Προσθήκη γραμμής υπογραφής

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια γραμμή υπογραφής υπογραμμίζοντας κενά διαστήματα. Ο καλύτερος τρόπος για να το κάνετε αυτό εξαρτάται από το εάν θέλετε να εκτυπώσετε το έγγραφο ή να το διανείμετε online.

Μπορείτε να προσθέσετε μια γραμμή υπογραφής σε ένα έγγραφο, να προσθέσετε ένα γραφικό της χειρόγραφης υπογραφής σας ή να αποθηκεύσετε ένα μπλοκ υπογραφής ως μπλοκ δόμησης Αυτόματου Κειμένου.

Για πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη ψηφιακής υπογραφής, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη ή κατάργηση ψηφιακής υπογραφής Office αρχείων.

Μπορείτε να υπογραμμίσετε κενά διαστήματα για ένα εκτυπωμένο έγγραφο πατώντας το πλήκτρο TAB και εφαρμόζοντας τη μορφοποίηση υπογράμμισης στους χαρακτήρες tab.

Εφαρμογή μορφοποίησης υπογράμμισης σε χαρακτήρες tab

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Παράγραφος, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση/Απόκρυψη.

  Κουμπί "Εμφάνιση/Απόκρυψη" στην Κεντρική καρτέλα

  Εμφανίζονται τα σημάδια που υποδεικνύουν κενά διαστήματα και στηλοθέτες.

 2. Πατήστε το πλήκτρο TAB.

 3. Επιλέξτε τους χαρακτήρες στηλοθέτη που θέλετε να υπογραμμίσετε. Ο χαρακτήρας στηλοθέτη μοιάζει με ένα μικρό βέλος.

  Tab

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εφαρμόσετε μια απλή μορφή υπογράμμισης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+U.

  • Για να εφαρμόσετε ένα διαφορετικό στυλ υπογράμμισης, στην "Κεντρική" καρτέλα, στην ομάδα "Γραμματοσειρά", κάντε κλικ στην εκκίνηση παραθύρου διαλόγου "Γραμματοσειρά", κάντε κλικ στην καρτέλα "Γραμματοσειρά" και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα στυλ από τη λίστα στυλ "Υπογράμμιση".

Για να δημιουργήσετε υπογράμμιση σε ένα ηλεκτρονικό έγγραφο ή φόρμα, εισαγάγετε ένα κελί πίνακα με το κάτω περίγραμμα ενεργοποιημένο. Η μέθοδος αυτή εξασφαλίζει ότι όταν κάποιος πληκτρολογεί επάνω στη γραμμή, η γραμμή μένει στη θέση της.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια γραμμή μόνη της ή μπορείτε να δημιουργήσετε μια γραμμή που έχει εισαγωγικό κείμενο, όπως "Υπογραφή" ή "Ημερομηνία".

Δημιουργία γραμμής

 1. Κάντε κλικ στο σημείου που θέλετε να εισάγετε την υπογράμμιση κενών διαστημάτων.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Πίνακες, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας.

  Εντολή "Πίνακας" στην καρτέλα "Εισαγωγή"

 3. Κάντε κλικ στο επάνω αριστερό πλαίσιο για να εισαγάγετε έναν πίνακα 1x1.

  Για να αλλάξετε το μήκος της γραμμής, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο τέλος του πίνακα, έως ότου γίνει δείκτης αλλαγής μεγέθους Κατακόρυφος δείκτης διαίρεσης (βέλος με διπλή αιχμή) και, στη συνέχεια, μετακινήστε το βέλος προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για μακρύνετε ή να κοντύνετε τη γραμμή.

 4. Κάντε δεξί κλικ στον πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή "Περιγράμματα" και "Σκίαση" και,στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα "Περιγράμματα".

 5. Στην περιοχή Ρύθμιση, κάντε κλικ στο Καμία.

 6. Στην περιοχή Στυλ, κάντε κλικ στο είδος γραμμής, στο χρώμα και στο πλάτος που θέλετε.

 7. Στο διάγραμμα στην περιοχή Προεπισκόπηση, κάντε κλικ ανάμεσα στα σημάδια του κάτω περιθωρίου για να προσθέσετε το κάτω περίγραμμα. Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται μόνο η κάτω γραμμή.

 8. Στην περιοχή "Εφαρμογή σε",κάντε κλικ στην επιλογή "Πίνακας"και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σημείωση: Εάν θέλετε να προβάλλεται ο πίνακας χωρίς τις γκρι γραμμές πλέγματος που δεν εκτυπώνονται, στην καρτέλα Διάταξη, στην ομάδα Πίνακας, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση γραμμών πλέγματος.

Δημιουργία γραμμής με εισαγωγικό κείμενο

 1. Κάντε κλικ στο σημείου που θέλετε να εισάγετε την υπογράμμιση κενών διαστημάτων.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Πίνακες, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας.

  Εντολή "Πίνακας" στην καρτέλα "Εισαγωγή"

 3. Κάντε κλικ στο επάνω αριστερό πλαίσιο για να εισαγάγετε έναν πίνακα 2x1.

  Για να αλλάξετε το μήκος της γραμμής, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο τέλος του πίνακα, έως ότου γίνει δείκτης αλλαγής μεγέθους Κατακόρυφος δείκτης διαίρεσης (βέλος με διπλή αιχμή) και, στη συνέχεια, μετακινήστε το βέλος προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για μακρύνετε ή να κοντύνετε τη γραμμή.

 4. Κάντε δεξί κλικ στον πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή "Περιγράμματα" και "Σκίαση" και,στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα "Περιγράμματα".

 5. Στην περιοχή Ρύθμιση, κάντε κλικ στο Καμία.

 6. Στην περιοχή "Εφαρμογή σε",κάντε κλικ στην επιλογή "Πίνακας"και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Κάντε δεξί κλικ στο κελί όπου θέλετε να προσθέσετε την υπογράμμιση, κάντε ξανά κλικ στην επιλογή "Περιγράμματα και σκίαση" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα "Περιγράμματα".

 8. Στην περιοχή Στυλ, κάντε κλικ στο είδος γραμμής, στο χρώμα και στο πλάτος που θέλετε.

 9. Στο διάγραμμα στην περιοχή Προεπισκόπηση, κάντε κλικ ανάμεσα στα σημάδια του κάτω περιθωρίου για να προσθέσετε το κάτω περίγραμμα. Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται μόνο η κάτω γραμμή.

 10. Στην περιοχή "Εφαρμογή σε",κάντε κλικ στην επιλογή "Κελί".

 11. Πληκτρολογήστε το εισαγωγικό κείμενο που θέλετε στο κελί που δεν εμφανίζει τη γραμμή.

Σημείωση: Εάν θέλετε να προβάλλεται ο πίνακας χωρίς τις γκρι γραμμές πλέγματος που δεν εκτυπώνονται, στην καρτέλα Διάταξη, στην ομάδα Πίνακας, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση γραμμών πλέγματος.

Αρχή της σελίδας

Πρώτα, πρέπει να δημιουργήσετε μια εικόνα της υπογραφής σας. Μπορείτε να το γράψετε σε ένα κομμάτι χαρτί, να σαρώσετε τη σελίδα και, στη συνέχεια, να περικόψετε το αρχείο εικόνας που δημιουργεί ο σαρωτής σας Αποθηκεύστε την εικόνα σε μία από τις κοινές μορφές αρχείων εικόνας, όπως .bmp, .gif, .jpg ή .png.

Σημαντικό: Λόγω των πολλών σαρωτών, των ψηφιακών καμερών και άλλων συσκευών που είναι διαθέσιμες στους καταναλωτές, δεν μπορούμε να προσφέρουμε οδηγίες σχετικά με τη χρήση αυτών των συσκευών. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο ή την τοποθεσία Web του κατασκευαστή.

Αφού έχετε το αρχείο εικόνας, μπορείτε να το προσθέσετε σε ένα έγγραφο, κάνοντας κλικ στην καρτέλα "Εισαγωγή", κάνοντας κλικ στην επιλογή "Εικόνα" και, στη συνέχεια, εισάγοντας την εικόνα της υπογραφής σας. Ωστόσο, μπορεί να θέλετε να προσθέσετε άλλες πληροφορίες, όπως το πληκτρολογήθηκε όνομά σας, κάτω από την εικόνα. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να δημιουργήσετε μια καταχώρηση Αυτόματου Κειμένου με δυνατότητα επαναχρησιμοποιήσιμης επεξεργασίας που περιέχει τόσο την εικόνα της υπογραφής σας όσο και τις πληροφορίες που πληκτρολογήσαμε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση γρήγορων τμημάτων και αυτόματου κειμένου στο Word.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα μπλοκ υπογραφής ως καταχώρηση Αυτόματου Κειμένου, ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμο στη συλλογή μπλοκ δόμησης Αυτόματου Κειμένου.

 1. Στο Word, πληκτρολογήστε το μπλοκ υπογραφής που θέλετε να αποθηκεύσετε. Εναλλακτικά, εισαγάγετε την εικόνα της υπογραφής σας και πληκτρολογήστε τις πρόσθετες πληροφορίες που θέλετε να συμπεριλάβετε.

 2. Επιλέξτε το μπλοκ υπογραφής.

 3. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Κείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή Γρήγορα Τμήματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση επιλογής στη συλλογή Γρήγορων Τμημάτων.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου "Δημιουργία νέου μπλοκ δόμησης", πληκτρολογήστε ένα όνομα για το μπλοκ υπογραφής.

 5. Στη λίστα "Συλλογή", κάντε κλικ στην επιλογή "Αυτόματο κείμενο".

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Για να εισαγάγετε το μπλοκ υπογραφής, κάντε κλικ στην καρτέλα "Εισαγωγή", κάντε κλικ στην επιλογή "Γρήγορα Τμήματα", κάντε κλικ στην επιλογή "Αυτόματο κείμενο"και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο μπλοκ υπογραφής.

Αρχή της σελίδας

Μπορείτε να υπογραμμίσετε τα κενά διαστήματα πατώντας τα κουμπιά SHIFT+ΕΝΩΤΙΚΟ (-), αλλά είναι δύσκολο να ευθυγραμμίσετε τις υπογραμμίσεις — εάν δημιουργείτε μια φόρμα συμπλήρωσης, για παράδειγμα. Επίσης, εάν η επιλογή Αυτόματης μορφοποίησης για την αλλαγή χαρακτήρων υπογράμμισης σε γραμμές περιγράμματος είναι ενεργοποιημένη, το πάτημα των πλήκτρων SHIFT+ΕΝΩΤΙΚΟ (-) τρεις ή περισσότερες φορές θα δημιουργήσει μια γραμμή που εκτείνεται καθ' όλο το μήκος της παραγράφου, που μπορεί να μην είναι αυτό που θέλετε.

Ένας καλύτερος τρόπος υπογράμμισης κενών διαστημάτων για ένα εκτυπωμένο έγγραφο είναι να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο TAB και να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση υπογράμμισης στον χαρακτήρα στηλοθέτη.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Παράγραφος, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση/Απόκρυψη.

  Εικόνα της κορδέλας του Word

  Εμφανίζονται τα σημάδια που υποδεικνύουν κενά διαστήματα και στηλοθέτες.

 2. Πατήστε το πλήκτρο TAB.

 3. Επιλέξτε τους χαρακτήρες στηλοθέτη που θέλετε να υπογραμμίσετε. Ο χαρακτήρας στηλοθέτη μοιάζει με ένα μικρό βέλος.

  Tab

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εφαρμόσετε μια απλή μορφή υπογράμμισης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+U.

  • Για να εφαρμόσετε ένα διαφορετικό στυλ υπογράμμισης, στην "Κεντρική" καρτέλα, στην ομάδα "Γραμματοσειρά", κάντε κλικ στην εκκίνηση παραθύρου διαλόγου "Γραμματοσειρά", κάντε κλικ στην καρτέλα "Γραμματοσειρά" και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα στυλ από τη λίστα στυλ "Υπογράμμιση".

Αρχή της σελίδας

Για να δημιουργήσετε υπογράμμιση σε ένα ηλεκτρονικό έγγραφο ή φόρμα, εισαγάγετε ένα κελί πίνακα με το κάτω περίγραμμα ενεργοποιημένο. Η μέθοδος αυτή εξασφαλίζει ότι όταν κάποιος πληκτρολογεί επάνω στη γραμμή, η γραμμή μένει στη θέση της.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια γραμμή μόνη της ή μπορείτε να δημιουργήσετε μια γραμμή που έχει εισαγωγικό κείμενο, όπως "Υπογραφή" ή "Ημερομηνία".

Δημιουργία γραμμής

 1. Κάντε κλικ στο σημείου που θέλετε να εισάγετε την υπογράμμιση κενών διαστημάτων.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Πίνακες, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας.

  Εικόνα της κορδέλας του Word

 3. Κάντε κλικ στο επάνω αριστερό πλαίσιο για να εισαγάγετε έναν πίνακα 1x1.

  Για να αλλάξετε το μήκος της γραμμής, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο τέλος του πίνακα, έως ότου γίνει δείκτης αλλαγής μεγέθους Κατακόρυφος δείκτης διαίρεσης (βέλος με διπλή αιχμή) και, στη συνέχεια, μετακινήστε το βέλος προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για μακρύνετε ή να κοντύνετε τη γραμμή.

 4. Κάντε δεξί κλικ στον πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή "Περιγράμματα" και "Σκίαση" και,στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα "Περιγράμματα".

 5. Στην περιοχή Ρύθμιση, κάντε κλικ στο Καμία.

 6. Στην περιοχή Στυλ, κάντε κλικ στο είδος γραμμής, στο χρώμα και στο πλάτος που θέλετε.

 7. Στο διάγραμμα στην περιοχή Προεπισκόπηση, κάντε κλικ ανάμεσα στα σημάδια του κάτω περιθωρίου για να προσθέσετε το κάτω περίγραμμα. Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται μόνο η κάτω γραμμή.

 8. Στην περιοχή "Εφαρμογή σε",κάντε κλικ στην επιλογή "Πίνακας"και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σημείωση: Εάν θέλετε να προβάλλεται ο πίνακας χωρίς τις γκρι γραμμές πλέγματος που δεν εκτυπώνονται, στην καρτέλα Διάταξη, στην ομάδα Πίνακας, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση γραμμών πλέγματος.

Δημιουργία γραμμής με εισαγωγικό κείμενο

 1. Κάντε κλικ στο σημείου που θέλετε να εισάγετε την υπογράμμιση κενών διαστημάτων.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Πίνακες, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας.

  Εικόνα της κορδέλας του Word

 3. Κάντε κλικ στο επάνω αριστερό πλαίσιο για να εισαγάγετε έναν πίνακα 2x1.

  Για να αλλάξετε το μήκος της γραμμής, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο τέλος του πίνακα, έως ότου γίνει δείκτης αλλαγής μεγέθους Κατακόρυφος δείκτης διαίρεσης (βέλος με διπλή αιχμή) και, στη συνέχεια, μετακινήστε το βέλος προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για μακρύνετε ή να κοντύνετε τη γραμμή.

 4. Κάντε δεξί κλικ στον πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή "Περιγράμματα" και "Σκίαση" και,στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα "Περιγράμματα".

 5. Στην περιοχή Ρύθμιση, κάντε κλικ στο Καμία.

 6. Στην περιοχή "Εφαρμογή σε",κάντε κλικ στην επιλογή "Πίνακας"και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Κάντε δεξί κλικ στο κελί όπου θέλετε να προσθέσετε την υπογράμμιση, κάντε ξανά κλικ στην επιλογή "Περιγράμματα και σκίαση" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα "Περιγράμματα".

 8. Στην περιοχή Στυλ, κάντε κλικ στο είδος γραμμής, στο χρώμα και στο πλάτος που θέλετε.

 9. Στο διάγραμμα στην περιοχή Προεπισκόπηση, κάντε κλικ ανάμεσα στα σημάδια του κάτω περιθωρίου για να προσθέσετε το κάτω περίγραμμα. Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται μόνο η κάτω γραμμή.

 10. Στην περιοχή "Εφαρμογή σε",κάντε κλικ στην επιλογή "Κελί".

 11. Πληκτρολογήστε το εισαγωγικό κείμενο που θέλετε στο κελί που δεν εμφανίζει τη γραμμή.

Σημείωση: Εάν θέλετε να προβάλλεται ο πίνακας χωρίς τις γκρι γραμμές πλέγματος που δεν εκτυπώνονται, στην καρτέλα Διάταξη, στην ομάδα Πίνακας, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση γραμμών πλέγματος.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×