Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.
Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ομαδοποίηση λιστών στο To Do

Αυτό το άρθρο αφορά άτομα με προβλήματα όρασης ή νοητικά προβλήματα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, όπως ο "Αφηγητής" του Microsoft, το JAWS ή το NVDA με τα προϊόνταMicrosoft 365. Αυτό το άρθρο αποτελεί μέρος του Microsoft 365 συνόλου περιεχομένου υποστήριξης προγράμματος ανάγνωσης οθόνης, όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες προσβασιμότητας στις εφαρμογές μας. Για γενική βοήθεια, επισκεφτείτε την αρχική σελίδα της Υποστήριξης της Microsoft.

Χρησιμοποιήστε To Do με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να οργανώσετε τις λίστες σας σε ομάδες. Το έχουμε δοκιμάσει με τον Αφηγητή, το JAWS και το NVDA, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, με την προϋπόθεση ότι ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας. Θα μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε και να μετονομάσετε ομάδες, να προσθέσετε λίστες σε ομάδες και να καταργήσετε την ομαδοποίηση λιστών.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία ομάδας

Οργανώστε τις λίστες σας σε ομάδες για να βρίσκετε εύκολα σχετικές λίστες σε ένα σημείο. Οι ομάδες σας εμφανίζονται στο μενού Λίστες.

 1. Πατήστε το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Δημιουργία νέας ομάδας" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Δημιουργείται μια ομάδα χωρίς τίτλο. Η εστίαση είναι στο πεδίο τίτλου ομάδας.

 2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα ομάδα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το όνομα προστίθεται και η εστίαση είναι στη νέα ομάδα.

Για να μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε λίστες σε ομάδες, μεταβείτε στην ενότητα Προσθήκη λίστας σε ομάδα.

Για να μάθετε πώς μπορείτε να μετονομάσετε μια ομάδα, μεταβείτε στο θέμα Μετονομασία ομάδας.

Προσθήκη λίστας σε ομάδα

 1. Μεταβείτε στη λίστα που θέλετε να προσθέσετε σε μια ομάδα.

 2. Όταν είστε στη λίστα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F10 ή το πλήκτρο μενού των Windows. Ανοίγει το μενού περιβάλλοντος.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Μετακίνηση λίστας σε". Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους για να αναπτύξετε το μενού.

 4. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα της ομάδας που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να την επιλέξετε. Η λίστα προστίθεται στην ομάδα.

Μετονομασία ομάδας

 1. Πατήστε το πλήκτρο Tab ή τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Λίστες", ακολουθούμενη από το όνομα της τρέχουσας επιλεγμένης λίστας ή ομάδας.

 2. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την ομάδα που θέλετε να μετονομάσετε.

 3. Όταν είστε στην ομάδα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F10 ή το πλήκτρο μενού των Windows. Ανοίγει το μενού περιβάλλοντος.

 4. Θα ακούσετε τη φράση: "Μετονομασία ομάδας". Πατήστε Enter.

 5. Η εστίαση μετακινείται στο πεδίο τίτλου ομάδας. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα για την ομάδα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Κατάργηση ομαδοποίησης λιστών

Όταν καταργείτε την ομαδοποίηση λιστών, οι λίστες καταργούνται από την ομάδα, αλλά δεν διαγράφονται. Οι μη ομαδοποιημένες λίστες μετακινούνται στο κύριο επίπεδο του δέντρου περιήγησης.

 1. Πατήστε το πλήκτρο Tab ή τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Λίστες", ακολουθούμενη από το όνομα της τρέχουσας επιλεγμένης λίστας ή ομάδας.

 2. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την ομάδα της οποίας τις λίστες θέλετε να καταργήσετε την ομαδοποίηση.

 3. Όταν είστε στην ομάδα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F10 ή το πλήκτρο μενού των Windows. Ανοίγει το μενού περιβάλλοντος.

 4. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Κατάργηση ομαδοποίησης λιστών" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Οι λίστες καταργούνται από την ομάδα και η κενή ομάδα διαγράφεται.

Κατάργηση μίας λίστας από μια ομάδα

Μπορείτε να καταργήσετε μία λίστα από μια ομάδα. Η λίστα που καταργήθηκε μετακινείται στο κύριο επίπεδο του δέντρου περιήγησης και δεν διαγράφεται. Η κατάργηση μίας λίστας από μια ομάδα δεν διαγράφει ούτε την ομάδα, ακόμα και όταν η λίστα είναι η μόνη λίστα στην ομάδα.

 1. Πατήστε το πλήκτρο Tab ή τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Λίστες", ακολουθούμενη από το όνομα της τρέχουσας επιλεγμένης λίστας ή ομάδας.

 2. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη λίστα που θέλετε να καταργήσετε από μια ομάδα.

  Συμβουλή: Εάν δεν ακούσετε τη λίστα, βεβαιωθείτε ότι η ομάδα στην οποία ανήκει η λίστα είναι αναπτυγμένη. Για να αναπτύξετε μια ομάδα, μεταβείτε στην ομάδα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 3. Όταν είστε στη λίστα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F10 ή το πλήκτρο μενού των Windows. Ανοίγει το μενού περιβάλλοντος.

 4. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Κατάργηση από ομάδα" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Η λίστα καταργείται από την ομάδα.

Διαγραφή κενής ομάδας

Μπορείτε να διαγράψετε ομάδες που δεν περιέχουν λίστες.

 1. Πατήστε το πλήκτρο Tab ή τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Λίστες", ακολουθούμενη από το όνομα της τρέχουσας επιλεγμένης λίστας ή ομάδας.

 2. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την ομάδα που θέλετε να διαγράψετε.

 3. Όταν είστε στην ομάδα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F10 ή το πλήκτρο μενού των Windows. Ανοίγει το μενού περιβάλλοντος.

 4. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Διαγραφή ομάδας" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Η ομάδα διαγράφεται.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη μετακίνηση εργασιών μεταξύ ή μέσα σε λίστες στο To Do

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εμφάνιση όλων των εργασιών με προθεσμία στη λίστα "Προγραμματισμένες" στο To Do

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με εργασίες στο To Do

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με προτάσεις στο To Do

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο To Do

Χρησιμοποιήστε To Do για iOS με το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο iOS, για να οργανώσετε τις λίστες σας σε ομάδες. Θα μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε και να μετονομάσετε ομάδες, να προσθέσετε λίστες σε ομάδες και να καταργήσετε την ομαδοποίηση λιστών.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία ομάδας

Οργανώστε τις λίστες σας σε ομάδες για να βρίσκετε εύκολα σχετικές λίστες σε ένα σημείο. Οι ομάδες σας εμφανίζονται στο μενού Λίστες.

 1. Για να μεταβείτε στο μενού Λίστες, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μενού 'Λίστες'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Δημιουργία ομάδας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία ομάδας . Η εστίαση είναι στο πεδίο κειμένου τίτλου ομάδας.

 3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να διαγράψετε το προεπιλεγμένο όνομα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα στην ομάδα σας.

 4. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Δημιουργία ομάδας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Για να μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε λίστες σε ομάδες, μεταβείτε στην ενότητα Προσθήκη λίστας σε ομάδα.

Για να μάθετε πώς μπορείτε να μετονομάσετε μια ομάδα, μεταβείτε στο θέμα Μετονομασία ομάδας.

Προσθήκη λίστας σε ομάδα

Μπορείτε να προσθέσετε μια λίστα σε μια ομάδα, είτε με μεταφορά και απόθεση της λίστας στην ομάδα είτε χρησιμοποιώντας την προβολή λεπτομερειών σε μια ανοιχτή λίστα.

Μεταφορά και απόθεση λίστας σε ομάδα

 1. Μεταβείτε στη λίστα που θέλετε να προσθέσετε σε μια ομάδα και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές και κρατήστε πατημένη την οθόνη. Θα ακούσετε μια ηχητική υπόδειξη. Η λίστα είναι επιλεγμένη.

 2. Χωρίς να σηκώσετε το δάχτυλό σας από την οθόνη, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη μέχρι να ακούσετε "Μετακίνηση κάτω", ακολουθούμενο από το όνομα της ομάδας στην οποία θέλετε να μετακινήσετε τη λίστα.

 3. Για να αποθέσετε τη λίστα στην ομάδα, ανασηκώστε το δάχτυλό σας από την οθόνη.

Προσθήκη λίστας σε ομάδα με χρήση της προβολής λεπτομερειών λίστας

 1. Μεταβείτε στη λίστα που θέλετε να προσθέσετε σε μια ομάδα και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε και να ανοίξετε τη λίστα.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Επιλογές λίστας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μετακίνηση λίστας σε" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το όνομα της ομάδας που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε και να προσθέσετε την επιλεγμένη λίστα στην ομάδα.

Μετονομασία ομάδας

 1. Στο μενού Λίστα, μεταβείτε στην ομάδα που θέλετε να μετονομάσετε.

 2. Με τον Ρότορα ρυθμισμένο στην επιλογή Ενέργειες, κάντε σάρωση προς τα επάνω ή προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περισσότερες επιλογές για ομάδα", ακολουθούμενη από το όνομα της ομάδας.

 3. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επιλογές ομάδας .

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μετονομασία ομάδας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να διαγράψετε τον τρέχοντα τίτλο και πληκτρολογήστε έναν νέο τίτλο για την ομάδα.

 6. Μόλις ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μετονομασία" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Η εστίαση μετακινείται στην ομάδα που μετονομάστηκε στο μενού Λίστα.

Κατάργηση ομαδοποίησης λιστών

Όταν καταργείτε την ομαδοποίηση λιστών, οι λίστες καταργούνται από την ομάδα, αλλά δεν διαγράφονται. Οι μη ομαδοποιημένες λίστες μετακινούνται στο κύριο επίπεδο του δέντρου περιήγησης.

 1. Στο μενού Λίστα, μεταβείτε στην ομάδα που θέλετε να επεξεργαστείτε.

 2. Με τον Ρότορα ρυθμισμένο στην επιλογή Ενέργειες, κάντε σάρωση προς τα επάνω ή προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περισσότερες επιλογές για ομάδα", ακολουθούμενη από το όνομα της ομάδας.

 3. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επιλογές ομάδας .

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κατάργηση ομαδοποίησης λιστών" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Οι λίστες καταργούνται από την ομάδα. Η κενή ομάδα διαγράφεται.

Κατάργηση μίας λίστας από μια ομάδα

Μπορείτε να καταργήσετε μία λίστα από μια ομάδα. Η λίστα που καταργήθηκε μετακινείται στο κύριο επίπεδο του δέντρου περιήγησης και δεν διαγράφεται. Η κατάργηση μίας λίστας από μια ομάδα δεν διαγράφει ούτε την ομάδα, ακόμα και όταν η λίστα είναι η μόνη λίστα στην ομάδα.

 1. Στο μενού Λίστα, μεταβείτε στη λίστα που θέλετε να καταργήσετε από μια ομάδα και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε και να ανοίξετε τη λίστα.

  Συμβουλή: Εάν δεν ακούσετε τη λίστα, βεβαιωθείτε ότι η ομάδα στην οποία ανήκει η λίστα είναι αναπτυγμένη. Για να αναπτύξετε μια ομάδα, μεταβείτε στην ομάδα και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Επιλογές λίστας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κατάργηση από ομάδα" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Η λίστα καταργείται από την ομάδα. Η εστίαση μετακινείται στην προβολή εργασιών στην ανοιχτή λίστα.

Διαγραφή κενής ομάδας

Μπορείτε να διαγράψετε ομάδες που δεν περιέχουν λίστες.

 1. Στο μενού Λίστα, μεταβείτε στην ομάδα που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Με τον Ρότορα ρυθμισμένο στην επιλογή Ενέργειες, κάντε σάρωση προς τα επάνω ή προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περισσότερες επιλογές για ομάδα", ακολουθούμενη από το όνομα της ομάδας.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Διαγραφή ομάδας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Η ομάδα διαγράφεται. Η εστίαση επιστρέφει στο μενού Λίστα.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη μετακίνηση εργασιών μεταξύ ή μέσα σε λίστες στο To Do

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εμφάνιση όλων των εργασιών με προθεσμία στη λίστα "Προγραμματισμένες" στο To Do

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με εργασίες στο To Do

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με προτάσεις στο To Do

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο To Do

Χρησιμοποιήστε To Do για Android με το TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Android, για να οργανώσετε τις λίστες σας σε ομάδες. Θα μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε και να μετονομάσετε ομάδες, να προσθέσετε λίστες σε ομάδες και να καταργήσετε την ομαδοποίηση λιστών.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία ομάδας

Οργανώστε τις λίστες σας σε ομάδες για να βρίσκετε εύκολα σχετικές λίστες σε ένα σημείο. Οι ομάδες σας εμφανίζονται στο μενού Λίστες.

 1. Για να μεταβείτε στο μενού Λίστες, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μενού 'Λίστες'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Δημιουργία ομάδας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία ομάδας . Η εστίαση είναι στο πεδίο κειμένου τίτλου ομάδας.

 3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε ένα περιγραφικό όνομα στην ομάδα σας.

 4. Μόλις ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Δημιουργία ομάδας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη λιστών σε ομάδα . Για να προσθέσετε μια λίστα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη λίστα που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Επαναλάβετε αυτό το βήμα για κάθε λίστα που θέλετε να προσθέσετε.

 6. Για να επιβεβαιώσετε τις επιλογές σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προσθήκη λιστών σε ομάδα" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Για να μάθετε πώς μπορείτε να μετονομάσετε μια ομάδα, μεταβείτε στο θέμα Μετονομασία ομάδας.

Προσθήκη λίστας σε ομάδα

Μπορείτε να προσθέσετε λίστες σε ομάδες ακόμη και μετά τη δημιουργία της ομάδας. Μπορείτε να κάνετε μεταφορά και απόθεση λιστών σε μια ομάδα ή να χρησιμοποιήσετε το μενού περιβάλλοντος ομάδας.

 1. Στο μενού Λίστα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περισσότερες επιλογές για ομάδα", ακολουθούμενη από το όνομα της ομάδας στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια λίστα.

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει ένα μενού περιβάλλοντος και ακούτε τη φράση: "Προσθήκη, κατάργηση λιστών".

 3. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επιλογή λιστών για προσθήκη ή κατάργηση .

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη λίστα που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Επαναλάβετε αυτό το βήμα για κάθε λίστα που θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα.

 5. Για να επιβεβαιώσετε τις επιλογές σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποθήκευση αλλαγών" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Μετονομασία ομάδας

 1. Στο μενού Λίστα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περισσότερες επιλογές για ομάδα", ακολουθούμενη από το όνομα της ομάδας που θέλετε να μετονομάσετε.

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει ένα μενού περιβάλλοντος.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μετονομασία ομάδας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε το νέο όνομα για την ομάδα.

 5. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μετονομασία" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Η εστίαση επιστρέφει στο μενού Λίστα.

Κατάργηση ομαδοποίησης λιστών

Όταν καταργείτε την ομαδοποίηση λιστών, οι λίστες καταργούνται από την ομάδα, αλλά δεν διαγράφονται. Οι μη ομαδοποιημένες λίστες μετακινούνται στο κύριο επίπεδο του δέντρου περιήγησης.

 1. Στο μενού Λίστα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περισσότερες επιλογές για ομάδα", ακολουθούμενη από το όνομα της ομάδας της οποίας τη λίστα θέλετε να καταργήσετε την ομαδοποίηση.

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει ένα μενού περιβάλλοντος.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κατάργηση ομαδοποίησης λιστών" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Οι λίστες καταργούνται από την ομάδα. Η κενή ομάδα διαγράφεται.

Κατάργηση μίας λίστας από μια ομάδα

Μπορείτε να καταργήσετε μία λίστα από μια ομάδα. Η λίστα που καταργήθηκε μετακινείται στο κύριο επίπεδο του δέντρου περιήγησης και δεν διαγράφεται. Η κατάργηση μίας λίστας από μια ομάδα δεν διαγράφει ούτε την ομάδα, ακόμα και όταν η λίστα είναι η μόνη λίστα στην ομάδα.

 1. Στο μενού Λίστα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περισσότερες επιλογές για ομάδα", ακολουθούμενη από το όνομα της ομάδας από την οποία θέλετε να καταργήσετε μια λίστα.

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει ένα μενού περιβάλλοντος και ακούτε τη φράση: "Προσθήκη, κατάργηση λιστών".

 3. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επιλογή λιστών για προσθήκη ή κατάργηση .

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη λίστα που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Επαναλάβετε αυτό το βήμα για κάθε λίστα που θέλετε να καταργήσετε από την ομάδα.

 5. Για να επιβεβαιώσετε τις επιλογές σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποθήκευση αλλαγών" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Διαγραφή κενής ομάδας

Μπορείτε να διαγράψετε ομάδες που δεν περιέχουν λίστες.

 1. Στο μενού Λίστα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περισσότερες επιλογές για ομάδα", ακολουθούμενη από το όνομα της ομάδας που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει ένα μενού περιβάλλοντος.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Διαγραφή ομάδας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Η ομάδα διαγράφεται. Η εστίαση μετακινείται στο μενού Λίστα.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη μετακίνηση εργασιών μεταξύ ή μέσα σε λίστες στο To Do

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εμφάνιση όλων των εργασιών με προθεσμία στη λίστα "Προγραμματισμένες" στο To Do

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με εργασίες στο To Do

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με προτάσεις στο To Do

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο To Do

Χρησιμοποιήστε To Do για το Web με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να οργανώσετε τις λίστες σας σε ομάδες. Το έχουμε δοκιμάσει με τον Αφηγητή στοMicrosoft Edge και το JAWS και το NVDA στο Chrome, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης και προγράμματα περιήγησης web, εφόσον ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας. Θα μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε και να μετονομάσετε ομάδες, να προσθέσετε λίστες σε ομάδες και να καταργήσετε την ομαδοποίηση λιστών.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft 365.

 • Όταν χρησιμοποιείτε To Do για το Web με τον Αφηγητή, συνιστάται να χρησιμοποιείτε Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web.

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία ομάδας

Οργανώστε τις λίστες σας σε ομάδες για να βρίσκετε εύκολα σχετικές λίστες σε ένα σημείο. Οι ομάδες σας εμφανίζονται στο μενού Λίστες.

 1. Πατήστε το πλήκτρο Tab ή τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Δημιουργία ομάδας" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Δημιουργείται μια ομάδα χωρίς τίτλο. Η εστίαση είναι στο πεδίο τίτλου ομάδας.

 2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα ομάδα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το όνομα προστίθεται και η εστίαση είναι στη νέα ομάδα.

Για να μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε λίστες σε ομάδες, μεταβείτε στην ενότητα Προσθήκη λίστας σε ομάδα.

Για να μάθετε πώς μπορείτε να μετονομάσετε μια ομάδα, μεταβείτε στο θέμα Μετονομασία ομάδας.

Προσθήκη λίστας σε ομάδα

 1. Μεταβείτε στη λίστα που θέλετε να προσθέσετε σε μια ομάδα.

 2. Όταν είστε στη λίστα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F10 ή το πλήκτρο μενού των Windows. Ανοίγει το μενού περιβάλλοντος.

 3. Στο μενού περιβάλλοντος, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Μετακίνηση λίστας σε" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να αναπτύξετε το μενού.

 4. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα της ομάδας που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να την επιλέξετε. Η λίστα προστίθεται στην ομάδα.

Μετονομασία ομάδας

 1. Πατήστε το πλήκτρο Tab ή τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Λίστες", ακολουθούμενη από το όνομα της τρέχουσας επιλεγμένης λίστας ή ομάδας.

 2. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την ομάδα που θέλετε να μετονομάσετε.

 3. Όταν είστε στην ομάδα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F10 ή το πλήκτρο μενού των Windows. Ανοίγει το μενού περιβάλλοντος. Θα ακούσετε τη φράση: "Μετονομασία ομάδας".

 4. Πατήστε Enter. Η εστίαση μετακινείται στο τέλος του πεδίου τίτλου ομάδας.

 5. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+A και, στη συνέχεια, το πλήκτρο Delete για να καταργήσετε το παλιό όνομα. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα για την ομάδα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Κατάργηση ομαδοποίησης λιστών

Όταν καταργείτε την ομαδοποίηση λιστών, οι λίστες καταργούνται από την ομάδα, αλλά δεν διαγράφονται. Οι μη ομαδοποιημένες λίστες μετακινούνται στο κύριο επίπεδο του δέντρου περιήγησης.

 1. Πατήστε το πλήκτρο Tab ή τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Λίστες", ακολουθούμενη από το όνομα της τρέχουσας επιλεγμένης λίστας ή ομάδας.

 2. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την ομάδα της οποίας τις λίστες θέλετε να καταργήσετε την ομαδοποίηση.

 3. Όταν είστε στην ομάδα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F10 ή το πλήκτρο μενού των Windows. Ανοίγει το μενού περιβάλλοντος.

 4. Στο μενού περιβάλλοντος, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Κατάργηση ομαδοποίησης λιστών" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Οι λίστες καταργούνται από την ομάδα και η κενή ομάδα διαγράφεται.

Κατάργηση μίας λίστας από μια ομάδα

Μπορείτε να καταργήσετε μία λίστα από μια ομάδα. Η λίστα που καταργήθηκε μετακινείται στο κύριο επίπεδο του δέντρου περιήγησης και δεν διαγράφεται. Η κατάργηση μίας λίστας από μια ομάδα δεν διαγράφει ούτε την ομάδα, ακόμα και όταν η λίστα είναι η μόνη λίστα στην ομάδα.

 1. Πατήστε το πλήκτρο Tab ή τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Λίστες", ακολουθούμενη από το όνομα της τρέχουσας επιλεγμένης λίστας ή ομάδας.

 2. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη λίστα που θέλετε να καταργήσετε από μια ομάδα.

  Συμβουλή: Εάν δεν ακούσετε τη λίστα, βεβαιωθείτε ότι η ομάδα στην οποία ανήκει η λίστα είναι αναπτυγμένη. Για να αναπτύξετε μια ομάδα, μεταβείτε στην ομάδα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 3. Όταν είστε στη λίστα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F10 ή το πλήκτρο μενού των Windows. Ανοίγει το μενού περιβάλλοντος.

 4. Στο μενού περιβάλλοντος, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Κατάργηση από την ομάδα" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  Η λίστα καταργείται από την ομάδα.

Διαγραφή κενής ομάδας

Μπορείτε να διαγράψετε ομάδες που δεν περιέχουν λίστες.

 1. Πατήστε το πλήκτρο Tab ή τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Λίστες", ακολουθούμενη από το όνομα της τρέχουσας επιλεγμένης λίστας ή ομάδας.

 2. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την ομάδα που θέλετε να διαγράψετε.

 3. Όταν είστε στην ομάδα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F10 ή το πλήκτρο μενού των Windows. Ανοίγει το μενού περιβάλλοντος.

 4. Στο μενού περιβάλλοντος, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Διαγραφή ομάδας" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  Η ομάδα διαγράφεται.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη μετακίνηση εργασιών μεταξύ ή μέσα σε λίστες στο To Do

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εμφάνιση όλων των εργασιών με προθεσμία στη λίστα "Προγραμματισμένες" στο To Do

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με εργασίες στο To Do

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με προτάσεις στο To Do

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο To Do

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση

Ρωτήστε την κοινότητα >

Λήψη υποστήριξης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×