Πίνακας περιεχομένων
×
Εκτέλεση παρουσίασης
Εκτέλεση παρουσίασης

Εγγραφή προβολής παρουσίασης με αφήγηση και χρονισμούς διαφανειών

Οι αφηγήσεις και οι χρονισμοί μπορούν να βελτιώσουν μια προβολή παρουσίασης που βασίζεται στο Web ή που εκτελείται αυτόνομα. Εάν έχετε μια κάρτα ήχου, μικρόφωνο και ηχεία και (προαιρετικά) μια κάμερα Web, μπορείτε να εγγράψετε την παρουσίαση του PowerPoint και να καταγράψετε αφηγήσεις, χρονισμούς διαφανειών και χειρονομίες γραφής.

Αφού κάνετε την εγγραφή, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή της παρουσίασης, όπως με οποιαδήποτε άλλη παρουσίαση, για εσάς ή για το ακροατήριό σας σε προβολή παρουσίασης ή μπορείτε να αποθηκεύσετε την παρουσίαση ως αρχείο βίντεο.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο.

(Η δυνατότητα εγγραφής είναι διαθέσιμη τόσο για συνδρομητές όσο και μη συνδρομητές του Microsoft 365. Οι συνδρομητές αποκτούν ορισμένες πρόσθετες δυνατότητες.)

 1. Ενεργοποιήστε την καρτέλα Εγγραφή της κορδέλας: Στην καρτέλα Αρχείο της κορδέλας, επιλέξτε Επιλογές. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, κάντε κλικ στην καρτέλα Προσαρμογή κορδέλας στα αριστερά. Στη συνέχεια, στο δεξί πλαίσιο που παραθέτει τις διαθέσιμες καρτέλες κορδέλας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εγγραφή. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

  Η καρτέλα "Προσαρμογή κορδέλας" του παραθύρου διαλόγου "Επιλογές" του PowerPoint 2016 διαθέτει μια επιλογή για να προσθέσετε την καρτέλα "Εγγραφή" στην κορδέλα του PowerPoint.
 2. Για να προχωρήσετε στην εγγραφή, επιλέξτε Εγγραφή παρουσίασης στην καρτέλα Εγγραφή ή στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης της κορδέλας.

  • Κάνοντας κλικ στο επάνω μισό του κουμπιού ξεκινάτε από την τρέχουσα διαφάνεια.

  • Κάνοντας κλικ στο κάτω μισό του κουμπιού σάς δίνεται η επιλογή να ξεκινήσετε από την αρχή ή από την τρέχουσα διαφάνεια.

  Οι εντολές "Εγγραφή παρουσίασης" στην καρτέλα "Εγγραφή" στο PowerPoint.

  (Η εντολή Απαλοιφή διαγράφει αφηγήσεις ή χρονισμούς, επομένως πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν τη χρησιμοποιείτε. Η εντολή Απαλοιφή είναι απενεργοποιημένη, εκτός εάν έχετε ήδη εγγράψει μερικές διαφάνειες.)

 3. Η προβολή παρουσίασης ανοίγει στο παράθυρο εγγραφής (που είναι παρόμοιο με την προβολή παρουσιαστή), με κουμπιά στην επάνω αριστερή γωνία για την έναρξη, παύση και διακοπή της εγγραφής. Κάντε κλικ στο στρογγυλό κόκκινο κουμπί (ή πατήστε το πλήκτρο R στο πληκτρολόγιό σας) όταν είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε την εγγραφή. Ακολουθεί μια αντίστροφη μέτρηση τριών δευτερολέπτων και, στη συνέχεια, ξεκινά η εγγραφή.

  Το παράθυρο "Εγγραφή παρουσίασης" στο PowerPoint 2016, με ενεργοποιημένη την προεπισκόπηση του παραθύρου αφήγησης βίντεο.
  • Η τρέχουσα διαφάνεια εμφανίζεται στο κύριο τμήμα του παραθύρου εγγραφής.

  • Μπορείτε να διακόψετε την εγγραφή οποιαδήποτε στιγμή, πατώντας τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+S στο πληκτρολόγιό σας.

  • Τα βέλη περιήγησης σε κάθε πλευρά της τρέχουσας διαφάνειας σάς επιτρέπουν να μετακινηθείτε στις προηγούμενες και επόμενες διαφάνειες.

  • Το PowerPoint για Microsoft 365 καταγράφει αυτόματα τον χρόνο που αφιερώνετε σε κάθε διαφάνεια, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε βημάτων κίνησης κειμένου ή αντικειμένων που προκύπτουν, καθώς και τη χρήση οποιωνδήποτε εναυσμάτων σε κάθε διαφάνεια.

  • Μπορείτε να εγγράψετε αφήγηση ήχου ή βίντεο καθώς εκτελείτε την παρουσίασή σας. Τα κουμπιά στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου σάς επιτρέπουν να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο, την κάμερα και την προεπισκόπηση κάμερας:

   Κουμπιά ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για το μικρόφωνο, την κάμερα και το παράθυρο προεπισκόπησης κάμερας

   Εάν χρησιμοποιείτε την πένα, το εργαλείο επισήμανσης ή τη γόμα, το PowerPoint εγγράφει επίσης αυτές τις ενέργειες για αναπαραγωγή.

   Εργαλεία γραφής στο παράθυρο "Εγγραφή"

   Εάν επαναλάβετε την εγγραφή της αφήγησής σας (συμπεριλαμβανομένου ήχου και γραφής), το PowerPoint διαγράφει την αφήγηση που είχατε εγγράψει προηγουμένως (συμπεριλαμβανομένου ήχου και γραφής) πριν να ξεκινήσετε ξανά την εγγραφή στην ίδια διαφάνεια.

   Μπορείτε επίσης να επαναλάβετε την εγγραφή επιλέγοντας Προβολή παρουσίασης > Εγγραφή παρουσίασης.

 4. Μπορείτε να επιλέξετε ένα εργαλείο κατάδειξης (πένα, γόμα ή εργαλείο επισήμανσης) από τον πίνακα εργαλείων ακριβώς κάτω από την τρέχουσα διαφάνεια. Υπάρχουν επίσης πλαίσια επιλογής χρώματος για την αλλαγή του χρώματος γραφής. (Η επιλογή Γόμα είναι απενεργοποιημένη, εκτός εάν έχετε ήδη προσθέσει γραφή σε μερικές διαφάνειες.)

 5. Για να τερματίσετε την εγγραφή σας, επιλέξτε το τετράγωνο κουμπί "Διακοπή" (ή πατήστε το πλήκτρο S στο πληκτρολόγιό σας).

  Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή της αφήγησης, εμφανίζεται μια μικρή εικόνα στην κάτω δεξιά γωνία των εγγεγραμμένων διαφανειών. Η εικόνα είναι ένα εικονίδιο ήχου ή, εάν η κάμερα Web ήταν ενεργοποιημένη κατά τη διάρκεια της εγγραφής, μια στατική εικόνα από την κάμερα Web.

  Εικονίδιο ήχου

  Ο χρονισμός της προβολής παρουσίασης που έχει εγγραφεί αποθηκεύεται αυτόματα. (Στην προβολή Ταξινόμηση διαφανειών, οι χρονισμοί παρατίθενται κάτω από κάθε διαφάνεια.)

Σε αυτήν τη διαδικασία, ό,τι εγγράφετε ενσωματώνεται σε κάθε διαφάνεια και η εγγραφή μπορεί να αναπαραχθεί στην προβολή παρουσίασης. Δεν δημιουργείται αρχείο βίντεο από αυτήν τη διαδικασία εγγραφής. Ωστόσο, εάν θέλετε, μπορείτε να αποθηκεύσετε την παρουσίασή σας ως βίντεο με μερικά επιπλέον βήματα.

Προεπισκόπηση της εγγεγραμμένης προβολής παρουσίασης

Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, κάντε κλικ στην επιλογή Από την αρχή ή Από τρέχουσα διαφάνεια.

Κατά την αναπαραγωγή, οι κινήσεις, οι ενέργειες γραφής, ο ήχος και το βίντεο θα αναπαράγονται σε συγχρονισμό.

Εμφανίζει το κουμπί "Από την αρχή" στην καρτέλα "Προβολή παρουσίασης" στο PowerPoint

Προεπισκόπηση του εγγεγραμμένου ήχου

Στο παράθυρο εγγραφής, το τριγωνικό κουμπί Αναπαραγωγή κοντά στην επάνω αριστερή γωνία σάς επιτρέπει να δείτε σε προεπισκόπηση την εγγραφή της διαφάνειας που έχει την εστίαση σε αυτό το παράθυρο.

Κουμπιά "Έναρξη", "Διακοπή" και "Αναπαραγωγή" στο παράθυρο "Εγγραφή"

Στην Κανονική προβολή, κάντε κλικ στο εικονίδιο ήχου ή στην εικόνα στην κάτω δεξιά γωνία της διαφάνειας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αναπαραγωγή. (Όταν βλέπετε σε προεπισκόπηση μεμονωμένο ήχο με αυτόν τον τρόπο, δεν θα βλέπετε την εγγεγραμμένη κίνηση ή γραφή.)

Επιλέξτε "Αναπαραγωγή"

Μπορείτε να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή κατά την προεπισκόπηση του ήχου.

Μη αυτόματη ρύθμιση των χρονισμών διαφανειών

Το PowerPoint για Microsoft 365 εγγράφει αυτόματα τους χρονισμούς διαφανειών όταν προσθέτετε αφηγήσεις ή μπορείτε να ρυθμίσετε με μη αυτόματο τρόπο τους χρονισμούς διαφανειών ώστε να συνοδεύουν τις αφηγήσεις σας.

 1. Στην Κανονική προβολή, επιλέξτε τη διαφάνεια για την οποία θέλετε να ορίσετε τον χρονισμό.

 2. Στην καρτέλα Μεταβάσεις, στην ομάδα Χρονισμός και στην περιοχή Διαδοχή διαφάνειας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Μετά από και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον αριθμό των δευτερολέπτων που θέλετε να εμφανίζεται η διαφάνεια στην οθόνη. Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε διαφάνεια, για την οποία θέλετε να ορίσετε το χρονισμό.

  Εάν θέλετε η επόμενη διαφάνεια να εμφανίζεται είτε με κλικ του ποντικιού είτε αυτόματα μετά την παρέλευση των δευτερολέπτων που έχετε καθορίσει –όποιο επέρχεται πρώτο– επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Με κλικ του ποντικιού καθώς και το πλαίσιο ελέγχου Μετά από.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μη αυτόματους χρονισμούς διαφανειών για να περικόψετε το τέλος ενός εγγεγραμμένου τμήματος διαφάνειας. Για παράδειγμα, εάν το τέλος ενός τμήματος διαφάνειας καταλήγει σε δύο δευτερόλεπτα περιττού ήχου, απλώς ορίστε τον χρονισμό για τη μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια έτσι ώστε να συμβαίνει πριν από τον περιττό ήχο. Με αυτόν τον τρόπο, δεν χρειάζεται να επαναλάβετε την εγγραφή του ήχου για τη συγκεκριμένη διαφάνεια. 

Διαγραφή χρονισμών ή αφήγησης

Η εντολή Απαλοιφή χρησιμεύει για να διαγράψετε από την εγγραφή σας χρονισμούς ή αφήγηση που δεν θέλετε ή που θέλετε να αντικαταστήσετε.

Στο παράθυρο εγγραφής, η εντολή Απαλοιφή στο επάνω περιθώριο του παραθύρου σάς επιτρέπει να κάνετε τα εξής:

 • Απαλοιφή εγγραφών στην τρέχουσα διαφάνεια

 • Απαλοιφή εγγραφών σε όλες τις διαφάνειες

Στην Κανονική προβολή, υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές εντολές Απαλοιφή που σας επιτρέπουν να κάνετε τα εξής:

 • Διαγραφή των χρονισμών στην τρέχουσα επιλεγμένη διαφάνεια

 • Διαγραφή των χρονισμών σε όλες τις διαφάνειες ταυτόχρονα

 • Διαγραφή της αφήγησης στην τρέχουσα επιλεγμένη διαφάνεια

 • Διαγραφή της αφήγησης σε όλες τις διαφάνειες ταυτόχρονα

 1. Εάν δεν θέλετε να διαγράψετε όλους τους χρονισμούς ή την αφήγηση στην παρουσίασή σας, ανοίξτε μια συγκεκριμένη διαφάνεια που περιλαμβάνει έναν χρονισμό ή μια αφήγηση που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Στην καρτέλα Εγγραφή της κορδέλας του PowerPoint για Microsoft 365, στο κουμπί Εγγραφή παρουσίασης, κάντε κλικ στο κάτω βέλος, τοποθετήστε τον δείκτη στην επιλογή Απαλοιφή και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εντολή Απαλοιφή που είναι κατάλληλη για την περίπτωσή σας.

  Οι εντολές "Απαλοιφή" στο κουμπί μενού "Εγγραφή παρουσίασης" στο PowerPoint.

Απενεργοποίηση χρονισμών ή απενεργοποίηση αφηγήσεων και γραφής

Αφού εγγράψετε την παρουσίαση του PowerPoint για Microsoft 365, οποιοιδήποτε χρονισμοί, χειρονομίες και ήχος που εκτελέσατε αποθηκεύονται στις μεμονωμένες διαφάνειες. Ωστόσο, μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε όλα εάν θέλετε να προβάλετε την παρουσίασή σας χωρίς αυτά τα στοιχεία:

 • Για να απενεργοποιήσετε τους εγγεγραμμένους χρονισμούς διαφανειών:   Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου Χρήση χρονισμών.

 • Για να απενεργοποιήσετε τις αφηγήσεις και τη γραφή που έχουν εγγραφεί:   Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου Αναπαραγωγή αφηγήσεων.

Δημοσίευση της εγγραφής για κοινή χρήση με άλλα άτομα

Αφού επεξεργαστείτε την εγγραφή σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, μπορείτε να τη θέσετε σε κοινή χρήση με άλλα άτομα δημοσιεύοντάς την στο Microsoft Stream.

 1. Με ανοιχτή την παρουσίαση, στην καρτέλα Εγγραφή, επιλέξτε Δημοσίευση στο Stream.

 2. Πληκτρολογήστε έναν τίτλο και μια περιγραφή για το βίντεο.

 3. Ορίστε άλλες επιλογές, όπως εάν θέλετε άλλα άτομα στον οργανισμό σας να έχουν δικαιώματα προβολής του βίντεο:

  Επιλογές για τη δημοσίευση βίντεο στο Microsoft Stream
 4. Επιλέξτε το κουμπί Δημοσίευση.

  Η διαδικασία αποστολής μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά, ανάλογα με το μήκος του βίντεο. Μια γραμμή κατάστασης στο κάτω μέρος του παραθύρου του PowerPoint παρακολουθεί την πρόοδο και το παράθυρο του PowerPoint εμφανίζει ένα μήνυμα όταν ολοκληρωθεί η αποστολή:

  Το PowerPoint σάς ειδοποιεί όταν ολοκληρωθεί η αποστολή
 5. Κάντε κλικ στο μήνυμα για να μεταβείτε απευθείας στη σελίδα αναπαραγωγής βίντεο στο Microsoft Stream.

Δημιουργία κλειστών λεζαντών

Για να κάνετε πιο προσβάσιμο το βίντεό σας συμπεριλαμβάνοντας κλειστές λεζάντες, επιλέξτε από αυτές τις επιλογές, οι οποίες περιγράφονται σε ξεχωριστά άρθρα της Βοήθειας:

Όταν έχετε ένα αρχείο κλειστών λεζαντών, μπορείτε να το προσθέσετε στο αρχείο βίντεο με χρήση του PowerPoint.

Δείτε επίσης

Μετατροπή της παρουσίασής σας σε βίντεο

Δημιουργία παρουσίασης που εκτελείται αυτόνομα

Εφαρμογή εφέ κίνησης σε κείμενο ή αντικείμενα

Εγγραφή προβολής παρουσίασης

 1. Με ανοιχτή την παρουσίασή σας, στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, κάντε κλικ στην επιλογή Εγγραφή παρουσίασης.

  • Κάνοντας κλικ στο επάνω μισό του κουμπιού ξεκινάτε από την τρέχουσα διαφάνεια.

  • Κάνοντας κλικ στο κάτω μισό του κουμπιού σάς δίνεται η επιλογή να ξεκινήσετε από την αρχή ή από την τρέχουσα διαφάνεια.

  Οι εντολές "Εγγραφή παρουσίασης" στην καρτέλα "Εγγραφή" στο PowerPoint.

  (Η εντολή Απαλοιφή διαγράφει αφηγήσεις ή χρονισμούς, επομένως πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν τη χρησιμοποιείτε. Η εντολή Απαλοιφή είναι απενεργοποιημένη, εκτός εάν έχετε ήδη εγγράψει μερικές διαφάνειες.)

 2. Στο πλαίσιο Εγγραφή παρουσίασης, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή των πλαισίων για την εγγραφή σας και κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη εγγραφής.

  Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου "Εγγραφή παρουσίασης" στο PowerPoint

  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επιλογές:

  • Χρονισμοί κινήσεων και διαφανειών: Το PowerPoint εγγράφει αυτόματα τον χρόνο που αφιερώνετε σε κάθε διαφάνεια, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε βημάτων κίνησης που προκύπτουν, καθώς και τη χρήση οποιωνδήποτε εναυσμάτων σε κάθε διαφάνεια.

  • Αφηγήσεις, γραφή και δείκτης λέιζερ: Εγγράψτε τη φωνή σας καθώς εκτελείτε την παρουσίασή σας. Εάν χρησιμοποιείτε την πένα, το εργαλείο επισήμανσης, τη γόμα ή τον δείκτη λέιζερ, το PowerPoint εγγράφει επίσης αυτά τα στοιχεία για αναπαραγωγή.

  Σημαντικό:   Η εγγραφή πένας, εργαλείου επισήμανσης και γόμας είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχετε εγκατεστημένη την ενημέρωση της 16ης Φεβρουαρίου 2015 για το PowerPoint 2013 ή μια μεταγενέστερη έκδοση του PowerPoint. Στις παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint, οι μολυβιές γραφής και επισήμανσης αποθηκεύονται ως σχήματα σχολίων με γραφή.

 3. Στην επάνω αριστερή γωνία του παραθύρου, βρίσκεται η γραμμή εργαλείων Εγγραφή που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να κάνετε τα εξής:

  Γραμμή εργαλείων εγγραφής
  • Μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια: Μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια

  • Παύση της εγγραφής: Παύση εγγραφής

  • Επανάληψη εγγραφής της τρέχουσας διαφάνειας: Επανάληψη

   Εάν επαναλάβετε την εγγραφή της αφήγησής σας (συμπεριλαμβανομένου ήχου, γραφής και δείκτη λέιζερ), το PowerPoint διαγράφει την αφήγηση που είχατε εγγράψει προηγουμένως (συμπεριλαμβανομένου ήχου, γραφής και δείκτη λέιζερ) όταν ξεκινήσετε ξανά την εγγραφή στην ίδια διαφάνεια.

   Μπορείτε επίσης να επαναλάβετε την εγγραφή επιλέγοντας Προβολή παρουσίασης > Εγγραφή παρουσίασης.

 4. Για να χρησιμοποιήσετε γραφή, γόμα ή δείκτη λέιζερ στην εγγραφή σας, κάντε δεξί κλικ στη διαφάνεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές δείκτη και επιλέξτε το εργαλείο σας:

  • Δείκτης λέιζερ

  • Πένα

  • Επισήμανση

  • Γόμα (Η επιλογή αυτή είναι απενεργοποιημένη, εκτός εάν έχετε ήδη προσθέσει γραφή σε μερικές διαφάνειες.)

  Για να αλλάξετε το χρώμα της γραφής, κάντε κλικ στην επιλογή Χρώμα γραφής.

  Εμφανίζει το μενού επιλογών δείκτη στο PowerPoint
 5. Για να τερματίσετε την εγγραφή, κάντε δεξί κλικ στην τελική διαφάνεια και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τέλος προβολής.

  Εμφανίζει την επιλογή "Τέλος προβολής" στο PowerPoint

  Συμβουλή:   Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή της αφήγησης, εμφανίζεται ένα εικονίδιο ήχου στην κάτω δεξιά γωνία κάθε διαφάνειας που διαθέτει αφήγηση.

  Οι εγγεγραμμένοι χρονισμοί της προβολής παρουσίασης αποθηκεύονται αυτόματα. Οι χρονισμοί εμφανίζονται στην προβολή Ταξινόμηση διαφανειών ακριβώς κάτω από κάθε διαφάνεια.

  Εικονίδιο ήχου

Σε αυτήν τη διαδικασία, ό,τι εγγράφετε ενσωματώνεται σε κάθε διαφάνεια και η εγγραφή μπορεί να αναπαραχθεί στην προβολή παρουσίασης. Δεν δημιουργείται αρχείο βίντεο από αυτήν τη διαδικασία εγγραφής. Ωστόσο, εάν θέλετε ένα αρχείο βίντεο, μπορείτε να αποθηκεύσετε την παρουσίασή σας ως βίντεο με μερικά επιπλέον βήματα.

Προεπισκόπηση της εγγεγραμμένης προβολής παρουσίασης

Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, κάντε κλικ στην επιλογή Από την αρχή ή Από τρέχουσα διαφάνεια.

Κατά την αναπαραγωγή, οι κινήσεις, οι ενέργειες γραφής, ο δείκτης λέιζερ, ο ήχος και το βίντεο αναπαράγονται σε συγχρονισμό.

Εμφανίζει το κουμπί "Από την αρχή" στην καρτέλα "Προβολή παρουσίασης" στο PowerPoint

Προεπισκόπηση της εγγραφής ήχου

Στην Κανονική προβολή, κάντε κλικ στο εικονίδιο ήχου στην κάτω δεξιά γωνία της διαφάνειας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αναπαραγωγή.

Επιλέξτε "Αναπαραγωγή"

Μη αυτόματη ρύθμιση των χρονισμών διαφανειών

Το PowerPoint εγγράφει αυτόματα τους χρονισμούς διαφανειών όταν προσθέτετε αφηγήσεις ή μπορείτε να ρυθμίσετε με μη αυτόματο τρόπο τους χρονισμούς διαφανειών ώστε να συνοδεύουν τις αφηγήσεις σας.

 1. Στην Κανονική προβολή, επιλέξτε τη διαφάνεια για την οποία θέλετε να ορίσετε τον χρονισμό.

 2. Στην καρτέλα Μεταβάσεις, στην ομάδα Χρονισμός και στην περιοχή Διαδοχή διαφάνειας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Μετά από και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον αριθμό των δευτερολέπτων που υποδεικνύει το χρονικό διάστημα που θα εμφανίζεται η διαφάνεια στην οθόνη. Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε διαφάνεια για την οποία θέλετε να ορίσετε τον χρονισμό.

Συμβουλή:   Εάν θέλετε η επόμενη διαφάνεια να εμφανίζεται είτε με κλικ του ποντικιού είτε αυτόματα μετά την παρέλευση των δευτερολέπτων που έχετε καθορίσει –όποιο επέρχεται πρώτο– επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Με κλικ του ποντικιού καθώς και το πλαίσιο ελέγχου Μετά από.

Διαγραφή χρονισμών ή αφήγησης

Η εντολή Απαλοιφή χρησιμεύει για να διαγράψετε από την εγγραφή σας χρονισμούς ή αφήγηση που δεν θέλετε ή που θέλετε να αντικαταστήσετε. Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές εντολές Απαλοιφή που σας επιτρέπουν να κάνετε τα εξής:

 • Διαγραφή των χρονισμών στην τρέχουσα επιλεγμένη διαφάνεια

 • Διαγραφή των χρονισμών σε όλες τις διαφάνειες ταυτόχρονα

 • Διαγραφή της αφήγησης στην τρέχουσα επιλεγμένη διαφάνεια

 • Διαγραφή της αφήγησης σε όλες τις διαφάνειες ταυτόχρονα

 1. Εάν δεν θέλετε να διαγράψετε όλους τους χρονισμούς ή την αφήγηση στην παρουσίασή σας, ανοίξτε μια συγκεκριμένη διαφάνεια που περιλαμβάνει έναν χρονισμό ή μια αφήγηση που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης της κορδέλας του PowerPoint, στο κουμπί Εγγραφή παρουσίασης, κάντε κλικ στο κάτω βέλος, τοποθετήστε τον δείκτη στην επιλογή Απαλοιφή και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εντολή Απαλοιφή που είναι κατάλληλη για την περίπτωσή σας.

Απενεργοποίηση χρονισμών ή απενεργοποίηση αφηγήσεων, γραφής και δείκτη λέιζερ

Αφού εγγράψετε την παρουσίαση του PowerPoint, οποιοιδήποτε χρονισμοί, χειρονομίες και ήχος που εκτελέσατε αποθηκεύονται στις μεμονωμένες διαφάνειες. Ωστόσο, μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε όλα εάν θέλετε να προβάλετε την παρουσίασή σας χωρίς αυτά τα στοιχεία:

 • Για να απενεργοποιήσετε τους εγγεγραμμένους χρονισμούς διαφανειών:   Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου Χρήση χρονισμών.

 • Για να απενεργοποιήσετε τις αφηγήσεις, τη γραφή και τον δείκτη λέιζερ που έχουν εγγραφεί:   Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου Αναπαραγωγή αφηγήσεων.

Δείτε επίσης

Μετατροπή του ποντικιού σε δείκτη λέιζερ

Εφαρμογή εφέ κίνησης σε κείμενο ή αντικείμενα

Μετατροπή της παρουσίασής σας σε βίντεο

Δημιουργία παρουσίασης που εκτελείται αυτόνομα

Τι θα θέλατε να κάνετε;

Μπορείτε να εγγράψετε μια αφήγηση πριν από την έναρξη ή στη διάρκεια μιας προβολής παρουσίασης και να συμπεριλάβετε σχόλια ακροατηρίου στην εγγραφή. Εάν δεν θέλετε να υπάρχει αφήγηση σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης, μπορείτε ναεγγράψετε σχόλια μόνο σε επιλεγμένες διαφάνειες ή να απενεργοποιήσετε την αφήγηση, ώστε να αναπαράγεται μόνο όταν εσείς το επιθυμείτε.

Όταν προσθέτετε αφήγηση σε μια διαφάνεια, εμφανίζεται ένα εικονίδιο ήχου Ήχος στη διαφάνεια. Όπως με κάθε ήχο, μπορείτε είτε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο για να γίνει αναπαραγωγή του ήχου είτε να ρυθμίσετε την αυτόματη αναπαραγωγή του ήχου.

Για να εγγράψετε και να ακούσετε μια αφήγηση, ο υπολογιστής πρέπει να διαθέτει κάρτα ήχου, μικρόφωνο και ηχεία.

Πριν ξεκινήσετε την εγγραφή, το PowerPoint 2010 σάς ρωτά εάν θέλετε να εγγράψετε μόνο τους χρονισμούς διαφανειών, μόνο τις αφηγήσεις ή και τα δύο ταυτόχρονα. Επίσης, μπορείτε να ορίσετε τους χρονισμούς διαφανειών μη αυτόματα. Οι χρονισμοί διαφανειών είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι, εάν επιθυμείτε την αυτόματη εκτέλεση της παρουσίασης παράλληλα με την αφήγησή σας. Με την εγγραφή των χρονισμών διαφανειών εγγράφονται, επίσης, οι χρόνοι των βημάτων κίνησης και η χρήση τυχόν εναυσμάτων στη διαφάνειά σας. Μπορείτε να επιλέξτε την απενεργοποίηση των χρονισμών διαφανειών, όταν δεν θέλετε να χρησιμοποιούνται από την παρουσίαση.

Σε αυτήν τη διαδικασία, ό,τι εγγράφετε ενσωματώνεται σε κάθε διαφάνεια και η εγγραφή μπορεί να αναπαραχθεί στην προβολή παρουσίασης. Δεν δημιουργείται αρχείο βίντεο από αυτήν τη διαδικασία εγγραφής. Ωστόσο, εάν θέλετε, μπορείτε να μετατρέψετε την παρουσίασή σας σε βίντεο με μερικά επιπλέον βήματα.

 1. Κατά την εγγραφή μιας αφήγησης, εκτελείτε την παρουσίαση και κάνετε εγγραφή σε κάθε διαφάνεια. Μπορείτε να επιλέξετε παύση και να συνεχίσετε την εγγραφή οποιαδήποτε στιγμή.

 2. Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνό σας έχει ρυθμιστεί και λειτουργεί σωστά πριν από την εγγραφή της προβολής παρουσίασης.

 3. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, στην ομάδα Ρύθμιση, επιλέξτε Εγγραφή παρουσίασης Εικόνα κουμπιού.

 4. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

  • Έναρξη εγγραφής από την αρχή

  • Έναρξη εγγραφής από την τρέχουσα διαφάνεια

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Εγγραφή παρουσίασης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αφηγήσεις και δείκτης λέιζερ και, εάν είναι απαραίτητο, ενεργοποιήστε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Χρονισμοί διαφανειών και κινήσεων.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη εγγραφής.

  Συμβουλή: Για να επιλέξετε παύση της αφήγησης, στο μενού Εγγραφήμενού συντόμευσης, επιλέξτε Παύση. Για να συνεχίσετε την αφήγηση, επιλέξτε Συνέχιση εγγραφής.

 7. Για να τερματίσετε την εγγραφή της προβολής παρουσίασης, κάντε δεξί κλικ στη διαφάνεια και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τέλος προβολής.

 8. Οι χρονισμοί της προβολής παρουσίασης που έχουν εγγραφεί αποθηκεύονται αυτόματα. Μπορείτε να δείτε τον χρονισμό στην προβολή Ταξινόμηση διαφανειών κάτω από κάθε διαφάνεια.

 1. Στην Κανονική προβολή, στη διαφάνεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο ήχου Ήχος.

 2. Στην κορδέλα, στην περιοχή Εργαλεία ήχου, στην καρτέλα Εργαλεία αναπαραγωγής, στην ομάδα Προεπισκόπηση, επιλέξτε Αναπαραγωγή.

 1. Στην Κανονική προβολή, κάντε κλικ στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να προσθέσετε κάποιο σχόλιο.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Πολυμέσα, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από την επιλογή Ήχος και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εγγραφή ήχου.

 3. Για να εγγράψετε το σχόλιο, επιλέξτε Εγγραφή και ξεκινήστε την ομιλία σας.

 4. Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή, επιλέξτε Διακοπή.

 5. Στο πλαίσιο Όνομα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον ήχο και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

  Εμφανίζεται ένα εικονίδιο ήχου Ήχοςστη διαφάνεια.

Το PowerPoint 2010 εγγράφει αυτόματα τους χρονισμούς διαφανειών όταν προσθέτετε αφήγηση ή μπορείτε να ρυθμίσετε με μη αυτόματο τρόπο τους χρονισμούς διαφανειών ώστε να συνοδεύουν τις αφηγήσεις σας.

 1. Στην Κανονική προβολή, επιλέξτε τη διαφάνεια για την οποία θέλετε να ορίσετε τον χρονισμό.

 2. Στην καρτέλα Μεταβάσεις, στην ομάδα Χρονισμός και στην περιοχή Διαδοχή διαφάνειας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Μετά από και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον αριθμό των δευτερολέπτων που θέλετε να εμφανίζεται η διαφάνεια στην οθόνη. Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε διαφάνεια, για την οποία θέλετε να ορίσετε το χρονισμό.

Συμβουλή: Εάν θέλετε η επόμενη διαφάνεια να εμφανίζεται είτε με κλικ του ποντικιού είτε αυτόματα μετά την παρέλευση των δευτερολέπτων που έχετε καθορίσει –όποιο επέρχεται πρώτο– επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Με κλικ του ποντικιού καθώς και το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματα μετά από.

Η απενεργοποίηση των χρονισμών διαφανειών δεν τους διαγράφει. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και πάλι τους χρονισμούς οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να χρειάζεται να τους δημιουργήσετε ξανά. Ωστόσο, όταν απενεργοποιούνται οι χρονισμοί διαφανειών, η διαδοχή των διαφανειών σας δεν θα γίνεται αυτόματα κατά την εγγραφή μιας αφήγησης και θα πρέπει να την εκτελείτε με μη αυτόματο τρόπο.

 1. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, στην ομάδα Ρύθμιση, επιλέξτε Ρυθμίσεις προβολής παρουσίασης.

 2. Στην περιοχή Διαδοχή διαφανειών, επιλέξτε Με μη αυτόματο τρόπο.

Συμβουλή: Για να ενεργοποιήσετε ξανά τους χρονισμούς, στην περιοχή Διαδοχή διαφανειών, επιλέξτε Χρήση χρονισμού κάθε διαφάνειας.

Η εντολή Απαλοιφή χρησιμεύει για να διαγράψετε από την εγγραφή σας χρονισμούς ή αφήγηση που δεν θέλετε ή που θέλετε να αντικαταστήσετε. Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές εντολές Απαλοιφή που σας επιτρέπουν να κάνετε τα εξής:

 • Διαγραφή των χρονισμών στην τρέχουσα επιλεγμένη διαφάνεια

 • Διαγραφή των χρονισμών σε όλες τις διαφάνειες ταυτόχρονα

 • Διαγραφή της αφήγησης στην τρέχουσα επιλεγμένη διαφάνεια

 • Διαγραφή της αφήγησης σε όλες τις διαφάνειες ταυτόχρονα

 1. Εάν δεν θέλετε να διαγράψετε όλους τους χρονισμούς ή την αφήγηση στην παρουσίασή σας, ανοίξτε μια συγκεκριμένη διαφάνεια που περιλαμβάνει έναν χρονισμό ή μια αφήγηση που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης της κορδέλας του PowerPoint, στο κουμπί Εγγραφή παρουσίασης, κάντε κλικ στο κάτω βέλος, τοποθετήστε τον δείκτη στην επιλογή Απαλοιφή και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εντολή Απαλοιφή που είναι κατάλληλη για την περίπτωσή σας.

Δείτε επίσης

Μετατροπή του ποντικιού σε δείκτη λέιζερ

Εγγραφή παρουσίασης

 1. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, επιλέξτε Εγγραφή παρουσίασης για να ξεκινήσετε την εγγραφή από την τρέχουσα διαφάνεια.

  Στιγμιότυπο οθόνης της καρτέλας "Προβολή παρουσίασης" και του κουμπιού "Εγγραφή παρουσίασης" με περίγραμμα

 2. Εναλλαγή επιλογών βίντεο και ήχου στις αναπτυσσόμενες επιλογές στη γραμμή εργαλείων εγγραφής.


  Εικόνα επιλογών ήχου και βίντεο με αναπτυσσόμενα μενού Για να εγγράψετε τις αφηγήσεις σας μόνο με ήχο, κάντε κλικ στο κουμπί βίντεο Ενεργοποίηση βίντεογια να απενεργοποιήσετε την κάμερα Απενεργοποιημένο βίντεο.

 3. Χρησιμοποιήστε την εγγραφή Στιγμιότυπο οθόνης της καρτέλας "Προβολή παρουσίασης" και του κουμπιού "Εγγραφή παρουσίασης" με περίγραμμα, διακόψτε προσωρινά Εικόνα ενός κουμπιού παύσηςκαι συνεχίστε Εικόνα ενός κουμπιού βιογραφικού σημειώματος κουμπιά για να ελέγξετε την αφήγηση και την εγγραφή περιήγησης.

  Συμβουλή: Προσαρμόστε την εμπειρία εγγραφής παρουσίασης, αλλάζοντας το μέγεθος της επόμενης διαφάνειας και του παραθύρου σημειώσεων.

 4. Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί διακοπής Εικόνα του κουμπιού "Διακοπή" για να διακόψετε την εγγραφή, χρησιμοποιήστε το κουμπί Εικόνα ενός κουμπιού αναπαραγωγήςαναπαραγωγής για να δείτε σε προεπισκόπηση τι καταγράψατε στην τρέχουσα διαφάνεια.

 5. Εάν θέλετε να επαναλάβετε την εγγραφή της διαφάνειάς σας, κάντε κλικ στο κουμπί κάδου απορριμμάτων Εικόνα ενός κουμπιού κάδου απορριμμάτων στα αριστερά του κουμπιού εγγραφής για να διαγράψετε την υπάρχουσα εγγραφή και, στη συνέχεια, κάντε ξανά κλικ στην εγγραφή Στιγμιότυπο οθόνης της καρτέλας "Προβολή παρουσίασης" και του κουμπιού "Εγγραφή παρουσίασης" με περίγραμμα κουμπί.

 6. Μόλις κλείσετε την εμπειρία εγγραφής παρουσίασης με το πλήκτρο Esc ή κάνετε κλικ στην επιλογή Τέλος προβολής,θα δείτε να εφαρμόζεται αφήγηση (ήχος/βίντεο) στη διαφάνειά σας μαζί με τους κατάλληλους χρονισμούς διαφανειών και κινήσεις γραφής.

  Συμβουλή: Τα στοιχεία ήχου, βίντεο και γραφής μπορούν να τροποποιηθούν και να μετακινηθούν στην προβολή επεξεργασίας μετά την εγγραφή.

Απαλοιφή χρονισμών ή αφήγησης 

 • Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, στην περιοχή Εγγραφή παρουσίασης, επιλέξτε Απαλοιφήκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα από τα εξής: Απαλοιφή χρονισμών στην τρέχουσα διαφάνεια, Απαλοιφή χρονισμών σε όλες τις διαφάνειες, Απαλοιφή αφήγησης στην τρέχουσα διαφάνειαή Απαλοιφή αφηγήσεων σε όλες τις διαφάνειες.

  Απαλοιφή επιλογών εγγραφής παρουσίασης

Συντομεύσεις πληκτρολογίου κατά τη διαδικασία εγγραφής

Εργασία

Συντόμευση πληκτρολογίου

Μετακίνηση στην επόμενη διαφάνεια ή κίνηση

N
Κάντε κλικ στην επιλογή
Πλήκτρο διαστήματος
Δεξιό βέλος
Κάτω βέλος
Επιστροφή
Page Down

Επιστροφή στην προηγούμενη διαφάνεια ή κίνηση

P
Διαγραφή
Αριστερό βέλος
Επάνω βέλος
Page Up

Εναλλαγή κενής μαύρης οθόνης

Β
. (τελεία)

Εναλλαγή κενής λευκής οθόνης

W
, (κόμμα)

Τερματισμός προβολής παρουσίασης

Esc
Command+. (τελεία)

Διαγραφή σχεδίου στην οθόνη

E

Μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια, εάν είναι κρυφή

H

Αλλαγή του δείκτη σε πένα

Command+P

Αλλαγή του δείκτη σε βέλος

Command+A

Απόκρυψη βέλους κατά την κίνηση του ποντικιού

CONTROL+H

Μενού συντόμευσης

CONTROL+κλικ

Σχετικές πληροφορίες

Προσθήκη, αλλαγή ή κατάργηση μεταβάσεων μεταξύ διαφανειών

Εγγραφή ήχου στο PowerPoint για Mac

Προσθήκη ή διαγραφή ήχου στην παρουσίασή σας

Αποθήκευση παρουσίασης ως αρχείου ταινίας ή MP4

Προετοιμασία για την εγγραφή

Για να ξεκινήσετε, ανοίξτε την παρουσίαση που θέλετε και κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή παρουσίασης.

Tip:   Εάν η παρουσίασή σας έχει πολλές διαφάνειες, ίσως σας φανεί πιο βολικό να εργαστείτε σε προβολή Ταξινόμηση διαφανειών. Κάντε κλικ στις επιλογές Προβολή > Ταξινόμηση διαφανειών για να το δοκιμάσετε.

Ακολουθούν ορισμένα στοιχεία που θα πρέπει να ελέγξετε προτού ξεκινήσετε την εγγραφή:

 • Εάν θέλετε να εγγράψετε μόνο ένα μέρος της ομάδας διαφανειών, κάντε ένα από τα εξής πριν να ξεκινήσετε:

  • Επιλέξτε τις διαφάνειες που δεν θέλετε να συμπεριλάβετε και κάντε κλικ στην επιλογή Απόκρυψη διαφάνειας.

   Ή

  • Κάντε κλικ στις επιλογές Προσαρμοσμένη προβολή > Προσαρμοσμένη προβολή παρουσίασης > + (προσθήκη).

   Επιλέξτε "Απόκρυψη διαφάνειας" ή "Προσαρμοσμένη προβολή" για να εγγράψετε ένα υποσύνολο διαφανειών
 • Χρησιμοποιήστε το κουμπί Δοκιμή για να αλλάξετε το χρονισμό μεταξύ διαφανειών χωρίς να επηρεαστεί η αφήγηση ή οι κινήσεις που έχετε ήδη εγγράψει.

  Δοκιμάστε διαφορετικό χρονισμό μεταξύ των διαφανειών με το κουμπί "Δοκιμή"
 • Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνό σας είναι σωστά ρυθμισμένο. Στον Mac, επιλέξτε Προτιμήσεις συστήματος > Ήχος.

Εγγραφή της προβολής παρουσίασης

Εάν θέλετε να προσθέσετε αφήγηση ή σχολιασμό στην προβολή παρουσίασης, βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνό σας έχει ρυθμιστεί και είναι σε λειτουργία.

Για να ξεκινήσετε την εγγραφή:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, επιλέξτε τη διαφάνεια από όπου θέλετε να ξεκινήσει η εγγραφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εγγραφή παρουσίασης.

  Κάντε κλικ στην επιλογή "Εγγραφή παρουσίασης" για να ξεκινήσετε την εγγραφή
 2. Κατά την εγγραφή, πατήστε Ctrl+κλικ για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εντολές εγγραφής που σας επιτρέπουν να μετακινηθείτε μεταξύ των διαφανειών, να αλλάξετε δρομέα ή να κάνετε εναλλαγή κενής μαύρης οθόνης ή κενής λευκής οθόνης.

  Κάντε Control+κλικ για να δείτε μια λίστα εντολών ενώ κάνετε εγγραφή
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος προβολής για να σταματήσετε την εγγραφή.

 4. Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση. Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι για να αποθηκεύσετε την εγγραφή σας ή στην επιλογή Όχι εάν θέλετε να επαναλάβετε την εγγραφή.

  Η αποθήκευση αντικαθιστά κάθε προηγούμενη εγγραφή. Εάν θέλετε να εγγράψετε μια άλλη προβολή παρουσίασης με το ίδιο σύνολο διαφανειών, αποθηκεύστε το αρχείο παρουσίασης με ένα διαφορετικό όνομα.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναπαραγωγή από την αρχή για να κάνετε προεπισκόπηση της εγγραφής σας.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου κατά τη διαδικασία εγγραφής

Μπορείτε εάν θέλετε να εκτυπώσετε αυτήν τη λίστα συντομεύσεων πληκτρολογίου για να ανατρέχετε σε αυτήν κατά τη διάρκεια της εγγραφής:

Εργασία

Συντόμευση πληκτρολογίου

Μετακίνηση στην επόμενη διαφάνεια ή κίνηση

N
Κάντε κλικ στην επιλογή
Πλήκτρο διαστήματος
Δεξιό βέλος
Κάτω βέλος
Επιστροφή
Page Down

Επιστροφή στην προηγούμενη διαφάνεια ή κίνηση:

P
Διαγραφή
Αριστερό βέλος
Επάνω βέλος
Page Up

Μετάβαση σε συγκεκριμένη διαφάνεια

Αριθμός διαφάνειας + Enter

Εναλλαγή κενής μαύρης οθόνης

Β
. (τελεία)

Εναλλαγή κενής λευκής οθόνης

W
, (κόμμα)

Διακοπή/Επανεκκίνηση αυτόματης προβολής:

S

Τερματισμός προβολής παρουσίασης

Esc
Command+. (τελεία)

Διαγραφή σχεδίου στην οθόνη

E

Μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια, εάν είναι κρυφή

H

Αλλαγή του δείκτη σε πένα

Command+P

Αλλαγή του δείκτη σε βέλος

Command+A

Απόκρυψη βέλους κατά την κίνηση του ποντικιού

CONTROL+H

Μενού συντόμευσης

CONTROL+κλικ

Διαδοχή διαφανειών με κλικ (μόνο δοκιμή)

M

Ορισμός επιλογών αναπαραγωγής

Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή και είστε έτοιμοι για τη διανομή της παρουσίασης, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις προβολής παρουσίασης και ορίστε τις επιλογές που είναι κατάλληλες για το ακροατήριό σας.

Ορισμός του τύπου εμφάνισης και άλλων επιλογών πριν από την προβολή της παρουσίασης
 • Τύπος προβολής    Προβολή πλήρους οθόνης ή σε παράθυρα.

 • Επιλογές προβολής    Απενεργοποίηση αφήγησης ή κινήσεων.

 • Διαφάνειες    Επιλογή ενός υποσυνόλου διαφανειών ή μιας Προσαρμοσμένης προβολής εάν έχετε ρυθμίσει μια προσαρμοσμένη προβολή.

 • Διαδοχή διαφανειών    Ρυθμίστε αυτή την έκδοση της προβολής παρουσίασης για να μπορεί κάποιος να μετακινηθεί στις σελίδες της προβολής με μη αυτόματο τρόπο.

Σχετικές πληροφορίες

Προσθήκη, αλλαγή ή κατάργηση μεταβάσεων μεταξύ διαφανειών

Έναρξη της παρουσίασης και εμφάνιση των σημειώσεων στην προβολή παρουσιαστή

Αποθήκευση παρουσίασης ως αρχείου ταινίας ή MP4

Το PowerPoint για το Web δεν υποστηρίζει την εγγραφή μιας προβολής παρουσίασης.

Συμβουλές εγγραφής

 • Οι εγγραφές προστίθενται στην παρουσίαση ανά διαφάνεια, έτσι εάν θέλετε να αλλάξετε μια εγγραφή, αρκεί να επαναλάβετε την εγγραφή της διαφάνειας ή των διαφανειών που επηρεάζονται. Επίσης, μπορείτε να αναδιατάξετε τη σειρά των διαφανειών μετά την εγγραφή χωρίς να χρειάζεται να εγγράψετε ξανά τίποτα. Αυτό σημαίνει επίσης ότι μπορείτε εύκολα να κάνετε μια παύση για διάλλειμα κατά την εγγραφή μιας παρουσίασης.

 • Το PowerPoint δεν κάνει εγγραφή ήχου ή βίντεο κατά τη διάρκεια των μεταβάσεων μεταξύ διαφανειών, επομένως μην μιλάτε κατά τη διαδοχή της διαφάνειας. Επίσης, συμπεριλάβετε ένα σύντομο χρονικό διάστημα σιγής στην αρχή και στο τέλος κάθε διαφάνειας για να κάνετε ομαλές τις μεταβάσεις και να εξασφαλίσετε ότι δεν περικόπτεται ηχητική αφήγηση κατά τη μετάβαση από τη μία διαφάνεια στην επόμενη.

 • Δεν μπορείτε να εγγράψετε αφήγηση στο PowerPoint για το Web. Χρησιμοποιήστε μια έκδοση υπολογιστή του PowerPoint για να εγγράψετε την αφήγησή σας.

 • Μπορείτε να προσαρμόσετε και να επεξεργαστείτε το μέγεθος του βίντεο και της γραφής στην προβολή επεξεργασίας.

 • Εάν είναι πιθανό το ακροατήριό σας να χρησιμοποιεί το PowerPoint για το Web για να παρακολουθήσει την εγγραφή, χρησιμοποιήστε τις μεταβάσεις που υποστηρίζονται από το PowerPoint για το Web (Αποκοπή, Βαθμιαία εμφάνιση, Σύρσιμο, Σβήσιμο, Διαίρεση, Τυχαίες γραμμές, Σχήμα, Μεταμόρφωση).

 • Η εγγραφή παρουσίασης λειτουργεί καλύτερα με υπολογιστές με οθόνη αφής που διαθέτουν κάμερα Web.

 • Χρησιμοποιήστε την προεπισκόπηση βίντεο για να βεβαιωθείτε ότι όλα έχουν ρυθμιστεί σωστά πριν την εγγραφή.

 • Για διαφάνειες στις οποίες θέλετε να εγγράψετε χειρονομίες (όπως γραφή), κάντε πολλά αντίτυπα της διαφάνειας, έτσι ώστε να μπορείτε εύκολα να εγγράψετε πολλές εκδοχές. Στη συνέχεια, διαγράψτε τις περιττές διαφάνειες όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

 • Εγγράψτε μερικά δευτερόλεπτα σιγής απενεργοποιώντας τον ήχο και το βίντεο ώστε να γίνει η διαδοχή μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

 • Για υψηλότερη ποιότητα, χρησιμοποιήστε μια εξωτερική κάμερα Web ή/και μικρόφωνο.

  Οι ενσωματωμένες κάμερες και τα μικρόφωνα είναι κατάλληλα για τις περισσότερες εργασίες. Ωστόσο, εάν θέλετε πιο επαγγελματικό βίντεο, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε μια εξωτερική κάμερα Web, εάν μπορείτε. Εάν χρησιμοποιείτε το PowerPoint σε tablet ή φορητό υπολογιστή και εφαρμόζετε γραφή με γραφίδα, η χρήση εξωτερικής κάμερας και μικροφώνου σάς επιτρέπει να ελαχιστοποιήσετε τον θόρυβο της γραφίδας.

 • Μόλις ολοκληρώσετε την εγγραφή της πρώτης διαφάνειας, πραγματοποιήστε αναπαραγωγή.

  Πριν να προχωρήσετε πολύ στην εγγραφή της παρουσίασής σας, βεβαιωθείτε ότι ο ήχος και το βίντεο εμφανίζονται όπως περιμένατε.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;

Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Έχετε πρόσθετα σχόλια; (Προαιρετικό)

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×