Συνάρτηση SEQUENCE

Η συνάρτηση SEQUENCE σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε μια λίστα με συνεχόμενους αριθμούς σε έναν πίνακα, όπως 1, 2, 3, 4.

Στο παρακάτω παράδειγμα, έχουμε δημιουργήσει έναν πίνακα που είναι 4 γραμμές επί 5 στήλες με τον τύπο =SEQUENCE(4;5).

Παράδειγμα συνάρτησης SEQUENCE με έναν πίνακα 4 x 5

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία είναι προς το παρόν διαθέσιμη για Microsoft 365 συνδρομητές στο Τρέχον κανάλι. Θα είναι διαθέσιμη στους συνδρομητές Microsoft 365 στο κανάλι εταιρικών Semi-Annual από τον Ιούλιο του 2020. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι δυνατότητες παρέχονται στους συνδρομητές Microsoft 365, ανατρέξτε στο θέμα "Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο ενημερωμένες δυνατότητες για το Microsoft 365".

=SEQUENCE(γραμμές;[στήλες],[έναρξη],[βήμα])

Όρισμα

Περιγραφή

γραμμές

Απαιτείται

Ο αριθμός των γραμμών προς επιστροφή

[στήλες]

Προαιρετικό

Ο αριθμός των στηλών προς επιστροφή

[έναρξη]

Προαιρετικό

Ο πρώτος αριθμός στη σειρά

[βήμα]

Προαιρετικό

Το ποσό αύξησης κάθε επόμενης τιμής στον πίνακα

Σημειώσεις: 

  • Τα προαιρετικά ορίσματα που λείπουν θα έχουν ως προεπιλογή την τιμή 1. 

  • Ένας πίνακας μπορεί να θεωρηθεί ως μια σειρά από τιμές, μια στήλη τιμών ή ένας συνδυασμός γραμμών και στηλών με τιμές. Στο παραπάνω παράδειγμα, ο πίνακας για τον τύπο SEQUENCE είναι η περιοχή C1:G4.

  • Η συνάρτηση SEQUENCE θα επιστρέψει έναν πίνακα, ο οποίος θα κάνει έκχυση εάν είναι το τελικό αποτέλεσμα ενός τύπου. Αυτό σημαίνει ότι το Excel θα δημιουργήσει δυναμικά την περιοχή πίνακα με το κατάλληλο μέγεθος όταν πατήσετε το πλήκτρο ENTER. Εάν τα δεδομένα υποστήριξής σας είναι σε έναν πίνακα του Excel, ο πίνακας θα αλλάζει αυτόματα μέγεθος κατά την προσθήκη ή κατάργηση δεδομένων από την περιοχή πίνακα, εάν χρησιμοποιείτε δομημένες αναφορές. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα αυτού του άρθρου σχετικά με τη συμπεριφορά έκχυσης πίνακα.

  • Το Excel έχει περιορισμένη υποστήριξη για δυναμικούς πίνακες μεταξύ βιβλίων εργασίας και αυτό το σενάριο υποστηρίζεται μόνο όταν και τα δύο βιβλία εργασίας είναι ανοιχτά. Εάν κλείσετε το βιβλίο εργασίας προέλευσης, οι όποιοι συνδεδεμένοι τύποι δυναμικού πίνακα θα επιστρέψουν ένα σφάλμα #ΑΝΑΦ! όταν ανανεωθούν.

Παράδειγμα

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε γρήγορα ένα δείγμα συνόλου δεδομένων, ακολουθεί ένα παράδειγμα που χρησιμοποιεί τη SEQUENCE με τις TEXT, DATE, YEAR και TODAY, για να δημιουργήσει μια δυναμική λίστα μηνών για μια γραμμή κεφαλίδων, όπου η υποκείμενη ημερομηνία θα είναι πάντα το τρέχον έτος. Ο τύπος μας είναι: =TEXT(DATE(YEAR(TODAY());SEQUENCE(1;6);1);"μμμ").

Χρησιμοποιήστε τη SEQUENCE με τις TEXT, DATE, YEAR και TODAY, για να δημιουργήσετε μια δυναμική λίστα μηνών για τη γραμμή κεφαλίδων.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα ένθεσης της SEQUENCE με τις INT και RAND για τη δημιουργία ενός πίνακα 5 γραμμών επί 6 στηλών με ένα τυχαίο σύνολο αυξανόμενων ακεραίων. Ο τύπος μας είναι: =SEQUENCE(5;6;INT(RAND()*100);INT(RAND()*100)).

Παράδειγμα SEQUENCE ένθετης σε INT και RAND για τη δημιουργία ενός δείγματος συνόλου δεδομένων

Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τύπο =SEQUENCE(5;1;1001;1000) για να δημιουργήσετε τη σειριακή λίστα των κωδικών GL στα παραδείγματα.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel ή να λάβετε υποστήριξη από την Κοινότητα απαντήσεων.

Δείτε επίσης

Συνάρτηση FILTER

Συνάρτηση RANDARRAY

Συνάρτηση SORT

Συνάρτηση SORTBY

Συνάρτηση UNIQUE

Σφάλματα #SPILL! στο Excel

Δυναμικοί πίνακες και συμπεριφορά έκχυσης πίνακα

Τελεστής έμμεσης διασταύρωσης: @

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×