Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για συνομιλία στο Microsoft Teams

Διακοσμητικό εικονίδιο. Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με Office προϊόντα και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης της Microsoft.

Χρησιμοποιήστε Microsoft Teams με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να συνομιλήσετε με τις επαφές σας. Το έχουμε δοκιμάσει με το JAWS και το NVDA, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, εφόσον ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας. Θα ακούτε αμέσως μια ειδοποίηση, όταν κάποιος σας στέλνει ένα μήνυμα.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Στις πρόσφατες εκδόσεις του JAWS δεν είναι πλέον προεπιλεγμένη η λειτουργία εικονικού δρομέα υπολογιστή για το Microsoft Teams. Για οδηγίες σχετικά με το πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εικονικού δρομέα υπολογιστή, ανατρέξτε στο άρθρο Ενεργοποίηση εικονικού δρομέα JAWS.

Σε αυτό το θέμα

Ανάγνωση μηνυμάτων συνομιλίας

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+2 για να ανοίξετε την προβολή συνομιλίας. Το παράθυρο λίστας εμφανίζει τώρα τις καρφιτσωμενές και τις πρόσφατες συνομιλίες σας.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Λίστα συνομιλίας, προβολή δέντρου, συνομιλία", ακολουθούμενο από το όνομα της επιλεγμένης συνομιλίας.

 3. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να βρείτε τη συνομιλία που θέλετε να διαβάσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η συνομιλία ανοίγει στο παράθυρο περιεχομένου και η εστίαση μετακινείται στο πλαίσιο σύνθεσης μηνύματος.

  Συμβουλή: Εάν η συνομιλία που αναζητάτε δεν βρίσκεται στις λίστες "Καρφιτσωμένο" ή "Πρόσφατα", πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+E για να χρησιμοποιήσετε το πεδίο αναζήτησης για να τη βρείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την αναζήτηση συνομιλιών, ατόμων ή αρχείων στο Microsoft Teams.

 4. Τα μηνύματα συνομιλίας εμφανίζονται στο παράθυρο περιεχομένου. Για να περιηγηθείτε στα μηνύματα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab για να μετακινηθείτε στο πιο πρόσφατο μήνυμα και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε μεταξύ των μηνυμάτων.

Σημείωση: Στο NVDA ονομάζεται λειτουργία περιήγησης. Στο JAWS ονομάζεται λειτουργία εικονικού δρομέα.

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+2 για να ανοίξετε την προβολή συνομιλίας. Το παράθυρο λίστας εμφανίζει τώρα τις καρφιτσωμενές και τις πρόσφατες συνομιλίες σας.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Λίστα συνομιλίας, προβολή δέντρου, συνομιλία", ακολουθούμενο από το όνομα της επιλεγμένης συνομιλίας.

 3. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να βρείτε τη συνομιλία που θέλετε να διαβάσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η συνομιλία ανοίγει στο παράθυρο περιεχομένου και η εστίαση μετακινείται στο πλαίσιο σύνθεσης μηνύματος.

  Συμβουλή: Εάν η συνομιλία που αναζητάτε δεν βρίσκεται στις λίστες "Καρφιτσωμένο" ή "Πρόσφατα", πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+E για να χρησιμοποιήσετε το πεδίο αναζήτησης για να τη βρείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την αναζήτηση συνομιλιών, ατόμων ή αρχείων στο Microsoft Teams.

 4. Τα μηνύματα συνομιλίας εμφανίζονται στο παράθυρο περιεχομένου. Για να περιηγηθείτε στα μηνύματα, πατήστε τα πλήκτρα H ή Shift+H για να μετακινηθείτε μεταξύ των διαφορετικών επικεφαλίδων στη λίστα. Τα επίπεδα επικεφαλίδων είναι τα εξής:

  • Επικεφαλίδα 2: Τίτλος της περιοχής κύριου περιεχομένου

  • Επικεφαλίδα 3: Διαχωριστικά ημερομηνιών στη συνομιλία.

  • Επικεφαλίδα 4: Μεμονωμένα μηνύματα κάτω από μια ημερομηνία.

  • Επικεφαλίδα 5: Απαντήσεις σε μηνύματα.

Έναρξη ιδιωτικής συνομιλίας

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+2 για να ανοίξετε την προβολή συνομιλίας και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+N για να ξεκινήσετε μια νέα συνομιλία.

 2. Πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου με το οποίο θέλετε να συνομιλήσετε. Θα ακούσετε το πρώτο αποτέλεσμα αναζήτησης, ακολουθούμενο από τη λέξη: "Τα αποτελέσματα αναζήτησης ενημερώθηκαν". Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κάτω και επάνω βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα του ατόμου με το οποίο θέλετε να συνομιλήσετε και πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab. Η εστίαση μετακινείται στο πλαίσιο σύνταξης μηνύματος. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και πατήστε το πλήκτρο Enter. Το μήνυμα αποστέλλεται. Μπορείτε να διαβάσετε τα μηνύματα συνομιλίας όπως περιγράφονται στην "Ανάγνωση μηνυμάτων συνομιλίας".

Έναρξη ομαδικής συνομιλίας

Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα άτομα σε μια συνομιλία για να την κάνετε ομαδική συνομιλία.

 1. Για να συνομιλήσετε με περισσότερα από ένα άτομα, ξεκινήστε πρώτα μια συνομιλία με ένα από αυτά, όπως περιγράφεται στην "Έναρξη ιδιωτικής συνομιλίας". Στη συνέχεια, ενώ είστε σε αυτή τη συνομιλία, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Προσθήκη ατόμων'" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 2. Πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου που θέλετε να προσθέσετε στη συνομιλία. Θα ακούσετε "Τα αποτελέσματα αναζήτησης ενημερώθηκαν", ακολουθούμενο από το πρώτο αποτέλεσμα αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κάτω και επάνω βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα του ατόμου που θέλετε να προσθέσετε και πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε. Επαναλάβετε αυτό το βήμα για όλα τα άτομα που θέλετε να προσθέσετε στην ομαδική συνομιλία.

 3. Για να προσθέσετε όλα τα επιλεγμένα άτομα στη συνομιλία, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Προσθήκη'" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Η εστίαση μετακινείται στο πλαίσιο σύνταξης μηνύματος.

Προσθήκη συνημμένου

 1. Στο πλαίσιο σύνθεσης μηνύματος, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+O. Θα ακούσετε τη λέξη: "OneDrive".

 2. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να βρείτε τη θέση από την οποία θέλετε να προσθέσετε ένα αρχείο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  Μπορείτε να προσθέσετε αρχεία από ένα cloud ή τοπικά από τον υπολογιστή σας.

 3. Για να προσθέσετε αρχεία από ένα cloud:

  1. Στο παράθυρο διαλόγου "Έγγραφα", πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στη λίστα φακέλων ή αρχείων και πατήστε το πλήκτρο Enter για να ανοίξετε ένα φάκελο.

  2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να βρείτε το αρχείο που θέλετε να επισυνάψετε και πατήστε το πλήκτρο Enter. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να βρείτε το κουμπί "Κοινή χρήση" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Το αρχείο επισυνάπτεται στο μήνυμά σας.

  Για να προσθέσετε τοπικά αρχεία:

  1. Στο παράθυρο διαλόγου "Άνοιγμα των Windows", πατήστε το πλήκτρο Tab για να περιηγηθείτε στις κύριες περιοχές του παραθύρου διαλόγου και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε μέσα σε μια κύρια περιοχή.

  2. Όταν έχετε μετακινηθεί η εστίαση στο σωστό αρχείο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+O. Το αρχείο επισυνάπτεται στο μήνυμά σας.

Προσθήκη emoji

 1. Στο πλαίσιο σύνθεσης μηνύματος, πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να βρείτε το κουμπί Emoji και πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει η λίστα emoji.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στη λίστα emoji. Πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους για να μετακινηθείτε στη λίστα.

 3. Όταν ακούσετε ένα emoji που θέλετε να προσθέσετε, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το emoji προστίθεται στο μήνυμά σας.

Προσθήκη αυτοκόλλητου ή meme

 1. Στο πλαίσιο σύνθεσης μηνύματος, πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να βρείτε το κουμπί "Αυτοκόλλητο" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το αυτοκόλλητο και η λίστα meme.

 2. Για να μετακινηθείτε στο παράθυρο κατηγοριών αυτοκόλλητων και meme, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Δημοφιλείς". Για να μετακινηθείτε στο τμήμα παραθύρου, πατήστε τα πλήκτρα επάνω ή κάτω βέλους. Για να επιλέξετε έναν φάκελο, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η εστίαση μετακινείται στη λίστα των αυτοκόλλητων και των meme της κατηγορίας.

 3. Πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους για να μετακινηθείτε στη λίστα. Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 4. Επεξεργαστείτε το αυτοκόλλητο ή το κείμενο meme σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας και, όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να βρείτε το κουμπί "Τέλος" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Καρφίτσωμα ή ξεκαρφίτσωμα μιας συνομιλίας

Μπορείτε να καρφιτσώσετε μια συνομιλία, η οποία την τοποθετεί στο επάνω μέρος της καρτέλας "Πρόσφατα".

 1. Στην καρτέλα "Πρόσφατα", πατήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μεταβείτε στη συνομιλία που θέλετε να καρφιτσώσετε ή να ξεκαρφιτσώσετε.

 2. Για να ανοίξετε το μενού "Περισσότερες επιλογές", πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 3. Εάν η συνομιλία δεν έχει καρφιτσωθεί τη συγκεκριμένη στιγμή, θα ακούσετε τη λέξη: "Καρφίτσωμα". Πατήστε το πλήκτρο Enter για να καρφιτσώσετε τη συνομιλία. Εάν η συνομιλία είναι καρφιτσωθεί τη συγκεκριμένη στιγμή, θα ακούσετε τη λέξη: "Ξεκαρφίτσωμα". Πατήστε το πλήκτρο Enter για να ξεκαρφιτσώσετε τη συνομιλία.

Ανάδυση παραθύρου συνομιλίας

Μπορείτε να αναδύετε μια ιδιωτική ή ομαδική συνομιλία σε ξεχωριστό παράθυρο. Αυτό σας επιτρέπει να κάνετε κάτι άλλο στο κύριο Microsoft Teams και να μεταβείτε γρήγορα στη συνομιλία όταν θέλετε.

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+2 για να μεταβείτε στην προβολή συνομιλίας.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Λίστα συνομιλίας".

 3. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να βρείτε τη συνομιλία που θέλετε να εμφανιστεί.

 4. Για να ανοίξετε το μενού "Περισσότερες επιλογές", πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη λέξη: "Αναδυόμενη συνομιλία". Πατήστε το πλήκτρο Enter για να ανοίξετε τη συνομιλία σε ένα νέο παράθυρο και να μετακινήσετε την εστίαση στο πλαίσιο σύνθεσης μηνύματος.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να αναδύετε μια συνομιλία από το παράθυρο συνομιλίας. Στο πλαίσιο σύνθεσης μηνύματος, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε "Αναδυόμενη συνομιλία, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να ανοίξετε τη συνομιλία σε ένα νέο παράθυρο και να μετακινήσετε την εστίαση στο πλαίσιο σύνθεσης του μηνύματος.

Ειδοποίηση όταν μια επαφή είναι διαθέσιμη

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+2 για να μεταβείτε στην προβολή συνομιλίας.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Λίστα συνομιλίας".

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab ή τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Μενού κουμπιού συνομιλίας".

 4. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να ανοίξετε το μενού, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Επαφές" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Προβολή δέντρου λίστας επαφών" και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους μέχρι να βρείτε την επαφή για την οποία θέλετε να ειδοποιηθείτε.

 6. Για να ανοίξετε το μενού "Περισσότερες επιλογές", πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη λέξη: "Αναδυόμενη συνομιλία". Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Ειδοποίηση όταν είναι διαθέσιμη" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης θα εκφώνει τώρα όταν η επιλεγμένη επαφή γίνει διαθέσιμη στο Microsoft Teams.

  Σημείωση: Για να διακόψετε τη λήψη των ειδοποιήσεων, επιλέξτε "Απενεργοποίηση ειδοποιήσεων" από το μενού "Περισσότερες επιλογές".

Σίγαση ή κατάργηση σίγασης συνομιλίας

Μπορείτε να κάνετε σίγαση μιας συνομιλίας για να διακόψετε τη λήψη ειδοποιήσεων. Για να ξεκινήσετε να λαμβάνετε ξανά ειδοποιήσεις, απενεργοποιήστε τη σίγαση.

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+2 για να μεταβείτε στην προβολή συνομιλίας.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε "Λίστα συνομιλίας, Προβολή δέντρου, Πρόσφατα" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Στην καρτέλα "Πρόσφατα", πατήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μεταβείτε στη συνομιλία στην οποία θέλετε να κάνετε σίγαση ή κατάργηση σίγασης.

 4. Για να ανοίξετε το μενού "Περισσότερες επιλογές", πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 5. Για σίγαση μιας συνομιλίας, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Σίγαση" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Για να κάνετε κατάργηση σίγασης μιας συνομιλίας που ήταν προηγουμένως σε σίγαση, πατήστε το κάτω βέλος μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Κατάργηση σίγασης" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Φιλτράρισμα των συνομιλιών σας

Μπορείτε να φιλτράρετε τα μηνύματα στην προβολή συνομιλίας στο Microsoft Teams με βάση το όνομα ενός ατόμου για να εμφανίσετε μόνο ομαδικές συνομιλίες, συσκέψεις ή ιδιωτικές συνομιλίες στις οποίες συμμετέχει αυτό το άτομο. Μπορείτε επίσης να φιλτράρετε τη λίστα για να εμφανίζονται μόνο μη αναγνωσμένοι συνομιλίες, συσκέψεις ή συνομιλίες σε σίγαση.

 1. Στην προβολή συνομιλίας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+F. Θα ακούσετε τη λέξη: "Φιλτράρισμα κατά όνομα".

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να φιλτράρετε συνομιλίες κατά όνομα, πληκτρολογήστε τη λέξη-κλειδί.

  • Για να εμφανίσετε μόνο μη αναγνωσμένων συνομιλιών, συσκέψεων ή συνομιλιών σε σίγαση, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Περισσότερες επιλογές", πατήστε το πλήκτρο Enter για να ανοίξετε το αναπτυσσόμενο μενού, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κάτω και επάνω βέλους για να περιηγηθείτε στη φιλτραρισμένο λίστα συνομιλιών.

 4. Για να καταργήσετε το φίλτρο, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Απενεργοποίηση προεπισκοπήσεων μηνυμάτων

Για να σας παρέχουμε ακόμα μεγαλύτερη προστασία προσωπικών δεδομένων, μπορείτε πλέον να απενεργοποιήσετε τις προεπισκοπήσεις μηνυμάτων ειδοποιήσεων επιφάνειας εργασίας γιαMicrosoft Teams. Οι προεπισκοπήσεις μηνυμάτων είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή.

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+E για να μετακινήσετε την εστίαση στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε τη λέξη: "Προφίλ, ρυθμίσεις εφαρμογών και πολλά άλλα". Πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Ρυθμίσεις" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου "Ρυθμίσεις".

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Καρτέλα "Ειδοποιήσεις" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Εμφάνιση προεπισκόπησης μηνύματος" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να απενεργοποιήσετε το κουμπί εναλλαγής. Θα ακούσετε τη λέξη: "Μη επιλεγμένο".

 5. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου "Ρυθμίσεις", πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Κλείσιμο ρυθμίσεων'" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Επισήμανση συνομιλιών ως επειγόντων

Τα ιδιαίτερα σημαντικά μηνύματα ιδιωτικής συνομιλίας μπορούν να επισημαίνονται ως επείγοντα. Τα επείγοντα μηνύματα θα στέλνουν μια ειδοποίηση στον παραλήπτη κάθε δύο λεπτά για μια περίοδο είκοσι λεπτών.

 1. Στο πλαίσιο σύνθεσης μηνύματος, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινήσετε την εστίαση στο μενού ενεργειών. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να βρείτε το κουμπί "Ορισμός επιλογών παράδοσης" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Επισήμανση μηνύματος ως επείγον" και πατήστε το πλήκτρο Enter για να επισημάνετε το μήνυμα ως επείγον.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για αναζήτηση συνομιλιών, ατόμων ή αρχείων στο Microsoft Teams

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον έλεγχο της πρόσφατης δραστηριότητας στο Microsoft Teams

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Teams

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Teams

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Microsoft Teams

Βίντεο: Έναρξη συνομιλιών και πραγματοποίηση κλήσεων

Χρησιμοποιήστε το Microsoft Teams σε Mac με το πληκτρολόγιό σας και το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης σε Mac OS, για να συνομιλήσετε με τις επαφές σας. Θα ακούτε αμέσως μια ειδοποίηση, όταν κάποιος απαντά στο μήνυμά σας. Προσθέστε συνημμένα, emoji και meme στα μηνύματά σας. Καρφιτσώσετε μια συνομιλία για να τη διατηρείτε πάντα στο επάνω μέρος των πρόσφατων συνομιλιών σας. Σίγαση συνομιλίας για διακοπή λήψης ειδοποιήσεων.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Teams.

 • Αυτό το θέμα υποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του macOS, το VoiceOver. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

Σε αυτό το θέμα

Ανάγνωση μηνυμάτων συνομιλίας

 1. Πατήστε Command+2 για να ανοίξετε την προβολή συνομιλίας. Το παράθυρο λίστας εμφανίζει τώρα τις καρφιτσωμενές και τις πρόσφατες συνομιλίες σας.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Εισαγωγή πίνακα λίστας συνομιλίας", ακολουθούμενο από το όνομα της επιλεγμένης συνομιλίας και το τελευταίο μήνυμα σε αυτήν.

 3. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να βρείτε τη συνομιλία που θέλετε να διαβάσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Return. Η συνομιλία ανοίγει στο παράθυρο περιεχομένου και η εστίαση μετακινείται στο πλαίσιο σύνθεσης μηνύματος.

  Συμβουλή: Εάν η συνομιλία που αναζητάτε δεν βρίσκεται στις καρφιτσωθείτε ή τις πρόσφατες λίστες σας, πατήστε Command+E για να χρησιμοποιήσετε το πεδίο αναζήτησης για να τις βρείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την αναζήτηση συνομιλιών, ατόμων ή αρχείων στο Microsoft Teams.

 4. Τα μηνύματα συνομιλίας εμφανίζονται στο παράθυρο περιεχομένου. Για να περιηγηθείτε στα μηνύματα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab για να μετακινηθείτε στο πιο πρόσφατο μήνυμα και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε μεταξύ των μηνυμάτων.

Έναρξη ιδιωτικής συνομιλίας

 1. Πατήστε Command+2 για να ανοίξετε την προβολή συνομιλίας και, στη συνέχεια, πατήστε Command+N για να ξεκινήσετε μια νέα συνομιλία.

 2. Πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου με το οποίο θέλετε να συνομιλήσετε. Θα ακούσετε το πρώτο αποτέλεσμα αναζήτησης, ακολουθούμενο από τη λέξη: "Τα αποτελέσματα αναζήτησης ενημερώθηκαν". Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κάτω και επάνω βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα του ατόμου με το οποίο θέλετε να συνομιλήσετε και πατήστε το πλήκτρο Return για να επιλέξετε.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab. Η εστίαση μετακινείται στο πλαίσιο σύνταξης μηνύματος. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και πατήστε το πλήκτρο Return. Το μήνυμα αποστέλλεται. Μπορείτε να διαβάσετε τα μηνύματα συνομιλίας όπως περιγράφονται στην "Ανάγνωση μηνυμάτων συνομιλίας".

Έναρξη ομαδικής συνομιλίας

Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα άτομα σε μια συνομιλία για να την κάνετε ομαδική συνομιλία.

 1. Για να συνομιλήσετε με περισσότερα από ένα άτομα, ξεκινήστε πρώτα μια συνομιλία με ένα από αυτά, όπως περιγράφεται στην "Έναρξη ιδιωτικής συνομιλίας". Στη συνέχεια, ενώ είστε σε αυτή τη συνομιλία, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Προσθήκη ατόμων'" και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 2. Πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου που θέλετε να προσθέσετε στη συνομιλία. Θα ακούσετε "Τα αποτελέσματα αναζήτησης ενημερώθηκαν", ακολουθούμενο από το πρώτο αποτέλεσμα αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κάτω και επάνω βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα του ατόμου που θέλετε να προσθέσετε και πατήστε το πλήκτρο Return για να επιλέξετε. Επαναλάβετε αυτό το βήμα για όλα τα άτομα που θέλετε να προσθέσετε στην ομαδική συνομιλία.

 3. Για να προσθέσετε όλα τα επιλεγμένα άτομα στη συνομιλία, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Προσθήκη'" και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Η εστίαση μετακινείται στο πλαίσιο σύνταξης μηνύματος.

Εξερεύνηση περιεχομένου μηνύματος

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να ανοίξετε συνδέσεις που περιλαμβάνονται σε μηνύματα ή για να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε ένα συνημμένο αρχείο.

Άνοιγμα συνημμένου

 1. Κατά την ανάγνωση μηνυμάτων σε μια συνομιλία, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ανακοινώνει εάν το τρέχον μήνυμα έχει συνημμένο.

 2. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε "Συνημμένο αρχείου", ακολουθούμενο από το όνομα του αρχείου.

 3. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Περισσότερες επιλογές συνημμένου". Πατήστε το πλήκτρο Return για να ανοίξετε το μενού.

 4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα δεξιού και αριστερού βέλους για να επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές και πατήστε το πλήκτρο Return για να το επιλέξετε.

  • Άνοιγμα στην εφαρμογή υπολογιστή: Ανοίγει το συνημμένο στη σχετική εφαρμογή, όπως PowerPoint, ώστε να μπορείτε να το διαβάσετε ή να το επεξεργαστείτε.

  • Λήψη:Αποθηκεύει το αρχείο στον υπολογιστή σας ή σε μια μονάδα δίσκου δικτύου, ώστε να μπορείτε να το βρείτε αργότερα ή να το επισυνάψετε σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για παράδειγμα. Το αρχείο αποθηκεύεται στην προεπιλεγμένη θέση λήψης, που είναι συνήθως ο φάκελος "Λήψεις".

Προσθήκη συνημμένου

 1. Στο πλαίσιο σύνταξης, πατήστε Command+O. Ανοίγει η επιλογή συνημμένων.

 2. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να βρείτε τη θέση cloud από το σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε ένα αρχείο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Return για να επιλέξετε.

 3. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στη λίστα φακέλων ή αρχείων.

 4. Όταν βρείτε το αρχείο που θέλετε να επισυνάψετε, πατήστε το πλήκτρο Return. Θα ακούσετε: "Επιλεγμένη". Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να βρείτε το κουμπί "Αποστολή" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Return. Το αρχείο προστίθεται στο μήνυμά σας.

Επισύναψη τοπικού αρχείου

 1. Για να επισυνάψετε ένα αρχείο από τον υπολογιστή σας στο μήνυμά σας, πατήστε Command+O.

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Αποστολή από τον υπολογιστή μου" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Return. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου για την επιλογή ενός αρχείου.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να περιηγηθείτε στα κύρια τμήματα του παραθύρου διαλόγου και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε μέσα σε αυτά.

 4. Όταν έχετε μετακινηθεί η εστίαση στο αρχείο που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο Return. Το αρχείο προστίθεται στο μήνυμά σας.

Προσθήκη emoji

 1. Στο πλαίσιο σύνταξης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option+Q.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στη λίστα emoji. Πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους για να μετακινηθείτε στη λίστα.

 3. Όταν ακούσετε ένα emoji που θέλετε να προσθέσετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Το emoji προστίθεται στο μήνυμά σας.

Προσθήκη αυτοκόλλητου ή meme

 1. Στο πλαίσιο σύνθεσης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι το VoiceOver να εκφωνεί τη λέξη: "Συνημμένο".

 2. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να φτάσετε στο κουμπί "Αυτοκόλλητο". Για να ανοίξετε το μενού, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 3. Για να μετακινηθείτε στο παράθυρο κατηγοριών αυτοκόλλητων και meme, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab. Για να μετακινηθείτε στο παράθυρο, πατήστε τα πλήκτρα δεξιού ή αριστερού βέλους. Για να επιλέξετε μια κατηγορία, πατήστε το πλήκτρο Return.

 4. Για να μετακινηθείτε στη λίστα των αυτοκόλλητων και των meme μιας κατηγορίας, πατήστε το πλήκτρο Tab. Στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα αριστερού ή δεξιού βέλους για να μετακινηθείτε στη λίστα. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 5. Εάν θέλετε, μπορείτε να επεξεργαστείτε το αυτοκόλλητο ή το κείμενο meme. Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να φτάσετε στο κουμπί "Τέλος". Για να επιλέξετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

  Το αυτοκόλλητο ή το meme προστίθεται στο μήνυμά σας στο πλαίσιο σύνθεσης.

Καρφίτσωμα ή ξεκαρφίτσωμα μιας συνομιλίας

Μπορείτε να καρφιτσώσετε μια συνομιλία για να τη διατηρήσετε στην κορυφή της λίστας των πιο πρόσφατων συνομιλιών σας στην προβολή συνομιλίας.

 1. Πατήστε Command+2 για να μεταβείτε στην προβολή συνομιλίας.

 2. Πατήστε Command+F6 μέχρι να ακούσετε "Πρόσφατα" και πατήστε το πλήκτρο Return.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά για να μετακινηθείτε στη λίστα των πρόσφατων συνομιλιών και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+πλήκτρο κάτω βέλους για να εισέλθετε στη λίστα.

 4. Πατήστε το πλήκτρο κάτω ή επάνω βέλους για να μεταβείτε στη συνομιλία που θέλετε να καρφιτσώσετε ή να ξεκαρφιτσώσετε.

 5. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει το μενού "Περισσότερες επιλογές".

 6. Εάν η συνομιλία δεν έχει καρφιτσωθεί τη συγκεκριμένη στιγμή, θα ακούσετε τη λέξη: "Καρφίτσωμα". Πατήστε το πλήκτρο Return για καρφίτσωμα. Εάν η συνομιλία είναι καρφιτσωθεί τη συγκεκριμένη στιγμή, θα ακούσετε τη λέξη: "Ξεκαρφίτσωμα". Πατήστε το πλήκτρο Return για ξεκαρφίτσωμα.

Ανάδυση παραθύρου συνομιλίας

Μπορείτε να αναδύετε μια ιδιωτική ή ομαδική συνομιλία σε ξεχωριστό παράθυρο. Αυτό σας επιτρέπει να κάνετε κάτι άλλο στο κύριο Microsoft Teams και να μεταβείτε γρήγορα στη συνομιλία όταν θέλετε.

 1. Πατήστε Command+2 για να μεταβείτε στην προβολή συνομιλίας.

 2. Πατήστε Command+F6 μέχρι να ακούσετε "Πρόσφατα" και πατήστε το πλήκτρο Return.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά για να μετακινηθείτε στη λίστα των πρόσφατων συνομιλιών και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+πλήκτρο κάτω βέλους για να εισέλθετε στη λίστα.

 4. Πατήστε το πλήκτρο κάτω ή επάνω βέλους για να μεταβείτε στη συνομιλία που θέλετε να εμφανιστεί.

 5. Πατήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους μέχρι να βρείτε τη συνομιλία που θέλετε να εμφανιστεί.

 6. Για να ανοίξετε το μενού "Περισσότερες επιλογές", πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη λέξη: "Αναδυόμενη συνομιλία". Πατήστε το πλήκτρο Return για να ανοίξετε τη συνομιλία σε ένα νέο παράθυρο και να μετακινήσετε την εστίαση στο πλαίσιο σύνθεσης μηνύματος.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να αναδύετε μια συνομιλία από το παράθυρο συνομιλίας. Στο πλαίσιο σύνθεσης μηνύματος, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε "Αναδυόμενη συνομιλία, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Return για να ανοίξετε τη συνομιλία σε ένα νέο παράθυρο και να μετακινήσετε την εστίαση στο πλαίσιο σύνθεσης μηνύματος.

Ειδοποίηση όταν μια επαφή είναι διαθέσιμη

 1. Πατήστε Command+2 για να μεταβείτε στην προβολή συνομιλίας.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε: "Συνομιλία, αναδυόμενο κουμπί".

 3. Πατήστε το πλήκτρο Return για να ανοίξετε το μενού, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Επαφές" και πατήστε το πλήκτρο Return.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Αγαπημένα".

 5. Για να ανοίξετε το μενού "Περισσότερες επιλογές", πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη λέξη: "Αναδυόμενη συνομιλία". Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Ειδοποίηση όταν είναι διαθέσιμη" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Σημείωση: Για να διακόψετε τη λήψη των ειδοποιήσεων, επιλέξτε "Απενεργοποίηση ειδοποιήσεων" από το μενού "Περισσότερες επιλογές".

Σίγαση ή κατάργηση σίγασης συνομιλίας

Μπορείτε να κάνετε σίγαση μιας συνομιλίας για να διακόψετε τη λήψη ειδοποιήσεων. Για να ξεκινήσετε να λαμβάνετε ξανά ειδοποιήσεις, απενεργοποιήστε τη σίγαση.

 1. Πατήστε Command+2 για να μεταβείτε στην προβολή συνομιλίας.

 2. Πατήστε Command+F6 μέχρι να ακούσετε "Πρόσφατα" και πατήστε το πλήκτρο Return.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά για να μετακινηθείτε στη λίστα των πρόσφατων συνομιλιών και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+πλήκτρο κάτω βέλους για να εισέλθετε στη λίστα.

 4. Πατήστε το πλήκτρο κάτω ή επάνω βέλους για να μεταβείτε στη συνομιλία στην οποία θέλετε να κάνετε σίγαση ή κατάργηση σίγασης.

 5. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει το μενού "Περισσότερες επιλογές".

 6. Για σίγαση μιας συνομιλίας, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Σίγαση" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Return. Για να κάνετε κατάργηση σίγασης μιας συνομιλίας που ήταν προηγουμένως σε σίγαση, πατήστε το κάτω βέλος μέχρι να ακούσετε "Κατάργηση σίγασης" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Return.

Φιλτράρισμα των συνομιλιών σας

Μπορείτε να φιλτράρετε τα μηνύματα στην προβολή συνομιλίας στο Microsoft Teams με βάση το όνομα ενός ατόμου ή μια λέξη-κλειδί για να εμφανίσετε μόνο ομαδικές συνομιλίες, συσκέψεις ή ιδιωτικές συνομιλίες όπου εμφανίζεται αυτή η λέξη. Μπορείτε επίσης να φιλτράρετε τη λίστα για να εμφανίζονται μόνο μη αναγνωσμένοι συνομιλίες, συσκέψεις ή συνομιλίες σε σίγαση.

 1. Στην προβολή συνομιλίας, πατήστε Command+Shift+F. Θα ακούσετε τη φράση: "Φιλτράρισμα κατά λέξη-κλειδί".

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να φιλτράρετε συνομιλίες κατά λέξη-κλειδί, πληκτρολογήστε τη λέξη-κλειδί.

  • Για να εμφανίσετε μόνο μη αναγνωσμένων συνομιλιών, συσκέψεων ή συνομιλιών σε σίγαση, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Περισσότερες επιλογές", πατήστε το πλήκτρο Return για να ανοίξετε το αναπτυσσόμενο μενού, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο Return.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φιλτραρισμένο λίστα συνομιλιών.

Απενεργοποίηση προεπισκοπήσεων μηνυμάτων

Για να σας παρέχουμε ακόμα μεγαλύτερη προστασία προσωπικών δεδομένων, μπορείτε πλέον να απενεργοποιήσετε τις προεπισκοπήσεις μηνυμάτων ειδοποιήσεων επιφάνειας εργασίας γιαMicrosoft Teams. Οι προεπισκοπήσεις μηνυμάτων είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή.

 1. Πατήστε Command+E για να μετακινήσετε την εστίαση στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε τη λέξη: "Προφίλ, ρυθμίσεις εφαρμογών και πολλά άλλα". Πατήστε το πλήκτρο Return.

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Ρυθμίσεις" και πατήστε το πλήκτρο Return. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου "Ρυθμίσεις".

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Καρτέλα "Ειδοποιήσεις" και πατήστε το πλήκτρο Return.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Στυλ ειδοποίησης" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά για να μετακινήσετε την εστίαση στο κουμπί εναλλαγής "Εμφάνιση προεπισκόπησης μηνύματος". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να απενεργοποιήσετε το κουμπί εναλλαγής. Θα ακούσετε τη λέξη: "Χωρίς επιλογή, πλαίσιο ελέγχου".

 5. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου "Ρυθμίσεις", πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Κλείσιμο ρυθμίσεων'" και πατήστε το πλήκτρο Return.

Επισήμανση συνομιλιών ως επειγόντων

Τα ιδιαίτερα σημαντικά μηνύματα ιδιωτικής συνομιλίας μπορούν να επισημαίνονται ως επείγοντα. Τα επείγοντα μηνύματα θα στέλνουν μια ειδοποίηση στον παραλήπτη κάθε δύο λεπτά για μια περίοδο είκοσι λεπτών.

 1. Στο πλαίσιο σύνθεσης μηνύματος, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινήσετε την εστίαση στο μενού ενεργειών. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να βρείτε το κουμπί "Ορισμός επιλογών παράδοσης" και πατήστε το πλήκτρο Return.

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Επισήμανση ως επείγον" και πατήστε το πλήκτρο Return για να επισημάνετε το μήνυμα ως επείγον.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για αναζήτηση συνομιλιών, ατόμων ή αρχείων στο Microsoft Teams

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον έλεγχο της πρόσφατης δραστηριότητας στο Microsoft Teams

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Teams

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Teams

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Microsoft Teams

Χρησιμοποιήστε Microsoft Teams για iOS το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο iOS, για να συνομιλήσετε με τις επαφές σας. Θα ακούτε αμέσως μια ειδοποίηση, όταν κάποιος απαντά στο μήνυμά σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε iPhone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το iPad.

Σε αυτό το θέμα

Έναρξη ομαδικής συνομιλίας

 1. Στο κανάλι όπου θέλετε να συντάξετε το μήνυμά σας, στην καρτέλα "Δημοσιεύσεις", τοποθετήστε το δάχτυλό σας στην οθόνη, σύρετε το στο κάτω μέρος της οθόνης μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Νέα δημοσίευση'" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε το μήνυμα. Για να μεταβείτε στο πληκτρολόγιο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε: "Q".

 3. Αφού πληκτρολογήσετε, για να στείλετε το μήνυμα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Κουμπί 'Αποστολή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να στείλετε ένα μήνυμα που περιλαμβάνει μια φωτογραφία που είναι αποθηκευμένη στο τηλέφωνό σας. Για να στείλετε μια φωτογραφία, ενώ πληκτρολογείτε το μήνυμά σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Εικόνα" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Βιβλιοθήκη φωτογραφιών" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Στη συνέχεια, επιλέξτε μια φωτογραφία από τη βιβλιοθήκη φωτογραφιών σας.

Έναρξη ιδιωτικής συνομιλίας

 1. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Καρτέλα συνομιλίας" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ακούτε: "Selected, Chat tab" (Επιλέχτηκε, καρτέλα "Συνομιλία"). Το παράθυρο λίστας εμφανίζει τις πρόσφατες συνομιλίες σας, αν υπάρχουν.

 2. Τοποθετήστε ένα δάχτυλο στην οθόνη, σύρετέ το στην επάνω δεξιά γωνία μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Νέα συνομιλία'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη λέξη: "Πληκτρολογήστε ένα όνομα, ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μια ομάδα ή μια ετικέτα". Ανοίγει το παράθυρο Νέα συνομιλία και η εστίαση βρίσκεται στο πεδίο Προς.

 3. Για να αναζητήσετε μια επαφή, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τον πρώτο χαρακτήρα στο πληκτρολόγιο οθόνης.

 4. Για να πληκτρολογήσετε τις λέξεις αναζήτησης, σύρετε ένα δάκτυλο στο πληκτρολόγιο μέχρι να ακούσετε τον χαρακτήρα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ο χαρακτήρας προστίθεται στο πεδίο Προς.

 5. Τα αποτελέσματα αναζήτησης παρατίθενται καθώς πληκτρολογείτε. Για να μεταβείτε στα αποτελέσματα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε ένα όνομα επαφής. Για να επιλέξετε μια επαφή, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Πληκτρολογήστε ένα νέο μήνυμα" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ακούτε: "Text field, is editing, insertion point at start" (Πεδίο κειμένου, γίνεται επεξεργασία, σημείο εισαγωγής στην αρχή).

 7. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.

 8. Για να στείλετε το μήνυμα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Send button" (Κουμπί "Αποστολή") και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ακούτε: "Message sent" (Το μήνυμα εστάλη).

  Όταν το άτομο απαντήσει στο μήνυμά σας, το VoiceOver ανακοινώνει ένα νέο ή ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα.

Επισήμανση συνομιλιών ως επειγόντων

Τα ιδιαίτερα σημαντικά μηνύματα ιδιωτικής συνομιλίας μπορούν να επισημαίνονται ως επείγοντα. Τα επείγοντα μηνύματα θα στέλνουν μια ειδοποίηση στον παραλήπτη κάθε δύο λεπτά για μια περίοδο είκοσι λεπτών.

 1. Κατά τη σύνταξη ενός νέου μηνύματος συνομιλίας, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Επιλέξτε από περισσότερες επιλογές" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Θα ακούσετε τη λέξη: "Κουμπί 'Προτεραιότητα'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Επείγον κουμπί" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το μήνυμα επισημαίνεται ως επείγον. Μπορείτε να συνεχίσετε τη σύνταξη του μηνύματος με το πληκτρολόγιο οθόνης ή να κάνετε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να φτάσετε στο κουμπί "Αποστολή" και, στη συνέχεια, να πατήσετε δύο φορές την οθόνη για να στείλετε το μήνυμα.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για αναζήτηση συνομιλιών, ατόμων ή αρχείων στο Microsoft Teams

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Teams

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Microsoft Teams

Χρησιμοποιήστε Microsoft Teams για Android talkback, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Android, για να συνομιλήσετε με τις επαφές σας. Θα ακούτε αμέσως μια ειδοποίηση, όταν κάποιος σας στέλνει ένα μήνυμα.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με τηλέφωνο Android. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Tablet Android.

Σε αυτό το θέμα

Έναρξη ομαδικής συνομιλίας

 1. Στο κανάλι όπου θέλετε να συντάξετε το μήνυμά σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Πληκτρολογήστε ένα κουμπί νέου μηνύματος". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Πληκτρολογήστε το μήνυμα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης. Για να μεταβείτε στο πληκτρολόγιο, τοποθετήστε ένα δάχτυλο στην οθόνη και σύρετέ το τριγύρω μέχρι να ακούσετε ένα στοιχείο πληκτρολογίου.

 3. Αφού πληκτρολογήσετε, για να στείλετε το μήνυμα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Αποστολή μηνύματος'" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Συμβουλή: Στο μήνυμά σας, μπορείτε επίσης να στείλετε ένα emoji, ένα gif ή μια φωτογραφία που είναι αποθηκευμένη στο τηλέφωνό σας. Κατά την πληκτρολόγηση του μηνύματος, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε. Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να κάνετε την επιλογή.

Έναρξη ιδιωτικής συνομιλίας

 1. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Chat tab" (Καρτέλα "Συνομιλία") και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ακούτε το πρώτο στοιχείο στη λίστα των πρόσφατων συνομιλιών που εμφανίζεται στο παράθυρο λίστας.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "New chat button" (Κουμπί "Νέα συνομιλία") και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ακούτε: "Edit box, To, Search for contacts here" (Πλαίσιο επεξεργασίας, Προς, Αναζήτηση για επαφές εδώ). Το πληκτρολόγιο οθόνης εμφανίζεται στο κάτω μισό της οθόνης.

 3. Για να πληκτρολογήσετε τις λέξεις αναζήτησης, σύρετε ένα δάκτυλο στο κάτω μισό της οθόνης μέχρι να ακούσετε έναν χαρακτήρα που θέλετε, στη συνέχεια, σηκώστε το δάκτυλό σας και πατήστε. Ο χαρακτήρας προστίθεται το πεδίο Προς.

 4. Τα αποτελέσματα αναζήτησης παρατίθενται και ανακοινώνονται καθώς πληκτρολογείτε. Η εστίαση μετακινείται στο πρώτο αποτέλεσμα αναζήτησης. Για να μετακινηθείτε στη λίστα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το όνομα της επαφής. Για να επιλέξετε την επαφή, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Type a message here, edit box" (Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα εδώ, πλαίσιο επεξεργασίας) και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.

 7. Για να στείλετε το μήνυμα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Send message button" (Κουμπί "Αποστολή μηνύματος") και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ακούτε: "Message sent successfully" (Το μήνυμα εστάλη με επιτυχία).

 8. Όταν το άτομο απαντήσει στο μήνυμά σας, ακούτε: "Message received, showing items <number of the current item and its position in the list of items>" (Το μήνυμα παραλήφθηκε, εμφάνιση στοιχείων με τον αριθμό του τρέχοντος στοιχείου και της θέσης του στη λίστα των στοιχείων).

Εξερεύνηση περιεχομένου μηνύματος

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε ένα συνημμένο αρχείο.

 1. Κατά την ανάγνωση μηνυμάτων σε μια συνομιλία, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ανακοινώνει εάν το τρέχον μήνυμα έχει συνημμένο. Θα ακούσετε "Αρχείο", ακολουθούμενο από το όνομα του αρχείου.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Επιλογές αρχείου, κουμπί". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ανοίξετε το μενού.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να την επιλέξετε.

  • Άνοιγμα στην εφαρμογή: Ανοίγει το συνημμένο στη σχετική εφαρμογή, όπως PowerPoint, ώστε να μπορείτε να το διαβάσετε ή να το επεξεργαστείτε.

  • Λήψη:Αποθηκεύει το αρχείο στο τηλέφωνό σας, ώστε να μπορείτε να το βρείτε ξανά αργότερα ή να το επισυνάψετε σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για παράδειγμα. Το αρχείο αποθηκεύεται στην προεπιλεγμένη θέση λήψης.

Επισήμανση συνομιλιών ως επειγόντων

Τα ιδιαίτερα σημαντικά μηνύματα ιδιωτικής συνομιλίας μπορούν να επισημαίνονται ως επείγοντα. Τα επείγοντα μηνύματα θα στέλνουν μια ειδοποίηση στον παραλήπτη κάθε δύο λεπτά για μια περίοδο είκοσι λεπτών.

 1. Κατά τη σύνταξη ενός νέου μηνύματος συνομιλίας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Επιλέξτε από περισσότερες επιλογές" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Προτεραιότητα" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Μήνυμα που έχει επισημανθεί ως επείγον" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για αναζήτηση συνομιλιών, ατόμων ή αρχείων στο Microsoft Teams

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Teams

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Microsoft Teams

Χρησιμοποιήστε Microsoft Teams στο web με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να συνομιλήσετε με τις επαφές σας. Το έχουμε δοκιμάσει με τον Αφηγητή, το JAWS και το NVDA, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, με την προϋπόθεση ότι ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας. Θα ακούτε αμέσως μια ειδοποίηση, όταν κάποιος σας στέλνει ένα μήνυμα.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Στις πρόσφατες εκδόσεις του JAWS δεν είναι πλέον προεπιλεγμένη η λειτουργία εικονικού δρομέα υπολογιστή για το Microsoft Teams. Για οδηγίες σχετικά με το πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εικονικού δρομέα υπολογιστή, ανατρέξτε στο άρθρο Ενεργοποίηση εικονικού δρομέα JAWS.

Σε αυτό το θέμα

Έναρξη ομαδικής συνομιλίας

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+2 για να ανοίξετε την προβολή συνομιλίας. Το παράθυρο λίστας εμφανίζει τώρα τα Αγαπημένα σας, εάν υπάρχουν, τις Πρόσφατες επαφές και τις Προτεινόμενες επαφές.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Νέα συνομιλία'" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Αναζητήστε τουλάχιστον 2 επαφές με τις οποία θέλετε να συνομιλήσετε και προσθέστε τις επαφές. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Πληκτρολογήστε ένα νέο μήνυμα".

 3. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε συνημμένα ή ακόμα και emoji, αυτοκόλλητα ή meme για να κάνετε πιο πιο αραιό το μήνυμά σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη συνημμένου,Προσθήκη emojiκαι Προσθήκη αυτοκόλλητου ή meme.

 4. Για να στείλετε ένα μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Σημείωση: Στο NVDA ονομάζεται λειτουργία περιήγησης. Στο JAWS ονομάζεται λειτουργία εικονικού δρομέα.

 1. Πατήστε το πλήκτρο F μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Κουμπί 'Νέα συνομιλία'" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Η εστίαση μετακινείται στο πλαίσιο σύνταξης μηνύματος.

 2. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε συνημμένα ή ακόμα και emoji, αυτοκόλλητα ή meme για να κάνετε πιο πιο αραιό το μήνυμά σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη συνημμένου,Προσθήκη emojiκαι Προσθήκη αυτοκόλλητου ή meme.

 3. Για να στείλετε ένα μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Έναρξη ιδιωτικής συνομιλίας

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+2 για να ανοίξετε την προβολή συνομιλίας.

 2. Με το JAWS, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Λίστα συνομιλίας". Με το NVDA, θα ακούσετε τη λέξη: "Συνομιλία".

 3. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα της επαφής με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε, ακολουθούμενο από τις πληροφορίες διαθεσιμότητας της επαφής.

  Συμβουλή: Εάν η επαφή που αναζητάτε δεν βρίσκεται στις λίστες "Αγαπημένα", "Πρόσφατες" ή "Προτεινόμενες λίστες", πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+E για να χρησιμοποιήσετε το πεδίο "Αναζήτηση" για να την βρείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την αναζήτηση συνομιλιών, ατόμων ή αρχείων στο Microsoft Teams.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Enter, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και πατήστε ξανά το πλήκτρο Enter. Το μήνυμα αποστέλλεται.

 5. Όταν το άτομο απαντήσει στο μήνυμά σας, ακούτε "Message from" (Μήνυμα από) ακολουθούμενο από το όνομα του ατόμου και το κείμενο στο μήνυμα.

  Σημείωση: Εάν λάβετε ένα μήνυμα από διαφορετικό χρήστη από το άτομο με το οποίο συνομιλείτε ή εάν λάβετε ένα μήνυμα ενώ βρίσκεστε σε άλλη προβολή, ακούτε το όνομα του αποστολέα, ακολουθούμενο από το κείμενο στο μήνυμα.

Τα μηνύματα συνομιλίας εμφανίζονται στο παράθυρο περιεχομένου. Για να περιηγηθείτε στα μηνύματα, πατήστε το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να βρείτε το πιο πρόσφατο μήνυμα και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους.

Σημείωση: Στο NVDA ονομάζεται λειτουργία περιήγησης. Στο JAWS ονομάζεται λειτουργία εικονικού δρομέα.

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+2 για να ανοίξετε την προβολή συνομιλίας.

 2. Με το JAWS, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Λίστα συνομιλίας". Με το NVDA, θα ακούσετε τη λέξη: "Συνομιλία".

 3. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα της επαφής με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε, ακολουθούμενο από τις πληροφορίες διαθεσιμότητας της επαφής.

  Συμβουλή: Εάν η επαφή που αναζητάτε δεν βρίσκεται στις λίστες "Αγαπημένα", "Πρόσφατες" ή "Προτεινόμενες λίστες", πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+E για να χρησιμοποιήσετε το πεδίο "Αναζήτηση" για να την βρείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την αναζήτηση συνομιλιών, ατόμων ή αρχείων στο Microsoft Teams.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Enter, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και πατήστε ξανά το πλήκτρο Enter. Το μήνυμα αποστέλλεται.

 5. Όταν το άτομο απαντήσει στο μήνυμά σας, ακούτε "Message from" (Μήνυμα από) ακολουθούμενο από το όνομα του ατόμου και το κείμενο στο μήνυμα.

  Σημείωση: Εάν λάβετε ένα μήνυμα από διαφορετικό χρήστη από το άτομο με το οποίο συνομιλείτε ή εάν λάβετε ένα μήνυμα ενώ βρίσκεστε σε άλλη προβολή, ακούτε το όνομα του αποστολέα, ακολουθούμενο από το κείμενο στο μήνυμα.

Τα μηνύματα συνομιλίας εμφανίζονται στο παράθυρο περιεχομένου. Για να περιηγηθείτε στα μηνύματα, πατήστε τα πλήκτρα H ή Shift+H για να μετακινηθείτε μεταξύ των διαφορετικών επικεφαλίδων στη λίστα. Τα επίπεδα επικεφαλίδων είναι τα εξής:

 • Επικεφαλίδα 2: Τίτλος της περιοχής κύριου περιεχομένου

 • Επικεφαλίδα 3: Διαχωριστικά ημερομηνιών στη συνομιλία.

 • Επικεφαλίδα 4: Μεμονωμένα μηνύματα κάτω από μια ημερομηνία.

 • Επικεφαλίδα 5: Απαντήσεις σε μηνύματα.

Εξερεύνηση περιεχομένου μηνύματος

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να ανοίξετε συνδέσεις που περιλαμβάνονται σε μηνύματα ή για να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε ένα συνημμένο αρχείο.

Άνοιγμα συνημμένου

 1. Κατά την ανάγνωση μηνυμάτων σε μια συνομιλία, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ανακοινώνει εάν το τρέχον μήνυμα έχει συνημμένο.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Συνημμένο αρχείου", ακολουθούμενο από το όνομα του αρχείου.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά. Θα ακούσετε τη λέξη: "Περισσότερες επιλογές συνημμένου". Για να ανοίξετε το μενού, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές και πατήστε το πλήκτρο Enter για να το επιλέξετε.

  • Άνοιγμα στην εφαρμογή υπολογιστή: Ανοίγει το συνημμένο στη σχετική εφαρμογή, όπως PowerPoint, ώστε να μπορείτε να το διαβάσετε ή να το επεξεργαστείτε.

  • Λήψη:Αποθηκεύει το αρχείο στον υπολογιστή σας ή σε μια μονάδα δίσκου δικτύου, ώστε να μπορείτε να το βρείτε αργότερα ή να το επισυνάψετε σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για παράδειγμα. Το αρχείο αποθηκεύεται στην προεπιλεγμένη θέση λήψης, που είναι συνήθως ο φάκελος "Λήψεις".

Προσθήκη συνημμένου

 1. Στο πλαίσιο σύνθεσης μηνύματος, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+O. Θα ακούσετε τη λέξη: "OneDrive".

 2. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να βρείτε τη θέση από την οποία θέλετε να προσθέσετε ένα αρχείο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  Μπορείτε να προσθέσετε αρχεία από ένα cloud ή τοπικά από τον υπολογιστή σας.

 3. Για να προσθέσετε αρχεία από ένα cloud:

  1. Στο παράθυρο διαλόγου "Έγγραφα", πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στη λίστα φακέλων ή αρχείων και πατήστε το πλήκτρο Enter για να ανοίξετε ένα φάκελο.

  2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το αρχείο που θέλετε να επισυνάψετε και πατήστε το πλήκτρο Enter. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να βρείτε το κουμπί "Κοινή χρήση" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Το αρχείο επισυνάπτεται στο μήνυμά σας.

  Για να προσθέσετε τοπικά αρχεία:

  1. Στο παράθυρο διαλόγου "Άνοιγμα των Windows", πατήστε το πλήκτρο Tab για να περιηγηθείτε στις κύριες περιοχές του παραθύρου διαλόγου και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε μέσα σε μια κύρια περιοχή. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να ανοίξετε ένα φάκελο.

  2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να βρείτε το σωστό αρχείο και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+O. Το αρχείο επισυνάπτεται στο μήνυμά σας.

Προσθήκη emoji

 1. Στο πλαίσιο σύνθεσης μηνύματος, πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να φτάσετε στο κουμπί Emoji και πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει η λίστα emoji.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στη λίστα emoji. Πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους για να μετακινηθείτε στη λίστα.

 3. Όταν ακούσετε ένα emoji που θέλετε να προσθέσετε, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το emoji προστίθεται στο μήνυμά σας.

Σημείωση: Στο NVDA ονομάζεται λειτουργία περιήγησης. Στο JAWS ονομάζεται λειτουργία εικονικού δρομέα.

 1. Στο πλαίσιο σύνθεσης μηνύματος, πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά. Πατήστε το πλήκτρο B μέχρι να φτάσετε στο κουμπί Emoji και πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει η λίστα emoji.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στη λίστα emoji. Πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους για να μετακινηθείτε στη λίστα.

 3. Όταν ακούσετε ένα emoji που θέλετε να προσθέσετε, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το emoji προστίθεται στο μήνυμά σας.

Προσθήκη αυτοκόλλητου ή meme

 1. Στο πλαίσιο σύνθεσης μηνύματος, πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να φτάσετε στο κουμπί "Αυτοκόλλητο" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει η λίστα emoji.

 2. Για να μετακινηθείτε στο παράθυρο κατηγοριών αυτοκόλλητων και meme, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab. Για να μετακινηθείτε στο τμήμα παραθύρου, πατήστε τα πλήκτρα επάνω ή κάτω βέλους. Για να επιλέξετε έναν φάκελο, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η εστίαση μετακινείται στη λίστα των αυτοκόλλητων και των meme της κατηγορίας.

 3. Πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους για να μετακινηθείτε στη λίστα. Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 4. Εάν υπάρχει ένα πεδίο κειμένου, μπορείτε να επεξεργαστείτε το αυτοκόλλητο ή το κείμενο meme. Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να φτάσετε στο κουμπί "Τέλος" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Σημείωση: Στο NVDA ονομάζεται λειτουργία περιήγησης. Στο JAWS ονομάζεται λειτουργία εικονικού δρομέα.

 1. Στο πλαίσιο σύνθεσης μηνύματος, πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά. Πατήστε το πλήκτρο B μέχρι να φτάσετε στο κουμπί "Αυτοκόλλητο" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει η λίστα emoji.

 2. Για να μετακινηθείτε στο παράθυρο κατηγοριών αυτοκόλλητων και meme, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab. Για να μετακινηθείτε στο τμήμα παραθύρου, πατήστε τα πλήκτρα επάνω ή κάτω βέλους. Για να επιλέξετε έναν φάκελο, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η εστίαση μετακινείται στη λίστα των αυτοκόλλητων και των meme της κατηγορίας.

 3. Πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους για να μετακινηθείτε στη λίστα. Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 4. Εάν υπάρχει ένα πεδίο κειμένου, μπορείτε να επεξεργαστείτε το αυτοκόλλητο ή το κείμενο meme. Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο B μέχρι να φτάσετε στο κουμπί "Τέλος" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Καρφίτσωμα ή ξεκαρφίτσωμα μιας συνομιλίας

Μπορείτε να καρφιτσώσετε μια συνομιλία, η οποία την τοποθετεί στο επάνω μέρος της καρτέλας "Πρόσφατα".

 1. Στην καρτέλα "Πρόσφατα", πατήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μεταβείτε στη συνομιλία που θέλετε να καρφιτσώσετε ή να ξεκαρφιτσώσετε.

 2. Για να ανοίξετε το μενού "Περισσότερες επιλογές", πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 3. Εάν η συνομιλία δεν έχει καρφιτσωθεί τη συγκεκριμένη στιγμή, θα ακούσετε τη λέξη: "Καρφίτσωμα". Πατήστε το πλήκτρο Enter για να καρφιτσώσετε τη συνομιλία. Εάν η συνομιλία είναι καρφιτσωθεί τη συγκεκριμένη στιγμή, θα ακούσετε τη λέξη: "Ξεκαρφίτσωμα". Πατήστε το πλήκτρο Enter για να ξεκαρφιτσώσετε τη συνομιλία.

Ειδοποίηση όταν μια επαφή είναι διαθέσιμη

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+2 για να μεταβείτε στην προβολή συνομιλίας.

 2. Με το JAWS, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Λίστα συνομιλίας". Με το NVDA, θα ακούσετε τη λέξη: "Συνομιλία".

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab ή τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Κουμπί συνομιλίας".

 4. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να ανοίξετε το μενού, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Επαφές" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Προβολή δέντρου λίστας επαφών" και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους μέχρι να βρείτε την επαφή για την οποία θέλετε να ειδοποιηθείτε.

 6. Για να ανοίξετε το μενού "Περισσότερες επιλογές", πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη λέξη: "Κατάργηση από αυτή την ομάδα". Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Ειδοποίηση όταν είναι διαθέσιμη" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης θα εκφώνει τώρα όταν η επιλεγμένη επαφή γίνει διαθέσιμη στο Microsoft Teams στο web.

  Σημείωση: Για να διακόψετε τη λήψη των ειδοποιήσεων, επιλέξτε "Απενεργοποίηση ειδοποιήσεων" από το μενού "Περισσότερες επιλογές".

Σίγαση ή κατάργηση σίγασης συνομιλίας

Μπορείτε να κάνετε σίγαση μιας συνομιλίας για να διακόψετε τη λήψη ειδοποιήσεων. Για να ξεκινήσετε να λαμβάνετε ξανά ειδοποιήσεις, απενεργοποιήστε τη σίγαση.

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+2 για να μεταβείτε στην προβολή συνομιλίας.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Λίστα συνομιλιών, Προβολή δέντρου, Πρόσφατες συνομιλίες".

 3. Στη λίστα συνομιλίας, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μεταβείτε στη συνομιλία στην οποία θέλετε να κάνετε σίγαση ή κατάργηση σίγασης.

 4. Για να ανοίξετε το μενού "Περισσότερες επιλογές", πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 5. Για σίγαση μιας συνομιλίας, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Σίγαση" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Για να κάνετε κατάργηση σίγασης μιας συνομιλίας που ήταν προηγουμένως σε σίγαση, πατήστε το κάτω βέλος μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Κατάργηση σίγασης" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Φιλτράρισμα των συνομιλιών σας

Μπορείτε να φιλτράρετε τα μηνύματα στην προβολή συνομιλίας στο Microsoft Teams με βάση το όνομα ενός ατόμου για να εμφανίσετε μόνο ομαδικές συνομιλίες, συσκέψεις ή ιδιωτικές συνομιλίες όπου εμφανίζεται αυτό το όνομα. Μπορείτε επίσης να φιλτράρετε τη λίστα για να εμφανίζονται μόνο μη αναγνωσμένοι συνομιλίες, συσκέψεις ή συνομιλίες σε σίγαση.

 1. Στην προβολή συνομιλίας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+F. Θα ακούσετε τη λέξη: "Φίλτρο".

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να φιλτράρετε συνομιλίες κατά όνομα, πληκτρολογήστε το όνομα.

  • Για να εμφανίσετε μόνο μη αναγνωσμένων συνομιλιών, συσκέψεων ή συνομιλιών σε σίγαση, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Περισσότερες επιλογές", πατήστε το πλήκτρο Enter για να ανοίξετε το αναπτυσσόμενο μενού, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να φτάσετε στη φιλτραρισμένο λίστα συνομιλιών.

Απενεργοποίηση προεπισκοπήσεων μηνυμάτων

Για να σας παρέχουμε ακόμα μεγαλύτερη προστασία προσωπικών δεδομένων, μπορείτε πλέον να απενεργοποιήσετε τις προεπισκοπήσεις μηνυμάτων ειδοποιήσεων επιφάνειας εργασίας γιαMicrosoft Teams. Οι προεπισκοπήσεις μηνυμάτων είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή.

 1. Στην Microsoft Teams στο web, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+E για να μετακινήσετε την εστίαση στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε τη λέξη: "Προφίλ". Πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 2. Με τον Αφηγητή, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Ρυθμίσεις, κουμπί" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου "Ρυθμίσεις".

  Με το JAWS, πατήστε το πλήκτρο SR+πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Ρυθμίσεις, κουμπί" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου "Ρυθμίσεις".

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Καρτέλα "Ειδοποιήσεις" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Με τον Αφηγητή, πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά, πατήστε το πλήκτρο SR+πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε "Εμφάνιση προεπισκόπησης μηνύματος" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να απενεργοποιήσετε το κουμπί εναλλαγής.

  Με το JAWS, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Εμφάνιση προεπισκόπησης μηνύματος" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να απενεργοποιήσετε το κουμπί εναλλαγής.

 5. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου "Ρυθμίσεις", πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Κλείσιμο ρυθμίσεων'" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Επισήμανση συνομιλιών ως επειγόντων

Τα ιδιαίτερα σημαντικά μηνύματα ιδιωτικής συνομιλίας μπορούν να επισημαίνονται ως επείγοντα. Τα επείγοντα μηνύματα θα στέλνουν μια ειδοποίηση στον παραλήπτη κάθε δύο λεπτά για μια περίοδο είκοσι λεπτών.

 1. Στο πλαίσιο σύνθεσης μηνύματος, πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να φτάσετε στο κουμπί "Ορισμός επιλογών παράδοσης" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Επισήμανση μηνύματος ως επείγον" και πατήστε το πλήκτρο Enter για να επισημάνετε το μήνυμα ως επείγον.

Σημείωση: Στο NVDA ονομάζεται λειτουργία περιήγησης. Στο JAWS ονομάζεται λειτουργία εικονικού δρομέα.

 1. Στο πλαίσιο σύνθεσης μηνύματος, πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά. Πατήστε το πλήκτρο B μέχρι να φτάσετε στο κουμπί "Ορισμός επιλογών παράδοσης" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Επισήμανση μηνύματος ως επείγον" και πατήστε το πλήκτρο Enter για να επισημάνετε το μήνυμα ως επείγον.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για αναζήτηση συνομιλιών, ατόμων ή αρχείων στο Microsoft Teams

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον έλεγχο της πρόσφατης δραστηριότητας στο Microsoft Teams

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Teams

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Microsoft Teams

Βίντεο: Έναρξη συνομιλιών και πραγματοποίηση κλήσεων

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×