τοποθεσία του SharePoint ή απευθείας σε ένα πρόγραμμα του Office 2013. Όταν ένας συμμετέχων στη ροή εργασιών ολοκληρώνει μια εργασία ροής εργασιών ή ζητά να γίνει μια αλλαγή στη ροή εργασιών, η ροή εργασιών μετακινείται στο επόμενο σχετικό βήμα.

Παρακολούθηση της κατάστασης των ροών εργασιών

Οι κάτοχοι και οι συμμετέχοντες ροής εργασιών μπορούν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία μιας ροής εργασιών, ελέγχοντας τη σελίδα κατάστασης που σχετίζεται με τη ροή εργασιών. Η σελίδα κατάστασης περιλαμβάνει πληροφορίες κατάστασης σχετικά με εκκρεμείς εργασίες ροής εργασιών. Περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες ιστορικού που σχετίζονται με τη ροή εργασιών.

Τα εργαλεία αναφοράς μπορεί να σας προσφέρουν μια συγκεντρωτική ανάλυση του ιστορικού ροής εργασιών. Οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή την ανάλυση για τον εντοπισμό παραγόντων που επιβραδύνουν τις διαδικασίες ή για να προσδιορίσουν εάν μια ομάδα πετυχαίνει τους στόχους απόδοσης για μια δεδομένη επιχειρηματική διαδικασία. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αρκετές προκαθορισμένες αναφορές του Microsoft Office Excel με οποιαδήποτε ροή εργασιών. Επιπλέον, οι πληροφορίες του ιστορικού της ροής εργασιών είναι διαθέσιμες ως προέλευση δεδομένων λίστας του SharePoint που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να αναλυθεί σε άλλα προγράμματα ή προσαρμοσμένες λύσεις εποπτείας επιχειρηματικής διαδικασίας.

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

Επισκόπηση των ροών εργασιών που περιλαμβάνονται στο SharePoint

Ροές εργασιών στο SharePoint 2013

Ανάπτυξη ροής εργασιών στο SharePoint designer 2013 και στο Visio 2013

Γρήγορα αποτελέσματα με τη ροή εργασίας του SharePoint Server 2013

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×