Προσθήκη ή κατάργηση ψευδώνυμου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook.com

Προσθήκη ή κατάργηση ψευδώνυμου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook.com

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον υπάρχοντα λογαριασμό Outlook.com, ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτό το άρθρο για να δημιουργήσετε ένα ψευδώνυμο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό, θα σας δώσει μια επιπλέον διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η οποία χρησιμοποιεί τον ίδιο φάκελο Εισερχόμενα, την ίδια Λίστα επαφών και τις ίδιες Ρυθμίσεις λογαριασμού όπως η κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να επιλέξετε από ποια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αποστείλετε αλληλογραφία και να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Outlook.com με οποιοδήποτε από τα ψευδώνυμά σας — όλα χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό πρόσβασης.

Εάν θέλετε μια εντελώς νέα αρχή, πραγματοποιήστε έξοδο από το Outlook.com, στη συνέχεια επιλέξτε Δημιουργία νέου λογαριασμού. Αυτό θα σας δώσει μια νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έναν νέο φάκελο Εισερχόμενα στο Outlook.com. Εάν πραγματοποιήσετε Κλείσιμο του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook.com, δεν θα μπορείτε να συνδέεστε σε άλλες υπηρεσίες της Microsoft που χρησιμοποιήσετε αυτήν τη στιγμή. Θα πρέπει να πραγματοποιήσετε έξοδο προτού δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό.

Εάν απλά χρειάζεστε ένα νέο όνομα για να συσχετιστεί με το λογαριασμό σας, μπορείτε να επιλέξετε Αλλαγή της φωτογραφίας ή του ονόματος προφίλ. Εάν θέλετε να συνδέσετε έναν άλλο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον λογαριασμό σας Outlook.com, μπορείτε να επιλέξετε Προσθήκη άλλων λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο Outlook.com.

Τι είναι το ψευδώνυμο;

Ένα ψευδώνυμο είναι μια επιπλέον διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συσχετισμένη με τον λογαριασμό Outlook.com. Χρησιμοποιεί τον ίδιο φάκελο "Εισερχόμενα", την ίδια "Λίστα επαφών" και τις ίδιες "Ρυθμίσεις λογαριασμού" με το κύριο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να συνδεθείτε στον λογαριασμό Outlook.com με οποιοδήποτε ψευδώνυμο - χρησιμοποιούν όλοι τον ίδιο κωδικό πρόσβασης.

Το Outlook.com σάς επιτρέπει να έχετε πολλαπλά ψευδώνυμα που σχετίζονται με έναν λογαριασμό και μπορείτε να επιλέξετε από ποια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορείτε να αποστέλλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η δημιουργία εναλλακτικών διευθύνσεων για χρήση σε ιστοσελίδες ή σε εφαρμογές που σας επιβάλλουν να κάνετε εγγραφή, μπορεί να βοηθήσει έτσι ώστε να κρατήσετε διαφημιστές και ηλεκτρονικούς πειρατές μακριά από την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το πρωτεύον ψευδώνυμό σας θα είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εμφανίζεται στις συσκευές σας Microsoft. Μπορείτε, επίσης, να πραγματοποιήσετε είσοδο με οποιαδήποτε από τα άλλα σας ψευδώνυμα.

Προσθήκη διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 1. Μεταβείτε στην επιλογή Προσθήκη ψευδώνυμου. Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό Microsoft, εάν σας ζητηθεί.

 2. Στην περιοχή Προσθήκη ψευδώνυμου, κάντε ένα από τα εξής:

  • Δημιουργήστε μια νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook.com και προσθέστε την ως ψευδώνυμο.

  • Προσθέστε μια υπάρχουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως ψευδώνυμο.

 3. Επιλέξτε Προσθήκη ψευδώνυμου.

  Σημειώσεις: 

  • Δεν μπορείτε να προσθέσετε ως ψευδώνυμο μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζεται με έναν εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό.

  • Ένα ψευδώνυμο ή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να περιέχει μόνο γράμματα, αριθμούς, τελεία (.), χαρακτήρα υπογράμμισης (_) ή παύλα/ενωτικό (-). Δεν επιτρέπονται κενά διαστήματα και άλλοι ειδικοί χαρακτήρες.

  • Υπάρχουσες διευθύνσεις Hotmail, Live, Outlook.com και MSN δεν μπορούν να προστεθούν ως ψευδώνυμα και δεν μπορείτε να προσθέσετε ένα ψευδώνυμο που ήδη σχετίζεται με έναν άλλο λογαριασμό Microsoft.

  • Δεν είναι δυνατή η δημιουργία νέου ψευδώνυμου χρησιμοποιώντας @hotmail, @live.com ή @msn.com. Εάν μια διεύθυνση Hotmail είναι σημαντική για εσάς, πρέπει να αποσυνδεθείτε και να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό.

Κατάργηση μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Μεταβείτε στην επιλογή Διαχείριση του τρόπου εισόδου στη Microsoft. Πραγματοποιήστε είσοδο στο λογαριασμό σας στη Microsoft εάν σας ζητηθεί.

 2. Επιλέξτε Κατάργηση δίπλα από το ψευδώνυμο που δεν χρειάζεστε πλέον.

Σημαντικό: 

 • Είστε βέβαιοι; Εάν καταργήσετε ένα ψευδώνυμο που είναι μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από έναν τομέα της Microsoft (όπως @hotmail.com, @live.com, @outlook.com ή @msn.com), διαγράφετε οριστικά το ψευδώνυμο και δεν μπορεί να συσχετιστεί ξανά με οποιονδήποτε λογαριασμό Microsoft.

 • Εάν καταργείτε ένα κύριο ψευδώνυμο, θα πρέπει να επιλέξετε ένα άλλο κύριο ψευδώνυμο για να είναι δυνατό να καταργηθεί.

 • Εάν καταργήσετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από έναν τομέα που δεν είναι της Microsoft (όπως @gmail.com), τότε συνήθως γίνεται αμέσως διαθέσιμη για προσθήκη ως ψευδώνυμο σε άλλο λογαριασμό Microsoft.

 • Εάν θέλετε να αφαιρέσετε ένα συνδεδεμένο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαβάστε Αφαίρεση ενός συνδεδεμένου λογαριασμού από το Outlook.com.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Διαχείριση ψευδωνύμων στον λογαριασμό σας Microsoft.

Αλλαγή του κύριου ψευδωνύμου σας

Σημείωση: Δεν μπορείτε να αλλάξετε το πρωτεύον ψευδώνυμο σας σε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζεται με έναν εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό.

 1. Μεταβείτε στην επιλογή Διαχείριση τρόπου εισόδου στη Microsoft. Πραγματοποιήστε είσοδο στο λογαριασμό Microsoft εάν σας ζητηθεί.

 2. Στην περιοχή ψευδώνυμα Λογαριασμού, επιλέξτε κύρια δίπλα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως το κύριο ψευδώνυμο.

  Ένα στιγμιότυπο οθόνης με το κουμπί "Ενεργοποίηση ως κύριο".

Δεν μπορείτε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας;

 1. Εάν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας αλλά δεν είναι δυνατό να αποκτήσετε πρόσβαση στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επαλήθευσης, επιλέξτε δεν έχω κανένα από αυτά.

  Στιγμιότυπο οθόνης από το κουμπί "Δεν έχω κανένα από αυτά"

 2. Στη συνέχεια, προσθέστε έναν αριθμό τηλεφώνου και επιλέξτε εάν θέλετε να λάβετε τον κωδικό επαλήθευσης μέσω μηνύματος ή κλήσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Πώς μπορώ να αντικαταστήσω τις πληροφορίες ασφαλείας μου;

Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από διαφορετικό ψευδώνυμο

Για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από διαφορετικό ψευδώνυμο:

 • Στο παράθυρο δημιουργίας, επιλέξτε Από και επιλέξτε ποια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει το αναπτυσσόμενο μενού διεύθυνσης "Από"

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την προεπιλεγμένη διεύθυνση "Από":

 1. Μεταβείτε στην Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις > Δείτε όλες τις ρυθμίσεις του Outlook > συγχρονισμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 2. Στην περιοχή Ορισμός προεπιλεγμένης διεύθυνσης "Από", επιλέξτε τη διεύθυνση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και επιλέξτε Αποθήκευση.

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια;

Σημείωση: Θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε είσοδο πρώτα για να λάβετε υποστήριξη. Εάν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε είσοδο, μεταβείτε στην επιλογή Υποστήριξη λογαριασμού.

Σχετικά θέματα

Προσθήκη άλλων λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο Outlook.com

Δημιουργία επαφών ή επεξεργασία επαφών στο Outlook.com

Διαγραφή επαφών ή επαναφορά επαφών στο Outlook.com

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

×