Όταν εμφανίζετε μια παρουσίαση, μπορείτε να κάνετε το ποντίκι σας δείκτη λέιζερ για να τραβήξετε την προσοχή σε κάτι σε μια διαφάνεια.

Ενεργοποίηση του δείκτη λέιζερ

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να χρησιμοποιήσετε το δείκτη λέιζερ στην προβολή παρουσίασης:   Στην καρτέλα "Προβολή παρουσίασης", κάντε κλικ στην επιλογή "Από την αρχή" ή"Από την τρέχουσα διαφάνεια" για να ξεκινήσετε την προβολή παρουσίασης.

   Μπορείτε να ξεκινήσετε μια προβολή παρουσίασης από την αρχή ή από την τρέχουσα διαφάνεια.
  • Για να χρησιμοποιήσετε το δείκτη λέιζερ σε προβολή ανάγνωσης:   Στην καρτέλα "Προβολή", κάντε κλικ στην επιλογή "Προβολή ανάγνωσης".

   Η προβολή ανάγνωσης είναι κατάλληλη για την ανάγνωση μιας παρουσίασης του PowerPoint σε πλήρη οθόνη όταν δεν υπάρχει παρουσιαστής.
 2. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Ctrl και, στη συνέχεια, κάντε κλικ και σύρετε το αριστερό κουμπί του ποντικιού για να τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στα περιεχόμενα της διαφάνειας στα οποία θέλετε να τραβήξετε την προσοχή.

  Συμβουλή:   Εάν θέλετε το ακροατήριό σας να βλέπει το δείκτη λέιζερ, αλλά όχι το δείκτη του ποντικιού, φροντίστε να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο Ctrl πριν μετακινήσετε το ποντίκι για να διατηρήσετε κρυφό το δείκτη του ποντικιού.

Από προεπιλογή, το χρώμα του δείκτη είναι κόκκινο, αλλά είναι επίσης διαθέσιμο το πράσινο και το μπλε. Για να αλλάξετε το χρώμα του δείκτη λέιζερ, κάντε τα εξής:

 1. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, στην ομάδα Ρύθμιση, επιλέξτε Ρυθμίσεις προβολής παρουσίασης.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Ρύθμιση εμφάνισης", στην περιοχή "Επιλογές εμφάνισης", επιλέξτε το χρώμα που θέλετε από τη λίστα χρωμάτων του δείκτη λέιζερ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Εμφανίζει επιλογές του δείκτη λέιζερ στο PowerPoint

(Για πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με την εγγραφή και το χρονισμό των παρουσιάσεών σας, ανατρέξτε στο θέμα Εγγραφή προβολής παρουσίασης με αφήγηση και χρονισμούς διαφανειών.)

Για να καταγράψετε τις κινήσεις του δείκτη λέιζερ για να βελτιώσετε μια προβολή παρουσίασης που βασίζεται στο Web ή που εκτελείται αυτόνομα, κάντε τα εξής:

 1. Στην καρτέλα "Προβολή παρουσίασης", στην ομάδα "Ρύθμιση", τοποθετήστε το δείκτη του βέλους δίπλα στην επιλογή "Εγγραφή προβολής παρουσίασης Εικόνα κουμπιού".

  Κάντε κλικ στην επιλογή "Έναρξη εγγραφής από την αρχή"ή "Έναρξηεγγραφής από την τρέχουσα διαφάνεια", ανάλογα με το σημείο όπου θέλετε να ξεκινήσετε την εγγραφή της προβολής παρουσίασης.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Εγγραφή προβολής παρουσίασης", επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Αφηγήσεις και δείκτης λέιζερ".

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη εγγραφής.

  Συμβουλή:   Για να διακόψετε προσωρινά την αφήγηση, στο πλαίσιο "Εγγραφή", κάντε κλικ στην επιλογή "Παύση". Για να συνεχίσετε, κάντε κλικ στην επιλογή "Συνέχιση εγγραφής".

 4. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Ctrl και, στη συνέχεια, κάντε κλικ και σύρετε το αριστερό κουμπί του ποντικιού για να τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στα περιεχόμενα της διαφάνειας στα οποία θέλετε να τραβήξετε την προσοχή.

 5. Για να μετακινηθείτε στην επόμενη διαφάνεια, αφήστε το πλήκτρο Ctrl και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο αριστερό κουμπί του ποντικιού.

 6. Για να τερματίσετε την εγγραφή της προβολής παρουσίασης, κάντε δεξί κλικ στη διαφάνεια και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τέλος προβολής.

  Οι καταγεγραμμένοι χρονισμός της προβολής παρουσίασης αποθηκεύονται αυτόματα και η προβολή παρουσίασης εμφανίζεται στην προβολή ταξινόμησης διαφανειών με χρονισμούς κάτω από κάθε διαφάνεια.

 7. Για να προβάλετε τις κινήσεις και τους χρονισμούς του δείκτη που μόλις καταγράψαμε, στην καρτέλα "Προβολή παρουσίασης", στην ομάδα "Έναρξη προβολής παρουσίασης", κάντε κλικ στην επιλογή "Από την αρχή" ή "Από την τρέχουσα διαφάνεια".

Για να επαναλάβετε τις κινήσεις του δείκτη ή τους χρονισμούς διαφανειών, απλώς επαναλάβετε αυτά τα βήματα.

Ο δείκτης έχει οριστεί σε "Αυτόματο",το οποίο σημαίνει ότι είναι κρυφός αυτόματα μετά από τρία δευτερόλεπτα αδράνειας. Ο δείκτης εμφανίζεται ξανά όταν μετακινείτε το ποντίκι.

Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει τις επιλογές που είναι διαθέσιμες για το δείκτη του ποντικιού που χρησιμοποιείται σε μια προβολή παρουσίασης. Οι επιλογές είναι "Αυτόματο", "Κρυφό", "Βέλος", "Πένα" και "Χρώμα πένας".

Κατά τη διάρκεια της προβολής παρουσίασης, στην κάτω δεξιά γωνία της διαφάνειας, επιλέξτε Κουμπί "Πένα" κατά την προβολή παρουσίασης και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:  

Για να

Επιλέξτε

Αυτόματη εμφάνιση του δείκτη

Αυτόματα

Απόκρυψη πάντα του δείκτη

Κρυφό

Να εμφανίζεται πάντα ο δείκτης

Βέλος

Εγγραφή στις διαφάνειες

Πένα

Επιλογή χρώματος γραφής για την πένα

Χρώμα πένας

Συμβουλή: Για εναλλαγή μεταξύ του δείκτη και της πένας, πατήστε ΕΝΤΟΛΗ+ A και ΕΝΤΟΛΗ+ P.

Ενεργοποίηση του δείκτη λέιζερ

 1. Στην καρτέλα "Προβολή παρουσίασης", κάντε κλικ στην επιλογή "Αναπαραγωγή από την Έναρξη" ή"Αναπαραγωγή από την τρέχουσα διαφάνεια" για να ξεκινήσετε την προβολή παρουσίασης.

  Κάντε αναπαραγωγή της προβολής παρουσίασης από την αρχή ή από την τρέχουσα διαφάνεια.
 2. Στην προβολή παρουσίασης, εμφανίζονται τέσσερα κουμπιά βοήθειας στην κάτω αριστερή γωνία της διαφάνειας. Ο δεύτερος καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο ο δείκτης του ποντικιού εμφανίζεται στους θεατές:

  Το κουμπί που μοιάζει με πένα καθορίζει τον τρόπο εμφάνισης του δείκτη του ποντικιού στους θεατές

  Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί πένας και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Δείκτης λέιζερ" από το αναδυόμενο μενού:

  Επιλογή δείκτη λέιζερ από το αναδυόμενο μενού
 3. Πατήστε το πλήκτρο Option και, στη συνέχεια, κάντε κλικ και σύρετε το αριστερό κουμπί του ποντικιού για να τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στα περιεχόμενα της διαφάνειας στα οποία θέλετε να τραβήξετε την προσοχή.

Αλλαγή του χρώματος του δείκτη λέιζερ

Από προεπιλογή, το χρώμα του δείκτη είναι κόκκινο, αλλά είναι επίσης διαθέσιμο το πράσινο και το μπλε. Για να αλλάξετε το χρώμα του δείκτη λέιζερ, κάντε τα εξής:

 1. Στη λειτουργία προβολής παρουσίασης, κάντε κλικ στο εικονίδιο του δείκτη λέιζερ στο κάτω αριστερό τμήμα της διαφάνειας:

  Το εικονίδιο του δείκτη μετατρέπεται σε δείκτη λέιζερ
 2. Στο αναδυόμενο μενού, τοποθετήστε το δείκτη του στην επιλογή "Χρώμα λέιζερ"και, στη συνέχεια, επιλέξτε το χρώμα που θέλετε.

  Μπορείτε να επιλέξετε κόκκινο, πράσινο ή μπλε για το χρώμα του δείκτη λέιζερ

Ο δείκτης έχει οριστεί σε "Αυτόματο",το οποίο σημαίνει ότι είναι κρυφός αυτόματα μετά από τρία δευτερόλεπτα αδράνειας. Ο δείκτης εμφανίζεται ξανά όταν μετακινείτε το ποντίκι.

Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει τις επιλογές που είναι διαθέσιμες για το δείκτη του ποντικιού που χρησιμοποιείται σε μια προβολή παρουσίασης. Οι επιλογές είναι "Αυτόματο", "Κρυφό", "Βέλος", "Πένα" και "Χρώμα πένας".

Κατά τη διάρκεια της προβολής παρουσίασης, στην κάτω δεξιά γωνία της διαφάνειας, επιλέξτε Κουμπί "Πένα" κατά την προβολή παρουσίασης και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:  

Για να

Επιλέξτε

Αυτόματη εμφάνιση του δείκτη

Αυτόματα

Απόκρυψη πάντα του δείκτη

Κρυφό

Να εμφανίζεται πάντα ο δείκτης

Βέλος

Εγγραφή στις διαφάνειες

Πένα

Επιλογή χρώματος γραφής για την πένα

Χρώμα πένας

Συμβουλή: Για εναλλαγή μεταξύ του δείκτη και της πένας, πατήστε ΕΝΤΟΛΗ+ A και ΕΝΤΟΛΗ+ P.

Δείτε επίσης

Κάντε κλικ στην προβολή παρουσίασης χρησιμοποιώντας την πένα Bluetooth

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×