Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με μια συνάρτηση, κάντε κλικ στο όνομά της στην πρώτη στήλη.

Σημείωση: Οι δείκτες έκδοσης υποδεικνύουν την έκδοση του Excel στην οποία παρουσιάστηκε μια συνάρτηση για πρώτη φορά. Οι συναρτήσεις αυτές δεν είναι διαθέσιμες σε παλαιότερες εκδόσεις. Για παράδειγμα, ο δείκτης έκδοσης 2013 υποδεικνύει ότι αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη στο Excel 2013 και σε όλες τις νεότερες εκδόσεις.

Συνάρτηση

Περιγραφή

Συνάρτηση DATE

Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας

Συνάρτηση DATEDIF

Υπολογίζει τον αριθμό των ημερών, των μηνών ή των ετών μεταξύ δύο ημερομηνιών. Αυτή η συνάρτηση είναι χρήσιμη σε τύπους όπου πρέπει να υπολογίσετε μια ηλικία.

Συνάρτηση DATEVALUE

Μετατρέπει σε σειριακό αριθμό μια ημερομηνία που έχει μορφή κειμένου

Συνάρτηση DAY

Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε ημέρα του μήνα

Συνάρτηση DAYS
Excel 2013

Επιστρέφει τον αριθμό των ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών

Συνάρτηση DAYS360

Υπολογίζει τον αριθμό των ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών, με βάση ένα έτος 360 ημερών

Συνάρτηση EDATE

Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό της ημερομηνίας που είναι ο υποδεικνυόμενος αριθμός μηνών πριν ή μετά την ημερομηνία έναρξης

Συνάρτηση EOMONTH

Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό της τελευταίας ημέρας του μήνα πριν ή μετά τον καθορισμένο αριθμό μηνών

Συνάρτηση HOUR

Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε ώρες

Συνάρτηση ISOWEEKNUM
Excel 2013

Επιστρέφει τον αριθμό εβδομάδας ISO του έτους για μια δεδομένη ημερομηνία

Συνάρτηση MINUTE

Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε λεπτά

Συνάρτηση MONTH

Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε μήνες

Συνάρτηση NETWORKDAYS

Επιστρέφει τον αριθμό των εργάσιμων ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών

Συνάρτηση NETWORKDAYS.INTL
Excel 2010

Επιστρέφει τον αριθμό των ολόκληρων ημερών εργασίας μεταξύ δύο ημερομηνιών, χρησιμοποιώντας παραμέτρους για να υποδείξει ποιες και πόσες από τις ημέρες αντιστοιχούν σε σαββατοκύριακα

Συνάρτηση NOW

Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό της τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας

Συνάρτηση SECOND

Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε δευτερόλεπτα

Συνάρτηση TIME

Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό μιας συγκεκριμένης ώρας

Συνάρτηση TIMEVALUE

Μετατρέπει σε σειριακό αριθμό μια ώρα που έχει μορφή κειμένου

Συνάρτηση TODAY

Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό της σημερινής ημερομηνίας

Συνάρτηση WEEKDAY

Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε ημέρα της εβδομάδας

Συνάρτηση WEEKNUM

Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε αριθμό που αντιπροσωπεύει την αριθμητική κατάταξη της εβδομάδας μέσα στο έτος

Συνάρτηση WORKDAY

Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό της ημερομηνίας πριν ή μετά έναν καθορισμένο αριθμό εργάσιμων ημερών

Συνάρτηση WORKDAY.INTL
Excel 2010

Επιστρέφει τον αριθμό σειράς της ημερομηνίας πριν ή μετά από ένα καθορισμένο αριθμό ημερών εργασίας χρησιμοποιώντας παραμέτρους για να υποδείξει ποιες και πόσες από τις ημέρες αντιστοιχούν σε σαββατοκύριακα

Συνάρτηση YEAR

Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε έτος

Συνάρτηση YEARFRAC

Επιστρέφει το κλάσμα του έτους που αντιπροσωπεύει τον αριθμό ολόκληρων ημερών μεταξύ μιας αρχικής και μιας τελικής ημερομηνίας

Σημαντικό: Τα αποτελέσματα του υπολογισμού τύπων και ορισμένων συναρτήσεων φύλλου εργασίας του Excel μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς μεταξύ υπολογιστή Windows με αρχιτεκτονική x86 ή x86-64 και υπολογιστή Windows RT με αρχιτεκτονική ARM. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαφορές.

Συναρτήσεις του Excel (ανά κατηγορία)

Συναρτήσεις του Excel (αλφαβητικά)

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×