Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με τη Microsoft
Εισέλθετε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε το λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Χρησιμοποιήστε αίθουσες υποσύσκεψης κατά τη διάρκεια συσκέψεων τάξης για να χωρίσετε σπουδαστές σε μικρότερες ομάδες για συζητήσεις, ομαδικά έργα και πολλά άλλα. Ανοίξτε και κλείστε αίθουσες περισσότερες από μία φορές κατά τη διάρκεια μιας περιόδου λειτουργίας ή μετακινήστε άτομα μεταξύ των αιθουσών. Μόνο οι διοργανωτές σύσκεψης που χρησιμοποιούν τις εκδόσεις υπολογιστή του Teams (Windows ή Mac) μπορούν να δημιουργούν και να διαχειρίζονται αίθουσες ομάδας.

Σημειώσεις: 

Προτού ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε την εφαρμογή υπολογιστή

Μπορείτε να δημιουργήσετε συσκέψεις σε οποιαδήποτε έκδοση του Teams, αλλά θα χρειαστείτε το Teams για Windows ή Mac για να δημιουργήσετε αίθουσες ομάδας για τους σπουδαστές σας. Οι σπουδαστές μπορούν να συμμετέχουν από οποιαδήποτε έκδοση του Teams.

Στη συνέχεια, προγραμματίστε μια σύσκεψη ή Άμεση σύσκεψη

 1. Επιλέξτε Ημερολόγιο Κουμπί: "Συσκέψεις" > + Νέα σύσκεψη. Πρέπει να είστε ο διοργανωτής της σύσκεψης για να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε αίθουσες ομάδας.

 2. Επιλέξτε ένα κανάλι για να συναντηθείτε ή να προσθέσετε σπουδαστές από την τάξη σας ως συμμετέχοντες.

  Σημειώστε ότι οποιεσδήποτε επιλογές σύσκεψης επιλέξετε πριν ή κατά τη διάρκεια της σύσκεψής σας θα ισχύουν και για συσκέψεις με αίθουσες ομάδας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιλογές σύσκεψης.

Σημαντικό: Οι παρακάτω δυνατότητες δεν υποστηρίζονται προς το παρόν στις αίθουσες ομάδας:

 • Χρήση της δυνατότητας Άμεση σύσκεψη από μια συνομιλία καναλιού

 • Κλήση στον αριθμό μου

 • Αντιγραφή της σύνδεσης σε σύσκεψη αίθουσας

 • Προσθήκη επισκέπτη σε σύσκεψη ή συνομιλία σύσκεψης

Επιλέξτε + Νέα σύσκεψη.

Δώστε έναν τίτλο στη σύσκεψή σας.

Δημιουργία αιθουσών ομάδας πριν από τη σύσκεψη

 1. Μεταβείτε στη σύσκεψη του Teams και ανοίξτε την πρόσκληση σε σύσκεψη. 

 2. Μεταβείτε στις Αίθουσες υποσύσκεψης και επιλέξτε Δημιουργία αιθουσών.

 3. Από την αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε τον αριθμό των αιθουσών που θέλετε να δημιουργήσετε.

 4. Επιλέξτε Ανάθεση συμμετεχόντων και επιλέξτε εάν θέλετε οι σπουδαστές να εκχωρούνται σε αίθουσες αυτόματα ή με μη αυτόματο τρόπο.

Μόλις ξεκινήσει η σύσκεψη, μπορείτε να ανοίξετε τις αίθουσες ομάδας.

Επιλέξτε "Αίθουσες υποσύσκεψης"

Δημιουργία αιθουσών ομάδας πριν από τη σύσκεψη.

Δημιουργία αιθουσών ομάδας κατά τη διάρκεια σύσκεψης

 1. Συμμετάσχετε στη σύσκεψή σας την προγραμματισμένη ώρα και αναμείνατε για τη συμμετοχή των σπουδαστών σας. 

  Σημαντικό: Βεβαιωθείτε ότι συμμετέχετε στη σύσκεψη από την εφαρμογή υπολογιστή του Teams (Windows ή Mac), ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε αίθουσες ομάδας.

 2. Όταν οι σπουδαστές σας συνδεθούν και είστε έτοιμοι, επιλέξτε Αίθουσες υποσύσκεψης Εικονίδιο "Αίθουσας υποσύσκεψης" από τα στοιχεία ελέγχου της σύσκεψης.

 3. Από την αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε τον αριθμό των αιθουσών που θέλετε να δημιουργήσετε.

 4. Επιλέξτε εάν θέλετε να εκχωρούνται σπουδαστές σε αίθουσες Αυτόματα ή Με μη αυτόματο τρόπο.

 5. Επιλέξτε Δημιουργία αιθουσών.

Επιλέξτε "Αίθουσες υποσύσκεψης"

Εικόνα που δείχνει πώς μπορείτε να δημιουργήσετε αίθουσες ομάδας.

Κατανομή συμμετεχόντων σε αίθουσες

Εάν επιλέξετε Αυτόματα, οι συμμετέχοντες θα εκχωρηθούν σε διαφορετικές αίθουσες ομάδας.

Εάν επιλέξατε Με μη αυτόματο τρόπο, θα μπορείτε να ταξινομήσετε τους συμμετέχοντες σε συγκεκριμένες αίθουσες:

 1. Επιλέξτε Ανάθεση συμμετεχόντων. Από αυτό το παράθυρο, οργανώστε τους συμμετέχοντες επιλέγοντας το κάτω βέλος δίπλα στην επιλογή Όνομα ή Αίθουσα.

 2. Ομαδοποιήστε τους σπουδαστές για να τοποθετήσετε τους σπουδαστές σε μια συγκεκριμένη αίθουσα ομάδας, επιλέγοντας τα πλαίσια ελέγχου δίπλα στα ονόματά τους.

 3. Επιλέξτε το κάτω βέλος δίπλα στην επιλογή Εκχώρηση και επιλέξτε μια αίθουσα για αυτούς.

 4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 μέχρι να εκχωρηθεί κάθε σπουδαστής σε μια αίθουσα.

 5. Επιλέξτε Επιβεβαίωση.

  Εάν οι σπουδαστές συμμετάσχουν στη σύσκεψη τάξης αργότερα, μπορείτε να τους εκχωρήσετε σε μια αίθουσα, επιλέγοντας Ανάθεση συμμετεχόντων.

Σημείωση: Για επαναλαμβανόμενες συσκέψεις τάξης, οι ίδιες αίθουσες και εκχωρήσεις αίθουσας θα είναι διαθέσιμες για την επόμενη σύσκεψη.

Η εικόνα δείχνει πώς μπορείτε να αντιστοιχίσετε άτομα σε αίθουσες ομάδας

Εικόνα που δείχνει πώς μπορείτε να επιλέξετε αίθουσες ομάδας για τους συμμετέχοντες.

Μετονομασία αιθουσών

Ονομάστε τις αίθουσες ομάδας για να απεικονίσετε μικρότερες ομάδες σπουδαστών ή έργα.

 1. Επιλέξτε Αίθουσες υποσύσκεψης Εικονίδιο "Αίθουσας υποσύσκεψης".

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από την αίθουσα και επιλέξτε Περισσότερες επιλογές Κουμπί "Περισσότερες επιλογές" > Μετονομασία αίθουσας.

 3. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα και επιλέξτε Μετονομασία αίθουσας.

Εικόνα που δείχνει πώς μπορείτε να μετονομάσετε μια αίθουσα ομάδας.

Ορισμός χρονικού ορίου για την περίοδο λειτουργίας ομάδας

Διατηρήστε την τάξη σας εντός χρονοδιαγράμματος και ενήμερο για το χρόνο που απομένει, ορίζοντας ένα χρονοδιακόπτη. Ένα χρονοδιακόπτη θα είναι ορατό σε κάθε αίθουσα ομάδας. Όταν τελειώσει ο χρόνος, οι αίθουσες ομάδας θα κλείσουν αυτόματα και οι σπουδαστές σας θα επιστρέψουν στην κύρια σύσκεψη τάξης.

 1. Στα στοιχεία ελέγχου σύσκεψης, επιλέξτε Αίθουσες ομάδας Εικονίδιο "Αίθουσας υποσύσκεψης".

 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις αιθουσών Κουμπί "Ρυθμίσεις".

 3. Επιλέξτε Ορισμός χρονικού ορίου. Επιλέξτε το κάτω βέλος και επιλέξτε τη διάρκεια μιας περιόδου λειτουργίας.

 4. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε το κουμπί "Πίσω" για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

Η εικόνα δείχνει πώς μπορείτε να ορίσετε χρονικό όριο για τις αίθουσες ομάδας.

Εκκίνηση αιθουσών ομάδας

Πρώτα, επιλέξτε Αίθουσες υποσύσκεψης Εικονίδιο "Αίθουσας υποσύσκεψης".

Για να εκκινήσετε την κάθε αίθουσα μεμονωμένα:

 • Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από την αίθουσα και επιλέξτε Περισσότερες επιλογές Κουμπί "Περισσότερες επιλογές" > Άνοιγμα αίθουσας.

Για να εκκινήσετε όλες τις αίθουσες ταυτόχρονα:

 • Επιλέξτε Άνοιγμα.

Θα γνωρίζετε ότι οι αίθουσες άνοιξαν με επιτυχία όταν η κατάστασή τους αλλάξει σε Άνοιγμα.

Η εικόνα δείχνει πώς μπορείτε να ανοίξετε μία αίθουσα ομάδας.

Μια ανοιχτή "Αίθουσα υποσύσκεψης".

Συμμετοχή σε αίθουσα ομάδας

Για να συμμετάσχετε σε μια αίθουσα και να ελέγχετε την εξέλιξή της:

 1. Επιλέξτε Αίθουσες υποσύσκεψης Εικονίδιο "Αίθουσας υποσύσκεψης".

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από την αίθουσα και επιλέξτε Περισσότερες επιλογές Κουμπί "Περισσότερες επιλογές" > Συμμετοχή σε αίθουσα.

 3. Επιλέξτε Επιστροφή όταν είστε έτοιμοι να φύγετε από την αίθουσα ομάδας και να επιστρέψετε στην κύρια σύσκεψη.

Αποστολή ανακοίνωσης σε αίθουσες ομάδας

Μόλις ξεκινήσουν οι αίθουσες ομάδας, στείλτε ανακοινώσεις για να μοιραστείτε ενημερώσεις χρόνου ή μηνύματα.

 1. Στα στοιχεία ελέγχου σύσκεψης, επιλέξτε Αίθουσες ομάδας Εικονίδιο "Αίθουσας υποσύσκεψης".

 2. Επιλέξτε Κάντε μια ανακοίνωση Εικονίδιο ανακοίνωσης..

 3. Πληκτρολογήστε την ανακοίνωσή σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποστολή.

 4. Οι σπουδαστές θα λάβουν μια ειδοποίηση στη συνομιλία σύσκεψης για την ανακοίνωσή σας.


Μετακίνηση μαθητών σε διαφορετικές αίθουσες

Μετακίνηση συμμετεχόντων σε διαφορετικές αίθουσες ομάδας ατομικά.

 1. Στα στοιχεία ελέγχου σύσκεψης, επιλέξτε Αίθουσες ομάδας Εικονίδιο "Αίθουσας υποσύσκεψης".

 2. Επιλέξτε Ανάθεση συμμετεχόντων και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο όνομα του ατόμου που θέλετε να μετακινήσετε.

 3. Επιλέξτε μια νέα αίθουσα για το άτομο, επιλέξτε Εκχώρηση και, στη συνέχεια, Μετακίνηση.

Συνομιλία με τους συμμετέχοντες μιας αίθουσας ομάδας

Κάθε αίθουσα ομάδας διαθέτει μεμονωμένη συνομιλία. Εσείς και οι σπουδαστές σας θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτήν από τη λίστα συνομιλιών σας και από το Κουμπί: "Άνοιγμα συνομιλίας" συνομιλίας στην αίθουσα ομάδας, όπως ακριβώς και οι κανονικές συσκέψεις.

 • Οι σπουδαστές θα προστίθενται σε μια συνομιλία αίθουσας ομάδας όταν ανοίγετε την αίθουσα και καταργείστε όταν η αίθουσα είναι κλειστή.

 • Θα διαθέτετε πρόσβαση σε όλες τις συνομιλίες των αιθουσών ομάδας.

 • Μετά το κλείσιμο μιας αίθουσας ομάδας, το ίδιο ισχύει και για τη συνομιλία. δεν είναι δυνατή η αποστολή άλλων μηνυμάτων.

 • Εσείς και οι σπουδαστές σας θα εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση στο ιστορικό συνομιλίας και στα κοινόχρηστα αρχεία μετά το κλείσιμο της αίθουσας ομάδας.

Γραμμή εργαλείων της "Αίθουσας υποσύσκεψης"

Συνομιλία από την κύρια περιοχή συνομιλίας

Προσθήκη ή διαγραφή αίθουσας ομάδας

Για να προσθέσετε μια επιπλέον αίθουσα ομάδας:

 • Στα στοιχεία ελέγχου σύσκεψης, επιλέξτε Αίθουσες ομάδας Εικονίδιο "Αίθουσας υποσύσκεψης".

 • Επιλέξτε Προσθήκη αίθουσας Κουμπί "Προσθήκη".

 • Προσθέστε συμμετέχοντες στην αίθουσα χρησιμοποιώντας τις παραπάνω οδηγίες.

Για να διαγράψετε μια μεμονωμένη αίθουσα ομάδας:

 • Στα στοιχεία ελέγχου σύσκεψης, επιλέξτε Αίθουσες ομάδας Εικονίδιο "Αίθουσας υποσύσκεψης".

 • Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από την αίθουσα και επιλέξτε Περισσότερες επιλογές Κουμπί "Περισσότερες επιλογές"> Διαγραφή αίθουσας.

Για να διαγράψετε όλες τις αίθουσες ομάδας ταυτόχρονα:

 • Στα στοιχεία ελέγχου σύσκεψης, επιλέξτε Αίθουσες ομάδας Εικονίδιο "Αίθουσας υποσύσκεψης".

 • Επιλέξτε Κατάργηση αιθουσών Κουμπί "Διαγραφή" > Κατάργηση.

Κλείσιμο αιθουσών ομάδας

Όταν κλείνετε μια αίθουσα ομάδας, οι συμμετέχοντες θα επιστρέφουν αυτόματα στην κύρια σύσκεψη.

Για να κλείσετε την κάθε αίθουσα μεμονωμένα:

 • Επιλέξτε Αίθουσες υποσύσκεψης Εικονίδιο "Αίθουσας υποσύσκεψης" .

 • Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από την αίθουσα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Περισσότερες επιλογές Εικονίδιο "Περισσότερες επιλογές" > Κλείσιμο αίθουσας.

Για να κλείσετε όλες τις αίθουσες ταυτόχρονα:

 • Επιλέξτε Αίθουσες υποσύσκεψης Εικονίδιο "Αίθουσας υποσύσκεψης".

 • Επιλέξτε Κλείσιμο.

Θα γνωρίζετε ότι οι αίθουσες έκλεισαν με επιτυχία όταν η κατάστασή τους αλλάξει σε Κλειστή.

 • Επιλέξτε Συνέχιση όταν όλοι επιστρέψουν από τις αίθουσες ομάδας τους και είστε έτοιμοι να συναντηθείτε ξανά ως μεγαλύτερη ομάδα.

Συμβουλή: Εάν ανοίξετε ξανά αίθουσες αργότερα, οι αναθέσεις αίθουσας θα παραμείνουν οι ίδιες, εκτός αν αν αναθέσετε εκ νέου τους συμμετέχοντες ή δημιουργήσετε εκ νέου αίθουσες από την αρχή.

Αποθήκευση αρχείων, ηχογραφήσεων και σημειώσεων από αίθουσες ομάδας

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αρχεία, ηχογραφήσεις και σημειώσεις από μια αίθουσα ομάδας στη συνομιλία. Εσείς και οι μαθητές σας θα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά τα υλικά μετά το κλείσιμο της αίθουσας, αλλά οι σπουδαστές δεν θα μπορούν να συνεχίσουν να συνομιλούν ή να προσθέτουν επιπλέον υλικό.

Επεξεργασία ρυθμίσεων των αιθουσών ομάδας

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε Αίθουσες υποσύσκεψης Εικονίδιο "Αίθουσας υποσύσκεψης" > ρυθμίσεις αιθουσών Κουμπί "Ρυθμίσεις".

 • Αυτόματη ρύθμιση αίθουσας

Από προεπιλογή, οι αίθουσες ομάδας θα ρυθμιστούν ώστε να μετακινούνται οι μαθητές αυτομάτως στις ήδη ανοιχτές αίθουσες. Αν θέλετε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, αλλάξτε τη ρύθμιση για την απενεργοποίηση της επιλογής Αυτόματη μετακίνηση ατόμων σε ανοιχτές αίθουσες .

Όταν η ρύθμιση "Αυτόματη κατανομή" είναι απενεργοποιημένη, οι σπουδαστές θα λάβουν ένα μήνυμα με το ερώτημα για συμμετοχή σε μια αίθουσα ομάδας. Θα πρέπει να επιλέξουν Συμμετοχή σε αίθουσα πριν μετακινηθούν.

 • Επιτρέψτε στους σπουδαστές να επιστρέφουν στην κύρια σύσκεψη

Από προεπιλογή, αυτή η ρύθμιση θα είναι απενεργοποιημένη. Για να την ενεργοποιήσετε, αλλάξτε τον διακόπτη εναλλαγής δίπλα στην επιλογή Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιστρέψουν στην κύρια σύσκεψη.

Αυτό θα επιτρέπει στους σπουδαστές να αποχωρούν από τις αίθουσες ομάδας τους και να επιστρέφουν στην κύρια σύσκεψη.

Ρυθμίσεις αιθουσών ομάδας στο Teams

Προβολή συμμετοχής σε αίθουσα ομάδας σε αναφορές συμμετοχών 

Αποκτήστε πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα των σπουδαστών σας στις αίθουσες ομάδας συσκέψεων της τάξης τους με αναφορές συμμετοχών. Δείτε σε ποια αίθουσα συμμετείχε κάθε σπουδαστής, κατά την είσοδό του και πότε έφυγε.  

Για να δείτε τις λεπτομέρειες της αίθουσας ομάδας από τη σύσκεψη της τάξης σας: 

 1. Ανοίξτε το Teams και επιλέξτε Ημερολόγιο.

 2. Επιλέξτε τη σύσκεψη τάξης για την οποία θέλετε πληροφορίες και αναπτύξτε την για να προβάλετε λεπτομέρειες.

 3. Επιλέξτε Παρουσίες.

 4. Στην περιοχή Συμμετέχοντες, επιλέξτε ένα σπουδαστή για να δείτε ποια αίθουσα ομάδας εισήλθε και τι ώρα εντάχθηκε και την άφησε.

Σημείωση: Οι αναφορές συμμετοχών δεν περιλαμβάνουν δεδομένα από διαγραμμένες αίθουσες ομάδας.

Δημιουργία αιθουσών από την αρχή

Ρυθμίστε ξανά τις αίθουσες και τις αναθέσεις εργασιών επιστρέφοντας στα στοιχεία ελέγχου σύσκεψης και επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία δημιουργίας της αίθουσας ομάδας.

 1. Στα στοιχεία ελέγχου σύσκεψης, επιλέξτε Αίθουσες ομάδας Εικονίδιο "Αίθουσας υποσύσκεψης".

 2. Επιλέξτε Αναδημιουργία αιθουσών Εικονίδιο αναδημιουργίας αιθουσών ομάδας και επιβεβαιώστε την απόφασή σας.

 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στην αρχή αυτού του άρθρου για να δημιουργήσετε νέες αίθουσες ομάδας και να εκχωρήσετε σπουδαστές σε αίθουσες.

Καταρχάς, συμμετάσχετε σε μια σύσκεψη τάξης

Οι σπουδαστές μπορούν να συμμετέχουν σε αίθουσες ομάδας από το Teams σε Windows, Mac, κινητές συσκευές ή προγράμματα περιήγησης web, συμπεριλαμβανομένου του Edge, του Chrome και άλλων.

 1. Μεταβείτε στην Κουμπί: "Συσκέψεις" Ημερολογίου στη γραμμή εφαρμογών.

 2. Βρείτε τη σύσκεψη τάξης, ανοίξτε την και επιλέξτε Συμμετοχή.

Σημείωση: Μόνο οι διοργανωτές της σύσκεψης μπορούν να δημιουργούν αίθουσες ομάδας.

Κουμπί: "Συμμετοχή" από τη σύσκεψη ημερολογίου

Συμμετοχή σε αίθουσα ομάδας

 • Από προεπιλογή, θα μεταφερθείτε σε μια αίθουσα ομάδας μόλις ο εκπαιδευτής σας ανοίξει την αίθουσα. Δεν απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους σας.

 • Εάν ο εκπαιδευτής σας έχει απενεργοποιήσει την αυτόματη ρύθμιση, θα λάβετε μια ειδοποίηση για να συμμετάσχετε στην αίθουσα ομάδας όταν ανοίξει. Επιλέξτε Συμμετοχή σε αίθουσα στον υπολογιστή ή Συμμετοχή σε κινητή συσκευή για να εισέλθετε στην αίθουσα.

 • Εάν συμμετέχετε από την κινητή συσκευή σας, μην αποχωρήσετε από τη σύσκεψη ενώ ο εκπαιδευτής σας ρυθμίζουν αίθουσες.

 • Επίσης, θα λάβετε ειδοποιήσεις ώστε να συμμετάσχετε εκ νέου στην κύρια σύσκεψη ή εάν έχετε μεταφερθεί σε διαφορετική αίθουσα.

 • Εάν αλλάξετε συσκευή κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ή συνδεθείτε με δύο συσκευές, θα παραμείνετε στην ίδια αίθουσα ομάδας.

Πρόσκληση για συμμετοχή σε "Αίθουσα υποσύσκεψης".

Συμμετέχετε στο παράθυρο διαλόγου "Αίθουσα αίθουσες υποσύσκεψης" σε κινητές συσκευές.

Συνομιλία σε αίθουσα ομάδας

Κάθε αίθουσα ομάδας διαθέτει μεμονωμένη συνομιλία. Θα έχετε πρόσβαση σε αυτήν από τη λίστα συνομιλιών σας και από το Κουμπί: "Άνοιγμα συνομιλίας" συνομιλίας στην αίθουσα ομάδας.

 • Θα προστεθείτε σε μια αίθουσα ομάδας όταν ο εκπαιδευτής σας εκκινήσει την αίθουσα. Θα αφαιρεθείτε από τη συνομιλία όταν κλείσει η αίθουσα.

 • Μετά το κλείσιμο της αίθουσας ομάδας, καθώς και στις εγγραφές σύσκεψης, εξακολουθεί να είναι δυνατή η πρόσβαση στο ιστορικό συνομιλίας και σε οποιαδήποτε κοινόχρηστα αρχεία.

Γραμμή εργαλείων της "Αίθουσας υποσύσκεψης"

Αίθουσα υποσύσκεψης συνομιλίας στο κινητό.

Επιστροφή στην κύρια σύσκεψη

 • Εάν ο εκπαιδευτής σας την έχει ενεργοποιήσει, επιλέξτε Επιστροφή για να συμμετάσχετε ξανά στην κύρια σύσκεψη.

 • Για να επιστρέψετε στην αίθουσα ομάδας από την κύρια σύσκεψη, επιλέξτε Συμμετοχή σε αίθουσα.

Σχετικά θέματα

Γιατί δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω αίθουσες ομάδας;

Διατήρηση της προστασίας των σπουδαστών στο Teams

Δημιουργία, διαχείριση και συμμετοχή σε συσκέψεις στο Teams

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×