Πίνακας περιεχομένων
×
Κινούμενες εικόνες, βίντεο και ήχος
Κινούμενες εικόνες, βίντεο και ήχος

Προσθήκη, αλλαγή ή κατάργηση μεταβάσεων μεταξύ διαφανειών

Μια μετάβαση διαφανειών είναι το οπτικό εφέ που εμφανίζεται κατά τη μετάβαση από μια διαφάνεια στην επόμενη, στη διάρκεια μιας παρουσίασης. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα, να προσθέσετε ήχο και να προσαρμόσετε την εμφάνιση του εφέ μετάβασης.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο.

49 δευτερόλεπτα

Προσθήκη μεταβάσεων διαφανειών για να ζωντανέψετε την παρουσίασή σας

 1. Επιλέξτε τη διαφάνεια στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια μετάβαση.

 2. Επιλέξτε την καρτέλα Μεταβάσεις και επιλέξτε μια μετάβαση. Επιλέξτε μια μετάβαση για να δείτε μια προεπισκόπηση.

 3. Επιλέξτε Επιλογές εφέ για να επιλέξετε την κατεύθυνση και το είδος της μετάβασης.

 4. Επιλέξτε Προεπισκόπηση για να δείτε πώς εμφανίζεται η μετάβαση.

Για να καταργήσετε μια μετάβαση, επιλέξτε Μεταβάσεις > Καμία.

Δείτε επίσης

Ορισμός του χρονισμού και της ταχύτητας μιας μετάβασης

Βίντεο: Προσθήκη εφέ ήχου σε μετάβαση

Χρήση της μετάβασης "Μεταμόρφωση" στο PowerPoint (στο Microsoft 365 ή στο PowerPoint 2019)

Προσθήκη ή αλλαγή μιας μετάβασης διαφανειών

 1. Στην αριστερή πλευρά του παραθύρου διαφάνειας, στο παράθυρο που περιέχει τις καρτέλες "Διάρθρωση" και "Διαφάνειες", κάντε κλικ στην καρτέλα Διαφάνειες.

 2. Επιλέξτε οποιεσδήποτε μικρογραφίες των διαφανειών, στις οποίες θέλετε να εφαρμόσετε ή να αλλάξετε μια μετάβαση διαφανειών.

 3. Στην καρτέλα Μεταβάσεις, στην ομάδα Μετάβαση σε αυτή τη διαφάνεια, κάντε κλικ σε ένα εφέ μετάβασης διαφανειών.

  Για να δείτε περισσότερα εφέ μετάβασης, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα Κουμπί "Περισσότερα".

 4. Για να ορίσετε τη διάρκεια της μετάβασης διαφανειών μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας διαφάνειας, στην καρτέλα Μεταβάσεις, στην ομάδα Χρονισμός, πληκτρολογήστε ή επιλέξτε την ταχύτητα που θέλετε από το πλαίσιο Διάρκεια.

  Για να καθορίσετε το χρονικό διάστημα μετάβασης από την τρέχουσα στην επόμενη διαφάνεια:

  • Για να προχωρήσετε τη διαφάνεια όταν κάνετε κλικ με το ποντίκι, στην ομάδα Χρονισμός, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Με κλικ του ποντικιού.

  • Για να προχωρήσετε τη διαφάνεια μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, στην ομάδα Χρονισμός, εισαγάγετε τον αριθμό των δευτερολέπτων που θέλετε στο πλαίσιο Μετά από.

 5. Προαιρετικά:

  • Για να εφαρμόσετε την ίδια μετάβαση σε ολόκληρη την παρουσίασή σας, στην ομάδα Χρονισμός, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή σε όλες.

  • Για να εφαρμόσετε προσαρμόσιμες ιδιότητες μετάβασης που είναι διαθέσιμες με τις περισσότερες μεταβάσεις (αλλά όχι με όλες), στην ομάδα Μετάβαση σε αυτή τη διαφάνεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές εφέ και ενεργοποιήστε την επιλογή που θέλετε.

 1. Στην αριστερή πλευρά του παραθύρου διαφάνειας, στο παράθυρο που περιέχει τις καρτέλες "Διάρθρωση" και "Διαφάνειες", κάντε κλικ στην καρτέλα Διαφάνειες.

 2. Επιλέξτε οποιεσδήποτε μικρογραφίες διαφανειών, στις οποίες θέλετε να προσθέσετε μια μετάβαση διαφανειών.

 3. Στην καρτέλα Μεταβάσεις, στην ομάδα Χρονισμός, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Ήχος και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε έναν ήχο από τη λίστα, επιλέξτε τον ήχο που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε έναν ήχο που δεν βρίσκεται στη λίστα, επιλέξτε Άλλος ήχος και, στη συνέχεια, εντοπίστε το αρχείο ήχου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 4. Προαιρετικά: Για να προσθέσετε τον ίδιο ήχο μετάβασης σε όλες τις διαφάνειες της παρουσίασής σας, στην ομάδα Μετάβαση σε αυτήν τη διαφάνεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή σε όλες.

 1. Στην αριστερή πλευρά του παραθύρου διαφάνειας, στο παράθυρο που περιέχει τις καρτέλες "Διάρθρωση" και "Διαφάνειες", κάντε κλικ στην καρτέλα Διαφάνειες.

 2. Επιλέξτε οποιεσδήποτε μικρογραφίες διαφανειών των διαφανειών από στις οποίες θέλετε να καταργήσετε μια μετάβαση.

 3. Στην καρτέλα Μεταβάσεις, στην ομάδα Μετάβαση σε αυτήν τη διαφάνεια, κάντε κλικ στην επιλογή Καμία.

 4. Προαιρετικά: Για να καταργήσετε μεταβάσεις από ολόκληρη την παρουσίασή σας, στην ομάδα Μετάβαση σε αυτήν τη διαφάνεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή σε όλες.

Εάν αναζητάτε πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να προσθέσετε μεταβάσεις σε στοιχεία κειμένου ή αντικείμενα, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη κίνησης σε κείμενο ή αντικείμενα.

Προσθήκη ή αλλαγή μιας μετάβασης διαφανειών

 1. Στην αριστερή πλευρά του παραθύρου διαφάνειας, στο παράθυρο που περιέχει τις καρτέλες "Διάρθρωση" και "Διαφάνειες", κάντε κλικ στην καρτέλα Διαφάνειες.

 2. Επιλέξτε οποιεσδήποτε μικρογραφίες των διαφανειών, στις οποίες θέλετε να εφαρμόσετε ή να αλλάξετε μια μετάβαση διαφανειών.

 3. Στην καρτέλα Κινήσεις, στην ομάδα Μετάβαση σε αυτήν τη διαφάνεια, κάντε κλικ σε ένα εφέ μετάβασης διαφανειών.

  Για να δείτε περισσότερα εφέ μετάβασης, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα Κουμπί "Περισσότερα".

 4. Για να ορίσετε την ταχύτητα εναλλαγής των διαφανειών μεταξύ των διαφανειών, στην ομάδα Μετάβαση σε αυτήν τη διαφάνεια, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στην Ταχύτητα μετάβασης και, στη συνέχεια, επιλέξτε την ταχύτητα που θέλετε.

  Για να καθορίσετε το χρονικό διάστημα μετάβασης από την τρέχουσα στην επόμενη διαφάνεια:

  • Για να προχωρήσετε τη διαφάνεια όταν κάνετε κλικ με το ποντίκι, στην καρτέλα Κινήσεις, στην ομάδα Μετάβαση σε αυτήν τη διαφάνεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Με κλικ του ποντικιού.

  • Για να προχωρήσετε τη διαφάνεια μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, στην καρτέλα Κινήσεις, στην ομάδα Μετάβαση σε αυτήν τη διαφάνεια, εισαγάγετε τον αριθμό των δευτερολέπτων που θέλετε στο πλαίσιο Αυτόματα μετά από.

 5. Προαιρετικά: Για να καταργήσετε την ίδια μετάβαση από ολόκληρη την παρουσίασή σας, στην ομάδα Μετάβαση σε αυτήν τη διαφάνεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή σε όλες.

 1. Στην αριστερή πλευρά του παραθύρου διαφάνειας, στο παράθυρο που περιέχει τις καρτέλες "Διάρθρωση" και "Διαφάνειες", κάντε κλικ στην καρτέλα Διαφάνειες.

 2. Επιλέξτε οποιεσδήποτε μικρογραφίες διαφανειών, στις οποίες θέλετε να προσθέσετε μια μετάβαση διαφανειών.

 3. Στην καρτέλα Κινήσεις, στην ομάδα Μετάβαση σε αυτήν τη διαφάνεια, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Ήχος μετάβασης και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε έναν ήχο από τη λίστα, επιλέξτε τον ήχο που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε έναν ήχο που δεν βρίσκεται στη λίστα, επιλέξτε Άλλος ήχος, εντοπίστε το αρχείο ήχου που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή OK.

 4. Προαιρετικά: Για να προσθέσετε τον ίδιο ήχο μετάβασης σε όλες τις διαφάνειες της παρουσίασής σας, στην ομάδα Μετάβαση σε αυτήν τη διαφάνεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή σε όλες.

 1. Στην αριστερή πλευρά του παραθύρου διαφάνειας, στο παράθυρο που περιέχει τις καρτέλες "Διάρθρωση" και "Διαφάνειες", κάντε κλικ στην καρτέλα Διαφάνειες.

 2. Επιλέξτε οποιεσδήποτε μικρογραφίες διαφανειών των διαφανειών από στις οποίες θέλετε να καταργήσετε μια μετάβαση.

 3. Στην καρτέλα Κινήσεις, στην ομάδα Μετάβαση σε αυτήν τη διαφάνεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς μετάβαση.

 4. Προαιρετικά: Για να καταργήσετε μεταβάσεις από ολόκληρη την παρουσίασή σας, στην ομάδα Μετάβαση σε αυτήν τη διαφάνεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή σε όλες.

Εάν αναζητάτε πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να προσθέσετε μεταβάσεις σε στοιχεία κειμένου ή αντικείμενα, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη κίνησης σε κείμενο ή αντικείμενα.

Προσθήκη μετάβασης σε διαφάνεια

 1. Στο τμήμα παραθύρου μικρογραφιών, κάντε κλικ στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να εφαρμόσετε μια μετάβαση. Η ρύθμιση μετάβασης καθορίζει την είσοδο μιας διαφάνειας και την έξοδο της προηγούμενης. Στο παρακάτω παράδειγμα, η εφαρμογή μιας μετάβασης σβησίματος στη διαφάνεια 3 σημαίνει ότι η διαφάνεια 2 εξαφανίζεται σταδιακά και η διαφάνεια 3 εμφανίζεται σταδιακά.

  Επιλέξτε τη διαφάνεια στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια μετάβαση στο παράθυρο "Μικρογραφία"
 2. Στην καρτέλα Μεταβάσεις, βρείτε το εφέ που θέλετε στη συλλογή μεταβάσεων. Κάντε κλικ στο κάτω βέλος για να δείτε ολόκληρη τη συλλογή. Κάντε κλικ στο εφέ που θέλετε για τη συγκεκριμένη διαφάνεια και δείτε μια προεπισκόπηση.

 3. Επιλέξτε Μεταβάσεις > Επιλογές εφέ για να αλλάξετε τον τρόπο παρουσίασης της μετάβασης, για παράδειγμα, την κατεύθυνση από την οποία πραγματοποιείται η είσοδος της διαφάνειας.

 4. Εισαγάγετε μια χρονική τιμή στο πλαίσιο Διάρκεια για να ορίσετε την ταχύτητα της μετάβασης. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αργή είναι η μετάβαση.

 5. Επιλέξτε Προεπισκόπηση για να δείτε πώς εμφανίζεται η μετάβαση με όλες τις ρυθμίσεις.

  Κουμπί "Προεπισκόπηση" στην καρτέλα "Μεταβάσεις"

  Συμβουλή: Αν θέλετε όλες οι διαφάνειες της παρουσίασης να εναλλάσσονται με τον ίδιο τρόπο, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή σε όλες στην κορδέλα.
  Εφαρμογή σε όλα τα κουμπιά στην καρτέλα "Μεταβάσεις"

Κατάργηση μετάβασης

 • Κάντε κλικ στη διαφάνεια με τη μετάβαση που θέλετε να καταργήσετε. Στη συνέχεια, στην καρτέλα Μεταβάσεις, στη συλλογή μεταβάσεων, επιλέξτε Καμία.

  Κατάργηση μετάβασης επισημασμένη

Να θυμάστε ότι μια μετάβαση καθορίζει την είσοδο μιας διαφάνειας και την έξοδο της προηγούμενης. Επομένως, εάν, για παράδειγμα, δεν θέλετε η διαφάνεια 2 να έχει ένα εφέ εξόδου, πρέπει να καταργήσετε τη μετάβαση από τη διαφάνεια 3.

Συμβουλή: Μπορείτε να δείτε σε ποιες διαφάνειες έχει εφαρμοστεί εφέ μετάβασης αναζητώντας το εικονίδιο μετάβασης στο τμήμα παραθύρου μικρογραφιών.
Ένα εικονίδιο πεφταστεριού δείχνει ότι έχει εφαρμοστεί εφέ μετάβασης σε μια διαφάνεια

Δείτε επίσης

Προσθήκη κίνησης σε κείμενο και αντικείμενα στο PowerPoint για Mac

Εγγραφή παρουσίασης

Οι μεταβάσεις παρέχουν έναν δυναμικό τρόπο για να μετακινηθείτε από μια διαφάνεια στην επόμενη κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. Μπορείτε να προσθέσετε μια μετάβαση σε μία μόνο διαφάνεια, διαφορετικές μεταβάσεις σε διαφορετικές διαφάνειες ή την ίδια μετάβαση σε όλες τις διαφάνειες.

Προσθήκη μετάβασης σε διαφάνεια

 1. Στο τμήμα παραθύρου περιήγησης, κάντε κλικ στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να εφαρμόσετε μια μετάβαση. Για να το κάνετε αυτό:

  1. Στο μενού Προβολή, επιλέξτε Κανονική.

  2. Στο επάνω μέρος του παραθύρου περιήγησης, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαφάνειες Καρτέλα "Διαφάνειες" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε μια διαφάνεια. Ανάλογα με το πλάτος του παραθύρου περιήγησης, θα δείτε είτε τις επώνυμες καρτέλες Καρτέλα με το όνομα "Διαφάνειες" και Καρτέλα με το όνομα "Διάρθρωση" είτε τις καρτέλες εικονιδίων Διαφάνειες Καρτέλα "Διαφάνειες" και Διάρθρωση Καρτέλα "Διάρθρωση".

 2. Στην καρτέλα Μεταβάσεις, στην ενότητα Μετάβαση σε αυτήν τη διαφάνεια, κάντε κλικ στη μετάβαση που θέλετε να εφαρμόσετε.

  Καρτέλα "Μεταβάσεις", ομάδα "Μετάβαση σε αυτήν τη διαφάνεια"

  Για να δείτε περισσότερες μεταβάσεις, τοποθετήστε τον δείκτη σε μια μετάβαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Κάτω βέλος "Περισσότερα".

  Για να αλλάξετε σε μια διαφορετική παραλλαγή της μετάβασης, όπως την κατεύθυνση που μετακινείται στην οθόνη, κάντε κλικ στις Επιλογές εφέ και, στη συνέχεια, επιλέξτε την παραλλαγή που θέλετε. Εναλλακτικά, μπορείτε να αλλάξετε άλλες επιλογές, όπως η διάρκεια, ο ήχος ή η προώθηση της διαφάνειας.

  Σύρετε την ενότητα

Προσθήκη μετάβασης σε όλες τις διαφάνειες

 1. Στην καρτέλα Μεταβάσεις, στην ενότητα Μετάβαση σε αυτήν τη διαφάνεια, κάντε κλικ στη μετάβαση που θέλετε—για παράδειγμα, Σβήσιμο.

  Καρτέλα "Μεταβάσεις", ομάδα "Μετάβαση σε αυτήν τη διαφάνεια"

  Για να δείτε περισσότερες μεταβάσεις, τοποθετήστε τον δείκτη σε μια μετάβαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Κάτω βέλος "Περισσότερα".

 2. Για να αλλάξετε μια ιδιότητα της μετάβασης, όπως την κατεύθυνση που μετακινείται στην οθόνη, κάντε κλικ στις Επιλογές εφέ και, στη συνέχεια, επιλέξτε την παραλλαγή που θέλετε. Εναλλακτικά, μπορείτε να αλλάξετε άλλες επιλογές, όπως η διάρκεια, ο ήχος ή η προώθηση της διαφάνειας.

  Σύρετε την ενότητα

 3. Στην περιοχή Εφαρμογή σε, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι διαφάνειες.

  Καρτέλα "Μεταβάσεις", "Εφαρμογή στην ομάδα"

Αλλαγή διάρκειας της μετάβασης

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε τη διαφάνεια ή τις διαφάνειες με τις μεταβάσεις που θέλετε να αλλάξετε. Για να το κάνετε αυτό:

  1. Στο μενού Προβολή, επιλέξτε Κανονική.

  2. Στο επάνω μέρος του παραθύρου περιήγησης, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαφάνειες  Καρτέλα "Διαφάνειες" και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια διαφάνεια. Για να επιλέξετε πολλές διαφάνειες συγχρόνως, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΕΝΤΟΛΗ ενώ κάνετε κλικ στις διαφάνειες. Εναλλακτικά, εάν έχετε οργανώσει τις διαφάνειές σας σε ενότητες, επιλέξτε μια ολόκληρη σειρά διαφανειών κάνοντας κλικ στον τίτλο ενότητας. Ανάλογα με το πλάτος του παραθύρου περιήγησης, θα δείτε είτε τις επώνυμες καρτέλες Καρτέλα με το όνομα "Διαφάνειες" και Καρτέλα με το όνομα "Διάρθρωση" είτε τις καρτέλες εικονιδίων Διαφάνειες Καρτέλα "Διαφάνειες" και Διάρθρωση Καρτέλα "Διάρθρωση".

 2. Στην καρτέλα Μεταβάσεις, στην ενότητα Μετάβαση σε αυτήν τη διαφάνεια, στο πλαίσιο Διάρκεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό των δευτερολέπτων ή των λεπτών που θέλετε να διαρκεί η μετάβαση.

  Καρτέλα "Μεταβάσεις", ομάδα "Μετάβαση σε αυτήν τη διαφάνεια"

Προσθήκη ήχου

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε τη διαφάνεια ή τις διαφάνειες με τις μεταβάσεις που θέλετε να αλλάξετε. Για να το κάνετε αυτό:

  1. Στο μενού Προβολή, επιλέξτε Κανονική.

  2. Στο επάνω μέρος του παραθύρου περιήγησης, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαφάνειες  Καρτέλα "Διαφάνειες" και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια διαφάνεια. Για να επιλέξετε πολλές διαφάνειες συγχρόνως, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΕΝΤΟΛΗ ενώ κάνετε κλικ στις διαφάνειες. Εναλλακτικά, εάν έχετε οργανώσει τις διαφάνειές σας σε ενότητες, επιλέξτε μια ολόκληρη σειρά διαφανειών κάνοντας κλικ στον τίτλο ενότητας. Ανάλογα με το πλάτος του παραθύρου περιήγησης, θα δείτε είτε τις επώνυμες καρτέλες Καρτέλα με το όνομα "Διαφάνειες" και Καρτέλα με το όνομα "Διάρθρωση" είτε τις καρτέλες εικονιδίων Διαφάνειες Καρτέλα "Διαφάνειες" και Διάρθρωση Καρτέλα "Διάρθρωση".

 2. Στην καρτέλα Μεταβάσεις, στην ενότητα Μετάβαση σε αυτήν τη διαφάνεια, στο αναδυόμενο μενού Ήχος, κάντε κλικ σε ένα εφέ ήχου.

  Καρτέλα "Μεταβάσεις", ομάδα "Μετάβαση σε αυτήν τη διαφάνεια"

  Συμβουλή: Για να αναπαραγάγετε έναν ήχο, κάντε κλικ στην επιλογή Άλλος ήχος από το αναδυόμενο μενού για να εντοπίσετε το αρχείο ήχου.

Επιλέξτε τον τρόπο διαδοχής των διαφανειών

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε τη διαφάνεια ή τις διαφάνειες με τις μεταβάσεις που θέλετε να αλλάξετε. Για να το κάνετε αυτό:

  1. Στο μενού Προβολή, επιλέξτε Κανονική.

  2. Στο επάνω μέρος του παραθύρου περιήγησης, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαφάνειες Καρτέλα "Διαφάνειες" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε μια διαφάνεια. Για να επιλέξετε πολλές διαφάνειες, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΕΝΤΟΛΗ καθώς κάνετε κλικ στις διαφάνειες. Εναλλακτικά, εάν έχετε οργανώσει τις διαφάνειές σας σε ενότητες, επιλέξτε μια ολόκληρη σειρά διαφανειών κάνοντας κλικ στον τίτλο ενότητας. Ανάλογα με το πλάτος του παραθύρου περιήγησης, θα δείτε είτε τις επώνυμες καρτέλες Καρτέλα με το όνομα "Διαφάνειες" και Καρτέλα με το όνομα "Διάρθρωση" είτε τις καρτέλες εικονιδίων Διαφάνειες Καρτέλα "Διαφάνειες" και Διάρθρωση Καρτέλα "Διάρθρωση".

 2. Στην καρτέλα Μεταβάσεις, στην περιοχή Διαδοχή διαφανειών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Με κλικ του ποντικιού ή Μετά από.

  Καρτέλα "Μεταβάσεις", ομάδα "Διαδοχή διαφάνειας"

  Εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Μετά από, πληκτρολογήστε τον αριθμό των δευτερολέπτων.

Κατάργηση μεταβάσεων

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε τη διαφάνεια ή τις διαφάνειες με τις μεταβάσεις που θέλετε να καταργήσετε. Για να το κάνετε αυτό:

  1. Στο μενού Προβολή, επιλέξτε Κανονική.

  2. Στο επάνω μέρος του παραθύρου περιήγησης, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαφάνειες  Καρτέλα "Διαφάνειες" και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια διαφάνεια. Για να επιλέξετε πολλές διαφάνειες συγχρόνως, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΕΝΤΟΛΗ ενώ κάνετε κλικ στις διαφάνειες. Εναλλακτικά, εάν έχετε οργανώσει τις διαφάνειές σας σε ενότητες, επιλέξτε μια ολόκληρη σειρά διαφανειών κάνοντας κλικ στον τίτλο ενότητας. Ανάλογα με το πλάτος του παραθύρου περιήγησης, θα δείτε είτε τις επώνυμες καρτέλες Καρτέλα με το όνομα "Διαφάνειες" και Καρτέλα με το όνομα "Διάρθρωση" είτε τις καρτέλες εικονιδίων Διαφάνειες Καρτέλα "Διαφάνειες" και Διάρθρωση Καρτέλα "Διάρθρωση".

 2. Στην καρτέλα Μεταβάσεις, στην ομάδα Μετάβαση σε αυτήν τη διαφάνεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Καμία".

  Κανένα

Δείτε επίσης

Προσθήκη μετάβασης σε όλες τις διαφάνειες

Μεταβάσεις σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint

Προσθήκη ή αλλαγή μιας μετάβασης διαφανειών

 1. Στο τμήμα παραθύρου μικρογραφιών, επιλέξτε τη διαφάνεια στην οποία θέλετε να εφαρμόσετε ή να αλλάξετε μια μετάβαση. Η μετάβαση θα ξεκινήσει στην προηγούμενη διαφάνεια και θα ολοκληρωθεί στη διαφάνεια που επιλέγετε.

  Εμφανίζει το τμήμα παραθύρου "Διαφάνεια" με την τρίτη διαφάνεια επιλεγμένη στο PowerPoint

 2. Στην καρτέλα Μεταβάσεις, κάντε κλικ στο εφέ που θέλετε από τη συλλογή "Μετάβαση".

 3. Κάντε κλικ στις Επιλογές εφέ για να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η μετάβαση.

 4. Προαιρετικά:

  • Εισαγάγετε ένα χρονικό διάστημα στο πλαίσιο Διάρκεια για να ρυθμίσετε την ταχύτητα της μετάβασης. Καθορίστε ένα μεγαλύτερο αριθμό, εάν θέλετε να εκτελείται η μετάβαση πιο αργά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χρονισμό των μεταβάσεων, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση ταχύτητας και χρονισμού των μεταβάσεων.

  • Αν θέλετε όλες οι διαφάνειες της παρουσίασης να εναλλάσσονται με τον ίδιο τρόπο, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή σε όλες.

 5. Για να δείτε τη μετάβαση στην πράξη, επιλέξτε τη διαφάνεια που θα ξεκινήσει τη μετάβαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο Παρουσίαση διαφανειών Το κουμπί "Έναρξη προβολής παρουσίασης". στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης.

  Για να ξεκινήσετε την προβολή παρουσίασης από την τρέχουσα διαφάνεια, κάντε κλικ στο κουμπί "Προβολή παρουσίασης" στην κάτω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησης.

  (Αυτό το κουμπί ξεκινά την παρουσίαση από την τρέχουσα επιλεγμένη διαφάνεια και όχι από την αρχή της παρουσίασης).

Να θυμάστε ότι η μετάβαση εφαρμόζεται στην είσοδο και όχι στην έξοδο μιας διαφάνειας. Έτσι, εάν θέλετε, για παράδειγμα, να καταργήσετε το εφέ εξόδου για τη διαφάνεια 2, καταργήστε τη μετάβαση από τη διαφάνεια 3.

 • Κάντε κλικ στη διαφάνεια στην οποία δεν θέλετε να υπάρχει μετάβαση. Στη συνέχεια, στην καρτέλα Μεταβάσεις και στη συλλογή μεταβάσεων, επιλέξτε Καμία.

  Η καρτέλα "Μεταβάσεις" στην κορδέλα του PowerPoint.

  Στο παράδειγμά μας, εάν η διαφάνεια 3 δεν έχει καμία μετάβαση, εμφανίζεται αμέσως μόλις εξαφανιστεί η διαφάνεια 2.

  Εάν θέλετε να καταργήσετε τις μεταβάσεις από όλες τις διαφάνειες, κάντε κλικ στην επιλογή εφαρμογή σε όλες τις στην κορδέλα αφού κάνετε κλικ στην επιλογή Καμία.

Εάν αναζητάτε πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να προσθέσετε κίνηση σε στοιχεία κειμένου ή αντικείμενα μέσα σε μια διαφάνεια, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη κίνησης σε κείμενο ή αντικείμενα.

Προσθήκη μετάβασης

 1. Ανοίξτε την παρουσίασή σας.

 2. Σε tablet Android, πατήστε την καρτέλα Μεταβάσεις.

  Καρτέλα "Μεταβάσεις"

  Στο τηλέφωνό σας Android, πατήστε το εικονίδιο Επεξεργασία Εικονίδιο επεξεργασίας στο επάνω δεξιό μέρος της οθόνης σας, πατήστε Αρχική και, στη συνέχεια, πατήστε Μεταβάσεις.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να αναπτύξετε το στοιχείο Εφέ μετάβασης. Θα δείτε μια συλλογή εφέ μετάβασης ομαδοποιημένων στις κατηγορίες Υποβιβασμός, Συναρπαστικό και Δυναμικό.

  Εφέ μετάβασης

 4. Επιλέξτε μια μετάβαση. Για παράδειγμα, πατήστε Μεταμόρφωση έτσι ώστε μία διαφάνεια να μετατρέπεται σταδιακά στην επόμενη διαφάνεια.

 5. Πατήστε Επιλογές εφέ για να επιλέξετε την κατεύθυνση της μετάβασης.

  Επιλογές εφέ

 6. (Προαιρετικό). Πατήστε Εφαρμογή σε όλες για να εφαρμόσετε την ίδια μετάβαση σε όλες οι διαφάνειες της παρουσίασης.

Κατάργηση μετάβασης

 1. Σε tablet Android, πατήστε την καρτέλα Μεταβάσεις. Στο τηλέφωνό σας Android, πατήστε το εικονίδιο Επεξεργασία Εικονίδιο επεξεργασίας στο επάνω δεξιό μέρος της οθόνης σας, πατήστε Αρχική και, στη συνέχεια, πατήστε Μεταβάσεις.

 2. Αναπτύξτε την ενότητα Εφέ μετάβασης.

 3. Πατήστε Κανένα.

  Κατάργηση μεταβάσεων

Προσθήκη μετάβασης

 1. Ανοίξτε την παρουσίασή σας.

 2. Σε iPad, πατήστε την καρτέλα Μεταβάσεις.

  Καρτέλα "Μεταβάσεις"

  Στο τηλέφωνό σας iPhone, πατήστε το εικονίδιο Επεξεργασία Εικονίδιο επεξεργασίας, πατήστε Αρχική και, στη συνέχεια, πατήστε Μεταβάσεις.

 3. Πατήστε Εφέ μετάβασης. Θα δείτε μια συλλογή εφέ μετάβασης ομαδοποιημένων στις κατηγορίες Υποβιβασμός και Συναρπαστικό.

  Εφέ μετάβασης

 4. Επιλέξτε μια μετάβαση. Για παράδειγμα, πατήστε Μεταμόρφωση έτσι ώστε μία διαφάνεια να μετατρέπεται σταδιακά στην επόμενη διαφάνεια.

 5. Πατήστε Επιλογές εφέ για να επιλέξετε ένα εφέ. (Οι επιλογές αυτές θα διαφέρουν ανάλογα με τη μετάβαση που επιλέγετε).

  Επιλογές εφέ

 6. (Προαιρετικό). Πατήστε Εφαρμογή σε όλες για να εφαρμόσετε την ίδια μετάβαση σε όλες οι διαφάνειες της παρουσίασης.

Κατάργηση μετάβασης

 1. Σε iPad, πατήστε την καρτέλα Μεταβάσεις. Στο τηλέφωνό σας iPhone, πατήστε το εικονίδιο Επεξεργασία Εικονίδιο επεξεργασίας, πατήστε Αρχική και, στη συνέχεια, πατήστε Μεταβάσεις.

 2. Πατήστε Εφέ μετάβασης.

 3. Πατήστε Κανένα.

  Κατάργηση μεταβάσεων

Προσθήκη μετάβασης

 1. Ανοίξτε την παρουσίασή σας.

 2. Άνοιγμα της καρτέλας Μεταβάσεις.

  Καρτέλα "Μεταβάσεις"

  Στο τηλέφωνο Windows σας, κάντε διπλό κλικ στη διαφάνεια που θέλετε, στη συνέχεια, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα στο κάτω δεξιό μέρος της οθόνης, πατήστε Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε Μεταβάσεις.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να αναπτύξετε το στοιχείο Εφέ μετάβασης. Θα δείτε μια συλλογή εφέ μετάβασης ομαδοποιημένων στις κατηγορίες Υποβιβασμός, Συναρπαστικό και Δυναμικό.

  Εφέ μετάβασης

 4. Επιλέξτε μια μετάβαση. Για παράδειγμα, πατήστε Μεταμόρφωση έτσι ώστε μία διαφάνεια να μετατρέπεται σταδιακά στην επόμενη διαφάνεια.

 5. Πατήστε Επιλογές εφέ για να επιλέξετε την κατεύθυνση της μετάβασης.

  Επιλογές εφέ

 6. Πατήστε Προεπισκόπηση για να δείτε το εφέ που εφαρμόστηκε στη διαφάνειά σας.

  Προεπισκόπηση μεταβάσεων

 7. (Προαιρετικό). Πατήστε Εφαρμογή σε όλες για να εφαρμόσετε την ίδια μετάβαση σε όλες οι διαφάνειες της παρουσίασης.

Κατάργηση μετάβασης

 1. Άνοιγμα της καρτέλας Μεταβάσεις. Στο τηλέφωνο Windows σας, κάντε διπλό κλικ στη διαφάνεια που θέλετε, στη συνέχεια, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα στο κάτω δεξιό μέρος της οθόνης, πατήστε Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε Μεταβάσεις.

 2. Αναπτύξτε την ενότητα Εφέ μετάβασης.

 3. Πατήστε Κανένα.

  Κατάργηση μεταβάσεων

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;

Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Έχετε πρόσθετα σχόλια; (Προαιρετικό)

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×