Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση γίνονται εύκολα στο Excel, ωστόσο πρέπει να δημιουργήσετε έναν απλό τύπο για την ενέργεια αυτή. Απλώς να θυμάστε ότι όλοι οι τύποι στο Excel ξεκινούν με ένα σύμβολο ίσον (=) και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή τύπων για να τους δημιουργήσετε.

Πολλαπλασιασμός αριθμών

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να υπολογίσετε πόσο εμφιαλωμένο νερό χρειάζεστε για μια διάσκεψη πελατών (συνολικά οι συμμετέχοντες × 4 ημέρες × 3 μπουκάλια την ημέρα) ή το κόστος ταξιδιού επιστροφής χρημάτων για επαγγελματικό ταξίδι (συνολικά μίλια × 0,46). Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να πολλαπλασιάσετε αριθμούς.

Πολλαπλασιασμός αριθμών σε κελί

Για να κάνετε αυτή την εργασία, χρησιμοποιήστε τον αριθμητικό τελεστή * (αστερίσκος).

Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε =5*10 σε ένα κελί, το κελί εμφανίζει το αποτέλεσμα, 50.

Πολλαπλασιασμός στήλης αριθμών με σταθερό αριθμό

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να πολλαπλασιάσετε κάθε κελί σε μια στήλη επτά αριθμών επί έναν αριθμό που περιέχεται σε ένα άλλο κελί. Σε αυτό το παράδειγμα, ο αριθμός με τον οποίο θέλετε να πολλαπλασιάσετε είναι 3, που περιέχεται στο κελί C2.

Πολλαπλασιασμός αριθμών με μια σταθερά
 1. Πληκτρολογήστε =A2*$B$2 σε μια νέα στήλη στο υπολογιστικό φύλλο σας (το παραπάνω παράδειγμα χρησιμοποιεί τη στήλη D). Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει ένα σύμβολο $ πριν από το B και πριν από το 2 στον τύπο και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  Σημείωση: Η χρήση συμβόλων $ υποδεικνύει στο Excel ότι η αναφορά στο B2 είναι "απόλυτη", το οποίο σημαίνει ότι όταν αντιγράφετε τον τύπο σε άλλο κελί, η αναφορά θα είναι πάντα στο κελί B2. Εάν δεν χρησιμοποιούσατε σύμβολα $ στον τύπο και σύρατε τον τύπο προς τα κάτω στο κελί B3, το Excel θα άλλαζε τον τύπο σε =A3*C3, κάτι που δεν θα λειτουργούσε, επειδή δεν υπάρχει τιμή στο κελί B3.

 2. Σύρετε τον τύπο προς τα κάτω στα άλλα κελιά της στήλης.

  Σημείωση: Στο Excel 2016 για Τα Windows, τα κελιά συμπληρώνονται αυτόματα.

Πολλαπλασιασμός αριθμών σε διαφορετικά κελιά με χρήση τύπου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση PRODUCT για να πολλαπλασιάσετε αριθμούς, κελιά και περιοχές.

Πολλαπλασιασμός αριθμών με χρήση της συνάρτησης PRODUCT

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε συνδυασμό έως 255 αριθμών ή αναφορών κελιών στη συνάρτηση PRODUCT . Για παράδειγμα, ο τύπος =PRODUCT(A2;A4:A15;12;E3:E5;150;G4;H4:J6) πολλαπλασιάζει δύο μεμονωμένα κελιά (A2 και G4), δύο αριθμούς (12 και 150) και τρεις περιοχές (A4:A15, E3:E5 και H4:J6).

Διαίρεση αριθμών

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να μάθετε πόσες ώρες χρειάστηκαν για να ολοκληρωθεί ένα έργο (συνολικές ώρες έργου ÷ συνολικά άτομα στο έργο) ή τα πραγματικά μίλια ανά γαλόνι για το πρόσφατο ταξίδι σας σε όλη τη χώρα (συνολικά μίλια ÷ συνολικά γαλόνια). Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να διαιρέσετε αριθμούς.

Διαίρεση αριθμών σε κελί

Για να κάνετε αυτή την εργασία, χρησιμοποιήστε τον αριθμητικό τελεστή / (κάθετος).

Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε =10/5 σε ένα κελί, το κελί εμφανίζει την τιμή 2.

Σημαντικό: Φροντίστε να πληκτρολογήσετε το σύμβολο ίσον (=) στο κελί πριν πληκτρολογήσετε τους αριθμούς και τον τελεστή / . Διαφορετικά, το Excel θα ερμηνεύσει αυτό που πληκτρολογείτε ως ημερομηνία. Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε 7/30, το Excel μπορεί να εμφανίσει την τιμή 30-Ιουλ στο κελί. Εναλλακτικά, εάν πληκτρολογήσετε 36/12, το Excel θα μετατρέψει πρώτα αυτή την τιμή σε 1/12/1936 και θα εμφανίσει την τιμή 1-Δεκ στο κελί.

Σημείωση: Δεν υπάρχει συνάρτηση DIVIDE στο Excel.

Διαίρεση αριθμών με χρήση αναφορών κελιών

Αντί να πληκτρολογήσετε αριθμούς απευθείας σε έναν τύπο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αναφορές κελιών, όπως A2 και A3, για να παραπέμψετε στους αριθμούς με τους οποίους θέλετε να διαιρέσετε και να διαιρέσετε.

Παράδειγμα:

Το παράδειγμα ίσως είναι πιο κατανοητό εάν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

Τρόπος αντιγραφής ενός παραδείγματος

 1. Δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο ή φύλλο εργασίας.

 2. Επιλέξτε το παράδειγμα στο θέμα της Βοήθειας.

  Σημείωση: Μην επιλέγετε τις κεφαλίδες γραμμών ή στηλών.

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C.

 4. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί A1 και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V.

 5. Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής των τύπων που επιστρέφουν τα αποτελέσματα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+' (βαρεία) ή, στην καρτέλα Τύποι , κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση τύπων .

A

Β

C

1

Δεδομένα

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

2

15000

=A2/A3

Διαιρεί το 15000 με το 12 (1250)

3

12

Διαίρεση στήλης αριθμών με σταθερό αριθμό

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να διαιρέσετε κάθε κελί σε μια στήλη επτά αριθμών με έναν αριθμό που περιέχεται σε ένα άλλο κελί. Σε αυτό το παράδειγμα, ο αριθμός που θέλετε να διαιρέσετε είναι 3, που περιέχεται στο κελί C2.

A

Β

C

1

Δεδομένα

Τύπος

Σταθερά

2

15000

=A2/$C$2

3

3

12

=A3/$C$2

4

48

=A4/$C$2

5

729

=A5/$C$2

6

1534

=A6/$C$2

7

288

=A7/$C$2

8

4306

=A8/$C$2

 1. Πληκτρολογήστε =A2/$C$2 στο κελί B2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει ένα σύμβολο $ πριν από το C και πριν από το 2 στον τύπο.

 2. Σύρετε τον τύπο στο κελί B2 προς τα κάτω στα άλλα κελιά της στήλης B.

Σημείωση: Η χρήση συμβόλων $ υποδεικνύει στο Excel ότι η αναφορά στο κελί C2 είναι "απόλυτη", το οποίο σημαίνει ότι όταν αντιγράφετε τον τύπο σε άλλο κελί, η αναφορά θα είναι πάντα στο κελί C2. Εάν δεν χρησιμοποιούσατε σύμβολα $ στον τύπο και σύρατε τον τύπο προς τα κάτω στο κελί B3, το Excel θα άλλαζε τον τύπο σε =A3/C3, κάτι που δεν θα λειτουργούσε, επειδή δεν υπάρχει τιμή στο κελί C3.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel ή να λάβετε υποστήριξη στις Κοινότητες.

Δείτε επίσης

Πολλαπλασιασμός μιας στήλης αριθμών με τον ίδιο αριθμό

Πολλαπλασιασμός με ποσοστό

Δημιουργία πίνακα πολλαπλασιασμού

Τελεστές υπολογισμού και σειρά λειτουργιών

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×