Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον έλεγχο της ορθογραφίας και της γραμματικής στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον έλεγχο της ορθογραφίας και της γραμματικής στο Word

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office ή στο θέμα Επιδιορθώσεις ή λύσεις για πρόσφατα ζητήματα του Office.

Το Word ελέγχει αυτόματα για πιθανά ορθογραφικά και γραμματικά λάθη καθώς πληκτρολογείτε. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να δείτε τα λάθη και να τα διορθώσετε. Το έχουμε δοκιμάσει με τον Αφηγητή, το JAWS και το NVDA, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, με την προϋπόθεση ότι ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας.

Διακοσμητικό εικονίδιο Χρειάζεστε οδηγίες για το πώς μπορείτε να πραγματοποιήσετε ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο στο Word, αλλά δεν χρησιμοποιείτε κάποιο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης; Ανατρέξτε στο θέμα Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος στο Office.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Ελέγξτε και διορθώστε την ορθογραφία και τη γραμματική

 1. Ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να ελέγξετε για ορθογραφικά ή γραμματικά λάθη και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο F7.

  Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την κορδέλα για να ξεκινήσετε τον έλεγχο. Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+R για να ανοίξετε την καρτέλα Αναθεώρηση και μετά πατήστε C, 1 για την επιλογή Έλεγχος εγγράφου.

  Το παράθυρο επεξεργασίας ανοίγει. Θα ακούσετε τη φράση "Επισκόπηση προγράμματος επεξεργασίας" που θα ακολουθείται από τον αριθμό των στοιχείων που εντοπίστηκαν.

  Συμβουλή: Για να ελέγξετε την ορθογραφία και τη γραμματική σε μία μόνο πρόταση ή παράγραφο του εγγράφου σας, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να ελέγξετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο F7.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ελέγξετε τόσο τα ορθογραφικά όσο και τα γραμματικά λάθη, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να δείτε μόνο τα ορθογραφικά λάθη, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κάρτα διορθώσεων". Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Ορθογραφικός έλεγχος" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να δείτε μόνο τα γραμματικά λάθη, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κάρτα διορθώσεων". Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Γραμματικός έλεγχος" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Θα ακούσετε την αρχική πρόταση με το ορθογραφικό ή γραμματικό λάθος. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε την πρώτη πρόταση σχετικά με το πώς μπορείτε να διορθώσετε το λάθος.

 4. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την πρόταση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να χρησιμοποιήσετε την προτεινόμενη διόρθωση μόνο για το τρέχον λάθος, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να χρησιμοποιήσετε την προτεινόμενη διόρθωση σε όλες τις εμφανίσεις του λάθους στο τρέχον έγγραφο, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt + κάτω βέλος και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Α.

  Το λάθος διορθώνεται και το Word περνά στο επόμενο λάθος. Επαναλάβετε αυτό το βήμα για κάθε λάθος.

  Συμβουλή: Για να διαβαστεί η αρχική πρόταση για το επόμενο λάθος, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να φτάσετε στο κουμπί Ανάγνωση αρχικής πρότασης και μετά πατήστε Enter.

 5. Όταν το Word ολοκληρώσει την αναθεώρηση του εγγράφου, θα ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο διαλόγου του Microsoft Word, κουμπί OK". Για να επιστρέψετε στο έγγραφό σας, πατήστε Enter.

Παραβλέψτε ορθογραφικό ή γραμματικό στοιχείο που εντοπίστηκε

Εάν πιστεύετε ότι κάποιο στοιχείο που εντοπίστηκε δεν είναι λάθος, μπορείτε να το αγνοήσετε μία φορά ή σε ολόκληρο το έγγραφο. Το στοιχείο που εντοπίστηκε δεν θα διορθωθεί και τοWord θα περάσει στο επόμενο λάθος στη λίστα.

 1. Στο παράθυρο του προγράμματος επεξεργασίας, αφού ακούσετε την αρχική πρόταση με το στοιχείο που εντοπίστηκε, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να παραβλέψετε μία φορά ένα στοιχείο που εντοπίστηκε, πατήστε το πλήκτρο I.

  • Για να παραβλέψετε ένα στοιχείο που εντοπίστηκε στο σύνολο του εγγράφου, πατήστε το πλήκτρο G.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το παράθυρο του προγράμματος επεξεργασίας

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για το παράθυρο του προγράμματος επεξεργασίας.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Παράβλεψη μία φορά αυτής της λέξης, αλλά να ελεγχθεί ξανά.

I

Παράβλεψη της λέξης που εντοπίστηκε σε όλο το έγγραφο.

G

Προσθήκη της λέξης που εντοπίστηκε στο λεξικό του προγράμματος.

A

Αναίρεση της αλλαγής. Επανάληψη της διαδικασίας για τις προηγούμενες διορθώσεις.

Ctrl+Z

Ανοίξτε το παράθυρο Γλωσσικός έλεγχος στο παράθυρο Επιλογές Word για να επιλέξετε και να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα διορθώνει ορθογραφικά και γραμματικά λάθη για όλα τα έγγραφα.

S

Επανέλεγχος των λέξεων και της γραμματικής που είχατε προηγουμένως επιλέξει να παραβλέψετε

 1. Στο έγγραφο Word που θέλετε να επανελέγξετε, πατήστε Alt+F, T. Θα ανοίξει το παράθυρο Επιλογές Word.

 2. Πατήστε P και μετά πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά. Θα ανοίξει το παράθυρο Γλωσσικός έλεγχος με την εστίαση στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 3. Για να μετακινηθείτε και να ενεργοποιήσετε την επιλογή Επανέλεγχος εγγράφου, πατήστε K. Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την ενέργεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να επαναληφθεί ο έλεγχος του εγγράφου. Εάν δεν θέλετε να ελέγξετε ξανά το έγγραφο, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους για να μεταβείτε στο κουμπί Όχι και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου που σχετίζονται με τον γραμματικό και ορθογραφικό έλεγχο

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια σύνοψη των συντομεύσεων πληκτρολογίου που μπορούν να σας βοηθήσουν να ελέγξετε τη γραμματική και την ορθογραφία σε έγγραφα του Word.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ανοίξτε το παράθυρο Επιλογές του Word.

Alt+F, T

Ανοίξτε το παράθυρο Γλωσσικός έλεγχος στο παράθυρο Επιλογές του Word.

P και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab

Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Αυτόματη Διόρθωση στο παράθυρο Γλωσσικός έλεγχος.

A

Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Εξαιρέσεις Αυτόματης Διόρθωσης στο παράθυρο διαλόγου Αυτόματη Διόρθωση.

E

Επανέλεγχος της ορθογραφίας και της γραμματικής στο παράθυρο Γλωσσικός έλεγχος.

K

Επιλογή ή κατάργηση της επιλογής από το πλαίσιο ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση στο παράθυρο Γλωσσικός έλεγχος.

P

Μετακινηθείτε στο πλαίσιο ελέγχου Γραμματικός και ορθογραφικός έλεγχος στο παράθυρο Γλωσσικός έλεγχος.

H δύο φορές

Επιλογή ή κατάργηση της επιλογής από το πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη ορθογραφικών λαθών μόνο σε αυτό το έγγραφο στο παράθυρο Γλωσσικός έλεγχος.

S

Επιλογή ή κατάργηση της επιλογής από το πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη γραμματικών λαθών μόνο σε αυτό το έγγραφο στο παράθυρο Γλωσσικός έλεγχος.

D

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου ορθογραφικού και γραμματικού ελέγχου

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο και, στη συνέχεια, να ελέγξετε το έγγραφό σας μετά την ολοκλήρωσή του. Ο ταυτόχρονος έλεγχος ορθογραφίας και γραμματικής στο έγγραφό σας είναι χρήσιμος όταν θέλετε να ελέγξετε γρήγορα το κείμενό σας.

 1. Σε ένα έγγραφο Word, πατήστε Alt+F, T. Θα ανοίξει το παράθυρο Επιλογές Word.

 2. Για να ανοίξετε το παράθυρο Γλωσσικός έλεγχος, πατήστε Γ και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ανοίξει το παράθυρο Γλωσσικός έλεγχος με την εστίαση στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 3. Για να επιλέξετε ή να καταργήσετε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων P.

 4. Για να μετακινηθείτε στο πλαίσιο ελέγχου Επισήμανση γραμματικών σφαλμάτων κατά την πληκτρολόγηση, πατήστε το πλήκτρο M δύο φορές. Για να καταργήσετε ή να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 5. Για να εφαρμόσετε τις αλλαγές σας και να κλείσετε το παράθυρο Επιλογές Word, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να φτάσετε στο κουμπί OK και μετά πατήστε Enter. Η εστίαση επιστρέφει στο έγγραφό σας.

Σημείωση: Για να καθορίσετε πώς θέλετε να γίνεται η αυτόματη διόρθωση από το Word καθώς πληκτρολογείτε, μεταβείτε στην καρτέλα Γλωσσικός έλεγχος και πατήστε A. Στο παράθυρο διαλόγου Αυτόματη διόρθωση, κάντε τις επιλογές που θέλετε.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για παρακολούθηση και αναθεώρηση αλλαγών σε ένα έγγραφο στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Word

Τι νέο υπάρχει στο Microsoft 365

Το Word για Mac ελέγχει αυτόματα για πιθανά ορθογραφικά και γραμματικά λάθη καθώς πληκτρολογείτε και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Mac OS, για να δείτε τα λάθη και να τα διορθώσετε.

Διακοσμητικό εικονίδιο Χρειάζεστε οδηγίες για το πώς μπορείτε να πραγματοποιήσετε ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο στο Word, αλλά δεν χρησιμοποιείτε κάποιο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης; Ανατρέξτε στο θέμα Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος στο Office.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Έλεγχος της ορθογραφίας και της γραμματικής σε ένα έγγραφο

 1. Ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να ελέγξετε για ορθογραφικά ή γραμματικά λάθη και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option+Command+L.

  Συμβουλή: Για να ελέγξετε την ορθογραφία και τη γραμματική σε μία μόνο πρόταση ή παράγραφο του εγγράφου σας, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να ελέγξετε και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option+Command+L. Για να επιλέξετε ένα τμήμα κειμένου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και, με τα πλήκτρα βέλους, μετακινήστε τον δρομέα.

 2. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος. Θα ακούσετε τη φράση: "Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος" και τη γλώσσα ελέγχου. Η εστίαση είναι στο πεδίο κειμένου όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε τη λανθασμένη λέξη ή το γραμματικό λάθος. Το παράθυρο διαλόγου εμφανίζει επίσης την προτεινόμενη ορθογραφία ή τις προτεινόμενες γραμματικές αναθεωρήσεις. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προτάσεις, πίνακας". Η ακρόαση αυτών θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε πώς να ανταποκριθείτε στο πιθανό σφάλμα.

 3. Για να απαντήσετε σε ένα θέμα που εντοπίζει το Word, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε την εντολή που θέλετε να επιλέξετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος:

  • Για να παραλείψετε το επιλεγμένο κείμενο και να μετακινηθείτε στο επόμενο στοιχείο, επιλέξτε Παράβλεψη.

  • Για να παραλείψετε όλες τις εμφανίσεις του επιλεγμένου κειμένου και να μετακινηθείτε στο επόμενο στοιχείο, επιλέξτε Παράβλεψη όλων.

  • Για να προσθέσετε την τρέχουσα επιλεγμένη λέξη στο λεξικό, ώστε το Word να μην την εντοπίζει ως λάθος στο μέλλον, επιλέξτε Προσθήκη. Αυτό λειτουργεί μόνο για λέξεις που περιέχουν ορθογραφικά λάθη. Δεν μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένη γραμματική στο λεξικό.

  • Για να παραλείψετε μια εμφάνιση γραμματικού λάθους και να μετακινηθείτε στο επόμενο, επιλέξτε Επόμενης πρόταση.

  • Για να εφαρμοστούν οι αλλαγές, επιλέξτε μία από τις προτάσεις ορθογραφίας στον πίνακα Προτάσεις του Word. Για να περιηγηθείτε στις προτάσεις ορθογραφίας, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους. Το VoiceOver εκφωνεί τις προτάσεις καθώς μετακινείστε. Όταν βρίσκεστε στην πρόταση, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Αλλαγή" ή "Αλλαγή όλων" (για να εφαρμόσετε την αλλαγή σε όλες τις εμφανίσεις του κειμένου) και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 4. Μετά τη διόρθωση ή την παράβλεψη ενός σφάλματος, το Word μεταβαίνει στο επόμενο σφάλμα. Στη συνέχεια, επαναλάβετε τη διαδικασία αναθεώρησης για κάθε σφάλμα.

 5. Όταν ο ορθογραφικός έλεγχος ολοκληρωθεί, θα ακούσετε τη φράση: "Ο ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος ολοκληρώθηκε". Σε περίπτωση που έχει ελεγχθεί μόνο το επιλεγμένο κείμενο, θα ακούσετε τη φράση: "Το Word ολοκλήρωσε τον έλεγχο της επιλεγμένης περιοχής".

 6. Για να επιστρέψετε στο έγγραφό σας, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  Σημείωση: Όταν το VoiceOver διαβάζει το κείμενο, αν το Word εντοπίσει ένα πιθανό ορθογραφικό λάθος, θα ακούσετε επίσης την εκφώνηση "λανθασμένη λέξη" πριν από τη λέξη.

Επανέλεγχος των λέξεων και της γραμματικής που είχατε προηγουμένως επιλέξει να παραβλέψετε

Μπορείτε να εκκαθαρίσετε ή να επαναφέρετε τη λίστα των λέξεων και της γραμματικής που παραβλέψατε, ώστε το Word να εκτελέσει έλεγχο για ορθογραφικά και γραμματικά λάθη που είχατε ορίσει προηγουμένως να παραβλέπονται.

Σημείωση: Όταν επαναφέρετε τη λίστα των λέξεων και της γραμματικής που παραβλέπονται, η λίστα εκκαθαρίζεται μόνο για το έγγραφο που είναι ανοιχτό τη συγκεκριμένη στιγμή. Τα ορθογραφικά ή γραμματικά λάθη που ορίσατε να παραβλέπει το Word σε άλλα έγγραφα δεν θα επηρεαστούν.

 1. Για να μεταβείτε στη γραμμή μενού, στο έγγραφο του Word που θέλετε να ελέγξετε ξανά, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+M. Θα ακούσετε τη φράση: "Γραμμή μενού Apple".

 2. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Εργαλεία" και έπειτα πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος, υπομενού." Για να αναπτύξετε το υπομενού Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 3. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Επαναφορά λέξεων που έχουν παραβλεφθεί και γραμματικού ελέγχου" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 4. Ανοίγει ένα παράθυρο ειδοποίησης. Για να επιβεβαιώσετε την επαναφορά, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Ναι, προεπιλεγμένο κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να την επιλέξετε.

 5. Για να ελέγξετε ξανά την ορθογραφία και τη γραμματική, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option+Command+L.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου που σχετίζονται με τον γραμματικό και ορθογραφικό έλεγχο

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια σύνοψη των συντομεύσεων πληκτρολογίου που μπορούν να σας βοηθήσουν να ελέγξετε τη γραμματική και την ορθογραφία σε έγγραφα του Word.

Σημείωση: Το Word για Mac χρησιμοποιεί τα πλήκτρα λειτουργιών για κοινές εντολές. Από προεπιλογή, για να χρησιμοποιήσετε ένα πλήκτρο λειτουργίας σε μια εντολή του VoiceOver, πρέπει να επίσης να πατήσετε το πλήκτρο Fn. Για να μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα λειτουργίας στο Word για Mac, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου πλήκτρων λειτουργίας σε Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ανοίξτε τις Προτιμήσεις του Word.

Command+κόμμα (,)

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος.

Option+Command+L

Εύρεση του επόμενου ορθογραφικού ή γραμματικού λάθους.

Fn+Option+F7

Αναζήτηση μιας επιλεγμένης λέξης στο παράθυρο εργασιών Θησαυρός.

Fn+Shift+F7

Αναζήτηση επιλεγμένου κειμένου στο Internet.

Command+Shift+L

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου ορθογραφικού και γραμματικού ελέγχου.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο έλεγχο ορθογραφίας και γραμματικής στα έγγραφα του Word και αργότερα να τον ενεργοποιήσετε ξανά.

 1. Για να ανοίξετε τις Προτιμήσεις, πατήστε το πλήκτρο Command+κόμμα (,). Θα ακούσετε τη φράση: "Προτιμήσεις του Word".

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος.

 3. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο ορθογραφικό έλεγχο, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση, πλαίσιο ελέγχου". Θα ακούσετε εάν το πλαίσιο ελέγχου είναι "επιλεγμένο" ή "μη επιλεγμένο". Για να επιλέξετε ή να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 4. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο γραμματικό έλεγχο, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Γραμματικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση, πλαίσιο ελέγχου". Θα ακούσετε εάν το πλαίσιο ελέγχου είναι "επιλεγμένο" ή "μη επιλεγμένο". Για να επιλέξετε ή να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Γραμματικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 5. Για να επιστρέψετε στο έγγραφό σας, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για παρακολούθηση και αναθεώρηση αλλαγών σε ένα έγγραφο στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Word

Τι νέο υπάρχει στο Microsoft 365

Το Word για iOS ελέγχει αυτόματα για πιθανά ορθογραφικά καθώς πληκτρολογείτε και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο iOS, για να δείτε τα λάθη και να τα διορθώσετε.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Έλεγχος της ορθογραφίας σε ένα έγγραφο

Ελέγξτε το έγγραφό σας για ορθογραφικά λάθη και, στη συνέχεια, αποφασίστε εάν συμφωνείτε με τον ορθογραφικό έλεγχο.

 1. Ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να ελέγξετε για ορθογραφικά λάθη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περιεχόμενο σελίδας ένα, <περιεχόμενο σελίδας>, πεδίο κειμένου" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Σελίδα ένα, πεδίο κειμένου, γίνεται επεξεργασία".

 3. Γυρίστε τον ρότορα στις "Λέξεις".

 4. Κάντε σάρωση προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε το VoiceOver να εκφωνεί μια λανθασμένη λέξη. Η εστίαση είναι στη λέξη.

 5. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη με δύο δάχτυλα. Ανοίγει το μενού περιβάλλοντος.

 6. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Επιλογή" και πατήστε δύο φορές την οθόνη με ένα δάχτυλο. Η ανορθόγραφη λέξη είναι τώρα επιλεγμένη.

 7. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη με δύο δάχτυλα. Ανοίγει το μενού περιβάλλοντος.

 8. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Στοιχείο μενού" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Εμφανίζεται η λίστα με προτάσεις διόρθωσης.

 9. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την πρόταση που θέλετε να αποδεχτείτε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου ορθογραφικού ελέγχου

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο ορθογραφικό έλεγχο όταν εργάζεστε στο έγγραφό σας. Όταν ολοκληρώσετε την εργασία σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά τον αυτόματο έλεγχο και να ελέγξετε την ορθογραφία σε ολόκληρο το έγγραφο.

 1. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εμφάνιση κορδέλας, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η κορδέλα και η εστίαση είναι στο όνομα της τρέχουσας καρτέλας.

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλεγμένο, <όνομα της τρέχουσας καρτέλας>".

 3. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "καρτέλα 'Αναθεώρηση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Εργαλεία γλωσσικού ελέγχου'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ορθογραφικός έλεγχος, ενεργοποιημένος" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ο αυτόματος ορθογραφικός έλεγχος είναι τώρα απενεργοποιημένος.

 6. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τον αυτόματο έλεγχο, μεταβείτε στο κουμπί Εργαλεία γλωσσικού ελέγχου όπως περιγράφεται παραπάνω, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Ορθογραφικός έλεγχος, απενεργοποιημένος" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την κοινή χρήση ενός εγγράφου στο Word

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Word

Τι νέο υπάρχει στο Microsoft 365

Το Word για Android ελέγχει αυτόματα για πιθανά ορθογραφικά καθώς πληκτρολογείτε και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Android, για να δείτε τα λάθη και να τα διορθώσετε.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο Word για Android, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το Word για Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

Σε αυτό το θέμα

Έλεγχος της ορθογραφίας σε ένα έγγραφο

Ελέγξτε το έγγραφό σας για ορθογραφικά λάθη και, στη συνέχεια, αποφασίστε εάν συμφωνείτε με τον ορθογραφικό έλεγχο.

 1. Ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να ελέγξετε για ορθογραφικά λάθη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μη επιλεγμένο, διακόπτης επέκτασης" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η κορδέλα και η εστίαση είναι στο όνομα της τρέχουσας καρτέλας.

 3. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλεγμένο, <όνομα της τρέχουσας καρτέλας>".

 4. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "καρτέλα 'Αναθεώρηση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Ορθογραφικός έλεγχος'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ο ορθογραφικός έλεγχος είναι τώρα ενεργοποιημένος. Το TalkBack εκφωνεί το πρώτο ορθογραφικό λάθος που εντοπίζει, για παράδειγμα: "<Λάθος λέξη>, επιλεγμένο".

 6. Για να ελέγξετε εάν υπάρχουν διαθέσιμες προτάσεις διόρθωσης για τη λανθασμένη λέξη, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τις προτάσεις. Για να επιλέξετε μία, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 7. Για να αγνοήσετε τις προτάσεις για αυτό το λάθος και να μεταβείτε στο επόμενο ορθογραφικό λάθος, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "κουμπί 'Επόμενο λάθος'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Για να αγνοήσετε όλες τις προτάσεις και να τερματίσετε τον ορθογραφικό έλεγχο, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "κουμπί 'Παράβλεψη όλων'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Ο ορθογραφικός έλεγχος ολοκληρώθηκε. Είστε έτοιμοι.".

Απόκρυψη και εμφάνιση σημαδιών γλωσσικού ελέγχου

Μπορείτε να αποκρύψετε τα σημάδια γλωσσικού ελέγχου, έτσι ώστε το TalkBack να μην εκφωνεί τα ορθογραφικά λάθη καθώς εργάζεστε στο έγγραφό σας. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, μπορείτε να εμφανίσετε τα σημάδια και να ελέγξετε την ορθογραφία με το TalkBack.

 1. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μη επιλεγμένο, διακόπτης επέκτασης" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού καρτελών και η εστίαση είναι στο όνομα της τρέχουσας καρτέλας.

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλεγμένο, <όνομα της τρέχουσας καρτέλας>".

 3. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "καρτέλα 'Αναθεώρηση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μενού γλωσσικού ελέγχου και γλώσσας'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Για να αποκρύψετε τα σημάδια γλωσσικού ελέγχου, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Μη επιλεγμένο, Απόκρυψη όλων των σημαδιών γλωσσικού ελέγχου" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Συμβουλή: Για να αποκρύψετε τα σημάδια γλωσσικού ελέγχου για ένα συγκεκριμένο τμήμα του κειμένου, επιλέξτε πρώτα το κείμενο σε ένα έγγραφο και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο μενού Γλωσσικός έλεγχος και γλώσσα όπως περιγράφεται παραπάνω. Στο μενού, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Μη επιλεγμένο, Απόκρυψη όλων των σημαδιών γλωσσικού ελέγχου στο επιλεγμένο κείμενο" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Για να εμφανίσετε ξανά τα σημάδια, μεταβείτε στο μενού Γλωσσικός έλεγχος και γλώσσα όπως περιγράφεται παραπάνω. Στο μενού, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Επιλεγμένο, Απόκρυψη όλων των σημαδιών γλωσσικού ελέγχου" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την κοινή χρήση ενός εγγράφου στο Word

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Word

Τι νέο υπάρχει στο Microsoft 365

Το Word Mobile ελέγχει αυτόματα για πιθανά ορθογραφικά καθώς πληκτρολογείτε και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να δείτε τα λάθη και να τα διορθώσετε.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Έλεγχος της ορθογραφίας σε ένα έγγραφο

Ελέγξτε το έγγραφό σας για ορθογραφικά λάθη και, στη συνέχεια, αποφασίστε εάν συμφωνείτε με τον ορθογραφικό έλεγχο.

 1. Ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να ελέγξετε για ορθογραφικά λάθη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περισσότερες επιλογές, κουμπί σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η κορδέλα και η εστίαση είναι στο όνομα της τρέχουσας καρτέλας.

 3. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Μενού, <όνομα της τρέχουσας καρτέλας>, επιλεγμένο".

 4. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Αναθεώρηση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ορθογραφικός έλεγχος" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ο ορθογραφικός έλεγχος είναι τώρα ενεργοποιημένος. Ο Αφηγητής εκφωνεί το πρώτο ορθογραφικό λάθος που εντοπίζει και η λέξη επιλέγεται στο έγγραφο.

 6. Για να ελέγξετε εάν υπάρχουν διαθέσιμες προτάσεις διόρθωσης για τη λανθασμένη λέξη, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τις προτάσεις. Για να επιλέξετε μία, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 7. Για να αγνοήσετε τις προτάσεις, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "κουμπί 'Παράβλεψη όλων', σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Απόκρυψη και εμφάνιση σημαδιών γλωσσικού ελέγχου

Μπορείτε να αποκρύψετε τα σημάδια γλωσσικού ελέγχου, έτσι ώστε ο Αφηγητής να μην εκφωνεί τα ορθογραφικά λάθη καθώς εργάζεστε στο έγγραφό σας. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, μπορείτε να εμφανίσετε τα σημάδια και να ελέγξετε την ορθογραφία με τον Αφηγητή.

 1. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περισσότερες επιλογές, κουμπί σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η κορδέλα και η εστίαση είναι στο όνομα της τρέχουσας καρτέλας.

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Μενού, <όνομα της τρέχουσας καρτέλας>, επιλεγμένο".

 3. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Αναθεώρηση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί γλωσσικού ελέγχου και γλώσσας, σε σύμπτυξη'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Για να αποκρύψετε τα σημάδια γλωσσικού ελέγχου, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Μη επιλεγμένο, Απόκρυψη όλων των σημαδιών γλωσσικού ελέγχου" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Συμβουλή: Για να αποκρύψετε τα σημάδια γλωσσικού ελέγχου για ένα συγκεκριμένο τμήμα του κειμένου, επιλέξτε πρώτα το κείμενο στο έγγραφο και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο μενού Γλωσσικός έλεγχος και γλώσσα όπως περιγράφεται παραπάνω. Στο μενού, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Μη επιλεγμένο, Απόκρυψη όλων των σημαδιών γλωσσικού ελέγχου στο επιλεγμένο κείμενο" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Για να εμφανίσετε ξανά τα σημάδια, μεταβείτε στο μενού Γλωσσικός έλεγχος και γλώσσα όπως περιγράφεται παραπάνω. Στο μενού, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Επιλεγμένο, Απόκρυψη όλων των σημαδιών γλωσσικού ελέγχου" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την κοινή χρήση ενός εγγράφου στο Word

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Word

Χρησιμοποιήστε τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για ελέγξετε την ορθογραφία σε ένα έγγραφο του Word για το web. Το Word για το web ελέγχει αυτόματα για πιθανά ορθογραφικά λάθη καθώς πληκτρολογείτε. Τα ορθογραφικά λάθη επισημαίνονται με μια κόκκινη κυματιστή γραμμή

Διακοσμητικό εικονίδιο Χρειάζεστε οδηγίες για το πώς μπορείτε να πραγματοποιήσετε ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο στο Word, αλλά δεν χρησιμοποιείτε κάποιο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης; Ανατρέξτε στο θέμα Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος στο Office.

Σημειώσεις: 

 • Αν χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή με την ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update, πρέπει να απενεργοποιήσετε την κατάσταση σάρωσης για να είναι δυνατή η επεξεργασία εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων ή παρουσιάσεων με το Office για το Web. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Απενεργοποίηση εικονικής λειτουργίας ή κατάστασης περιήγησης στην ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update.

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Επειδή το Word για το web εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για F6 για τη μετάβαση προς και από τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+Ο (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το Word για το web.

Σε αυτό το θέμα

Έλεγχος της ορθογραφίας σε ένα έγγραφο

 1. Στο έγγραφο που θέλετε να ελέγξετε για ορθογραφικά λάθη, μεταβείτε στην εντολή Ορθογραφικός έλεγχος στην κορδέλα, πατήστε Alt+πλήκτρο λογότυπου Windows και, στη συνέχεια, Ψ και 6. Θα ακούσετε τη φράση: "Στοιχείο μενού 'Ορθογραφικός έλεγχος'".

 2. Για να ελέγξετε την ορθογραφία, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η εστίαση μετακινείται στην πρώτη λανθασμένη λέξη στο έγγραφο και ανοίγει ένα μενού περιβάλλοντος. Εάν υπάρχει μια προτεινόμενη ορθογραφία, θα ακούσετε την πρόταση.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία προτεινόμενες ορθογραφίες, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την ορθογραφία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για να αλλάξετε τη λέξη, όταν βρίσκεστε στην πρόταση, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  • Εάν θέλετε να αγνοήσετε το ορθογραφικό λάθος που εντοπίστηκε από το Word, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Παράβλεψη όλων" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 4. Μετά τη διόρθωση ή την παράβλεψη ενός σφάλματος, για να μεταβείτε στο επόμενο σφάλμα, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Επαναλάβετε τη διαδικασία αναθεώρησης για κάθε λάθος.

 5. Όταν έχουν εξεταστεί όλα τα λάθη, θα ακούσετε "Εστίαση παραθύρου διαλόγου στο κουμπί OK". Για να επιστρέψετε στο έγγραφό σας, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Σημείωση: Το Word για το web δεν πραγματοποιεί γραμματικό έλεγχος, αλλά εάν έχετε την εφαρμογή υπολογιστή, μπορείτε να ανοίξετε γρήγορα το έγγραφο εκεί και να ελέγξετε τη γραμματική. Στο Word για το web, για να ανοίξετε το έγγραφο στην εφαρμογή υπολογιστή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+λογότυπο των Windows και, στη συνέχεια, O. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο ελέγχου της γραμματικής στην εφαρμογή υπολογιστή, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για να ελέγξετε την ορθογραφία σε ένα έγγραφο του Word.

Απόκρυψη και εμφάνιση σημαδιών γλωσσικού ελέγχου

Μπορείτε να αποκρύψετε τα σημάδια γλωσσικού ελέγχου, έτσι ώστε ο Αφηγητής να μην εκφωνεί τα ορθογραφικά λάθη καθώς εργάζεστε στο έγγραφό σας. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, μπορείτε να εμφανίσετε τα σημάδια και να ελέγξετε την ορθογραφία με τον Αφηγητή.

 1. Τοποθετήστε το δρομέα στη λέξη που έχει σημάδια γλωσσικού ελέγχου.

 2. Για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος, πατήστε Shift+F10. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε: "Στοιχείο μενού 'Ορισμός γλώσσας γλωσσικού ελέγχου'". Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Γλώσσα.

 3. Για να αποκρύψετε τα σημάδια γλωσσικού ελέγχου, στο παράθυρο διαλόγου Γλώσσα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Μη επιλεγμένο, Χωρίς ορθογραφικό έλεγχο, πλαίσιο ελέγχου" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλεγμένο".

 4. Για να εμφανίσετε ξανά τα σημάδια γλωσσικού ελέγχου, στο παράθυρο διαλόγου Γλώσσα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Επιλεγμένο, Χωρίς ορθογραφικό έλεγχο, πλαίσιο ελέγχου" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Μη επιλεγμένο".

 5. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου και να μετακινήσετε την εστίαση στο έγγραφο, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "κουμπί OK" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την κοινή χρήση ενός εγγράφου στο Word

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Word

Τι νέο υπάρχει στο Microsoft 365

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×