Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Όταν δημιουργείτε έναν πίνακα του Excel, το Excel εκχωρεί ένα όνομα στον πίνακα και σε κάθε κεφαλίδα στήλης στον πίνακα. Όταν προσθέτετε τύπους σε έναν πίνακα του Excel, αυτά τα ονόματα μπορούν να εμφανίζονται αυτόματα κατά την καταχώρηση του τύπου και μπορείτε να επιλέξετε τις αναφορές κελιών στον πίνακα αντί να τις καταχωρήσετε με μη αυτόματο τρόπο. Δείτε ένα παράδειγμα του τι μπορεί να κάνει το Excel:

Αντί να χρησιμοποιεί ρητές αναφορές κελιών

Το Excel χρησιμοποιεί ονόματα πινάκων και στηλών

=SUM(C2:C7)

=SUM(ΤμήμαΠωλήσεων[Ποσό πωλήσεων])

Αυτός ο συνδυασμός από ονόματα πινάκων και στηλών ονομάζεται δομημένη αναφορά. Τα ονόματα στις δομημένες αναφορές προσαρμόζονται κάθε φορά που προσθέτετε ή καταργείτε δεδομένα από τον πίνακα.

Οι δομημένες αναφορές εμφανίζονται επίσης, όταν δημιουργείτε έναν τύπο έξω από έναν πίνακα του Excel που αναφέρεται σε δεδομένα του πίνακα. Οι αναφορές μπορούν να διευκολύνουν τον εντοπισμό πινάκων σε ένα μεγάλο βιβλίο εργασίας.

Για να συμπεριλάβετε δομημένες αναφορές στον τύπο σας, κάντε κλικ στα κελιά του πίνακα στα οποία θέλετε να κάνετε αναφορά, αντί να πληκτρολογήσετε την αναφορά κελιού τους στον τύπο. Ας χρησιμοποιήσουμε τα παρακάτω δεδομένα παραδείγματος για να καταχωρήσετε έναν τύπο που χρησιμοποιεί αυτόματα δομημένες αναφορές για τον υπολογισμό του ποσού της προμήθειας πωλήσεων.

Πωλητής

Περιοχή

Ποσό πωλήσεων

% προμήθειας

Ποσό προμήθειας

Ιάκωβος

Βόρεια

260

10%

Ορέστης

Νότια

660

15%

Μαρία

Ανατολικά

940

15%

Ερρίκος

Δυτικά

410

12%

Δάφνη

Βόρεια

800

15%

Άκης

Νότια

900

15%

 1. Αντιγράψτε το δείγμα δεδομένων στον παραπάνω πίνακα, συμπεριλαμβανομένων των επικεφαλίδων στηλών και επικολλήστε το στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel.

 2. Για να δημιουργήσετε τον πίνακα, επιλέξτε οποιοδήποτε κελί μέσα στην περιοχή δεδομένων και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+T.

 3. Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο Ο πίνακάς μου περιέχει κεφαλίδες είναι επιλεγμένο και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Στο κελί E2, πληκτρολογήστε ένα σύμβολο ίσον (=) και κάντε κλικ στο κελί C2.

  Στη γραμμή τύπων, η δομημένη αναφορά [@[Ποσό πωλήσεων]] εμφανίζεται μετά το σύμβολο ισότητας.

 5. Πληκτρολογήστε έναν αστερίσκο (*) αμέσως μετά τη δεξιά αγκύλη και κάντε κλικ στο κελί D2.

  Στη γραμμή τύπων, η δομημένη αναφορά [@[Ποσοστό προμήθειας]] εμφανίζεται μετά τον αστερίσκο.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Το Excel δημιουργεί αυτόματα μια υπολογιζόμενη στήλη και αντιγράφει τον τύπο σε ολόκληρη τη στήλη προς τα κάτω, προσαρμόζοντάς τον για κάθε γραμμή.

Τι συμβαίνει όταν χρησιμοποιώ ρητές αναφορές κελιών;

Εάν καταχωρήσετε ρητές αναφορές κελιών σε μια υπολογιζόμενη στήλη, μπορεί να είναι δυσκολότερο να δείτε τι υπολογίζει ο τύπος.

 1. Στο δείγμα φύλλου εργασίας, κάντε κλικ στο κελί E2

 2. Στη γραμμή τύπων, πληκτρολογήστε =C2*D2 και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Παρατηρήστε ότι, ενώ το Excel αντιγράφει τον τύπο στη στήλη προς τα κάτω, δεν χρησιμοποιεί δομημένες αναφορές. Εάν, για παράδειγμα, προσθέσετε μια στήλη μεταξύ των υπαρχουσών στηλών C και D, πρέπει να αναθεωρήσετε τον τύπο σας.

Πώς μπορώ να αλλάξω ένα όνομα πίνακα;

Όταν δημιουργείτε έναν πίνακα του Excel, το Excel δημιουργεί ένα προεπιλεγμένο όνομα πίνακα (Πίνακας1, Πίνακας2 κ.ο.κ.), ωστόσο μπορείτε να αλλάξετε το όνομα πίνακα ώστε να ταιριάζει περισσότερο με αυτά που περιέχει.

 1. Επιλέξτε οποιοδήποτε κελί στον πίνακα για να εμφανίσετε τα Εργαλεία πίνακα > καρτέλα Σχεδίαση στην κορδέλα.

 2. Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε στο πλαίσιο Όνομα πίνακα και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Στα δεδομένα του παραδείγματός μας, χρησιμοποιήσαμε το όνομα ΤμήμαΠωλήσεων.

Ακολουθήστε τους παρακάτω κανόνες για τα ονόματα πινάκων:

 • Χρησιμοποιήστε έγκυρους χαρακτήρες  Ξεκινάτε πάντα το όνομα με γράμμα, χαρακτήρα υπογράμμισης (_) ή ανάστροφη κάθετο (\). Χρησιμοποιήστε γράμματα, αριθμούς, τελείες και χαρακτήρες υπογράμμισης για το υπόλοιπο όνομα. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα γράμματα "C", "c", "R" ή "r" ως όνομα, επειδή έχουν ήδη οριστεί ως συντομεύσεις για την επιλογή της στήλης ή της γραμμής του ενεργού κελιού κατά την εισαγωγή τους στο πλαίσιο Όνομα ή Μετάβαση σε.

 • Μην χρησιμοποιείτε αναφορές κελιών  Τα ονόματα δεν επιτρέπεται να είναι ίδια με μια αναφορά κελιού, όπως Z$100 ή R1C1.

 • Να μην χρησιμοποιείται κενός χώρος για το διαχωρισμό λέξεων  Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κενά διαστήματα στο όνομα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χαρακτήρα υπογράμμισης (_) και την τελεία (.) ως διαχωριστικά λέξεων. Για παράδειγμα, ΤμήμαΠωλήσεων, Sales_Tax ή Πρώτο.Τρίμηνο.

 • Χρήση όχι περισσότερων από 255 χαρακτήρων Ένα όνομα πίνακα μπορεί να έχει έως 255 χαρακτήρες.

 • Χρήση μοναδικών ονομάτων πίνακα Δεν επιτρέπονται διπλότυπα ονόματα. Το Excel δεν κάνει διάκριση μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων στα ονόματα, επομένως εάν εισαγάγετε "Πωλήσεις", αλλά έχετε ήδη ένα άλλο όνομα που ονομάζεται "SALES" στο ίδιο βιβλίο εργασίας, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα μοναδικό όνομα.

 • Χρήση αναγνωριστικού αντικειμένου  Εάν σκοπεύετε να έχετε ένα συνδυασμό πινάκων, Συγκεντρωτικών Πινάκων και γραφημάτων, είναι καλή ιδέα να προσθέσετε στα ονόματά σας τον τύπο αντικειμένου. Για παράδειγμα: tbl_Sales για έναν πίνακα πωλήσεων, pt_Sales για έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα πωλήσεων και chrt_Sales για ένα γράφημα πωλήσεων ή ptchrt_Sales για ένα Συγκεντρωτικό Γράφημα πωλήσεων. Αυτό διατηρεί όλα τα ονόματά σας σε μια ταξινομημένη λίστα στη Διαχείριση ονομάτων.

Κανόνες σύνταξης δομημένων αναφορών

Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε ή να αλλάξετε δομημένες αναφορές με μη αυτόματο τρόπο στον τύπο, αλλά για να το κάνετε αυτό, θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τη σύνταξη δομημένων αναφορών. Ας κοιτάξουμε το παρακάτω παράδειγμα τύπου:

=SUM(ΤμήμαΠωλήσεων[[#Σύνολα];[Ποσό πωλήσεων]];ΤμήμαΠωλήσεων[[#Δεδομένα];[Ποσό προμήθειας]])

Αυτός ο τύπος περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία δομημένης αναφοράς:

 • Όνομα πίνακα:    ΤμήμαΠωλήσεων είναι ένα όνομα προσαρμοσμένου πίνακα. Αναφέρεται στα δεδομένα του πίνακα, χωρίς γραμμές κεφαλίδας ή αθροίσματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα προεπιλεγμένο όνομα πίνακα, όπως Πίνακας1 ή να τον αλλάξετε για να χρησιμοποιήσετε ένα προσαρμοσμένο όνομα.

 • Προσδιοριστικό στήλης:    [Ποσό πωλήσεων] και [Ποσό προμήθειας] είναι προσδιοριστικά στηλών που χρησιμοποιούν τα ονόματα των στηλών που αντιπροσωπεύουν. Αναφέρονται στα δεδομένα της στήλης, χωρίς κεφαλίδα στήλης ή γραμμή αθροίσματος. Να περικλείετε πάντα προσδιοριστικά σε αγκύλες, όπως φαίνεται.

 • Προσδιοριστικό στοιχείου:    [#Totals] και [#Data] είναι προσδιοριστικά ειδικών στοιχείων που αναφέρονται σε συγκεκριμένα τμήματα του πίνακα, όπως η γραμμή αθροίσματος.

 • Προσδιοριστικό πίνακα:    [[#Totals];[Ποσό πωλήσεων]] και [[#Data];[Ποσό προμήθειας]] είναι προσδιοριστικά πίνακα που αντιπροσωπεύουν τα εξωτερικά τμήματα της δομημένης αναφοράς. Οι εξωτερικές αναφορές ακολουθούν το όνομα του πίνακα και τις περικλείετε σε αγκύλες.

 • Δομημένη αναφορά:    (ΤμήμαΠωλήσεων[[#Totals];[Ποσό πωλήσεων]] και ΤμήμαΠωλήσεων[[#Data];[Ποσό προμήθειας]] είναι δομημένες αναφορές, που αντιπροσωπεύονται από μια συμβολοσειρά που αρχίζει με το όνομα του πίνακα και τελειώνει με το προσδιοριστικό στήλης.

Για να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε δομημένες αναφορές με μη αυτόματο τρόπο, χρησιμοποιήστε αυτούς τους κανόνες σύνταξης:

 • Χρήση αγκυλών γύρω από τα προσδιοριστικά    Όλα τα προσδιοριστικά πίνακα, στήλης και ειδικού στοιχείου πρέπει να περικλείονται σε ζεύγη αγκυλών ([ ]). Ένα προσδιοριστικό που περιέχει και άλλα προσδιοριστικά απαιτεί εξωτερικά ζεύγη αγκυλών, τα οποία θα περικλείουν τα εσωτερικά ζεύγη αγκυλών των άλλων προσδιοριστικών. Για παράδειγμα: =ΤμήμαΠωλήσεων[[Πωλητής]:[Περιοχή]]

 • Όλες οι κεφαλίδες στηλών είναι συμβολοσειρές κειμένου    Ωστόσο, δεν απαιτούν εισαγωγικά όταν χρησιμοποιούνται σε δομημένη αναφορά. Οι αριθμοί ή οι ημερομηνίες, όπως 2014 ή 1/1/2014, θεωρούνται επίσης συμβολοσειρές κειμένου. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παραστάσεις με κεφαλίδες στηλών. Για παράδειγμα, η παράσταση ΣύνοψηΟΕΤμήμαΠωλήσεων[[2014]:[ 2012]] δεν λειτουργεί.

Χρήση αγκυλών γύρω από κεφαλίδες στηλών με ειδικούς χαρακτήρες    Εάν υπάρχουν ειδικοί χαρακτήρες, ολόκληρη η κεφαλίδα της στήλης πρέπει να περικλείεται σε αγκύλες, το οποίο σημαίνει ότι απαιτούνται διπλές αγκύλες για το προσδιοριστικό στήλης. Για παράδειγμα: =ΣύνοψηΟΕΤμήμαΠωλήσεων[[Συνολικό ποσό €]]

Δείτε εδώ τη λίστα των ειδικών χαρακτήρων που απαιτούν επιπλέον αγκύλες στον τύπο:

 • Tab

 • Αλλαγή γραμμής

 • Χαρακτήρας επαναφοράς

 • Κόμμα (,)

 • Άνω και κάτω τελεία (:)

 • Τελεία (.)

 • Αριστερή αγκύλη ([)

 • Δεξιά αγκύλη (])

 • Σύμβολο δίεσης (#)

 • Μονά εισαγωγικά (')

 • Διπλά εισαγωγικά (")

 • Αριστερό άγκιστρο ({)

 • Δεξιό άγκιστρο (})

 • Σύμβολο δολαρίου ($)

 • Δρομέας (^)

 • Εμπορικό "και" (&)

 • Αστερίσκος (*)

 • Σύμβολο συν (+)

 • Σύμβολο ίσον (=)

 • Σύμβολο μείον (-)

 • Σύμβολο "Μεγαλύτερο από" (>)

 • Σύμβολο μικρότερο από (<)

 • Σύμβολο διαίρεσης (/)

 • Σύμβολο @)

 • Ανάστροφη κάθετος (\)

 • Θαυμαστικό (!)

 • Αριστερή παρένθεση (()

 • Δεξιά παρένθεση ())

 • Σύμβολο ποσοστού (%)

 • Λατινικό ερωτηματικό (?)

 • Backtick (')

 • Ερωτηματικό (;)

 • Περισπωμένη (~)

 • Χαρακτήρας υπογράμμισης (_)

 • Χρήση χαρακτήρα διαφυγής για ορισμένους ειδικούς χαρακτήρες σε κεφαλίδες στηλών    Ορισμένοι χαρακτήρες έχουν ειδική σημασία και απαιτούν τη χρήση ενός μονού εισαγωγικού (') ως χαρακτήρα διαφυγής. Για παράδειγμα: =ΣύνοψηΟΕΤμήμαΠωλήσεων['#Από στοιχεία]

Ακολουθεί η λίστα των ειδικών χαρακτήρων που χρειάζονται χαρακτήρα διαφυγής (') στον τύπο:

 • Αριστερή αγκύλη ([)

 • Δεξιά αγκύλη (])

 • Σύμβολο δίεσης(#)

 • Μονά εισαγωγικά (')

 • Σύμβολο @)

Χρήση του χαρακτήρα κενού διαστήματος για βελτίωση της αναγνωσιμότητας σε μια δομημένη αναφορά    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες κενού διαστήματος για να βελτιώσετε την αναγνωσιμότητα μιας δομημένης αναφοράς. Για παράδειγμα: =ΤμήμαΠωλήσεων[ [Πωλητής]:[Περιοχή] ] ή =ΤμήμαΠωλήσεων[[#Κεφαλίδες]; [#Δεδομένα]; [Ποσοστό προμήθειας]]

Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ένα κενό διάστημα στις εξής περιπτώσεις:

 • Μετά την πρώτη αριστερή αγκύλη ([)

 • Πριν από την τελευταία δεξιά αγκύλη (]).

 • Μετά από ένα κόμμα.

Τελεστές αναφοράς

Για περισσότερη ευελιξία στον καθορισμό περιοχών κελιών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω τελεστές αναφοράς για να συνδυάσετε προσδιοριστικά στηλών.

Αυτή η δομημένη αναφορά:

Αναφέρεται:

Χρησιμοποιώντας:

Που είναι η περιοχή κελιών:

=ΤμήμαΠωλήσεων[[Πωλητής]:[Περιοχή]]

Σε όλα τα κελιά σε δύο ή περισσότερες γειτονικές στήλες

Τον τελεστή περιοχή : (άνω και κάτω τελεία)

A2:B7

=ΤμήμαΠωλήσεων[Ποσό πωλήσεων];ΤμήμαΠωλήσεων[Ποσό προμήθειας]

Σε ένα συνδυασμό δύο ή περισσότερων στηλών

Τον τελεστή ένωσης ; (ερωτηματικό)

C2:C7; E2:E7

=ΤμήμαΠωλήσεων[[Πωλητής]:[Ποσό πωλήσεων]] Τμήμα πωλήσεων[[Περιοχή]:[Ποσοστό προμήθειας]]

Στην τομή δύο ή περισσότερων στηλών

 Τον τελεστή τομής  (κενό διάστημα)

B2:C7

Προσδιοριστικά ειδικών στοιχείων

Για να κάνετε αναφορά σε συγκεκριμένα τμήματα ενός πίνακα, όπως μόνο στη γραμμή συνόλων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα ειδικά στοιχεία στις δομημένες αναφορές σας.

Αυτό το προσδιοριστικό ειδικού στοιχείου:

Αναφέρεται:

#Όλα

Σε ολόκληρο τον πίνακα, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλίδων των στηλών, των δεδομένων και των συνόλων (εάν υπάρχουν).

#Δεδομένα

Μόνο στις γραμμές δεδομένων.

#Κεφαλίδες

Μόνο στη γραμμή κεφαλίδων.

#Σύνολα

Μόνο στη γραμμή συνόλων. Εάν δεν υπάρχει, τότε επιστρέφει την τιμή null.

#Αυτή η γραμμή

ή

@

ή

@[Όνομα στήλης]

Μόνο στα κελιά που βρίσκονται στην ίδια γραμμή με τον τύπο. Αυτά τα προσδιοριστικά δεν είναι δυνατό να συνδυαστούν με οποιοδήποτε άλλο προσδιοριστικό ειδικού στοιχείου. Χρησιμοποιήστε τα για να επιβάλετε έμμεσα συμπεριφορά τομής για την αναφορά ή για να παρακάμψετε την έμμεση συμπεριφορά τομής και να αναφερθείτε σε μεμονωμένες τιμές από μια στήλη.

Το Excel αλλάζει αυτόματα τα προσδιοριστικά #Αυτή η γραμμή στο συντομότερο προσδιοριστικό @ σε πίνακες που έχουν περισσότερες από μία γραμμή δεδομένων. Ωστόσο, εάν ο πίνακάς σας έχει μόνο μία γραμμή, το Excel δεν αντικαθιστά το προσδιοριστικό #Αυτή η γραμμή, το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει μη αναμενόμενα αποτελέσματα υπολογισμού όταν προσθέτετε περισσότερες γραμμές. Για να αποφύγετε προβλήματα υπολογισμού, βεβαιωθείτε ότι προσθέσατε πολλές γραμμές στον πίνακά σας πριν από την εισαγωγή τύπων δομημένης αναφοράς.

Προσδιορισμός δομημένων αναφορών σε υπολογιζόμενες στήλες

Όταν δημιουργείτε μια υπολογιζόμενη στήλη, συχνά χρησιμοποιείτε μια δομημένη αναφορά για να δημιουργήσετε τον τύπο. Αυτή η δομημένη αναφορά μπορεί να μην είναι προσδιορισμένη ή να είναι πλήρως προσδιορισμένη. Για παράδειγμα, για να δημιουργήσετε την υπολογιζόμενη στήλη, που ονομάζεται "Ποσό προμήθειας", η οποία υπολογίζει το ποσό προμήθειας σε ευρώ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω τύπους:

Τύπος δομημένης αναφοράς

Παράδειγμα

Σχόλιο

Μη προσδιορισμένη

=[Ποσό πωλήσεων]*[Ποσοστό προμήθειας]

Πολλαπλασιάζει τις αντίστοιχες τιμές από την τρέχουσα γραμμή.

Πλήρως προσδιορισμένη

=ΤμήμαΠωλήσεων[Ποσό πωλήσεων]*ΤμήμαΠωλήσεων[Ποσοστό προμήθειας]

Πολλαπλασιάζει τις αντίστοιχες τιμές σε κάθε γραμμή και για τις δύο στήλες.

Ο γενικός κανόνας που πρέπει να ακολουθήσετε είναι ο εξής: Εάν χρησιμοποιείτε δομημένες αναφορές μέσα σε έναν πίνακα, όπως όταν δημιουργείτε μια υπολογιζόμενη στήλη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μη προσδιορισμένη δομημένη αναφορά. Εάν όμως χρησιμοποιήσετε τη δομημένη αναφορά εκτός του πίνακα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια πλήρως προσδιορισμένη δομημένη αναφορά.

Παραδείγματα χρήσης δομημένων αναφορών

Δείτε μερικούς τρόπους χρήσης των δομημένων αναφορών.

Αυτή η δομημένη αναφορά:

Αναφέρεται:

Που είναι η περιοχή κελιών:

=ΤμήμαΠωλήσεων[[ #Όλα];[Ποσό πωλήσεων]]

Σε όλα τα κελιά της στήλης "Ποσό πωλήσεων".

C1:C8

=ΤμήμαΠωλήσεων[[#Κεφαλίδες];[Ποσοστό προμήθειας]]

Στην κεφαλίδα της στήλης "Ποσοστό προμήθειας".

D1

=ΤμήμαΠωλήσεων[[#Αθροίσματα];[Περιοχή]]

Στο σύνολο της στήλης "Περιοχή". Εάν δεν υπάρχει γραμμή "Σύνολα", τότε επιστρέφει την τιμή null.

B8

=ΤμήμαΠωλήσεων[[#Όλα];[Ποσό πωλήσεων]:[Ποσοστό προμήθειας]]

Σε όλα τα κελιά των στηλών "Ποσό πωλήσεων" και "Ποσοστό προμήθειας".

C1:D8

=ΤμήμαΠωλήσεων[[#Δεδομένα];[Ποσοστό προμήθειας]:[Ποσό προμήθειας]]

Μόνο στα δεδομένα των στηλών "Ποσοστό προμήθειας" και "Ποσό προμήθειας".

D2:E7

=ΤμήμαΠωλήσεων[[#Κεφαλίδες];[Περιοχή]:[Ποσό προμήθειας]]

Μόνο στις κεφαλίδες μεταξύ των στηλών "Περιοχή" και "Ποσό προμήθειας".

B1:E1

=ΤμήμαΠωλήσεων[[#Σύνολα];[Ποσό πωλήσεων]:[Ποσό προμήθειας]]

Στα σύνολα των στηλών από "Ποσό πωλήσεων" έως "Ποσό προμήθειας". Εάν δεν υπάρχει γραμμή "Σύνολα", τότε επιστρέφει την τιμή null.

C8:E8

=ΤμήμαΠωλήσεων[[#Κεφαλίδες];[#Δεδομένα];[Ποσοστό προμήθειας]]

Μόνο στην κεφαλίδα και στα δεδομένα της στήλης "Ποσοστό προμήθειας".

D1:D7

=ΤμήμαΠωλήσεων[[#Αυτή η γραμμή];[Ποσό προμήθειας]]

ή

=ΤμήμαΠωλήσεων[@Ποσό προμήθειας]

Στο κελί που βρίσκεται στο σημείο που διασταυρώνονται η τρέχουσα γραμμή και η στήλη "Ποσό προμήθειας". Εάν χρησιμοποιηθεί στην ίδια γραμμή με μια γραμμή κεφαλίδας ή αθροίσματος, θα επιστρέψει ένα #VALUE! ως τιμή σφάλματος.

Εάν πληκτρολογήσετε τη μεγαλύτερη μορφή αυτής της δομημένης αναφοράς (#Αυτήν η γραμμή) σε έναν πίνακα με πολλές γραμμές δεδομένων, το Excel την αντικαθιστά αυτόματα με την πιο σύντομη μορφή (@). Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο και στις δύο περιπτώσεις.

E5 (εάν η τρέχουσα γραμμή είναι η 5)

Στρατηγικές για την εργασία με δομημένες αναφορές

Λάβετε υπόψη τα εξής όταν εργάζεστε με δομημένες αναφορές.

 • Χρήση της δυνατότητας "Αυτόματη Καταχώρηση τύπου"    Η χρήση της Αυτόματης Καταχώρησης τύπου μπορεί να σας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη κατά την καταχώρηση δομημένων αναφορών, προκειμένου να διασφαλίσετε τη σωστή σύνταξή τους. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση της Αυτόματης Καταχώρησης τύπου.

 • Απόφαση για τη δημιουργία δομημένων αναφορών για πίνακες σε ημι-επιλογές    Από προεπιλογή, όταν δημιουργείτε έναν τύπο, κάνοντας κλικ σε μια περιοχή κελιών μέσα σε έναν πίνακα γίνεται ημι-επιλογή των κελιών και καταχωρείται αυτόματα μια δομημένη αναφορά αντί για την περιοχή κελιών στον τύπο. Αυτή η συμπεριφορά μερικής επιλογής διευκολύνει ιδιαίτερα την καταχώρηση μιας δομημένης αναφοράς. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη συμπεριφορά επιλέγοντας ή καταργώντας την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Χρήση ονομάτων πινάκων σε τύπους στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές > Αρχείο > Τύποι > Παράθυρο διαλόγου Εργασία με τύπους.

 • Χρήση βιβλίων εργασίας με εξωτερικές συνδέσεις σε πίνακες του Excel σε άλλα βιβλία εργασίας    Εάν ένα βιβλίο εργασίας περιέχει μια εξωτερική σύνδεση προς έναν πίνακα του Excel σε ένα άλλο βιβλίο εργασίας, αυτό το συνδεδεμένο βιβλίο εργασίας προέλευσης πρέπει να είναι ανοιχτό στο Excel για να αποφύγετε #REF! σφάλματα στο βιβλίο εργασίας προορισμού που περιέχει τις συνδέσεις. Εάν ανοίξετε πρώτα το βιβλίο εργασίας προορισμού και #REF! εμφανίζονται σφάλματα, θα επιλυθούν εάν ανοίξετε το βιβλίο εργασίας προέλευσης. Εάν ανοίξετε πρώτα το βιβλίο εργασίας προέλευσης, δεν θα πρέπει να δείτε κωδικούς σφάλματος.

 • Μετατροπή περιοχής σε πίνακα και πίνακα σε περιοχή    Όταν μετατρέπετε έναν πίνακα σε περιοχή, όλες οι αναφορές κελιών αλλάζουν στις ισοδύναμες απόλυτες αναφορές στυλ A1. Όταν μετατρέπετε μια περιοχή σε πίνακα, το Excel δεν αλλάζει αυτόματα τις αναφορές κελιών αυτής της περιοχής στις αντίστοιχες δομημένες αναφορές.

 • Απενεργοποίηση κεφαλίδων στηλών    Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τις κεφαλίδες στηλών του πίνακα από την καρτέλα Σχεδίαση πίνακα > Γραμμή κεφαλίδων. Εάν απενεργοποιήσετε τις κεφαλίδες στηλών πίνακα, οι δομημένες αναφορές που χρησιμοποιούν ονόματα στηλών δεν επηρεάζονται και εξακολουθείτε να μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε σε τύπους. Οι δομημένες αναφορές που αναφέρονται απευθείας στις κεφαλίδες του πίνακα (π.χ. =ΤμήμαΠωλήσεων[[#Headers];[Ποσοστό προμήθειας]]) θα έχουν ως αποτέλεσμα #REF.

 • Προσθήκη ή διαγραφή στηλών και γραμμών από τον πίνακα    Επειδή οι περιοχές δεδομένων του πίνακα αλλάζουν συχνά, οι αναφορές κελιών για δομημένες αναφορές προσαρμόζονται αυτόματα. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιήσετε ένα όνομα πίνακα σε έναν τύπο για να καταμετρήσετε όλα τα δεδομένα κελιών σε έναν πίνακα και, στη συνέχεια, προσθέσετε μια γραμμή δεδομένων, η αναφορά κελιού προσαρμόζεται αυτόματα.

 • Μετονομασία πίνακα ή στήλης    Εάν μετονομάσετε μια στήλη ή έναν πίνακα, τότε το Excel αλλάζει αυτόματα τη χρήση αυτού του πίνακα και της κεφαλίδας της στήλης σε όλες τις δομημένες αναφορές που χρησιμοποιούνται στο βιβλίο εργασίας.

 • Μετακίνηση, αντιγραφή και συμπλήρωση δομημένων αναφορών    Όλες οι δομημένες αναφορές παραμένουν ίδιες όταν αντιγράφετε ή μετακινείτε έναν τύπο που χρησιμοποιεί μια δομημένη αναφορά.

  Σημείωση: Η αντιγραφή μιας δομημένης αναφοράς και η συμπλήρωση μιας δομημένης αναφοράς δεν είναι το ίδιο πράγμα. Όταν αντιγράφετε, όλες οι δομημένες αναφορές παραμένουν ίδιες, ενώ όταν συμπληρώνετε έναν τύπο, οι πλήρως προσδιορισμένες δομημένες αναφορές προσαρμόζουν τα προσδιοριστικά στηλών, όπως μια σειρά, όπως συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα.

Εάν η κατεύθυνση συμπλήρωσης είναι:

Και κατά τη συμπλήρωση, πατήστε :

Τότε:

Επάνω ή κάτω

Τίποτα

Δεν υπάρχει προσαρμογή προσδιοριστικού στήλης.

Επάνω ή κάτω

Ctrl

Τα προσδιοριστικά στηλών προσαρμόζονται σαν σειρά.

Δεξιά ή αριστερά

Τίποτα

Τα προσδιοριστικά στηλών προσαρμόζονται σαν σειρά.

Επάνω, κάτω, δεξιά ή αριστερά

Shift

Αντί να αντικατασταθούν οι τιμές στα τρέχοντα κελιά, οι τρέχουσες τιμές κελιών μετακινούνται και εισάγονται προσδιοριστικά στηλών.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel ή να λάβετε υποστήριξη από την Κοινότητα απαντήσεων.

Σχετικά θέματα

Επισκόπηση πινάκων
του Excel Βίντεο: Δημιουργία και μορφοποίηση πίνακα
του Excel Άθροιση των δεδομένων σε έναν πίνακα
του Excel Μορφοποίηση πίνακα
του Excel Αλλαγή μεγέθους πίνακα με προσθήκη ή κατάργηση γραμμών και στηλών
Φιλτράρισμα δεδομένων σε περιοχή ή πίνακα
Μετατροπή πίνακα σε περιοχή
Ζητήματα συμβατότητας πινάκων
του Excel Εξαγωγή πίνακα του Excel στο SharePoint
Επισκόπηση τύπων στο Excel

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×