Σχετικά θέματα
×
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Εάν χρησιμοποιείτε μια συσκευή BlackBerry 10, ρυθμίστε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας με χρήση του Microsoft Exchange ActiveSync. Το Exchange ActiveSync σάς επιτρέπει να συγχρονίζετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το ημερολόγιο και τις επαφές, τις εργασίες και τα υπομνήματά σας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη συσκευή σας BlackBerry χρησιμοποιώντας μια σύνδεση POP3 ή IMAP4 για τον λογαριασμό σας. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορείτε να συγχρονίσετε μόνο το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη συσκευή σας.

Σημειώσεις: 

Ρύθμιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Exchange ActiveSync σε συσκευή BlackBerry 10

Εάν χρησιμοποιείτε συσκευή BlackBerry 10, ρυθμίστε το λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας το Exchange ActiveSync. Το Exchange ActiveSync σας επιτρέπει να συγχρονίζετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το ημερολόγιο, τις επαφές, τις εργασίες και τα υπομνήματα με το λογαριασμό σας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η συσκευή σας θα ρυθμίσει το λογαριασμό σας σε λίγα απλά βήματα.

 1. Στην αρχική οθόνη του BlackBerry 10, επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις).

 2. Στη σελίδα System Settings (Ρυθμίσεις συστήματος), επιλέξτε Accounts (Λογαριασμοί). Εάν δεν έχετε δημιουργήσει ακόμη λογαριασμούς, επιλέξτε Add Account (Προσθήκη λογαριασμού).

 3. Στη σελίδα Add Account (Προσθήκη λογαριασμού), επιλέξτε Email, Calendar, and Contacts (Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ημερολόγιο και επαφές).

 4. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επιλέξτε Next (Επόμενο).

 5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε Next (Επόμενο). Εμφανίζεται το μήνυμα Looking up connection information (Αναζήτηση πληροφοριών σύνδεσης). Η συσκευή επιχειρεί να ρυθμίσει το λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας αυτόματα.

  Εάν εντοπίσει τις πληροφορίες σύνδεσης, καθορίστε τις πληροφορίες που θέλετε να συγχρονιστούν με το λογαριασμό σας, και επιλέξτε Done (Ολοκληρώθηκε). Θα δείτε το λογαριασμό σας στη λίστα Accounts (Λογαριασμοί). Μεταβείτε στην ενότητα BlackBerry Hub για να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

  Εάν δεν μπορέσει να βρει τις πληροφορίες σύνδεσης, θα δείτε ένα μήνυμα που συνιστά να χρησιμοποιήσετε βήματα εγκατάστασης για προχωρημένους. Σε αυτή την περίπτωση, ανατρέξτε στην επόμενη διαδικασία.

Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα βήματα για να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις για προχωρημένους για να ρυθμίσετε τη σύνδεση του Exchange ActiveSync στο λογαριασμό σας.

 1. Στην αρχική οθόνη του BlackBerry 10, επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις).

 2. Στη σελίδα System Settings (Ρυθμίσεις συστήματος), επιλέξτε Accounts (Λογαριασμοί). Εάν δεν έχετε δημιουργήσει ακόμη λογαριασμούς, επιλέξτε Add Account (Προσθήκη λογαριασμού).

 3. Για να μεταβείτε στη ρύθμιση για προχωρημένους, στη σελίδα Add Account (Προσθήκη λογαριασμού), επιλέξτε Email, Calendar, and Contacts (Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ημερολόγιο και επαφές). Στη συνέχεια, επιλέξτε το εικονίδιο μενού κάτω από το πλαίσιο Email Address (Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές ρύθμισης για προχωρημένους.

 4. Στη σελίδα Advanced Setup (Ρύθμιση για προχωρημένους), επιλέξτε Microsoft Exchange ActiveSync.

 5. Καταχωρήστε τις ρυθμίσεις για το λογαριασμό σας ως εξής. Εάν είχατε μόλις δοκιμάσει την προηγούμενη διαδικασία, ορισμένες από αυτές τις ρυθμίσεις μπορεί ήδη να έχουν εισαχθεί για εσάς.

  • Στο πεδίο Description (Περιγραφή), δώστε ένα όνομα στο λογαριασμό σας.

  • Εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft 365, αφήστε το πεδίο Domain (Τομέας) κενό. Εάν δεν χρησιμοποιείτε το Microsoft 365 και ο διαχειριστής σας έδωσε μια ρύθμιση τομέα, πληκτρολογήστε την στο πλαίσιο Domain (Τομέας).

  • Στο πεδίο Email Address (Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), πληκτρολογήστε την πλήρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

  • Στο πεδίο Username (Όνομα χρήστη), πληκτρολογήστε την πλήρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

  • Στο πεδίο Password (Κωδικός πρόσβασης), πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.

  • Στο πεδίο Server address (Διεύθυνση διακομιστή), εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft 365, πληκτρολογήστε outlook.office365.com. Εάν δεν χρησιμοποιείτε το Microsoft 365, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση διακομιστή που σας έδωσε ο διαχειριστής.

 6. Επιλέξτε Next (Επόμενο). Εμφανίζεται το μήνυμα Checking for supported services and policy information (Έλεγχος για υποστηριζόμενες υπηρεσίες και πληροφορίες πολιτικής).

 7. Στην επόμενη σελίδα, καθορίστε τις πληροφορίες που θέλετε να συγχρονιστούν και, στη συνέχεια, επιλέξτε Done (Ολοκληρώθηκε). Εμφανίζεται το μήνυμα Saving and verifying your settings (Αποθήκευση και επαλήθευση των ρυθμίσεων σας).

  Εάν ο λογαριασμός σας έχει ρυθμιστεί, θα εμφανιστεί στη λίστα Accounts (Λογαριασμοί). Μεταβείτε στην ενότητα BlackBerry Hub για να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

  Εάν δείτε το μήνυμα ότι δεν είναι δυνατός ο έλεγχος ταυτότητας του λογαριασμού σας με την υπηρεσία παροχής που χρησιμοποιείτε, κάντε κλικ στο κουμπί OK, κάντε κλικ στο κουμπί Previous (Προηγούμενο) και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις είναι σωστές.

Ρύθμιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου POP ή IMAP σε συσκευή BlackBerry

 1. Από την αρχική οθόνη του BlackBerry®, επιλέξτε BlackBerry Setup (Ρύθμιση του BlackBerry) > Set up Internet E-mail (Ρύθμιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Internet) > Add An Email Account (Προσθήκη λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

 2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης και κατόπιν επιλέξτε Next (Επόμενο).

 3. Το BlackBerry θα προσπαθήσει να ρυθμίσει το λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας αυτόματα. Εάν η ρύθμιση ολοκληρωθεί με επιτυχία, προχωρήστε στο επόμενο βήμα. Εάν δεν είναι δυνατή η αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε τα εξής:

  1. Επιλέξτε I will provide the settings to add this email account (Θα δώσω τις ρυθμίσεις για την προσθήκη αυτού του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

  2. Κάντε κύλιση προς τα κάτω και κατόπιν επιλέξτε Next (Επόμενο).

  3. Επιλέξτε Internet Service Provider Email (POP/IMAP) (Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο υπηρεσίας παροχής Internet (POP/IMAP)) και κατόπιν επιλέξτε Next (Επόμενο).

  4. Πληκτρολογήστε την πλήρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για το όνομα χρήστη.

  5. Κάντε κύλιση προς τα κάτω και πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν συνδέεστε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Microsoft 365, το όνομα του διακομιστή IMAP ή POP είναι outlook.office365.com. Εάν δεν χρησιμοποιείτε το Microsoft 365, ανατρέξτε στην ενότητα Εύρεση των ρυθμίσεων διακομιστή POP και IMAP παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

    

   Σημείωση: Εάν το πρόγραμμά σας λειτουργεί με το Office 365 από το 21Vianet, κάντε κύλιση προς τα κάτω και πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή email σας. Εάν συνδέεστε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Microsoft 365, το όνομα του διακομιστή IMAP ή POP είναι partner.outlook.cn. Εάν δεν χρησιμοποιείτε το Microsoft 365, ανατρέξτε στην ενότητα Εύρεση των ρυθμίσεων διακομιστή POP και IMAP παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

  6. Επιλέξτε Επόμενο.

  7. Εισαγάγετε το όνομα του διακομιστή εξερχομένων. Εάν συνδέεστε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Microsoft 365, το όνομα του διακομιστή SMTP είναι smtp.office365.com. Εάν δεν χρησιμοποιείτε το Microsoft 365, ανατρέξτε στην ενότητα Εύρεση των ρυθμίσεων διακομιστή POP και IMAP παρακάτω.

    

   Σημείωση: Εάν το πρόγραμμά σας λειτουργεί με το Office 365 από το 21Vianet, εισαγάγετε το όνομα του εξερχόμενου διακομιστή. Εάν συνδέεστε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Microsoft 365, το όνομα του διακομιστή SMTP είναι partner.outlook.cn. Εάν δεν χρησιμοποιείτε το Microsoft 365, ανατρέξτε στην ενότητα Εύρεση των ρυθμίσεων διακομιστή POP και IMAP παρακάτω.

 4. Επιλέξτε ΟΚ για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Εύρεση των ρυθμίσεων διακομιστή POP και IMAP

Εάν συνδέεστε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Microsoft 365, το όνομα του διακομιστή για IMAP και POP είναι outlook.office365.com και το όνομα του διακομιστή για SMTP είναι smtp.office365.com.

Σημείωση: Εάν το πρόγραμμά σας λειτουργεί με το Office 365 από το 21Vianet και συνδέεστε στο δικό σας Microsoft 365 email, το όνομα διακομιστή για IMAP, POP και SMTP είναι partner.outlook.cn. Αυτές είναι οι ρυθμίσεις σας εάν χρησιμοποιείτε την τελευταία έκδοση του Microsoft 365.

Εάν συνδέεστε σε γραμματοκιβώτιο του Exchange και δεν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Microsoft 365 ή εάν δεν είστε βέβαιοι εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft 365, κάντε τα εξής για να αναζητήσετε τις ρυθμίσεις σας:

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας το Outlook Web App.

 2. ΣτοOutlook Web App, στη γραμμή εργαλείων, επιλέξτεΡυθμίσεις > Mail - Αλληλογραφία του Outlook > POP και IMAP.

 3. Το όνομα του διακομιστή POP3, IMAP4 και SMTP, καθώς και άλλες ρυθμίσεις που ίσως χρειαστεί να καταχωρήσετε, παρατίθενται στη σελίδα Ρυθμίσεις για πρόσβαση POP και IMAP, στην περιοχή Ρύθμιση POP ή Ρύθμιση IMAP και Ρύθμιση SMTP.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω;

 • Εάν εμφανίζεται η ένδειξη Μη διαθέσιμο στις περιοχές "Ρύθμιση POP", "Ρύθμιση IMAP" και "Ρύθμιση SMTP", ίσως πρέπει να επικοινωνήσετε με το άτομο που διαχειρίζεται το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, για να προσδιορίσετε το όνομα του διακομιστή Exchange ActiveSync.

 • Εάν απαιτείται καταχώρηση για τον συγκεκριμένο τύπο λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρέπει να καταχωρήσετε τον λογαριασμό σας την πρώτη φορά που θα πραγματοποιήσετε είσοδο στο Outlook στο web. Η σύνδεση με τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από κινητό τηλέφωνο θα αποτύχει αν δεν έχετε καταχωρήσει τον λογαριασμό σας μέσω του Outlook στο web. Μετά την είσοδο στον λογαριασμό σας, πραγματοποιήστε έξοδο. Στη συνέχεια, προσπαθήστε να συνδεθείτε ξανά χρησιμοποιώντας το κινητό σας τηλέφωνο.

 • Εάν συνδέεστε στον λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας σύνδεση POP ή IMAP, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε και να συγχρονίζετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας μόνο μέσω ασύρματης σύνδεσης. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συγχρονισμού των επαφών και του ημερολογίου σας ανάμεσα στο BlackBerry και στον λογαριασμό σας με χρήση ενσύρματης σύνδεσης, επικοινωνήστε με την υπηρεσία υποστήριξης BlackBerry.

Περισσότερη βοήθεια...

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Βρείτε λύσεις σε συνηθισμένα προβλήματα ή λάβετε βοήθεια από έναν συνεργάτη υποστήριξης.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×