Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για ρύθμιση και χρήση της πρόσβασης επισκέπτη στο Microsoft Teams

Διακοσμητικό εικονίδιο. Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με Office προϊόντα και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης της Microsoft.

Χρησιμοποιήστε Microsoft Teams με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να ρυθμίσετε την πρόσβαση επισκεπτών και την πρόσβαση στις ομάδες ως επισκέπτες. Το έχουμε δοκιμάσει με το JAWS και το NVDA, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, με την προϋπόθεση ότι ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας.

Η πρόσκληση ατόμων εκτός του οργανισμού, όπως συνεργάτες ή σύμβουλοι, ως επισκέπτης στο Microsoft Teams τους παρέχει πρόσβαση σε συνομιλίες, συσκέψεις και αρχεία της ομάδας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Μπορείτε εύκολα να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα συντομεύσεων πληκτρολογίου μέσω του Microsoft Teams. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+E για να μεταβείτε στο πεδίο Αναζήτηση, πληκτρολογήστε /πλήκτρα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο "Enter".

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Στις πρόσφατες εκδόσεις του JAWS δεν είναι πλέον προεπιλεγμένη η λειτουργία εικονικού δρομέα υπολογιστή για το Microsoft Teams. Για οδηγίες σχετικά με το πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εικονικού δρομέα υπολογιστή, ανατρέξτε στο άρθρο Ενεργοποίηση εικονικού δρομέα JAWS.

Σε αυτό το θέμα

Ρύθμιση δικαιωμάτων χρήστη-επισκέπτη

Οι κάτοχοι και οι διαχειριστές μπορούν να ορίσουν δικαιώματα επισκέπτη για μια ομάδα. Μπορείτε να επιτρέψετε στους επισκέπτες να δημιουργούν, να ενημερώνουν ή να διαγράφουν κανάλια.

 1. Στην κύρια προβολή Microsoft Teams, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Λίστα Teams και καναλιών".

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την ομάδα της οποίας τα δικαιώματα επισκέπτη θέλετε να επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος για την ομάδα.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Διαχείριση ομάδας" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα Μέλη".

 4. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε "Ρυθμίσεις καρτέλα" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Δικαιώματα επισκέπτη" και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος, για να αναπτύξετε την ενότητα Δικαιώματα επισκέπτη της καρτέλας Ρυθμίσεις.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά για να μετακινήσετε την εστίαση στα περιεχόμενα της ενότητας Δικαιώματα επισκέπτη. Περιηγηθείτε μεταξύ των ρυθμίσεων της ενότητας με τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους. Για να ενεργοποιήσετε μια ρύθμιση, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Σημείωση: Στο NVDA ονομάζεται λειτουργία περιήγησης. Στο JAWS ονομάζεται λειτουργία εικονικού δρομέα.

Οι κάτοχοι και οι διαχειριστές μπορούν να ορίσουν δικαιώματα επισκέπτη για μια ομάδα. Μπορείτε να επιτρέψετε στους επισκέπτες να δημιουργούν, να ενημερώνουν ή να διαγράφουν κανάλια.

 1. Στην κύρια προβολή Microsoft Teams, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε: "Λίστα Teams και καναλιών".

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την ομάδα της οποίας τα δικαιώματα επισκέπτη θέλετε να επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος για την ομάδα.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Διαχείριση ομάδας" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα Μέλη".

 4. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε "Ρυθμίσεις καρτέλα" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Δικαιώματα επισκέπτη" και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος, για να αναπτύξετε την ενότητα Δικαιώματα επισκέπτη της καρτέλας Ρυθμίσεις.

 6. Πατήστε μία φορά το πλήκτρο κάτω βέλους, για να μετακινήσετε την εστίαση στα περιεχόμενα της ενότητας Δικαιώματα επισκέπτη. Περιηγηθείτε μεταξύ των ρυθμίσεων της ενότητας με τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους. Για να ενεργοποιήσετε μια ρύθμιση, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Πρόσβαση σε μια ομάδα ως επισκέπτης

Μπορείτε να προστεθείτε ως επισκέπτης σε μια ομάδα από έναν κάτοχο ή διαχειριστή ομάδας. Λαμβάνετε μια πρόσκληση προς την ομάδα ως μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σημείωση: Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια ομάδα ως επισκέπτης, πρέπει να εκχωρήσετε στον οργανισμό που σας προσκάλεσε πρόσβαση σε ορισμένες από τις πληροφορίες του προφίλ σας.

 1. Στην εφαρμογή αλληλογραφίας, ανοίξτε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρόσκλησης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Άνοιγμα Microsoft Teams" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 2. Η σελίδα Είσοδος στο λογαριασμό σας ανοίγει στο πρόγραμμα περιήγησης. Για να αποδεχτείτε την πρόσκληση, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Αποδοχή" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Στο Microsoft Teams, για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της κανονικής εταιρείας σας και του οργανισμού στον οποίο έχετε προστεθεί ως επισκέπτης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Προφίλ" και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 4. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Λογαριασμοί και οργανισμοί" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τον οργανισμό στον οποίο έχετε προστεθεί ως επισκέπτης και έπειτα τη λέξη "Επισκέπτης" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Τώρα, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην ομάδα στην οποία έχετε προσκληθεί ως επισκέπτης.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία και τροποποίηση ομάδων στο Microsoft Teams

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για συμμετοχή σε μια σύσκεψη στο Microsoft Teams

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Teams

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με Microsoft Teams

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Microsoft Teams

Χρησιμοποιήστε Microsoft Teams σε Mac με το πληκτρολόγιό σας και το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο macOS, για να ρυθμίσετε την πρόσβαση επισκεπτών και την πρόσβαση στις ομάδες ως επισκέπτες.

Η πρόσκληση ατόμων εκτός του οργανισμού, όπως συνεργάτες ή σύμβουλοι, ως επισκέπτης στο Microsoft Teams τους παρέχει πρόσβαση σε συνομιλίες, συσκέψεις και αρχεία της ομάδας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα υποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του macOS, το VoiceOver. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

Σε αυτό το θέμα

Ρύθμιση δικαιωμάτων χρήστη-επισκέπτη

Οι κάτοχοι και οι διαχειριστές μπορούν να ορίσουν δικαιώματα επισκέπτη για μια ομάδα. Μπορείτε να επιτρέψετε στους επισκέπτες να δημιουργούν, να ενημερώνουν ή να διαγράφουν κανάλια.

 1. Στην κύρια προβολή Microsoft Teams, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Λίστα Teams και καναλιών".

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την ομάδα της οποίας τα δικαιώματα επισκέπτη θέλετε να επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος για την ομάδα.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Διαχείριση ομάδας" και πατήστε το πλήκτρο Return.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "Μέλη, επιλεγμένο, καρτέλα".

 5. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε "Ρυθμίσεις, καρτέλα" και πατήστε το πλήκτρο Return.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Δικαιώματα επισκέπτη" και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος, για να αναπτύξετε την ενότητα Δικαιώματα επισκέπτη της καρτέλας Ρυθμίσεις.

 7. Πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά για να μετακινήσετε την εστίαση στα περιεχόμενα της ενότητας Δικαιώματα επισκέπτη. Περιηγηθείτε μεταξύ των ρυθμίσεων της ενότητας με τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους. Για να ενεργοποιήσετε μια ρύθμιση, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Πρόσβαση σε μια ομάδα ως επισκέπτης

Μπορείτε να προστεθείτε ως επισκέπτης σε μια ομάδα από έναν κάτοχο ή διαχειριστή ομάδας. Λαμβάνετε μια πρόσκληση προς την ομάδα ως μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σημείωση: Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια ομάδα ως επισκέπτης, πρέπει να εκχωρήσετε στον οργανισμό που σας προσκάλεσε πρόσβαση σε ορισμένες από τις πληροφορίες του προφίλ σας.

 1. Στην εφαρμογή αλληλογραφίας, ανοίξτε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρόσκλησης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Άνοιγμα Microsoft Teams " και πατήστε το πλήκτρο Return.

 2. Η σελίδα Είσοδος στο λογαριασμό σας ανοίγει στο πρόγραμμα περιήγησης. Για να αποδεχτείτε την πρόσκληση, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποδοχή" και πατήστε το πλήκτρο Return.

 3. Στο Microsoft Teams, για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της κανονικής εταιρείας σας και του οργανισμού στον οποίο έχετε προστεθεί ως επισκέπτης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Προφίλ" και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 4. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τον οργανισμό στον οποίο έχετε προστεθεί ως επισκέπτης και έπειτα τη λέξη "Επισκέπτης" και πατήστε το πλήκτρο Return. Τώρα, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην ομάδα στην οποία έχετε προσκληθεί ως επισκέπτης.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία και τροποποίηση ομάδων στο Microsoft Teams

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για συμμετοχή σε μια σύσκεψη στο Microsoft Teams

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Teams

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με Microsoft Teams

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Microsoft Teams

Χρησιμοποιήστε Microsoft Teams VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο iOS, για να λάβετε προσκλήσεις επισκεπτών και να αποκτήσετε πρόσβαση σε ομάδες ως επισκέπτης.

Η πρόσκληση ατόμων εκτός του οργανισμού, όπως συνεργάτες ή σύμβουλοι, ως επισκέπτης στο Microsoft Teams τους παρέχει πρόσβαση σε συνομιλίες, συσκέψεις και αρχεία της ομάδας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε iPhone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το iPad.

Πρόσβαση σε μια ομάδα ως επισκέπτης

Μπορείτε να προστεθείτε ως επισκέπτης σε μια ομάδα από έναν κάτοχο ή διαχειριστή ομάδας. Λαμβάνετε μια πρόσκληση προς την ομάδα ως μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σημείωση: Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια ομάδα ως επισκέπτης, πρέπει να εκχωρήσετε στον οργανισμό που σας προσκάλεσε πρόσβαση σε ορισμένες από τις πληροφορίες του προφίλ σας.

 1. Στην εφαρμογή αλληλογραφίας, ανοίξτε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρόσκλησης, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Άνοιγμα Microsoft Teams" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Η σελίδα Είσοδος στο λογαριασμό σας ανοίγει στο πρόγραμμα περιήγησης. Για να αποδεχτείτε την πρόσκληση, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποδοχή" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Στο Microsoft Teams, για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της κανονικής εταιρείας σας και του οργανισμού στον οποίο έχετε προσκληθεί ως επισκέπτης, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μενού 'Περισσότερα'" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε: "Οι οργανισμοί μου".

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το όνομα του οργανισμού στον οποίο έχετε προσκληθεί και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Δείτε επίσης

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με Microsoft Teams

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Microsoft Teams

Χρησιμοποιήστε το Microsoft Teams με το TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Android, για να λάβετε προσκλήσεις επισκεπτών και για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ομάδες ως επισκέπτης.

Η πρόσκληση ατόμων εκτός του οργανισμού, όπως συνεργάτες ή σύμβουλοι, ως επισκέπτης στο Microsoft Teams τους παρέχει πρόσβαση σε συνομιλίες, συσκέψεις και αρχεία της ομάδας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με τηλέφωνο Android. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Tablet Android.

Πρόσβαση σε μια ομάδα ως επισκέπτης

Μπορείτε να προστεθείτε ως επισκέπτης σε μια ομάδα από έναν κάτοχο ή διαχειριστή ομάδας. Λαμβάνετε μια πρόσκληση προς την ομάδα ως μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σημείωση: Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια ομάδα ως επισκέπτης, πρέπει να εκχωρήσετε στον οργανισμό που σας προσκάλεσε πρόσβαση σε ορισμένες από τις πληροφορίες του προφίλ σας.

 1. Στην εφαρμογή αλληλογραφίας, ανοίξτε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρόσκλησης, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Άνοιγμα Microsoft Teams" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Η σελίδα Είσοδος στο λογαριασμό σας ανοίγει στο πρόγραμμα περιήγησης. Για να αποδεχτείτε την πρόσκληση, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποδοχή" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Στο Microsoft Teams, για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της κανονικής εταιρείας σας και του οργανισμού στον οποίο έχετε προσκληθεί ως επισκέπτης, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περιήγηση" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε: "Οι οργανισμοί σας".

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το όνομα του οργανισμού στον οποίο έχετε προσκληθεί και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Δείτε επίσης

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με Microsoft Teams

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Microsoft Teams

Χρησιμοποιήστε Microsoft Teams στο web με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να ρυθμίσετε την πρόσβαση επισκεπτών και την πρόσβαση στις ομάδες ως επισκέπτες. Το έχουμε δοκιμάσει με τον Αφηγητή, το JAWS και το NVDA, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, με την προϋπόθεση ότι ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας.

Η πρόσκληση ατόμων εκτός του οργανισμού, όπως συνεργάτες ή σύμβουλοι, ως επισκέπτης στο Microsoft Teams τους παρέχει πρόσβαση σε συνομιλίες, συσκέψεις και αρχεία της ομάδας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Μπορείτε εύκολα να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα συντομεύσεων πληκτρολογίου μέσα από Microsoft Teams στο web. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+E για να μεταβείτε στο πεδίο Αναζήτηση, πληκτρολογήστε /πλήκτρα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο "Enter".

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Στις πρόσφατες εκδόσεις του JAWS δεν είναι πλέον προεπιλεγμένη η λειτουργία εικονικού δρομέα υπολογιστή για το Microsoft Teams. Για οδηγίες σχετικά με το πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εικονικού δρομέα υπολογιστή, ανατρέξτε στο άρθρο Ενεργοποίηση εικονικού δρομέα JAWS.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Microsoft Teams στο web, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης Web και τον Αφηγητή ως πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης. Επειδή το Microsoft Teams στο web εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης Web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης Web και όχι για το Microsoft Teams στο web.

  Εάν χρησιμοποιείτε Chrome ή Firefox ως πρόγραμμα περιήγησης Web, συνιστάται να χρησιμοποιείτε το JAWS ή το NVDA ως πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης.

Σε αυτό το θέμα

Ρύθμιση δικαιωμάτων χρήστη-επισκέπτη

Οι κάτοχοι και οι διαχειριστές μπορούν να ορίσουν δικαιώματα επισκέπτη για μια ομάδα. Μπορείτε να επιτρέψετε στους επισκέπτες να δημιουργούν, να ενημερώνουν ή να διαγράφουν κανάλια.

 1. Στην κύρια προβολή Microsoft Teams, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Λίστα Teams και καναλιών".

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την ομάδα της οποίας τα δικαιώματα επισκέπτη θέλετε να επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος για την ομάδα.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Διαχείριση ομάδας" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα Μέλη".

 4. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε "Ρυθμίσεις καρτέλα" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Δικαιώματα επισκέπτη" και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος, για να αναπτύξετε την ενότητα Δικαιώματα επισκέπτη της καρτέλας Ρυθμίσεις.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά για να μετακινήσετε την εστίαση στα περιεχόμενα της ενότητας Δικαιώματα επισκέπτη. Περιηγηθείτε μεταξύ των ρυθμίσεων της ενότητας με τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους. Για να ενεργοποιήσετε μια ρύθμιση, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Σημείωση: Στο NVDA ονομάζεται λειτουργία περιήγησης, στο JAWS ονομάζεται λειτουργία εικονικού δρομέα και στον Αφηγητή ονομάζεται λειτουργία σάρωσης.

Οι κάτοχοι και οι διαχειριστές μπορούν να ορίσουν δικαιώματα επισκέπτη για μια ομάδα. Μπορείτε να επιτρέψετε στους επισκέπτες να δημιουργούν, να ενημερώνουν ή να διαγράφουν κανάλια.

 1. Στην κύρια προβολή Microsoft Teams, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε: "Λίστα Teams και καναλιών".

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την ομάδα της οποίας τα δικαιώματα επισκέπτη θέλετε να επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος για την ομάδα.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Διαχείριση ομάδας" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα Μέλη".

 4. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε "Ρυθμίσεις καρτέλα" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Δικαιώματα επισκέπτη" και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος, για να αναπτύξετε την ενότητα Δικαιώματα επισκέπτη της καρτέλας Ρυθμίσεις.

 6. Πατήστε μία φορά το πλήκτρο κάτω βέλους, για να μετακινήσετε την εστίαση στα περιεχόμενα της ενότητας Δικαιώματα επισκέπτη. Περιηγηθείτε μεταξύ των ρυθμίσεων της ενότητας με τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους. Για να ενεργοποιήσετε μια ρύθμιση, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Πρόσβαση σε μια ομάδα ως επισκέπτης

Μπορείτε να προστεθείτε ως επισκέπτης σε μια ομάδα από έναν κάτοχο ή διαχειριστή ομάδας. Λαμβάνετε μια πρόσκληση προς την ομάδα ως μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σημείωση: Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια ομάδα ως επισκέπτης, πρέπει να εκχωρήσετε στον οργανισμό που σας προσκάλεσε πρόσβαση σε ορισμένες από τις πληροφορίες του προφίλ σας.

 1. Στην εφαρμογή αλληλογραφίας, ανοίξτε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρόσκλησης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Άνοιγμα Microsoft Teams" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 2. Η σελίδα Είσοδος στο λογαριασμό σας ανοίγει στο πρόγραμμα περιήγησης. Για να αποδεχτείτε την πρόσκληση, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Αποδοχή" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Στο Microsoft Teams στο web, για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της κανονικής εταιρείας σας και του οργανισμού στον οποίο έχετε προστεθεί ως επισκέπτης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Είσοδος σε" ακολουθούμενο από το όνομα του οργανισμού σας και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 4. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τον οργανισμό στον οποίο έχετε προστεθεί ως επισκέπτης και έπειτα τη λέξη "Επισκέπτης" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Τώρα, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην ομάδα στην οποία έχετε προσκληθεί ως επισκέπτης.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία και τροποποίηση ομάδων στο Microsoft Teams

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για συμμετοχή σε μια σύσκεψη στο Microsoft Teams

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με Microsoft Teams

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Microsoft Teams

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×