Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να στρογγυλοποιήσετε έναν αριθμό στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό, επειδή οι δεκαδικές τιμές δεν είναι σημαντικές για εσάς. Ή, θέλετε να στρογγυλοποιήσετε έναν αριθμό σε πολλαπλάσια του 10 για να απλοποιήσετε την προσέγγιση των ποσών. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να γίνει η στρογγυλοποίηση ενός αριθμού.

Αλλαγή του πλήθους των δεκαδικών ψηφίων που εμφανίζονται, χωρίς αλλαγή του αριθμού

Σε ένα φύλλο εργασίας

 1. Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να μορφοποιήσετε

 2. Για να εμφανίζονται περισσότερα ή λιγότερα ψηφία μετά την υποδιαστολή, στην καρτέλα Αρχική, στη λίστα Αριθμός, κάντε κλικ στο κουμπί Αύξηση δεκαδικών ψηφίων Εικόνα κουμπιούή Μείωση δεκαδικών ψηφίων Εικόνα κουμπιού.

Σε μια ενσωματωμένη μορφή αριθμού

 1. Στην καρτέλα Κεντρική, στην ομάδα Αριθμός, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στη λίστα με τις μορφές αριθμών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Περισσότερες μορφές αριθμών.

  Η λίστα "Μορφή αριθμών" στην ομάδα "Αριθμός" στην "Κεντρική" καρτέλα

 2. Στη λίστα Κατηγορία, ανάλογα με τον τύπο δεδομένων των αριθμών σας, επιλέξτε Νομισματική μονάδα, Λογιστική, Ποσοστό ή Επιστημονική.

 3. Στο πλαίσιο Πλήθος δεκαδικών ψηφίων, εισαγάγετε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που θέλετε να εμφανίζονται.

Στρογγυλοποίηση αριθμού προς τα επάνω

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση ROUNDUP. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συναρτήσεις EVEN και ODD για να στρογγυλοποιήσετε προς τα επάνω στον πλησιέστερο άρτιο ή περιττό αριθμό.

Στρογγυλοποίηση αριθμού προς τα κάτω

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση ROUNDDOWN.

Στρογγυλοποίηση αριθμού στον πλησιέστερο αριθμό

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση ROUND.

Στρογγυλοποίηση αριθμού στο πλησιέστερο κλάσμα

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση ROUND.

Στρογγυλοποίηση αριθμού σε σημαντικό ψηφίο

Σημαντικά ψηφία είναι τα ψηφία που συνεισφέρουν στην ακρίβεια ενός αριθμού.

Τα παραδείγματα σε αυτήν την ενότητα χρησιμοποιούν τις συναρτήσεις ROUND, ROUNDUP και ROUNDDOWN. Καλύπτουν μεθόδους στρογγυλοποίησης για θετικούς, αρνητικούς, ακέραιους και κλασματικούς αριθμούς, αλλά τα παραδείγματα που παρουσιάζονται αντιπροσωπεύουν μόνο μια πολύ μικρή λίστα πιθανών σεναρίων.

Η παρακάτω λίστα περιέχει μερικούς γενικούς κανόνες που πρέπει να λαμβάνετε υπόψη όταν στρογγυλοποιείτε αριθμούς σε σημαντικά ψηφία. Μπορείτε να πειραματιστείτε με τις συναρτήσεις στρογγυλοποίησης και να αντικαταστήσετε τους ίδιους σας αριθμούς και παραμέτρους για να επιστραφεί ο αριθμός των σημαντικών ψηφίων που θέλετε.

 • Κατά τη στρογγυλοποίηση ενός αρνητικού αριθμού, ο αριθμός αυτός μετατρέπεται πρώτα στην απόλυτη τιμή του (την τιμή του χωρίς το αρνητικό πρόσημο). Έπειτα, λαμβάνει χώρα η λειτουργία στρογγυλοποίησης και, στη συνέχεια, το αρνητικό πρόσημο εφαρμόζεται πάλι. Ενώ αυτό φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τη λογική, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η στρογγυλοποίηση. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση ROUNDDOWN για τη στρογγυλοποίηση του -889 σε δυο σημαντικά ψηφία καταλήγουμε στο -880. Αρχικά, το -889 μετατρέπεται στην απόλυτη τιμή του, 889. Στη συνέχεια, στρογγυλοποιείται προς τα κάτω κατά δυο σημαντικά ψηφία με αποτέλεσμα (880). Τέλος, εφαρμόζεται πάλι το αρνητικό πρόσημο, για το αποτέλεσμα -880.

 • Η χρήση της συνάρτησης ROUNDDOWN σε θετικό αριθμό στρογγυλοποιεί πάντα έναν αριθμό προς τα κάτω και η ROUNDUP στρογγυλοποιεί πάντα έναν αριθμό προς τα επάνω.

 • Η συνάρτηση ROUND στρογγυλοποιεί έναν αριθμό που περιέχει κλάσμα ως εξής: Εάν το κλασματικό μέρος είναι 0,5 ή παραπάνω, ο αριθμός στρογγυλοποιείται προς τα επάνω. Εάν το κλασματικό μέρος είναι μικρότερο από 0,5, ο αριθμός στρογγυλοποιείται προς τα κάτω.

 • Η συνάρτηση ROUND στρογγυλοποιεί έναν ακέραιο αριθμό προς τα επάνω ή προς τα κάτω ακολουθώντας έναν παρόμοιο κανόνα με αυτόν για τους κλασματικούς αριθμούς: αντικαθιστώντας τα πολλαπλάσια του 5 για το 0,5.

 • Κατά γενικό κανόνα, όταν στρογγυλοποιείτε έναν αριθμό που δεν έχει κλασματικό μέρος (έναν ακέραιο αριθμό), αφαιρείτε το μήκος από το πλήθος των σημαντικών ψηφίων στα οποία θέλετε να στρογγυλοποιήσετε. Για παράδειγμα, για να στρογγυλοποιήσετε τον αριθμό 2345678 προς τα κάτω κατά 3 σημαντικά ψηφία, χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση ROUNDDOWN με την παράμετρο -4, όπως παρακάτω: = ROUNDDOWN(2345678;-4). Με αυτόν τον τρόπο, ο αριθμός στρογγυλοποιείται προς τα κάτω στο 2340000, με το "234" να είναι το τμήμα των σημαντικών ψηφίων.

Στρογγυλοποίηση αριθμού σε συγκεκριμένο πολλαπλάσιο

Κάποιες φορές, μπορεί να θέλετε να στρογγυλοποιήσετε ένα πολλαπλάσιο του αριθμού που έχετε καθορίσει. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι η εταιρεία σας αποστέλλει ένα προϊόν σε κιβώτια των 18 τεμαχίων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση MROUND για να βρείτε πόσα κιβώτια θα χρειαστείτε για να στείλετε 204 τεμάχια. Σε αυτήν την περίπτωση, η απάντηση είναι 12, το αποτέλεσμα της διαίρεσης του 204 διά του 18 είναι 11,333 και θα χρειαστεί να το στρογγυλοποιήσετε προς τα επάνω. Το 12ο κιβώτιο θα περιέχει μόνο 6 τεμάχια.

Μπορεί, επίσης, κάποιες φορές να χρειαστεί να στρογγυλοποιήσετε έναν αρνητικό αριθμό σε ένα αρνητικό πολλαπλάσιο ή έναν αριθμό με δεκαδικά ψηφία σε ένα πολλαπλάσιο με δεκαδικά ψηφία. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση MROUND σε αυτές τις περιπτώσεις.

ROUND

MROUND

ROUNDUP

ROUNDDOWN

EVEN

ODD

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×