Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Οι εφαρμογές Office λειτουργούν με τις ρυθμίσεις και τις δυνατότητες προσβασιμότητας των περισσότερων συσκευών. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να σας βοηθήσουν να διευκολύνετε τη χρήση τους. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε την αντίθεση των χρωμάτων για να βλέπετε ή να ελέγχετε πιο εύκολα την οθόνη με το πληκτρολόγιο και όχι με το ποντίκι και ούτω καθεξής.

Ο τρόπος που επιλέγετε αυτές τις ρυθμίσεις εξαρτάται από το είδος της συσκευής που έχετε: Windows, Mac, iOS ή Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την προσβασιμότητα στο Office, ανατρέξτε στο θέμα Κάντε το περιεχόμενό σας προσβάσιμο σε όλους.

Χρησιμοποιήστε τιςOffice εφαρμογές με τις ενσωματωμένες Windows 11 δυνατότητες, ρυθμίσεις και εργαλεία προσβασιμότητας, όπως το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης Αφηγητής, Μεγεθυντικός φακός, θέματα αντίθεσης και πολλά άλλα.

Σε αυτό το θέμα

Χρήση του μενού Προσβασιμότητα

ΣτοWindows 11, το μενού Προσβασιμότητα προσφέρει πολλές ενσωματωμένες δυνατότητες και ρυθμίσεις προσβασιμότητας για την υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες. Μπορείτε να βρείτε το μενού Προσβασιμότητα στην περιοχή Ρυθμίσεις. Μπορείτε επίσης να εκκινήσετε δυνατότητες προσβασιμότητας, όπως ο Αφηγητής ή ο Μεγεθυντικός φακός, από το μενού Προσβασιμότητα .

 1. Για να ανοίξετε γρήγορα το μενού Προσβασιμότητα, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+U.

Χρήση του Αφηγητή

Ο Αφηγητής είναι μια εφαρμογή ανάγνωσης οθόνης ενσωματωμένη στοWindows 11 και οι εφαρμογέςMicrosoft 365 είναι βελτιστοποιημένες για τον Αφηγητή. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον Αφηγητή, μεταβείτε στην ενότητα Πλήρης οδηγός για τον Αφηγητή.

 1. Για να εκκινήσετε τον Αφηγητή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+πλήκτρο λογότυπου των Windows+Enter.

Χρήση θεμάτων αντίθεσης

Εάν θέλετε μεγαλύτερη αντίθεση χρωμάτων για να βλέπετε το κείμενο και τα στοιχεία στην οθόνη σας καλύτερα και να διευκολύνετε τα μάτια σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ένα θέμα αντίθεσης.

 1. Για να ανοίξετε το μενού Προσβασιμότητα, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+U.

 2. Επιλέξτε Θέματα αντίθεσης.

 3. Επιλέξτε ένα κατάλληλο θέμα από το μενού Θέματα αντίθεσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εφαρμογή.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα θέματα Χρήση χρώματος και αντίθεσης για προσβασιμότητα στο Microsoft 365 και Αλλαγή αντίθεσης χρωμάτων στα Windows.

Μεγέθυνση του περιεχομένου της οθόνης

Μπορείτε να μεγεθύνετε τμήματα του περιεχομένου της οθόνης με το εργαλείο "Μεγεθυντικός φακός". Μπορείτε να ρυθμίσετε τον Μεγεθυντικό φακό για πλήρη οθόνη ή για το παράθυρο "Φακός".

 • Για να ξεκινήσετε γρήγορα τον Μεγεθυντικό φακό, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+σύμβολο συν (+).

 • Για μεγέθυνση, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+σύμβολο συν (+). Για σμίκρυνση, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+σύμβολο πλην (-).

 • Όταν η εστίαση είναι στον Μεγεθυντικό φακό, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στη γραμμή εργαλείων του Μεγεθυντικού φακού. Πατήστε το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab για να μετακινηθείτε στη γραμμή εργαλείων του Μεγεθυντικού φακού. Για να επιλέξετε μια επιλογή ή μια λίστα επιλογών, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Για έξοδο από μια επιλογή ή μια λίστα επιλογών, πατήστε το πλήκτρο Esc.

 • Για να τερματίσετε το Μεγεθυντικό φακό και να κλείσετε το εργαλείο, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+Esc.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση του Μεγεθυντικού φακού για διευκόλυνση της προβολής των στοιχείων στην οθόνη.

Αλλαγή του μεγέθους κειμένου

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου στην οθόνη, χωρίς να χρειαστεί να προσαρμόσετε την ανάλυση της οθόνης σας.

 1. Για να ανοίξετε το μενού Προσβασιμότητα, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+U.

 2. Επιλέξτε Μέγεθος κειμένου.

 3. Μετακινήστε το ρυθμιστικό Μέγεθος κειμένου προς τα δεξιά για να προσαρμόσετε το μέγεθος και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εφαρμογή.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Κάντε τα Windows πιο ευδιάκριτα

Αλλαγή του μεγέθους ή του χρώματος του δείκτη του ποντικιού

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος και το χρώμα του δείκτη ποντικιού για να διευκολύνετε τη χρήση του.

 1. Για να ανοίξετε το μενού Προσβασιμότητα, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+U.

 2. Επιλέξτε Δείκτης ποντικιού και αφή.

 3. Μετακινήστε το ρυθμιστικό Μέγεθος προς τα δεξιά για να προσαρμόσετε το μέγεθος του δείκτη του ποντικιού.

 4. Για να αλλάξετε το χρώμα του δείκτη του ποντικιού, στην περιοχή Στυλ δείκτη ποντικιού, ενεργοποιήστε μια επιλογή για να αλλάξετε το χρώμα του δείκτη του ποντικιού σε λευκό, μαύρο, ανεστραμμένο ή σε οποιοδήποτε από τα φωτεινά προτεινόμενα χρώματα. Για να προσαρμόσετε το χρώμα του δείκτη, επιλέξτε Επιλογή άλλου χρώματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Κάντε πιο εύχρηστο το ποντίκι, το πληκτρολόγιο και άλλες συσκευές εισόδου

Χρήση Cortana

Χρησιμοποιήστε Cortana, τον εικονικό βοηθό με φωνητικό έλεγχο, για να εκτελέσετε βασικές εργασίες. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με Cortana και πώς να τη ρυθμίσετε, ανατρέξτε στο θέμα Τι είναι η Cortana; Cortana διατίθεται μόνο σε ορισμένες χώρες και περιοχές.

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε Cortana στοWindows 11, ίσως χρειαστεί να την ενεργοποιήσετε και να εισέλθετε πρώτα στον λογαριασμό Microsoft σας.

Χρήση της Αναγνώρισης ομιλίας Windows

Εάν χρησιμοποιείτε την αναγνώριση ομιλίας για πρώτη φορά, θα πρέπει να τη ρυθμίσετε.

 1. Για να ανοίξετε το μενού Προσβασιμότητα, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+U.

 2. Επιλέξτε Φωνητικές εντολές.

 3. Ενεργοποιήστε το διακόπτηWindows Αναγνώρισης ομιλίας και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες του οδηγού.

 4. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα εκμάθησης για να μάθετε φωνητικές εντολές και να εκπαιδεύσετε τον υπολογιστή ώστε να αναγνωρίζει τη φωνή σας.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εντολές αναγνώρισης ομιλίας, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση αναγνώρισης φωνής στιςεντολές αναγνώρισης ομιλίας των Windows και Αναγνώρισης ομιλίας των Windows.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με τις εφαρμογές Microsoft 365

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Microsoft 365

Ανακαλύψτε τις δυνατότητες προσβασιμότητας των Windows

Χρησιμοποιήστε τιςOffice εφαρμογές με τις ενσωματωμένεςWindows 10 δυνατότητες, ρυθμίσεις και εργαλεία προσβασιμότητας, όπως το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης Αφηγητής, Μεγεθυντικός φακός, χρώματα αντιθέσεων και πολλά άλλα.

Σε αυτό το θέμα

Χρήση του μενού Διευκόλυνση πρόσβασης

ΣτηνWindows 10, το μενού Διευκόλυνση πρόσβασης προσφέρει πολλές ενσωματωμένες δυνατότητες και ρυθμίσεις προσβασιμότητας για την υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες. Μπορείτε να βρείτε το μενού Διευκόλυνση πρόσβασης στην περιοχή Ρυθμίσεις. Μπορείτε επίσης να εκκινήσετε δυνατότητες προσβασιμότητας, όπως τον Αφηγητή ή τον Μεγεθυντικό φακό, από τις ρυθμίσεις διευκόλυνσης πρόσβασης .

 1. Για να ανοίξετε γρήγορα το μενού Διευκόλυνση πρόσβασης, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+U ή πληκτρολογήστε Διευκόλυνση πρόσβασης στο πλαίσιο Αναζήτηση.

Χρήση του Αφηγητή

Ο Αφηγητής είναι μια εφαρμογή ανάγνωσης οθόνης ενσωματωμένη στο Windows 10 και οι εφαρμογέςMicrosoft 365 είναι βελτιστοποιημένες για τον Αφηγητή. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον Αφηγητή, μεταβείτε στην ενότητα Πλήρης οδηγός για τον Αφηγητή.

 1. Για να εκκινήσετε τον Αφηγητή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+πλήκτρο λογότυπου των Windows+Enter.

Χρήση χρώματος αντιθέσεων

Εάν θέλετε μεγαλύτερη αντίθεση χρωμάτων για να βλέπετε το κείμενο και τα στοιχεία στην οθόνη σας καλύτερα και με μεγαλύτερη ευκρίνεια, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία υψηλής αντίθεσης.

 1. Για να ανοίξετε το μενού Διευκόλυνση πρόσβασης , πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+U.

 2. Επιλέξτε Αντιθέσεις.

 3. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αντιθέσεων, ενεργοποιήστε το διακόπτη Ενεργοποίηση αντιθέσεων . Windows μπορεί να εμφανίσει μια οθόνη "Περιμένετε" για μερικά δευτερόλεπτα πριν αλλάξουν τα χρώματα στην οθόνη.

 4. Επιλέξτε το θέμα που σας εξυπηρετεί καλύτερα από το αναπτυσσόμενο μενού Επιλογή θέματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα θέματα Χρήση χρώματος και αντίθεσης για προσβασιμότητα στο Microsoft 365 και Αλλαγή αντίθεσης χρωμάτων στα Windows.

Μεγέθυνση του περιεχομένου της οθόνης

Μπορείτε να μεγεθύνετε τμήματα του περιεχομένου της οθόνης με το εργαλείο "Μεγεθυντικός φακός". Μπορείτε να ρυθμίσετε τον Μεγεθυντικό φακό για πλήρη οθόνη ή για το παράθυρο "Φακός".

 • Για να ξεκινήσετε γρήγορα τον Μεγεθυντικό φακό, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+σύμβολο συν (+).

 • Για μεγέθυνση, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+σύμβολο συν (+). Για σμίκρυνση, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+σύμβολο πλην (-).

 • Όταν η εστίαση είναι στον Μεγεθυντικό φακό, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στη γραμμή εργαλείων του Μεγεθυντικού φακού. Πατήστε το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab για να μετακινηθείτε στη γραμμή εργαλείων του Μεγεθυντικού φακού. Για να επιλέξετε μια επιλογή ή μια λίστα επιλογών, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Για έξοδο από μια επιλογή ή μια λίστα επιλογών, πατήστε το πλήκτρο Esc.

 • Για να τερματίσετε το Μεγεθυντικό φακό και να κλείσετε το εργαλείο, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+Esc.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση του Μεγεθυντικού φακού για διευκόλυνση της προβολής των στοιχείων στην οθόνη.

Αλλαγή του μεγέθους κειμένου

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου στην οθόνη, χωρίς να χρειαστεί να προσαρμόσετε την ανάλυση της οθόνης σας.

 1. Για να ανοίξετε το μενού Διευκόλυνση πρόσβασης , πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+U.

 2. Μετακινήστε το ρυθμιστικό Μεγέθυνση κειμένου προς τα δεξιά για να προσαρμόσετε το μέγεθος και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εφαρμογή.

 3. Στο μενού Αλλαγή του μεγέθους των εφαρμογών και του κειμένου στο κύριο μενού οθόνης , ενεργοποιήστε την επιλογή που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Κάντε τα Windows πιο ευδιάκριτα

Αλλαγή του μεγέθους και του χρώματος του δείκτη του ποντικιού

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος και το χρώμα του δείκτη ποντικιού για να διευκολύνετε τη χρήση του.

 1. Για να ανοίξετε το μενού Διευκόλυνση πρόσβασης , πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+U.

 2. Επιλέξτε Δείκτης ποντικιού.

 3. Μετακινήστε το ρυθμιστικό Αλλαγή μεγέθους δείκτη προς τα δεξιά για να προσαρμόσετε το μέγεθος.

 4. Στην περιοχή Αλλαγή χρώματος δείκτη, ορίστε την επιλογή που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Κάντε πιο εύχρηστο το ποντίκι, το πληκτρολόγιο και άλλες συσκευές εισόδου

Χρήση Cortana

Χρησιμοποιήστε Cortana, τον εικονικό βοηθό με φωνητικό έλεγχο, για να εκτελέσετε βασικές εργασίες. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με Cortana και πώς να τη ρυθμίσετε, ανατρέξτε στο θέμα Τι είναι η Cortana; Cortana διατίθεται μόνο σε ορισμένες χώρες και περιοχές.

Συμβουλή: Εάν χρησιμοποιείτε το Cortana με φωνή για πρώτη φορά, θα ζητήσει την άδειά σας για να σας κάνει μερικές ερωτήσεις για να καταλάβει τι είναι σημαντικό για εσάς. Εάν δεν έχετε πρόβλημα με αυτό, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Αποδοχή" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν δεν θέλετε να απαντήσετε στις ερωτήσεις, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Όχι, ευχαριστώ" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Χρήση της Αναγνώρισης ομιλίας Windows

Εάν χρησιμοποιείτε την αναγνώριση ομιλίας για πρώτη φορά, θα πρέπει να τη ρυθμίσετε.

 1. Για να ανοίξετε το μενού Διευκόλυνση πρόσβασης , πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+U.

 2. Επιλέξτε Φωνητικές εντολές.

 3. Ενεργοποιήστε το διακόπτη Ενεργοποίηση αναγνώρισης ομιλίας και έπειτα ακολουθήστε τις οδηγίες του οδηγού.

 4. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα εκμάθησης για να μάθετε φωνητικές εντολές και να εκπαιδεύσετε τον υπολογιστή ώστε να αναγνωρίζει τη φωνή σας.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εντολές αναγνώρισης ομιλίας, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση αναγνώρισης φωνής στιςεντολές αναγνώρισης ομιλίας των Windows και Αναγνώρισης ομιλίας των Windows.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με τις εφαρμογές Microsoft 365

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Microsoft 365

Ανακαλύψτε τις δυνατότητες προσβασιμότητας των Windows

ΜεMicrosoft 365 για Mac, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες προσβασιμότητας του Mac σας για μεγέθυνση, να χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου και το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο macOS, και να ακούσετε την εκφώνηση κειμένου σε έγγραφα.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσβασιμότητα Apple.

Σε αυτό το θέμα

Ενεργοποίηση πρόσβασης μέσω πληκτρολογίου

Όταν είναι ενεργοποιημένη η πρόσβαση μέσω του πληκτρολογίου, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο Tab για να μετακινήσετε την εστίαση του πληκτρολογίου μεταξύ όλων των στοιχείων ελέγχου και των περιοχών στα παράθυρα και τα παράθυρα διαλόγου.

 1. Από το μενού Apple, επιλέξτε Προτιμήσεις συστήματος.

 2. Επιλέξτε Πληκτρολόγιο.

 3. Επιλέξτε την καρτέλα Συντομεύσεις.

 4. Στον πίνακα κατηγοριών στα αριστερά, επιλέξτε Πληκτρολόγιο.

 5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της πρόσβασης μέσω πληκτρολογίου .

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για μετακίνηση μέσα σε μια εφαρμογή Office

Μέσα από οποιαδήποτε εφαρμογή Office, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου για να μετακινηθείτε και να χρησιμοποιήσετε μια εφαρμογήOffice. Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου σεOffice εφαρμογές, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Microsoft 365.

Χρήση των πλήκτρων λειτουργιών ως πλήκτρων λειτουργιών Office

Στο Mac, τα εικονίδια που είναι τυπωμένα στα πλήκτρα λειτουργιών της επάνω γραμμής συνήθως εκτελούν ειδικές λειτουργίες που σχετίζονται με το υλικό. Ωστόσο, λειτουργούν επίσης ως τυπικά πλήκτρα λειτουργιών στο Microsoft 365 για Mac όταν πατάτε το πλήκτρο Fn (Function) μαζί με το πλήκτρο λειτουργιών.

Εάν δεν θέλετε να πατάτε το πλήκτρο Fn κάθε φορά που χρησιμοποιείτε ένα πλήκτρο λειτουργιών, μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις συστήματος Apple.

 1. Στο μενού Apple, επιλέξτε Προτιμήσεις συστήματος.

 2. Επιλέξτε Πληκτρολόγιο.

 3. Επιλέξτε την καρτέλα Πληκτρολόγιο .

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση όλων των πλήκτρων F1, F2 κ.λπ. ως τυπικών πλήκτρων λειτουργιών .

Αλλαγή προτιμήσεων συντόμευσης

Στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Microsoft 365, ορισμένα πλήκτρα συντόμευσης για μεμονωμένες εφαρμογές Microsoft 365 για Mac ενδέχεται να έρχονται σε διένεξη με προεπιλεγμένα πλήκτρα στον Mac σας. Για να χρησιμοποιήσετε τις συντομεύσειςMicrosoft 365 για Mac, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πληκτρολογίου Mac.

 1. Από το μενού Apple, επιλέξτε Προτιμήσεις συστήματος.

 2. Επιλέξτε Πληκτρολόγιο.

 3. Επιλέξτε την καρτέλα Συντομεύσεις.

 4. Στον πίνακα κατηγοριών στα αριστερά, επιλέξτε Προσβασιμότητα.

 5. Στον πίνακα συνδυασμού πλήκτρων στα δεξιά, επιλέξτε το όνομα της συντόμευσης που θέλετε να αντικαταστήσετε.

 6. Επιλέξτε το συνδυασμό πλήκτρων που θέλετε να αντικαταστήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως νέα συντόμευση πληκτρολογίου.

Ενεργοποίηση πρόσθετων δυνατοτήτων προσβασιμότητας για Mac

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την αντίθεση, το μέγεθος του δείκτη του ποντικιού, το ζουμ και πολλά άλλα.

 1. Από το μενού Apple, επιλέξτε Προτιμήσεις συστήματος.

 2. Κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Για να αλλάξετε την αντίθεση, για παράδειγμα, αλλάξτε την οθόνη σε μαύρη σε λευκό ή λευκό σε μαύρο χρώμα, επιλέξτε Προσβασιμότητα > Οθόνη > Οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αύξηση κοντράστ .

  • Για να αναβοσβήνει την οθόνη όταν μια εφαρμογή αναπαράγει έναν ήχο ειδοποίησης, επιλέξτε Προσβασιμότητα > Ήχος και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αναβοσβήνετε την οθόνη όταν εμφανίζεται ένας ήχος ειδοποίησης .

  • Για να πατήσετε πολλά πλήκτρα και να εμφανίσετε τα πατημένα πλήκτρα στην οθόνη, ενεργοποιήστε τα Ασύγχρονα πλήκτρα. Επιλέξτε Προσβασιμότητα > Πληκτρολόγιο > Υλικό και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση ασύγχρονων πλήκτρων .

  • Για να μειώσετε το χρονικό διάστημα μεταξύ του πατήματος ενός πλήκτρου και της ενεργοποίησής του, ενεργοποιήστε τα αργά πλήκτρα. Επιλέξτε Προσβασιμότητα > Πληκτρολόγιο > Υλικό και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση αργών πλήκτρων .

  • Για να ελέγξετε το δείκτη του ποντικιού με το αριθμητικό πληκτρολόγιο ή τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, επιλέξτε Προσβασιμότητα >Στοιχείο ελέγχου δείκτη > Εναλλακτικές μέθοδοι ελέγχου και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση πλήκτρων ποντικιού .

  • Για να μεγεθύνετε τον δείκτη του ποντικιού, επιλέξτε Προσβασιμότητα > Οθόνη > Δείκτη και, στη συνέχεια, μετακινήστε το ρυθμιστικό Μέγεθος δείκτη για να προσαρμόσετε το μέγεθος του δείκτη.

  • Για να χρησιμοποιήσετε ζουμ για να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε τα στοιχεία στην οθόνη, επιλέξτε Προσβασιμότητα > Ζουμ και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τις επιλογές που θέλετε ή ελέγξτε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για να ενεργοποιήσετε το ζουμ.

Ενεργοποίηση του VoiceOver

Το VoiceOver είναι το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Mac σας. Μπορείτε να ακούσετε τις περισσότερες εντολές μενού, τις επιλογές των παραθύρων διαλόγου και άλλα στοιχεία στην οθόνη του υπολογιστή σας.

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Πατήστε Command+F5.

  • Στο μενού Apple , επιλέξτε Προτιμήσεις συστήματος. Επιλέξτε Προσβασιμότητα > VoiceOver και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση VoiceOver .

Ακρόαση επιλεγμένου κειμένου

Μπορείτε να ακούσετε οποιοδήποτε επιλεγμένο κείμενο, όπως τον τίτλο ενός εγγράφου. Για να ακούσετε τις περισσότερες εντολές μενού, τις επιλογές στα παράθυρα διαλόγου και άλλα στοιχεία στην οθόνη του υπολογιστή σας, χρησιμοποιήστε το VoiceOver.

 1. Στο μενού Apple , επιλέξτε Προτιμήσεις συστήματος.

 2. Επιλέξτε Προσβασιμότητα > Προφορικό περιεχόμενο και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εκφώνηση επιλογής .

 3. Επιλέξτε Επιλογές στη δεξιά πλευρά του πλαισίου ελέγχου Εκφώνηση επιλογής.

 4. Επιλέξτε το πεδίο Συντόμευση πληκτρολογίου και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα πληκτρολογίου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να ενεργοποιήσετε το προφορικό περιεχόμενο. Αλλάξτε τυχόν πρόσθετες ρυθμίσεις που θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

 5. Σε οποιαδήποτε εφαρμογή Office, επιλέξτε ένα τμήμα κειμένου και, στη συνέχεια, πατήστε τη συντόμευση πληκτρολογίου που καθορίσατε στο βήμα 4 για να ακούσετε το κείμενο να εκφωνείται.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με τις εφαρμογές Microsoft 365

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Microsoft 365

Office για iOS λειτουργεί με τις δυνατότητες προσβασιμότητας της συσκευής σας, όπως το VoiceOver, η Υπαγόρευση, το Ζουμ, η Αντιστροφή χρωμάτων και το Δυναμικό κείμενο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Siri. Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε στο Siri να ξεκινήσει μια εφαρμογή, όπως για παράδειγμα, "Hey Siri, start Excel ". Αν έχετε εξωτερικό πληκτρολόγιο, Office εφαρμογές υποστηρίζουν επίσης τη χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για τη μετακίνηση στην οθόνη σας.

Σε αυτό το θέμα

Καθορισμός συντόμευσης

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια συντόμευση για τις δυνατότητες που χρησιμοποιείτε περισσότερο με τις εφαρμογές Office, όπως το VoiceOver.

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις, επιλέξτε Προσβασιμότητα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Συντόμευση προσβασιμότητας.

 2. Επιλέξτε τη δυνατότητα που θέλετε να προσθέσετε στις συντομεύσεις.

 3. Για να ενεργοποιήσετε τη συντόμευση, πατήστε το πλαϊνό κουμπί τρεις φορές γρήγορα. Σε παλαιότερα μοντέλα, πατήστε το κουμπί Αφετηρίας τρεις φορές.

Μεγέθυνση της οθόνης με τη λειτουργία ζουμ

Για να χρησιμοποιήσετε έναν μεγεθυντικό φακό οθόνης με Office εφαρμογές, ενεργοποιήστε την επιλογή Ζουμ.

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις, επιλέξτε Προσβασιμότητα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ζουμ.

 2. Ενεργοποιήστε το διακόπτη Ζουμ .

 3. Για μεγέθυνση και σμίκρυνση, πατήστε δύο φορές με τρία δάχτυλα.

 4. Για να μετακινηθείτε στην οθόνη, σύρετε τρία δάχτυλα στην οθόνη.

Μεγέθυνση κειμένου μενού με τη δυνατότητα "Δυναμικό κείμενο"

Για να βλέπετε μεγαλύτερο κείμενο στα μενού Office, ενεργοποιήστε το Δυναμικό κείμενο. Στο Outlook, μεγεθύνεται ολόκληρος ο φάκελος "Εισερχόμενα". Σε Excel, OneNote, PowerPoint και Word, μεγεθύνονται μόνο τα μενού, αλλά μπορείτε να αλλάξετε το ζουμ του εγγράφου σας μετακινώντας δύο δάχτυλα το ένα προς το άλλο και μακριά το ένα από το άλλο.

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις, επιλέξτε Προσβασιμότητα, επιλέξτε Εμφάνιση & Μέγεθος κειμένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μεγαλύτερο κείμενο.

 2. Ενεργοποιήστε το διακόπτη Μεγαλύτερα μεγέθη προσβασιμότητας .

 3. Επιλέξτε το μέγεθος ανάγνωσης που προτιμάτε στο κάτω μέρος της οθόνης.

Αντιστροφή χρωμάτων για τη βελτίωση της αντίθεσης

Για καλύτερη ορατότητα, μπορείτε να αντιστρέψετε τα χρώματα της συσκευής σας. Για παράδειγμα, σε Excel και Word, μπορείτε να εμφανίσετε λευκό κείμενο σε μαύρο φόντο.

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις, επιλέξτε Προσβασιμότητα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εμφάνιση & Μέγεθος κειμένου.

 2. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

  • Έξυπνη αντιστροφή για να αντιστρέψετε τα χρώματα της οθόνης, εκτός από τις εικόνες, τα πολυμέσα και ορισμένες εφαρμογές που χρησιμοποιούν στυλ σκούρου χρώματος.

  • Κλασική Αντιστροφή για να αντιστρέψετε όλα τα χρώματα της οθόνης.

Χρήση υπαγόρευσης για την εισαγωγή κειμένου

Σημείωση: Εάν το πλήκτρο μικροφώνου δεν εμφανίζεται στο πληκτρολόγιο οθόνης, η περιοχή κειμένου δεν υποστηρίζει υπαγόρευση.

Μπορείτε να υπαγορεύσετε κείμενο στις εφαρμογές Office.

 • Όταν το σημείο εισαγωγής βρίσκεται σε μια περιοχή κειμένου των Excel, OneNote, PowerPoint ήWord, μπορείτε να επιλέξετε το κουμπί του μικροφώνου στην κάτω δεξιά γωνία του πληκτρολογίου οθόνης και, στη συνέχεια, να εκφωνήσετε το κείμενό σας.

 • Όταν ολοκληρώσετε την υπαγόρευση, πατήστε το κέντρο της οθόνης.

Χρήση του VoiceOver

Το VoiceOver είναι το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο iPhone και το iPad.

Ενεργοποίηση του VoiceOver

 1. Για να ενεργοποιήσετε το VoiceOver, κάντε ένα από τα εξής:

  • Πατήστε το πλαϊνό κουμπί τρεις φορές γρήγορα. Σε παλαιότερα μοντέλα, πατήστε το κουμπί Αφετηρίας τρεις φορές.

  • Ρωτήστε το Siri. ("Γεια σου Siri, ενεργοποίησε το VoiceOver").

  • Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις, πατήστε Προσβασιμότητα, πατήστε VoiceOver και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το διακόπτη VoiceOver.

Άνοιγμα εφαρμογής Office με το VoiceOver

 1. Σύρετε το δάκτυλό σας επάνω από τις εφαρμογές για να περιηγηθείτε στη λίστα εφαρμογών. Το VoiceOver ανακοινώνει τα ονόματα των εφαρμογών καθώς αγγίζετε τα εικονίδιά τους.

 2. Για να μετακινηθείτε μεταξύ των αρχικών οθονών, σύρετε το δάκτυλό σας στο κάτω μέρος της οθόνης μέχρι να ακούσετε τον αριθμό της αρχικής οθόνης, για παράδειγμα, "σελίδα ένα από τρία" και, στη συνέχεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα επάνω για να μεταβείτε στην επόμενη αρχική οθόνη ή κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα κάτω για να μεταβείτε στην προηγούμενη αρχική οθόνη.

 3. Όταν ακούσετε το όνομα της εφαρμογής που θέλετε, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να την ανοίξετε.

Χρήση του ρότορα VoiceOver για περιήγηση σε Office για εφαρμογές iOS

Μπορείτε να επιλέξετε ποιες επιλογές περιήγησης θα προστεθούν στον ρότορα VoiceOver για να μετακινείστε εύκολα μέσα στα στοιχεία στα έγγραφα, τις παρουσιάσεις και τα υπολογιστικά φύλλα του Office.

 1. Για να ενεργοποιήσετε το VoiceOver, πατήστε το πλαϊνό κουμπί τρεις φορές γρήγορα. Σε παλαιότερα μοντέλα, πατήστε το κουμπί Αφετηρίας τρεις φορές.

 2. Για να μετακινηθείτε στην αρχική οθόνη, σύρετε ένα δάχτυλο προς τα επάνω από το κάτω μέρος της οθόνης μέχρι να νιώσετε μια δόνηση ή να ακούσετε δύο ήχους να αναδύονται και, στη συνέχεια, ανασηκώστε το δάχτυλό σας. Στα μοντέλα με το κουμπί Αρχική, πατήστε το κουμπί Αφετηρίας μία φορά.

 3. Στην αρχική οθόνη, σύρετε ένα δάχτυλο στην οθόνη μέχρι να ακούσετε "Ρυθμίσεις" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προσβασιμότητα, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "VoiceOver, Ενεργοποίηση, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ρότορας, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 7. Στο μενού Ρότορας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε να προσθέσετε στην περιήγηση ρότορα και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να την επιλέξετε. Επαναλάβετε αυτή την ενέργεια για όλες τις επιλογές που θέλετε να προσθέσετε στον ρότορα.

 8. Ανοίξτε το αρχείο του Office στο οποίο θέλετε να εργαστείτε.

 9. Για να επιλέξετε μια επιλογή περιήγησης με τον ρότορα, περιστρέψτε δύο δάχτυλα στην οθόνη της συσκευής σας. Το VoiceOver εκφωνεί την πρώτη επιλογή. Συνεχίστε να περιστρέφετε τα δάχτυλά σας για να ακούσετε περισσότερες επιλογές. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, ανασηκώστε τα δάχτυλά σας από την οθόνη.

 10. Για να περιηγηθείτε χρησιμοποιώντας την επιλογή σας, κάντε σάρωση προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη με ένα δάχτυλο. Για παράδειγμα, για να μετακινηθείτε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω κατά μία λέξη κάθε φορά στο έγγραφό σας, επιλέξτε Λέξεις στον ρότορα και, στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη. Το VoiceOver εκφωνεί τις λέξεις καθώς μετακινείστε στο έγγραφο.

Περιήγηση με το VoiceOver στο Office για εφαρμογές iPad

Όταν χρησιμοποιείτε το VoiceOver για να περιηγηθείτε σε μια εφαρμογή Office, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο κινήσεις ή ένα συνδυασμό κινήσεων και συντομεύσεων πληκτρολογίου (εάν έχετε εξωτερικό πληκτρολόγιο).

Χρήση της κορδέλας με ενεργοποιημένο το VoiceOver

Η κορδέλα είναι ο κύριος τρόπος πρόσβασης σε εντολές και επιλογές στις περισσότερεςOffice για εφαρμογές iOS. Ομαδοποιούνται σε διάφορες καρτέλες.

Σημείωση: Οι ακόλουθες οδηγίες προϋποθέτουν ότι χρησιμοποιείτε μόνο τη συσκευή σας. Εάν χρησιμοποιείτε το VoiceOver μαζί με ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο αριστερού και δεξιού βέλους για να περιηγηθείτε, αντί να κάνετε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά και να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε αντί να πατήσετε δύο φορές την οθόνη.

 1. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις καρτέλες της κορδέλας, πατήστε κοντά στο επάνω μέρος της οθόνης με τέσσερα δάχτυλα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εμφάνιση κορδέλας, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε την τρέχουσα επιλεγμένη καρτέλα, για παράδειγμα, "Κεντρική καρτέλα".

 2. Για να αναπτύξετε το μενού καρτελών της κορδέλας και να μεταβείτε σε μια άλλη καρτέλα της κορδέλας, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την καρτέλα που θέλετε και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Όταν επιλέγετε μια καρτέλα, εμφανίζεται μια κορδέλα για τη συγκεκριμένη καρτέλα. Κάθε κορδέλα περιλαμβάνει επιλογές οργανωμένες σε ομάδες.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά για να μετακινηθείτε στην κορδέλα και να περιηγηθείτε στις εντολές και τις επιλογές της. Πατήστε δύο φορές για να κάνετε μια επιλογή.

 4. Για να αποκρύψετε την κορδέλα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Απόκρυψη κορδέλας, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με τις εφαρμογές Microsoft 365

Προσβασιμότητα της Apple

τοOffice για Android λειτουργεί με τις ενσωματωμένες ρυθμίσεις προσβασιμότητας για συσκευές Android, με το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης TalkBack και με την Αναγνώριση ομιλίας Android.

Σημείωση: Οι διαθέσιμες δυνατότητες, κινήσεις και μέθοδοι ενδέχεται να εξαρτώνται από την έκδοση, το μοντέλο συσκευής ή τον κατασκευαστή του Android.

Σε αυτό το θέμα

Χρήση του TalkBack

Ενεργοποίηση του TalkBack

Όταν το TalkBack είναι ενεργοποιημένο, θα ακούτε μια προφορική περιγραφή για κάθε στοιχείο που επιλέγετε ή ενεργοποιείτε στη συσκευή σας. Σε αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνονται οι εντολές, οι θέσεις, οι λίστες και τα κουμπιά, καθώς και τα περιεχόμενα των οθονών, των μενού και των αναδυόμενων παραθύρων.

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > TalkBack και ενεργοποιήστε τον διακόπτη Χρήση υπηρεσίας .

  • Πατήστε παρατεταμένα και τα δύο πλήκτρα έντασης ήχου για μερικά δευτερόλεπτα.

Σημειώσεις: 

Περιήγηση στο TalkBack με τη χρήση κινήσεων

 • Όταν το TalkBack είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη για να βρείτε εντολές, θέσεις και περιεχόμενο. Το TalkBack εκφωνεί τα εικονίδια, τα κουμπιά και άλλα στοιχεία καθώς σύρετε το δάχτυλό σας επάνω τους.

 • Για να κάνετε κύλιση προς τα επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά, χρησιμοποιήστε δύο δάχτυλα για να κάνετε σάρωση προς αυτή την κατεύθυνση.

 • Για να επιλέξετε ή να ενεργοποιήσετε την τρέχουσα εντολή ή άλλα στοιχεία της οθόνης, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 • Μπορείτε επίσης να κάνετε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να μετακινηθείτε στο επόμενο ή το προηγούμενο στοιχείο στην οθόνη.

 • Για να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη, κάντε σάρωση προς τα επάνω και, στη συνέχεια, προς τα αριστερά.

 • Για να κλείσετε τα μενού ή να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, κάντε σάρωση προς τα κάτω και, στη συνέχεια, προς τα αριστερά. 
   

Χρήση κινήσεων του TalkBack

Γνωρίστε την πλήρη λίστα των συντομεύσεων κινήσεων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όταν είναι ενεργοποιημένο το TalkBack, καθώς και πολλές άλλες επιλογές για την προσαρμογή του τρόπου που λειτουργεί η συσκευή σας με το TalkBack.

 1. Στην αρχική οθόνη της συσκευής σας, σαρώστε προς τα επάνω με δύο δάχτυλα. Ανοίγει η αλφαβητικά ταξινομημένη λίστα εφαρμογών, ακούτε "Λίστα προσωπικών εφαρμογών" και η εστίαση είναι στο πεδίο Αναζήτηση εφαρμογών .

 2. Σαρώστε προς τα επάνω με δύο δάχτυλα για να φτάσετε στο τέλος της λίστας εφαρμογών. Το TalkBack αναπαράγει ήχους όταν κάνετε σάρωση στη λίστα και αναπαράγεται υψηλότερος ήχος όταν φτάσετε στο τέλος της λίστας.

 3. Σύρετε το δάχτυλό σας γύρω από το κάτω μέρος της οθόνης μέχρι να ακούσετε "Ρυθμίσεις" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προσβασιμότητα" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "TalkBack" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Ρυθμίσεις" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 7. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προσαρμογή κινήσεων" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 8. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά για να εξερευνήσετε τη λίστα των διαθέσιμων κινήσεων. Το TalkBack εκφωνεί το όνομα και την ενέργεια κάθε κίνησης.

 9. Για να επιστρέψετε στο μενού Ρυθμίσεις του TalkBack, κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε σάρωση προς τα κάτω και, στη συνέχεια, προς τα αριστερά.

  • Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Περιήγηση προς τα επάνω'" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Απενεργοποίηση του TalkBack

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Πατήστε παρατεταμένα και τα δύο πλήκτρα έντασης ήχου για μερικά δευτερόλεπτα.

  • Χρησιμοποιήστε το μενού Ρυθμίσεις ως εξής:

   1. Στην αρχική οθόνη της συσκευής σας, σαρώστε προς τα επάνω με δύο δάχτυλα. Ανοίγει η αλφαβητικά ταξινομημένη λίστα εφαρμογών, ακούτε "Λίστα προσωπικών εφαρμογών" και η εστίαση είναι στο πεδίο Αναζήτηση εφαρμογών .

   2. Σαρώστε προς τα επάνω με δύο δάχτυλα για να φτάσετε στο τέλος της λίστας εφαρμογών. Το TalkBack αναπαράγει ήχους όταν κάνετε σάρωση στη λίστα και αναπαράγεται υψηλότερος ήχος όταν φτάσετε στο τέλος της λίστας.

   3. Σύρετε το δάχτυλό σας γύρω από το κάτω μέρος της οθόνης μέχρι να ακούσετε "Ρυθμίσεις" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

   4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προσβασιμότητα" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

   5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "TalkBack" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

   6. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Χρήση υπηρεσίας, ενεργοποίηση, εναλλαγή" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Διακοπή talkBack".

   7. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Stop, button" (Διακοπή, κουμπί) και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Χρήση των ρυθμίσεων προσβασιμότητας του Android

Το Android προσφέρει πολλές ενσωματωμένες δυνατότητες και ρυθμίσεις προσβασιμότητας για την υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες.

 1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα.

 2. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε. Μπορείτε να τροποποιήσετε, για παράδειγμα, τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

  • Λεζάντες για την προσθήκη λεζαντών στο κέντρο κάτω από όλες τις εικόνες. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου και το στυλ της λεζάντας.

  • Μεγέθυνση για μεγέθυνση και σμίκρυνση μιας προβολής.

  • Μέγεθος γραμματοσειράς, για να αυξήσετε το μέγεθος όλου του κειμένου στη συσκευή σας σε μεγαλύτερο μέγεθος σε βαθμοί.

  • Μέγεθος εμφάνισης για να αυξήσετε το μέγεθος των στοιχείων στο αρχείο σας.

 3. Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του Talkback, επιλέξτε Talkback και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις. Μπορείτε να τροποποιήσετε, για παράδειγμα, τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

  • Ρυθμίσεις για τη λειτουργία "Κείμενο σε ομιλία", για να επιλέξετε τη γλώσσα, την ταχύτητα ομιλίας και τον τόνο.

  • Λεπτομέρεια για να επιλέξετε πόσα λέει το TalkBack.

  • Εκφωνήστε κωδικούς πρόσβασης για να επιλέξετε εάν το TalkBack εκφωνεί χαρακτήρες κωδικού πρόσβασης χωρίς ακουστικά.

  • Ήχος και δόνηση για να τροποποιήσετε την ανάδραση ήχου και δόνησης.

Αντιστροφή χρωμάτων για τη βελτίωση της αντίθεσης

Για να κάνετε το περιεχόμενο πιο ευανάγνωστο και επιλεγμένο, μπορείτε να αντιστρέψετε τα χρώματα στη συσκευή σας ή να αυξήσετε την αντίθεση.

 1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα.

 2. Κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Στην κατηγορία Εμφάνιση , επιλέξτε Αντιστροφή χρωμάτων και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το διακόπτη Χρήση αντιστροφής χρωμάτων .

  • Στην κατηγορία Πειραματική, ενεργοποιήστε το διακόπτη κειμένου Υψηλή αντίθεση .

   Σημείωση: Το κείμενο αντιθέσεων είναι μια πειραματική δυνατότητα. Δεν είναι εγγυημένο ότι θα λειτουργεί με όλα τα κουμπιά και τις επιφάνειες.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με τις εφαρμογές Microsoft 365

Προσβασιμότητα Android

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Βρείτε λύσεις σε συνηθισμένα προβλήματα ή λάβετε βοήθεια από έναν συνεργάτη υποστήριξης.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×