Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει βίντεο.

Προσθέστε περισσότερη δύναμη στην ανάλυση δεδομένων σας, δημιουργώντας σχέσεις που διαφέρουν μεταξύ τους. Μια σχέση είναι μια σύνδεση μεταξύ δύο πινάκων που περιέχουν δεδομένα: μία στήλη σε κάθε πίνακα είναι η βάση για τη σχέση. Για να δείτε γιατί είναι χρήσιμες οι σχέσεις, φανταστείτε ότι παρακολουθείτε δεδομένα παραγγελιών πελατών στην επιχείρησή σας. Μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα δεδομένα σε έναν μόνο πίνακα που έχει μια δομή όπως αυτή:

Κωδικός Πελάτη

Όνομα

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΠοσοστόΈκπτωσης

ΑναγνωριστικόΠαραγγελίας

ΗμερομηνίαΠαραγγελίας

Προϊόν

Ποσότητα

1

Φωτίου

nestoras.fotiou@contoso.com

,05

256

07-01-2010

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

11

1

Φωτίου

nestoras.fotiou@contoso.com

,05

255

03-01-2010

Φωτογραφική μηχανή SLR

15

2

Φλωράς

christos.floras@contoso.com

,10

254

03-01-2010

Οικονομικό πρόγραμμα ταινιών

27

Αυτή η προσέγγιση μπορεί να λειτουργήσει, αλλά περιλαμβάνει την αποθήκευση πολλών πλεοναζόντων δεδομένων, όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πελάτη για κάθε παραγγελία. Η αποθήκευση είναι ένας οικονομικός τρόπος, αλλά αν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλάξει πρέπει να φροντίσετε να ενημερώσετε κάθε γραμμή του συγκεκριμένου πελάτη. Μια λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι η διαίρεση των δεδομένων σε πολλούς πίνακες και ο ορισμός σχέσεων μεταξύ αυτών των πινάκων. Αυτή είναι η προσέγγιση που χρησιμοποιείται σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων όπως ο SQL Server. Για παράδειγμα, μια βάση δεδομένων που εισάγετε ενδέχεται να αντιπροσωπεύει δεδομένα παραγγελιών χρησιμοποιώντας τρεις σχετικούς πίνακες:

Πελάτες

[ΑναγνωριστικόΠελάτη]

Όνομα

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

1

Φωτίου

nestoras.fotiou@contoso.com

2

Φλωράς

christos.floras@contoso.com

ΕκπτώσειςΠελάτη

[ΑναγνωριστικόΠελάτη]

ΠοσοστόΈκπτωσης

1

,05

2

,10

Παραγγελίες

[ΑναγνωριστικόΠελάτη]

ΑναγνωριστικόΠαραγγελίας

ΗμερομηνίαΠαραγγελίας

Προϊόν

Ποσότητα

1

256

07-01-2010

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

11

1

255

03-01-2010

Φωτογραφική μηχανή SLR

15

2

254

03-01-2010

Οικονομικό πρόγραμμα ταινιών

27

Οι σχέσεις υπάρχουν μέσα σε ένα μοντέλο δεδομένων— αυτές που δημιουργείτε ρητά ή που Excel δημιουργεί αυτόματα εκ μέρους σας κατά την ταυτόχρονη εισαγωγή πολλών πινάκων. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πρόσθετο Power Pivot για να δημιουργήσετε ή να διαχειριστείτε το μοντέλο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία μοντέλου δεδομένων στο Excel.

Εάν χρησιμοποιείτε το πρόσθετο Power Pivot για την εισαγωγή πινάκων από την ίδια βάση δεδομένων, το Power Pivot μπορεί να ανιχνεύσει τις σχέσεις μεταξύ των πινάκων βάσει των στηλών που βρίσκονται σε [αγκύλες] και μπορεί να αναπαράγει αυτές τις σχέσεις σε ένα μοντέλο δεδομένων που δημιουργείται στο παρασκήνιο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αυτόματος εντοπισμός και ανίχνευση σχέσεων στο παρόν άρθρο. Εάν εισάγετε πίνακες από πολλαπλές προελεύσεις, μπορείτε να δημιουργήσετε σχέσεις με μη αυτόματο τρόπο όπως περιγράφεται στο θέμα Δημιουργία σχέσης μεταξύ δύο πινάκων.

Οι σχέσεις που βασίζονται σε στήλες σε κάθε πίνακα που περιέχουν τα ίδια δεδομένα. Για παράδειγμα, μπορείτε να συσχετετε έναν πίνακα "Πελάτες" με έναν πίνακα "Παραγγελίες", εάν ο καθένας περιέχει μια στήλη που αποθηκεύει ένα αναγνωριστικό πελάτη. Σε αυτό το παράδειγμα, τα ονόματα των στηλών είναι τα ίδια, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο. Το ένα θα μπορούσε να είναι "ΑναγνωριστικόΠελάτη" και το άλλο "ΑριθμόςΠελάτη", με την προϋπόθεση ότι όλες οι γραμμές του πίνακα "Παραγγελίες" περιέχουν ένα αναγνωριστικό που επίσης αποθηκεύεται στον πίνακα "Πελάτες".

Σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων, υπάρχουν διάφοροι τύποι κλειδιών. Ένα κλειδί είναι συνήθως στήλη με ειδικές ιδιότητες. Η κατανόηση του σκοπού κάθε κλειδιού μπορεί να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε ένα μοντέλο δεδομένων με πολλούς πίνακες που παρέχει δεδομένα σε ένα Συγκεντρωτικό Πίνακα, ένα Συγκεντρωτικό Γράφημα ή αναφορά Power View.

Παρόλο που υπάρχουν πολλοί τύποι πλήκτρων, αυτά είναι τα πιο σημαντικά για το σκοπό μας εδώ:

  • Πρωτεύον κλειδί: προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο μια γραμμή σε έναν πίνακα, όπως το αναγνωριστικό πελάτη στον πίνακα "Πελάτες".

  • Εναλλακτικό κλειδί (ή κλειδί υποψηφίου): μια στήλη διαφορετική από το πρωτεύον κλειδί που είναι μοναδική. Για παράδειγμα, ένας πίνακας "Υπάλληλοι" ενδέχεται να αποθηκεύει ένα "Αναγνωριστικό υπαλλήλου" και έναν αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, τα οποία είναι και τα δύο μοναδικά.

  • Εξωτερικό κλειδί: μια στήλη που αναφέρεται σε μια μοναδική στήλη σε έναν άλλο πίνακα, όπως το αναγνωριστικό πελάτη στον πίνακα "Παραγγελίες", το οποίο αναφέρεται στο αναγνωριστικό πελάτη στον πίνακα "Πελάτες".

Σε ένα μοντέλο δεδομένων, το πρωτεύον κλειδί ή το εναλλακτικό κλειδί αναφέρεται ως σχετική στήλη. Αν ένας πίνακας έχει πρωτεύον και εναλλακτικό κλειδί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο από τα δύο θέλετε ως βάση μιας σχέσης πινάκων. Το εξωτερικό κλειδί αναφέρεται ως  στήλη προέλευσης ή απλώς στήλη. Στο παράδειγμά μας, θα ορίζεται μια σχέση μεταξύ του πεδίου "CustomerID" στον πίνακα "Παραγγελίες" (η στήλη) και του "CustomerID" στον πίνακα "Πελάτες" (η στήλη αναζήτησης). Αν εισαγάγετε δεδομένα από μια σχεσιακή βάση δεδομένων, από προεπιλογή το Excel επιλέγει το εξωτερικό κλειδί από έναν πίνακα και το αντίστοιχο πρωτεύον κλειδί από τον άλλο πίνακα. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε στήλη που έχει μοναδικές τιμές για τη στήλη αναζήτησης.

Η σχέση μεταξύ ενός πελάτη και μιας παραγγελίας είναι μια σχέση ένα-προς-πολλά. Κάθε πελάτης μπορεί να έχει πολλές παραγγελίες, αλλά μια παραγγελία δεν μπορεί να έχει πολλούς πελάτες. Μια άλλη σημαντική σχέση πινάκων είναι ένα-προς-ένα. Στο παράδειγμά μας εδώ, ο πίνακας CustomerDiscounts, ο οποίος καθορίζει ένα ενιαίο προεξοφλητικό επιτόκιο για κάθε πελάτη, έχει μια σχέση ένα-προς-ένα με τον πίνακα "Πελάτες".

Αυτός ο πίνακας εμφανίζει τις σχέσεις μεταξύ των τριών πινάκων (Customers, CustomerDiscountsκαι Orders):

Σχέση

Τύπος

Στήλη αναζήτησης

Στήλη

Πελάτες-ΕκπτώσειςΠελάτη

ένα προς ένα

Πελάτες.ΑναγνωριστικόΠελάτη

ΕκπτώσειςΠελάτη.ΑναγνωριστικόΠελάτη

Πελάτες-Παραγγελίες

ένα προς πολλά

Πελάτες.ΑναγνωριστικόΠελάτη

Παραγγελίες.ΑναγνωριστικόΠελάτη

Σημείωση: Οι σχέσεις πολλά-προς-πολλά δεν υποστηρίζονται σε ένα μοντέλο δεδομένων. Ένα παράδειγμα σχέσης πολλά-προς-πολλά είναι μια άμεση σχέση μεταξύ των Προϊόντων και των Πελατών, στην οποία ένας πελάτης μπορεί να αγοράσει πολλά προϊόντα και το ίδιο προϊόν μπορεί να αγοραστεί από πολλούς πελάτες.

Μετά τη δημιουργία κάποιας σχέσης, Excel πρέπει συνήθως να υπολογίσετε ξανά τυχόν τύπους που χρησιμοποιούν στήλες από πίνακες στη σχέση που μόλις δημιουργήσατε. Η επεξεργασία μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα, ανάλογα με την ποσότητα των δεδομένων και την πολυπλοκότητα των σχέσεων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα Επανάληψη υπολογισμού τύπων.

Ένα μοντέλο δεδομένων μπορεί να έχει πολλές σχέσεις μεταξύ δύο πινάκων. Για να δημιουργήσετε ακριβείς υπολογισμούς, Excel χρειάζεται μία διαδρομή από έναν πίνακα στον επόμενο. Συνεπώς, μόνο μία σχέση μεταξύ κάθε ζεύγους πινάκων είναι ενεργή κάθε φορά. Παρόλο που οι άλλοι είναι ανενεργοί, μπορείτε να καθορίσετε μια ανενεργή σχέση σε τύπους και ερωτήματα.

Στην Προβολή διαγράμματος, η ενεργή σχέση είναι μια συμπαγής γραμμή και οι ανενεργές είναι διακεκομμένες γραμμές. Για παράδειγμα, στο AdventureWorksDW2012, ο πίνακας DimDate περιέχει μια στήλη, DateKey,η οποία σχετίζεται με τρεις διαφορετικές στήλες στον πίνακα FactInternetSales:OrderDate, DueDateκαι ShipDate. Αν η ενεργή σχέση είναι μεταξύ της στήλης DateKey και της στήλης OrderDate, τότε αυτή είναι προεπιλεγμένη σχέση στους τύπους, εκτός αν ορίσετε διαφορετικά.

Μια σχέση μπορεί να δημιουργηθεί όταν πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

Κριτήρια

Περιγραφή

Μοναδικό αναγνωριστικό για κάθε πίνακα

Κάθε πίνακας πρέπει να έχει μία μόνο στήλη που προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο κάθε γραμμή σε αυτόν τον πίνακα. Αυτή η στήλη αναφέρεται συχνά ως πρωτεύον κλειδί.

Μοναδικές στήλες αναζήτησης

Οι τιμές των δεδομένων στη στήλη αναζήτησης πρέπει να είναι μοναδικές. Με άλλα λόγια, η στήλη δεν μπορεί να περιέχει διπλότυπα. Σε ένα μοντέλο δεδομένων, οι συμβολοσειρές null και οι κενές συμβολοσειρές ισοδυναμούν με ένα κενό, το οποίο αποτελεί ξεχωριστή τιμή δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν πολλές τιμές null στη στήλη αναζήτησης.

Συμβατοί τύποι δεδομένων

Οι τύποι δεδομένων από τη στήλη προέλευσης και τη στήλη αναζήτησης πρέπει να είναι συμβατοί. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Τύποι δεδομένων που υποστηρίζονται στα Μοντέλα δεδομένων.

Σε ένα μοντέλο δεδομένων, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια σχέση πίνακα αν το κλειδί είναι ένα σύνθετο κλειδί. Περιορίζεστε επίσης στη δημιουργία σχέσεων ένα-προς-ένα και ένα-προς-πολλά. Οι άλλοι τύποι σχέσης δεν υποστηρίζονται.

Σύνθετα κλειδιά και στήλες αναζήτησης

Ένα σύνθετο κλειδί αποτελείται από περισσότερες από μία στήλες. Τα μοντέλα δεδομένων δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν σύνθετα πλήκτρα: ένας πίνακας πρέπει πάντα να έχει ακριβώς μία στήλη που προσδιορίζει μοναδικά κάθε γραμμή στον πίνακα. Εάν εισαγάγετε πίνακες που έχουν μια υπάρχουσα σχέση με βάση ένα σύνθετο κλειδί, ο "Οδηγός εισαγωγής πίνακα" στο Power Pivot θα παραβλέψει αυτήν τη σχέση, επειδή δεν μπορεί να δημιουργηθεί στο μοντέλο.

Για να δημιουργήσετε μια σχέση μεταξύ δύο πινάκων που έχουν πολλές στήλες που ορίζουν τα πρωτεύοντα και τα εξωτερικά κλειδιά, θα πρέπει πρώτα να συνδυάσετε τις τιμές έτσι ώστε να δημιουργήσετε μια μοναδική στήλη κλειδιών και μετά να δημιουργήσετε τη σχέση. Αυτό μπορείτε να το κάνετε πριν από την εισαγωγή των δεδομένων ή δημιουργώντας μια υπολογιζόμενη στήλη στο μοντέλο δεδομένων χρησιμοποιώντας το πρόσθετο Power Pivot.

Σχέσεις πολλά-προς-πολλά

Ένα μοντέλο δεδομένων δεν είναι δυνατό να έχει σχέσεις πολλά-προς-πολλά. Δεν μπορείτε απλώς να προσθέσετε πίνακες σύνδεσης στο μοντέλο. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συναρτήσεις DAX για να δημιουργήσετε μοντέλο για τις σχέσεις πολλά-προς-πολλά.

Ιδιο-σύνδεσμοι και βρόχοι

Οι ιδιο-σύνδεσμοι δεν επιτρέπονται σε ένα μοντέλο δεδομένων. Ο ιδιο-σύνδεσμος είναι μια επαναλαμβανόμενη σχέση μεταξύ ενός πίνακα και του εαυτού του. Οι ιδιο-σύνδεσμοι συχνά χρησιμοποιούνται για να ορίσετε ιεραρχίες γονικού-θυγατρικού στοιχείου. Για παράδειγμα, μπορείτε να συνδέσετε έναν πίνακα "Υπάλληλοι" στον εαυτό του για να παράγετε μια ιεραρχία που εμφανίζει την αλυσίδα διαχείρισης σε μια επιχείρηση.

Το Excel δεν επιτρέπει τη δημιουργία βρόχων ανάμεσα στις σχέσεις ενός βιβλίου εργασίας. Με άλλα λόγια, το ακόλουθο σύνολο σχέσεων δεν επιτρέπεται.

Πίνακας 1, στήλη a   προς   Πίνακα 2, στήλη f

Πίνακας 2, στήλη f   προς   Πίνακα 3, στήλη n

Πίνακας 3, στήλη n   προς   Πίνακα 1, στήλη a

Αν επιχειρήσετε να δημιουργήσετε μια σχέση που θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός βρόχου, παρουσιάζεται σφάλμα.

Ένα από τα πλεονεκτήματα για την εισαγωγή δεδομένων με τη χρήση του πρόσθετου Power Pivot είναι ότι το Power Pivot μερικές φορές μπορεί να ανιχνεύσει τις σχέσεις και τη δημιουργία νέων σχέσεων στο μοντέλο δεδομένων που δημιουργεί στο Excel.

Όταν εισάγετε πολλούς πίνακες, το Power Pivot ανιχνεύει αυτόματα τυχόν υπάρχουσες σχέσεις μεταξύ των πινάκων. Επίσης, όταν δημιουργείτε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα, το Power Pivot αναλύει τα δεδομένα στους πίνακες. Ανιχνεύει  πιθανές σχέσεις που δεν έχουν καθοριστεί και προτείνει κατάλληλες στήλες για να συμπεριληφθούν σε αυτές τις σχέσεις.

Ο αλγόριθμος ανίχνευσης χρησιμοποιεί στατιστικά δεδομένα σχετικά με τις τιμές και τα μετα-δεδομένα των στηλών για να καταλήξει σε ανιχνεύσεις σχετικά με την πιθανότητα σχέσεων.

  • Οι τύποι δεδομένων σε όλες τις σχετικές στήλες πρέπει να είναι συμβατοί. Για αυτόματη ανίχνευση, υποστηρίζονται μόνο ακέραιοι αριθμοί και τύποι δεδομένων κειμένου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Υποστηριζόμενοι τύποι δεδομένων στα μοντέλα δεδομένων.

  • Για να αντιμετωπιστεί η σχέση με επιτυχία, ο αριθμός των μοναδικών κλειδιών στη στήλη αναζήτησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τις τιμές στον πίνακα στην πλευρά "πολλά". Με άλλα λόγια, η στήλη κλειδιού στην πλευρά "πολλά" της σχέσης δεν πρέπει να περιέχει τιμές που δεν περιλαμβάνονται στη στήλη κλειδιού του πίνακα αναζήτησης. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε έναν πίνακα που παραθέτει προϊόντα με τα αναγνωριστικά τους (πίνακας αναζήτησης) και έναν πίνακα πωλήσεων που παραθέτει τις πωλήσεις για κάθε προϊόν (η πλευρά "πολλά" της σχέσης). Αν τα μητρώα πωλήσεών σας περιέχουν το αναγνωριστικό ενός προϊόντος που δεν διαθέτει αντίστοιχο αναγνωριστικό στον πίνακα "Προϊόντα", η σχέση δεν μπορεί να δημιουργηθεί αυτόματα, αλλά ενδέχεται να μπορείτε να τη δημιουργήσετε με μη αυτόματο τρόπο. Για να εντοπίζει το Excel αυτόματα τη σχέση, πρέπει πρώτα να ενημερώσετε τον πίνακα αναζήτησης "Προϊόντα" με τα αναγνωριστικά των προϊόντων που λείπουν.

  • Βεβαιωθείτε ότι το όνομα της στήλης κλειδιού στην πλευρά "πολλά" είναι παρόμοιο με το όνομα της στήλης κλειδιού στον πίνακα αναζήτησης. Τα ονόματα δεν χρειάζεται να είναι ακριβώς τα ίδια. Για παράδειγμα, σε μια ρύθμιση επιχείρησης, συχνά υπάρχουν παραλλαγές στα ονόματα των στηλών που περιέχουν ουσιαστικά τα ίδια δεδομένα: Αναγνωριστικό Emp, Αναγνωριστικό υπαλλήλου,Αναγνωριστικό υπαλλήλου, EMP_ID κ.ο.κ. Ο αλγόριθμος εντοπίζει παρόμοια ονόματα και εκχωρεί υψηλότερη πιθανότητα στις στήλες που έχουν παρόμοια ή ακριβώς ίδια ονόματα. Επομένως, για να αυξήσετε την πιθανότητα δημιουργίας μιας σχέσης, μπορείτε να δοκιμάσετε να μετονομάσετε τις στήλες στα δεδομένα που εισάγετε με όνομα παρόμοιο με αυτό των στηλών στους υπάρχοντες πίνακές σας. Αν το Excel βρει πολλές πιθανές σχέσεις, δεν δημιουργεί μια σχέση.

Αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε για ποιο λόγο δεν ανιχνεύονται όλες οι σχέσεις ή με ποιον τρόπο οι αλλαγές σε μετα-δεδομένα, όπως το όνομα πεδίου και οι τύποι δεδομένων, θα μπορούσαν να βελτιώσουν τα αποτελέσματα της αυτόματης ανίχνευσης σχέσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων σχέσεων.

Αυτόματη ανίχνευση για συγκεκριμένα σύνολα

Οι σχέσεις μεταξύ καθορισμένων συνόλων και σχετικών πεδίων σε ένα Συγκεντρωτικό Πίνακα δεν εντοπίζονται αυτόματα. Μπορείτε να δημιουργήσετε αυτές τις σχέσεις με μη αυτόματο τρόπο. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον αυτόματο εντοπισμό σχέσης, καταργήστε κάθε καθορισμένο σύνολο και προσθέστε τα μεμονωμένα πεδία από το καθορισμένο σύνολο απευθείας στο Συγκεντρωτικό Πίνακα.

Ανίχνευση σχέσεων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι σχέσεις μεταξύ πινάκων συνδέονται αυτόματα με αλυσίδα. Για παράδειγμα, αν δημιουργήσετε μια σχέση μεταξύ των δύο πρώτων συνόλων πινάκων παρακάτω, παρεμβάλλεται μια σχέση μεταξύ των άλλων δύο πινάκων και η σχέση εδραιώνεται αυτόματα.

Προϊόντα και κατηγορία -- Δημιουργούνται με μη αυτόματο τρόπο

Κατηγορία και υποκατηγορία -- Δημιουργούνται με μη αυτόματο τρόπο

Προϊόντα και υποκατηγορία -- Η σχέση ανιχνεύεται

Για να συνδεθούν αυτόματα με αλυσίδα οι σχέσεις, οι σχέσεις πρέπει να πηγαίνουν προς μία κατεύθυνση, όπως φαίνεται παραπάνω. Αν οι αρχικές σχέσεις ήταν μεταξύ, για παράδειγμα, των στηλών "Πωλήσεις" και "Προϊόντα" και "Πωλήσεις" και "Πελάτες", η σχέση δεν ανιχνεύεται. Αυτό συμβαίνει επειδή η σχέση μεταξύ των στηλών "Προϊόντα" και "Πελάτες" είναι μια σχέση πολλά-προς-πολλά.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;

Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Έχετε πρόσθετα σχόλια; (Προαιρετικό)

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×