Χρησιμοποιήστε πολλούς πίνακες για να δημιουργήσετε ένα Συγκεντρωτικό Πίνακα

Χρησιμοποιήστε πολλούς πίνακες για να δημιουργήσετε ένα Συγκεντρωτικό Πίνακα

Οι Συγκεντρωτικοί Πίνακες είναι ιδανικοί για την ανάλυση και την αναφορά των δεδομένων σας. Επίσης, όταν τα δεδομένα σας συμβαίνει να είναι σχεσιακά — δηλαδή είναι αποθηκευμένα σε ξεχωριστούς πίνακες τους οποίους μπορείτε να συγκεντρώσετε με βάση κοινές τιμές — μπορείτε να δημιουργήσετε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα σε λίγα λεπτά ως εξής:

Συγκεντρωτικός Πίνακας που περιέχει πολλούς πίνακες

Τι διαφορετικό έχει ο συγκεκριμένος Συγκεντρωτικός Πίνακας; Παρατηρήστε ότι η λίστα πεδίων στα δεξιά εμφανίζει όχι μόνο έναν, αλλά μια συλλογή από πίνακες. Κάθε ένας από αυτούς τους πίνακες περιέχει πεδία που μπορείτε να συνδυάσετε με έναν μόνο Συγκεντρωτικό Πίνακα προκειμένου να διαιρέσετε τα δεδομένα σας με πολλαπλούς τρόπους. Δεν απαιτείται μη αυτόματη μορφοποίηση ή προετοιμασία δεδομένων. Μόλις εισαγάγετε τα δεδομένα, μπορείτε να δημιουργήσετε αμέσως έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα βασιζόμενοι σε σχετικούς πίνακες.

Για να έχετε πολλούς πίνακες στη λίστα πεδίων του Συγκεντρωτικού Πίνακα, κάντε τα εξής:

 • Εισαγωγή από μια σχεσιακή βάση δεδομένων, όπως ο Microsoft SQL Server, η Oracle ή η Microsoft Access. Μπορείτε να εισαγάγετε πολλούς πίνακες ταυτόχρονα.

 • Εισαγωγή πολλών πινάκων από άλλες προελεύσεις δεδομένων, όπως αρχεία κειμένου, τροφοδοσίες δεδομένων, δεδομένα φύλλου εργασίας του Excel και πολλά άλλα. Μπορείτε να προσθέσετε αυτούς τους πίνακες στο Μοντέλο δεδομένων στο Excel, να δημιουργήσετε σχέσεις μεταξύ τους και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε το μοντέλο δεδομένων για να δημιουργήσετε το Συγκεντρωτικό Πίνακα.

Δείτε πώς μπορείτε να εισαγάγετε πολλούς πίνακες από μια βάση δεδομένων του SQL Server.

 1. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε το όνομα του διακομιστή, το όνομα της βάσης δεδομένων και ποια διαπιστευτήρια πρέπει να χρησιμοποιήσετε κατά τη σύνδεση με τον SQL Server. Ο διαχειριστής της βάσης δεδομένων σας μπορεί να δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες.

 2. Κάντε κλικ στις επιλογές Δεδομένα > Λήψη εξωτερικών δεδομένων > Από άλλες προελεύσεις > Από SQL Server.

 3. Στην περιοχή Όνομα διακομιστή, εισαγάγετε το όνομα υπολογιστή δικτύου του υπολογιστή που εκτελεί τον SQL Server.

 4. Στην περιοχή Διαπιστευτήρια σύνδεσης, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση έλεγχου ταυτότητας των Windows, εάν συνδέεστε με τα δικά σας διαπιστευτήρια. Διαφορετικά, εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που παρέχεται από το διαχειριστή της βάσης δεδομένων.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Enter και στην περιοχή Επιλέξτε βάση δεδομένων και πίνακα, επιλέξτε τη βάση δεδομένων που θέλετε και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση επιλογής πολλών πινάκων.

  Πλαίσιο ελέγχου "Ενεργοποίηση επιλογής πολλών πινάκων"

 6. Εάν γνωρίζετε με ποιους ακριβώς πίνακες θέλετε να εργαστείτε, επιλέξτε τους με μη αυτόματο τρόπο. Εναλλακτικά, επιλέξτε έναν ή δύο και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή σχετικών πινάκων για την αυτόματη επιλογή πινάκων που σχετίζονται με εκείνους που επιλέξατε.

 7. Εάν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο Εισαγωγή σχέσεων μεταξύ επιλεγμένων πινάκων, διατηρήστε την επιλογή ώστε να επιτρέψετε στο Excel να αναδημιουργήσει ισοδύναμες σχέσεις πινάκων στο βιβλίο εργασίας.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

 9. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή δεδομένων, επιλέξτε Αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

  Παράθυρο διαλόγου "Επιλογές εισαγωγής"

 10. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να ξεκινήσετε την εισαγωγή και να συμπληρώσετε τη λίστα πεδίων.

Παρατηρήστε ότι η λίστα πεδίων περιέχει πολλούς πίνακες. Αυτοί είναι όλοι οι πίνακες που επιλέξατε στη διάρκεια της εισαγωγής. Μπορείτε να αναπτύξετε και να συμπτύξετε κάθε πίνακα για να προβάλετε τα πεδία του. Εφόσον οι πίνακες σχετίζονται, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα σύροντας πεδία από οποιονδήποτε πίνακα στις περιοχές ΤΙΜΕΣ, ΓΡΑΜΜΕΣ ή ΣΤΗΛΕΣ.

Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα

 • Σύρετε αριθμητικά πεδία στην περιοχή ΤΙΜΕΣ. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε ένα δείγμα βάσης δεδομένων της Adventure Works, μπορείτε να σύρετε το πεδίο SalesAmount από τον πίνακα FactInternetSales.

 • Σύρετε τα πεδία ημερομηνίας ή περιοχής στην περιοχή ΓΡΑΜΜΕΣ ή ΣΤΗΛΕΣ για να αναλύσετε τις πωλήσεις κατά ημερομηνία ή περιοχή.

 • Ορισμένες φορές, πρέπει να δημιουργήσετε μια σχέση μεταξύ δύο πινάκων για να μπορέσετε να τους χρησιμοποιήσετε σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα. Εάν λάβετε ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι χρειάζεται μια σχέση, κάντε κλικ στο στοιχείο Δημιουργία για να ξεκινήσετε.

  Το κουμπί "Δημιουργία" εμφανίζεται όταν απαιτείται κάποια σχέση

  Εάν εργάζεστε με άλλους τύπους βάσεων δεδομένων:

Εισαγωγή πινάκων από άλλες προελεύσεις

Εκτός από τον SQL Server, μπορείτε να κάνετε εισαγωγή από διάφορες άλλες σχεσιακές βάσεις δεδομένων:

Οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων δεν είναι η μόνη προέλευση δεδομένων που σας επιτρέπει να εργαστείτε με πολλούς πίνακες σε μια λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πίνακες στο βιβλίο εργασίας σας ή να εισαγάγετε τροφοδοσίες δεδομένων τις οποίες στη συνέχεια ενοποιείτε με άλλους πίνακες δεδομένων στο βιβλίο εργασίας σας. Για να κάνετε όλα αυτά τα άσχετα δεδομένα να συνεργαστούν, θα πρέπει να προσθέσετε κάθε πίνακα σε ένα μοντέλο δεδομένων και, στη συνέχεια, να δημιουργήσετε σχέσεις ανάμεσα στους πίνακες χρησιμοποιώντας τιμές πεδίων που συμφωνούν.

Χρήση του μοντέλου δεδομένων για τη δημιουργία νέου Συγκεντρωτικού Πίνακα

Ίσως έχετε δημιουργήσει σχέσεις μεταξύ των πινάκων στο μοντέλο δεδομένων και είστε τώρα έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε αυτά τα δεδομένα στην ανάλυσή σας. Δείτε πώς να δημιουργήσετε ένα νέο Συγκεντρωτικό Πίνακα ή Συγκεντρωτικό Γράφημα χρησιμοποιώντας το μοντέλο δεδομένων στο βιβλίο εργασίας σας

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κελί του φύλλου εργασίας.

 2. Κάντε κλικ στα στοιχεία Εισαγωγή > Συγκεντρωτικός Πίνακας.

  Κουμπί "Συγκεντρωτικός Πίνακας" στην καρτέλα "Εισαγωγή"

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία συγκεντρωτικού πίνακα, στην περιοχή Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να αναλυθούν, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση εξωτερικού αρχείου προέλευσης δεδομένων.

  Παράθυρο διαλόγου "Δημιουργία Συγκεντρωτικού Πίνακα" με επιλεγμένο το στοιχείο "Χρήση εξωτερικής προέλευσης δεδομένων"

 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή σύνδεσης.

 5. Στην καρτέλα Πίνακες, στο στοιχείο Αυτό το μοντέλο δεδομένων του βιβλίου εργασίας, επιλέξτε Πίνακες στο μοντέλο δεδομένων του βιβλίου εργασίας.
  Πίνακες στο μοντέλο δεδομένων

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να εμφανίσετε μια λίστα πεδίων που περιέχει όλους τους πίνακες στο μοντέλο δεδομένων.

Περισσότερα για τους Συγκεντρωτικούς Πίνακες και το μοντέλο δεδομένων

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×