Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με τη Microsoft
Εισέλθετε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε το λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Η εκτύπωση ενός Συγκεντρωτικού Πίνακα με τον τρόπο που θέλετε συχνά απαιτεί τη χρήση ενός συνδυασμού δυνατοτήτων εκτύπωσης για φύλλα εργασίας και Συγκεντρωτικούς Πίνακες. Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες, πρέπει να έχετε μόνο μία αναφορά στο φύλλο εργασίας ή πρέπει να ορίσετε μια περιοχή εκτύπωσης που να περιλαμβάνει μόνο μία αναφορά.

Συμβουλή: Για καλύτερα αποτελέσματα, ακολουθήστε αυτές τις ενότητες με τη σειρά.

Εάν έχετε περισσότερες από μία αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα στο φύλλο εργασίας, ορίστε ένα περιοχή εκτύπωσης που περιλαμβάνει μόνο την έκθεση που θέλετε να εκτυπώσετε.

 1. Κάντε κλικ στον Συγκεντρωτικό Πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Ανάλυση , στην ομάδα Ενέργειες , κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ολόκληρος ο Συγκεντρωτικός Πίνακας.

 3. Στην καρτέλα Διάταξη σελίδας , στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας , κάντε κλικ στην επιλογή Περιοχή εκτύπωσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός περιοχής εκτύπωσης.

  Ορισμός περιοχής εκτύπωσης

Η προβολή διάταξης σελίδας είναι χρήσιμη για την προετοιμασία των δεδομένων σας για εκτύπωση. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους χάρακες για να μετρήσετε το πλάτος και το ύψος των δεδομένων, να αλλάξετε τον προσανατολισμό της σελίδας, να προσθέσετε ή να αλλάξετε κεφαλίδες και υποσέλιδα σελίδας, να ορίσετε περιθώρια για εκτύπωση και να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε κεφαλίδες γραμμών και στηλών.

 1. Στην καρτέλα Προβολή , στην ομάδα Προβολές βιβλίου εργασίας , κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη σελίδας.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην επιλογή Προβολή διάταξης σελίδας Εικόνα κουμπιού στη γραμμή κατάστασης.

 2. Κάντε προσαρμογές στη διάταξη σελίδας.

Μπορείτε να επαναλάβετε τις ετικέτες γραμμών και στηλών μιας έκθεσης σε κάθε εκτυπωμένη σελίδα, όπως εκτύπωση τίτλων. Όταν αλλάζετε τη διάταξη της έκθεσης έτσι ώστε οι ετικέτες να εμφανίζονται σε διαφορετικές γραμμές και στήλες του φύλλου εργασίας, οι νέες γραμμές και στήλες ετικετών επαναλαμβάνονται αυτόματα την επόμενη φορά που θα εκτυπώσετε την έκθεση.

 1. Στην καρτέλα Διάταξη σελίδας, στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, επιλέξτε Εκτύπωση τίτλων.

  Εκτύπωση τίτλων

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας , βεβαιωθείτε ότι τα πλαίσια ελέγχου Επανάληψη γραμμών στην κορυφή και Επανάληψη στηλών στα αριστερά είναι απενεργοποιημένα.

 3. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας .

 4. Στην καρτέλα Ανάλυση , στην ομάδα Συγκεντρωτικός Πίνακας , κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές Συγκεντρωτικού Πίνακα , κάντε κλικ στην καρτέλα Εκτύπωση και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ορισμός τίτλων εκτύπωσης .

 6. Εάν η έκθεσή σας έχει περισσότερες από μία ετικέτες γραμμών και θέλετε επίσης να επαναλάβετε τα στοιχεία της εξωτερικής ετικέτας γραμμής σε κάθε σελίδα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Επανάληψη ετικετών γραμμής σε κάθε εκτυπωμένη σελίδα .

Όταν η έκθεσή σας έχει πολλές ετικέτες γραμμών και μια αλλαγή σελίδας εμπίπτει σε μια ομάδα στοιχείων ετικετών γραμμών, μπορείτε να ορίσετε στην αναφορά να επαναλαμβάνει αυτόματα τις ετικέτες στοιχείων για τις εξωτερικές ετικέτες στο επάνω μέρος της επόμενης σελίδας. Σε μια έκθεση με δύο ή περισσότερες ετικέτες γραμμών, όλες οι ετικέτες εκτός από την πρώτη δεξιά είναι οι ετικέτες των εξωτερικών γραμμών. Στο παρακάτω παράδειγμα, η αναφορά έχει οριστεί έτσι ώστε τα στοιχεία East και Qtr2 από τις ετικέτες εξωτερικής γραμμής Region και Qtr να εκτυπώνονται στην επόμενη σελίδα μετά την αλλαγή σελίδας.

Εκτύπωση αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα

1. Αλλαγή σελίδας μέσα σε μια ομάδα στοιχείων.

2. Οι ετικέτες στοιχείων από τις ετικέτες των εξωτερικών γραμμών επαναλαμβάνονται στη σελίδα 2.

 1. Κάντε δεξί κλικ στην εξωτερική ετικέτα γραμμής που περιέχει τα στοιχεία που θέλετε να εκτυπώσετε σε ξεχωριστές σελίδες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις πεδίου στο μενού συντόμευσης .

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις πεδίου , κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη & εκτύπωση .

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εισαγωγή αλλαγής σελίδας μετά από κάθε στοιχείο .

Είναι καλή ιδέα να εξετάσετε ολόκληρο τον Συγκεντρωτικό Πίνακα στην Προεπισκόπηση αλλαγών σελίδας, σε περίπτωση που χρειαστεί να κάνετε πρόσθετες προσαρμογές των αλλαγών σελίδας.

 • Στην καρτέλα Προβολή , στην ομάδα Προβολές βιβλίου εργασίας , κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση αλλαγών σελίδας.

  Μπορείτε να εισαγάγετε νέες μη αυτόματες αλλαγές σελίδας και να μετακινήσετε και να διαγράψετε αυτόματες αλλαγές σελίδας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη, διαγραφή ή μετακίνηση αλλαγών σελίδας.

Μπορεί να θέλετε ή να μην θέλετε να εκτυπώσετε τα κουμπιά ανάπτυξης και σύμπτυξης. Για να αποφασίσετε εάν θέλετε να εκτυπώσετε τα κουμπιά ανάπτυξης και σύμπτυξης, κάντε τα εξής:

 • Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τα κουμπιά ανάπτυξης και σύμπτυξης στο φύλλο εργασίας, στην καρτέλα Ανάλυση , στην ομάδα Εμφάνιση/Απόκρυψη , κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπιά +/-.

 • Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τα κουμπιά ανάπτυξης και σύμπτυξης στην εκτυπωμένη αναφορά, κάντε τα εξής:

  1. Στην καρτέλα Ανάλυση , στην ομάδα Συγκεντρωτικός Πίνακας , κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εκτύπωση και, στη συνέχεια, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Εκτύπωση κουμπιών ανάπτυξης/σύμπτυξης όταν εμφανίζονται σε Συγκεντρωτικό Πίνακα .

   Σημείωση: Αυτό το πλαίσιο ελέγχου απαιτεί την ενεργοποίηση της εντολής Κουμπιά +/- στην ομάδα Εμφάνιση/Απόκρυψη της καρτέλας Επιλογές .

 1. Για να ελέγξετε την τελική διάταξη εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο > Εκτύπωση και δείτε την προεπισκόπηση.

  Συντόμευση πληκτρολογίου Μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+F2.

  Κάντε τις τελικές προσαρμογές ανάλογα με τις ανάγκες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προεπισκόπηση σελίδων φύλλου εργασίας πριν από την εκτύπωση.

 2. Όταν η προεπισκόπηση φαίνεται σωστή, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

Εάν έχετε περισσότερες από μία αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα στο φύλλο εργασίας, ορίστε ένα περιοχή εκτύπωσης που περιλαμβάνει μόνο την έκθεση που θέλετε να εκτυπώσετε.

 1. Κάντε κλικ στον Συγκεντρωτικό Πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Ενέργειες, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή και, στη συνέχεια, στο στοιχείο Ολόκληρος ο Συγκεντρωτικός Πίνακας.

  Εικόνα της κορδέλας του Excel

 3. Στην καρτέλα Διάταξη σελίδας , στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας , κάντε κλικ στην επιλογή Περιοχή εκτύπωσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός περιοχής εκτύπωσης.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

Η προβολή διάταξης σελίδας είναι χρήσιμη για την προετοιμασία των δεδομένων σας για εκτύπωση. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους χάρακες για να μετρήσετε το πλάτος και το ύψος των δεδομένων, να αλλάξετε τον προσανατολισμό της σελίδας, να προσθέσετε ή να αλλάξετε κεφαλίδες και υποσέλιδα σελίδας, να ορίσετε περιθώρια για εκτύπωση και να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε κεφαλίδες γραμμών και στηλών.

 1. Στην καρτέλα Προβολή , στην ομάδα Προβολές βιβλίου εργασίας , κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη σελίδας.

  Εικόνα Κορδέλας

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην επιλογή Προβολή διάταξης σελίδας Εικόνα κουμπιού στη γραμμή κατάστασης.

 2. Κάντε προσαρμογές στη διάταξη σελίδας.

Μπορείτε να επαναλάβετε τις ετικέτες γραμμών και στηλών μιας έκθεσης σε κάθε εκτυπωμένη σελίδα, όπως εκτύπωση τίτλων. Όταν αλλάζετε τη διάταξη της έκθεσης έτσι ώστε οι ετικέτες να εμφανίζονται σε διαφορετικές γραμμές και στήλες του φύλλου εργασίας, οι νέες γραμμές και στήλες ετικετών επαναλαμβάνονται αυτόματα την επόμενη φορά που θα εκτυπώσετε την έκθεση.

 1. Στην καρτέλα Διάταξη σελίδας, στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, επιλέξτε Εκτύπωση τίτλων.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας , βεβαιωθείτε ότι τα πλαίσια ελέγχου Επανάληψη γραμμών στην κορυφή και Επανάληψη στηλών στα αριστερά είναι απενεργοποιημένα.

 3. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας .

 4. Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Συγκεντρωτικός Πίνακας, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

  Κορδέλα του Outlook

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές Συγκεντρωτικού Πίνακα , κάντε κλικ στην καρτέλα Εκτύπωση και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ορισμός τίτλων εκτύπωσης .

 6. Εάν η έκθεσή σας έχει περισσότερες από μία ετικέτες γραμμών και θέλετε επίσης να επαναλάβετε τα στοιχεία της εξωτερικής ετικέτας γραμμής σε κάθε σελίδα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Επανάληψη ετικετών γραμμής σε κάθε εκτυπωμένη σελίδα .

Όταν η έκθεσή σας έχει πολλές ετικέτες γραμμών και μια αλλαγή σελίδας εμπίπτει σε μια ομάδα στοιχείων ετικετών γραμμών, μπορείτε να ορίσετε στην αναφορά να επαναλαμβάνει αυτόματα τις ετικέτες στοιχείων για τις εξωτερικές ετικέτες στο επάνω μέρος της επόμενης σελίδας. Σε μια έκθεση με δύο ή περισσότερες ετικέτες γραμμών, όλες οι ετικέτες εκτός από την πρώτη δεξιά είναι οι ετικέτες των εξωτερικών γραμμών. Στο παρακάτω παράδειγμα, η αναφορά έχει οριστεί έτσι ώστε τα στοιχεία East και Qtr2 από τις ετικέτες εξωτερικής γραμμής Region και Qtr να εκτυπώνονται στην επόμενη σελίδα μετά την αλλαγή σελίδας.

Εκτύπωση αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα

1. Αλλαγή σελίδας μέσα σε μια ομάδα στοιχείων.

2. Οι ετικέτες στοιχείων από τις ετικέτες των εξωτερικών γραμμών επαναλαμβάνονται στη σελίδα 2.

 1. Κάντε δεξί κλικ στην εξωτερική ετικέτα γραμμής που περιέχει τα στοιχεία που θέλετε να εκτυπώσετε σε ξεχωριστές σελίδες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις πεδίου στο μενού συντόμευσης .

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις πεδίου , κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη & εκτύπωση .

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εισαγωγή αλλαγής σελίδας μετά από κάθε στοιχείο .

Είναι καλή ιδέα να εξετάσετε ολόκληρο τον Συγκεντρωτικό Πίνακα στην Προεπισκόπηση αλλαγών σελίδας, σε περίπτωση που χρειαστεί να κάνετε πρόσθετες προσαρμογές των αλλαγών σελίδας.

 • Στην καρτέλα Προβολή , στην ομάδα Προβολές βιβλίου εργασίας , κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση αλλαγών σελίδας.

  Εικόνα Κορδέλας

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση αλλαγών σελίδας Εικόνα κουμπιού στη γραμμή κατάστασης.

  Μπορείτε να εισαγάγετε νέες μη αυτόματες αλλαγές σελίδας και να μετακινήσετε και να διαγράψετε αυτόματες αλλαγές σελίδας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη, διαγραφή ή μετακίνηση αλλαγών σελίδας.

Μπορεί να θέλετε ή να μην θέλετε να εκτυπώσετε τα κουμπιά ανάπτυξης και σύμπτυξης. Για να αποφασίσετε εάν θέλετε να εκτυπώσετε τα κουμπιά ανάπτυξης και σύμπτυξης, κάντε τα εξής:

 • Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τα κουμπιά ανάπτυξης και σύμπτυξης στο φύλλο εργασίας, στην καρτέλα Επιλογές , στην ομάδα Εμφάνιση/Απόκρυψη , κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπιά +/-.

  Εικόνα της κορδέλας του Outlook

 • Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τα κουμπιά ανάπτυξης και σύμπτυξης στην εκτυπωμένη αναφορά, κάντε τα εξής:

  1. Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Συγκεντρωτικός Πίνακας, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

   Κορδέλα του Outlook

  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εκτύπωση και, στη συνέχεια, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Εκτύπωση κουμπιών ανάπτυξης/σύμπτυξης όταν εμφανίζονται σε Συγκεντρωτικό Πίνακα .

   Σημείωση: Αυτό το πλαίσιο ελέγχου απαιτεί την ενεργοποίηση της εντολής Κουμπιά +/- στην ομάδα Εμφάνιση/Απόκρυψη της καρτέλας Επιλογές .

 1. Για να ελέγξετε την τελική διάταξη εκτύπωσης, κάντε τα εξής:

  • Excel 2010: Κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο > Εκτύπωση.

  • Excel 2007: Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Εκτύπωση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση εκτύπωσης.

  Συντόμευση πληκτρολογίου Μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+F2.

  Κάντε τις τελικές προσαρμογές ανάλογα με τις ανάγκες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προεπισκόπηση σελίδων φύλλου εργασίας πριν από την εκτύπωση.

 2. Όταν η προεπισκόπηση φαίνεται σωστή, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel ή να λάβετε υποστήριξη από την Κοινότητα απαντήσεων.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×